If you tremble with indignation at every injustice.Then you are a comrade of mine.
Group Blog
 
All Blogs
 

โบสถ์นักบุญอันตน กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยหลายเชื้อชาติรวมเป็นประเทศ แบบเดียวกับสิงคโปร์ อเมริกา ออสเตรเลีย หนึ่งในเชื้อสายประชากรที่มีจำนวนมากคือ
เชื้อสายอินเดีย ช่วง พ.ศ. 2426 มีชาวอินเดียที่เป็นชาวคาทอลิกที่มาจาก
รัฐสลังงอ(เป็นรัฐที่อยู่ชายทะเลตะวันตกของประเทศ) จริง ๆ ชาวคาทอลิก
อินเดียเหล่านี้มาจากรัฐ ทมิฬนาฑู ซึ่งเป็นรัฐใต้สุดของอินเดียเมื่อซึ่งปกครอง
โดยอังกฤษ (อังกฤษนี่เป็น คาทอลิกแต่ไม่ขึ้นกับวาติกัน เรียกนิกาย เชอร์ซ
ออฟอิงแลนด์ (Church of Englanh or Anglican church) เรื่องของเรื่อง คือ
พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 วิวาทะกับโป๊ป (สันตะปาปา) พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ครองราชย์ช่วง
พ.ศ. 2052 - 2090 รุ่นประมาณ รัชกาลที่10 แห่งกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช) ของไทยเรา

จริง ๆ ในสมัยนั้นที่กัวลาลัมเปอร์ มีโบสถ์คาทอลิกอยู่หลายโบสถ์ เช่น โบสถ์
แม่พระสายประคำอาสนวิหารเซนต์จอห์น แต่ทำมิซาเป็นภาษาอังกฤษบ้าง
จีนบ้าง (ชาวจีนนี่เป็นคาทอลิกเยอะนะครับ) แต่ชาวอินเดียที่มาจากรัฐสลังงอ
พูดภาษา อินเดียใต้เรียก "ภาษาทมิฬ" ภายใต้การสนับสนุนของ บาทหลวง
ฝรั่งเศส ชื่อพ่อ Victor Renard จึงได้มีการสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นในปี พ.ศ.
2451

บ้านเรามีโบสถ์นักบุญอันตนอยู่ที่ดอนมดตะนอย ดำเนินสะดวก(คนคริสต์ท้อง
ถิ่นเรียกวัดโคก) นักบุญอันตนท่านศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของทั้งคริตชน
และต่างศาสนิก คนมาบนและ แก้บนท่านด้วยปะทัด งานฉลองยิ่งใหญ่คนล้
หลามทุกปี...

จริง ๆ ที่กัวลาลัมเปอร์มีโบสถ์คาทอลิกอยู่หลายที่ เท่าที่ทราบ 5-6 แห่ง เช่น
อาสนวิหารเซนต์จอห์น(Cathedral of St. John),โบสถ์พระชนนีของพระ
เป็นเจ้าChapel of Mary,Mother of God โบสถ์แม่พระสายประคำ(Church
of the Holy Rosary), วัดแม่พระรับเกียติยกขึ้นสวรรค์(Chapel of Ascension
of the Lord),โบสถ์แม่พระฟาติมา(Church of Our Lady of Fatima),โบสถ์
แม่พระเมืองลูร์ด(Chapel of Our Lady of Lourdes)

โบสถ์นักบุญอันตนตั้งอยู่ที่ย่านจาราน โรเบิร์ตสัน(Jaran Robertson) ท่าน
สามารถเดินทางมาโดยรถเมล์ลงป้าย ปูดูรายา(Puduraya Bus Station) หรือ
ลงรถไฟฟ้า(ที่มาเลฯ เรียก Monorail) ที่สถานีอิมบริ(Imbi) ซึ่งใครจะไปเที่ยว
ต่อที่ตึกแฝดตึกแฝด ปิโตรนาสก็ต่อไปอีกแค่ 2 สถานี ลงที่สถานีบูกิท นานาส
(Bukit Nanas)

เว็บของโบสถ์นักบุญอันตน กัวลาลัมเปอร์
//www.stanthonykl.com/


โบสถ์เป็นทรงสถาปัตยกรรมกอธิค คล้าย ๆ วัดบางนกแขวกแต่ย่อส่วนลง


ปากซอยฝั่งตรงข้ามเป็นโรงพยาบาล


ป้ายย่านจาราน โรเบิร์ตสัน(Jaran Robertson)


ด้านหน้ามีโชว์รูมรถยนต์ร้าง


ด้านขวาเป็นกำแพงสังกะสี มีการพ่นสีศิลปะกราฟฟิตี้ ดีไม่มีช่างกลพ่น
แบบบ้านเรา สถาับันนี้ บิดาสถาบันนั้น


ป้ายหน้าโบสถ์ และบอกตารางมิสซา ภาษาอังกฤษเรียก Mass แต่ถึงคำว่า
มิสซา จะเป็นภาษาละติน แต่สามารถใช้กับคาทอลิกได้ทั่วโลก ผมเดินทาง
หลายประเทศพบว่าพูดคำว่า "มิสซา" ก็เข้าใจกันทั่วไป...ได้ต้องใช้ภาษา
อังกฤษว่า Mass ซึ่งคาทอลิกไทยไม่คุ้น


ถ้าไปช่วงกลางวันประตูรั้วโบสถ์จะเปิดสามารถเดินเข้าไปชมภายในได้ เป็น
ประมาณสำนักงานคาทอลิก นาจะประมาณ ๆ สำนักงานวัดบ้านเรา รปภ.ที่
เฝ้าเป็นคนอินเดีย หรือไม่ก็มาเลฯ เชื้อสายอินเดียชัวร์ พูดภาษาอังกฤษได้
คล่อง แต่นับถือซิก...


ด้านข้างโบสถ์ โบสถ์นักบุญอันตนทาสีขาวสะดุดตาครับ บ้านเราโบสถ์ไม่
ค่อยนิยมสีขาว คงกลัวเชื้อรา


ภายในเหมือนโบสถ์คาทอลิกทั่วไป ทั่วโลกแทบจะเหมือนกัน มีพระแท่น
มีกางเขนประธาน และรูปนักบุญต่าง ๆ โบสถ์นี้ โบสถ์นักบุญอันตน จึงมี
รูปนักบุญอันตน ฝรั่งเรียก St.Anthony พระธาตุของนักบุญอันตน อยู่ที่
เมืองปาดัว ประเทศอิตาลี คนทั่วโลกไปสักการะกัน


ด้านหน้าโบสถ์มีถ้ำแม่พระ และมีฐานให้ผู้ศรัทธามาจุดเทียนบูชาพระแม่
มารีย์


ด้านหน้าโบสถ์ไม่มีชุมชน กลางคืนเท่าที่เดินแวะมาเปลี่ยวมาก แต่กลับ
ปลอดภัย อาจจะเพราะอยู่ในความคุ้มครองของพระองค์ จึงทำให้รู้สึกอบอุ่น
และปลอดภัย


มองจากโบสถ์เห็นตึก KL Tower โดดเด่นเลยครับ


เดินออกจากโบสถ์มาปากซอยซ้ายมือจะเป็นสถานีรถโดยสารเรียกสถานี
Pudu Sentral เป็นสถานีโดยสารใหญ่ในกัวลาลัมเปอร์ สถานีสร้างเหมือน
สนามบิน จากสถานีนี้สามารถนั่งรถมาได้ถึงหาดใหญ่ ง่ายนิดเดียวค่ารถ
ประมาณ 500 บาท เองครับ


ถ้ามาโดยรถไฟฟ้า ที่มาเลฯ เรียก Monorail ลงที่สถานีอิมบริ ย่านนี้เป็น
ย่าน shopping ชาวมาเลฯ เค้าหละ เช่นห้าง Bukit Bintang (Star Hill),
Low Yat Plaza, Imbi Plaza และ Sungei Wang Plaza เป็นต้น ประมาณ
เซ็นทรัลเวิลด์บ้านเรา


ด้านหน้ามีร้านกาแฟ เป็นชาวปากีสถาน รสชาติใช้ได้ ชาวปากีสถานออก
หากินนอกบ้านกันเยอะ แบบแขกขายโรตีบ้านเราส่วนใหญ่มาจาก ปากีสถาน
กับ บังกลาเทศ


หลายท่านไม่ทราบนึกว่าที่มาเลเซียเป็นชาวมุสลิม แล้วจะมีชาวคาทอลิกน้อย
จริง ๆ มีชาวคริสตชนถึง 10 กว่าเปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด แบบมาเก๊า
มีชุมชนคริสตัง(โปรตุเกส-มลายู) ฮอลันดา(ฮอลแลนด์) นอกจากนั้นยังมี
กลุ่มอังกฤษที่รัฐมะละกา มีจีนมาเลฯ ผสมสิงคโปร์เป็นส่วนลูกครึ่งเรียก
เปอรานากัน อยู่รัฐมะละกา เหมือนกัน เรียก ย่าหย๋า บ้าบ๋า มาอยู่ภูเก็ตบ้าน
เราก็เยอะ...เรียก ย่าหย๋า บ้าบ๋า เปอรานากัน นอกจากนั้นยังมีชุมชนชาว
คาทอลิกอยู่ในรัฐปีนัง อันนี้ใกล้บ้านเราเดินทาง 3 ชม.เอง...
 

Create Date : 08 ธันวาคม 2554    
Last Update : 8 ธันวาคม 2554 19:48:03 น.
Counter : 2312 Pageviews.  

โบสถ์พระหฤทัยลาว ทำไมไม่มีคอนแวนต์? แบบบ้านเฮา

โบสถ์พระหฤทัย (Catholic Church Sacred Heart) โบสถ์คาทอลิก
แห่งเดียวใน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ถ้าบ้านเราต้องคุ้นชื่อว่า
โบสถ์พระหฤทัย+โรงเรียนคอนแวนต์(ซึ่งสมัยก่อนเป็น โรงเรียนสอน
บุคคลากรกระแสเรียก) คาทอลิกเรียก "โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์"
ลาวปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ และกู้ชาติจากฝรั่งเศส ไล่ฝรั่งเศส
กลับหอหอไอเฟล ยึดโรงเรียนยึดโบสถ์ แบบเดียวกับที่เกิดรอยบาปใน
ประวัติศาสตร์ไทย คือ เรื่องของ บุญราศรีทั้ง 7 ที่สองคอน จนเป็น
เหตุการณ์มรณสักขี (The Seven blessed marty) แสดงความกล้าหาญ
ต่อพระศาสนาจักร และความกล้าหาญของคาทอลิกไทย ที่ตราตรึงอยู่
ในโลกตลอดไป...

ค.ศ.1669(พ.ศ. 2212) สำนักวาติกัน กรุงโรมได้ประกาศตั้งมิสซัง
สยาม ประเทศไทยจึงกลายเป็นมิสซังแรกของคณะมิสซังฯ ปารีส
ได้มีการแพร่คำสอนไปยังเมืองอื่น ๆ เช่น พิษณุโลก ลพบุรี สามโคก
(ปทุมธานี) และบางกอก โบสถ์โบสถ์คอนเซ็ปชัญ ชาวคาทอลิกเรียก
"โบสถ์พระแม่ปฏิสนธินิรมล" ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างสมัยนี้แหละ
ครับ(ที่เราเรียกติดปากว่าโบสถ์เขมร) ที่นี่มีแม่พระที่ชาวคาทอลิกไทย
และคาทอลิกเขมรให้ความเคารพมากเรียก แม่พระตุ้งติ้ง

เพราะแต่เดิมแม่พระใส่ตุ้มหูห้อยตุ้งติ้งไว้ทั้งสองข้าง รูปแม่พระองค์นี้ทำ
ด้วยไม้ สมัย ร.1 มีปัญหาเจ้านายเขมรมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และต่อมา ร. 1 ทรงโปรดให้ชาวเขมรที่ตามมา
ตั้งบ้านเรือนที่วัดคอนเซ็ปชัญนี้ และได้อัญเชิญแม่พระองค์นี้มาด้วย จนเรื่อง
ราวสงบชาวเขมรจะกลับจะอัญเชิญแม่พระตุ้งติ้งกลับไปเขมร แต่ตอนกลับ
อัญเชิญแม่พระลงเรือแต่แจวไม่ไป ชาวเขมรคิดว่าแม่พระคงประสงค์ที่ทรง
จะประดิษฐานที่สยาม เลย Bye Bye ออกุลเจริญ ๆ กลับตัวเปล่า....

สมัย รัชกาลที่ 5 วันที่ 1 ม.ค. พ.ศ.2424 เมื่อก่อนสมัยบาทหลวงเดินทาง
เพื่อเผยแพร่ศาสนาจากบางกอก(กทม.) ไปอุบลใช้เวลา 102 วัน ล่องเรือ
ผ่านแก่งคอย แล้วเดินเท้าต่อ ผ่านดงพญาไฟ(รอดมาได้เพราะพระเจ้าคุ้มครอง
เพราะสมัยก่อนใครผ่านดงพญาไฟ ตายสถานเดียว) ค้างที่คลองตะเคียน
(เพราะมีหมู่บ้านคริสตัง) เข้าโคราช ระหว่างทางเป็นไข้ป่าพระเจ้ายกขึ้น
สวรรค์ก็เยอะ จ้างช้างนั่งไปขอนแก่น เข้ากาฬสินธุ์ ยโสธร ผ่านอำนาจเจริญ
(เมื่อก่อนเป็นอำเภอ) ถึงอุบล 24 เม.ย. พ.ศ. 2424 รวมเดินทาง 102 วัน
สมัยนี้นั่งเครื่องไม่ถึง ชม.

ระหว่างทางบาทหลวงได้บันทึกไว้ว่า...เกือบทุกแห่งที่ไปถึงภายในจังหวัด
แตกแยกความสามัคคีระหว่างบุคคลหัวหน้าเพราะแย่งอำนาจกัน บุคคลหัวหน้า
เหล่านี้เป็นความกันมิได้หยุดต่างพยายามที่จะหักโค่นกัน เพื่อประโยชน์อัน
ยิ่งใหญ่ของเจ้านายที่หนุนหลังเขาอยู่ที่เมืองหลวง...(อ้าว ประเทศเป็นอย่างนี้
มาแต่โบราณแล้วเหรอ เนี้ย???)

คาทอลิกเผยแพร่สู่อีสานเข้าไปในลาว อัตปือ จนถึงปี ค.ศ. 1899
(พ.ศ.2442) สำนักวาติกัน กรุงโรมตัดสินว่าคาทอลิกอีสานมีมากพอจะตั้ง
เป็นสังฆมณฑลได้จึงแต่งตั้งมิสซังใหม่แยกจากมิซังไทย ชื่อมิสซังลาว
(เอ! ไม่รู้ว่าสำนักวาติกันเมื่อก่อน จะประสานกับฝ่ายการเมืองฝรั่งเศสหรือเปล่า)
เรื่องกรณีพิพากษ์เพราะช่วงนั้นฝรั่งเศสแพ้สงครามต่อเยอรมัน ฝรั่งเศสได้แจ้ง
มาว่าจะส่งเจ้าหน้าที่มาเจรจาต่อ รัฐบาลไทยจึงยื่นข้อเสนอว่า :

1. ให้วางแนวเขตแดนเป็นไปตามหลักสากล
2. ปรับปรุงเขตแดนให้เป็นธรรมชาติโดยให้ถือแม่น้ำโขงเป้นแนวแบ่งเขต
3.ให้ฝรั่งเศสรับรองว่าถ้าอินโดจีนเปลี่ยนจากอธิปไตยฝรั่งเศสไป ฝรั่งเศส
จะต้องคืนลาวและกัมพูชาให้ไทย

แล้วมันก็ยาวมาเลี่อยจนเป็นสงครามระหว่างสยาม-ฝรั่งเศส

นั่นแหละครับ เรื่องระหว่างมิสซังลาว กับ มิงซังไทย ซึ่งผูกพันธุ์กันมานาน
ถึงแม้ปัจจุบันจะแยกกันบริหารแต่ ขึ้นกับสำนักวาติกันเหมือนกัน มีระบบการ
สอนเหมือนกัน


กางเขนใหญ่ แลพระแท่นบูชามิซากลางโบสถ์

ที่นี่มีแม่พระนิจจานุเคราะห์ด้วย แต่ไม่มีพิธีนพวาร บางโบสถ์จัดวันพุธ
บางโบสถ์จัดวันเสาร์


ชาวคาทอลิกมีแผงคุกเข่าในโบสถ์ต่อหน้าพระเจ้า ต่อหน้าพระเยซู
และพระจิตเจ้า เรียก พระตรีเอกานุภาพ ภาษาอังกฤษ เรียก Trinity
ที่ชาวคริสต์ทำสัญลักษณ์ เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต
อาแมน....เมื่อเราคุกเข่าต่อหน้าพระ ไม่ว่าคุณอยู่ในโลกมนุษย์ยิ่งใหญ่
แค่ไหน เป็นเศรษฐี เป็นยาจก เป็นอมาตย์ เป็นไพร่ เมื่ออยู่ต่อหน้าพระ
คุณคือผงธุลีดิน...ทางพุทธเรียก การลดละอัตตา ภาษาธรรมเรียก
สังโยชน์ 10 ประการ


ให้ทายอะไรเอ่ย??? บางท่านทายป้ายหลุมศพ บางท่านทายป้ายจารึก
ชื่อบาทหลวง...จริง ๆ คือป้ายผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินซ่อมแซมโบสถ์


ซิสเตอร์มนศรี ขอให้เป็นเกียรติร่วมถ่ายรูปมาฝากชาวไทย ตอนแรก
ซิสเตอร์จะไม่ยอมถ่าย บอกว่าเพิ่งทำความสะอาดโบสถ์ แต่งตัวไม่...
เรียบร้อย ผมบอก บ่เป็นหยังดอก ...ซิสเตอร์สวยอยู่แล้ว แถมสวยจาก
ใจ...ซิสเตอร์บอกคนไทยก็หล่อ ทางพุทธพูดเล่นกันอย่างนี้ไม่ได้ แม้ไม่
อาบัติ แต่เรียก โลกะวัชชะ คือ ชาวโลกติเตียน ทางคริสต์พอได้ไม่เป็นไร
แต่มากเกินไม่ดี เรียก ...ลูซิเฟอร์รีเควสต์ (Lucifer Request) แหะ ๆ
นรกถามหา(ผมบัญญัติเองนะครับ)


รัฐบาลลาวไม่น่าดำเนินนโยบาย อนุรักษ์นิยมแข็งกร่าว เพราะชาวคาทอลิก
ไม่เคยคิดร้ายกับใคร อยู่สงบ สร้างวิธีคิดให้คน สร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อรับ
ใช้ประเทศ รับใช้พระศาสนจักร...ไม่งั้นมีโรงเรียนพระหฤทัยลาว สร้างเด็ก
ที่มีคุณภาพ แบบบ้านเราโรงเรียน คาทอลิก ผลิตบุคคลากรทรงคุณค่ารับใช้
ชาติ รุ่นแล้ว รุ่นเล่า ...


75 ปี คาทอลิกลาว เริ่ม พ.ศ. 2478 ปีเดียวกับ ร.7 ทรงพระราชทาน
รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย และประกาศสละราชย์ สภาเลือก
ร.8 เป็นกษัตริย์สืบพระราชอำนาจ


ชาวคริสต์นิยมนำลูกประำคำแขวนหน้ารถ เพื่อคุ้มครองให้ปลอดภัยจาก
การเดินทาง และมักจะมีนักบุญคริสโตเฟอร์ อยู่ด้วย เพราะนักบุญคริสโตเฟอร์
แบกพระเยซูข้ามน้ำตอนเด็ก เห็นตัวหนักจึงหันมาถามว่าเด็กน้อย ทำไมตัวหนัก
จัง...พระเยซูตอบว่า จะไม่หนักได้ไง ก็เราแบกโลกไว้ทั้งโลก ทำให้ชาวคริสต์
นับถือนักบุญคริสโตเฟอร์มาก


ด้านหน้าโบสถ์ เห็นมีภาษาเวียตนาม เพราะคาทอลิกเวียตนาม ที่อยู่
เวียงจันทน์เยอะกว่าคาทอลิกลาว

ทุกศาสนา สอนให้คนเป็นคนดี ...

คนต่างหาก ที่ใช้ศาสนาตีความเพื่อประโยชน์ของตนเอง

แบบเดียวกับตัวกฎหมาย มุ่งเน้นความยุติธรรม แต่คนต่างหาก

ที่ตีความกฎหมายไปเพื่อตนเองและพวกพ้อง


ชมมิซาของพี่น้องคาทอลิกลาวได้ตาม Link ครับ

https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=rfyOyQHPgq8
 

Create Date : 25 กันยายน 2554    
Last Update : 27 กันยายน 2554 1:11:10 น.
Counter : 2523 Pageviews.  

เยี่ยมคริตชนกัมพูชา เกาะกง-กำปงโสม(สีหนุวิลล์) พนมเปญ

คาทอลิกไทย-เขมร ผูกพันธ์กันมานานตั้งแต่สมัยอยุธยาคาทอลิกไทยมีภัย
เวลาพม่าตีก็หนีไปเขมร เมื่อปี 1785(พ.ศ.2328) คุณพ่อลังเยอนัวส์ มิชชันนารี
ในประเทศเขมร ได้พาคริสตังโปรตุเกสกับชาวเขมรซึ่งเป็นคนรับใช้ของชาวโปรตุเกส มาอยู่ที่วัดคอนเซปชัญ เราจึงเรียกวัดคอนเซปชัญที่สะพานซังฮี้ว่า
"วัดเขมร" ส่วนวัดข้าง ๆ กันเรียก"วัดฌวน"หลักเขตที่ 73 อันนี้...ทำขึ้นมาใหม่ถ้าเป็นของเก่าต้องเขียนว่า"กรุงสยาม"
เราปักปันเขตแดนกับฝรั่งเศส(ตอนนั้นปกครองกัมพูชา)เมื่อ 103 ปีก่อน
มีคณะกรรมการ 2 ชุด ชุดสันปันน้ำยึดหลักธรรมชาติเริ่มจากช่องบก ถึง
ช่องสะงำ ชุดหลักเขตเริ่มหลักเขตแดนที่ 1 ที่ช่องสะงำระยะทาง 603 กม.

... หลักที่ 73 นี่เราขึ้นเขาที่เกาะกูดแล้วเล็งตรงมาเจอเกาะกง สมัยนั้นเรียก ปัจจันตคีรีเขตต์ ฝรั่งเศสไม่ยอมบอกยูต้องถอนออกไปอีกมันกินหมูบ้านเฮา ไทยตัวเล็กกว่าก็ต้องถอย จึงเรียกปักหลักเขตที่แน่นอน (demarcation)
แล้วเสร็จ ปี ค.ศ. 1908


โบสถ์แม่พระเมืองลูร์ด เกาะกง สร้างในปี พ.ศ. 2536

โบสถ์ที่ เกาะกงไม่มีบาทหลวงประจำแต่มีมิซาทุกวันอาทิตย์ โดยคุณพ่อ
ที่รับผิดชอบคือ คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์ เป็นธรรมทูตไทยคนแรกที่ไป
ประจำอยู่ที่กัมพูชา ประจำอยู่ที่กำปงโสม หรือสีหนุวิลล์ รับผิดชอบ 3 จังหวัด
ที่ติดทะเล ได้แก่ เกาะกง กำปงสะปือ สีหนุวิลล์ คำว่า กำปง ในภาษาเขมร
แปลว่า “เมืองที่ติดน้ำ” แบบบ้านเรา สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม...


ระหว่างเกาะกงไปสีหนุวิลล์ ปัจจุบันเรียก กำปงโสม ใช้ทางหลวงหมายเลข 48
จะผ่าน อำเภอนึงชื่อสะแรอัมเบิล (บ้านเราเรียกอำเภอนาเกลือ) ไทยเราให้เงินช่วยเหลือสร้างถนนหนทางและสะพานข้ามแม่น้ำ 4 สะพาน คือ แม่น้ำตาไต
แม่น้ำปังรุง แม่น้ำอัน-โดงตึก และแม่น้ำสะแรอัมเบิล เขมรให้เกียรติเรามาก
สร้างป้ายจารึกไว้ที่หัวสะพาน...เส้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายอาเชียนหมายเลข AH 123 หลังปี พ.ศ. 2558 ประชาคมอาเซียนรวมตัวกัน เราจะ
ขับรถข้ามแดนได้เสรีแบบสหภาพยุโรป หรือ EU เส้นทางนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้(Southern Economic Corridor) ใครจะค้าขายกับเขมร ไปเวียตนาม ต้องรู้จักเส้นนี้ครับ...เรียกว่าเส้น "Coastal Route"

ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร รองนายกสมัยนั้นนาย สมชาย
วงษ์สวัสดิ์ และนายนพดล ปัทมะ รมว.ต่างประเทศ ไปเปิดร่วมกับฝ่ายกัมพูชา สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา พล.อ.เตีย บัญ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมนายพัด สุภาภา ส.ว.
เกาะกง (ใครทำธุรกิจในกัมพูชาต้องรู้จักคนนี้ เจ้าของรีสอร์ทเกาะกง คาสิโน)


วัดนักบุญมีคาแอล สีหนุวิลล์(St. Michael Parish - Sihanoukville)
ฝรั่งเศสเรียก มิเชล อเมริกา เรียก ไมเคิล...ผมขออนุญาตเรียกตามที่คริตชนไทยเรียกกันมานะครับ แบบวัดดอนกระเบื้อง วัดนักบุญมีคาแอล(ดอนกระเบื้อง)
สีหนุวิลล์ หรือชื่อใหม่กำปงโสม เป็นเมืองตากอาการที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา ห่างจากเมืองหลวงกรุงพนมเปญประมาณ 246 กม. (ประมาณ กทม.-ระยอง)
คุณป้าที่ดูแลวัด เป็นชาวเวียต คาทอลิกย่านบ้านเรา ผูกพันธ์เหมือนประชากร
ในประเทศ ลาว,เวียตนาม,กัมพูชา พม่า จีน ปีนัง มะละกา ...

ภูมิใจนำเสนอ :


คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์เป็นชาว จ.อยุธยา รับศีลบวช ปี พ.ศ. 2535 ที่ วัดนักบุญยอแซฟ สามพราน ผ่านการศึกษาภาษาแขมร์ที่ จ.สุรินทร์ และได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์ (ประเทศเพื่อนบ้านเราในกลุ่มอาเซียน ที่มีประชากรมากกว่า 95% เป็นคาทอลิก ที่ผมเคยนำเสนอไปใน เทศกาลแห่พระเยซูดำ) คุณพ่อวีรชัย ถือเป็นความภาคภูมิใจของคริสตชนไทย และประชาชนไทยทั้งชาติครับ เทียบเท่าคณะธรรมฑูตไทยสายพุทธที่ไปสร้างสยามวงศ์ที่ศรีลังกา ในรัชสมัยของพระเจ้าบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระเจ้ากิตติราชสิงหะ กษัตริย์กรุงลังกาให้ส่งทูตมาขอนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองไทยไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ณ ลังกาทวีป

อ่านคำให้สัมภาษณ์คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์ ตาม Link ครับ

//thaipriest.cbct.net/interview/virachai_sripramong_2010/virachai_sripramong_2010.html

โบสถ์คาทอลิกกรุงพนมเปญ The Cathedral of Phnom Penh (Monivong Boulevard,) ใครอยากอ่านเรียนเชิญนะครับ :

//catholiccambodia.org/en/catholic-church/history-of-catholic-church-in-cambodia/
 

Create Date : 03 กันยายน 2554    
Last Update : 15 กันยายน 2554 18:25:38 น.
Counter : 2131 Pageviews.  

แม่พระประดับพลอย 20,000 กะรัต อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

หากพูดถึงชาวคริสตชนญวน ในประเทศไทยสังฆมณฑลจันทบุรีถือเป็นอีกมิซังที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่พอ ๆ กับคริสตชนบ้านญวน(ฟรังซิสเซเวีย) ย้อนอดีตเวียดนามในสมัยทีุ่รุ่งเรืองสุด ๆ คงเป็นสมัยจักรพรรดิมินหมั่ง จักรพรรดิองค์ที่สองของราชวงศ์เหงวียน และได้ทรงเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ด่ายนาม แต่ก็เป็นยุคสมัยที่มีการเบียดเบียนศาสนาคริสต์อย่างรุ่นแรง มีการจับกุมและประหารบาทหลวงชาวตะวันตก รวมถึงคริสตชนเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเวียดนาม-สยาม เองก็มีสงครามกัน  และด้วยมีขุนศึกสยามบางท่านนับถือศาสนาคริสต์(สืบเชื้อสายมาจากโปตุเกส ในสยาม) เช่น พระยาวิเศษสงครามภักดี,พระยาณรงค์ฤิทธิ์ โกษา เป็นต้น และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 3 ที่ทรงให้ประชาชนนับถือศาสนาอย่างเสรี ชาวเวียดนาม(ญวน) จึงได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เมืองจันทบุรี จนสร้างเป็นชุมชนชาวคริสต์ในปัจจุับัน(ซึ่งเก่าแก่กว่า 300 ปี) ที่เก่าแก่กว่ากรุงรัตนโกสินทร์เพราะส่วนหนึ่งได้เข้ามาสมัยอยุธยา(แต่เป็นชุมชนเล็ก)


การเดินทางหากขับรถไปเองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิทตรงยาวผ่านชลบุรี ระยอง มุ่งหน้าจันทบุรี


เมื่อพบป้ายตรงไป จ.ตราด เลี้ยวขวาไปเขาคิชฌกูฏ ให้เลี้ยวขวาเข้าเมืองจันทบุรี ทางหลวงเส้น 316


จันทบุรีเป็นเมืองเก่า สภาพบ้านเมืองได้กลิ่นไอความเก่าแก่ของเมือง แต่ในทางกลับกัน การวางผังเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโต เป็นสิ่งที่ภาครัฐฯ ควรให้ความใส่ใจเป็นลำดับต้น ๆ เพราะเมืองจันทฯ เป็นเมืองเศรษฐกิจด้านอัญมณี


สามารถจอดรถด้านหน้า ร.ร. สตรีมารดาพิทักษ์ได้ ที่จอดรถกว้างขวางเพราะทางจังหวัดให้การสนับสนุนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด ร.ร.คาทอลิกมีคุณภาพทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ ร.ร.สตรีมารดาพิทักษ์นี่ก็เพิ่งคว้่า รางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประถมระดับชาติ มาหมาดๆ


ถ้ำแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1858 จะประดิษฐานอยู่เคียงข้างโบสถ์คาทอลิกในหลาย ๆ ที่ ทั้งในประเทศไทย และหลาย ๆ ประเทศ เพราะคาทอลิกนับถือพระแม่มารีย์ด้วย


ด้านหน้าโบสถ์ เมื่อเห็นโบสถ์ลักษณะนี้นักสถาปัตยกรรมจะเรียกว่าแบบกอธิค ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปยุคกลาง จริง ๆ ศิลปะด้านกอธิคมีมาก่อนยุคของ เรเนซองส์แต่ยุคเรเนซองส์ นำศิลปะแบบกอธิค มาปัดฝุ่นและนิยมในการใช้สร้างโบสถ์ เราจึงเห็นโบสถ์เก่าหลายแห่งในยุโรป เป็นแบบกอธิค(แหะ ๆ ไม่มีความรู้ด้านศิลปะหรอก ฟัง ๆ เค้าว่ากันมา)


ชื่อก็บอกว่าอาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล หากไม่มีพระรูปแม่พระตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าโบสถ์ก็เสียชื่อแย่ ผมชอบบรรยากาสรอบ ๆ โบสถ์ที่เป็นชุมชนชาวคาทอลิกเก่าแก่ แบบเดียวกับชุมชนฟรังซิสเซเวีย สามเสน


บรรดาคริสตชนและชาวจันทบุรีได้จัดสร้างองค์พระแม่ประดับพลอยขึ้นเพื่อเป็นขอขวัญล้ำค่าถวายแด่พระแม่ โดยองค์แม่พระแม่ ประดิษฐานอยู่บนฐานเงินบริสุทธิ์ ฝังประดับพลอยแซฟไฟร์ที่คัดคุณภาพ ไล่เฉดสีตามแบบองค์แม่พระต้นแบบประมาณ 20,000 กะรัต มีความสูง 1.20 เมตร ลวดลายดอกไม้บนอาภรณ์ทำจากทองคำทั้งสิ้น 69 ดอก ลวดลายด้านบนประดับด้วยพลอยนพเก้า ส่วนลายกางเขนที่ออกทำจากทองคำฝังประดับพลอย 3 สี คือ แดง ขาว และน้ำเงิน อันแสดงความหมายของ ชาติ ศาสน์ และกษัตริย์


พระแท่นที่ใช้ประกอบพิธีมิซา ประดับโมเสดและมีไม้กางเขนประดิษฐานตรงกลางพระแท่น เวลาบาทหลวง(คุณพ่อ) ประกอบพิธีบูชามิซาเปิดไฟสวยงามให้บรรยากาสศรัทธาของชาวคาทอลิกเรายิ่งนัก


พระรูปนักบุญยอเซฟ ทรงอุ้มพระเยซู นักบุญยอเซฟนั้นเป็นช่างไม้ หลายท่านไม่ทราบว่าจริง ๆ แล้วท่านสืบเชื้อสายกษัตร์ดาวิด


ภาพกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส(Stain Glass) สถาปัตยกรรมที่ติดอยู่ด้านบน เป็นสถาปัตยกรรมที่ชาวคาทอกลิกคุ้นตาเพราะใช้สถาปัตยกรรมเขียนสีบนกระจกประดับผนังโบสถ์มาเป็นพันปี ผู้ที่มาเยือนรู้สึกลึกซึ้งในความสวยงาม ขนาดอาสนวิหารแห่งนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชินูปถัมภ์
 

Create Date : 27 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 28 พฤษภาคม 2553 16:06:36 น.
Counter : 3779 Pageviews.  

Easter ทำไมใช้สัญลัก "ไข่" และ "กระต่าย"คงไม่สายไปที่จะเขียนถึง ... เทศกาลอีสเตอร์

"อีสเตอร์-Easter" คือวันฟื้นคืนชีพ ของพระเยซูในวันอาทิตย์หลังจากที่พระองค์ถูกตรึงกางเขนในวันศุกร์ บนยอดเขากัลวารีโอ ที่เนินหัวกระโหลก(โกละโกธา) ภายหลังจากพระองค์ทรงถูกยกขึ้นสวรรค์(สิ้นพระชนม์) พระนางมารีย์(แม่พระ) และบรรดาอัครสาวกได้นำร่างพระองค์ฝังในหลุมศพในถ้ำ

ในวันอาทิตย์ พระองค์ทรงฟื้นคืนชีพ

เกี่ยวกับคำ อีสเตอร์-Easter ความเชื่อเรื่องที่มามีหลายทาง บ้างว่ามาจากคำ "ออสตาร่า" ประเพณีเฉลิมฉลองของยุโรปโบราณต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ สัญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากซึมเซาหนาวเหน็บนานเป็นหลายๆ เดือน ผู้คนจะออกมาร้องรำทำเพลง พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้ามอบความเจริญสดชื่นแก่ต้นไม้ตลอดจนชีวิตพืชพันธุ์ ต่างๆ ในท้องทุ่ง

บ้างว่าอีสเตอร์มาจากคำ "ออสเตอร์" หรือ "อีสเตอร์" อันเป็นนามเทพธิดาแห่งฤดูใบไม้ผลิและความอุดมสมบูรณ์ของชาวแองโกลแซกซอน พวกเขามีกระต่ายเป็นเครื่องบูชานาง บ้างว่าอาจมาจากภาษาเยอรมันโบราณ Eostarun ซึ่งแปลว่ารุ่งอรุณ

คริสตศักราช 325 จักรพรรดิคอนสแตนตินพยายามสร้างแบบแผนในการฉลองวันสำคัญทางศาสนาทั้งสอง (หนึ่งคือคริสต์มาส) โดยจัดประชุมสภาที่เมืองไนเซีย ที่ประชุมได้กำหนดให้ฉลองเทศกาลอีสเตอร์ในวันอาทิตย์แรกหลังจากพระจันทร์ เต็มดวงในวันวิษุวัต (วันที่มีกลางคืนและกลางวันเท่ากัน) ของฤดูใบไม้ผลิ กว้างๆ คือเป็นวันอาทิตย์ต่อจากวันเพ็ญแรกหลังวันที่ 21 มีนาคม ข้อกำหนดดังกล่าวใช้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

จริง ๆ แล้วก่อนอิสเตอร์ ชาวคริสต์ เราจะเข้าสู่เทศกาลหนึ่ง คือ เทศกาลปัสกา (Passover) ซึ่งเป็นเทศกาลโบราณของชาวยิว ซึ่งชาวยิวจะระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงนำพวกเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ แต่ชาวคริสต์เราจะระลึกถึงการทรมาน(พลีกรรม) การรู้จักการให้ ระยะหลังตามบ้านคริสตชนถึงมีกระปุกออมสินให้พวกเรา หรือเด็ก ๆ รู้จักเรียนรู้เรื่องการให้(จริง ๆ แล้วใครศึกษา 3 ศาสนา ยิว,คริสต์,อิสลาม มีรากมาจากต้นกำเนิดเดียวกัน)


ไข่คู่กับอีสเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ของการก่อกำเนิดชีวิต เสมือนพระเยซูเสด็จคืนมาจากความตาย กระต่ายก็เช่นกัน ในฤดูใบไม้ผลิกระต่ายจะออกลูกออกหลานแพร่พันธุ์มากมาย เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี และชีวิตใหม่
 

Create Date : 06 เมษายน 2553    
Last Update : 11 เมษายน 2553 11:46:41 น.
Counter : 2193 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

Valentine's Month


 
People_Trip
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
 


If you tremble with indignation at every injustice, then you are a comrade of mine. "ถ้าคุณตัวสั่นเทาด้วยความเดือดดาลทุกครั้งที่เห็นความอยุติธรรม ถ้าเช่นนั้นคุณคือสหายของเรา"


Free TextEditor
Friends' blogs
[Add People_Trip's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.