เกลียดจริง ๆ คนไม่จริงใจ
 
2. คำศัพท์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

คำศัพท์ที่สำคัญ ในการศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ควรทราบ มีดังนี้
1. Website หมายถึง จำนวนไฟล์หรือจำนวนหน้าทั้งหมดของเว็บไซต์นั้น ๆ

2. WebPages หมายถึง หน้าในแต่ละหน้าหรือไฟล์แต่ละไฟล์ที่ประกอบกันขึ้นรวม ๆ กันกลายเป็นเว็บไซต์

3. HomePage หมายถึง หน้าแรกของเว็บเพจทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะพบเมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าโฮมเพจเปรียบเสมือนสารบัญและคำนำที่เข้าของเว็บไซต์สร้างขึ้น นอกจากนี้โฮมเพจหนึ่ง ๆ อาจจะมีการเชื่อมกับเว็บเพจอื่นๆ อีกจำนวนมากได้

4. Webmaster หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่วางแผน ดูแล บริหารและจัดการเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์นั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. ISP หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ย่อมาจาก Internet Service Provider

6. IP Address หมายถึง หมายเลขอินเทอร์เน็ตประจำเครื่อง หรือที่อยู่ของเครื่องที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นเลขรหัสที่ต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ซ้ำกัน หมายเลขจะประกอบด้วยตัวเลขสี่กลุ่มตั้งแต่ 0 ถึง 255 โดยถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.179.5.2 ซึ่งจำได้ยาก ดังนั้นจึงมีระบบชื่อคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า DNS หรือ Domain Name System ซึ่งจตะสอดคล้องกับหมายเลขไอพี เช่น //www.udru.ac.th เป็นต้น

7. Node หมายถึง จุดเชื่อมต่อเครือข่ายย่อย เป็นจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ที่มีอยู่บนเครือข่ายแกนหลักจะมีเส้นทางการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแกนหลัก (Backbonen Node) อื่นๆ มากกว่า 1 เส้นทาง เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อในภูมิภาคนั้นๆ ศูนย์กลางระบบ, ศูนย์ประสาน, ศูนย์ภาค สถานนีแยกทั้งหมดนี้เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับสถานีเครือข่ายแกนหลัก เป็นการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในลักษณะสถานีเครือข่ายย่อยนี้

8. Network หมายถึง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป มาเชื่อมต่อกัน เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์, ฮาร์ดดิสก์ หรือต้องการส่งข้อมูลให้กับบุคคลอื่นในระบบใช้งานและเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และ เครือข่ายระยะไกล (WAN)

9. Internet หมายถึง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วโลก เป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของทั้งหมด ภายใต้มาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างที่กำหนด ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้อย่างอิสระทั่วโลก


แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


Create Date : 03 เมษายน 2552
Last Update : 12 มิถุนายน 2552 10:38:31 น. 98 comments
Counter : 8160 Pageviews.

 
แบบฝึกหัด
1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

1.G - Procurement ข้อมูลจัดวื้อจัดจ้างภาครัฐ กฎหมาย ประกาศ ข้อหารือ ราคากลางพัสดุและการประมูลด้วยระบบ อีเล็กทรอนิกส์
2.E - Marketplace เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลของกิจการและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จัก โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้ระบบนี้ในการสร้างเว็บไซต์ของตนด้วยเครื่องมือระดับมืออาชีพที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายแต่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ และนอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มเติมข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของตนในเว็บไซต์ได้
3. E - Retailing คือ การนำเสนอและขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง. ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
4.E - Advertisement คือ ด้านการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 5. E - Auction คือ กระบวนการประมูลซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อจัดการระบบการประมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

//learners.in.th/blog/supinya-com


โดย: นายิกา อินทิสาร ม .08 52040302121 เรียนพฤหัสเช้า IP: 1.1.1.203, 58.137.131.62 วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:10:37:05 น.  

 
1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา


//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.htm


โดย: นศ.ณัฐชนันท์พร ศรีบุญเรือง (หมู่08 พฤ.เช้า) IP: 58.147.38.151 วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:12:10:22 น.  

 
Internet's Dictionary คำศัพท์ทางด้าน Internet,Network
[table=98%][tr][td][font=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][size=6][color=black][b]Internet's Dictionary[/b]
[size=2]คำศัพท์ทางด้าน Internet,Network[/size][/color][/size][/font][/td][td]
[/td][/tr][/table]

คำศัพท์เหล่านี้อาจไม่ตรง กับคำศัพท์ตามหลักของสถาบัน หรือองค์กรใด ๆ เราพยายามให้ความหมายที่ง่ายและเข้าใจ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทุกท่าน คำศัพท์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าได้ใช้ประโยชน์จริง...

[font=Tahoma, Arial, sans-serif][size=2][font=Tahoma, Arial, sans-serif][size=2][color=red]ADDRESS[/color]
แปลตรงตัวหมายถึงที่อยู่ อาจหมายถึงที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์

[color=red]AUTHORING TOOL[/color]
เครื่องมือใช้ในการสร้างเอกสารจำพวก HTML เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ใน //www.br>
[color=red]BACKBONE[/color]
การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ เครือข่าย

[color=red]BRIDGE[/color]
เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หรือเครือข่าย ทำหน้าที่ส่งผ่าน package เท่านั้น

[color=red]BROADBAND[/color]
หมายถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, Leased Line เป็นต้น

[color=red]BROSWER[/color]
โปรแกรมสำหรับใช้เล่น internet เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) ได้แก่ Internter Explorer, Netscape, Opera

[color=red]CLIENTS[/color]
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่เข้ามาขอใช้ข้อมูลจาก server ผ่านทางระบบเครือข่าย

[color=red]COMPOSE[/color]
การแต่ง หรือเขียนจดหมาย Email

[color=red]DIAL UP[/color]
การติดต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย ผ่านทางสายโทรศัพท์

[color=red]DNS[/color]
Domain Name Server การแปลงชื่อโฮตของเครือข่ายไปเป็นแอดเดรศ บนระบบเครือข่าย TCP/IP หรือใน internet

[color=red]DOMAIN[/color]
กลุ่มของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่บนเครือข่าย

[color=red]DOWNLOAD[/color]
การส่งผ่านข้อมูล เช่น ไฟล์ภาพ, ไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เสียงเพลง จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

[color=red]DSL[/color]
Digital Subscriber Lineอุปกรณ์ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงอย่างหนึ่ง ผ่านทางสายโทรศัพท์แต่เรายังคงใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้ด้วย มีอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกกันคือADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

[color=red]EISA[/color]
การเชื่อมต่อหรือ อินเตอร์เฟส แบบมาตราฐานของการ์ดต่าง ๆ ปัจจุบันล้าสมัยแล้ว

[color=red]EMAIL[/color]
Electronic Mail จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่าย

[color=red]ETHERNET[/color]
มาตราฐานของสายเคเบิล และการเดินสายโดยมีความสัมพันธ์กับระบบสื่อสารของเครือข่าย โดยมีหน่วยความเร็วเป็น 10mbps , 100 mbps เป็นต้น

[color=red]FIREWALL[/color]
แปลตรงตัวคือ กำแพงไฟ เป็นได้ทั้งซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา

[color=red]FTP[/color]
File Transfer Protocal มาตราฐานการส่งผ่านข้อมูล จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งบน เครือข่าย TCP/IP

[color=red]GATEWAY[/color]
คอมพิวเตอร์ตัวกลางในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่ง ไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง

[color=red]GUEST BOOK[/color]
สมุดลงนาม ใช้สำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ web site นั้น ๆ ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง

[color=red]HOME PAGE[/color]
เอกสารหน้าแรก (หน้าแนะนำตัว) ของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของ web site ต่างๆ

[color=red]HOST[/color]
คอมพิวเตอร์หลัก ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล เช่น Host ของ web site ต่างๆ

[color=red]HTML[/color]
Hypertext Makrup Language ภาษาพื้นฐานสำหรับการสร้าง web ถือได้ว่าเป็นภาษาสากลสำหรับ web page

[color=red]INTERNET[/color]
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก

[color=red]ISDN[/color]
Integrated Service Digital Network มาตราฐานการติดต่อความเร็วสูงอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ส่งสัญญาณเสียง วีดีโอ ทางสายดิจิตอล

[color=red]ISP[/color]
Internet Service Provider บริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้แก่ KSC, CS-Loxinfo, Internet Thailand เป็นต้น

[color=red]JAVASCRIP, JAVA APPLET[/color]
เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้สำหรับการสร้างและตกแต่งเอกสารบน เวิลด์ ไวล์ เว็บ

[color=red]LAN[/color]
Local Area Network ระบบเครือข่าย สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรอื่น ๆ ได้ในพื้นที่จำกัด

[color=red]LOG IN[/color]
ขั้นตอนการขออนุญาต เข้าระบบ ปกติจะมี ID และ Password เป็นตัวควบคุม

[color=red]MODEM[/color]
Modulator/Demodulator อุปกรณ์สำหรับเชื่อมคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายโทรศัพท์ ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลทางกันได้

[color=red]NEWSGROUPS[/color]
กลุ่มสนทนาทางเครือข่าย หรือทางอินเตอร์เน็ต

[color=red]PCI[/color]
Peripheral Component Intercnnect มาตราฐานการเชื่อม หรือ อินเตอร์เฟส แบบใหม่ที่ให้ความเร็วสูงกว่า ISA แล EISA

[color=red]POP SERVER[/color]
Post Office Protocol คือ เซอร์เวอร์ที่ใช้ในการรับส่ง Email

[color=red]PROTOCOL[/color]
มาตราฐานที่ใช้ร่วมกัน ในการติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกัน

[color=red]PROXY SERVER[/color]
เซอร์เวอร์หรือโฮสต์ใช้สำหรับเพิ่มความเร็วในการเล่นเน็ต โดยเก็บข้อมูลใน proxy serverทำให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาข้อมูลในต่างประเทศอีก

[color=red]ROUTER[/color]
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่แปลง package ของเครือข่ายหนึ่งให้เครือข่ายอื่นๆ เข้าใจได้

[color=red]SCSI[/color]
Small Computer System Interface การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เพื่อรับ-ส่ง ข้อมูลถึงกัน

[color=red]SEARCH ENGINE[/color]
เครื่องมือช่วยในการค้นหา web site ต่างๆ บน internet

[color=red]SERVER[/color]
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูล

[color=red]SPAM MAIL[/color]
Email ที่ถูกส่งมายังผู้รับ โดยผู้รับไม่ได้ยินยอม โดยมีลักษณะคือส่งมาบ่อย ๆ และมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ

[color=red]TCP/IP[/color]
Transmission Control Protocol/Internet Protocal เป็นมาตราฐานอย่างหนึ่งในการสื่อสาร ทางด้าานอินเตอร์เน็ต

[color=red]TELNET[/color]
เครื่องมือในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล

[color=red]TOKEN RING[/color]
มาตราฐานการเชื่อต่อเคเบิล อย่างหนึ่งในระบบเครือข่าย

[color=red]UPLOAD[/color]
วิธีการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ

[color=red]URL[/color]
Unique Resource Locator ชื่อของคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของเอกสารบน เวิลด์ ไวด์ เว็บ

[color=red]VoIP[/color]
Voice Over Internet Protocal หมายถึง การใช้โทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเดอร์เน็ต

[color=red]WAN[/color]
Wide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลก

[color=red]WEBMASTER[/color]
ชื่อตำแหน่งของผู้ที่สร้าง ดูแล จัดการ web ทั้งนี้อาจหมายถึงเข้าของ web ก็ได้

[color=red]WIFI[/color]
หรือ Wirelss หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร หรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

[color=red]WORLD WIDE WEB[/color]
WWW หรือ Web ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลภายใน web
[/size][/font][/size][/font]

ที่มา //www.hi5thai.com/archiver/tid-76631.html


โดย: นางสาววิภาวี พลวี ( หมู่ 08 พฤ เช้า ) IP: 125.26.168.206 วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:16:58:59 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html


โดย: นางสาวเกศรินทร์ ไชยปัญญา หมู่( 08 พฤ เช้า) IP: 172.29.85.71, 58.137.131.62 วันที่: 29 มิถุนายน 2552 เวลา:16:42:55 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html


โดย: นางสาวเกศรินทร์ ไชยปัญญา หมู่( 08 พฤ เช้า) IP: 172.29.85.71, 58.137.131.62 วันที่: 29 มิถุนายน 2552 เวลา:16:43:10 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


1.com - กลุ่มองค์การค้า ( Commercial )
2.edu - กลุ่มการการศึกษา ( Education )
3.mit - กลุ่มองค์การทหาร ( Military )
4.net - กลุ่มองค์การ บริการเครือข่าย ( Network Services )
5.org - กลุ่มองค์กรอื่นๆ ( Organizations )
ที่มา
//www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=2312


โดย: น.ส. วริศรา ทิมแดง (ม.08 พฤ. เช้า ) IP: 172.29.85.2, 58.137.131.62 วันที่: 1 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:40:49 น.  

 
คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

1.Intranet คือ การใช้งานอินเตอร์เน็ตในองค์กร ใช้เหมือนอินเตอร์เน็ตทุกอย่าง แต่ไม่ได้ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ต

2.Extranet คือ มีความคล้ายกับ Intranet เพียงแต่สามารถเปิดช่องให้สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้บริการของ Server ได้ส่วนมากใช้ในเรื่อง E-commerce
3.Active X

พัฒนาโดยบริษัท Microsoft เป็น OLE (Object Linking and Enbedding) ที่จะช่วยให้คุณใช้งานไฟล์รูปแบบ Word Excel Access กับอินเตอร์เน็ตได้ โดยแบ่ง 2 ส่วนคือ ส่วนของซอฟต์แวร์ (ActiveX Control) เป็น OLE ที่มีการทำงานตามข้อกำหนดของ ActiveX และส่วนแอพพลิเคชั่น (ActiveX container) โดยการนำเอา ActiveX control มาประยุกต์ใช้งานนั่นเอง ซึ่งจะเป็นรูปแบบ VBScript หรือ JavaScript ก็ได้

4.ASP

ASP (Active WebServer Page) เป็นสคริปต์ที่ทำงานอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์มีส่วนขยายเป็น .asp ปกติมักจะนำมาใช้กับเว็บ เซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ WindowsNT โดยอาศัยการควบคุมด้วยโปรแกรมอินเตอร์เน็ต Information เว็บเซิร์ฟเวอร์ (IIS) ของไมโครซอฟท์ ลักษณะของไฟล์ *.asp จะประกอบด้วยโค้ดที่แทรกไว้ระหว่างโค้ดภาษา HTML การทำงาน ASP นั้นจะใช้การ เรียกใช้จากฝั่งผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้วยบราวเซอร์โดยจะมีการประมวลผลที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะแสดงผลที่บราวเซอร์ ช่วยลด ความอืดอาดในการใช้งานอินเตอร์เน็ตลงได้มาก


5.Browser

บราวเซอร์ (Browser Web Browser) เป็นโปรแกรมสำหรับเปิดดูไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ จะมีส่วนขยาย เป็น *.htm *.html *.asp *.php *.pl ส่วนรูปภาพจะเป็นรูปแบบ *.jpg *.gif *.png เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ระหว่างผู้ใช้งานอินเตอรืเน็ตกับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตคนอื่น ๆ หรือระหว่างผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะทำให้ สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อความหรือรูปภาพได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลกและยังสามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้อีก มากมาย เช่น บริการ E-mail รับส่งข้อมูลผ่านบราวเซอร์ได้ ในปัจจุบันยังสามารถที่จะฟังเพลงหรือชมภาพยนต์ตัวอย่าง ฟังวิทยุ หรือแม้แต่การชมการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยอาศัยบราวเซอร์และโปรแกรมเสริม(Plug-in)ต่าง ๆ ได้อีกด้วย มีโปรแกรมบราวเซอร์หลายโปรแกรม เช่น Internet Exporer (IE) , Netscape , Opera


โดย: นายวรวัฒน์ ศรีใจ 52040332110 ม.08 พฤหัส เช้า IP: 172.29.9.73, 202.29.5.62 วันที่: 2 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:51:37 น.  

 
ข้อ 1 คำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

@ World Wide Web (WWW)
World Wide Web (WWW) หรือเรียกสั้นๆ ว่า Web เป็นบริการหนึ่งในอินเตอร์เน็ตให้บริการข้อมูล ที่ประกอบด้วย ภาพ ตัวอักษร และเสียง ถือได้ว่า World Wide Web เป็นแหล่งบริการข้อมูลขนาดใหญ่ เหมือนเครือข่ายใยแมงมุม
@ เว็บไซต์ (Web Site)
คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่างๆ (รูปภาพ,เสียง,ข้อความ) ของแต่ละบริษัทหน่วยงาน หรือบุคคลโดยเรียกเอกสารต่างๆ เหล่านั้นว่า Web Page และเรียก WebPage หน้าแรกของแต่ละ Web site ว่า Home Page ซึ่งเจ้าของจะเป็นผู้ดูแลรักษาและปรับปรุงข้อมูลเองโดยเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวอาจจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน หรือเว็บไซต์ส่วนบุคคลก็ได้
@ เว็บเพจ (Web Page)
คือ เอกสารแต่ละหน้าที่เราเปิดดูใน Web Page ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาที่กำหนดรูปแบบและหน้าตาของเว็บเพจ โดยเว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นได้ ทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้โดยง่าย และยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลไปทั้วโลกได้ทันทีในราคาถูกและรวดเร็ว


@ โฮมเพจ (Home Page)
คือ หน้าหลักของเว็บเพจทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้พบเห็นก่อนหน้าอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หน้าโฮมเพจของบริษัทซอฟต์แวร์ปาร์ค จำกัด เป็นต้น
@ ลิงค์ (Link)
เอกสารของทุกเว็บเพจจะเป็นเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ หมายความว่าภายในเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (hypertext)


นี้จะเป็นข้อความที่สามารถเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของข้อมูลนั้น โดยข้อมูลที่เชื่อมโยงไปอาจจะอยู่ในเว็บเพจหน้าเดียวกันหรือ ต่างหน้าก็ได้หรืออาจจะอยู่ภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรืออยู่กันคนละเครื่องแต่อยู่ภานในเครือข่ายเดียวกันก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะอยู่ไกลกันคนละจังหวัดหรืออยู่กันคนละประเทศ ข้อความที่เป็นส่วนของการเชื่อมโยง (link) จะเป็นข้อความที่ถูกเน้นภายในเว็บไซต์นั้น (ซึ่งโดยมากจะเป็ฯการขีดเส้นใต้) จะให้คุณสามารถท่องไปยังเว็บเพจหน้าต่างๆบนอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย เพียงแต่คลิกเมาส์ที่ข้อความดังกล่าวนั้น การเชื่อมโยง (link) อาจอยู่ในรูปของปุ่ม ภาพหรือข้อความ โดยเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปเหนือลิงค์ (link) รูปเมาส์จะเปลี่ยนจากรูปลูกศรเป็นรูปมือ

ที่มา //74.125.153.132/search?q=cache:faEGvPcyQn0J:www.wt.ac.th/~panumas/flash/data/internet.doc+%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th
โดย: นางสาว ปาริสา แคนหนอง 52040332140 หมู่ 15 ศุกร์ (เช้า) IP: 125.26.237.28 วันที่: 7 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:32:35 น.  

 
ข้อ 1 ADDRESS แปลตรงตัวหมายถึงที่อยู่ อาจหมายถึงที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์
AUTHORING TOOL เครื่องมือใช้ในการสร้างเอกสารจำพวก HTML เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ใน //www.br>BACKBONE การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ เครือข่าย
BRIDGE เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หรือเครือข่าย ทำหน้าที่ส่งผ่าน package เท่านั้น
BROADBAND หมายถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, Leased Line เป็นต้น

ที่มา //yuchang03.blogspot.com/2006/09/blog-post.html


โดย: นางสาว อนุสรา แคนหนอง 52040332139 หมู่เรียน 15 ศุกร์ เช้า IP: 125.26.237.28 วันที่: 7 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:36:16 น.  

 
2.1
-ADDRESS แปลตรงตัวหมายถึงที่อยู่ อาจหมายถึงที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์
-AUTHORING TOOL เครื่องมือใช้ในการสร้างเอกสารจำพวก HTML เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ใน //www.br>-BACKBONE การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ เครือข่าย
-BRIDGE เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หรือเครือข่าย ทำหน้าที่ส่งผ่าน package เท่านั้น
-BROADBAND หมายถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, Leased Line เป็นต้น
-BROSWER โปรแกรมสำหรับใช้เล่น internet เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) ได้แก่ Internter Explorer, Netscape,
-OperaCLIENTS คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่เข้ามาขอใช้ข้อมูลจาก server ผ่านทางระบบเครือข่าย
-COMPOSE การแต่ง หรือเขียนจดหมาย
-EmailDIAL UP การติดต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย ผ่านทางสายโทรศัพท์


ที่มา //yuchang03.blogspot.com/


โดย: นางสาวเจนจิรา จุตตะโน หมู่ 8 พฤหัส(เช้า) รหัส 52040302126 IP: 117.47.232.108 วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:34:04 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

1.VoIP Voice Over Internet Protocal หมายถึง การใช้โทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเดอร์เน็ต
2.WAN Wide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลกWANWide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลก
3.WEBMASTER ชื่อตำแหน่งของผู้ที่สร้าง ดูแล จัดการ web ทั้งนี้อาจหมายถึงเข้าของ web ก็ได้
4.WIFIหรือ Wirelss หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร หรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5.WORLD WIDE WEBWWW หรือ Web ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลภายใน web


//yuchang03.blogspot.com/

โดย: นส.บลสิการ ดอนโสภา หมู่15 ศุกร์เช้า รหัส 52041151217 IP: 192.168.1.115, 125.26.167.254 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:43:32 น.  

 
1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา


//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.htm


โดย: นางสาววิภายี กลางหล้า ม. 15 ศุกร์เช้า IP: 192.168.1.102, 125.26.167.254 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:52:02 น.  

 
1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา


//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.ht


โดย: นางสาววิภายี กลางหล้า ม. 15 ศุกร์เช้า IP: 192.168.1.102, 125.26.167.254 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:53:20 น.  

 
address เลขที่อยู่ หมายเลขบอกตำแหน่งที่ตั้งของหน่วยความจำ ทุกๆ ไบต์ของหน่วยความจำและทุกๆ ส่วนวงของจานบันทึกแบบ แข็งหรือซีดี-รอมจะมีเลขที่อยู่ของตัวเองเสมอ

abort ยกเลิก การยกเลิกโปรแกรม คำสั่ง หรือหยุดการทำงานของเครื่องในระหว่างการประมวลผลก่อนที่จะมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น การยกเลิกการทำงานทำได้โดยกดแป้นหลีก (Esc) หรือแป้นหยุดงาน (Break) ในบางโปรแกรมอาจมีข้อความแสดงสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ยกเลิกการทำงานก่อนที่จะมีสิ่งผิดปกติอื่นๆ เกิดขึ้นต่อไปอีก

add-on อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม หรือเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมภาย หลัง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม หรือหน่วยขับซีดี-รอมที่มิได้ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ตอนแรก

backup สำรอง, การสำรอง, ตัวสำรอง ใช้ได้ 2 ความหมาย ดังนี้ 1. สำรอง, การสำรอง การคัดลอกแฟ้มเพื่อทำสำเนา ปกติแล้วจะเป็นการคัดลอกแฟ้มจากจานบันทึกแบบแข็งไปยังสื่อบันทึกอื่น เช่น แผ่นบันทึก หรือแถบบันทึก (tapes) ถ้าแฟ้มจริงเกิดความเสียหายขึ้นมาเมื่อใด เราสามารถนำข้อมูลในแฟ้มสำรองนี้มาใช้งานได้ทันที โปรแกรมใช้งานบางโปรแกรมจะมีการสำรองข้อมูลให้โดยอัตโนมัติในอีกแฟ้มหนึ่งต่าง หากจากแฟ้มจริงที่เรากำลังทำงานอยู่ แฟ้มสำรองนี้จะมีนามสกุลหรือส่วนขยาย .BAK หรือ BK! และจะถูกเก็บไว้ใน หน่วยขับและสาระบบเดียวกับแฟ้มจริง


2. ตัวสำรอง เครื่องคอมพิวเตอร์สำรอง เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเสียก็สามารถนำเครื่องสำรองมาใช้ได้ทันที bandwidth ช่องกว้างสัญญาณ การวัดความถี่ของจำนวนข้อมูลที่สามารถไหลไปในช่องสัญญาณโดยใช้เป็นรอบต่อวินาที (hertz) หรือบิตต่อวินาที (bits per second)

bit บิต ย่อมาจาก Binary Digit หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์ มีค่าข้อมูลเป็นตัวเลขระบบฐานสอง คือ 0 และ 1 บิต มักใช้เป็นหน่วยวัดความสามารถของไมโครโพรเซสเซอร์ในการประมวลผลข้อมูล เช่น 16 บิต หรือ 32 บิต เป็นต้น 4 บิต เท่ากับ 1 นิบเบิล (nibble) และ 8 บิต เท่ากับ 1 ไบต์ การที่จะเข้าใจบิตได้ดีเราควรทำความรู้จักกับไบต์เสียก่อน 1 ไบต์เป็นกลมของ 8 บิตและจะใช้แทนตัวอักขระหรือตัวเลข ด้วยเลข 0 ถึง 9 ตัวอย่างเช่น ไบต์ 01000001 คืออักขระ A เลข 0 หรือ 1 ในไบต์ก็คือ 1 บิต ซึ่งแสดงถึงสถานะ 1 ใน 2 สถานะ คือ 0 = ปิด และ 1 = เปิด การรวมของตัวเลข 0 และ 1 ในลักษณะต่างๆ ให้เป็นชุด 8 ตัวจะแทนข้อมูลทั้งหมดใน คอมพิวเตอร์ ส่วนมากแล้วเรามักจะไม่กล่าวถึงบิตและนิบเบิลมากนัก แต่เรามักจะกล่าวถึงไบต์ เช่น กิโลไบต์ เมกะไบต์ หรือจิกะไบต์ เป็นส่วนมากทั้งสิ้น

boot ปลุกเครื่อง การเริ่มใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และบรรจุระบบปฏิบัติการ (เช่น ดอส) จากจานบันทึก เมื่อเราเริ่มเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์จะอ่านคำสั่งต่างๆ ที่จะใช้ในการทำงานโดยอัตโนมัติ การปลุกเครื่องนี้ได้รับมาจากความคิดที่ว่า วิธีการที่จะให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นการทำงานก็คือ เตะด้วยรองเท้าบูตอย่างที่พวกเคาบ่อยใส่นั่นเอง

การปลุกเครื่องมีอยู่ 2 ลักษณะ ในเริ่มแรกเมื่อเปิดสวิตช์เครื่องแล้ว เครื่องจะมีการทดสอบตัวเอง (power on self-test : POST) ของเครื่อง ซึ่งการทดสอบตัวเองนี้เป็นสิ่งที่รวมอยู่ในหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว (ROM) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเปิดสวิตช์เครื่องในลักษณะนี้เรียกว่า ปลุกเครื่องเย็น (cold boot) เนื่องจากเครื่องยังไม่ได้ทำงานจึงเย็น แต่หลังจากทำงานไปแล้วและเครื่องเกิดขัดข้องหรือเกิดสิ่งผิดปกติในโปรแกรม เราต้องปลุกเครื่องอีกครั้งหนึ่ง (reboot) โดยการกดปุ่มตั้งใหม่ (Reset) หรือแป้น Ctrl+Alt+Del เพื่อปลุกเครื่องในลักษณะ ปลุกเครื่องอุ่น(warm boot)

buffer ที่พัก (ข้อมูล), บัฟเฟอร์ ที่พักข้อมูลชั่วคราวเพื่อส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ หรือส่งข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นมายังคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เนื่องจากในบางครั้งอัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ กับหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์จะมีอัตราไม่ เท่ากัน คอมพิวเตอร์จึงจำเป็นต้องมีหน่วยความจำสำรอง เพื่อเก็บพักข้อมูลไว้ก่อนชั่วคราวโดยเก็บไว้ในบัฟเฟอร์นี้ เมื่อมี การโอนข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งก็จะทำให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องได้ ตัวอย่างของบัฟเฟอร์ที่เห็นได้ชัด อย่างหนึ่ง คือ บัฟเฟอร์ของเครื่องพิมพ์ เมื่อใดที่เรามีการพิมพ์เอกสาร โปรแกรมจะส่งข้อมูลที่จำเป็นในการพิมพ์ไปยัง หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ซึ่งก็คือ ส่งไปยังบัฟเฟอร์ของเครื่องพิมพ์นั้นเอง เครื่องพิมพ์จะอ่านข้อมูลที่จำเป็นเหล่านี้ ถ้าเรายกเลิกการพิมพ์ จะสังเกตเห็นได้ว่าเครื่องพิมพ์จะยังคงพิมพ์อยู่ชั่วระยะเวลาสั้นๆ ครู่หนึ่งก่อนจะหยุดพิมพ์ ทั้งนี้เนื่องจากยังคงมีข้อมูลค้างอยูในบัฟเฟอร์นั่นเอง เมื่อมีการใช้ซีดี-รอมในการเล่นในสื่อหลายแบบ ที่พักข้อมูลชั่วคราวของหน่วยขับซีดี-รอมควรมีขนาดความจำตั้งแต่ 64-256 กิโลไบต์เพื่อเป็นที่เก็บข้อมูลที่อ่านจากแผ่นมารอไว้ให้คอมพิวเตอร์อ่านต่อไป

Bug จุดบกพร่อง คำนี้เริ่มมีขึ้นมาในทศวรรษ 1940S ในขณะที่คอมพิวเตอร์ยังเป็นการใช้หลอดกันอยู่ เมื่อมีแสงออกมาจากหลอดจะทำให้มี ตัวแมลง (bugs) บินเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการลัดวงจรและคอมพิวเตอร์ทำงานต่อไปไม่ได้ เมื่อช่างแก้ คอมพิวเตอร์เปิดฝาครอบเครื่องออกมาก็พบตัวแมลงเหล่านี้นอนตายอยู่ในเครื่องจึงอุทานว่า bugs ซึ่งหมายถึงว่าตัวแมลง เหล่านี้นี่เองที่ทำให้เครื่องเสีย หลังจากนั้นแล้ว คำ bug จึงหมายถึง ความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนภายในโปรแกรม หรือระบบ ทำให้โปรแกรมไม่สามารถทำงานได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ นอกจากนี้ จุดบกพร่องนี้อาจเกิดจากความบก พร่องในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เองก็ได้

Bus บัส ทางเดินไฟฟ้าหรือตัวเชื่อมต่อซึ่งเปรียบได้กับถนนสำหรับรับส่งสัญญาณไฟฟ้าให้ไหลผ่านจากจุดหนึ่งไปยังอีก จุดหนึ่ง เช่น การนำสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์กับหน่วยขับซีดี-รอมโดยใช้สกัสซี (SCSI ) เป็นตัวเชื่อมต่อ ในระบบข่ายงาน บัสจะหมายถึง สายเคเบิลที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีบัสในการรับส่งข้อมูลอยู่3 ลักษณะ ได้แก่
1. บัสข้อมูล (data bus) สำหรับส่งข้อมูลไปมาระหว่างหน่วยความจำและไมโครโพรเซสเซอร์ แบ่งออกเป็นบัสข้อมูลภายนอก (external data bus) และบัสข้อมูลภายใน (internal data bus)
2. บัสเลขที่อยู่ (address bus) เพื่อระบุตำแหน่งของหน่วยความจำที่จะนำมาใช้
3. บัสควบคุม (control bus) สำหรับส่งสัญญาณควบคุมไปยังหน่วยต่างๆ

Card แผ่นวงจร แผ่นหรือแผงวงจรไฟฟ้าที่เสียบอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นนี้จะมีทางต่อเข้า/ออกมากกว่า 1 ทางเพื่อให้ต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ เช่น แผ่นวงจรภาพ (video graphics card) จะเป็นแผ่นที่ให้เสียบจอภาพพิเศษในลักษณะจอภาพวีดิ ทัศน์ (video screen) เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดู adapter ประกอบ
//learners.in.th/blog/yodsroi/70241


โดย: นางสาวอรนิดา วรินทรา ม. 15 ศ.เช้า IP: 192.168.1.103, 125.26.167.254 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:09:07 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบข้อ 2.1
ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา


//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.ht


โดย: นายบดินทร์ แก้วมีศรี หมู 01 (พิเศษ) 52240210214 สาธารณสุขศาสตร์ IP: 119.42.83.148 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:43:54 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

ADDRESS
แปลตรงตัวหมายถึงที่อยู่ อาจหมายถึงที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์

AUTHORING TOOL
เครื่องมือใช้ในการสร้างเอกสารจำพวก HTML เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ใน //www.br>
BACKBONE
การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ เครือข่าย

BRIDGE
เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หรือเครือข่าย ทำหน้าที่ส่งผ่าน package เท่านั้น

BROADBAND
หมายถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, Leased Line เป็นต้น

ที่มา //www.hi5thai.com/viewthread.php?tid=76631


โดย: นางสาว สุทธิดา ยาโย 52240210217 วัน พฤหัสฯค่ำ หมู่ 1 IP: 124.157.145.152 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:14:44 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
= EISA การเชื่อมต่อหรือ อินเตอร์เฟส แบบมาตราฐานของการ์ดต่าง ๆ ปัจจุบันล้าสมัยแล้ว
EMAILElectronic Mail จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่าย
ETHERNET มาตราฐานของสายเคเบิล และการเดินสาย โดยมีความสัมพันธ์กับระบบสื่อสารของเครือข่าย โดยมีหน่วยความเร็วเป็น 10 mbps , 100 mbps เป็นต้น
FIREWALL แปลตรงตัวคือ กำแพงไฟ เป็นได้ทั้งซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา
FTPFile Transfer Protocal มาตราฐานการส่งผ่านข้อมูล จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งบน เครือข่าย TCP/I
PGATEWAY คอมพิวเตอร์ตัวกลางในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่ง ไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง
GUEST BOOK สมุดลงนาม ใช้สำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ web site นั้น ๆ ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง
HOME PAGE เอกสารหน้าแรก (หน้าแนะนำตัว) ของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของ web site ต่างๆ
HOST คอมพิวเตอร์หลัก ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล เช่น

ที่มา
//yuchang03.blogspot.com/


โดย: นางสาว อุไรวรรณ หาญศึก หมู1 (พิเศษ)พฤ. ค่ำ IP: 124.157.145.152 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:57:03 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ 1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.htโดย: โดยน.ส อังคณา สุทธิแพทย์52240210209หมู่01(พิเศษ)พฤ.ค่ำสาขา สาธารณสุขศาสตร์ IP: 192.168.1.103, 125.26.170.151 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:05:34 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html


นายวีระวิทย์ นาคเสน เรียน วันจันทร์ บ่าย หมู่ 1


โดย: นายวีระวิทย์ นาคเสน เรียน วันจันทร์ บ่าย หมู่ 1 IP: 124.157.146.74 วันที่: 23 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:59:57 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

-คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html


โดย: นายอดิศักดิ์ รักวิชา ม.1(พิเศษ) พฤ.ค่ำ 52240427132 IP: 124.157.147.155 วันที่: 24 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:03:49 น.  

 

คำศัพท์ ความหมาย


ADDRESS ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์


ADSL Asymmetric DSL หมายถึง เทคโนโลยี DSL ที่สามารถ ส่งสัญญาณข้อมูล แบบแบนด์วิดท์ไม่สมดุลย์ ผ่านคู่สายสัญญาณ เพียงคู่เดียวได้ โดยทั่วไป แบนด์วิดท์ของ ช่องสัญญาณขาลง (downstream bandwidth) ซึ่งมีทิศทาง การส่งข้อมูล จากเครือข่ายไปสู่ผู้ใช้ จะมีขนาด กว้างกว่าแบนด์วิดท์ของ ช่องสัญญาณขาขึ้น (upstream bandwidth) ซึ่งมีทิศทาง การส่งข้อมูล จากผู้ใช้ไปสู่เครือข่าย


ATM Asynchronous Transfer Mode ซึ่งภายใต้การส่งข้อมูล แบบ ATM นี้ ข้อมูลหลายๆ ประเภท (ตัวอย่างเช่น เสียง ภาพ หรือตัวอักษร และตัวเลข) จะถูกส่งไปในรูปของ หน่วยข้อมูลที่เรียกว่า Cells ที่มีความยาว คงที่ตลอด (แทนที่จะ ถูกส่งในลักษณะของ "กลุ่ม" ข้อมูล (packets) ที่มีความยาว หลากหลายไม่คงที่ ซึ่งใช้กันใน เทคโนโลยีเช่น Ethernet และ Fiber Distributed Data Interface หรือที่เรียกว่า FDDI)


Backbone เปรียบได้กับ กระดูกสันหลัง ของเครือข่ายสื่อสาร เป็นส่วนสำคัญ ของเครือข่าย ที่ทำหน้าที่เป็น เส้นทางหลัก ในการส่งข้อมูล ระหว่างเครือข่าย มากกว่า ที่จะใช้ส่งข้อมูล กันภายใน


Bandwidth แบนด์วิดท์ หมายถึง ความจุข้อมูล ของเส้นทาง เชื่อมต่อเครือข่าย ที่สามารถส่งผ่านไปได้ ซึ่งบอกถึง ความเร็วในการส่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงระบบ Ethernet นั้น สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ เป็นจำนวน 10 ล้านบิตต่อวินาที ในขณะที่ การเชื่อมโยงระบบ Fast Ethernet นั้น สามารถส่งข้อมูลได้ เร็วกว่าถึง 100 ล้านบิตต่อวินาที จึงมีแบนด์วิดท์มากกว่า เป็น 10 เท่า
Bridge บริดจ์ เป็นอุปกรณ์สำหรับ ส่งผ่านกลุ่มข้อมูล (packets) ผ่านส่วนต่างๆ ของเครือข่ายสื่อสาร โดยอาศัย โปรโตคอลสื่อสาร อันเดียวกัน ในกรณีที่ กลุ่มข้อมูลนั้น ต้องถูกส่งไปยัง ผู้ใช้ปลายทาง ที่อยู่ในเครือข่าย ส่วนเดียวกันกับผู้ส่ง บริดจ์จะไม่ส่งผ่านข้อมูล ออกไป นอกส่วนเครือข่ายนั้น แต่ในกรณีที่ ต้องส่งข้อมูล ไปยังส่วนอื่น บริดจ์ก็จะส่งผ่านข้อมูล ออกไป ผ่านทาง Backbone ของเครือข่าย


ที่มา

//www.expert2you.com/view_article.php?art_id=2580


โดย: น.ส.วิภาดา นาสิงห์ขันธ์ หมู่8(พฤหัสเช้า) IP: 1.1.1.197, 202.29.5.62 วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:31:39 น.  

 
-Broadband ADSLทางเลือกของผู้นิยมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง[Thai]
-Network Technology Laboratory ระบบให้บริการอินเตอร์เน็ตของห้องปฎิบัติการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์[Thai]
-Network thailand ศูนย์รวมข้อมูลด้านระบบเครือข่ายของเมืองไทย[Thai]
-cisco ข่าวสารและเทคโนโลยีด้านnetworkของ Cisco[Thai]
-Thai Advice ข่าวสารและเทคโนโลยีด้านnetwork[Thai]


โดย: นางสาวปวีณา บรรยงค์ รหัส 50040302112 เรียนบ่าย-จันทร์ หมู่ 1 IP: 172.29.5.133, 58.137.131.62 วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:17:55 น.  

 
ตอบแบบทดสอบที่ 2 คำศัพท์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

ข้อที่ 1 ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ
ADDRESS
แปลตรงตัวหมายถึงที่อยู่ อาจหมายถึงที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์

AUTHORING TOOL
เครื่องมือใช้ในการสร้างเอกสารจำพวก HTML เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ใน //www.br>
BACKBONE
การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ เครือข่าย

BRIDGE
เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หรือเครือข่าย ทำหน้าที่ส่งผ่าน package เท่านั้น

BROADBAND
หมายถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, Leased Line เป็นต้น

BROSWER
โปรแกรมสำหรับใช้เล่น internet เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) ได้แก่ Internter Explorer, Netscape, Opera

CLIENTS
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่เข้ามาขอใช้ข้อมูลจาก server ผ่านทางระบบเครือข่าย

COMPOSE
การแต่ง หรือเขียนจดหมาย Email

DIAL UP
การติดต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย ผ่านทางสายโทรศัพท์

DNS
Domain Name Server การแปลงชื่อโฮตของเครือข่ายไปเป็นแอดเดรศ บนระบบเครือข่าย TCP/IP หรือใน internet

DOMAIN
กลุ่มของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่บนเครือข่าย

DOWNLOAD
การส่งผ่านข้อมูล เช่น ไฟล์ภาพ, ไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เสียงเพลง จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

DSL
Digital Subscriber Line อุปกรณ์ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงอย่างหนึ่ง ผ่านทางสายโทรศัพท์ แต่เรายังคงใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้ด้วย มีอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกกันคือ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

EISA
การเชื่อมต่อหรือ อินเตอร์เฟส แบบมาตราฐานของการ์ดต่าง ๆ ปัจจุบันล้าสมัยแล้ว

EMAIL
Electronic Mail จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่าย

ETHERNET
มาตราฐานของสายเคเบิล และการเดินสาย โดยมีความสัมพันธ์กับระบบสื่อสารของเครือข่าย โดยมีหน่วยความเร็วเป็น 10 mbps , 100 mbps เป็นต้น

FIREWALL
แปลตรงตัวคือ กำแพงไฟ เป็นได้ทั้งซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา

FTP
File Transfer Protocal มาตราฐานการส่งผ่านข้อมูล จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งบน เครือข่าย TCP/IP

GATEWAY
คอมพิวเตอร์ตัวกลางในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่ง ไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง

GUEST BOOK
สมุดลงนาม ใช้สำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ web site นั้น ๆ ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง

HOME PAGE
เอกสารหน้าแรก (หน้าแนะนำตัว) ของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของ web site ต่างๆ

HOST
คอมพิวเตอร์หลัก ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล เช่น Host ของ web site ต่างๆ

HTML
Hypertext Makrup Language ภาษาพื้นฐานสำหรับการสร้าง web ถือได้ว่าเป็นภาษาสากลสำหรับ web page

INTERNET
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก

ISDN
Integrated Service Digital Network มาตราฐานการติดต่อความเร็วสูงอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ส่งสัญญาณเสียง วีดีโอ ทางสายดิจิตอล

ISP
Internet Service Provider บริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้แก่ KSC, CS-Loxinfo, Internet Thailand เป็นต้น

JAVASCRIP, JAVA APPLET
เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้สำหรับการสร้างและตกแต่งเอกสารบน เวิลด์ ไวล์ เว็บ

LAN
Local Area Network ระบบเครือข่าย สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรอื่น ๆ ได้ในพื้นที่จำกัด

LOG IN
ขั้นตอนการขออนุญาต เข้าระบบ ปกติจะมี ID และ Password เป็นตัวควบคุม

MODEM
Modulator/Demodulator อุปกรณ์สำหรับเชื่อมคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายโทรศัพท์ ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลทางกันได้

NEWSGROUPS
กลุ่มสนทนาทางเครือข่าย หรือทางอินเตอร์เน็ต

PCI
Peripheral Component Intercnnect มาตราฐานการเชื่อม หรือ อินเตอร์เฟส แบบใหม่ที่ให้ความเร็วสูงกว่า ISA แล EISA

POP SERVER
Post Office Protocol คือ เซอร์เวอร์ที่ใช้ในการรับส่ง Email

PROTOCOL
มาตราฐานที่ใช้ร่วมกัน ในการติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกัน

PROXY SERVER
เซอร์เวอร์หรือโฮสต์ ใช้สำหรับเพิ่มความเร็วในการเล่นเน็ต โดยเก็บข้อมูลใน proxy server ทำให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาข้อมูลในต่างประเทศอีก

ROUTER
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่แปลง package ของเครือข่ายหนึ่งให้เครือข่ายอื่นๆ เข้าใจได้

SCSI
Small Computer System Interface การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เพื่อรับ-ส่ง ข้อมูลถึงกัน

SEARCH ENGINE
เครื่องมือช่วยในการค้นหา web site ต่างๆ บน internet

SERVER
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูล

SPAM MAIL
Email ที่ถูกส่งมายังผู้รับ โดยผู้รับไม่ได้ยินยอม โดยมีลักษณะคือส่งมาบ่อย ๆ และมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocal เป็นมาตราฐานอย่างหนึ่งในการสื่อสาร ทางด้าานอินเตอร์เน็ต

TELNET
เครื่องมือในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล

TOKEN RING
มาตราฐานการเชื่อต่อเคเบิล อย่างหนึ่งในระบบเครือข่าย

UPLOAD
วิธีการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ

URL
Unique Resource Locator ชื่อของคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของเอกสารบน เวิลด์ ไวด์ เว็บ

VoIP
Voice Over Internet Protocal หมายถึง การใช้โทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเดอร์เน็ต

WAN
Wide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลก

WEBMASTER
ชื่อตำแหน่งของผู้ที่สร้าง ดูแล จัดการ web ทั้งนี้อาจหมายถึงเข้าของ web ก็ได้

WIFI
หรือ Wirelss หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร หรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

WORLD WIDE WEB
WWW หรือ Web ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลภายใน web


ที่มา
//www.kr.ac.th/trirat/index.php?now_page=3&now_id=6&PHPSESSID=7f8cb2034e161156884f933aef273971


โดย: นางสาวจิลวรรณ ปัดถาวะโร รหัสนักศึกษา 52040281130 วทบ.ชีววิทยา (จุลชีววิทยา) หมู่ 08 ( พฤ. เช้า) IP: 125.26.169.161 วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:11:38:41 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ ADDRESS แปลตรงตัวหมายถึงที่อยู่ อาจหมายถึงที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์
AUTHORING TOOL เครื่องมือใช้ในการสร้างเอกสารจำพวก HTML เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ใน //www.br> BACKBONE การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ เครือข่าย
BRIDGE เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หรือเครือข่าย ทำหน้าที่ส่งผ่าน package เท่านั้น
BROADBAND หมายถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, Leased Line เป็นต้น
BROSWER โปรแกรมสำหรับใช้เล่น internet เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) ได้แก่ Internter Explorer, Netscape,
OperaCLIENTS คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่เข้ามาขอใช้ข้อมูลจาก server ผ่านทางระบบเครือข่าย
COMPOSE การแต่ง หรือเขียนจดหมาย
EmailDIAL UP การติดต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย ผ่านทางสายโทรศัพท์
DNS Domain Name Server การแปลงชื่อโฮตของเครือข่ายไปเป็นแอดเดรศ บนระบบเครือข่าย TCP/IP หรือใน internet
DOMAIN กลุ่มของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่บนเครือข่าย
DOWNLOAD การส่งผ่านข้อมูล เช่น ไฟล์ภาพ, ไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เสียงเพลง จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
DSL Digital Subscriber Line อุปกรณ์ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงอย่างหนึ่ง ผ่านทางสายโทรศัพท์ แต่เรายังคงใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้ด้วย มีอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกกันคือ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
EISA การเชื่อมต่อหรือ อินเตอร์เฟส แบบมาตราฐานของการ์ดต่าง ๆ ปัจจุบันล้าสมัยแล้ว
EMAILElectronic Mail จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่าย
ETHERNET มาตราฐานของสายเคเบิล และการเดินสาย โดยมีความสัมพันธ์กับระบบสื่อสารของเครือข่าย โดยมีหน่วยความเร็วเป็น 10 mbps , 100 mbps เป็นต้น
FIREWALL แปลตรงตัวคือ กำแพงไฟ เป็นได้ทั้งซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา
FTPFile Transfer Protocal มาตราฐานการส่งผ่านข้อมูล จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งบน เครือข่าย TCP/I
PGATEWAY คอมพิวเตอร์ตัวกลางในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่ง ไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง
GUEST BOOK สมุดลงนาม ใช้สำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ web site นั้น ๆ ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง
HOME PAGE เอกสารหน้าแรก (หน้าแนะนำตัว) ของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของ web site ต่างๆ
HOST คอมพิวเตอร์หลัก ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล เช่น Host ของ web site ต่างๆ
HTMLHypertext Makrup Language ภาษาพื้นฐานสำหรับการสร้าง web ถือได้ว่าเป็นภาษาสากลสำหรับ web page
INTERNET เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก
ISDN Integrated Service Digital Network มาตราฐานการติดต่อความเร็วสูงอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ส่งสัญญาณเสียง วีดีโอ ทางสายดิจิตอล
ISP Internet Service Provider บริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้แก่ KSC, CS-Loxinfo, Internet Thailand เป็นต้น
JAVASCRIP, JAVA APPLET เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้สำหรับการสร้างและตกแต่งเอกสารบน เวิลด์ ไวล์ เว็บ
LANLocal Area Network ระบบเครือข่าย สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรอื่น ๆ ได้ในพื้นที่จำกัด
LOG IN ขั้นตอนการขออนุญาต เข้าระบบ ปกติจะมี ID และ Password เป็นตัวควบคุม
MODEMModulator/Demodulator อุปกรณ์สำหรับเชื่อมคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายโทรศัพท์ ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลทางกันได้NEWSGROUPS กลุ่มสนทนาทางเครือข่าย หรือทางอินเตอร์เน็ต
PCI Peripheral Component Intercnnect มาตราฐานการเชื่อม หรือ อินเตอร์เฟส แบบใหม่ที่ให้ความเร็วสูงกว่า ISA แล EISAPOP SERVERPost Office Protocol คือ เซอร์เวอร์ที่ใช้ในการรับส่ง Email
PROTOCOL มาตราฐานที่ใช้ร่วมกัน ในการติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกัน
PROXY SERVER เซอร์เวอร์หรือโฮสต์ ใช้สำหรับเพิ่มความเร็วในการเล่นเน็ต โดยเก็บข้อมูลใน proxy server ทำให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาข้อมูลในต่างประเทศอีก
ROUTER อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่แปลง package ของเครือข่ายหนึ่งให้เครือข่ายอื่นๆ เข้าใจได้SCSISmall Computer System Interface การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เพื่อรับ-ส่ง ข้อมูลถึงกัน
SEARCH ENGINE เครื่องมือช่วยในการค้นหา web site ต่างๆ บน internet
SERVER คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูล SPAM MAILEmail ที่ถูกส่งมายังผู้รับ โดยผู้รับไม่ได้ยินยอม โดยมีลักษณะคือส่งมาบ่อย ๆ และมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocal เป็นมาตราฐานอย่างหนึ่งในการสื่อสาร ทางด้าานอินเตอร์เน็ตTELNET เครื่องมือในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
TOKEN RING มาตราฐานการเชื่อต่อเคเบิล อย่างหนึ่งในระบบเครือข่าย
UPLOAD วิธีการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ
URL Unique Resource Locator ชื่อของคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของเอกสารบน เวิลด์ ไวด์ เว็บ
VoIP Voice Over Internet Protocal หมายถึง การใช้โทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเดอร์เน็ต
WAN Wide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลกWANWide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลก
WEBMASTER ชื่อตำแหน่งของผู้ที่สร้าง ดูแล จัดการ web ทั้งนี้อาจหมายถึงเข้าของ web ก็ได้
WIFIหรือ Wirelss หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร หรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
WORLD WIDE WEBWWW หรือ Web ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลภายใน web

ที่มา:www.yuchang03.blogspot.com/


โดย: นางสาวสุภาพร รัตนา 50240210102 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ (เรียน พฤ-ค่ำ เวลา 17.00-21.00 น.) IP: 117.47.15.227 วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:7:11:32 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

คำตอบคือ...Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

PostScript โพสต์สคริปต์เป็นภาษาสำหรับเครื่องพิมพ์จากบริษัทอโดบี เป็นภาษาที่ใช้กันมากในงานพิมพ์แบบเดสค์ท็อป เอกสารที่อยู่ในรูปของโพสต์สคริปต์มักจะมีการแลกเปลี่ยนกันในอินเตอร์เน็ตและนำมาพิมพ์ออกเครื่องพิมพเลเซอร์

TN3270 เป็นโปรแกรมที่คล้ายกับเทลเน็ต สามารถติดต่อกับเครื่องไอบีเอ็มเมนเฟรมที่ใช้เทอร์มินัลแบบ 3270 ผ่านทีซีพี/ไอพีได้

Whois server เครื่องบริการฮูอีส โปรแกรมอินเทอร์เน็ตที่รับการร้องขอที่เข้ามาสำหรับเลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และหมายเลขโทรศัพท์ และพยายามจัดหารสารสนเทศเหล่านี้โดยการค้นหาฐานข้อมูลและของผู้ถือบัญชีเหล่านี้ให้

X.400 เป็นมาตรฐานในการกำหนดแอดเดรสและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเมลล์ วิธีการกำหนดเอดเดรสของ X.400 เป็นลำดับชั้น (hierachical) ใช้งานได้กว้างและคนป้องกันไม่ให้คนอ่านได้

ที่มา...
//www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htm


โดย: นางสาวศศิวิมล ภาณุพงศ์ภูสิทธิ์ หมู่ 8(พฤหัสเช้า) IP: 1.1.1.49, 58.137.131.62 วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:15:40:23 น.  

 
ADDRESS แปลตรงตัวหมายถึงที่อยู่ อาจหมายถึงที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์
AUTHORING TOOL เครื่องมือใช้ในการสร้างเอกสารจำพวก HTML เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ใน //www.br>BACKBONE การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ เครือข่าย
BRIDGE เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หรือเครือข่าย ทำหน้าที่ส่งผ่าน package เท่านั้น
BROADBAND หมายถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, Leased Line เป็นต้น


โดย: นายนาราณ์ แก้วภักดี ม.15 ศ. เช้า IP: 124.157.150.188 วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:11:06:52 น.  

 
2.1 ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


Mosaic โมเซอิกเป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานหลายจุดประสงค์ที่พัฒนาโดยศูนย์แอพลิเคชั่นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (the National Center foe Supercomputing Application) โมเซอิกทำงานเป็นไคลเอน็นต์ของบริการบนอินเตอร์เน็ตได้หลายบริการ เช่น โกเฟอร์ เวยส์ เว็บ ข่าวยูสเน็ต และเอฟทีพีในระยะแรกพัฒนาขึ้นบนยูนิกซ์ ที่มีความสามารถในการแสดงกราฟฟิก แบบเอ็กซ์วินโดวส์และโมทีพ ปัจจุบันได้มีเวอร์ชั่นบนแมคอินทอชและไม่โครซอฟต์วินโดวส์

MPEG รูปแบบของไฟล์ที่คล้ายกับ JPEG แต่เป็นมาตรฐานไฟล์ของภาพเคลื่อนไหว (มาตรฐาน MPEG-2) จะสามารถเก็บเสียงในฟิล์มได้ด้วย) multiplex วิธีการส่งข้อมูลหลายชุดไปบนสื่อตัวเดัยวกัน เช่นสายเคเบิลโคแอกเซียลแบบบรอดแบนด์ หรือสายไฟเบอร์ออพติกเพียงเส้นเดียวมักจะนำข้อมูลได้หลายช่องทาง

Modem โมเด็ม modem เป็นคำที่ย่อมาจาก "modulator" และ "demodulator" หมายถึง ตัวกล้ำและแยกสัญญาณโมเด็มเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิทอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อก เพื่อสามารถส่งผ่านไปทางสายโทรศัพท์ได้ และก็เช่นเดียวกันแปลงสัญญาอนาล็อกที่ส่งมาให้กลับเป็นสัญญาณดิจิทอลได้ ทั้งนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยระบบดิจิทอล แต่โทรศัพท์ทำงานในระบบอนาล็อก ดังนั้น เมื่อจะส่งข้อมูลในระบบดิจิทอลจากคอมพิวเตอร์ผ่านไปทางสายโทรศัพท์ จึงต้องใช้โมเด็มเพื่อแปลงสัญญาณนั้นให้เป็นสัญญาญอนาล็อกเสียก่อนจึงส่งไปทางสายโทรศัพท์ได้ และเมื่อสัญญาณนั้นส่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางแล้ว คอมพิวเตอร์เครื่องปลายทางนั้นก็ต้องมีโมเด็มเพื่อเแปลงสัญญาณอนาล็อกที่ส่งมาให้กลับเป็นสัญญาณดิจิทอลอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะส่งเข้าคอมพิวเตอร์ได้ เรามักจะใช้โมเด็มในการแลกเปลี่ยนโปรแกรมและข้อมูลต่างๆ กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ หรือใช้ในการบริการสารสนเทศเชื่อมตรงเพื่อรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ความเร็วโมเด็มใช้ในการส่งข้อมูลวัดเป็นหน่วยเรียกว่า "บิตต่อวินาที" (bits per second : bps ) ซึ่งในทางเทคนิคแล้วจะไม่เป็นสิ่งเดียวกับ "บอด" (baud) ถึงแม้ว่าคำนี้จะมีการใช้สับเปลี่ยนกันได้ก็ตามโมเด็มจะมีความเร็วในการทำงานแตกต่างกันในแต่ละเครื่อง ตั้งแต่ 2,400 บิตต่อวินาทีถึงเร็วสูงสุด 28,800 บิตต่อวินาที

N ame Server เนมเซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำการค้นหาข้อมูลในระบบชื่อโดเมนให้กับไคลเอ็นต์ เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังโฮสต์บนอินเตอร์เน็ตด้วยการกำหนดชื่อโดเมน ซอฟต์แวร์ที่เครื่องของคุณจะสอบถามเนมเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในระบบ ซึ่งเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจจะค้นหาเลขไอพีให้ได้ (ถ้าหมายเลขนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของเนมเซิร์ฟเวอร์) หรือสามารถบอกเครื่องของคุณได้ว่าจะไปหาหมายเลขไอพีของเครื่องที่ต้องการติดต่อได้จากเนมเซืร์ฟเวอร์ใด The net เน็ตเป็นชื่อทั่วไปที่ใช้เรียกโลกของข้อมูลออนไลน์ บางครั้งก็หมายถึงอินเตอร์เน็ตบางครั้งก็มีความหมายกว้างกว่า ถ้ามีคนพูดว่า "ผมพบวิธีแกปัญหาวินโดว์ของผมบนเน็ต" อาจจะหมายความว่าเขาได้คำตอบจากข่าวยูสเน็ตหรือเมลลิ่งงิสต์ ถ้าข้อมูลใด "อยู่ในเน็ต" อาจจะหมายความว่าจะใช้ข้อมูลนั้นได้โดยโกเฟอร์ เวิล์ดไวด์เว็บ หรือ anonymous FTP

NIC (Network Information Center) ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายหรือนิค ผลงานของนิคที่ช่วยสนับสนุนอินเตอร์เน็ตมีอยู่เป็นเวลาหลายปีแล้ว ปัจจุบันงานของนิคที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ InterNIC ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มี NFS เป็นผู้ให้ทุน สามารถหารายละเอียดบริการของ InterNIC ได้จากโกเฟอร์ (is.internic.net หมายเลขพอร์ต 70)


//www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htm#P


โดย: นางสาวอรธิรา บัวลา บช.บ.1/3 รหัส 52040501332 พุธ เช้า หมู่ 29 IP: 125.24.137.163 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:15:30:19 น.  

 
1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

2.Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

3.Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

4.Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

5.API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

6.Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

7.ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

ที่มา //74.125.153.132/search?


โดย: นางสาวชลดา บุญรุ่ง (หมู่8 พฤหัส เช้า) IP: 172.29.5.133, 58.147.7.66 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:15:06:51 น.  

 
1.ตอบ
ADDRESS แปลตรงตัวหมายถึงที่อยู่ อาจหมายถึงที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์
AUTHORING TOOL เครื่องมือใช้ในการสร้างเอกสารจำพวก HTML เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ใน //www.br>BACKBONE การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ เครือข่าย
BRIDGE เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หรือเครือข่าย ทำหน้าที่ส่งผ่าน package เท่านั้น
BROADBAND หมายถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, Leased Line เป็นต้น
BROSWER โปรแกรมสำหรับใช้เล่น internet เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) ได้แก่ Internter Explorer, Netscape,
OperaCLIENTS คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่เข้ามาขอใช้ข้อมูลจาก server ผ่านทางระบบเครือข่าย
COMPOSE การแต่ง หรือเขียนจดหมาย
EmailDIAL UP การติดต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย ผ่านทางสายโทรศัพท์
DNS Domain Name Server การแปลงชื่อโฮตของเครือข่ายไปเป็นแอดเดรศ บนระบบเครือข่าย TCP/IP หรือใน internet
DOMAIN กลุ่มของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่บนเครือข่าย
DOWNLOAD การส่งผ่านข้อมูล เช่น ไฟล์ภาพ, ไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เสียงเพลง จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
DSL Digital Subscriber Line อุปกรณ์ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงอย่างหนึ่ง ผ่านทางสายโทรศัพท์ แต่เรายังคงใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้ด้วย มีอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกกันคือ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
EISA การเชื่อมต่อหรือ อินเตอร์เฟส แบบมาตราฐานของการ์ดต่าง ๆ ปัจจุบันล้าสมัยแล้ว
EMAILElectronic Mail จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่าย
ETHERNET มาตราฐานของสายเคเบิล และการเดินสาย โดยมีความสัมพันธ์กับระบบสื่อสารของเครือข่าย โดยมีหน่วยความเร็วเป็น 10 mbps , 100 mbps เป็นต้น
FIREWALL แปลตรงตัวคือ กำแพงไฟ เป็นได้ทั้งซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา
FTPFile Transfer Protocal มาตราฐานการส่งผ่านข้อมูล จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งบน เครือข่าย TCP/I
PGATEWAY คอมพิวเตอร์ตัวกลางในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่ง ไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง
GUEST BOOK สมุดลงนาม ใช้สำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ web site นั้น ๆ ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง
HOME PAGE เอกสารหน้าแรก (หน้าแนะนำตัว) ของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของ web site ต่างๆ
HOST คอมพิวเตอร์หลัก ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล เช่น Host ของ web site ต่างๆ
HTMLHypertext Makrup Language ภาษาพื้นฐานสำหรับการสร้าง web ถือได้ว่าเป็นภาษาสากลสำหรับ web page
INTERNET เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก
ISDN Integrated Service Digital Network มาตราฐานการติดต่อความเร็วสูงอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ส่งสัญญาณเสียง วีดีโอ ทางสายดิจิตอล
ISP Internet Service Provider บริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้แก่ KSC, CS-Loxinfo, Internet Thailand เป็นต้น
JAVASCRIP, JAVA APPLET เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้สำหรับการสร้างและตกแต่งเอกสารบน เวิลด์ ไวล์ เว็บ
LANLocal Area Network ระบบเครือข่าย สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรอื่น ๆ ได้ในพื้นที่จำกัด
LOG IN ขั้นตอนการขออนุญาต เข้าระบบ ปกติจะมี ID และ Password เป็นตัวควบคุม
MODEMModulator/Demodulator อุปกรณ์สำหรับเชื่อมคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายโทรศัพท์ ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลทางกันได้NEWSGROUPS กลุ่มสนทนาทางเครือข่าย หรือทางอินเตอร์เน็ต
PCI Peripheral Component Intercnnect มาตราฐานการเชื่อม หรือ อินเตอร์เฟส แบบใหม่ที่ให้ความเร็วสูงกว่า ISA แล EISAPOP SERVERPost Office Protocol คือ เซอร์เวอร์ที่ใช้ในการรับส่ง Email
PROTOCOL มาตราฐานที่ใช้ร่วมกัน ในการติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกัน
PROXY SERVER เซอร์เวอร์หรือโฮสต์ ใช้สำหรับเพิ่มความเร็วในการเล่นเน็ต โดยเก็บข้อมูลใน proxy server ทำให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาข้อมูลในต่างประเทศอีก
ROUTER อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่แปลง package ของเครือข่ายหนึ่งให้เครือข่ายอื่นๆ เข้าใจได้SCSISmall Computer System Interface การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เพื่อรับ-ส่ง ข้อมูลถึงกัน
SEARCH ENGINE เครื่องมือช่วยในการค้นหา web site ต่างๆ บน internet
SERVER คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูล SPAM MAILEmail ที่ถูกส่งมายังผู้รับ โดยผู้รับไม่ได้ยินยอม โดยมีลักษณะคือส่งมาบ่อย ๆ และมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocal เป็นมาตราฐานอย่างหนึ่งในการสื่อสาร ทางด้าานอินเตอร์เน็ตTELNET เครื่องมือในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
TOKEN RING มาตราฐานการเชื่อต่อเคเบิล อย่างหนึ่งในระบบเครือข่าย
UPLOAD วิธีการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ
URL Unique Resource Locator ชื่อของคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของเอกสารบน เวิลด์ ไวด์ เว็บ
VoIP Voice Over Internet Protocal หมายถึง การใช้โทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเดอร์เน็ต
WAN Wide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลกWANWide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลก
WEBMASTER ชื่อตำแหน่งของผู้ที่สร้าง ดูแล จัดการ web ทั้งนี้อาจหมายถึงเข้าของ web ก็ได้
WIFIหรือ Wirelss หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร หรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
WORLD WIDE WEBWWW หรือ Web ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลภายใน web

ที่มา//www.tistr.or.th/tistr2006/source/zoneit/internet_word.php


โดย: 52040281122 น.ส. ณัฐติยา โกศิลา สาขาชีววิทยา (จุลชีววิทยา) หมู่ 08 วันพฤหัสเช้า IP: 172.29.5.133, 202.29.5.62 วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:16:12:42 น.  

 
เเพะพะ


โดย: เกด้ IP: 192.168.1.254, 125.24.73.127 วันที่: 20 สิงหาคม 2552 เวลา:9:47:59 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

Dial-Up (ไดอัล-อัพ) การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบหมุนโทรศัพท์ผ่านโมเด็ม

Hot Spot (ฮอท-สปอท) = สถานีรับ-ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

SSL: Secure Sockets Layer (เอสเอสแอล) = มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับ-ส่งบนเว็บหรืออินเทอร์เน็ต

Wi-Fi (Wireless fidelity) หรือไว-ไฟ = การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

International Link (อินเตอร์เนชั่นแนล ลิงค์) = ช่องสัญญาณเชื่อมต่อต่างประเทศ

//www.itpc.or.th/?page_id=32


โดย: สุจิตรา มหาฤทธิ์ 51040305111 สาขาภาษาอังกฤษธูรกิจ หมู่01 IP: 172.29.5.133, 58.147.7.66 วันที่: 20 สิงหาคม 2552 เวลา:18:15:15 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ 1. TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocal เป็นมาตราฐานอย่างหนึ่งในการสื่อสาร ทางด้าานอินเตอร์เน็ตTELNET เครื่องมือในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
2.FTPFile Transfer Protocal มาตราฐานการส่ง ผ่านข้อมูล จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งบน เครือข่าย TCP/I
3.PGATEWAY คอมพิวเตอร์ตัวกลางในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่ง ไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง
4.GUEST BOOK สมุดลงนาม ใช้สำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ web site นั้น ๆ ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง
5.HOME PAGE เอกสารหน้าแรก (หน้าแนะนำตัว) ของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของ web site ต่างๆ
6.HOST คอมพิวเตอร์หลัก ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล เช่น Host ของ web site ต่างๆ
ที่มา:www.yuchang03.blogspot.com


โดย: 52040263105 ชื่อ น.ส.อรวรรณ ไชยยงค์ (สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) หมู่เรียนที่22 (อังคารเช้า) IP: 125.26.165.99 วันที่: 21 สิงหาคม 2552 เวลา:21:25:47 น.  

 

2.1)ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

1.DOMAIN
กลุ่มของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่บนเครือข่าย

2.DOWNLOAD
การส่งผ่านข้อมูล เช่น ไฟล์ภาพ, ไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เสียงเพลง จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

3.DSL
Digital Subscriber Line อุปกรณ์ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงอย่างหนึ่ง ผ่านทางสายโทรศัพท์ แต่เรายังคงใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้ด้วย มีอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกกันคือ 4.ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

5.EISA
การเชื่อมต่อหรือ อินเตอร์เฟส แบบมาตราฐานของการ์ดต่าง ๆ ปัจจุบันล้าสมัยแล้ว

ที่มา //www.it-guides.com/techno/dic01.htmlโดย: น.ส. วิไลวรรณ พงค์พันธ์ ม.29 (พุธเช้า) 52040501303 IP: 124.157.146.50 วันที่: 30 สิงหาคม 2552 เวลา:18:42:49 น.  

 
1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา


//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.htm


โดย: นาย ปิยะ ศรีกุลวงศ์ เสาร์บ่าย 51241151204 IP: 114.128.129.41 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:15:37:36 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คำศัพท์
ตอบ Website WebPages HomePage Webmaster ISP


โดย: นางฉวีวรรณ แสงเลิศ 51241151132 รูปแบบพิเศษ รปศ. เรียนเวลา บ่ายโมงวันเสาร์ IP: 117.47.14.74 วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:20:03:06 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของ เน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อบัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต//www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htm


โดย: น.ส ผกาพรรณ หงษ์ทอง หมู่ 1 จันทร์-บ่าย IP: 124.157.151.177 วันที่: 3 กันยายน 2552 เวลา:14:59:14 น.  

 
แบบฝึกหัด
1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

1.G - Procurement ข้อมูลจัดวื้อจัดจ้างภาครัฐ กฎหมาย ประกาศ ข้อหารือ ราคากลางพัสดุและการประมูลด้วยระบบ อีเล็กทรอนิกส์
2.E - Marketplace เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลของกิจการและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จัก โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้ระบบนี้ในการสร้างเว็บไซต์ของตนด้วยเครื่องมือระดับมืออาชีพที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายแต่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ และนอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มเติมข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของตนในเว็บไซต์ได้
3. E - Retailing คือ การนำเสนอและขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง. ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
4.E - Advertisement คือ ด้านการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 5. E - Auction คือ กระบวนการประมูลซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อจัดการระบบการประมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

//learners.in.th/blog/supinya-com


โดย: นางสาววินภา พินิจมนตรี 51241151116 หมู่ 05 รูปแบบพิเศาวันเสาร์บ่ายโมง IP: 125.26.175.73 วันที่: 4 กันยายน 2552 เวลา:12:00:23 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html


โดย: นายอัศวิน บัวน้ำอ้อม 51241151118 หมู่ 5 วันเสาร์ IP: 125.26.175.73 วันที่: 4 กันยายน 2552 เวลา:12:00:51 น.  

 
ศัพท์และความหมายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

1.Intranet คือ การใช้งานอินเตอร์เน็ตในองค์กร ใช้เหมือนอินเตอร์เน็ตทุกอย่าง แต่ไม่ได้ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ต

2.Extranet คือ มีความคล้ายกับ Intranet เพียงแต่สามารถเปิดช่องให้สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้บริการของ Server ได้ส่วนมากใช้ในเรื่อง E-commerce
3.Active X

พัฒนาโดยบริษัท Microsoft เป็น OLE (Object Linking and Enbedding) ที่จะช่วยให้คุณใช้งานไฟล์รูปแบบ Word Excel Access กับอินเตอร์เน็ตได้ โดยแบ่ง 2 ส่วนคือ ส่วนของซอฟต์แวร์ (ActiveX Control) เป็น OLE ที่มีการทำงานตามข้อกำหนดของ ActiveX และส่วนแอพพลิเคชั่น (ActiveX container) โดยการนำเอา ActiveX control มาประยุกต์ใช้งานนั่นเอง ซึ่งจะเป็นรูปแบบ VBScript หรือ JavaScript ก็ได้

4.ASP

ASP (Active WebServer Page) เป็นสคริปต์ที่ทำงานอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์มีส่วนขยายเป็น .asp ปกติมักจะนำมาใช้กับเว็บ เซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ WindowsNT โดยอาศัยการควบคุมด้วยโปรแกรมอินเตอร์เน็ต Information เว็บเซิร์ฟเวอร์ (IIS) ของไมโครซอฟท์ ลักษณะของไฟล์ *.asp จะประกอบด้วยโค้ดที่แทรกไว้ระหว่างโค้ดภาษา HTML การทำงาน ASP นั้นจะใช้การ เรียกใช้จากฝั่งผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้วยบราวเซอร์โดยจะมีการประมวลผลที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะแสดงผลที่บราวเซอร์ ช่วยลด ความอืดอาดในการใช้งานอินเตอร์เน็ตลงได้มาก


5.Browser

บราวเซอร์ (Browser Web Browser) เป็นโปรแกรมสำหรับเปิดดูไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ จะมีส่วนขยาย เป็น *.htm *.html *.asp *.php *.pl ส่วนรูปภาพจะเป็นรูปแบบ *.jpg *.gif *.png เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ระหว่างผู้ใช้งานอินเตอรืเน็ตกับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตคนอื่น ๆ หรือระหว่างผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะทำให้ สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อความหรือรูปภาพได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลกและยังสามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้อีก มากมาย เช่น บริการ E-mail รับส่งข้อมูลผ่านบราวเซอร์ได้ ในปัจจุบันยังสามารถที่จะฟังเพลงหรือชมภาพยนต์ตัวอย่าง ฟังวิทยุ หรือแม้แต่การชมการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยอาศัยบราวเซอร์และโปรแกรมเสริม(Plug-in)ต่าง ๆ ได้อีกด้วย มีโปรแกรมบราวเซอร์หลายโปรแกรม เช่น Internet Exporer (IE) , Netscape , Operaโดย: ส.ต.ต.หญิงพิพิทญืชยานันต์ สีลาเวช หมู่ 05 รูปแบบพิเศษ IP: 125.26.175.73 วันที่: 4 กันยายน 2552 เวลา:12:01:45 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ 1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.ht


โดย: นายสันทัด คูหานา 51241151129 หมุ่ 5 รูปแบบพิเศษ IP: 125.26.175.73 วันที่: 4 กันยายน 2552 เวลา:12:03:17 น.  

 
แบบฝึกหัด
1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ
ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา
//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.htโดย: นาย สุระทิน ใจใส หมู่ 15 ศุกร์เช้า รหัส 52041151202 IP: 172.29.5.133, 202.29.5.62 วันที่: 4 กันยายน 2552 เวลา:12:25:14 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html


โดย: นางสาวเกษร อัครฮาด รหัสนักศึกษา 52040003135 หมู่ 29 เรียนพุธเช้า IP: 125.26.172.40 วันที่: 7 กันยายน 2552 เวลา:19:35:04 น.  

 
1.
[color=red]URL[/color]
Unique Resource Locator ชื่อของคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของเอกสารบน เวิลด์ ไวด์ เว็บ

[color=red]VoIP[/color]
Voice Over Internet Protocal หมายถึง การใช้โทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเดอร์เน็ต

[color=red]WAN[/color]
Wide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลก

[color=red]WEBMASTER[/color]
ชื่อตำแหน่งของผู้ที่สร้าง ดูแล จัดการ web ทั้งนี้อาจหมายถึงเข้าของ web ก็ได้

[color=red]WIFI[/color]
หรือ Wirelss หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร หรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

[color=red]WORLD WIDE WEB[/color]
WWW หรือ Web ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลภายใน web
[/size][/font][/size][/font]

ที่มา //www.hi5thai.com/archiver/tid-76631.html

โดย: นางสาว ประทุมพร ปากเจริญ พุธเช้า หมู่ที่29 รหัส 52040501339 IP: 125.24.151.254 วันที่: 8 กันยายน 2552 เวลา:10:10:35 น.  

 
แบบฝึกหัด
1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
คำตอบคือ...Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

PostScript โพสต์สคริปต์เป็นภาษาสำหรับเครื่องพิมพ์จากบริษัทอโดบี เป็นภาษาที่ใช้กันมากในงานพิมพ์แบบเดสค์ท็อป เอกสารที่อยู่ในรูปของโพสต์สคริปต์มักจะมีการแลกเปลี่ยนกันในอินเตอร์เน็ตและนำมาพิมพ์ออกเครื่องพิมพเลเซอร์

TN3270 เป็นโปรแกรมที่คล้ายกับเทลเน็ต สามารถติดต่อกับเครื่องไอบีเอ็มเมนเฟรมที่ใช้เทอร์มินัลแบบ 3270 ผ่านทีซีพี/ไอพีได้

Whois server เครื่องบริการฮูอีส โปรแกรมอินเทอร์เน็ตที่รับการร้องขอที่เข้ามาสำหรับเลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และหมายเลขโทรศัพท์ และพยายามจัดหารสารสนเทศเหล่านี้โดยการค้นหาฐานข้อมูลและของผู้ถือบัญชีเหล่านี้ให้

X.400 เป็นมาตรฐานในการกำหนดแอดเดรสและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเมลล์ วิธีการกำหนดเอดเดรสของ X.400 เป็นลำดับชั้น (hierachical) ใช้งานได้กว้างและคนป้องกันไม่ให้คนอ่านได้

ที่มา...
//www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htmโดย: ชื่อนายวัชระพงศ์ โคตรชมภู รหัสนักศึกษา51040901205 สาขานิติศาสตร์ หมู่ที่01(จันทร์-บ่าย) IP: 172.29.5.133, 58.137.131.62 วันที่: 14 กันยายน 2552 เวลา:14:02:51 น.  

 
คำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

@ World Wide Web (WWW)
World Wide Web (WWW) หรือเรียกสั้นๆ ว่า Web เป็นบริการหนึ่งในอินเตอร์เน็ตให้บริการข้อมูล ที่ประกอบด้วย ภาพ ตัวอักษร และเสียง ถือได้ว่า World Wide Web เป็นแหล่งบริการข้อมูลขนาดใหญ่ เหมือนเครือข่ายใยแมงมุม
@ เว็บไซต์ (Web Site)
คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่างๆ (รูปภาพ,เสียง,ข้อความ) ของแต่ละบริษัทหน่วยงาน หรือบุคคลโดยเรียกเอกสารต่างๆ เหล่านั้นว่า Web Page และเรียก WebPage หน้าแรกของแต่ละ Web site ว่า Home Page ซึ่งเจ้าของจะเป็นผู้ดูแลรักษาและปรับปรุงข้อมูลเองโดยเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวอาจจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน หรือเว็บไซต์ส่วนบุคคลก็ได้
@ เว็บเพจ (Web Page)
คือ เอกสารแต่ละหน้าที่เราเปิดดูใน Web Page ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาที่กำหนดรูปแบบและหน้าตาของเว็บเพจ โดยเว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นได้ ทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้โดยง่าย และยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลไปทั้วโลกได้ทันทีในราคาถูกและรวดเร็ว


@ โฮมเพจ (Home Page)
คือ หน้าหลักของเว็บเพจทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้พบเห็นก่อนหน้าอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หน้าโฮมเพจของบริษัทซอฟต์แวร์ปาร์ค จำกัด เป็นต้น
@ ลิงค์ (Link)
เอกสารของทุกเว็บเพจจะเป็นเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ หมายความว่าภายในเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (hypertext)


นี้จะเป็นข้อความที่สามารถเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของข้อมูลนั้น โดยข้อมูลที่เชื่อมโยงไปอาจจะอยู่ในเว็บเพจหน้าเดียวกันหรือ ต่างหน้าก็ได้หรืออาจจะอยู่ภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรืออยู่กันคนละเครื่องแต่อยู่ภานในเครือข่ายเดียวกันก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะอยู่ไกลกันคนละจังหวัดหรืออยู่กันคนละประเทศ ข้อความที่เป็นส่วนของการเชื่อมโยง (link) จะเป็นข้อความที่ถูกเน้นภายในเว็บไซต์นั้น (ซึ่งโดยมากจะเป็ฯการขีดเส้นใต้) จะให้คุณสามารถท่องไปยังเว็บเพจหน้าต่างๆบนอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย เพียงแต่คลิกเมาส์ที่ข้อความดังกล่าวนั้น การเชื่อมโยง (link) อาจอยู่ในรูปของปุ่ม ภาพหรือข้อความ โดยเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปเหนือลิงค์ (link) รูปเมาส์จะเปลี่ยนจากรูปลูกศรเป็นรูปมือ


โดย: นายจักรกริช โพธิวงษ์ หมู่ 15 ศุกรเช้า IP: 192.168.1.103, 119.42.83.235 วันที่: 14 กันยายน 2552 เวลา:21:45:40 น.  

 

แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.htmlโดย: นางสาว ศิริพร คมกล้า51040901250 สาขานิติศาสตร์ หมู่ 01 (จันทร์-บ่าย) IP: 222.123.14.135 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:12:45:00 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ 1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.ht


โดย: นางสาวปิยนุช แสงจันทร์(หมู่01 วันจันทร์บ่าย) IP: 113.53.164.173 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:22:36:19 น.  

 


2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
= EISA การเชื่อมต่อหรือ อินเตอร์เฟส แบบมาตราฐานของการ์ดต่าง ๆ ปัจจุบันล้าสมัยแล้ว
EMAILElectronic Mail จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่าย
ETHERNET มาตราฐานของสายเคเบิล และการเดินสาย โดยมีความสัมพันธ์กับระบบสื่อสารของเครือข่าย โดยมีหน่วยความเร็วเป็น 10 mbps , 100 mbps เป็นต้น
FIREWALL แปลตรงตัวคือ กำแพงไฟ เป็นได้ทั้งซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา
FTPFile Transfer Protocal มาตราฐานการส่งผ่านข้อมูล จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งบน เครือข่าย TCP/I
PGATEWAY คอมพิวเตอร์ตัวกลางในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่ง ไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง
GUEST BOOK สมุดลงนาม ใช้สำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ web site นั้น ๆ ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง
HOME PAGE เอกสารหน้าแรก (หน้าแนะนำตัว) ของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของ web site ต่างๆ
HOST คอมพิวเตอร์หลัก ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล เช่น

ที่มา
//yuchang03.blogspot.com/โดย: นางสาวประสิทธิ์พร เพ็งสอน(หมู่01 วันจันทร์บ่าย) IP: 113.53.164.173 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:22:39:10 น.  

 
2.1)ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

1.DOMAIN
กลุ่มของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่บนเครือข่าย

2.DOWNLOAD
การส่งผ่านข้อมูล เช่น ไฟล์ภาพ, ไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เสียงเพลง จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

3.DSL
Digital Subscriber Line อุปกรณ์ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงอย่างหนึ่ง ผ่านทางสายโทรศัพท์ แต่เรายังคงใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้ด้วย มีอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกกันคือ 4.ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

5.EISA
การเชื่อมต่อหรือ อินเตอร์เฟส แบบมาตราฐานของการ์ดต่าง ๆ ปัจจุบันล้าสมัยแล้ว

ที่มา //www.it-guides.com/techno/dic01.htmlโดย: นาวสาวกาญจนา อุปวันดี (หมู่01 วันจันทร์บ่าย) IP: 113.53.164.173 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:22:40:30 น.  

 
แบบฝึกหัด
1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

1.G - Procurement ข้อมูลจัดวื้อจัดจ้างภาครัฐ กฎหมาย ประกาศ ข้อหารือ ราคากลางพัสดุและการประมูลด้วยระบบ อีเล็กทรอนิกส์
2.E - Marketplace เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลของกิจการและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จัก โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้ระบบนี้ในการสร้างเว็บไซต์ของตนด้วยเครื่องมือระดับมืออาชีพที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายแต่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ และนอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มเติมข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของตนในเว็บไซต์ได้
3. E - Retailing คือ การนำเสนอและขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง. ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
4.E - Advertisement คือ ด้านการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 5. E - Auction คือ กระบวนการประมูลซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อจัดการระบบการประมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

//learners.in.th/blog/supinya-com


โดย: พ.อ.อ.ปิยะ หอมชื่น 51241151144 IP: 125.26.172.63 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:15:48:20 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html


โดย: นายสันทัด คูหานา 51241151129 หมู่ 05 รูปแบบพิเศษ IP: 125.26.172.63 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:15:49:27 น.  

 
คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

1.Intranet คือ การใช้งานอินเตอร์เน็ตในองค์กร ใช้เหมือนอินเตอร์เน็ตทุกอย่าง แต่ไม่ได้ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ต

2.Extranet คือ มีความคล้ายกับ Intranet เพียงแต่สามารถเปิดช่องให้สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้บริการของ Server ได้ส่วนมากใช้ในเรื่อง E-commerce
3.Active X

พัฒนาโดยบริษัท Microsoft เป็น OLE (Object Linking and Enbedding) ที่จะช่วยให้คุณใช้งานไฟล์รูปแบบ Word Excel Access กับอินเตอร์เน็ตได้ โดยแบ่ง 2 ส่วนคือ ส่วนของซอฟต์แวร์ (ActiveX Control) เป็น OLE ที่มีการทำงานตามข้อกำหนดของ ActiveX และส่วนแอพพลิเคชั่น (ActiveX container) โดยการนำเอา ActiveX control มาประยุกต์ใช้งานนั่นเอง ซึ่งจะเป็นรูปแบบ VBScript หรือ JavaScript ก็ได้

4.ASP

ASP (Active WebServer Page) เป็นสคริปต์ที่ทำงานอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์มีส่วนขยายเป็น .asp ปกติมักจะนำมาใช้กับเว็บ เซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ WindowsNT โดยอาศัยการควบคุมด้วยโปรแกรมอินเตอร์เน็ต Information เว็บเซิร์ฟเวอร์ (IIS) ของไมโครซอฟท์ ลักษณะของไฟล์ *.asp จะประกอบด้วยโค้ดที่แทรกไว้ระหว่างโค้ดภาษา HTML การทำงาน ASP นั้นจะใช้การ เรียกใช้จากฝั่งผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้วยบราวเซอร์โดยจะมีการประมวลผลที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะแสดงผลที่บราวเซอร์ ช่วยลด ความอืดอาดในการใช้งานอินเตอร์เน็ตลงได้มาก


5.Browser

บราวเซอร์ (Browser Web Browser) เป็นโปรแกรมสำหรับเปิดดูไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ จะมีส่วนขยาย เป็น *.htm *.html *.asp *.php *.pl ส่วนรูปภาพจะเป็นรูปแบบ *.jpg *.gif *.png เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ระหว่างผู้ใช้งานอินเตอรืเน็ตกับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตคนอื่น ๆ หรือระหว่างผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะทำให้ สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อความหรือรูปภาพได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลกและยังสามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้อีก มากมาย เช่น บริการ E-mail รับส่งข้อมูลผ่านบราวเซอร์ได้ ในปัจจุบันยังสามารถที่จะฟังเพลงหรือชมภาพยนต์ตัวอย่าง ฟังวิทยุ หรือแม้แต่การชมการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยอาศัยบราวเซอร์และโปรแกรมเสริม(Plug-in)ต่าง ๆ ได้อีกด้วย มีโปรแกรมบราวเซอร์หลายโปรแกรม เช่น Internet Exporer (IE) , Netscape , Opera


โดย: นายสุรพล อินทร์ธิราช หมู่ที่ 5 IP: 125.26.172.63 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:15:50:20 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html


โดย: น.ส.สุวรรณี ระวะใจ หมู่ที่ 22 อังคารเช้า IP: 125.26.176.80 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:19:07:15 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน


ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html
โดย: นายวิทวัฒน์ พากุล รหัสนักศึกษา 52042055102 หมู่ 29 ( พุธ เช้า ) IP: 192.168.1.103, 119.42.82.83 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:21:03:46 น.  

 
คำศัพท์ ความหมาย


ADDRESS ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์


ADSL Asymmetric DSL หมายถึง เทคโนโลยี DSL ที่สามารถ ส่งสัญญาณข้อมูล แบบแบนด์วิดท์ไม่สมดุลย์ ผ่านคู่สายสัญญาณ เพียงคู่เดียวได้ โดยทั่วไป แบนด์วิดท์ของ ช่องสัญญาณขาลง (downstream bandwidth) ซึ่งมีทิศทาง การส่งข้อมูล จากเครือข่ายไปสู่ผู้ใช้ จะมีขนาด กว้างกว่าแบนด์วิดท์ของ ช่องสัญญาณขาขึ้น (upstream bandwidth) ซึ่งมีทิศทาง การส่งข้อมูล จากผู้ใช้ไปสู่เครือข่าย


ATM Asynchronous Transfer Mode ซึ่งภายใต้การส่งข้อมูล แบบ ATM นี้ ข้อมูลหลายๆ ประเภท (ตัวอย่างเช่น เสียง ภาพ หรือตัวอักษร และตัวเลข) จะถูกส่งไปในรูปของ หน่วยข้อมูลที่เรียกว่า Cells ที่มีความยาว คงที่ตลอด (แทนที่จะ ถูกส่งในลักษณะของ "กลุ่ม" ข้อมูล (packets) ที่มีความยาว หลากหลายไม่คงที่ ซึ่งใช้กันใน เทคโนโลยีเช่น Ethernet และ Fiber Distributed Data Interface หรือที่เรียกว่า FDDI)


Backbone เปรียบได้กับ กระดูกสันหลัง ของเครือข่ายสื่อสาร เป็นส่วนสำคัญ ของเครือข่าย ที่ทำหน้าที่เป็น เส้นทางหลัก ในการส่งข้อมูล ระหว่างเครือข่าย มากกว่า ที่จะใช้ส่งข้อมูล กันภายใน


Bandwidth แบนด์วิดท์ หมายถึง ความจุข้อมูล ของเส้นทาง เชื่อมต่อเครือข่าย ที่สามารถส่งผ่านไปได้ ซึ่งบอกถึง ความเร็วในการส่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงระบบ Ethernet นั้น สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ เป็นจำนวน 10 ล้านบิตต่อวินาที ในขณะที่ การเชื่อมโยงระบบ Fast Ethernet นั้น สามารถส่งข้อมูลได้ เร็วกว่าถึง 100 ล้านบิตต่อวินาที จึงมีแบนด์วิดท์มากกว่า เป็น 10 เท่า
Bridge บริดจ์ เป็นอุปกรณ์สำหรับ ส่งผ่านกลุ่มข้อมูล (packets) ผ่านส่วนต่างๆ ของเครือข่ายสื่อสาร โดยอาศัย โปรโตคอลสื่อสาร อันเดียวกัน ในกรณีที่ กลุ่มข้อมูลนั้น ต้องถูกส่งไปยัง ผู้ใช้ปลายทาง ที่อยู่ในเครือข่าย ส่วนเดียวกันกับผู้ส่ง บริดจ์จะไม่ส่งผ่านข้อมูล ออกไป นอกส่วนเครือข่ายนั้น แต่ในกรณีที่ ต้องส่งข้อมูล ไปยังส่วนอื่น บริดจ์ก็จะส่งผ่านข้อมูล ออกไป ผ่านทาง Backbone ของเครือข่าย


ที่มา

//www.expert2you.com/view_article.php?art_id=2580


โดย: นางสาว สมร นาแพงหมื่น 51241151220 หมู่ 05 เสาร์บ่าย รปศ. IP: 222.123.230.32 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:13:19:48 น.  

 
คำศัพท์

ADDRESS
แปลตรงตัวหมายถึงที่อยู่ อาจหมายถึงที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์

AUTHORING TOOL
เครื่องมือใช้ในการสร้างเอกสารจำพวก HTML เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ใน //www.br>
BACKBONE
การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ เครือข่าย

BRIDGE
เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หรือเครือข่าย ทำหน้าที่ส่งผ่าน package เท่านั้น

BROADBAND
หมายถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, Leased Line

//www.kr.ac.th/trirat/index.php?now_page=3&now_id=6&PHPSESSID=7f8cb2034e161156884f933aef273971

โดย: นายอภิเชษฐ์ หาคำ ม.8 พฤหัส (เช้า) IP: 172.29.5.133, 58.137.131.62 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:16:09:39 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

คำตอบ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน


ที่มา
//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.htmlโดย: นางสาวจุรีพร โดคตชมภุ รหัส 52040332125 พฤหัส (เช้า) หมู่ 8 IP: 172.29.5.133, 58.137.131.62 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:16:54:57 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ ...Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

PostScript โพสต์สคริปต์เป็นภาษาสำหรับเครื่องพิมพ์จากบริษัทอโดบี เป็นภาษาที่ใช้กันมากในงานพิมพ์แบบเดสค์ท็อป เอกสารที่อยู่ในรูปของโพสต์สคริปต์มักจะมีการแลกเปลี่ยนกันในอินเตอร์เน็ตและนำมาพิมพ์ออกเครื่องพิมพเลเซอร์

TN3270 เป็นโปรแกรมที่คล้ายกับเทลเน็ต สามารถติดต่อกับเครื่องไอบีเอ็มเมนเฟรมที่ใช้เทอร์มินัลแบบ 3270 ผ่านทีซีพี/ไอพีได้

Whois server เครื่องบริการฮูอีส โปรแกรมอินเทอร์เน็ตที่รับการร้องขอที่เข้ามาสำหรับเลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และหมายเลขโทรศัพท์ และพยายามจัดหารสารสนเทศเหล่านี้โดยการค้นหาฐานข้อมูลและของผู้ถือบัญชีเหล่านี้ให้

X.400 เป็นมาตรฐานในการกำหนดแอดเดรสและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเมลล์ วิธีการกำหนดเอดเดรสของ X.400 เป็นลำดับชั้น (hierachical) ใช้งานได้กว้างและคนป้องกันไม่ให้คนอ่านได้

ที่มา...
//www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htm


โดย: น.ส.จิตราภรณ์ ภุเกตุ หมู่ 8 พฤหัสเช้า IP: 58.137.131.62 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:17:22:25 น.  

 
1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา


//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.htm

โดย: จ.ส.ต. หญิงพรรสุภา ชิตเกษร 51241151125 เสาร์บ่าย หมู่ 05 รปศ. IP: 114.128.134.179 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:19:38:24 น.  

 
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน


ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html
โดย: จ.ส.อ. อาสา โสมประยูร 51241151211 เสาร์บ่าย หมู่ 05 รปศ. IP: 114.128.134.179 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:19:40:43 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของ เน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อบัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต//www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htm


โดย: จ.ส.ต. เสกสิท วงศรีรักษา 51241151128 เสาร์บ่าย หมู่ 05 รปศ. IP: 114.128.134.179 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:19:42:55 น.  

 
1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


...Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

PostScript โพสต์สคริปต์เป็นภาษาสำหรับเครื่องพิมพ์จากบริษัทอโดบี เป็นภาษาที่ใช้กันมากในงานพิมพ์แบบเดสค์ท็อป เอกสารที่อยู่ในรูปของโพสต์สคริปต์มักจะมีการแลกเปลี่ยนกันในอินเตอร์เน็ตและนำมาพิมพ์ออกเครื่องพิมพเลเซอร์

TN3270 เป็นโปรแกรมที่คล้ายกับเทลเน็ต สามารถติดต่อกับเครื่องไอบีเอ็มเมนเฟรมที่ใช้เทอร์มินัลแบบ 3270 ผ่านทีซีพี/ไอพีได้

Whois server เครื่องบริการฮูอีส โปรแกรมอินเทอร์เน็ตที่รับการร้องขอที่เข้ามาสำหรับเลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และหมายเลขโทรศัพท์ และพยายามจัดหารสารสนเทศเหล่านี้โดยการค้นหาฐานข้อมูลและของผู้ถือบัญชีเหล่านี้ให้

X.400 เป็นมาตรฐานในการกำหนดแอดเดรสและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเมลล์ วิธีการกำหนดเอดเดรสของ X.400 เป็นลำดับชั้น (hierachical) ใช้งานได้กว้างและคนป้องกันไม่ให้คนอ่านได้

ที่มา...
//www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htm


โดย: นางสาวสุกัญญา แก้วคูณเมือง รหัส 51241151122 (เรียนวันเสาร์บ่ายโมง) IP: 58.137.131.62 วันที่: 19 กันยายน 2552 เวลา:12:24:44 น.  

 
คำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

@ World Wide Web (WWW)
World Wide Web (WWW) หรือเรียกสั้นๆ ว่า Web เป็นบริการหนึ่งในอินเตอร์เน็ตให้บริการข้อมูล ที่ประกอบด้วย ภาพ ตัวอักษร และเสียง ถือได้ว่า World Wide Web เป็นแหล่งบริการข้อมูลขนาดใหญ่ เหมือนเครือข่ายใยแมงมุม
@ เว็บไซต์ (Web Site)
คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่างๆ (รูปภาพ,เสียง,ข้อความ) ของแต่ละบริษัทหน่วยงาน หรือบุคคลโดยเรียกเอกสารต่างๆ เหล่านั้นว่า Web Page และเรียก WebPage หน้าแรกของแต่ละ Web site ว่า Home Page ซึ่งเจ้าของจะเป็นผู้ดูแลรักษาและปรับปรุงข้อมูลเองโดยเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวอาจจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน หรือเว็บไซต์ส่วนบุคคลก็ได้
@ เว็บเพจ (Web Page)
คือ เอกสารแต่ละหน้าที่เราเปิดดูใน Web Page ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาที่กำหนดรูปแบบและหน้าตาของเว็บเพจ โดยเว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นได้ ทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้โดยง่าย และยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลไปทั้วโลกได้ทันทีในราคาถูกและรวดเร็ว


@ โฮมเพจ (Home Page)
คือ หน้าหลักของเว็บเพจทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้พบเห็นก่อนหน้าอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หน้าโฮมเพจของบริษัทซอฟต์แวร์ปาร์ค จำกัด เป็นต้น
@ ลิงค์ (Link)
เอกสารของทุกเว็บเพจจะเป็นเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ หมายความว่าภายในเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (hypertext)


นี้จะเป็นข้อความที่สามารถเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของข้อมูลนั้น โดยข้อมูลที่เชื่อมโยงไปอาจจะอยู่ในเว็บเพจหน้าเดียวกันหรือ ต่างหน้าก็ได้หรืออาจจะอยู่ภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรืออยู่กันคนละเครื่องแต่อยู่ภานในเครือข่ายเดียวกันก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะอยู่ไกลกันคนละจังหวัดหรืออยู่กันคนละประเทศ ข้อความที่เป็นส่วนของการเชื่อมโยง (link) จะเป็นข้อความที่ถูกเน้นภายในเว็บไซต์นั้น (ซึ่งโดยมากจะเป็ฯการขีดเส้นใต้) จะให้คุณสามารถท่องไปยังเว็บเพจหน้าต่างๆบนอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย เพียงแต่คลิกเมาส์ที่ข้อความดังกล่าวนั้น การเชื่อมโยง (link) อาจอยู่ในรูปของปุ่ม ภาพหรือข้อความ โดยเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปเหนือลิงค์ (link) รูปเมาส์จะเปลี่ยนจากรูปลูกศรเป็นรูปมือโดย: ศุภชัย จันทาพูน IP: 172.29.5.133, 202.29.5.62 วันที่: 19 กันยายน 2552 เวลา:13:35:32 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


ADDRESS แปลตรงตัวหมายถึงที่อยู่ อาจหมายถึงที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์
AUTHORING TOOL เครื่องมือใช้ในการสร้างเอกสารจำพวก HTML เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ใน //www.br>BACKBONE การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ เครือข่าย
BRIDGE เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หรือเครือข่าย ทำหน้าที่ส่งผ่าน package เท่านั้น
BROADBAND หมายถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, Leased Line เป็นต้น
BROSWER โปรแกรมสำหรับใช้เล่น internet เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) ได้แก่ Internter Explorer, Netscape,
OperaCLIENTS คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่เข้ามาขอใช้ข้อมูลจาก server ผ่านทางระบบเครือข่าย
COMPOSE การแต่ง หรือเขียนจดหมาย
EmailDIAL UP การติดต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย ผ่านทางสายโทรศัพท์
DNS Domain Name Server การแปลงชื่อโฮตของเครือข่ายไปเป็นแอดเดรศ บนระบบเครือข่าย TCP/IP หรือใน internet
DOMAIN กลุ่มของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่บนเครือข่าย
DOWNLOAD การส่งผ่านข้อมูล เช่น ไฟล์ภาพ, ไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เสียงเพลง จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
DSL Digital Subscriber Line อุปกรณ์ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงอย่างหนึ่ง ผ่านทางสายโทรศัพท์ แต่เรายังคงใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้ด้วย มีอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกกันคือ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
EISA การเชื่อมต่อหรือ อินเตอร์เฟส แบบมาตราฐานของการ์ดต่าง ๆ ปัจจุบันล้าสมัยแล้ว
EMAILElectronic Mail จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่าย
ETHERNET มาตราฐานของสายเคเบิล และการเดินสาย โดยมีความสัมพันธ์กับระบบสื่อสารของเครือข่าย โดยมีหน่วยความเร็วเป็น 10 mbps , 100 mbps เป็นต้น
FIREWALL แปลตรงตัวคือ กำแพงไฟ เป็นได้ทั้งซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา
FTPFile Transfer Protocal มาตราฐานการส่งผ่านข้อมูล จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งบน เครือข่าย TCP/I
PGATEWAY คอมพิวเตอร์ตัวกลางในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่ง ไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง
GUEST BOOK สมุดลงนาม ใช้สำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ web site นั้น ๆ ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง
HOME PAGE เอกสารหน้าแรก (หน้าแนะนำตัว) ของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของ web site ต่างๆ
HOST คอมพิวเตอร์หลัก ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล เช่น Host ของ web site ต่างๆ
HTMLHypertext Makrup Language ภาษาพื้นฐานสำหรับการสร้าง web ถือได้ว่าเป็นภาษาสากลสำหรับ web page
INTERNET เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก
ISDN Integrated Service Digital Network มาตราฐานการติดต่อความเร็วสูงอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ส่งสัญญาณเสียง วีดีโอ ทางสายดิจิตอล
ISP Internet Service Provider บริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้แก่ KSC, CS-Loxinfo, Internet Thailand เป็นต้น
JAVASCRIP, JAVA APPLET เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้สำหรับการสร้างและตกแต่งเอกสารบน เวิลด์ ไวล์ เว็บ
LANLocal Area Network ระบบเครือข่าย สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรอื่น ๆ ได้ในพื้นที่จำกัด
LOG IN ขั้นตอนการขออนุญาต เข้าระบบ ปกติจะมี ID และ Password เป็นตัวควบคุม
MODEMModulator/Demodulator อุปกรณ์สำหรับเชื่อมคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายโทรศัพท์ ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลทางกันได้NEWSGROUPS กลุ่มสนทนาทางเครือข่าย หรือทางอินเตอร์เน็ต
PCI Peripheral Component Intercnnect มาตราฐานการเชื่อม หรือ อินเตอร์เฟส แบบใหม่ที่ให้ความเร็วสูงกว่า ISA แล EISAPOP SERVERPost Office Protocol คือ เซอร์เวอร์ที่ใช้ในการรับส่ง Email
PROTOCOL มาตราฐานที่ใช้ร่วมกัน ในการติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกัน
PROXY SERVER เซอร์เวอร์หรือโฮสต์ ใช้สำหรับเพิ่มความเร็วในการเล่นเน็ต โดยเก็บข้อมูลใน proxy server ทำให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาข้อมูลในต่างประเทศอีก
ROUTER อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่แปลง package ของเครือข่ายหนึ่งให้เครือข่ายอื่นๆ เข้าใจได้SCSISmall Computer System Interface การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เพื่อรับ-ส่ง ข้อมูลถึงกัน
SEARCH ENGINE เครื่องมือช่วยในการค้นหา web site ต่างๆ บน internet
SERVER คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูล SPAM MAILEmail ที่ถูกส่งมายังผู้รับ โดยผู้รับไม่ได้ยินยอม โดยมีลักษณะคือส่งมาบ่อย ๆ และมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocal เป็นมาตราฐานอย่างหนึ่งในการสื่อสาร ทางด้าานอินเตอร์เน็ตTELNET เครื่องมือในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
TOKEN RING มาตราฐานการเชื่อต่อเคเบิล อย่างหนึ่งในระบบเครือข่าย
UPLOAD วิธีการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ
URL Unique Resource Locator ชื่อของคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของเอกสารบน เวิลด์ ไวด์ เว็บ
VoIP Voice Over Internet Protocal หมายถึง การใช้โทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเดอร์เน็ต
WAN Wide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลกWANWide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลก
WEBMASTER ชื่อตำแหน่งของผู้ที่สร้าง ดูแล จัดการ web ทั้งนี้อาจหมายถึงเข้าของ web ก็ได้
WIFIหรือ Wirelss หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร หรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
WORLD WIDE WEBWWW หรือ Web ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลภายใน web


โดย: นางสาวนฤมล ภูหนองโอง รหัสนักศึกษา 52040264108 หมู่ 29 (พุธ-เช้า) IP: 125.26.177.195 วันที่: 19 กันยายน 2552 เวลา:16:31:47 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของ เน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อบัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต//www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htm

นาย พิษณุ มีที คบ.ทัศนศิลป์ หมู่ 11 1/52 จันทร์/บ่าย 51100103115


โดย: นาย พิษณุ มีที คบ.ทัศนศิลป์ หมู่ 11 1/52 จันทร์/บ่าย 51100103115 IP: 192.168.1.124, 124.157.149.201 วันที่: 20 กันยายน 2552 เวลา:13:27:21 น.  

 
1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

1.G - Procurement ข้อมูลจัดวื้อจัดจ้างภาครัฐ กฎหมาย ประกาศ ข้อหารือ ราคากลางพัสดุและการประมูลด้วยระบบ อีเล็กทรอนิกส์
2.E - Marketplace เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลของกิจการและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จัก โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้ระบบนี้ในการสร้างเว็บไซต์ของตนด้วยเครื่องมือระดับมืออาชีพที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายแต่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ และนอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มเติมข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของตนในเว็บไซต์ได้
3. E - Retailing คือ การนำเสนอและขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง. ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
4.E - Advertisement คือ ด้านการประมูลอิเล็กทรอนิกส์5. E - Auction คือ กระบวนการประมูลซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อจัดการระบบการประมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดย: นางสาวสุขชฎา อินทปัญญา หมู่ 22 รหัส 52040427216 IP: 192.168.1.112, 124.157.129.6 วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:18:29:26 น.  

 
1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา
//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.htm


โดย: นางสาวหนึ่งฤทัย มังคละแสน คณะมนุษศษสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์หมู่01 จ.บ่าย IP: 124.157.147.100 วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:20:47:20 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html
โดย: น.สชไมพร ตะโคตร พุธ(เช้า)ม.29 52040422103 IP: 124.157.149.41 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:9:51:09 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html

นายตง ประดิชญากาญจน์ หมู่ 22 อังคารเช้า


โดย: นายตง ประดิชญากาญจน์ IP: 202.29.5.62 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:14:10:46 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html


โดย: ส.อ.ชาคร ทานินนท์ หมู่ 05 5124151208 IP: 125.26.164.16 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:14:13:37 น.  

 
1.ROUTER อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่แปลง package ของเครือข่ายหนึ่งให้เครือข่ายอื่นๆ เข้าใจได้SCSISmall 2.Computer System Interface การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เพื่อรับ-ส่ง ข้อมูลถึงกัน
3.SEARCH ENGINE เครื่องมือช่วยในการค้นหา web site ต่างๆ บน internet
4.SERVER คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูล SPAM MAILEmail ที่ถูกส่งมายังผู้รับ โดยผู้รับไม่ได้ยินยอม โดยมีลักษณะคือส่งมาบ่อย ๆ และมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ
5.TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocal เป็นมาตราฐานอย่างหนึ่งในการสื่อสาร ทางด้าานอินเตอร์เน็ตTELNET เครื่องมือในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
6.TOKEN RING มาตราฐานการเชื่อต่อเคเบิล อย่างหนึ่งในระบบเครือข่าย
7.UPLOAD วิธีการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ
8.URL Unique Resource Locator ชื่อของคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของเอกสารบน เวิลด์ ไวด์ เว็บ
9.VoIP Voice Over Internet Protocal หมายถึง การใช้โทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเดอร์เน็ต
10.WAN Wide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลก11.WANWide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลก
12.WEBMASTER ชื่อตำแหน่งของผู้ที่สร้าง ดูแล จัดการ web ทั้งนี้อาจหมายถึงเข้าของ web ก็ได้
13.WIFIหรือ Wirelss หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร หรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
14.WORLD WIDE WEBWWW หรือ Web ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลภายใน web
ที่มา//yuchang03.blogspot.com


โดย: นายพงษ์ระวี รีชัยวิจิตรกุล ม.22 อังคารเช้า IP: 192.168.1.109, 124.157.139.216 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:14:37:16 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของ เน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อบัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต//www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htmนายศราวุฒิ ทดกลาง หมู่22(อ.เช้า)


โดย: นายศราวุฒิ ทดกลาง IP: 58.137.131.62 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:17:16:23 น.  

 
แบบฝึกหัด
1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ
ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา
//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.htโดย: นายชัยวัฒน์ ศรีอุต หมู่22 อังคาร(เช้า) IP: 202.29.5.62 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:18:23:32 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ 1. TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocal เป็นมาตราฐานอย่างหนึ่งในการสื่อสาร ทางด้าานอินเตอร์เน็ตTELNET เครื่องมือในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
2.FTPFile Transfer Protocal มาตราฐานการส่ง ผ่านข้อมูล จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งบน เครือข่าย TCP/I
3.PGATEWAY คอมพิวเตอร์ตัวกลางในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่ง ไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง
4.GUEST BOOK สมุดลงนาม ใช้สำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ web site นั้น ๆ ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง
5.HOME PAGE เอกสารหน้าแรก (หน้าแนะนำตัว) ของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของ web site ต่างๆ
6.HOST คอมพิวเตอร์หลัก ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล เช่น Host ของ web site ต่างๆ
ที่มา:www.yuchang03.blogspot.com


โดย: น.ส.นงนุช นาเจริญ 52040258129 หมู่ที่ 22 เรียนอังคารเช้า IP: 1.1.1.4, 58.147.7.66 วันที่: 25 กันยายน 2552 เวลา:13:56:34 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html
โดย: น.ส.นฤมล หมู่หาญ 52040263122 หมู่ 22 อังคารเช้า IP: 1.1.1.31, 58.137.131.62 วันที่: 26 กันยายน 2552 เวลา:11:16:14 น.  

 
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.htmlโดย: นายวัชฤทธิ์ มวลพิทักษ์ หมู่ 22 อ.เช้า IP: 125.26.175.79 วันที่: 26 กันยายน 2552 เวลา:13:40:54 น.  

 
Wi-Fi

วิถีชีวิตยุคใหม่ของคนเมือง ที่ไม่ต้องการทำงานที่ไม่ยึดติดกับที่ อินเทอร์เน็ตไร้สายจะเหมาะกับคุณมากที่สุด เพราะว่าสามารถใช้งานได้ทุกอย่างไม่ว่าจะดาวน์โหลดไฟล์ หรือค้นหาข้อมูล
ก็เพียงแค่มองหาสัญลักษณ์ Wi-Fi บนอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น โน้ตบุ๊ก หรือ โทรศัพท์มือถือ หากมีสัญลักษณ์ Wi-Fi ก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายได้แล้ว แต่คุณก็อาจจะยังสงสัยว่า จริงๆแล้ว Wi-Fi มันคืออะไรกันแน่?

Wi-Fi หรือในชื่อเต็มๆว่า Wireless-Fidelity เป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายที่ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินสายเหมือนกับเครือข่ายแลนแบบเดิมๆ

เทคโนโลยีหรือมาตรฐานของ Wi-Fi ในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่คือ 802.11 ซึ่งมีอายุมากกว่า 7 ปีแล้ว โดยเป็นมาตรฐานที่ถูกอนุมัติให้ใช้จาก IEEE(the Institute of Electrical and Electronics Engineers) เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้บนมาตรฐานการทำงานแบบเดียวกันนั่นเอง

ในปัจจุบัน ทั่วกรุงเทพฯ ตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านหนังสือ ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่โรงพยาบาล ฯลฯ ได้เริ่มมีบริการ Access Point สำหรับใช้งาน Wi-Fi ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันใจ จนแทบจะพูดได้ว่า คุณสามารถมีชีวิตแบบไร้สายได้ทุกที่ทุกเวลากันเลยทีเดียว

Web Service

Web service เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ application ต่างๆสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ถึงแม้ว่า application ต่าง ๆ เหล่านั้นจะสร้าง มาจากสถาปัตยกรรม ภาษาและฐานข้อมูลที ต่างกัน Web service ทำให้Application ต่างๆสามารถ interface กันได้โดยใช้ XML เป็นภาษากลางในการสื่อสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอรเพื่อที่จะให้มีมาตรฐานร่วมกันในการสื่อสารระหว่าง application ด้วยภาษา XML จึงได้มีการจักตั้งกลุ่มทำงาน WS-I ทำงานเพื่อกำหนดโดยเรียกกลุ่มของ application ที่เป็น web service ว่า Service-Oriented Architecture(SOA)


Terminal

1) ในระบบสื่อสาร terminal เป็นอุปกรณ์ที่จุดสิ้นสุดของปลายทางในการส่งสัญญาณในทางปฏิบัติ terminal ได้รับไปเฉพาะส่วนขยาย จุดปลายขอเครือข่าย ไม่ใช่อุปกรณ์ส่วนกลางหรือกิ่งกลาง

2) ในระบบโทรศัพท์ คำว่า Data terminal Equipment ใช้อธิบายคอมพิวเตอร์ปลายทางของ DTE -to- DCE (Data Communications Equipment) ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และโมเด็ม

3) ในคอมพิวเตอร์ terminal (บางครั้งเรียกว่า “dumb terminal”) เป็นอุปกรณ์ของผู้ใช้ (ปกติประกอบด้วยจอภาพและคีย์บอร์ด) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องเมนเฟรม หรือเครื่องแม่ข่าย และเป็นที่มาของแนวคิด network computer

4) คำนี้ในบางครั้งหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ต่อเข้ากับระบบเครือข่ายTelnet

Telnet เป็นวิธีการติดต่อของผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ที่ผู้ติดต่อได้รับอนุญาตในทางเทคนิค telnet เป็นคำสั่งของผู้ใช้ภายใต้โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในระยะไกล โปรโตคอลของเว็บ หรือ Hypertext Transfer Protocol และ File Transfer Protocol ยินยอมให้ผู้ใช้เรียกไฟล์ที่เจาะจงจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล แต่ไม่ได้ logon ในฐานะผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น โดยการใช้ telnet ผู้ใช้สามารถ logon ในฐานะผู้ใช้ธรรมดาที่มีสิทธิในการเจาะจงโปรแกรมประยุกต์ และข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์


คำสั่งของ telnet มีลักษณะดังนี้
Telnet the libraryat.harvard.edu เมื่อส่งคำสั่งนี้ไปแล้ว จะมีการ logon ด้วย user id และป้อนรหัสผ่าน ถ้ายอมรับก็สามารถใช้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ telnet ได้รับการใช้งานโดยผู้พัฒนาโปรแกรม และผู้ต้องการใช้โปรแกรมประยุกต์เฉพาะ หรือข้อมูลที่อยู่ในเครื่อง host ที่เจาะจงTCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP เป็นระบบโปรโตคอล การสื่อสารพื้นฐานของระบบอินเตอร์เน็ต มันสามารถใช้เป็น โปรโตคอลในการสื่อสารภายใน เครือข่ายส่วนบุคคล เรียกว่า intranet และ extranet เมื่อมีการติดต่อโดยตรงกับ internet เครื่องคอมพิวเตอร์จะได้รับการคัดลอกโปรแกรม TCP/IP เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เพื่อทำให้ส่งข้อความขอรับสารสนเทศ
TCP/IP เป็นโปรแกรม 2 เลเยอร์ TCP (Transmission Control Protocol) เป็นเลเยอร์ที่สูงกว่า ทำหน้าที่จัดการแยกข้อความหรือไฟล์แลปรกอบให้เหมือนเดิม IP (Internet Protocol) เป็นเลเยอร์ที่ต่ำกว่า ทำหน้าที่จัดการส่วนของที่อยู่ของแต่ละชุดข้อมูล เพื่อทำให้มีปลายทางที่ถูกต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Gateway บนเครือข่ายจะตรวจที่อยู่นี้เพื่อหาจุดหมายในการส่งข้อความ ชุดข้อมูลอาจจะใช้เส้นทางไปยังปลายทางต่างกัน แต่ทั้งหมดจะได้รับการประกอบใหม่ที่ปลายทาง

TCP/IP ใช้ในแบบ client/server ในการสื่อสาร (ระหว่างคอมพิวเตอร์) ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (client) เป็นผู้ขอและการบริการได้รับจากคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายในระบบเครือข่าย การสื่อสารของ TCP/IP เป็นแบบจุดต่อจุด (point -to- point) หมายความว่าการสื่อสารแต่ละครั้งเกิดจากจุดหนึ่ง (เครื่อง host เครื่องหนึ่ง) ไปยังจุดอื่นหรือเครื่อง host เครื่องอื่นในเครือข่าย TCP/IP และโปรแกรมประยุกต์ระดับสูงอื่น ที่ใช้ TCP/IP สามารถเรียกว่า “Stateless” เพราะการขอแต่ละ client ได้รับการพิจารณาเป็นการขอใหม่โดยไม่สัมพันธ์กับการขอเดิม (แต่แตกต่างจากการสนทนาทางโทรศัพท์) การที่เป็นพาร์ทของเครือข่ายอิสระแบบ “Stateless” ดังนั้นทุกคนสามารถใช้พาร์ทได้อย่างต่อเนื่อง (หมายเหตุ เลเยอร์ของ TCP จะไม่ “Stateless” ถ้ายังทำการส่งข้อความใดข้อความหนึ่ง จะทำการส่งจนกระทั่งชุดข้อมูลนั้นได้รับครบชุด)

ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต จำนวนมากคุ้นเคยกับการประยุกต์เลเยอร์ระดับสูง โดยใช้ TCP/IP เพื่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ท ทั้งนี้รวมถึง World Wide Web’s Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP) ซึ่งในการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในระยะไกล และ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Protocol เหล่านี้ จะเป็นชุดเดียวกับ TCP/IP ในลักษณะ “Suite” เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มักจะเข้าสู่อินเตอร์เน็ต ผ่าน Serial Line Internet Protocol (SLIP) หรือ Point-To-Point Protocol (PPP) โปรโตคอล แบบนี้จะควบคุมชุดข้อมูลของ IP ดังนั้น จึงสามารถใช้ส่งผ่านการติดต่อด้วยสายโทรศัพท์ ผ่านโมเด็ม Protocol ที่สัมพันธ์กับ TCP/IP ได้แก่ User Datagram Protocol (UDP) สำหรับใช้แทน TCP/IP ในกรณีพิเศษ ส่วนโปรโตคอลอื่นที่ใช้โดยเครื่อง host ของเครือข่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับ router ได้แก่ Internet Control Message Protocol (ICMP) Interior Gateway Protocol (IGP) Exterior Gateway Protocol (EGP) และ Border Gateway Protocol (BGP)
โดย: นางสาวลำไพ พูลเกษ ม.15 (ศุกร์เช้า) IP: 1.1.1.145, 58.137.131.62 วันที่: 26 กันยายน 2552 เวลา:19:08:59 น.  

 
1.com - กลุ่มองค์การค้า ( Commercial )
2.edu - กลุ่มการการศึกษา ( Education )
3.mit - กลุ่มองค์การทหาร ( Military )
4.net - กลุ่มองค์การ บริการเครือข่าย ( Network Services )
5.org - กลุ่มองค์กรอื่นๆ ( Organizations )
ที่มา
//www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=2312
โดย: เบญจมาศ โคตรเพชร หมู่ 08 IP: 172.29.5.133, 58.147.7.66 วันที่: 27 กันยายน 2552 เวลา:11:25:49 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html


โดย: ปรีชา กลมเกลียว หมู่8 พฤหัสบดีเช้า รหัส 52040901222 IP: 124.157.139.201 วันที่: 27 กันยายน 2552 เวลา:17:24:40 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ 1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.ht

นายเจริญชัย ผ่ามดิน หมู่ 22 (อ.เช้า)โดย: นายเจริญชัย ผ่ามดิน IP: 58.137.131.62 วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:12:15:30 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา
//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.htm


โดย: นางสาวปาริฉัตร สาริมุ้ย หมู่ 1จันทร์บ่าย IP: 119.42.110.112 วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:18:06:54 น.  

 
1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา


//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.htmโดย: น.ส.ศิราณี ผิววงษ์ 52040258102 เรียนอังคารเช้า หมู่ 22 IP: 1.1.1.244, 202.29.5.62 วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:19:04:05 น.  

 
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html


โดย: นางสาวสุจิตรา อินทสร้อย 52040258139 เรียนอังคารเช้า หมู่ 22 IP: 124.157.151.227 วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:21:04:43 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
-
ADDRESS
แปลตรงตัวหมายถึงที่อยู่ อาจหมายถึงที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์

AUTHORING TOOL
เครื่องมือใช้ในการสร้างเอกสารจำพวก HTML เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ใน //www.br>
BACKBONE
การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ เครือข่าย

BRIDGE
เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หรือเครือข่าย ทำหน้าที่ส่งผ่าน package เท่านั้น

BROADBAND
หมายถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, Leased Line เป็นต้น

BROSWER
โปรแกรมสำหรับใช้เล่น internet เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) ได้แก่ Internter Explorer, Netscape, Opera

CLIENTS
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่เข้ามาขอใช้ข้อมูลจาก server ผ่านทางระบบเครือข่าย

COMPOSE
การแต่ง หรือเขียนจดหมาย Email

DIAL UP
การติดต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย ผ่านทางสายโทรศัพท์

DNS
Domain Name Server การแปลงชื่อโฮตของเครือข่ายไปเป็นแอดเดรศ บนระบบเครือข่าย TCP/IP หรือใน internet

DOMAIN
กลุ่มของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่บนเครือข่าย

DOWNLOAD
การส่งผ่านข้อมูล เช่น ไฟล์ภาพ, ไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เสียงเพลง จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

DSL
Digital Subscriber Line อุปกรณ์ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงอย่างหนึ่ง ผ่านทางสายโทรศัพท์ แต่เรายังคงใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้ด้วย มีอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกกันคือ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

EISA
การเชื่อมต่อหรือ อินเตอร์เฟส แบบมาตราฐานของการ์ดต่าง ๆ ปัจจุบันล้าสมัยแล้ว

EMAIL
Electronic Mail จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่าย

ETHERNET
มาตราฐานของสายเคเบิล และการเดินสาย โดยมีความสัมพันธ์กับระบบสื่อสารของเครือข่าย โดยมีหน่วยความเร็วเป็น 10 mbps , 100 mbps เป็นต้น

FIREWALL
แปลตรงตัวคือ กำแพงไฟ เป็นได้ทั้งซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา

FTP
File Transfer Protocal มาตราฐานการส่งผ่านข้อมูล จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งบน เครือข่าย TCP/IP

GATEWAY
คอมพิวเตอร์ตัวกลางในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่ง ไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง

GUEST BOOK
สมุดลงนาม ใช้สำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ web site นั้น ๆ ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง

HOME PAGE
เอกสารหน้าแรก (หน้าแนะนำตัว) ของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของ web site ต่างๆ

HOST
คอมพิวเตอร์หลัก ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล เช่น Host ของ web site ต่างๆ

HTML
Hypertext Makrup Language ภาษาพื้นฐานสำหรับการสร้าง web ถือได้ว่าเป็นภาษาสากลสำหรับ web page

INTERNET
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก

ISDN
Integrated Service Digital Network มาตราฐานการติดต่อความเร็วสูงอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ส่งสัญญาณเสียง วีดีโอ ทางสายดิจิตอล

ISP
Internet Service Provider บริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้แก่ KSC, CS-Loxinfo, Internet Thailand เป็นต้น

JAVASCRIP, JAVA APPLET
เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้สำหรับการสร้างและตกแต่งเอกสารบน เวิลด์ ไวล์ เว็บ

LAN
Local Area Network ระบบเครือข่าย สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรอื่น ๆ ได้ในพื้นที่จำกัด

LOG IN
ขั้นตอนการขออนุญาต เข้าระบบ ปกติจะมี ID และ Password เป็นตัวควบคุม

MODEM
Modulator/Demodulator อุปกรณ์สำหรับเชื่อมคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายโทรศัพท์ ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลทางกันได้

NEWSGROUPS
กลุ่มสนทนาทางเครือข่าย หรือทางอินเตอร์เน็ต

PCI
Peripheral Component Intercnnect มาตราฐานการเชื่อม หรือ อินเตอร์เฟส แบบใหม่ที่ให้ความเร็วสูงกว่า ISA แล EISA

POP SERVER
Post Office Protocol คือ เซอร์เวอร์ที่ใช้ในการรับส่ง Email

PROTOCOL
มาตราฐานที่ใช้ร่วมกัน ในการติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกัน

PROXY SERVER
เซอร์เวอร์หรือโฮสต์ ใช้สำหรับเพิ่มความเร็วในการเล่นเน็ต โดยเก็บข้อมูลใน proxy server ทำให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาข้อมูลในต่างประเทศอีก

ROUTER
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่แปลง package ของเครือข่ายหนึ่งให้เครือข่ายอื่นๆ เข้าใจได้

SCSI
Small Computer System Interface การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เพื่อรับ-ส่ง ข้อมูลถึงกัน

SEARCH ENGINE
เครื่องมือช่วยในการค้นหา web site ต่างๆ บน internet

SERVER
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูล

SPAM MAIL
Email ที่ถูกส่งมายังผู้รับ โดยผู้รับไม่ได้ยินยอม โดยมีลักษณะคือส่งมาบ่อย ๆ และมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocal เป็นมาตราฐานอย่างหนึ่งในการสื่อสาร ทางด้าานอินเตอร์เน็ต

TELNET
เครื่องมือในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล

TOKEN RING
มาตราฐานการเชื่อต่อเคเบิล อย่างหนึ่งในระบบเครือข่าย

UPLOAD
วิธีการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ

URL
Unique Resource Locator ชื่อของคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของเอกสารบน เวิลด์ ไวด์ เว็บ

VoIP
Voice Over Internet Protocal หมายถึง การใช้โทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเดอร์เน็ต

WAN
Wide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทั่วโลก

WEBMASTER
ชื่อตำแหน่งของผู้ที่สร้าง ดูแล จัดการ web ทั้งนี้อาจหมายถึงเข้าของ web ก็ได้

WIFI
หรือ Wirelss หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร หรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

WORLD WIDE WEB
WWW หรือ Web ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลภายใน web

www.it-guides.com
โดย: นางสาววันวิสาข์ ศรีทอง หมู่ 1 เรียนจันทร์บ่าย IP: 119.42.110.3 วันที่: 29 กันยายน 2552 เวลา:14:06:12 น.  

 
1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา


//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.htm


โดย: น.ส.คนึงนิจ ผิวบาง ม.22 เรียนเช้าวันอังคาร IP: 124.157.148.92 วันที่: 29 กันยายน 2552 เวลา:18:43:37 น.  

 
ADDRESS ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์


ADSL Asymmetric DSL หมายถึง เทคโนโลยี DSL ที่สามารถ ส่งสัญญาณข้อมูล แบบแบนด์วิดท์ไม่สมดุลย์ ผ่านคู่สายสัญญาณ เพียงคู่เดียวได้ โดยทั่วไป แบนด์วิดท์ของ ช่องสัญญาณขาลง (downstream bandwidth) ซึ่งมีทิศทาง การส่งข้อมูล จากเครือข่ายไปสู่ผู้ใช้ จะมีขนาด กว้างกว่าแบนด์วิดท์ของ ช่องสัญญาณขาขึ้น (upstream bandwidth) ซึ่งมีทิศทาง การส่งข้อมูล จากผู้ใช้ไปสู่เครือข่าย


ATM Asynchronous Transfer Mode ซึ่งภายใต้การส่งข้อมูล แบบ ATM นี้ ข้อมูลหลายๆ ประเภท (ตัวอย่างเช่น เสียง ภาพ หรือตัวอักษร และตัวเลข) จะถูกส่งไปในรูปของ หน่วยข้อมูลที่เรียกว่า Cells ที่มีความยาว คงที่ตลอด (แทนที่จะ ถูกส่งในลักษณะของ "กลุ่ม" ข้อมูล (packets) ที่มีความยาว หลากหลายไม่คงที่ ซึ่งใช้กันใน เทคโนโลยีเช่น Ethernet และ Fiber Distributed Data Interface หรือที่เรียกว่า FDDI)


Backbone เปรียบได้กับ กระดูกสันหลัง ของเครือข่ายสื่อสาร เป็นส่วนสำคัญ ของเครือข่าย ที่ทำหน้าที่เป็น เส้นทางหลัก ในการส่งข้อมูล ระหว่างเครือข่าย มากกว่า ที่จะใช้ส่งข้อมูล กันภายใน


Bandwidth แบนด์วิดท์ หมายถึง ความจุข้อมูล ของเส้นทาง เชื่อมต่อเครือข่าย ที่สามารถส่งผ่านไปได้ ซึ่งบอกถึง ความเร็วในการส่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงระบบ Ethernet นั้น สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ เป็นจำนวน 10 ล้านบิตต่อวินาที ในขณะที่ การเชื่อมโยงระบบ Fast Ethernet นั้น สามารถส่งข้อมูลได้ เร็วกว่าถึง 100 ล้านบิตต่อวินาที จึงมีแบนด์วิดท์มากกว่า เป็น 10 เท่า
Bridge บริดจ์ เป็นอุปกรณ์สำหรับ ส่งผ่านกลุ่มข้อมูล (packets) ผ่านส่วนต่างๆ ของเครือข่ายสื่อสาร โดยอาศัย โปรโตคอลสื่อสาร อันเดียวกัน ในกรณีที่ กลุ่มข้อมูลนั้น ต้องถูกส่งไปยัง ผู้ใช้ปลายทาง ที่อยู่ในเครือข่าย ส่วนเดียวกันกับผู้ส่ง บริดจ์จะไม่ส่งผ่านข้อมูล ออกไป นอกส่วนเครือข่ายนั้น แต่ในกรณีที่ ต้องส่งข้อมูล ไปยังส่วนอื่น บริดจ์ก็จะส่งผ่านข้อมูล ออกไป ผ่านทาง Backbone ของเครือข่าย


ที่มา

//www.expert2you.com/view_article.php?art_id=2580


โดย: น.ส.สุกญญา พรมสวัสดิ์ (หมู่ที่ 15 ศุกร์ เช้า ) IP: 61.19.119.253 วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:16:44:30 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบข้อ 2.1
ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

ที่มา


//www.sa.ac.th/e-learning/internet/vocab.ht


โดย: นาย ณัฐพงศ์ มันทะลา หมู่22 IP: 124.157.139.208 วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:18:53:23 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

X Window เป็นมาตรฐานการติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิกผ่านเครือข่ายทีซีพี/ไอพีพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซสและ X consortium วิธีการทำงานของเอ็กซ์วินโดวส์จะตรงกันข้ามกับวิธีการทำงานแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์กล่าวคือ เอ็กซ์เซิร์ฟเวอร์จะทำงานอยู่ที่เครื่องของผู้ใช้และคอยรับการติดต่อจากเอ็กซ์ไคลเอ็นต์ที่อาจจะทำงานอยู่ที่เครื่องอื่นเพื่อให้ไคลเอ็นต์ควบคุมหน้าจอของเครื่องผู้ใช้และรอรับคำสั่งจากผู้ใช้ โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นจำนวนมาก ทำงานภายใต้เอ็กซ์วินโดวส์ คำว่าเอ็กซ์วินโดวส์บางครั้งก็เรียกสั้นๆ โดยใช้คำว่าเอ็กซ์เท่านั้น ในทางเทคนิคแล้วเอ็กซ์เป็นเพียงโปรโตคอล หรือข้อกำหนดในการติดต่อ เท่านั้น ต้องมีโปรแกรมที่เรียกว่า ผู้จัดการวินโดวส์ (window manager) ทำงานอยู่ด้วยจึงจะใช้งานเอ็กซ์ได้

X.25 เป็นโปรโตคอลการสื่อสารที่นิยมใช้ในเครือข่ายข้อมูลระหว่างทศวรรษ 1970 และ 1980 ปัจจุบันยังคงมีใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างจุดสองจุดในเครือข่าย

X.400 เป็นมาตรฐานในการกำหนดแอดเดรสและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเมลล์ วิธีการกำหนดเอดเดรสของ X.400 เป็นลำดับชั้น (hierachical) ใช้งานได้กว้างและคนป้องกันไม่ให้คนอ่านได้

X.500 เป็นวิธีจัดรายชื่อข้อมูลที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ เป็นลำดับชั้นเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายมาตรฐาน X.500 ใช้งานได้กว้างมาก ได้รับการออกแบบให้สามารถจัดข้อมูลขององค์กรทุกองค์กร ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนจากทุกประเทศในโลกได้ มักจะใช้เสริมการทำงานของ X.400

Yellow pages เยลโล่เพจเจส เป็นบริการรายชื่อที่จัดรูปแบบตามสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองคือจัดเรียงรายชื่อข้อมูลตามประเภทของบริการ

//www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htm


โดย: น.ส.จิราภรณ์ ศุกรักษ์(หมู่15 ศุกร์ เช้า) IP: 117.47.233.39 วันที่: 1 ตุลาคม 2552 เวลา:15:23:05 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ 1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

//www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htm


โดย: นางสาวกฤตยา อินทร์กอ หมู่ 22 IP: 118.174.20.84 วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:12:02:59 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของ เน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อบัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

ที่มา://www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htm

โดย นางสาว สุดารัตน์ นรินทร์ เรียนวันพฤหัส ตอนเช้า เวลา 08.00-12.00น. หมู่08


โดย: นางสาว สุดารัตน์ นรินทร์ IP: 125.26.164.252 วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:10:18:04 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของ เน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ


API Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน


Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต


Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง


Anonymous การถ่ายโอนแฟ้มโดยไม่ระบุชื่อ การใช้โปรแกรมในการถ่ายโอนแฟ้มในระบบที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในฐานะของ ผู้ใช้งานชั่วคราว เพื่อติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง ลงบันทึกเปิด (log on) เพื่อเข้าสู่สารบบ หรือถ่ายโอนแฟ้มจากคอมพิวเตอร์นั้นมายังเครื่องของเรา เมื่อเราลงบันทึกเปิดเข้าไปยังเครื่องบริการนั้นเราควรพิมพ์คำ "anonymous" เป็นชื่อของเราและพิมพ์เลขที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นรหัสผ่าน ในการของความช่วยเหลือในการค้นหาแฟ้มในเครื่องบริการนั้น เราสามารถใช้อาร์คี (Archie),โกเฟอร์ (Gopher) , เวส (WAIS) หรือ เวิล์ดไวด์เว็บ (WWW) ได้ที่มา : //www.geocities.com/ngamlerdpanya/kamsub.htm


โดย: น.ส. นาริณี อินทร์ดี IP: 113.53.169.140 วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:16:48:11 น.  

 
ยาวมากเลย


โดย: นสย IP: 124.157.216.231 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:18:36 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ
1. Webmaster หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่วางแผน ดูแล บริหารและจัดการเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์นั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

2. ISP หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ย่อมาจาก Internet Service Provider
3. IP Address หมายถึง หมายเลขอินเทอร์เน็ตประจำเครื่อง หรือที่อยู่ของเครื่องที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นเลขรหัสที่ต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ซ้ำกัน หมายเลขจะประกอบด้วยตัวเลขสี่กลุ่มตั้งแต่ 0 ถึง 255 โดยถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.179.5.2 ซึ่งจำได้ยาก ดังนั้นจึงมีระบบชื่อคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า DNS หรือ Domain Name System ซึ่งจตะสอดคล้องกับหมายเลขไอพี เช่น //www.udru.ac.th เป็นต้น
4.Computer System Interface การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เพื่อรับ-ส่ง ข้อมูลถึงกัน
5.SEARCH ENGINE เครื่องมือช่วยในการค้นหา web site ต่างๆ บน internet
6.SERVER คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูล SPAM


โดย: นายธีรยุทธ วันทอง คบ.ภาษาอังกฤษ รหัส 52100102145 หมู่ 08 พฤหัสเช้า IP: 202.29.5.240 วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:18:00:11 น.  

 
แบบฝึกหัด
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์

1.Client/Server

วิธีการประมวลผลแบบกระจายวิธีหนึ่ง โดยมีการโต้ตอบกันระหว่างไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเครื่องของผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนโฮสต์คอมพิวเตอร์โฮสต์ คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นยูนิกซ์ เมนเฟรมหรือเครื่องประเภทอื่นได้ ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์จะจัดการด้านการแสดงผลข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์จทำหน้าที่ของฐานข้อมูลการติดต่อระหว่างซอฟต์แวร์ทั้งคู่จะกำหนดโดยโปรโตคอลเฉพาะ วิธีการประมวลผลแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์นี้ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นเมื่อเครื่องส่วนบุคคลและเครือข่ายมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น2.Broadband

สื่อกลางประเภทสายเคเบิลที่สามารถส่งข้อมูลได้หลายช่องทาง (ใช้แถบความถี่หลายความถี่)3.Bind Berkeley Internet Domain Software

ไบนด์เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับระบบเบิร์คลีย์ยูนิกซ์ เพื่อให้เนมเซิร์ฟเวอร์ (name server) ใช้ในการทำงานทำงานเกี่ยวกับระบบชื่อโดเมน4.Anonymous FTP

เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติมt5.erminal server

โดยทั่วไปในเทคโนโลยีสารสนเทศ terminal server เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือเครื่องแม่ข่ายที่ให้ terminal (เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ) ต่อเชื่อมกับเครือข่าย LAN หรือ WAN โดย terminal ต่อเชื่อมกับ terminal server จากพอร์ตอนุกรม RS-232C หรือ RS-423 อีกด้านหนึ่งของ terminal server ต่อผ่านอินเตอร์เฟซเครือข่าย (network interface cards หรือ NIC) ไปยังเครือข่าย LAN หรือผ่านโมเด็มเพื่อต่อเข้ากับเครือข่าย WAN หรือ เครือข่าย X.25 หรือ gateway 3270 (ความแตกต่าง ทำให้ terminal server มีชนิดการติดต่อที่แตกต่างกัน บางครั้งสามารถจัดลำดับความแตกต่างของการคอนฟิก ตามความต้องการของลูกค้า) การใช้ terminal server หมายถึงแต่ละ terminal ไม่ต้องการการ์ดอินเตอร์เฟซ หรือโมเด็มของตัวเอง การเชื่อมต่อกับทรัพยากรภายใน terminal server ซึ่งปกติมีการใช้ร่วมกันโดย terminal ติดต่อ

บาง terminal server สามารถใช้งานร่วมได้ถึง 128 terminal โดย terminal สามารถเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เครื่องพิมพ์ emulate 3270 หรืออุปกรณ์ที่มีอินเตอเฟซ RS-232/423 ในบาง terminal server สามารถใช้กับ terminal แบบ TCP/IP สำหรับการติดต่อแบบ Telnet ไปที่ host, LAT ไปยัง DEC host หรือ TN 3270 สำหรับการติดต่อแบบ Telnet ไปยัง IBM host ด้วยการประยุกต์ 3270 ในบาง terminal server ให้ผู้ใช้ terminal มีหลาย host ในการติดต่อกับระบบปฏิบัติการของ host ที่แตกต่างกัน คำว่า communication server ในบางครั้งใช้แทนที่ terminal serverTerminal

1) ในระบบสื่อสาร terminal เป็นอุปกรณ์ที่จุดสิ้นสุดของปลายทางในการส่งสัญญาณในทางปฏิบัติ terminal ได้รับไปเฉพาะส่วนขยาย จุดปลายขอเครือข่าย ไม่ใช่อุปกรณ์ส่วนกลางหรือกิ่งกลาง

2) ในระบบโทรศัพท์ คำว่า Data terminal Equipment ใช้อธิบายคอมพิวเตอร์ปลายทางของ DTE -to- DCE (Data Communications Equipment) ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และโมเด็ม

3) ในคอมพิวเตอร์ terminal (บางครั้งเรียกว่า “dumb terminal”) เป็นอุปกรณ์ของผู้ใช้ (ปกติประกอบด้วยจอภาพและคีย์บอร์ด) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องเมนเฟรม หรือเครื่องแม่ข่าย และเป็นที่มาของแนวคิด network computer

4) คำนี้ในบางครั้งหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ต่อเข้ากับระบบเครือข่ายโดย: ***นายสุรศักดิ์ พฤคณา 52100102101 คบ.ภาษาอังกฤษ 1/2 ปี 1 หมู่ 1 พฤหัสบดี เช้า IP: 172.29.5.133, 61.19.118.250 วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:18:10:36 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Keyword) กับอินเทอร์เน็ต
WebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser

Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น //www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)

HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ

Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer

Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ //www.internic.com แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ //www.ternic.co.th

URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน //www.ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล

IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจพูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น

ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง

IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ

E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ

Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload

Upload เป็นการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

POP (Post Office Protocal) ระบบที่ทำให้สามารถรับและดาว์นโหลด จดหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราเอง

Internet Address คือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User Name) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้@ชื่ออินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง เช่น chaiklongick@hotmail.com หมายถึงผู้ใช้ชื่อ chaiklong เป็นสมาชิกของศูนย์บริการหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า hotmail.com

IP Address คือหมายเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยเลขนี้จะมีรหัสซ้ำกันไม่ได้ IP Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 4 หลักที่คั่นด้วย เครื่องจุด (.) ตัวอย่างเช่น 203.155.35.2 เป็น IP Address ของเครื่อง internet.th.com

Mailing List คือ กลุ่มสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม E-mail ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเข้าร่วม Mailing List โดยสมัครสมาชิกแล้วจดหมายทุกฉบับที่ถูกส่งไปยัง List ก็จะถูกส่งไปให้ทุกคน ที่อยู่ใน List ได้อ่านกัน
ที่มา

//www.chaiwbi.com/anet01/p04/t04l.html


โดย: นาย นุกูลกิจ ลีทุม 52100102146 คบ.อังกฤษ หมู่ที่ 8 พฤหัส(เช้า) IP: 202.29.5.244 วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:16:03:39 น.  

 
2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
ตอบ

1.Client/Server
วิธีการประมวลผลแบบกระจายวิธีหนึ่ง โดยมีการโต้ตอบกันระหว่างไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเครื่องของผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนโฮสต์คอมพิวเตอร์โฮสต์ คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นยูนิกซ์ เมนเฟรมหรือเครื่องประเภทอื่นได้ ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์จะจัดการด้านการแสดงผลข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์จทำหน้าที่ของฐานข้อมูลการติดต่อระหว่างซอฟต์แวร์ทั้งคู่จะกำหนดโดยโปรโตคอลเฉพาะ วิธีการประมวลผลแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์นี้ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นเมื่อเครื่องส่วนบุคคลและเครือข่ายมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

2.Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

3.ISP หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ย่อมาจาก Internet Service Provider

4.Node หมายถึง จุดเชื่อมต่อเครือข่ายย่อย เป็นจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ที่มีอยู่บนเครือข่ายแกนหลักจะมีเส้นทางการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแกนหลัก (Backbonen Node) อื่นๆ มากกว่า 1 เส้นทาง เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อในภูมิภาคนั้นๆ ศูนย์กลางระบบ, ศูนย์ประสาน, ศูนย์ภาค สถานนีแยกทั้งหมดนี้เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับสถานีเครือข่ายแกนหลัก เป็นการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในลักษณะสถานีเครือข่ายย่อยนี้

5.Internet หมายถึง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วโลก เป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของทั้งหมด ภายใต้มาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างที่กำหนด ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้อย่างอิสระทั่วโลก

ที่มา: https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=numpuang&date=03-04-2009&group=11&gblog=7

โดย: นางสาว ชนิกานต์ นรสาร 50040423104 การเงิน ปี3/6 หมู่ 31 เรียนวันพฤหัสบดี (บ่าย) IP: 115.67.244.90 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:52:48 น.  

 
เพ็ญนภา เจริญทรง 49240428132
ม.5 ส.13.00 – 16.00 น.

2.1.ให้นักศึกษาค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย คนละ 5 คนศัพท์
1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

Acrobat อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อ
บัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

Authoring Tool เป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย


โดย: เพ็ญนภา เจริญทรง 49240428132 IP: 192.168.0.103, 180.183.68.130 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:08:01 น.  

 
Download : คือการนำไฟล์จากอินเตอร์เน็ตมาใส่ในเครื่องของเรา

Homepage : คื่อหน้าแรกของเอกสารในอินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนกับปกหนังสือ เพื่อให้เป็น สารบัญ และคำนำ แนะนำการค้นหา และการศึกษาเอกสาร อื่นหรือถัดไป

HTML : ย่อมาจาก Hupertext Markup Language เป็นภาษาที่ใช้สร้างเอกสารในอินเตอร์เน็ต

Internet Address : ใช้เรียกรวม ๆ สำหรับอ้างที่อยู่ในอินเตอร์ เน็ต จึงสามารถหมายความได้ถึง user name,domain name ,
email addrees Upload คือการนำไฟล์จารกเครื่องเราไปใส่ในอินเตอร์เน็ต

URL : เป็นหมือนเครื่องหมายที่ชี้บอกว่าแหล่งที่มาของเอกสารที่จะนำมาแสดงนั้นอยู่ที่ไหน เช่น ต้องการ เปิดดูข้อมูลของ ม.รามคำแหง ต้องทราบ URL ก่อนคือ //www.ru.ac.th เป็นต้น

Web page : คือเอกสารในแต่ละหน้าที่เปิดเข้าไปดูใน World Wide Web ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะถูกสร้างขี้น จากภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า HTML

Web Site : คือเครื่องที่ใช้ในการจัดเก็บเว็บเพจ หรือที่เรียก Web server ในแต่ละองค์กรที่จะนำมาเสนอ ข้อมูลของตน ในรูปเว็ปนี้มีจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง และใช้ชื่อองค์กรเป็นชื่อเว็บไซต์


โดย: ออยคะ IP: 61.19.66.149 วันที่: 27 สิงหาคม 2553 เวลา:9:27:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 
 

neaup
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 35 คน [?]
มาเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้กันนะคะ
[Add neaup's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com