:-:-:-:-: nookielatte 's diary ... นุกนิก กระแต่ว :-:-:-:-: by *-.-*-.-*-.-*- a m i ~ p a r t y -*-.-*-.-*-.-*
Group Blog
 
All Blogs
 

หน่วยงานที่ติดต่อขอรับ #กล้าไม้


( 1 คน  ขอรับกล้าไม้ ได้คนละ 200 ต้น  กรุณาโทรไปถามก่อนนะครับ  เพราะกล้าไม้แต่ละฤดู  มีไม่เหมือนกัน )

.....................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 1 จังหวัดราชบุรี

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี

   ตู้ ปณ. 57  ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 032 - 312103

   นายสมนึก   บุญยืน    มือถือ. 081-8044201

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี

   ต.ชะอำ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76120   โทร. 032 - 433883 ต่อ 124

   นายเสรี  รัตนเย็นใจ   มือถือ. 081-8534848

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

   ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110  FAX. 034-514415

   นางสาวสมจิตร์  หวังดิลก   มือถือ. 081-9276144

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี

   ม.10  ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120   FAX. 02-5237492

   นายเทอดธรรม   จักรนารายณ์   มือถือ. 086-7555534

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล

   ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  กิ่ง อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73171   ห้องเลขาฯ กรม  651

   นายฉัตรชัย  อรรถวิทย์  มือถือ. 081-4571304

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร

   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครชั้น4 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000  FAX. 034-810300

   นายธวัชชัย  ลัดกรูด   มือถือ. 089-8362767

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย

   ม.2  ต.เขาย้อย  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140  FAX. 032-425028

   นายวุฒินันท์  เรืองปราชญ์  มือถือ. 081-8565238


.....................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  2  จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี

   หมู่ 3 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140  โทร. 089-5447209

   นายบัญชา  เจริญพงษ์   มือถือ. 081-4585137

2.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ

  ม.2  ต.หน้าไม้  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140  โทร. 0 2977 6858

  นายนพดล   โอภาสเสถียร  มือถือ. 089-0289712

3. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา

   21/6 หมู่ 12 บ้านหนองชุมพร  ต.ปากน้ำ  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110

   นายวินัย  ปราสาทศรี   มือถือ. 081-6110862

4.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก

  ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก  26110

  นางสาววันทนี  ลาภะสิทธินุกุล   มือถือ. 081-8076052

5.สถานีเพาะชำกล้าไม้กบิทนร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

  ต.ลาดตะเคียน  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  25110

  นางสาวเมตตา  ปังประเสริฐ  มือถือ. 081-9251035

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ

   ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  10130

   นายธนรินทร์   สุกปลั่ง   มือถือ. 081-3007721

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี

   ต.ทุ่งโพธิ์  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  25220

   นายนริศร์  ประนยานันทน์  มือถือ. 081-9397557

8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว

   ม.1 ต.หนองหว้า  อ.เขาฉกรรจน์  จ.สระแก้ว  27000

   นายอิศรพงศ์  กุลไทย

9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)

   ม.9 ต.ศรีกะอาง  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  26110

   นายประสงค์  เกิดแก้ว   มือถือ. 081-8066287

10. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี

    ต.พุแค  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18240  โทร. 036-341681

    นายกิติพัฒน์  ธาราภิบาล   มือถือ. 089-925-5415

12.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี

    ต.โคกตูม  อ.เมือง จ.ลพบุรี   15210  โทร. 036422777

    นายไพฑูรย์  บุญสุขวีระวัฒน์  มือถือ. 081-9406560

13.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    ม.4 บ้านบางพระครู ต.บางพระครู  อ.นครหลวง  จ.อยุธยา  13260

    นายธงไชย   สุขแก้ว   มือถือ. 081-9770304

14.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)

    ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  24120  โทร. 038-599107

    นายนิรันดร์  เลิศลักขณาวงศ์   มือถือ. 081-3195216

15.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี

    ม.4  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20160

    นายสุพจน์  กุลประยงค์   มือถือ. 089-8325980

16.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง

    บ้านหนองสนม ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  20110  โทร. 089-8318817

    นายอูฐ  เชาวน์ทวี   มือถือ. 081-3340205

17.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี

    บ้านอ่าง  ต.อ่างคีรี  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150

    นายสละ  เขตรเขื่อน   มือถือ. 084-0837614

18.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด

    บ้านสุขสันต์ หมู่ 1 ต.ด่านชุมพล  อ.บ่อไร่  จ.ตราด  23140

    นายสุชาติ  ทิมแก้ว   มือถือ. 081-6998292

........................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  3  จังหวัดนครสวรรค์

1. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์

   - บ้านพักป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์(เดิม) เลขที่ 341 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร. 056-222426

   - ม. 4  ต.มหาโพธิ  อ.เก้าเลี้ยว  จ.นครสวรรค์  60230

    นายสุธน   ตันโสภณธนาศักดิ์  มือถือ. 081-5966388

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง

   ม. 6  ต.บางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง  14120

   นายภควัฏ  บุญประกอบ   มือถือ. 089-7087224

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี

   ต.ห้วยชัน  อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี  16110

   นายชัยนาจ   ภู่เพชร   มือถือ. 089-7419006

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท

   ต.บางหลวง  อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท  17150

   นายพิชัย  เหล่าตระกูล   มือถือ. 081-9503435

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร

   ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000  โทร. 056-227263

   นายสมคะเน  ปิยนลินมาศ   มือถือ. 081-9538206

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี

   ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง กม.ที่ 15  ต.หนองนางนวล  อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

    นายมณฑล  หนูทอง  มือถือ. 089-8585979

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก

   บ้านท่าตะคร้อ  ต.ประดาง กิ่ง  อ.วังเจ้า  จ.ตาก  63000  โทร. 055-515470

   นางกนิษฐรัตน์  เย็นกาย  มือถือ. 085-0490215 , 081-7405631

8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย

   ม.5 ต.นาทุ่ง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110

   นายเสริมยศ  ชำนาญค้า  มือถือ. 085-8749229


.......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  4  จังหวัดนครราชสีมา

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา

   ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย  ต.ปรุใหญ่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000  โทร. 044-222201   FAX. 044-222783

   นางสุวรรณี  เจริญกลกิจ  มือถือ. 081-8415435 , 081-7907372

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช

   ต.ท่าช้าง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครราชสีมา 30240  โทร. 044-222201   FAX. 044-222397

   นายสุรพงษ์  คงมิยา   มือถือ. 081-3899100

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ

   ต.ช่อระกา  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000  FAX. 044-811478

   นายมนตรี  มะลิทอง

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์

   ต.คูเมือง  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  31190  โทร. 044-222201  FAX. 044-222397

   นายชวลิต  กาญจนธัญลักษณ์  มือถือ. 081-8798694

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

   ต.ตาจง  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์  31170

   นางดารณี  สีโท   มือถือ. 081-02657889

......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  5  จังหวัดมหาสารคาม

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม

   บ้านกู่ทอง  ต. กู่ทอง  อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160   โทร. 043-370571-5   FAX. 043-370575

   นายชิษณุ  วงศ์นนทิ  มือถือ. 081-9741892 , 081-9659228

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น

   บ้านโนนสวรรค์  ต.โนนสมบูรณ์  กิ่ง  อ.บ้านแฮด   จ.ขอนแก่น  40110

    นายสราวุธ   สุโพธิ์   มือถือ. 081-3906311

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด

   ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120

   นายสำรวย  สุดเปลี่ยว  มือถือ. 081-9741892

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์

   บ้านแก  ต.อิตื้อ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120

   นายอรุณ    สุทธิรักษ์  มือถือ. 081-9651659

5. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1)

   บ้านสระคู  ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45130  โทร. 043-580507  FAX. 043-513043

   นายสมศักดิ์  วนัสสกุล  มือถือ. 081-9640943 

......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  6  จังหวัดยโสธร

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร

   บ้านคำบอน  ต. ดู่ทุ่ง  อ. เมือง  จ. ยโสธร  35000  โทร. 045-582576 , 045-737354  FAX. 045-582575

   นายวินัย  โสมณวัตร์  มือถือ. 089-1916191  ,  นายสมัย  สีโท  มือถือ. 081-8771589

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ

   ต. สร้างถ่อน้อย  อ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ 37240  FAX. 045-240841

   นายกิติชัย  เจริญขวัญ  มือถือ. 081-9776889

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร

   บ้านคำป่าหลาย  ต.คำป่าหลาย  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000

   นายชลวิทย์  นามจันทรา  มือถือ. 086-7167214

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพพนมจังหวัดนครพนม

   บ้านเทพพนม  ต.บ้านผึ้ง  อ.เมือง  จ.นครพนม  38000  โทร. 081-7693866

   นายพิรมย์ สกูลหรัง  มือถือ. 07-8595919

.......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  7  จังหวัดศรีสะเกษ

1. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ

   ต.หนองไผ่  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000  โทร. 045-612877  FAX. 045-643807

   นายทนงศักดิ์  นนทภา  มือถือ. 081-9992808

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี

   ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000  โทร. 045-311688  FAX. 045-206220

   นายสมโภชน์  ไพศาลวัฒนา  มือถือ. 081-8761561

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์

   ต.น้ำเขียว  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  32130  โทร. 089-5805152

   นายสุรพล  กลิ่นพันธุ์  มือถือ. 081-7904860

4. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2)

   ต.ค้อวัง  อ.ค้อวัง  จ.ยโสธร  35160  โทร. 045-643807  FAX. 045-633204

   นายชวน  ธีรวุฒิอุดม  มือถือ. 081-7253166 

.....................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  8  จังหวัดอุดรธานี

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี

   บ้านคำกลิ้ง  ต. บ้านจั่น  อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000  โทร. 042-292411  FAX. 042-292411

   นายสุจิณ  เรืองถาวรฤทธิ์  มือถือ. 086 - 6686768 , 081-9542541

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย

   ต.น้ำสวย  อ.เมือง  จ.เลย  42000  FAX. 042-811112

   นายนพคุณ   วงศ์สง่า  มือถือ. 081-8718798

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี

   หมู่ 7  บ้านเก่าน้อย  ต.หนองบัว  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000

   นายวิชิต เชียรวิทยาคุณ  มือถือ. 081-3809020

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู

   ต.บ้านขาม อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  39000

   นายสุธน กมลบูรณ์  มือถือ. 081-8727239

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย

   ต.หาดดำ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000

   นายสุทัศน์ เจนวิถีสุข  มือถือ. 081-9652302

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร

   ต.โคกภู  อ.ภูพาน  จ.สกลนคร  47180

   นายอิสรา   ปุราโส  มือถือ. 086-7186627

...............ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  9  จังหวัดเชียงใหม่

1.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่

  ต.บ้านสหกรณ์  กิ่ง อ. แม่ออน  จ. เชียงใหม่ 50130  โทร. 053-880793  FAX.053-880793

  นายพรเทพ   ลิ้วประเสริฐ  มือถือ. 081-9618995

2. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่

   ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย  จ.แพร่ 54110  FAX. 054-614282

   นายศิริชัย    รัตนภาค  มือถือ. 081-9256758

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่

   140 หมู่ 7  ต.ป่าแมะ  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 โทร. 054-627143 FAX.054-627143

   นายสมหวัง  เรืองนิวัติศัย  มือถือ. 081-8837451

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง

   ต.แม่หวด  อ.งาว  จ.ลำปาง  52110  FAX. 054-320989

   นายประชัญ คำมาบุตร  มือถือ. 081-2884985 ,  089-6359893

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน

   ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.น่าน  55000

   นายสมศักดิ์  โคตะมะ  มือถือ. 086-1949414

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย

   ต.แม่คำ  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  57240  โทร. 053-779214  FAX. 053-779214

   นายเกรียงกริช  อรรฐาเมศร์  มือถือ. 081-8855447

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา

   ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000

   นายสุเทพ  ลิขิตแสนภู  มือถือ. 089-9534296

8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่  (ห้วยดินดำ)

   ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230

   นายสยาม  อินทาโถ

9. สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง)

   ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50150

   นายศิริชัย    ทองประเสริฐ  มือถือ. 089-7009639

10. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน

    ต.ทาขุมเงิน  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  51170  FAX. 053-274431

    นางอภิระมน  ฐิติชยาภรณ์  มือถือ. 086-5868877

11.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    ต.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  58110  FAX. 053-612078

    นายนุกูล   อุ่นใจจินต์  มือถือ. 081-3664939 

.......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  10  จังหวัดเพชรบูรณ์

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์

   ต.วังชมภู  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 67210  FAX. 056-771543

   นายพรพรหม   ธเนศอนันต์  มือถือ. 086-2020410

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก

   ต.ดินทอง  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก  65130

   นายสมบูรณ์    รัตนะชีวะกุล  มือถือ. 081-6743663

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

   ต.บ้านด่านนาขาม  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000

   นายมนูญ  แออ่วม  มือถือ. 081-9718064

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร

   ต.เขาเจ็ดลูก  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร  66150  FAX. 055-251317

    นายจักรวัฒน์     ชินรัตน์  มือถือ. 081-5343563

..........................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  11  จังหวัดชุมพร

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร

   ม.6  ต.ทรัพย์อนันต์  อ. ท่าแซะ  จ. ชุมพร 86140  โทร. 077-520157 , 081-2295254

   นายถมยา  ยินเจริญ  มือถือ. 089-8377516

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   ต.ห้วยทราย  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

   นายศุภสิทธิ์  ชุนเชาวฤทธิ์  มือถือ. 085-9202588

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฏร์ธานี

   ถ.ห้วยมุด  ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120  FAX. 077-283248

   นายวรวิทย์    หยูดำ  มือถือ. 081-9783757 , 081-6062857

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร

   ม.6 ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  86110

   นายโชคธณาห์    ป้องอาณา  มือถือ. 089-8745069 , 085-7924562

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง

   51/1  ม.3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

   นายสุกิจ    ลิ่วพฤกษพันธ์  มือถือ. 081-9701299

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา

   54/17  ม.2  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120 FAX. 076-440620 , FAX. 076-481033

   นายปิติ   ลายลักษณ์  มือถือ. 089 - 2144419 , 086-4704696

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต

   ม.5 ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  83110

   นายสรกฤษณ  สิงห์คำ  มือถือ. 084-7667644 , 084-0627647

.......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  12  จังหวัดสงขลา

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา

   ต. ฉลุง  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา  90110 โทร. 081-9581263 , 074-398211/FAX. 074-398211

   นายวัชรินทร์  วิเชียรนพรัตน์ มือถือ. 089-1283166

   นายวินัย  สุชีวะกุล  มือถือ. 081-3803345

2. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง

   หมู่ 1  ต.ป่าพะยอม  อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง 93110  โทร. 081-9581263  FAX. 074-841206-7

   นายวัชรินทร์  วิเชียรนพรัตน์  มือถือ. 089-1283166

3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ต.นาพรุ  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร. 075-356218  FAX. 075-341010

  นายกฤตธัช  อนัคฆมณี  มือถือ. 087-3191140 , 087-2652345

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่

   สำนักงานป่าไม้จังหวัดกระบี่(เดิม) หมู่ที่ 2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000  โทร. 075-622231

   นายประวิทย์ ประชุมทอง  มือถือ. 086-2705010

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง

   ต.ช่อง  อ.นาโยง  จ.ตรัง  92170  โทร. 075-218983  FAX 075-220305

   นายยงยศ   หยงสตาร์  มือถือ. 081-8925439

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล

   ม.7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล  91130  โทร.  074-711039

   นายเทเวศน์  บรรณพงศ์กร  มือถือ. 081-9341425

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี

   อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000  โทร. 073-331594  FAX. 073-348432

   นายสมพร  เอกวานิช  มือถือ. 081-8984758

8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา

   อ.เมือง  จ.ยะลา  95000   โทร. 073-212787  FAX. 073-212786

   นายสมพร  เอกวานิช  มือถือ. 081-9575123 , 086-2958530

9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส

   อ.เมือง  จ.นราธิวาส   96000  โทร. 073-511154  FAX. 073-513311

   นายจุมพล  สิทธิชัย  มือถือ. 081-0929826

 

Create Date : 10 มีนาคม 2557    
Last Update : 10 มีนาคม 2557 17:49:03 น.
Counter : 1001 Pageviews.  


ami~party
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add ami~party's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.