Group Blog
 
All blogs
 

:::อัศจรรย์วันสงกรานต์สุพรรณบุรี:::

ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2553

ณ ถนน เณรแก้ว

บริเวณหน้าสถานีขนส่ง จังหวัีด สุพรรณบุรี

ในงานนี้มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจมากค่ะ เช่น ขบวนแห่รถบุปผชาติของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล เห็นอาบอกว่าขบวนแห่ 10 ตำบลในจังหวัดสุพรรณีค่ะ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแดสงทางศิลปวัฒนธรรม การประกวดนางงามเทพีสงกรานต์ เป็นต้นกำหนดการการแสดง


วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2553


18.00-18.45 น. - การแสดง วงดนตรีลูกทุ่งเมืองสุพรรณ
18.45-19.15 น. - การแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเยาวชน ประชาชน
19.15-20.00 น. - การแสดง วงดนตรีสตริงที่ชนะเลิศการประกวดในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ปี 2553
20.00-21.00 น. - การแสดงเลียนแบบ ดันดารา ตีสิบ
21.00-22.00 น. - คอนเสิร์ต ตั๊กแตน ชลดาวันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2553

15.00-17.30 น - ชมขบวนแห่ หลวงพ่อโตทองคำขบวนแห่สงกรานต์ ประกอบด้วย เทพีสงกรานต์
และชุดแต่งกายขุนช้าง ขุนแผน นางพิม จากส่วนราชการ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน (เริ่มขบวนด้านหน้าวัดปราสาททอง สิ้นสุดบริเวณถนนเณรแก้วตรงข้ามสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
และทุกขบวนจอดให้ประชาชนชม 2 คืน)
17.30-18.30 น. - ร่วมสนุกสนาน ณ “ ถนนบันเทิงรื่นเริงสงกรานต์”
18.30-19.30 น. - พิธีเปิดงาน มอบรางวัลการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ คัดสรร สุดยอดพ่อครัว - แม่ครัวหัวเห็ดเมืองสุพรรณ
19.30-23.00 น. - การประกวดเทพีสงกรานต์ คอนเสิร์ต หลิว อาจารียา – เอกราช สุวรรณภูมิ

วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2553


18.00-20.00 น. - การ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศ
20.00-20.30 น. - ชุดแสดง มายากล Neo Magic แชมป์มายากลเวทีของประเทศไทย
20.30-22.30 น. - การแสดง วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ชุดชนะเลิศแชมป์ออฟเดอะแชมป์ รายการชิงช้าสวรรค์

น่าไปเที่ยวมาก ๆ ค่ะ ถ้าใครสนใจจะไป สามารถสอบถามข้อมูลที่ได้ที่ทำการปกครองสุพรรณบุรี โทร. 035-535380
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-525999,
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โทร. 035-522974 ,
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.สุพรรณบุรี โทร. 035-536030
TAT Call Center 1672
website: //www.suphanburi.go.thส่วนตัวแล้วจะไปเที่ยววันที่ 13 เมษายน ค่ะ จะไปดูขบวนแห่รถบุปผชาติของชุมชนต่างๆ 10 ตำบล เพราะอาคอนเฟริ์มแล้วว่า รถแต่ละคันตกแต่งสวยงาม ค่ะ งานนี้ไปพลาดแน่นอนค่ะ แล้วเจอกันค่ะ ^^"


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

Create Date : 08 เมษายน 2553    
Last Update : 8 เมษายน 2553 20:20:52 น.
Counter : 297 Pageviews.  

พรุ่งนี้ไปทำบุญในวันมาฆบูชาด้วยนะค่ะ

พรุ่งนี้ วันที่ 28 กุมภาัพันธ์ 2553 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันพระและเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย เลยอยากให้ทุกคนไปทำบุญกัน ในตอนเช้า ส่วนตอนเย็นก็ไปเดินเวียนเทียนกันค่ะซึ่งวันมาฆบูชานั้น มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ

1. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่าง ๆ เดินทางมาเผ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ

2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา

3. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย

4. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญเดือน 3) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข์

โอวาทปาฏิโมกข์ คือ ข้อธรรมย่ออันเป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา 3 ประการ ได้แก่
1. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง
2.ทำความดีให้ถึงพร้อม
3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

สำหรับการประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา สำหรับประชาชนทั่วไป
ทุกคนจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปพร้อมกันที่วัด ส่วนใหญ่จะจัดในเวลาเย็นหรือค่ำค่ะ เพื่อประกอบพิธีมาฆบูชา การประกอบพิธีส่วนใหญ่ จะกระทำกันที่โบสถ์ เพราะหลังจากฟังโอวาทและสวดมนต์เย็จเสร็จแล้ว จะทำการเวียนเทียนรอบโบสถ์


ข้อปฏิบัติสำหรับชาวพุทธในวันมาฆบูชา
1. จัดเตรียมเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน มาพร้อมกันที่วัดตามเวลานัดหมาย เพื่อฟังโอวาทหรือพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเวียนเทียน
2. ก่อนออกจากบ้าน ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและแต่งกายให้เรียบร้อย
3. เมื่อถึงวัดแล้ว ควรอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อกัน หรือกระทำภารกิจอื่นอันไม่สมควร เช่น เคาะระฆังเล่น จุดดอกไม้ไฟเล่น เป็นต้น
4. เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ให้ทุกคนไปเข้าแถวหรือเข้าไปในสถานที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
5. ก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียน พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน จะกล่าวให้โอวาท ทุกคนต้องพนมมือถือดอกไม้ธูปเทียน ตั้งใจฟังด้วยความสงบ กล่าวคำสาธุเมื่อพระสงฆ์ให้โอวาทจบ
6. ในพิธีสวดมนต์ จะมีผู้กล่าวนำคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา และคำบูชาพระรัตนตรัย ให้ทุกคนจุดธูปเทียนประนมมือ กล่าวตามด้วยความเคารพ มีจิตในยึดมั่น

ในการเดินเวียนเทียน จะกระทำ 3 รอบ โดยเวียนไปทางขวา เรียกว่า "เวียนแบบทักขิณาวัฏ"
ในรอบที่ 1 ให้รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า เพื่อให้จิตมีสมาธิ
ในรอบที่ 2 ให้รำลึกถึงคุณพระธรรม
ในรอบที่ 3 ให้รำลึกถึงคุณพระสงฆ์

7. การเดินเวียนเทียน ต้องทำจิตใจให้มีสมาธิ สงบ และแน่วแน่อยู่กับบทบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ไม่ควรส่งเสียงพูดคุยหรือเดินแซงผู้ที่เดินอยู่ข้างหน้า
8. เมื่อเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว ให้นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปวางไว้ในจุดกำหนด เพื่อสะดวกแก่การเก็บทำความสะอาด
9. หลังจากเสร็จพิธีเวียนเทียนแล้ว ควรช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโบสถ์ให้เรียนร้อย แล้วแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความสงบอิ่มเอมใจ หรืออยู่ร่วมพิธีอื่น ๆ ที่ทางวัดจัดให้มีขึ้น
 

Create Date : 27 กุมภาพันธ์ 2553    
Last Update : 27 กุมภาพันธ์ 2553 20:50:24 น.
Counter : 1027 Pageviews.  


Nutchaya_K
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
.....ก็ได้แต่ฝันไป

ไม่กลายเป็นจริงสักที....

....ก็ได้แต่รอทั้งปี

และฉันต้องเหงาอย่างนี้ถึงเมื่อไร....

อยากมีคนรัก ....

คนมีรักมันเป็นแบบไหน....

......คนอย่างฉันมันยังไม่เคยเข้าใจ

บอกก็คงไม่รู้....

..... ดีแค่ไหนก็คงไม่รู้

คงต้องหาซักคนมาเป็นเนื้อคู่

......อยากมีคนรัก

คนคนนั้นเค้าอยู่ที่ไหน....

คนอย่างฉันต้องรออีกนานเท่าไหร่...

กว่าจะเจอ..

คนที่ฝัน...

คนที่มาเติมให้ใจของฉันมันเต็มสักที....Friends' blogs
[Add Nutchaya_K's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.