If you tremble with indignation at every injustice.Then you are a comrade of mine.
Group Blog
 
All Blogs
 
เส้นทาง East-West Economic Corridor(เวียดนาม,ลาว,ไทย,พม่า)

หากท่านมีเวลาว่างประมาณ 10 วัน และท่านเป็นคนที่นิยมการเดินทางต่างประเทศ หรือท่องเที่ยวเพื่อค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสายลมให้กับชีวิตท่านหรือแม้ไม่ค้นหาอะไรเลยแต่ต้องการพักผ่อนก็ตาม ท่านอาจจะนึกถึงยุโรป 3 ประเทศ ฝรั่งเศส สวิสฯ อิตาลี หรือไม่ก็อินเดีย หรือถ้าชอบนั่งรถน้าน นาน ท่านอาจจะคิดถึงการเดินทางด้วยเส้นทาง R3A เชียงราย  บ่อเต็น- คุนหมิง แล้วไปดูความสวยงามของแชงกรีล่า หรือชื่อที่จีนเรียกเมืองจงเตี้ยนในมณฑลยูนานซึ่งจริง ๆ แล้ว R3A สามารถวิ่งระหว่าง คุนหมิง-กรุงเทพฯ หรือที่ชาวจีนเรียก "คุน-มั่ง กงลู่"หนึ่งในเส้นทางการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้  North-South Economic Corridor ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเส้นทาง R3AและR3B ได้ที่เว็บไซด์ของกรมทางหลวงที่ //www.doh.go.th/dohweb/international/develop.html 

เนื่องจากโลกไร้พรหมแดนภายใต้การสนับสนุนด้านการเงินจาก ADB และรัฐบาลจีน หรือ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย อย่าสับสนระหว่างธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย(ADB) กับ ธนาคารเอเซีย ที่อยู่ตึกหุ่นยนต์ย่านสาทร หรือ (BOA) นะครับ BOA หน่ะผมเคยร่วมงานด้วยเมื่อสมัยเรียนจบใหม่ ๆ เปลี่ยนมือไปเป็นของฮอลแลนด์(ABN-AMRO) ปัจจุบันเป็นของสิงคโปร์คือธนาคาร ยูโอบีไปแล้ว  ท่านคงงงว่าแล้วรัฐบาลจีนจะเข้ามาเกี่ยวข้องให้เงินช่วยเหลือทำไม  นั่นนะซิ  คำตอบก็คือ เส้นทางสาย "คุน-มั่ง กงลู่" หรือคุนหมิง-กรุงเทพฯ (เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว-ด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ติดชายแดนจีนที่เมืองเหมิ่งล่า (Mohan) ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา อยู่ในมณฑลยูนนานของจีน)

เริ่มขึ้นเมื่อปี 2538 ภายใต้โครงการ "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ" ประกอบไปด้วยประเทศไทย จีน พม่า และลาว ซึ่งกลุ่มทุนผู้รับสัมปทานก่อสร้างถนน  เป็นของคนไทยมาจาก 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่ม "ครอบครัวอุษา" หรือตระกูล "แซ่เตี๋ยว"หรือชื่อเต็ม ๆ ในทางธุรกิจคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดครอบครัวอุษา ถ้าเอาถึงที่ตั้งก็ที่ 21-3 ซอย 2 ท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และมีทายาทเป็น "เขยลาว" ซึ่งผู้เป็นพ่อตาถือเป็นผู้ที่มีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับคนในรัฐบาลลาว(เปรียบเจ้าสัว ซีพี กับรัฐบาลไทยประมาณนั้น) แต่การสร้างถนนระดับนี้ต้องใช้เงินทุนไม่น้อยจึงมีปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุน  กลุ่มที่ 2 คือ บริษัทร่วมพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ จำกัด ที่เข้ารับสัมปทานแทน ครอบครัวอุษา แต่ก็มีปัญหาเรื่องเงินทุนอีกเนื่องจาก ADB ไม่ยอมปล่อยเงินกู้ให้ สาเหตุเนื่องจากเป็นบริษัทเอกชน ขณะที่รัฐบาลลาวก็ไม่ยอมที่จะค้ำประกันเงินกู้ให้เพราะบริษัทไม่ใช่รัฐวิสาหกิจของลาว (ADBก็กลัว NPL ว่างั้นเถอะ)

จนกระทั่งวันที่ 25 กันยายน 2541 รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานทำถนนเส้นนี้ เนื่องจากไม่มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง จนกระทั่งเดือนมกราคม 2545 ADB เข้ามาเป็นโซ่ข้อกลาง(อ๋อ พล.อ.ชวลิตหรือบิ๊กจิ๋วท่านเอาแนวความคิดโซ่ข้อกลางมาจาก ADB นี่เอง) ADB จัดประชุม 3 ฝ่าย (ไทย ลาว จีน) เพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาเส้นทางสายนี้ตามที่รัฐบาลลาวร้องขอไปเมื่อปี 2541 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ที่ประชุมมีมติให้ยุบพรรค เอ้ยมีมติที่จะให้สร้างถนนสายนี้เป็น 2 เลน ระยะทาง 228 กม. แบ่งออกเป็น 3 ช่วงตามแหล่งเงินทุนและความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีน ไทย และADB  โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา (รัฐบาลจีนก็มาเกี่ยวด้วยประการฉะนี้แล) จึงไม่น่าแปลกใจที่ถนนเส้นนี้ใช้เวลาสร้างเป็น 10 ปี 

แต่ก็ยังดีกว่าโครงการโฮปเวลล์ หรือโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร หรือ BERTS(Bangkok Elevated Road and Train System) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันยังขึ้นได้เพียงตอม่อ(ขอแอบหัวเราะทั้งน้ำตาแบบ นายกอร์ดอน วูเจ้าของบ.โฮปเวลล์ชาวฮ่องกงหน่อย อิๆ หรือท่านใดจะแวะไปทักทายหรือปลอบใจแกก็ไปที่ 64/F Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong หรือ
www.hopewellholdings.com)ออกทะเลเลยผมกลับเข้ามาสู่ East-West Economic Corridor  การที่ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ Greater Mekong Sub-Region : (GMS) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ รวมถึงการท่องเที่ยว และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยสนับสนุนให้มีการติดต่อและการค้าระหว่างกันได้ง่ายขึ้นรัฐบาลจากประเทศสมาชิก GMS จึงได้กำหนดแนวพื้นที่เศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำโขงจำนวน 9 เส้นทางหลัก(แต่ดูข้อมูลของกรมทางหลวงมี10 เส้นทาง) ให้เป็นแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค และหนึ่งในเส้นทางที่จะพาท่านไปวันนี้คือ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) EWEC มีระยะทางยาวทั้งสิ้น 1,450 กม. โชคดีที่อยู่ในเขตไทยเป็นระยะทางยาวที่สุดคือประมาณ 950 กม.เราจึงสามารถศึกษาเส้นทางเส้นนี้ได้โดยไม่ต้องเดินทางออกต่างประเทศ

เส้นทางเริ่มจากเมืองท่าดานังในเวียดนาม ผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว (Lao Bao) อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามซึ่งติดกับชายแดนสปป.ลาว(สามารถหาอ่านได้จากตอนที่พาเที่ยวเวียดนามกลาง-ใต้ทางรถยนต์)จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 9 จะผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตในสปป.ลาว และมาข้ามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ข้ามแม่น้ำโขงสู่ไทยที่จังหวัดมุกดาหารวิ่งผ่านจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จนไปสุดที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อเข้าไปยังประเทศพม่าจนทะลุอ่าวเมาะตะมะสามารถข้ามแพขนานยนต์ข้ามอ่าวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลำไย หรือมะละแหม่ง (Mawlamyine หรือ Mawlamyaing) ถิ่นของนายมะกะโทราชบุตรเขยพระเจ้ารามคำแหง  เส้นทาง EWEC เป็นการเชื่อมจากทะเลจีนใต้(อ่าวตังเกี๋ย) สู่มหาสมุทรอินเดียที่อ่าวเมาะตะมะ เหมือนอ่าวไทยบ้านเราซึ่งอยู่ฝั่งทะเลจีนใต้ หากจะทะลุไปอันดามันทางเรือต้องผ่านช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นช่องแคบระหว่างแหลมมลายูและเกาะสุมาตรา อยู่บริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย และตะวันตกและใต้ของมาเลเซียทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือของเกาะสุมาตรา 

ไทยเคยมีแนวคิดขุดคอคอดกระซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยที่อยู่ระหว่าง อ.กระบุรี จ.ระนองกับ อ.สวี จ.ชุมพรเคยมีแนวคิดให้ขุดคลองสมัยท่านปรีดี พนมยงค์ แต่หลายฝ่ายคัดค้านด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง) ซึ่งจากมะละแหม่ง ของพม่าผมว่าอนาคตอาจจะสามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและตะวันออกกลางได้หากพม่าเปิดประเทศ   ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ นะครับพี่น้อง ประดุจเส้นทางสายไหมคาราโครั่มไฮเวย์(Karakoram highway) ซึ่งเส้นทางขนาบไปด้วยเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาฮินดูกูจ และเทือกเขาคาราโครัมถึง เมืองซีอานปลายทางสายไหมประเทศจีน ทะลุมองโกเลียเข้ารัสเซียกันไปเลย  เส้นทางนี้เกิดขึ้นแน่ในเร็ววันนี้ไม่ 5 ปี 10 ปี หรืออาจจะพรุ่งนี้มะรืนนี้ด้วยซ้ำ  

แต่ยังมีบางประเทศในเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ประชาชนในชาติยังทะเลาะกันเอง แบบว่าจับผิดทุกสิ่งทุกอย่างของฝ่ายตรงข้าม  ด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่ใช่พวกฉัน  มีการแบ่งฝักฝ่ายเป็นหลายสีจนจะเป็นสีรุ้งอยู่แล้ว  คนเสื้อเหลือใส่เสื้อแดงไม่ได้ คนเสื้อแดงก็ใส่เสื้อเหลืองไม่ได้ คนเสื้อน้ำเงินก็ใส่ไม่ได้ทั้งแดงและเหลือง คนเสื้อขาวยิ่งกรรมใส่ได้สีเดียว ไปใส่สีอื่นหาว่าไม่เป็นกลาง  บ้านเมืองเลยเจริญฮวบฮาบ  ประเทศเพื่อนบ้านในเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงก็นั่งจับเข่าแล้วเอามือกุมขมับ(กบาล) หวังจะให้เป็นพี่ใหญ่ย่านนี้จะได้พึ่งใบบุญ  ไหงในประเทศพี่ตีกันเองซะเละแถมยังเอาตัวไม่รอดเขมรยังแข็งกร้าวทวงหนี้รัฐบาลทุกวันข้อหายิ่งปืนใส่ทหารเค้า  ไม่สำนึกบุญคุณช่วยสร้างประเทศเมื่อ 20 กว่าปีก่อน  นี่เป็นเพราะในชาติเราอ่อนแอแท้ ๆ  ต้องยืมคำพูดคุณวู้ดดี้เกิดมาคุยที่กล่าวว่า  “ราตรีสวัส พี่น้องชาวไทยเส้นทาง East-West Economic Corridor เริ่มจากเมืองท่าดานังในเวียดนาม ผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว (Lao Bao) อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามซึ่งติดกับชายแดนสปป.ลาว จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 9 จะผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตในสปป.ลาว และมาข้ามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ข้ามแม่น้ำโขงสู่ไทยที่จังหวัดมุกดาหารวิ่งผ่านจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จนไปสุดที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อเข้าไปยังประเทศพม่าจนทะลุอ่าวเมาะตะมะสามารถข้ามแพขนานยนต์ข้ามอ่าวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลำไย หรือมะละแหม่ง

เมืองดานังเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเวียดนาม หรือที่คนเวียดนามเรียกดาหนังสามารถขนถ่ายสินค้าที่มาจากทะเลจีนใต้ขึ้นทางรถเพื่อใช้เส้นทาง East-West Economic corridor

East-West Economic Corridor ผ่านเมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดถัวเทียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียน ช่วงปี พ.ศ. 2345-2488 เว้อยู่ในเวียดนามกลางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำหอม ห่างจากฮานอย 540 กม. ห่างจากโฮจิมิน 644 กม.

ด่านลาวบาวด่านชายแดนเวียดนาม-ลาว เมื่อผ่านด่านใช้เส้นทางหมายเลข 9 ผ่านเมืองพีน (Phin) - เข้าแขวงสะหวันนะเขตในสปป.ลาว

แขวงสะหวันนะเขตอยู่ตอนกลางค่อนข้างใต้เทียบกับไทยก็ประมาณ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองหลวงคือไกรสอนพมวิหาร เป็นแขวงใหญ่ลำดับ 2 ลองจากนครหลวงเวียงจันทร์ East-West Economic Corridor ทำให้คนไทยข้ามไปเที่ยวสะหวันนะเขตมากขึ้น รวมถึงคนเวียดนามก็เข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้น เส้นนี้เองที่ทำให้แรงงานเวียดนามไหลเข้ามาในประเทศไทย อยู่ย่าน ม.รามคำแห่งเยอะแยะไปหมด ปลายเดือนทีก็ออกไปลาวเพื่อไม่ให้วีซ่าขาดเพราะถือ Passport เวียดนามอยู่ไทยได้ 30 วัน เหมือนเราไปเวียดนาม

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 สะหวันนะเขด-มุกดาหาร ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 นี้เป็นเส้นทางเชื่อม East-West Economic Corridor ทำให้แขวงสะหวันนะเขดกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญ รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุน

East-West Economic Corridor เข้าสู่ประเทศไทยที่ด่าน ตม.มุกดาหาร ศตม.ภ.ตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงนี้หากเป็นชาวไทยเดินทางออกนอกประเทศถ้ามี Passport สามารถอยู่ในลาวได้ 30 วัน หากถือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว ( Temporary Border Pass) หรือหนังสือผ่านแดน ( Border Pass) สามารถพำนักอยู่ในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขตได้ครั้งละไม่เกิน 3 วัน( 2 คืน)

จากจังหวัดมุกดาหารวิ่งผ่านจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก

จาก พิษณุโลก สุโขทัยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข12 จนไปสุดที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากระยะทาง 770 กม.

East-West Economic Corridor ไปสู่พม่าที่ เมืองมะละแหม่งชาวไทยเชื้อสายมอญหลายหมู่บ้านมีตำนานเล่าขานว่าบรรพบุรุษของตนอพยพมาจากเมืองมะละแหม่ง หากพม่าเปิดประเทศสามารถไปได้ถึงอินเดีย ตะวันออกกลาง หรือจีน และรัสเซียได้ โลกนี้ไร้พรมแดนจริง ๆ

หากไม่มี East-West Economic Corridor เดินทางโดยเรือต้องผ่านช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นช่องแคบระหว่างแหลมมลายูและเกาะสุมาตรา

East-West Economic Corridor ประดุจเส้นทางสายไหมคาราโครั่มไฮเวย์(Karakoram highway) ซึ่งเส้นทางขนาบไปด้วยเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาฮินดูกูจ และเทือกเขาคาราโครัมถึง เมืองซีอานปลายทางสายไหมประเทศจีน ทะลุมองโกเลียเข้ารัสเซียกันไปเลย


Create Date : 14 พฤษภาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 20:25:53 น. 9 comments
Counter : 4552 Pageviews.

 
เข้ามาเยี่ยมชมครับ


โดย: Kengmanny วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:36:58 น.  

 
ข้อมูลยอดเยี่ยม อยากไปเที่ยวเวียตนามทาง มุกดาหาร กลับทางเชียงราย เป็นไปได้ใหมท่าน ช่วยแจงด้วย


rajatani


โดย: rajatani IP: 118.174.111.222 วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:10:14:21 น.  

 
เรียน คุณRajatani

สามารถเดินทางเส้นทางดังกล่าวได้ครับ แต่ต้องขึ้นไปทางเหนือ(มุ่งสู่ฮานอย) เพราะการจะกลับมาเชียงรายนั้นต้องเดินทางผ่านลาว แล้วเข้าเชียงราย ครับ


โดย: Nut (People_Trip ) วันที่: 13 กันยายน 2552 เวลา:11:57:52 น.  

 
กำลังจะไปลาวทางหลวงน้ำทา และอาจไปเชียงรุ้งยังไม่แน่ใจครับแล้วก็จะเข้าเวียดนามคิดว่าจะกลับไทยทางมุกดาหารมีเพื่อนหรื่อพี่อยากจะjoyด้วยกันก็o.kครับไปเรื่อยๆสบายๆไม่รีบแล้วที่สำคัญลุยๆหน่อยก็ดีครับตอนแรกผมคิดจะไปคนเดียวแต่ถ้ามีเพื่อนไปด้วยก็ดีครับผมคิดว่าจะถึงไทยประมาณอาทิตย์หน้าตอนนี้อยู่ญี่ปุนอยู่ครับเพื่อนๆพี่ๆที่คิดว่ามีเวลาหรือสนใจmailถึงผมได้ครับkittikhun2511@hotmail.co.jp หรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับญี่ปุนก็ยินดีรับใช้ครับ ผมอยู่ที่นี้มา10กว่าปีแล้วครับ


โดย: กิตติคูณ IP: 114.165.154.201 วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:16:34:37 น.  

 
ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณกิตติคุณ ว่าง ๆ หากได้มีโอกาสไปเยือนญี่ปุ่น คงต้องขอรบกวนเรื่องข้อมูลครับ

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมครับ


โดย: Nutt (People_Trip ) วันที่: 17 มกราคม 2553 เวลา:16:41:34 น.  

 
เว็บดีค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: คนสวยอ่ะ มีไรป่ะ IP: 58.147.41.43 วันที่: 12 ตุลาคม 2553 เวลา:11:36:26 น.  

 
ขอบคุณ สำหรับคำชมครับ คุณคนสวนอ่ะฯ


โดย: Nutt (People_Trip ) วันที่: 15 ธันวาคม 2553 เวลา:13:37:36 น.  

 
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูล


โดย: กาศยานนต์ IP: 1.4.225.221 วันที่: 28 พฤษภาคม 2555 เวลา:15:47:28 น.  

 
ขอบคุณครับ คุณ กาศยานนต์


โดย: Nutt (People_Trip ) วันที่: 26 มิถุนายน 2556 เวลา:2:43:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

People_Trip
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
 


If you tremble with indignation at every injustice, then you are a comrade of mine. "ถ้าคุณตัวสั่นเทาด้วยความเดือดดาลทุกครั้งที่เห็นความอยุติธรรม ถ้าเช่นนั้นคุณคือสหายของเรา"


Free TextEditor
Friends' blogs
[Add People_Trip's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.