ให้รางวัลกับชีวิตบ้างครับ ชีวิตคือการเดินทาง เงินทองของนอกกายไม่ตายค่อย ๆ หากันไปครับ
ข้อมูลขับรถข้ามไทยมาเลเซียสิงคโปร์

//www.ma22.netfirms.com/orb1.html

copy ไว้กรณีข้อมูลในเวบด้านบนหายแล้วท่านที่มาดูทีหลังไม่พบครับ


เอกสารประกอบการเดินทาง ในการขับรถจากประเทศไทย- มาเลเซีย - สิงค์โปร


ก่อนที่จะเดินทาง ต้องเตรียมเอกสารดังนี้นะครับ1. หนังสือเดินทางก่อนหมดอายุ 6 เดือน

2. สำเนาทะเบียนรถยนต์ (สำเนาสมุดจดทะเบียนรถยนต์ )ภาษาไทย

3.ใบแปลสมุดจดทะเบียนรถยนต์เป็นภาษาอังกฤษ (ออกโดยขนส่ง)

4.ใบขับขี่นานาชาติ หรือ ใบรับรองใบขับขี่ (ออกโดยขนส่ง)

5.ใบยินยอมให้นำรถออกนอกประเทศได้ เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้

6.หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน


--------------------------------------------------------------------------------คราวนี้มาเริ่มรายละเอียดกันเลยนะครับ สำหรับหนังสือเดินทางต้องเป็นหนังสือเดินทาง ก่อนหมดอายุ 6 เดือนนะครับ สำเนาทะเบียนรถยนต์ภาษาไทย จะใช้ตอนขอนำรถยนต์ออกนอกประเทศไทยนะครับ ในกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ต้องม ีใบยินยอมจากเจ้าของรถยนต์ให้นำรถยนต์ออกนอกประเทศก่อนนะครับ ถ้าเจ้าของรถยนต์เป็นไฟแนนซ์ ก็จะยุ่งยากครับ เพราะไฟแนนซ์มักไม่ยอมเซ็นต์หนังสือให้เอารถออกนอกประเทศครับ รถก็รถเรา ผ่อนเราก็ผ่อนทุกเดือน เสือกจะไม่ให้อีก เฮ้อ...ในกรณีนี้ ที่ศุลากากรของไทยในด่านสะเดาเขาจะไม่เคร่งครัดมาก เพราะหากผู้ที่จะนำเอารถออกนอกประเทศ เป็นผู้ครองครองรถเอง ก็สามารถแสดงสำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนรถยนต์ ก็สามารถนำรถออกนอกประเทศได้เลย หรือกรณีที่ผู้ที่จะนำรถออกนอกประเทศ แต่ไม่ได้เป็นผู้ครองครองรถ ก็สามารถให้ผู้ครอบครองรถทำหนังสือยินยอมให้นำรถออกนอกประเทศได้ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ครอบครองรถ พร้อมทั้งหนังสือยินยอมไปพร้อมกันด้วยครับ ซึ่งแบบฟอรม์ดังกล่าวร่างเองก็ได้ครับ เขียนให้ชัดเลย เขียนที่ไหน... วันที่เท่าไร....ข้าพเจ้า นาย ... อยู่บ้านเลขที่... เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถยี่ห้อ... หมายเลขทะเบียน... หมายเลขเครื่อง... สี... ยินยอมให้นาย... หมายเลขบัตรประชาน... อยู่บ้านเลขที่... นำรถออกนอกประเทศไทยเพื่อไปท่องเที่ยวยังประเทศ มาเลเซียและสิงค์โปรได้ พิมพ์ให้สวยงามเลยครับ แล้วก็อย่าลืมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถหรือผู้ครองครองรถ พร้อมลายเซ็นต์แนบมาด้วยนะครับเอกสารอื่นๆ ก็มีใบขับขี่สากล หรือ ใบรับรองใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษ อย่างหลังนี่ก็ใช้ได้นะครับ ใช้ได้ในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งหมด ค่าธรรมเนียมในการขอ 25 บาทเอง ถูกกว่าใบขับขี่สากลตั้งเยอะ ผมไปขอที่กรมการขนส่งทางบก หมอชิต แต่เข้าใจว่าขนส่งในกรุงเทพทำใบนี้ได้หมดนะครับ ที่หมอชิตอยู่ชั้นเดียวกับที่ทำใบขับขี่สากลเลยครับ อาคาร 4 ชั้น 2 เอกสารก็ใบขับขี่ตัวจริง รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ทะเบียนบ้าน และก็สำเนาพาสปอรต์ กรณีมอบอำนาจก็แนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วยครับและอีกอย่างที่สำคัญมากก็คือ ใบแปลสำเนาทะเบียนรถยนต์เป็นภาษาอังกฤษ ใบนี้ขอที่ขนส่งที่เรามีต้นขั้วทะเบียนอยู่นะครับ เช่น รถชลบุรี ก็ไปขอที่ขนส่งชลบุรี รถของกรุงเทพก็ดูว่าอยู่เขตไหน ก็ไปขอที่เขตนั้น เช่นรถของผม บ้านของผมอยู่เขตบางซื่อ ต้นขั้วทะเบียนอยู่ที่ขนส่งหมอชิต ผมก็ต้องไปขอใบนี้ที่ขนส่งหมอชิต รถเพื่อนผม บ้านอยู่มีนบุรี เขาก็ต้องไปขอที่ขนส่งมีนบุรี แต่ที่ขนส่งจังหวัดสงขลา สามารถแปลได้หมดทุกเขตนะครับ เพราะถือว่าเป็นจังหวัดชายแดน เอกสารที่ใช้ประกอบก็คือ สมุดจดทะเบียนรถยนต์ตัวจริงนะครับ สำเนาบัตรของเจ้าของรถ และกรณีการมอบอำนาจให้ผู้อื่น ไปดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วยกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์เอง ก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถยนต์ก่อนนะครับ ไม่งั้นขนส่งเขาจะใจร้ายไม่ออกใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้ครับ กรณีที่เจ้าของรถยนต์เป็นไฟแนนซ์ก็ยุ่งอีกอะครับ เพราะการแปลสมุดจดทะเบียนต้องใช้หลักฐานตัวจริง ขนส่งถึงจะแปลให้ และสมุดตัวจริงก็ไฟแนนซ์เก็บรักษาอยู่ ลองไปถามไฟแนนซ์ดูนะครับ ว่าขอยืมสมุดตัวจริงมาได้ไหม ถ้าเขาให้ยืมมาได้ก็ดีไป แต่ถ้าเขาไม่ให้ยืม ก็อย่าไปตกใจอะไรครับ ขอให้มุ่งมั่นที่จะไปอย่างเดียว ทุกปัญหามันก็ต้องแก้ไขได้ เพื่อนๆ ของผม รถติดไฟแนนซ์กันทั้งงั้นครับ และไฟแนนซ์ก็ไม่ให้ยืมสมุด แต่ก็ไปกันได้ครับ อิอิอิอีกเรื่องก็คือต้องตัดสติ๊กเกอร์ติดทะเบียนรถยนต์เป็น ทะเบียนสากลด้วยนะครับ สมมุติรถของผม ทะเบียน ภน 9999 กทม. ทะเบียนสากลก็แปลเป็น dW 9999 BKK ซึ่งการเทียบหมวดอักษรทางกรมการขนส่งจะเป็นคนเทียบให้ครับ แล้วเราก็ไปตัดสติ๊กเกอร์ ให้สวยงามตามใจชอบ แต่ของผมใช้พื้นเป็นสีดำ แล้วตัวภาษาอังกฤษเป็นสีขาว เพราะว่ามันเห็นชัดดีเอาละ เมื่อเตรียมเอกสารที่ว่ามาทั้งหมดเรียบร้อย ก็มาเริ่มที่ขั้นตอนในการออกนอกประเทศทันที อ้อ.. ต้องแลกเงินมาเลเซีย และสิงค์โปรเลยนะครับ เพราะเมื่อเราข้ามพ้นพรมแดนไทยไปยังมาเลเซียเมื่อไร ต้องใช้เงินริงกิต ของมาเลเซียทันทีครับ เช่นเดียวกัน เมื่อเราข้ามพ้นพรมแดนมาเลเซียเข้าสู่สิงค์โปรเมื่อไร ก็ต้องใช้เงินดอลล่าร์ของสิงค์โปรทันทีครับเมื่อไปถึงด่านสะเดา ก็เขียนแบบฟอรม์ออกนอกประเทศนะครับ นำแบบฟอรม์ออกนอกประเทศ พร้อมหนังสือเดินทางไปให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยประทับีตรานะครับ หลังจากนั้นคนขับรถหรือเจ้าของรถก็เอาสำเนาทะเบียนรถยนต์ภาษาไทยนะครับ พร้อมหลักฐานใบยินยอมให้ออกนอกประทศไปให้ศุลลากรตรวจสอบ เราก็เซ็นต์ชื่อตามที่เขาบอกนะครับ หลังจากนั้นเขาก็จะออกเอกสารในการให้เรานำรถออกนอกประเทศมาให้เรา 1 ใบ เราเก็บไว้ให้ดีนะครับ ในกรณีที่ขากลับเข้ามา ต้องคืนใบนี้ให้กับทางศุลกากร เพื่อยืนยันว่า รถกลับเข้าไทยแล้วตรงด่านฝั่งไทยผู้โดยสารทุกคนต้องใช้เอกสาร คือ หนังสือเดินทาง พร้อมทั้งแบบฟอรม์ออกนอกประเทศ (ขอรับแบบฟอรม์ได้ที่ทำการของตม.ครับ) สำหรับคนขับรถหรือเจ้าของรถ ต้องใช้ สำเนาทะเบียนรถยนต์เป็นภาษาไทย ใบยินยอมให้นำรถออกนอกประเทศ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถย้ำอีกครั้ง อย่าลืมแลกเงินด้วยนะครับ เพราะเราต้องเริ่มใช้เงินมาเลยเซียทันที ที่ก้าวเข้าประเทศของเขานะครับ แลกไปเยอะหน่อยก็ดี เพราะจะต้องเติมน้ำมัน และก็ต้องเสียค่าทางด่วนด้วยครับ ค่าทางด่วนไปถึงสิงค์โปรประมาณ 900 บาท จ่ายทีละนิดหน่อย ฟังแล้วดูแพงนะครับ แต่ความจริง เราใช้ถนนของเขา ประมาณ 850 กิโลเมตรนะครับ คิดง่ายๆก็ตกกิโลเมตรละ 1 บาทนิดๆเมื่อผ่านด่านไทยไปแล้ว ก็ต้องไปเข้าด่านมาเลเซียนะครับ ลองนึกภาพเวลาเข้าช่องจ่ายเงินทางด่วนอะครับ เหมือนกันเปรี๊ยบเลย รถเราก็ต้องไปต่อแถวทีละคันๆ เราต้องไปขอแบบฟอรม์เข้าเมือง (IMMIGRATION FORM ) ที่ด่านตรงนั้นครับ เจ้าหน้าที่มาเลเซียเขาก็จะให้เราเอารถไปจอด ให้พ้นการกีดขวาง เพื่อให้รถคันที่เอกสารพร้อมผ่านไปก่อน เราก็เขียนให้ครบทุกช่องเลยนะครับ เมื่อเราเขียนเสร็จก็ยื่นใบเข้าเมือง เขาเรียกว่า IMMIGRATION FORM พร้อมหนังสือเดินทางนะครับ ให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียนะครับ พร้อมทั้งเสียค่าผ่านด่านประมาณ 30 บาทหรือ 3 ริงกิต นะครับ ต่อรถ 1 คันนะครับ เป็นอันว่า ขั้นตอนการเข้าประเทศมาเลเซียของทุกคนเป็นอันเสร็จพิธีครับ


ตรงด่านฝั่งมาเลเซียผู้เดินทางทุกคนต้องใช้เอกสาร คือ หนังสือเดินทาง พร้อมทั้งแบบฟอรม์ออกนอกประเทศ (ขอรับแบบฟอรม์ได้ที่ช่องที่ผมบอกเหมือนช่องทางด่วนบ้านเรา ซึ่งเป็นช่องตรวจคนเข้าเมืองของตม.มาเลเซียได้เลยครับ)ผ่านจากด่านนั้นนิดเดียวไปก็จะมีการตรวจสิ่งของพอเป็นพิธี ลงไปเซย์ฮัลโหลกับ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียที่พกปืนแปลกๆกันสักเล็กน้อยนะครับ เขาก็จะถามว่าจะไปไหนอะไรประมาณนี้ แต่อย่าไปพูดอะไรทะลึ่งนะครับ เช่นเขาถามคุณว่า where r u going?? คุณก็ตอบไปว่า เรื่องของกู อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับ เพราะเขาพูดไทยได้ ฟังไทย ออก เห็นเขาบอกว่า หลายคนก็มีเมียเป็นคนไทยนะครับ อิอิอิเลยด่านนั้นไปนิดเดียวขอย้ำว่านิดเดียว โปรดสังเกตป้ายให้ดี จะอยู่ทางด้านขวามือ คนขับรถก็ต้องลงไปทำประกันภัยของมาเลเซียนะครับ รถทุกคันที่จะเข้ามาเลเซียต้องไปจอดทำประกันนะครับ ประกันก็เหมือน พรบ.ประเภท 3 บ้านเรานี่แหละครับ ถ้าใครไม่มีหากตำรวจตรวจเจอเขาก็จะปรับ ประมาณ 4000 บาทไทยนะครับ ตอนทำประกันคนขับรถต้องนำหลักฐานใบแปลทะเบียนรถยนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษ และก็ใบขับขี่สากล หรือ ใบขับขี่ที่แปลมาไปแสดงกับบริษัทประกันภัยของมาเลเซียด้วยนะครับตรงบริเวณนั้นจะมีบริษัทประกันหลายบริษัทให้เลือกนะครับ เลือกได้ตามใจชอบ ประเภทประกันก็จะมีแบบ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ให้เลือกนะครับ ราคาประกันก็ขึ้นอยู่กับซีซีของรถ รถของผม 2500 ซีซี ผมเลือก 1 เดือน 700 บาท นิดๆครับเมื่อเสร็จขั้นตอนกับบริษัทประกันเสร็จ เราก็ต้องนำเอาหลักฐานที่บริษัทประกันออกให้ พร้อมใบขับขี่และทะเบียนรถยนต์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซีย เขาก็จะออกป้ายวงกลมให้เรา 1 แผ่น นำมาติดหน้ารถนะครับขั้นตอนการทำประกันภัยของประเทศมาเลเซียตรงนี้ก็ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใดเลยนะครับ ใช้เอกสารคือ ใบขับขี่ที่แปลแล้ว ทะเบียนรถยนต์ที่แปลแล้ว นำทั้ง 2 อย่างนี้ไปยื่นกับบริษัทประกันมาเลเซีย บริษัทประกันก็จะตรวจสอบเอกสาร พร้อมทั้งให้ใบกรรมธรรม์มา อีก 1 ชุด หลังจากเสร็จจากบริษัทประกัน นำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นให้ตำรวจมาเลยเซีย ตำรวจมาเลยจะออกป้ายวงกลมมาให้ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับจากนั้นเราก็โลดแล่นบนถนนของประเทศมาเลเซียได้อย่างสบายใจ เติมน้ำมันที่ถูกกว่าประเทศไทยซะให้เต็มถัง (ปั๊มน้ำมันแรกของมาเลเซีย อยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 5 กม ) ขับรถอย่างสบายอารมณ์แล้วเราจะรู้ว่า ถนนที่ดี สร้างเต็มจำนวนเงินที่ได้รับนั้นเป็นอย่างไร ผิดกับถนนเมืองไทยลิบลับครับ ....เมื่อโลดแล่นมาเรื่อยจนมาถึงชายแดนมาเลเซีย – สิงค์โปร เราก็ต้องนำหนังสือเดินทางพร้อมใบที่ตำรวจมาเลเซียเขาฉีกไว้ในพาสสปอร๖ของเราออกมาเพื่อแสดงต่อ ตม. มาเลเซียอีกครั้งนะครับ เพราะเรากำลังจะออกจากประเทศมาเลเซีย เพื่อจะมุ่งหน้าไปสิงค์โปรครับ ตำรวจตม. ของมาเลเซียเขาก็จะประทับตราว่าเราออกนอกประเทศมาเลเซียเรียบร้อยและเมื่อไปถึงด่านสิงค์โปรก็แบบเดิมนะครับ เป็นช่องเหมือนทางด่วน เหมือนที่เราผ่านมาเลเซียมา เราก็ต้องขอแบบฟอรม์เข้าเมืองของเขาเหมือนเดิม เมื่อเรากรอกเสร็จก็ไปยื่นใบเข้าเมืองพร้อมหนังสือเดินทาง ให้ตำรวจตรวคนเข้าเมืองของสิงคโปร์เขาประทับตราเข้าเมืองเหมือนตอนเข้ามาเลเซียทุกอย่างโดยส่วนมากรถที่มาจากไทย เขาจะดูแลเป็นอย่างดีนะครับ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรของสิงค์โปรมาทำประกันรถยนต์ในประเทศสิงค์โปรให้เราด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่ของสิงค์โปร จะมาเดินขอป้ายวงกลม ไปเป็นหลักฐานด้วยนะครับ ถ้ารถใครแกะยาก ก็บอกเขาว่าแกะไม่ได้ แกะแล้วจะเสียเลย เขาก็จะเดินมาจดทะเบียนรถยนต์ไป ค่าประกันในสิงค์โปรประมาณ 800 บาทต่อ 1 เดือนครับยังไม่หมดครับ เขาจะมีบัตรที่เรียกว่า auto pass card ขายให้เรา 1 ใบนะครับ ราคาประมาณ 200 บาท นิด ๆ ครับ บัตรนี้จะมีเงินไม่มาก เราต้องเอาไปเติมเงินที่ร้าน เซเว่นอีเลเว่น เพื่อที่จะเป็นการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลสิงค์โปรนะครับ เช่น เราอยู่สิงค์โปร 3 วัน จันทร์ อังคาร พุธ เราก็ต้องเอาบัตรนี้ไปเติมเงินจำนวน 2100 บาทเมื่อขากลับออกมาจากประเทศสิงค์โปร เมื่อมาถึงด่านตรวจก่อนออกนอกประเทศ เราก็ต้องเอาการด์นี้มารูดจ่ายภาษีให้รัฐบาลสิงค์โปรเค้าอะครับ เขาคิดวันละ 700 บาทไทย 30 เหรียญสิงค์โปรอะครับ แต่ถ้าเราอยู่สิงค์โปรในวันหยุดของเขา หรือเสาร์อาทิตย์ เราไม่ต้องจ่ายเงินส่วนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นควรจะวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับ เพื่อที่จะได้เซฟเงินตรงนี้ไปได้ในสิงค์โปรจะมีปัญหานิดนึงนะครับ เพราะเราจะไม่สามารถขับรถในประเทศเขาได้ในเวลาเร่งด่วนนะครับ เขาจะมีบอกนะครับ ว่าถนนนี้ห้ามใช้เวลาใด เราใช้ได้เมื่อใด แต่ถ้าเราจะขับในชม.เร่งด่วนต้องมีบัตรหน้ารถคล้าย ๆ บัตรทางด่วนบ้านเราอะครับ ที่เวลาผ่านด่านทางด่วน ก็จะมีช่องเฉพาะบัตรทางด่วนให้ ระบบก็จะหักเงินโดยอัตโนมัติ ยุ่งยากครับ อย่าไปขับมันเลย นั่งรถไฟฟ้าง่ายกว่า แต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดของเขาหรือหลัง 4 โมงเย็นของทุกวัน คุณจะขับรถไปที่ไหนในสิงค์โปรก็เชิญตามใจชอบ แต่ความเร็วเขาห้ามเกิน 90 กม. ต่อ ชม . นะครับเรื่องเอกสารการเข้าออกเมืองก็มีแค่นี้ ไม่ยุ่งยากมากนะครับ ขอให้ทุกท่านที่มีความฝันเหมือนเช่นผมจงเดินทางไปถึงสิงค์โปรโดยสวัสดิภาพนะครับ อืมม เดี๋ยวนี้มองแผนที่ทีไร เห็นประเทศสิงค์โปร มองขึ้นมายังมาเลเซีย ประเทศไทย เฮ้อ.. อดภูมิใจไม่ได้ว่า ตรงนี้เราเคยขับรถไปมาแล้ว ถ้ามีสะพานข้ามไปอินโดนีเซียได้ ผมก็จะไปต่อครับ ..ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ ROAD TRIP THAILAND- MALAYSIA- SINGAPOREภูมิพิช ชมชื่น
pumipitch@hotmail.comCreate Date : 14 ธันวาคม 2551
Last Update : 14 ธันวาคม 2551 16:54:29 น. 25 comments
Counter : 5939 Pageviews.

 
เจ๋งสุด สุดเลยค่ะ


โดย: เจี๊ยบ IP: 118.173.82.75 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:20:16:38 น.  

 
เจ๋งสุด สุดเลยค่ะ


โดย: เจี๊ยบ IP: 118.173.82.75 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:20:16:38 น.  

 
นายเป็นคนดีมาก จอจ์ด


โดย: พุก IP: 115.67.161.61 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:22:16:50 น.  

 
แต่ไม่รู้เรื่องการเปรียบเทียบตัวอัษรไทยกับอังกฤษ ในป้ายทะเบียนของมาเลเซีย เพราะตัวอักษรไทยมีมากเกิน ไอ้ส่วนที่เกินมาจะไปเทียบกับตัวไหน ในภาษาอังกฤษ อ่า งง งง


โดย: พุก IP: 115.67.161.61 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:22:21:39 น.  

 
แต่วันนี้ไปมาแล้ว ถามเจ้าหน้าที่ไทย เค้าก้อแกล้งเฉยๆ บอกไปข้างหน้า พอถามเจ้าหน้าที่มาเลย์ เค้าก้อทำ งง งง ง่ายๆ ก้อเลยขับรถเข้าไปเรย คือเค้าจะเข้มงวดหนักๆ ในบางครั้ง และก้อจะแกล้งทำเบลอๆ(อลุ่มอหล่วย)ในบางทีนะคับป๋ม


โดย: พุก IP: 115.67.161.61 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:22:28:14 น.  

 
ด่านไทยเข้า-ออกง่ายครับ ประเทศไทยจึงเป็นสวรรค์ของอาชญากรจากทั่วโลกไง?


โดย: คนไทย IP: 118.173.156.9 วันที่: 8 เมษายน 2553 เวลา:23:08:41 น.  

 
แล้วไอ้สำเนาทะเบียนรถนี่ถ้าเกิดบริษัทไฟแนนซ์เค้าไม่ให้ เราจะเข้าไปได้ไหมค่ะ แบบที่คุณบอกมุ่งมั่นจะไปอย่างเดียว แล้วถ้าเค้าไม่ให้เราจะทำไงดีค่ะ ฮีๆๆ มุ่งมั่นมากๆ อยากขับไปเองมั้งค่ะ


โดย: Gapong IP: 118.172.71.84 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:20:23:06 น.  

 
ต้องลองคุยครับว่าเขาต้องการหลักประกันอะไรบ้าง ก็เห็นหลาย ๆ รายที่ติดไฟแนนซ์ก็ทำได้นะครับ หรือไม่ยอมอีกก็รีไฟแนนซ์ที่เขายอมละกัน อิอิ


โดย: ok3 วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:19:04:19 น.  

 
แล้วการซื้อรถจากไทยไปใช้ที่มาเลเซียล่ะคะทำได้หรือไม่


โดย: กุหลาบ IP: 27.130.60.49 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:33:15 น.  

 
ไม่เห็นพูดถึงเรื่อง visa เลย ไม่ต้องใช้หรือครับ? ถ้าไม่ต้องใช้เขาให้อยู่ได้นานเท่าไรครับ?


โดย: ธนพ IP: 124.120.226.149 วันที่: 12 พฤษภาคม 2554 เวลา:22:30:55 น.  

 
มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโด ลาว เวียตนาม พม่า กัมพูชา พิลิปปิน ไม่ต้อง ใช้ วีซ่า อยู่ได้ ไม่เกิน ขึ้นอยู่กัน ตม แต่ละประเทศที่กล่าวมา จะ ให้อยู่กี่วัน


โดย: กิจ IP: 180.183.123.123 วันที่: 14 มิถุนายน 2554 เวลา:8:52:08 น.  

 
จะพูดไงให้ไฟแนนยินยอมให้นายืมสมุดรถคะช่วยตอบด้วยนะคะ
ในกรณีนีิ้นาก็ต้องให้ไฟแนนเขียนหนังสือยินยอมให้นำรถออกนอกประเทศใช้มั้ยคะ


โดย: นา IP: 175.142.163.127 วันที่: 10 กันยายน 2554 เวลา:20:32:26 น.  

 
084-3129638
a.sunan@hotmail.com
คุณ ผึ้ง ร้านรับทำประกัน ทำป้ายที่ด่านฝั่งมาเลย์ครับ ถ้ากลัวเรื่องโดนลอกฟิล์ม ก็เมล์ โทรไปคุยวิธีกับเขานะ แหะ ๆ ลืมลงข้อมูลเขาเกือบปีกันเลย 555


โดย: ok3 IP: 115.87.25.23 วันที่: 9 มีนาคม 2555 เวลา:15:39:22 น.  

 
มีประโยชน์มากคะ ขอบคุณคะ


โดย: น้องออมบุญ IP: 27.55.4.14 วันที่: 21 เมษายน 2555 เวลา:3:40:05 น.  

 
ต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องครับ ผมก็แค่เอามาเก็บใน blog เผื่อทางโน้นหายครับ สำรองไว้ รีวิวใช้ได้ทีเดียว แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะจากที่ไปมาหลายครั้ง ครั้นจะรีวิวแบบพี่เขาก็ทำไม่ได้ 555 ขอให้มีความสุขกับการขับรถตะลอนเที่ยวนะครับ


โดย: ok3 วันที่: 3 พฤษภาคม 2555 เวลา:1:12:40 น.  

 
พอดีกำลังจะข้ามไปเอกสารพร้อมหมด แต่เห็นบางโพสบอกว่าฟิล์มรถต้องมืดไม่เกิน40% แต่รถของเรา80% จะมีปัญหามั้ยคะ


โดย: WC IP: 49.48.14.53 วันที่: 19 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:07:20 น.  

 
แจ่มครับ ขอบคุณอย่างแรง


โดย: ฌอง IP: 119.46.218.1 วันที่: 26 สิงหาคม 2555 เวลา:10:41:29 น.  

 
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอารถไปประเทศมาเลเซีย สอบถามได้ 0808619914,0819692087 ตอบได้ทุกปัญหา ค่ะ


โดย: a IP: 223.206.76.210 วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:10:32:08 น.  

 
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอารถไปประเทศมาเลเซีย สอบถามได้ 0808619914,0819692087 ตอบได้ทุกปัญหา ค่ะ


โดย: a IP: 223.206.76.210 วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:10:32:23 น.  

 
การเอารถออกนอกประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และเท่าไรบ้างคับ


โดย: นายเอฟ คับ IP: 118.173.36.161 วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:14:21:44 น.  

 
เอคะ่ ขายประกันของมาเลย์ือยู่หน้าด่านไทย โทรสอบถามเรื่่องเอกสารและค่าใช้จ่ายได้ค่ะ ขับรถไปมาเลย์ ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ/0815412087


โดย: เอ IP: 223.205.58.17 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:1:18:10 น.  

 
เราสามารถอยู่มาเลย์ได้นานสุดกี่วันครับ


โดย: หมู IP: 115.67.164.215 วันที่: 10 พฤษภาคม 2556 เวลา:11:14:32 น.  

 
เขียนเรื่องนี้ไว้เกือบสิบปีแล้ว ตั้งแต่ไอโฟน แอนดรอบยังไม่เกิด ตอนนี้ก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไป เอาไว้ผมจะมาเขียนใหม่ครับ


โดย: ภูมิพิช ชมชื่น IP: 223.205.26.55 วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:10:48:21 น.  

 
บริการ ทำประกันภัยรถไทยเข้าประเทศมาเลเซีย ทั้งรถจักรยานยนต์เเละรถยนต์
บริการ ตัดสติกเกอร์ป้ายรถ ทั้งรถจักรยานยนต์เเละรถยนต์ ขนาดมาตรฐานขนส่งมาเลเซีย(JPJ)
ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรถของท่านที่มีความสนใจจะนำรถเข้าไปขับในประเทศมาเลเซีย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0815412087/0819692087ค่ะโดย: เอ๋ค่ะ IP: 171.99.247.241 วันที่: 3 ตุลาคม 2557 เวลา:1:22:54 น.  

 
บริการ ทำประกันภัยรถไทยเข้าประเทศมาเลเซีย ทั้งรถจักรยานยนต์เเละรถยนต์
บริการ ตัดสติกเกอร์ป้ายรถ ทั้งรถจักรยานยนต์เเละรถยนต์ ขนาดมาตรฐานขนส่งมาเลเซีย(JPJ)
ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรถของท่านที่มีความสนใจจะนำรถเข้าไปขับในประเทศมาเลเซีย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0815412087/0819692087ค่ะโดย: เอ๋ค่ะ IP: 171.99.247.241 วันที่: 3 ตุลาคม 2557 เวลา:1:23:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ok3
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ok3's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.