Group Blog
 
All blogs
 

อับเดท พัฒนาการลูกน้อย ช่วง 4-5 เดือน

บลอกอื่นๆ
Smileyเส้นทางการเข้าสู่หน่วยผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิริราช
Smileyเล่าประสบการณ์ วันฉีดเชื้อ (IUI) ที่หน่วยผู้มีบุตรยาก ร.พ.ศิริราช
Smileyบันทึกอัพเดทอาการ และสรุปผลการฉีดเชื้อ iui ครั้ง
Smileyสรุปผล ฉีดเชื้อ iui รอบ2 ไข่โตช้า เชื้อก็น้อย ไม่มีอาการคนท้อง ความหวังเลือนลาง
Smileyสรุปผล ฉีดเชื้อ iui รอบ3 ไข่เล็กขนาดนี้ ผนังก็บาง หมอยังให้ฉีด เพลียจะหวัง
Smileyคุณหมอให้ฉีดเชื้อ (IUI) รอบ4 ถ้าไม่ติดจะทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ให้ต่อเลย
Smileyiui รอบ 4 ต้องยกเลิก เพราะไข่หาย!!! ไข่ไม่โต!!!
Smileyประสบการณ์เก็บไข่ ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ที่หน่วยผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิริราช
Smileyเล่าประสบการณ์ ใส่ตัวอ่อน สรุป อัพเดทอาการ และค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF โรงพยาบาลศิราราช
Smileyสรุป อัพเดทอาการ และค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF โรงพยาบาลศิราราช
Smileyผลตรวจเลือด 15วัน หลังใส่ตัวอ่อน ระยะบาสโตซิส 1 ตัว เกรด B
Smileyทำเด็กหลอดแก่ว (IVF) : เตรียมตัว กระตุ้นไข่อย่างไร ให้ได้ไข่เยอะ ดี มีคุณภาพ
Smiley11 วิธีปฏิบัติตัวหลังใส่ตัวอ่อน ให้ติด IVF เด็กหลอดแก้ว ร.พ.ศิริราช


 

Create Date : 06 ธันวาคม 2560    
Last Update : 6 ธันวาคม 2560 13:23:18 น.
Counter : 210 Pageviews.  

พัฒนาการลูกน้อยวัย 3-4 เดือน

- พลิกคว่ำเองได้ดีบนพื้นที่ค่อนข้างแข็ง ดึงมือออกมาเองได้เมื่อตัวทับมือ แต่ยังพลิกหงายเองไม่ได้
-
ติดมือตัวเอง ยังไม่ติดของเล่น ใช้มือเยอะขึ้น จับมือตัวเองเล่น กำ,ทุบตีสิ่งที่อยู่ใกล้
-
จดจ่อกับการดูดนิ้วตัวเองนานขึ้น
-
ชอบนอนคว่ำ ชอบให้อุ้มตั้งตัวในท่านั่ง มากกว่านอนราบ ถ้าอุ้มท่านอนรอบจะยกคอขึ้นมาและร้องให้อุ้มตั้ง
-
เวลานอนหงายจะยกขาขึ้นมาและจับต้นขาตัวเองเล่น
-
มองและสนใจมือ เท้าของตัวเอง ลายเสื้อผ้าตัวเอง และของคนอื่น และสิ่งต่างๆรอบตัว
บลอกอื่นๆ
Smileyเส้นทางการเข้าสู่หน่วยผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิริราช
Smileyเล่าประสบการณ์ วันฉีดเชื้อ (IUI) ที่หน่วยผู้มีบุตรยาก ร.พ.ศิริราช
Smileyบันทึกอัพเดทอาการ และสรุปผลการฉีดเชื้อ iui ครั้ง
Smileyสรุปผล ฉีดเชื้อ iui รอบ2 ไข่โตช้า เชื้อก็น้อย ไม่มีอาการคนท้อง ความหวังเลือนลาง
Smileyสรุปผล ฉีดเชื้อ iui รอบ3 ไข่เล็กขนาดนี้ ผนังก็บาง หมอยังให้ฉีด เพลียจะหวัง
Smileyคุณหมอให้ฉีดเชื้อ (IUI) รอบ4 ถ้าไม่ติดจะทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ให้ต่อเลย
Smileyiui รอบ 4 ต้องยกเลิก เพราะไข่หาย!!! ไข่ไม่โต!!!
Smileyประสบการณ์เก็บไข่ ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ที่หน่วยผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิริราช
Smileyเล่าประสบการณ์ ใส่ตัวอ่อน สรุป อัพเดทอาการ และค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF โรงพยาบาลศิราราช
Smileyสรุป อัพเดทอาการ และค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF โรงพยาบาลศิราราช
Smileyผลตรวจเลือด 15วัน หลังใส่ตัวอ่อน ระยะบาสโตซิส 1 ตัว เกรด B
Smileyทำเด็กหลอดแก่ว (IVF) : เตรียมตัว กระตุ้นไข่อย่างไร ให้ได้ไข่เยอะ ดี มีคุณภาพ
Smiley11 วิธีปฏิบัติตัวหลังใส่ตัวอ่อน ให้ติด IVF เด็กหลอดแก้ว ร.พ.ศิริราช


 

Create Date : 27 พฤศจิกายน 2560    
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2560 10:05:26 น.
Counter : 160 Pageviews.  

พัฒนาการเด็ก 2 เดือน #4 เร่ิมมีอาการร้องไห้ 3 เดือน (โคลิค)
บลอกอื่นๆ
Smileyเส้นทางการเข้าสู่หน่วยผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิริราช
Smileyเล่าประสบการณ์ วันฉีดเชื้อ (IUI) ที่หน่วยผู้มีบุตรยาก ร.พ.ศิริราช
Smileyบันทึกอัพเดทอาการ และสรุปผลการฉีดเชื้อ iui ครั้ง
Smileyสรุปผล ฉีดเชื้อ iui รอบ2 ไข่โตช้า เชื้อก็น้อย ไม่มีอาการคนท้อง ความหวังเลือนลาง
Smileyสรุปผล ฉีดเชื้อ iui รอบ3 ไข่เล็กขนาดนี้ ผนังก็บาง หมอยังให้ฉีด เพลียจะหวัง
Smileyคุณหมอให้ฉีดเชื้อ (IUI) รอบ4 ถ้าไม่ติดจะทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ให้ต่อเลย
Smileyiui รอบ 4 ต้องยกเลิก เพราะไข่หาย!!! ไข่ไม่โต!!!
Smileyประสบการณ์เก็บไข่ ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ที่หน่วยผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิริราช
Smileyเล่าประสบการณ์ ใส่ตัวอ่อน สรุป อัพเดทอาการ และค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF โรงพยาบาลศิราราช
Smileyสรุป อัพเดทอาการ และค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF โรงพยาบาลศิราราช
Smileyผลตรวจเลือด 15วัน หลังใส่ตัวอ่อน ระยะบาสโตซิส 1 ตัว เกรด B
Smileyทำเด็กหลอดแก่ว (IVF) : เตรียมตัว กระตุ้นไข่อย่างไร ให้ได้ไข่เยอะ ดี มีคุณภาพ
Smiley11 วิธีปฏิบัติตัวหลังใส่ตัวอ่อน ให้ติด IVF เด็กหลอดแก้ว ร.พ.ศิริราช


 

Create Date : 06 กันยายน 2560    
Last Update : 6 กันยายน 2560 10:38:03 น.
Counter : 403 Pageviews.  

พัฒนาการเด็ก 2 เดือน #3 นอนน้อยลง เล่นมากขึ้น แต่เริ่มเป็นเวลาเป็นระบบ
บลอกอื่นๆ
Smileyเส้นทางการเข้าสู่หน่วยผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิริราช
Smileyเล่าประสบการณ์ วันฉีดเชื้อ (IUI) ที่หน่วยผู้มีบุตรยาก ร.พ.ศิริราช
Smileyบันทึกอัพเดทอาการ และสรุปผลการฉีดเชื้อ iui ครั้ง
Smileyสรุปผล ฉีดเชื้อ iui รอบ2 ไข่โตช้า เชื้อก็น้อย ไม่มีอาการคนท้อง ความหวังเลือนลาง
Smileyสรุปผล ฉีดเชื้อ iui รอบ3 ไข่เล็กขนาดนี้ ผนังก็บาง หมอยังให้ฉีด เพลียจะหวัง
Smileyคุณหมอให้ฉีดเชื้อ (IUI) รอบ4 ถ้าไม่ติดจะทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ให้ต่อเลย
Smileyiui รอบ 4 ต้องยกเลิก เพราะไข่หาย!!! ไข่ไม่โต!!!
Smileyประสบการณ์เก็บไข่ ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ที่หน่วยผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิริราช
Smileyเล่าประสบการณ์ ใส่ตัวอ่อน สรุป อัพเดทอาการ และค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF โรงพยาบาลศิราราช
Smileyสรุป อัพเดทอาการ และค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF โรงพยาบาลศิราราช
Smileyผลตรวจเลือด 15วัน หลังใส่ตัวอ่อน ระยะบาสโตซิส 1 ตัว เกรด B
Smileyทำเด็กหลอดแก่ว (IVF) : เตรียมตัว กระตุ้นไข่อย่างไร ให้ได้ไข่เยอะ ดี มีคุณภาพ
Smiley11 วิธีปฏิบัติตัวหลังใส่ตัวอ่อน ให้ติด IVF เด็กหลอดแก้ว ร.พ.ศิริราช


 

Create Date : 05 กันยายน 2560    
Last Update : 5 กันยายน 2560 10:20:08 น.
Counter : 298 Pageviews.  

พัฒนาการเด็ก 2 เดือน #2 เริ่มดูดนิ้วมือ กำและถือสิ่งของได้ และตั้งคอได้นานขึ้น


ออยจับจี้หมิงคว่ำครั้งแรกตอนสะดือหลุด 2 สัปดาห์แรก ครั้งแรกหน้าเขาจะจู้ไปกับที่นอน แต่ก็ยกขึ้นและหันไปด้านข้างช้าๆได้ จับคว่ำทุกวันวันละ 10-20 นาที ไม่ได้ปล่อยให้นอนหลับท่าคว่ำนะคะ จี้หมิงจะนอนหลับท่าหงาย และตะแคงเวลาดูดนมแม่หลับค่ะ พอเห็นว่าจี้หมิงเริ่มชันคอได้ก็เริ่มอุ้มพาดบ่า (ตอนน้องยังคอไม่แข็งไม่กล้าอุ้มพาดบ่าค่ะ) เข้าเดือนที่ 2 ตั้งคอได้นานขึ้น แต่ก็ยังไม่แข็งยังต้องคอยประคองอยู่ค่ะ


เดือนแรกลองหยิบของเล่นใส่มือจี้หมิง เขาจะกำได้แต่ไม่ถือ คือปล่อยเวลาจะขยับแขน 2 เดือนถือได้แล้วค่ะ แต่เป็นการถือแบบไม่ได้ตั้งใจหยิบ หรือจับเอง ซักพักก็ปล่อย ไม่ได้รู้เรื่องอะไร และก็มีเริ่มดูดนิ้วมือแล้วค่ะ
บลอกอื่นๆ
Smileyเส้นทางการเข้าสู่หน่วยผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิริราช
Smileyเล่าประสบการณ์ วันฉีดเชื้อ (IUI) ที่หน่วยผู้มีบุตรยาก ร.พ.ศิริราช
Smileyบันทึกอัพเดทอาการ และสรุปผลการฉีดเชื้อ iui ครั้ง
Smileyสรุปผล ฉีดเชื้อ iui รอบ2 ไข่โตช้า เชื้อก็น้อย ไม่มีอาการคนท้อง ความหวังเลือนลาง
Smileyสรุปผล ฉีดเชื้อ iui รอบ3 ไข่เล็กขนาดนี้ ผนังก็บาง หมอยังให้ฉีด เพลียจะหวัง
Smileyคุณหมอให้ฉีดเชื้อ (IUI) รอบ4 ถ้าไม่ติดจะทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ให้ต่อเลย
Smileyiui รอบ 4 ต้องยกเลิก เพราะไข่หาย!!! ไข่ไม่โต!!!
Smileyประสบการณ์เก็บไข่ ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ที่หน่วยผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิริราช
Smileyเล่าประสบการณ์ ใส่ตัวอ่อน สรุป อัพเดทอาการ และค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF โรงพยาบาลศิราราช
Smileyสรุป อัพเดทอาการ และค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF โรงพยาบาลศิราราช
Smileyผลตรวจเลือด 15วัน หลังใส่ตัวอ่อน ระยะบาสโตซิส 1 ตัว เกรด B
Smileyทำเด็กหลอดแก่ว (IVF) : เตรียมตัว กระตุ้นไข่อย่างไร ให้ได้ไข่เยอะ ดี มีคุณภาพ
Smiley11 วิธีปฏิบัติตัวหลังใส่ตัวอ่อน ให้ติด IVF เด็กหลอดแก้ว ร.พ.ศิริราช


 

Create Date : 04 กันยายน 2560    
Last Update : 4 กันยายน 2560 11:14:04 น.
Counter : 363 Pageviews.  

1  2  

Valentine's Month


 
BeeryKiss
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 77 คน [?]
ชอบเจ้าของบลอก ตามกดไลค์ได้ใน
FaceBook Page ข้างล่างนี้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน V Facebook ของ Atchara Zhang

V FanPage ของ Atchara Zhang
New Comments
Friends' blogs
[Add BeeryKiss's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.