If you tremble with indignation at every injustice.Then you are a comrade of mine.
Group Blog
 
All Blogs
 
เทศกาลแห่พระเยซูดำ(Black Nazarene Procession)ที่มะนิลา


ด้านหน้าของโบสถ์เกียโป (Quiapo Church)ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเยซูดำ(Black Nazarene)


 เทศกาลหนึ่งสำหรับชาวคาทอลิกซึ่งมีความเชื่อและมีจิตศรัทธาที่ไม่ควรพลาดครั้งหนึ่งในชีวิต คือเทศการร่วมขบวนแห่พระเยซูดำ(Black Nazarene Procession)  คำว่านาซารีน(Nazarene)น่าจะมาจากนิกายนาซารีน ซึ่งถ้าผมไม่ผิดนิกายนาซารีนก็น่าจะมาจากพระเยซูชาวนาซาแล็ต(Jesus of Nazareth)ซึ่งมาจากทางอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่นับถือนิกายโปรแตสแตนท์  รูปแกะสลักพระเยซูดำแบกกางเขนถูกนำเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งแรกโดยคณะนักบวชออกัสตินหรือนักบุญเอากุสติโน (ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมป์ของบิดาผู้เขียนเอง) คณะนักบวชออกัสตินได้นำรูปแกะสลักพระเยซูดำซึ่งทำด้วยไม้สีดำโดยการขนส่งทางเรือจากประเทศแม็กซิโกและมาถึงประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1606 ตรงกับ พ.ศ.2149 ถ้าเทียบกับประเทศไทยเราก็น่าจะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาสูญเสียเอกราชแก่พม่า 2 ครั้ง ครั้งแรกใน พ.ศ. 2112 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกู้เอกราชคืนมาได้ใน พ.ศ. 2127 และเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310ต่อจากนั้น 7 เดือนสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงพระเยซูดำได้ย้ายที่ประดิษฐานมาเรื่อยตามยุคสมัยจนสถานที่ปัจจุบันคือที่โบสถ์คาทอลิกชื่อเกียโป(Quiapo Church) ในเมืองเกียโป(Quiapo) ซึ่งเป็นเมืองเก่าของกรุงมะนิลาที่มีสภาพเศรษฐกิจไม่ดีนักและชาวบ้านยังดำรงชีพด้วยการทำหัตกรรมพื้นบ้าน  ทุก ๆ วันค่ำวันศุกร์ชาวคาทอลิกนับพันจะมาจุดเทียนในการสวดภาวนาวิวอนหน้ารูปแกะสลักพระเยซูดำ  แต่นั่นยังไม่เท่ากับเทศกาลที่น่าทึ่งและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาของชาวคาทอลิกทั้งฟิลิปปินส์และทั่วโลกหลั่งไหลมาในเทศการแห่พระเยซูดำคนไทยเราเดินทางไปฟิลิปปินส์ ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ ครับ
ฟิลิปปินส์ (The Philippines) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม.และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก นิวสเปน (พ.ศ. 2064-2441) และสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2441-2489) ได้ครองฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมเป็นเวลา 4 ศตวรรษ และเป็นสองอิทธิพลใหญ่ที่สุดต่อวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์

ประวัติศาสตร์
หลักฐานทางโบราณคดีและโบราณชีววิทยาบ่งบอกว่ามีมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ เคยอาศัยอยู่ในเกาะปาลาวันตั้งแต่ประมาณ 50,000 ปีก่อน ชนเผ่าที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรนีเซียได้เข้ามาตั้งรกรากในฟิลิปปินส์ และจัดตั้งเส้นทางเครือข่ายการค้ากับเอเชียอาคเนย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล
เฟอร์ดินันด์ มาเจลลันมาถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 1521 (พ.ศ. 2064) มีเกล โลเปซ เด เลกัสปี มาถึงฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 1565 (พ.ศ. 2108) และตั้งชุมชนชาวสเปนขึ้น ซึ่งนำไปสู่การตั้งอาณานิคมในเวลาต่อมา หลังจากนั้น นักบวชศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้แปรศาสนาของชาวเกาะทั้งหมดให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ ในช่วง 300 ปีนับจากนั้น กองทัพสเปนได้ต่อสู้กับเหตุการณ์กบฎต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากชนพื้นเมืองและจากชาติอื่นที่พยายามเข้ามาครอบครองอาณานิคม ซึ่งได้แก่ อังกฤษ จีน ฮอลันดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และโปรตุเกส สเปนสูญเสียไปมากที่สุดในช่วงที่อังกฤษเข้าครอบครองเมืองหลวงเป็นการชั่วคราวในช่วงสงครามเจ็ดปี (Seven Years' War) หมู่เกาะฟิลิปปินส์อยู่ใต้การปกครองของสเปนในฐานะอาณานิคมของสเปนใหม่ (New Spain) นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1565 (พ.ศ. 2108) ถึงปี ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364) และนับจากนั้นฟิลิปปินส์ก็อยู่ใต้การปกครองของสเปนโดยตรง การเดินเรือมะนิลาแกลเลียน (Manila Galleon) จากฟิลิปปินส์ไปเม็กซิโก เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 และหมู่เกาะฟิลิปปินส์เปิดตัวเองเข้าสู่การค้าโลกในปี ค.ศ. 1834
การเมืองการปกครอง
ฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับเอกราชในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 จึงจัดการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ
Republika ng Pilipinas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เรปูบลิกา นัง ปิลิปินัส
ธงชาติ 
คำขวัญประเทศ: Maka-Diyos, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa
 (เพื่อพระเจ้า ประชาชน ธรรมชาติ และบ้านเมือง)
เมืองหลวง  มะนิลา
เพลงชาติ  Lupang Hinirang "ดินแดนที่ถูกเลือกสรร"
เมืองใหญ่สุด  เกซอนซิตี
ภาษาราชการ  ภาษาตากาล็อก และภาษาอังกฤษ
รัฐบาล  สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี
ประธานาธิบดี กลอเรีย มากาลปาคาล อาโรโย
ได้รับเอกราช  จาก สเปน และ สหรัฐอเมริกา
ประกาศ  12 มิถุนายน พ.ศ. 2441
เป็นที่ยอมรับ  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
รธน. ปัจจุบัน 25 มีนาคม พ.ศ. 2529
เนื้อที่   300,000 กม.² (อันดับที่ 72 ของโลก)  เป็นพี้นน้ำ0.6%
ประชากร  83,054,000 (อันดับที่ 13 ของโลก)
สกุลเงิน  เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)
เขตเวลา  GMP+8 เร็วกว่าไทย 1 ชม.
รหัสโทรศัพท์ +63Free TextEditor


รูปแกะสลักพระเยซูดำ(Black Nazarene) ถูกนำเข้ามาที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยบาทหลวงนิกายเอากุสติน หรือที่คริสานิกชนไทยเรียกเอากุสติโน


ชาวฟิลิปปินส์ที่นับถือศาสนาคาทอลิกผู้มีจิตศรัทธาหลายคนร่วมพิธีเฉลิมฉลองในขบวนแห่พระรูปพระเยซูดำ(Black Nazarene) ซึ่งมีการฉลองทุกปีในวันที่ 9 ม.ค. ประชาชนล้นหลามไปทั่วเมืองเคียโป(Quiapo)ในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์


เรื่องของความเชื่อความศรัทธาในศาสนานั้นว่ากันไม่ได้ หลายคนยอมตายเพื่อศาสนาและความเชื่อของตนเอง แต่ชาวฟิลิปปินส์หลายหมื่นคนเข้าร่วมขบวนแห่เทศการพระเยซูดำที่ทำด้วยไม้มาอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก


ประชาชนจำนวนมากเบียดเสียดกันเพื่อที่จะได้สัมผัสพระเยซูดำ ด้วยความเชื่อหลายสิ่ง เช่น การจะได้รับพร การเติมพลังให้กับชีวิต และเพื่อการไถ่โทษบาปที่ตนเองทำมาทั้งปี รวมถึงคนพิการและไม่สามารถเดินได้หวังหายจากโรคด้วยพระบุญญาธิการของพระเยซูดำ


Create Date : 23 ตุลาคม 2551
Last Update : 9 กุมภาพันธ์ 2552 0:25:26 น. 0 comments
Counter : 1939 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

People_Trip
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
 


If you tremble with indignation at every injustice, then you are a comrade of mine. "ถ้าคุณตัวสั่นเทาด้วยความเดือดดาลทุกครั้งที่เห็นความอยุติธรรม ถ้าเช่นนั้นคุณคือสหายของเรา"


Free TextEditor
Friends' blogs
[Add People_Trip's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.