If you tremble with indignation at every injustice.Then you are a comrade of mine.
Group Blog
 
All Blogs
 
งานแต่งเพื่อนที่เกาะกง(ประจันตคีรีเขต) ลมหายใจแห่งความรักและมิตรภาพ


จังหวัดเกาะกงของกัมพูชา เมื่อก่อนเป็นของไทยเราเรียกว่าจ.ปัจจันตคิรีเขตร
เพราะอยู่ตรงข้ามกับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ คนสมัยก่อนตั้งชื่อคล้องจองว่า...
ประจวบคีรีขันธ์-ปัจจันตคิรีเขตร แบบประตูรอบวัดพระแก้ว เรามาเสียดินแดน
ส่วนนี้ให้กับฝรั่งเศสสมัยเหตุการณ์ ร.ศ.112 พร้อมดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
ผมได้รับเชิญให้ไปแต่งงานน้องชายเพื่อน เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา เห็นว่า
น่าจะเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดี และเพื่อมิตรภาพของ ไทย-กัมพูชา จึงขอ
นำเรื่องราวงานแต่งดังกล่าวมาเขียนไว้ ณ ที่นี้ครับ

การเดินทางไปเกาะกง ผมเคยเขียนไว้ตาม Link นะครับ
//www.wutkatefanclub.com/webboard/webboard/viewtopic.php?f=6&t=2362ในบัตรเชิญเขียน อ.สมัคเมียนเจย (Smach Mean Chey) จ.เกาะกงมี 8 อำเภอ
ได้แก่ โพทุมสาคร,ศรีสาคร,เกาะกง,มณฑลสีมา(ติดชายแดนไทย),สแอร์อัม
เบิล,หมอบาง และกำปงสิลา

เจ้าบ่าวชื่อ คอน รัศเมย เจ้าสาว กิม สิทธา ผมว่า รัศเมย น่าจะเป็นภาษาไทย
ว่ารัศมีเพราะมี ค่ายเพลงเขมร ของเปรียง สวัส ชื่อค่ายเค้า รัศมี เฮง เมียส
ส่วนเจ้าสาว กิม นั้นคงเป็นชื่อจีน แบบคนไทยที่ชอบชื่อ กิมเฮง หรือนายทองดี

สนิทกันมากนับถือกันแบบพี่น้อง ไปช่วยเค้าแจกการ์ดด้วย:


โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง เงื่อนไขการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็
คล้าย ๆ บ้านเราเปิดนิคมอุตสาหกรรม คือ ต้องมีพื้นที่ 50 เฮกเตอร์ขึ้นไป
(กัมพูชานับเป็น เฮกเตอร์ไม่ใช้ หน่วยไร่แบบบ้านเรา) ต้องมีรั้วรอบขอบชิด
มีระบบการระบายน้ำดี น้ำเสีย และการควบคุม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
**1 เฮกเตอร์ = 6 ไร่ 1 งาน**


โรงงานรถยนต์ฮุนได ทำโครงสร้างรถยนต์ ที่ตั้งโรงงานที่เกาะกงเพราะใกล้
ชายแดนไทย ประหยัดค่าขนส่งได้เยอะ สามารถผ่าน ตราด จันทบุรี เข้าท่า
เรือแหลมฉบังได้ง่าย


พื้นที่เกาะกงสูงครับได้อนิสงค์จากน้ำท่วมไทย โรงงานต่างชาติส่วนหนึ่งย้าย
ฐานการผลิตไปกัมพูชา เพราะไม่ไกลแหล่งอุสาหกรรมไทย คือ จ.ระยอง
แถมตรงนี้ที่ดินถูกกว่า น้ำไม่ท่วมแน่เพราะใกล้ทะเล ฝนตกน้ำไหลลงอ่าว


เกาะกงคาสิโน&รีสอร์ท ครับ ของท่าน ส.ว.คนดังเกาะกง คุณพัด สุภาภา
ใครมาเกาะกงไม่รู้จักท่านนี้เชยครับ เจ้าของ LYP.GROUP มาจากชื่อท่าน
คือ ลี ยง พัด ข้าง ๆ จะเป็น “เกาะกงซาฟารีเวิลด์”


ก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจะมีด่านเก็บเงิน แบบทางด่วนบ้านเราครับเพราะ
สะพานไม่ไ้ด้สร้างด้วยเงินรัฐบาล แต่สร้างด้วยทุนของเอกชน ใครมาเขมร
ถนนหนทางเป็นระบบนี้ทั้งนั้นครับ คือต้องเสียค่าผ่านทางเพราะส่วนใหญ่
เอกชนลงทุน รัฐบาลให้สัปทานกับภาคเอกชน อาจจะเนื่องมาจากงบประมาณ
สะพานข้ามแม่น้ำครางครืน คนไทยชอบแซวว่าแม่น้ำค้างคืน ต้นน้ำไหลมา
จากเขา ต้นน้ำไหลมาจากเมืองโพธิสัตว์ ใครอยากรู้หา หนังสือเขมรสามยก
พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมัย
พระองค์ท่านเสด็จเยือนเขมร แล้วท่านจะรู้ว่าราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์ของ
กัมพูชาทรงมีสัมพันธ์กันมายาวนาน


เจดีย์ขุนช้างขุนแผนครับ ตำนานเดียวกับขุนช้างขุนแผนบ้านเรา ใครไม่อ่าน
ประวัติศาสตร์ ก็หาว่าเขมรขโมยบทประพันธ์ของไทยเราอีก รัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.2) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กวีรัตนโกสินทร์และ
นักองค์เองร่วมกันประพันธ์ขึ้น นักองค์เองเป็นเจ้านายฝ่ายเขมรตอนนั้นเขมรมี
ปัญหาภายใน นักองค์เองมีพระชมมายุ 5 ชันษา พระยายมราช(แบน) เห็นว่าถ้า
ปล่อยไว้ที่พนมเปญจะมีปัญหาถูกปลงพระชนม์ จึงนำมาถวายให้ ร.1 ,ร.1 ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นราชบุตรบุญธรรม และทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศของพระยายมราช(แบน) เป็น เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
(แบน) และให้ปกครองเขมร ภายหลังนักองค์เอง ขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า
"สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรีสุริโยพรรณ"
แวะไปแจกการ์ดข้าราชการหน่อยครับ เหมือนไทยเลยเกือบเที่ยงไม่มีคนอยู่
นี่น่าจะเป็นประมาณกระทรวงคมนาคม หรือขนส่ง แบบบ้านเราหนะครับ


แวะกินข้าวกันหน่อย เ็ป็นร้านของญาติเพื่อนครับ ที่เห็นมีโต๊ะสนุ๊กแล้วมีเด็ก ๆ
เล่น อย่าเข้าใจว่าโดนเรียนมานะครับ ที่นี่น้อง ๆ เค้าเรียนเป็นรอบ ๆ เช้า บ่าย
แบบเด็กอาชีวะบ้านเรา


ในตัวเมืองกัมพูชาส่วนใหญ่วงเวียนจะสร้างเ็ป็นเอกลักษณ์ของเมืองนั้น ๆ
เช่น พระตะบอง เป็นรูปยักษ์พนมมือถือกระบอง,กำปงชนัง เป็นรูปผู้หญิง
อุ้มไห
อย่างที่เรียนไปครับเด็ก ๆ กัมพูชาจะเรียนเป็น 2 รอบ ไม่ได้เรียนเช้าจน
เย็นแบบบ้านเรา เออ! ในสายตาผมก็ว่าดีเหมือนกันนะครับ วัยเด็กควรได้
เล่นสนุก มากกว่าเรียน(นี่ตามทฤษฎี การศึกษาเลยนะครับ)


ออกมาไม่ไกลก็เป็นชนบทแบบบ้านเราแล้วครับ พี่น้องชาวเขมรนี่ความแตก
ต่างด้านชนชั้นยังเยอะจริง ๆ ครับ คนรวย ๆ จริง ๆ คนจนก็จน แต่ที่เกาะกง
ยังดีนะครับ เพราะใกล้ จ.ตราด ยังไม่เห็นเหลื่อมล้ำมากนั้ก


ถนนเข้าหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นลูกรังอยู่ครับ สงสัยยังไม่มีโครงการถนนปลอด
ฝุ่นแบบบ้านเรา
ลักษณะบ้านเหมือนบ้านเราครับ มีบ้านมีรั้ว กับบ้านไม่มีรั้ว เป็นวัฒนธรรมการ
ปลูกบ้าน ผมว่าย่านอินโดจีน ผมเดินทางหลายประเทศ วิถีคล้าย ๆ กันหมดครับ
อันนี้เป็นบ้านทหาร ซึ่งเพื่อนเอาการ์ดมาเชิญครับ


น่าอิจฉานะครับ น้อง ๆ เล่นอยู่กับดิน เท้าติดดิน(สังเกตุน้อง ๆ ไม่ใส่รองเท้า)
สมัยปู่ ย่า ตา ยาย เรามักบอกเลี้ยงเด็กให้ไปเดินถอดรองเท้ากับดินบ้าง เพราะ
ดินมีแร่ธาตุ เดี๋ยวนี้ไม่มีพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบนั้นแล้ว เลี้ยงลูกเป็นเทวดากันหมด
ตามใจ โอ๋ เด็กโตขึ้นขาดภูมิคุ้มกันทางความคิดครับ สอบโอเน็ต เอเน็ต ไม่ติด
ฆ่าตัวตายครับ

อย่างที่เรียนไปแล้วครับ เด็กเขมรดีอย่างครับเรียนครึ่งวันก็กลับบ้าน ผมถาม
วุฒิ(เพื่อนผม) บอกมีเรียน 2 รอบ คือ เช้า กับบ่าย เท่าที่ดูเด็กไม่ได้แบกตำรา
หลังแปแบบเด็กบ้านเรา พบว่าเด็กเค้ามีความสุขมาก โรงเรียนรัฐ คงเป็นเหมือน
โรงเรียนประชาบาลบ้านเรา ขอให้เด็กมาเรียน จะแต่งตัวอย่างไร เสื้อผ้าอย่างไร
ขอให้มา ..บางครั้งการไม่ดิ้นรนอะไรมากก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ(ใครอยากรู้
ชีวิตเด็กต่างจังหวัด หาเดี่ยว 9 คุณโน๊ตฟังครับ เล่าได้เห็นภาพเชียว) ถ้าเราใช้
ทฤษฏี 5F (Fun,Find,Focus,Fulfill และ Fantastic วันเด็กอนุบาล-ถึงปฐม
จึงควรเป็นวัยแห่งความสนุกสนาน ไม่ต้องท่องสูตรคูณ เสียงดัง โตขึ้นมาก็นั่ง
ท่องจนเป็น รมต. ตอบในสภา)


อันนี้เพื่อบอกพี่สาวคนนี้เป็นเขมรแดงเก่า ย่านนี้เป็นย่านหมู่บ้านเขมรแดง
เมื่อสมัยก่อนคนในชาติรบกันแทบจะฆ่ากันตายด้วยอุดมการณ์ ทางความคิด
และการเมือง แต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วเขมรเหลือง เขมรแดง มีเขมร คือ กัมพูชา
กัมพูชา คือ เขมร ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ก้าวผ่านอดีตที่เจ็บปวด
และใช้มันเป็นบทเรียนราคาแพง ปี พ.ศ. 2522 กองทัพเวียตนาม-เฮงสัมรินตี
พนมเปญแตก เขมรแดง ร่นถอยมาอยู่ชายแดนไทย รบกันอีกนานเขมรแตก
เป็น 4 ฝ่ายรบกันเอง ไทยเราปะทะ ตามแนวชายแดน จ.ตราด เป็นพื้นที่ของ
ทหารเรือเราเรียก "ยุทธการบ้านโขดทราย" คนไทยที่ต้องการต่อสู้กันแตกหัก
หัวรุนแรง หรือที่เรียก Hardcore แนะนำให้ไปเที่ยว ทุ่งสังหาร ตวลแสลง...
แล้วท่านอาจจะเปลี่ยนใจ (เอ! หรือยิ่งแนะนำให้ไป ยิ่งรู้สึกมัน ตายกัน 2-3
ล้าน หนุกดี คนบางพวกพระพุทธองค์ ท่านเรียก "ปทปรมะ" พวกไร้สติปัญญา
มีแต่ มิจฉาทิฎฐิ กลุ่มพวกนี้ต่อให้ฟังธรรมเท่าไร ดวงตาก็ไม่เห็นธรรม ขาดซึ่ง
ปัญญาญาณ เปรียบเหมือน "บัวใต้ตม" สมัยนี้มีหนักกว่านั้นเค้าเรียก บัวเต่าถุย
คือ เตายังไม่รับประทาน)รายละเอียด ยุทธการบ้านโขดทราย อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
//www.navy.mi.th/marines/web_home_marines/htm/kodsai.html


บัตรต่าง ๆ ที่ใช้ยืนยันว่าเป็นคนเขมรก็คล้ายกับบ้านเราครับ แบ่งเป็นบัตรของ
ประชาชน ข้าราชการ บัตรข้าราชการทหาร ตำรวจ บัตรพระ เป็นต้น สอบถาม
เพื่อนได้ความว่า ชาวกัมพูชาจะเริ่มทำบัตรเมื่ออายุ 18 ปี บ้านเรา 15 แต่เดี๋ยวนี้
มีบัตรประชาชนเด็กแล้ว
อย่างที่เรียนครับ คนเขมรรวยนี่ รวยจริง ๆ เห็นรั้วบ้านก็พอทราบครับ นี่ในตัว
เมืองนะครับ
เจอปั๊ม ปตท. ไปทั่วย่านอาเซียนหลายประเทศครับ แต่ ปตท.นี่เวลาออกต่าง
ประเทศไม่ได้ทำปั๊มใหญ่แบบบ้านเรา นั่นบ่งบอกว่าไม่ได้ลงทุนด้านรีเทลมาก
ในต่างประเทศ


ร้านพิมพ์การ์ดงานแต่งครับ เห็นหน้าร้านเล็ก ๆ นี่ฝีมือเทียบเท่า Wedding
Studio เชียวนะครับ


งานแต่งจัดที่ร้านอาหาร อ.สมัคเมียนเจย(สามัคคีมีชัย) อยู่ริมทะเลยืนตรงนี้
มองข้ามฟากไปเห็น เกาะกูด ถ้าเดินเรือตรงไปเห็น จ.ประจวบฯ บ้านเรา


งานแต่งเขมรนี่ หนุ่ม ๆ ไม่เท่าไหร่ครรับ แต่สาว ๆ ขอบอกว่าต้องจัดเต็ม เอ..
แต่จริง ๆ สาว ๆ ก็จัดเต็มทุกประเทศแหละเน๊อะ นางฟ้าคนซ้ายชื่อน้องตินเป็น
คนกัมพูชา ส่วนคนขวาคือน้องหนู เป็นสาวตราด ทำงานด้วยกัน ที่เกาะกง
รีสอร์ทนั่นแหละครับ


การจัดเวทีงานแต่งของพี่น้องชาวเขมรนี่ ด้านหน้าต้องว่างอย่างนี้เค้า ทำไม?
เค้าต้องจัดให้ว่าง เป็นลานกว้าง เดี๋ยวเฉลย ครับ...
เขมรเค้าทำเนื้อได้อร่อยมาก เป็นอาหารที่ผม Recommend ใครไปต้องลอง
หาชิมนะครับ


รายการอาหาร (เป็นโต๊ะจีนกลาย ๆ แบบบ้านเราครับ อาหารก็ 7-8 อย่างตาม
มาตรฐาน แต่จะไม่ใช่ีจีนแท้ ๆ แล้วเพราะแพง แบบงานแต่งโต๊ะจีนทั่วไป)
1. อาหารกินเล่น
2. ยำมะม่วงปลากรอบ
3.ซุปกระเพาะปลา
4.เนื่อวัวย่าง
5. ผัดเห็ด
6. ต่มส้มเป็ด
7.ข้าวผัด
8. ของหวาน


พี่เจ้าบ่าวครับ ชื่อวุฒิ ผมชอบเรียกเป็นภาษาไทย แต่ชื่อเขมร เค้าจะเรียกกัน
วุฒิธี
งานแต่งเขมรเค้าจะไม่ค่อยมีกล่าวบนเวทีแบบบ้านเรา แต่จะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาว
เดินสู่กลางลาน แล้วเดินรอบผลไม้หลายชนิด ตามรูปครับ บ่งบองถึงความ-
อุดมสมบูรณ์ เป็นการเริ่มชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ มีอยู่มีกิน
เจ้าบ่าว เจ้าสาวขอบคุณแขก และเป็นคนนำรำวงเปิดเปิดฟลอร์ ถือเป็นประเพณี
ครับ เขมรจะรำวงคล้ายไทย เรียก "รอมวง" แต่จะรำต่ำและพลิกมือเร็วกว่า ไม่
ตั้งวง ตั้งจีบสูงแบบเรา คล้าย ๆ เซิ้งของพี่น้องภาคอีสานครับ เดินหน้า 3 ถอย
หลัง 3 รำกันอยู่อย่างนี้ ทั้งคืน (เดี๋ยวตอนท้าย ผมใส่คลิป youtube ให้ชมครับ)


งานเลี้ยงสนุกครับ เหล้า ยา ปลาปิ้ง อุดมสมบูรณ์ ไม่ขาดครับ งานต้องเขมร
ต้องสนุกสนานเต็มทีครับ เรื่องการดื่มกินนี่พี่น้องแขมร์ไม่เป็นรองไทยครับ
ขนาดมีเพลงทำนองเดียวกัน วันไหน ๆ พี่ไทยก็เมา ประมาณนั้น
มีประเพณีคล้าย ๆ บ้านเราครับ หลังพิธีเสร็จทุกคนจะเข้าไปแย่งผลไม้ต่าง ๆ
ทั้งนี้คงเพื่อสิริมงคล แบบบ้านเราแย่งเหรียญงานบวชที่นาคโปรยทานครับ
ประเพณีคล้าย ๆ กัน


เดี๋ยวนี้สาว ๆ ทั่วโลกเป็นโรคเดียวกันครับ "โซเชียลเน็ตเวิร์คซินโดม" จะกิน
จะอยู่ ต้องถ่ายรูป Upload ขึ้น facebook

งานสนุกสนานกันเต็มที่ครับ ทุกคนเต็มเปี่ยมด้วยความสุข มิตรภาพและ
ความรักนี่ไม่มีพรมแดนจริง ๆ ครับ คนไทยกับเขมร นี่แต่งงานกันไปหลาย
คู่แล้วนะครับที่พบเจอกันตามงานรื่นเริง หรืองานวัดงานวา หรือไม่ก็กรณีข้าม
มาเรียนฝั่งไทย แบบลูกชายคนโตของ พลเอกเตียบัณห์ รองนายก และ รมต.
กลาโหมของกัมพูชา ที่ก็แต่งงานกับสาวสุพรรณไปเมื่อปีก่อนครับ นี่แหละครับ
ที่เค้าว่ามิตรภาพ และความรัก ไร้พรมแดนจริง ๆ


ทุกคนสนุกสนานกันเต็มที่ครับ ใครนั่งนิ่ง ๆ เสียมารยาท
ท่านจะชนแก้วกับเพื่อนชาวเขมรอย่างสุภาพ ท่านต้องต่อข้อศอกแบบนี้ เมื่อ
ก่อนบ้านเราก็ใช้เวลาส่งของให้ผู้ใหญ่ เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นหลังไม่ค่อยใช้แล้ว เรายัง
มีใช้ในพิธีรับปริญญาในหลวง เมื่อก่อนเรียก "เอางาน" ใครเคยเข้ารับพระราช
ทานปริญญากับพระองค์่ท่านคงพอจำได้
เด็ก ๆ ทุกประเทศสดใสเหมือนกันหมดครับ


คุณป้อเป็นคนไทยครับ เป็นชาวพิจิตรมาทำงานอยู่ที่เกาะกง เมื่อก่อนอยู่โรงแรม
ดัง Hiso ย่าน ถ.วิทยุ
เหมือนบ้านเราครับ ในครัวก็ง่วน...อาหารหมดก็นำมาเสริฟอีก


เจ้าบาว-สาวครับ


ขากลับเข้าไทยคนหน้าด่านเยอะเชียวครับ ฝรั่งก็เยอะ มาจากสีหนุวิลล์ หรือ
ชื่อใหม่ กำปงโสม แวะเข้ามาเที่ยวต่อที่เกาะแ่ก่ง จ.ตราด บ้านเรา +ทัวร์
ของคาสิโน รอบบ่ายด้วย

แถมคลิปบรรยากาศในงานครับ :
https://www.youtube.com/watch?v=LzQ5cYe4cos

https://www.youtube.com/watch?v=c5GXchEscrE

https://www.youtube.com/watch?v=IeB4U7TCewACreate Date : 01 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 27 มีนาคม 2555 17:36:27 น. 2 comments
Counter : 14026 Pageviews.

 


ไม่เคยรู้ประวัติมาก่อนเลยค่ะ
ได้ความรู้มากเลย .. แถมด้วย อยากไป


โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:7:51:22 น.  

 
- ขอบคุณ ๆ d_d มากครับ


โดย: Nut (People_Trip ) วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:36:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

People_Trip
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
 


If you tremble with indignation at every injustice, then you are a comrade of mine. "ถ้าคุณตัวสั่นเทาด้วยความเดือดดาลทุกครั้งที่เห็นความอยุติธรรม ถ้าเช่นนั้นคุณคือสหายของเรา"


Free TextEditor
Friends' blogs
[Add People_Trip's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.