If you tremble with indignation at every injustice.Then you are a comrade of mine.
Group Blog
 
All Blogs
 
ซัวซได...ปอยเปต-เสียมเรียบ-อังกอร์วัด

ประเทศกัมพูชา หรือที่หลายท่านรู้จักในชื่อของประเทศเขมร และสิ่งที่เหมือนกับประเทศไทยคือมีการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศสังเกตได้จากชื่อประเทศ Kingdom Of Cambodia หรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีพรมแดนทางทิศใต้จรดอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดประเทศไทย  ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว  ทิศตะวันออกติดเวียดนาม   และหากนับประวัติศาสตร์นั้นอาณาจักรขอมถือเป็นอาณาจักรหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนานราวพุทธศตวรรษที่ 6 โดยเริ่มจากอาณาจักฟูนันซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในย่านครอบคลุมพื้นที่ย่านเอเชียตะวันออกฉียงใต้ กัมพูชา ไทย ลาว เวียดนาม  ซึ่งนับเป็นอาณาจักรที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นธรรมดาเมื่อมีขึ้นย่อมมีลง  ต่อมาอาณาจักรได้อ่อนกำลังลงจนเสียดินแดนบางส่วนให้กับสยาม(ในยุคสมัยสุโขทัย และในที่สุดตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรอยุธยา   


กัมพูชาเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และต่อมาสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองและไล่ฝรั่งเศสออก  ภายหลังญี่ปุ่นแพ้สงคราม  ฝรั่งเศสก็เข้าครอบครองกัมพูชาอีกครั้งหนึ่ง  และเมื่อพูดถึงประเทศย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส(ลาว เวียดนาม และกัมพูชา) ก็คงต้องพูดถึงสงครามเดียนเมียนฟูของเวียดนามกับฝรั่งเศส เพราะทำให้ประเทศในภูมิภาคนี้ได้รับเอกราชตามสนธิสัญญาเจนีวา (สงครามเดียนเบียนฟู – เดียนเบียนฟูเป็นเมืองหนึ่งใน จ.เดียนเบียน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามห่างจากเมืองหลวงฮานอยประมาณ 200 กม. สงครามเดียนเบียนฟูระหว่างเวียดมินห์ภายใต้การนำของท่านโฮจิมมินกับฝรั่งเศส  เวียดนามชนะสงครามทำให้ประเทศทั้ง ลาว กัมพูชา  ฝรั่งเศสจึงยอมให้เอกราชแก่กัมพูชาตามคำเรียกร้องของเจ้าสีหนุ และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 กัมพูชา จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวาพร้อม ๆ กับลาว และเวียดนาม


ในช่วงเวลาที่กัมพูชาทำสงครามเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสนั้น  กองกำลังเวียดมินห์(เวียดนามเหนือ) ได้เข้ามาสนับสนุนให้เกิดการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยขึ้นในกัมพูชา ซึ่งช่วงนั้นคอมมิวนิสต์ได้นำทฤษฎีโดมิโน่มาใช้  ส่วนทางประเทศไทยก็มีนโยบายสนับสนุนกองกำลังเขมรอิสระ เพื่อต่อต้านฝรั่งเศสเช่นกันซึ่งมีฐานที่มั่นพื้นที่เสียมราฐ(เสียมเรียบและพระตะบอง) และในปี พ.ศ. 2494 พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้ยุบตัวลง กลุ่มคอมมิวนิสต์ได้แตกเป็น 3 พรรคได้แก่ พรรคกรรมกรเวียดนามในประเทศเวียดนาม พรรคลาวอิสระ และพรรคปฏิวัติประชาชนเขมร และนั่นเป็นที่มาของการฆ่าล้างเผ่าพันธ์และนำมาซึ่งความวุ่นวายในประเทศ  เมื่อประเทศชาติใดชนในชาติแตกความสามัคคี  มีความคิดทางความปกครองที่ต่างกัน  ต่างอุดมการณ์ ต่างความคิด ต่างการเชิดชูผู้นำก็เป็นที่มาของสงครามกลางเมือง  ด้วยแนวคิดการสร้างสังคมใหม่โดยใช้แนวอุดมการณ์การปฎิวัติเบ็ดเสร็จ(แนวคิดเหมา) โดยการขับเคลื่อนโดยชนชั้นกรรมาชีพช่วงเขมรแดงยึดพมนเปญและเมืองสำคัญ  จับชนชั้นราชวงศ์ อำมาตย์และชนชั้นปกครอง ข้าราชการ ประชนชนที่มีความรู้นำมาใช้แรงงานและฆ่าทิ้ง  ช่วงเวลา 4 ปี(พ.ศ. 2518-22) มีชาวกัมพูชาถูกฆ่าไม่ต่ำกว่า 850,000 ถึง 3 ล้านคนถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ที่ลือชื่อแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ สถานที่สำคัญที่มีชื่อของเขมรแดงคือ ตวลสเลง(Tuol Sleng) หรือ เอส-21 และทุ่งสังหาร(Killing Field)  (ทุกวันนี้ยังพิจารณาคดีกันไม่จบ ขนาดที่นายพล พต เสียชีวิตลงแล้ว เมื่อ 15 เม.ย. 2541)หลังปี พ.ศ. 2522 เขมรแดงก็สิ่นสุด โดยการบุกยึดของ เฮง สัมริน ผู้นำกองกำลังแนวร่วมแห่งชาติเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติ (The National United Front for National Salvation) ซึ่งสนับสนุนโดยเวียดนามของเวียดนาม(ภายใต้การสนับสนุนของโซเวียด เนื่องจากเขมรแดงมีการปกครองแบบสุดโต่ง มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่คอมมิวนิสต์จีนสนับสนุนเขมรแดง) แต่ก็ยังมีการรบต่อเนื่องจนกระทั่งปี 2539 นายพล พต หัวหน้าขบวนการในขณะนั้นจึงยุติการทำงานของเขมรแดงลง  กัมพูชาจึงสงบเช่นปัจจุบัน ท่านใดอยากทราบประวัติระเอียดให้หาอ่านใน หนังสือชื่อ "ถกเขมร" ของ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผมจะขอข้ามไปเรื่องท่องเที่ยวดีกว่า


คนไทยที่จะเดินทางไปสู่กัมพูชาทางด่านอรัญประเทศสู่เมืองปอยเปต ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- ต้องมีหนังสือเดินทางยื่นพร้อมบัตรประชาชน เท่านั้น(ไม่มี Passport  เข้าไม่ได้นะครับ)  หรือบัตรผ่านแดนที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น
- ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเพียงอย่างเดียว หากไม่มีจะเปรียบเทียบปรับตาม
กฎหมาย
- ต้องผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง หากไม่ผ่านการตรวจจะต้องเปรียบเทียบปรับ
ตามกฎหมาย
- กรณีเข้าออกไม่ผ่านช่องตรวจจะเปรียบเทียบปรับและบันทึกปากคำไว้ทุกครั้ง
- การเดินทางโดยใช้พาหนะ (รถยนต์) ต้องให้ผู้โดยสารลงจากรถเพื่อเข้าช่องตรวจเช่นคนทั่วไป
  และ  พาหนะต้องยื่นรายการตาม แบบที่กำหนดไว้ทุกครั้ง
- จัดเก็บเงินนอกเวลากับพาหนะทุกคัน


หากต้องการเดินทางไปนครวัด ต้องขอวีซ่า  เอกสารประกอบการขอวีซ่า ดังนี้
1. หนังสือเดินทาง(Passport)ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว(ที่เหมือน) จำนวน 2 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ** กรณีเร่งด่วนไม่ถึง 4วันทำการ เพิ่ม 200 บาท**
5. ยื่นวีซ่าหน้าด่านสามารถทำได้เสียเงินเพิ่มอีก** เพิ่ม 100 บาท**(ไม่มีรูปเสียอีก 200 บาท)
(เสียอะไรไม่ต้องแจ้งนะครับ  ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วประเทศนี้ทำอะไรก็ได้ถ้ามีเงิน ไม่งั้นนักการเมืองที่หนีคดีต่าง ๆ ไม่ออกทางประเทศนี้หรอก)


การเดินทาง
1. โดยรถส่วนตัวจากกรุงเทพฯ  ง่ายสุดคือใช้เส้นมอเตอร์เวย์(หมายเลข7) เลี้ยวซ้ายเข้าฉะเชิงเทรา แล้ววิ่งตรงไปเรื่อย ๆ ประมาณ 10 กว่า กม. พบแยกให้เลี้ยวขวาไป อ.พนมสารคาม(ตรงนี้สังเกตดี ๆ ไม่งั้นเลย) และ ตรงไปเรื่อย ๆ  จนถึงแยกเขาหินซ้อน(แยกขวา) ให้เลี้ยวขวาไปทาง จ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร(หมายเลข359) ตรงไปตามทางเรื่อยๆ ประมาณเกือบร้อย กม. จากนั้นจะเข้าสู่ อ.อรัญประเทศ  จากอรัญฯถึงพรมแดนก็ไม่ไกล  และสามารถหาที่จอดรถได้ตลอดเส้นทาง มีตั้งแต่วันละ 80 บาท 100 บาท มีรถตู้บริการรับส่งถึงหน้าด่าน


2. รถทัวร์ปรับอากาศ (รถสองชั้น 8 ล้อ) มีหลายบริษัทให้เลือกอัตราค่าโดยสารประมาณ 100 บาทหรือบางแห่งอาจจะฟรีด้วยซ้ำ เบอร์โทรท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่(ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับ)


-เจ๊น้อยทัวร์ 0863015083 เฮงเฮงทัวร์ 0898164640 เจ๊ทิพย์ทัวร์ 0862723491 ซันโยทัวร์ 0871406633
เจอาร์ทัวร์ 0856152215  กู๋กิ๋ม 0817316519


โรงแรมที่พัก : ปอยเปต  ทุกที่ราคาคืนละประมาณ 1,000 บาท คืนชิป 400 (ศุกร์,เสาร์) และคืนชิป 500(สำหรับวันธรรมดา,อาทิตย์) ห้องพักอย่างดี


การเดินทางเข้าปอยเปต เมื่อผ่านด่าน ตม. อรัญฯ เดินไปตามทางจนถึงสี่แยกใหญ่ จะไปสตาร์เวกัส ให้เลี้ยวทางซ้าย(จะมีรถจอดรออยู่สามารถขึ้นได้เลย)  หรือจะพักที่แกรนด์ไดม่อน หรือ ปอยเปตรีสอร์ทเดินตรงไป(สามารถเดินเท้าได้)  หรือทางขวาจะเป็นฮอลิเดย์พาเลซ หรือฮอลิเดย์ปอยเปต(สามารถเดินไปได้เช่นกัน)  ส่วนหากอยากสัมผัสชีวิตชาวปอยเปตจริง ๆ แต่ห้องพักไม่หรูหราเท่าและราคาย่อมเยาว์ สามารถนั่งมอเตอร์ไซด์หรือเดิน(ไกลนิด พอได้เหงื่อ) ก็จะมี Great House ราคาถูกที่เป็นแบบ SME แบบเวียดนามแต่อาจจะไม่สะอาดเท่า(ผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้เข้าไปดู) ห้องราคา 1,000 คืนชิป 4-5 ร้อยบาท  นอนสบาย ๆ ดีกว่า


การเดินทางจากปอยเปต-เสียมเรียบ(นครวัด) 1.สามารถเดินทางโดยรถประจำทางได้(แต่ไม่แนะนำเพราะไม่ค่อยมีใครเดินทางด้วยวิธีนี้)  แต่ถ้าท่านใดอยากลองสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งซึ่งเลยด่านตรวจ ตม.กัมพูชาชั้นในไปประมาณ 300 เมตร
2.ไปรถโดยสาร Taxi แบบรวมกับชาวกัมพูชาราคาประมาณ 300 บาท/คน (วิธีนี้ก็ไม่แนะนำอีกเพราะรอนานและเบียดกันมาก)
3.เหมา Private Taxi ราคาแบบต่อรองกันได้ 2,000 บาทไป-กลับ และพาเที่ยวสถานที่สำคัญครบถ้วนตามที่เราร้องขอ  แต่เมื่อไปจริง ๆ (ท่านจะใจดำให้แค่ 2,000 เท่านั้นเหรอ)อาจจะต้องมีทิป 200-500 บาทการเดินทางจากปอยเปต-เสียมเรียบระยะทาง 159 กม.จากปอยเปตผ่าน-ศรีโสภณ-กะลัน จนถึง เสียมเรียบ ถนนดีมากสภาพถนนไม่ต่างจากรถในประเทศไทย(เพราะไทยบริษัทไทยเป็นคนสร้าง) ระหว่างทางพบสถาพบ้านเมืองเหมือนชาญเมืองเวียดนาม ลักษณะการปลูกบ้านเป็นตึก 3-4 ชั้นยังไม่พบโรงงานอุตสาหกรรม  พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวยังพบเห็นการขี่ม้าให้เห็นเป็นระยะ ๆ ระหว่างทางไม่มีร้านอาหารใหญ่ ๆ เพราะคาดว่าระยะทางยังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเท่าไรนัก


สถานที่ท่องเที่ยวในเสียมเรียบ
เสียมราฐ หรือ เสียมราบ (Siem Reap) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ริมฝั่งโตนเลสาบ" (Tonle Sap) ห่างจากกรุงพนมเปญ 314 ก.ม.  หากเดินทางจากพนมเปญใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 5 ชั่วโมง ชื่อเสียมเรียบคนไทยฟังแล้วเจ็บปวด เสียมเรียบ นั้น หมายถึง สยามราบ หรือ สยามแพ้ น่าจะตั้งขึ้นสมัยที่พันตรีแปลก พิบูลสงคราม(หรือจอมพล ป.) ผู้บัญชาการกองทัพอีสานและบูรพาในขณะนั้น ได้เคยบุกข้ามชายเดนขับไล่ฝรั่งเศสออกจากดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขง พระตะบอง และเสียมราฐ เหตุการณ์การสู้รบในครั้งนี้ได้ถูกเรียกว่า กรณีพิพาทอินโดจีน         (สงครามอินโดจีน) โดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมว่า เสียมราฐ เพื่อยกยอชนชาติเขมรที่ครอบครองประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน


ปราสาทนครวัด”(Angkor wat)  เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่  ปราสาทแห่งนี้มีความสำคัญที่สุดในกลุ่มโบราณสถานต่างๆของอาณาจักรขอม ซึ่งในการก่อสร้างใช้แรงงานนับแสนคนใช้ช้างเพื่อชักลากกว่า 4,000 เชือก วิศวกร 3,000คน ปราสาทนครวัดได้เริ่มสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (ก่อนยุคสุโขทัย เพราะสุโขทัยเริ่มเป็นรูปร่างเมือ พ.ศ. 1781 ประเทศไทยมีอายุ 700 กว่าปี) เพื่อบูชาแด่ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ในปี พ.ศ. 1720 ชาวจามได้บุกรุกขอม ทำให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต้องย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองนครหลวง หรือ เสียมราฐ ในปัจจุบัน หลังจากนั้น พระองค์จึงสร้างเมืองนครธม และ ปราสาทบายน ห่างจากปราสาทนครวัดไปทางเหนือ เพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวขอม ภายในบริเวณระเบียงคตแต่ละชั้น มีการจำหลักภาพบอกเล่าเรื่องราวของกองทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และภาพกองทัพเสียมกุก ,ภาพเทวดาและอสูรการกวนเกษียรสมุทร และภาพจำหลักรูปอัปสราหรือนางอัปสร(เป็นชาวสวรรค์แต่ไม่เทียบเท่านางฟ้าหรือเทวดามีฐานะเป็นมนุษย์ เกิดจากการกวนเกบียรสมุทร ซึ่งมีหลายสิ่งผุดขึ้นมาหนึ่งนั้นคือนางอัปสร คำว่าอัป หมายถึง น้ำ ส่วน สร หมายถึง การเคลื่อนไป อัปสรจึงหมายถึงผู้ที่เคลื่อนไปในน้ำ)  ที่มีรูปแบบการแต่งกายและทรงผม ต่างๆ อยู่บริเวณผนังรอบๆ   ห่างออกไปไม่ไกลเป็นพนมบาแค็งชมทัศนียภาพบนที่สูง จากบริเวณยอดเขาแห่งนี้  สามารถมองเห็นยอดปรางค์ปราสาทนครวัด


นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างมากมายนับแต่สมัยแรกๆ และที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่า ปราสาทบายน และมีพื้นที่สำคัญอื่นๆ รายล้อมพื้นที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือ


ปราสาทพนมบาเค็ง อยู่ไม่ไกลจากนครวัด นครธมนัก ปราสาทนี้สร้างอยู่บนภูเขาภาษาเขมรพนม แปลว่า ภูเขา ปราสาทนี้เป็นปราสาทยุคต้นๆ สร้างในสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่ง ( ค.ศ. 889-915 ) อยู่ในเขตเมืองหลวงสมัยนั้น    


ปราสาทบายน ลักษณะเป็นปรางค์แต่ละปรางค์มีการจำหลักพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ขนาดใหญ่ทั้ง 4 ทิศ รอบปรางค์ 54 ปรางค์ จำนวน 216 พระพักตร์ พระพักตร์มีรอยยิ้มที่รียกว่า  “ยิ้มแบบบายน” บริเวณระเบียงปราสาทมีการจำหลักภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทัพพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 และภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวขอมในอดีต  กลุ่มปราสาทบริวารในเขตเมืองนครธมอาทิเช่นปราสาทบาปวน,พิมานอากาศ,ลานพระเจ้าขี้เรื้อน,ระเบียงช้าง
ปราสาทตาพรหม  ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเป็นวัดในพุทธศาสนาเพื่อถวายพระราช
มารดา ภายในบริเวณปราสาทร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปี ที่เรียกว่า “สะปง”ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน ที่ชอบขึ้นตามก้อนหินที่มีความชื่น และรากไม้ของต้นสะปงเลื้อยรัดตามตัวปราสาท ทำให้มีรูปแบบเฉพาะดูแปลกตา สวยงามจริง ๆ


ปราสาทบันทายสรี หรือ แปลว่า ป้อมแห่งสตรี ซึ่งเป็นปราสาทหินทรายขนาดเล็กที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อ ละเอียด ปราสาทแห่งนี้เป็นที่...เลื่องลือในความสวยงามของการจำหลักลวดลายอันละเอียดวิจิตรอ่อนช้อยที่สุด.และได้รับการยกย่องให้เป็น  “รัตนชาติที่แท้แห่งสถาปัตยกรรรมขอม”


บารายตะวันตก (West Baray) บาราย  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นเสมือนทะเลสาบน้ำจืดใช้เพื่อการเกษตร  ที่สร้างขึ้นในอาณาจักรขอม อยู่ทางตะวันตกของนครธม มีขนาดกว้าง 2.2 กิโลเมตร ยาว 8 กิโลเมตร ลึกโดยเฉลี่ย 7 เมตร มีพื้นที่ 1,760 เฮกเตอร์ จุน้ำได้ราว 123 ล้านลูกบาศก์ลิตร ใจกลางของบาราย มีเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ เรียกว่า แม่บุญตะวันตกสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ซึ่งยังคงมีน้ำขังอยู่จนถึงทุกวันนี้ สามารถใช้เป็นแหล่งประมงน้ำจืด และพื้นที่พักผ่อนของชาวเสียมเรียบ ต่างจากบารายตะวันออกที่ปัจจุบันตื้นเขินไปแล้ว


โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืนที่ใหญ่ที่สุดในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ส่วนลึกที่สุด 10 เมตร โตนเลสาบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กำปงธม กำปงซะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมเรียบ ในโตนเลสาบมีปลาชุกชุมกว่า 300 ชนิด   และมีความหลากหลายทั้งพันธ์พืชและสัตว์ วิถีชีวิตชุมชนในโตนเลสาป จะเป็นเรือนแพของชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งดำรงค์ชีวิตอยู่กับการหาปลาจากโตนเลสาปมาขาย มีบ้านพัก ร้านอาหาร รวมถึงร้านขายของฝากให้นักท่องเที่ยว  เป็นชาวบ้านเชื้อสายเวียดนาม


คำแนะนำ


1.หากเดินทางเข้าทางฝั่งปอยเปต ต้องระวังคนที่มาติดต่อและอย่าไว้ใจใครเป็นอันขาด


2.เงินไทยใช้ได้ที่ปอยเปต แต่ถ้าในเสียมเรียบแนะนำให้ชำระเป็น US


3.นครวัดมีไก๊ด์ที่สามารถพูดภาษาไทยได้ (ผมว่าพูดชัดมากกว่าคนได้บางคนที่ไปเรียนเมืองนอก 2-3 ปี พ่อแม่ก็เกิดที่นี่ ชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตก็เกิดที่ไทยไปเรียน 2 ปีหรือบางที 8 เดือนกลับมาพูดไม่ชัด)


มีเงิน 2,500 บาทก็ไม่เที่ยวได้แบบสบาย ๆ


ค่ารถไปกลับ ด่านอรัญ-กทม.                         200  บาท


ค่าวีซ่า(ขอไปจาก กทม.)                          1,000 บาท (ถ้าทำที่หน้าด่านเสียเพิ่มประมาณ 200)


ค่ารถไป-กลับ ปอยเปต-เสียมเรียบ                    500  บาท (ถ้าไปแท็กซี่แบบส่วนตัวราคา 2,000)


ค่าเข้าชมทุกสถานที่แบบวันเดียว                      686 บาท (20 USD.)


ค่าอาหาร                                              100  บาท


รวม                                                  2,485 บาทFree TextEditor

ออกจากกรุงเทพฯ ใช้ใช้เส้นมอเตอร์เวย์(หมายเลข7) เข้าฉะเชิงเทรา แยกขวาเข้า อ.พนมสารคาม และเลี้ยวขวาอีกครั้งไปทาง จ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร(หมายเลข359)

แวะเที่ยวตลาดโรงเกลือศูนย์ขายส่งสินค้าราคาถูก สินค้ามือสองจากต่างประเทศและทุกอย่าง แต่พึงระวังว่าปัจจุบันสินค้ามือสองจากต่างประเทศแทบจะไม่มีแล้ว มีแต่ผลิตในนี้แล้วจ้างเขมรทุบให้เก่าเพื่อขายนักช้อปของถูก(โดยเฉพาะเสื้อผ้า)

ที่จอดเอกชนมีหลายที่สะดวกสบาย ปลอดภัย มี รปภ.เฝ้า คืนละ 80 บาทหรือสามารถเข้าไปแลกชิปฝั่งปอยเปต สามารถประทับตราจอดฟรีได้

น่าแปลกใจที่สถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ ในกัมพูชายังมีให้ชื่นชมอีกเยอะ ชาวไทยน่าจะไปดูว่าเค้าจะเข้ามาเป็นคู่แข่งทางการค้า การท่องเที่ยวกับเราอย่างไร แต่คนไทย 99.92%(คิดเอง) ไม่เคยเดินเลยคาสิโนเลย(กรรมจริงๆ) สถิติ ตม.ถึงเดือน พ.ค.52 มีคนไทยออกจากด่านอรัญฯ 521,999 คนเป็นอันดับสองรองจากด่านสุวรรณภูมิ

เห็นป้ายสุดแดนบูรพา ชายแดนตะวันออก แล้วนึกถึงตอนเด็ก ๆ ที่ครูให้ท่อง อุ อี บู อา ทัก หร ประ พา(อุดร อีสาน บรูพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ประจิม พายับ)

ปอยเปตเป็นย่านฟรีโซนเพียงแค่อาณาเขตนิดเดียวเป็นทั้งแหล่งงาน แหล่งเงิน แหล่งธุรกิจ และแหล่งของความเศร้าโศรก บางครั้งถ้านักศาสนนิยมที่คัดค้านบ่อนการพนันได้เห็น อาจจะต้องทบทวนเรื่องการตั้งบ่อนในประเทศหรือไม่อย่างไร (คาสิโนคือเกมหากบริหารจัดการให้เป็น มาเก๊าเป็นตัวอย่างเมื่อก่อนรายได้หลักจากคาสิโน ปัจจุบันรุกการท่องเที่ยวแต่บ้านเมืองสงบสุข) ตำรวจแทบไม่ต้องพกปืน ปอยเปตก็เช่นกันตำรวจไม่ต้องพกปืน

ห้องพักราคาถูกมาก ๆ เมื่อเทียบกับคุณภาพ ราคา 1,000 บ.คืนชีปให้ 400 หรือ 500 ไม่ต้องคิดมากไปโยน สูง ต่ำ สักที อาจจะได้นอนฟรีก็ได้ เฮงๆ

คาสิโนที่ปอยเปตมีประมาณ 8 แห่ง(เต็มรูปแบบ) เจ้าของมาจากหลายเชื้อชาติ ไทย มาเลย์ เนปาน และเจ้าของประเทศเอง ระบบบริหารจัดการระดับมืออาชีพ ได้Know-how มาจากเกาะกง

สภาพภายในคาสิโนโดยปกติเค้าจะไม่ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปภายใน ท่านใดไปให้ระวังนะครับ ภายในมีระบบบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยสูงมาก

ชิปมี 2 ประเภท คือ ชิปเป็น และชิปตาย ชิปเป็นแลกคืนเป็นเงินสดได้ ชิปตายไม่สามารถแลกคืนได้ ต้องใช้เล่นอย่างเดียว อย่าคิดฉลาดกว่าบ่อนเพราะเค้าคิดไว้แล้วว่าเค้าไม่ขาดทุนแน่ เช่น นำชิปตาย 500 เป็นชิป 100แล้วไปแลกคืนหวังเอาเงิน 500 คืน(อย่างนี้ทำไม่ได้)เพราะชิป 100 ที่แรกมาก็ยังเป็นชิปตายอยู่ ต้องใช้เล่นอย่างเดียว คือต้องเสี่ยง

วีซ่ากัมพูชาสามารถขอจาก กทม.หรือขอหน้าด่านก็ได้(เสียค่าบริการอีกประมาณ 200 ไม่มีใบเสร็จ) ทำเร็วมาก ไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้ ไก๊ด์(ผี)ส่วนตัวผมบอกว่า You อยู่ที่นี่เงินซื้อได้ทุกอย่าง ถ้า You มีเงิน ผมเริ่มเชื่อแล้ว

ราคา Taxi ไปเสียมเรียบอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทให้ต่อเหลือ 2,000 บาทถ้าไม่ให้ไม่ไป แต่สำคัญคือก็ต้องเสียค่านายหน้าให้พวกมอเตอร์ไซด์ และทิปโน่น ทิปนี่ คือแบบว่าเยอะมาก เตรียมแบงค์ร้อยไว้เยอะ ๆ ตัดความรำคาญไป บางทีเราต้องศึกษาอารยธรรมประเทศที่เราจะไปเที่ยวด้วย ควรขอดูบัตร Taxi นะครับ ถ้าเดินทางคนเดียว หรือกลุ่มสุภาพสตรี

แวะดูตลาดปอยเปตหน่อย การค้าไม่คึกคักแทบจะเป็นตลาดร้างเนื่องจากผู้ค้าทั้งไทยและกัมพูชาย้ายไปอยู่ตลาดโรงเกลือกันหมด

การเดินทางจากปอยเปต-เสียมเรียบระยะทาง 159 กม.จากปอยเปต-ศรีโสภณ-กะลัน จนถึง เสียมเรียบ ถนนดีมากสภาพถนนไม่ต่างจากรถในประเทศไทย(เพราะไทยบริษัทไทยเป็นคนสร้าง)

ถนนหนทางระหว่างปอยเปตไปเสียบเรียบค่อนข้างดี ไม่ต่างอะไรกับถนนในต่างจังหวัดของไทย ก็คนสร้างก็บริษัทของไทยนั่นเอง

สภาพรถ Taxi ที่ใช้เดินทางถือว่าใช้ได้กลางเก่า กลางใหม่(ค่อนข้างไปทางเก่า) หลายท่านตามหารถที่หายบางครั้งอาจจะได้พบโดยบังเอิญ

ระหว่างทางก็คล้ายกับประเทศไทย หรือคล้ายกับทุกประเทศย่านอินโดจีนคือ นักการเมืองชอบขึ้นป้ายหาเสียง ยิ่งใหญ่ ยิ่งดัง แล้วถ้าสืบกันไปงบที่ใช้มักมาจากภาษีประชาชน แต่ทางยุโรปไม่ค่อยมีแบบนี้

สภาพบ้านเมืองระหว่างการเดินทางพอออกนอกเมืองพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว

พอเข้าเสียมเรียบบ้านเมืองก็เปลี่ยนไป โรงแรมใหญ่ ๆ ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดค่าครองชีพเป็น USD ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับชนบท แนะนำให้แลกเงินเป็น USD จะคร่องตัวกว่าเงินไทย

บัตรค่าเข้าชมโบราณสถานแบบ One Day Pass ราคา 20USD (ประมาณ 680 บาท) นักท่องเที่ยวเห็นแล้วดูเท่ห์มีรูปติด หากพลิกอ่านด้านหลังแล้วจึงรู้ว่าจริง ๆ แล้วเขมรฉลาดกลัวเราจะยกบัตรผ่านหรือขายต่อให้คนอื่น เป็นไงหล่ะมีแขมร์มีหรือจะให้ใครหลอกง่าย ๆ

ด้านหน้าอังกอร์วัด ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือจริง ๆ สวยงาม ประเทศที่โชคดีมีประวัติอันยาวนานก็มีความโชคดีที่ได้มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และทำให้คนทั่วโลกอยากมาเที่ยว มาเห็น มาชม สามารถเรียกเงินจากทั่วโลกและนำเงินเข้าประเทศได้

ปราสาทนครวัดได้เริ่มสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์นับสมัยนั้นก่อนยุคสุโขทัยของไทยเพราะสุโขทัยเราเริ่มเป็นรูปร่างเมือ พ.ศ. 1781 ประเทศไทยมีอายุ 771 ปี

ปราสาทนครวัดมีขนาดใหญ่มากถึง 200,000 ตารางเมตร ตัวปราสาทสูง 60 เมตร ยาว 100 เมตร และกว้าง 80 เมตร มีแผนผังที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นสุดยอดของปราสาทขอม มีปราสาท 5 หลังตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติของศูนย์กลางจักรวาล มีกำแพงด้านนอกยาวด้านละ 1.5 กิโลเมตร มีคูน้ำล้อมรอบตามแบบ มหาสมุทรบนสวรรค์ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

อัปสร หรือ นางอัปสร ตามตำนานของฮินดู กล่าวว่าพระพรหมทรงสร้างนางอัปสรขึ้น และเป็นนางบำเรออยู่ในราชสำนักของพระอินทร์เทียบได้กับตำนานมูเซ (muse) ของกรีกโบราณ นางอัปสรเกิดจากการกวรเกษียรสมุทรของยักษ์และเทวดา

ทางด้านกำแพงชั้นนอกรอบปราสาทนั้น มีความยาวกว่า 800 เมตร มีงานแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อที่สุดก็คือรูปที่เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุเมรุ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง 1,635 นาง ที่ทั้งหมดแต่งกายและทรงผมไม่ซ้ำกันเลย

เหมือนกันทั่วโลกโบราณสถานมักจะมีผู้ที่มาลักขโมยไปขาย แต่ที่น่าแปลกคือพวกโบราณสถานเหล่านี้มักจะไปอยู่ในมือของเศรษฐีระดับโลก หรือพิพิธพันธ์ระดับโลก ทำไมเศรษฐีเหล่านั้นไม่เปลี่ยนเป็นติดต่อรัฐบาลเพื่อขอจ่ายเงินช่วยอนุรักษ์โบราณสถานเหล่านั้นเพื่อให้ทุกคนชม มากกว่าชมคนเดียว

เห็นจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วไม่รู้ว่ารัฐบาลไทย หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไทยจะรู้สึกอย่างไร แต่ผมรู้สึกกลัว ๆ ว่าด้วยการเมืองที่วุ่นวาย การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบ อบต.,อบจ.ที่ไม่เคยเดินทางต่างประเทศแบบเดินทางเอง ไปดูงานกับแต่บริษัททัวร์ กินดื่ม อุจาระ ถ่ายรูปแล้วกลับ เขมรอาจะขโมยนักท่องเที่ยวเราไปหมด

ปราสาทบายน เป็นอีกปราสาทหนึ่งที่สำคัญของอาณาจักรเขมร อยู่บริเวณใจกลางนครธม ถูกสร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7-8 รวมปี พ.ศ. 1724-63 หลังจากที่ได้รับชัยชนะจากการขับไล่กองทัพอาณาจักรจามปา(อาณาจักรจามปาอยู่ทางใต้ของจีน อยู่ทางเหนือของฟูนัน ปัจจุบันคือเมืองในย่านเว้ของเวียดนาม) นั่นเอง จึงหากใครเคยไปเวียดนามกลางจะเห็นปราสาทที่บูชาเจ้าฮินดูเช่นกัน

นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวัด

ปราสาทบันทายสรี หรือ แปลว่า ป้อมแห่งสตรี ซึ่งเป็นปราสาทหินทรายขนาดเล็กที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อ ละเอียด ปราสาทแห่งนี้เป็นที่...เลื่องลือในความสวยงามของการจำหลักลวดลายอันละเอียดวิจิตรอ่อนช้อยที่สุด

โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืนที่ใหญ่ที่สุดในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ส่วนลึกที่สุด 10 เมตร โตนเลสาบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กำปงธม กำปงซะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมเรียบ ในโตนเลสาบมีปลาชุกชุมกว่า 300 ชนิด และมีความหลากหลายทั้งพันธ์พืชและสัตว์ วิถีชีวิตชุมชนในโตนเลสาป จะเป็นเรือนแพของชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งดำรงค์ชีวิตอยู่กับการหาปลาจากโตนเลสาปมาขาย มีบ้านพัก ร้านอาหาร รวมถึงร้านขายของฝากให้นักท่องเที่ยว เป็นชาวบ้านเชื้อสายเวียดนาม

บารายตะวันตก (West Baray) บาราย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นเสมือนทะเลสาบน้ำจืดใช้เพื่อการเกษตร ที่สร้างขึ้นในอาณาจักรขอม อยู่ทางตะวันตกของนครธม และเป็นที่ปลีกวิเวกของกษัตริเวลาต้องการความสงบ สมาธิ

มีบริการ Balloon ที่สามารถใช้บริการขึ้นชมวิวในมุมสูงทางอากาศ หนึ่งในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบสร้าง Activity ให้กับนักท่องเที่ยว

จะเทียบราคาค่าครองชีพของแต่ละประเทศสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้วัดได้ นอกจากราคาข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม และรวมไปถึงเบียร์ อังกอร์เบียร์ ถือเป็นเบียร์แห่งชาติกัมพูชา เช่นเดียวกับเบียร์สิงห์ ประวัติยาวนานไม่หยอกก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1960 โดยบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส Angkor&Bayon Beers ต่อมาเกิดปัญหาล้มละลายในปี ค.ศ.1970 หลังจากนั้น บริษัท Angkor Brewery ได้เข้าฟื้นฟูกิจการในช่วง ค.ศ.1991-1992 ใช้เวลาประมาณ 9 เดือน ปัจจุบัน Carlsberg Beers ถือหุ้น 50% ส่วนสิงห์ของบุญรอดนั้นก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476(ค.ศ.1933)


Create Date : 30 มิถุนายน 2552
Last Update : 16 สิงหาคม 2552 16:20:47 น. 9 comments
Counter : 8384 Pageviews.

 
ขอบคุณคับ
สำหรับข้อมูล มีประโยชน์คับ


โดย: k IP: 125.24.32.236 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:43:46 น.  

 
ขอบคุณค่ะ กำลังหาข้อมูลเดินทางไป นครวัด อยู่พอดี มีประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ


โดย: i'm not superman IP: 222.123.239.243 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:3:24:12 น.  

 
ขอบคุณคุณ K,คุณI'm not superman ครับ สำหรับคำชม


โดย: Nutt (People_Trip ) วันที่: 15 ธันวาคม 2553 เวลา:13:38:48 น.  

 
สุดยอดได้ความรู้มาก:)


โดย: บุ๊ค IP: 180.180.237.194 วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:12:33 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ กำลังจะไปประมาณ 9-11/08/2554 และก็หาข้อมูลอยู่พอดีเลย ...อยากทราบว่าถ้าเราไปพักแบบไม่ต้องแลกชิพก็เสียค่าที่พักประมาณ 1000.- ได้ชิพตายประมาณ 400.- ใช่หรือไม่...? ส่วนเราจะเล่นต่อคือแลกชิพเพิ่มตามความสดวกใช่หรือไม่...? ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ...


โดย: หญิงเล็ก IP: 202.91.18.201 วันที่: 5 สิงหาคม 2554 เวลา:0:54:37 น.  

 
พกเงินสด..เข้า - ออก ได้ไม่เกินเท่าไรครับ ??


โดย: nicky IP: 49.48.223.219 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:40:33 น.  

 
อยู่ที่ ราชบุรี ( อ.เมือง ) ..มีรถรับส่งหรือเปล่าครับ ( ถ้าไม่มีใกล้ที่สุดที่ใหน ครับ )


โดย: nicky IP: 49.48.223.219 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:45:07 น.  

 
ได้ความรู้มากครับ ขอบคุณครับ


โดย: เวฟ IP: 223.204.25.210 วันที่: 1 มีนาคม 2556 เวลา:10:30:35 น.  

 
ขอบคุณครับ คุณบุ๊ค

คุณหญิงเล็ก ครับ ถูกต้องครับ คือ ชิปตาย คือชิปที่ไม่สามารถ
แลกเป็นเงินสดได้ หากต้องการแลกเป็นเงินสด ต้องนำชิปตาย
ไปเสี่ยงโชค เพื่อเปลี่ยนเป็นชิปเป็น (ซึ่งสามารถขึ้นเป็นเงินสดได้)
**คำเตือน การพนันเป็นความเสี่ยง**

คุณNicky ครับ ในทางกฏหมายเท่าที่ทราบ 50,000 บาทครับ แต่ใน
ทางปฏิบัติ ถ้าไม่ได้เยอะเป็น หลาย ๆ แสน หรือเป็นล้าน ๆ คงไม่ได้
มีปัญหาอะไร เพราะถ้านำออกเยอะเกินไป มันจะเป็นลักษณะ ฟอกเงิน
ตามกฏหมาย ปปง. ครับ (แต่ตามกฏฆมายเกินกว่า 50,000 ต้องรายงาน
ให้ศุลกากรทราบครับ)
ลองดูตาม Link นะครับ
//www.lcbcustoms.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1585&Itemid=519&lang=th

สำหรับรถคาสิโน จากราชบุรี เท่าที่ทราบไม่มีครับ คงต้องมาหาขึ้น
ที่ กทม. แหล่งใหญ่จะเป็น สวนลุม กับ บางนา ครับ...มีวันละหลายรอบ
ทั้งรถตู้ และรถ Bus

คุณเวฟ ขอบคุณมากครับ


โดย: Nutt (People_Trip ) วันที่: 26 มิถุนายน 2556 เวลา:2:41:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

People_Trip
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
 


If you tremble with indignation at every injustice, then you are a comrade of mine. "ถ้าคุณตัวสั่นเทาด้วยความเดือดดาลทุกครั้งที่เห็นความอยุติธรรม ถ้าเช่นนั้นคุณคือสหายของเรา"


Free TextEditor
Friends' blogs
[Add People_Trip's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.