nongnou

เนื้อร้องเพลงหมู่บ้านพลัม


Happiness is here and now

Happiness is here and now,
I havedropped my worries.Nowhere to go, nothing to do, no longer in a hurry.Happiness is here and now,
I have dropped my worries.Somewhere to go, something to do, but not in a hurry.

Island of the self

Breathing in I go back to the island within myself.
There are beautiful trees within the island,
there are clear streams of water, there are birds, sunshine and fresh air, breathing out I feel safeI enjoy going back to my island.

The moon

The sun is going down and the sky is turning grey.
The day has not yet ended while the night is on its wayI hear a last bird singing and I join it in its song, and then everything falls silent while the twilight lingers on.
Now the starts are growing brighter, we are waiting for the moon.It is rising from a mountain like a luminous balloon, shining brighter than the sunshine, smiling limitless serene.
It is moving without moving, it’s a moon never seen.I keep looking in amazement. I keep looking in delight, every leaf has turn’d transparent, now it seems no longer night.
I would like to look forever and I pray we never part.Then at once, I find it shining from the bottom of my heart. Shining brighter than the sunshine, smiling limitless serene.
Shining inside, shining outside, it’s a moon I’ve never seen. I keep looking in amazement,
I keep looking in delight, and my joy surmounts the mountains. I have found the moon inside.

The rain

The rain is falling oh so softly, washing every leaf of every tree, washing every care.
Na-mo va-lo-ki-tesh-va-ra-ya, Na-mo va-lo-ki-tesh-va-ra-ya,
The rain is falling oh so strongly, reaching every foot of every tree, reaching every foot of affliction.
Na-mo va-lo-ki-tesh-va-ra-ya, Na-mo va-lo-ki-tesh-va-ra-ya,
The rain is falling oh so loudly, playing the music of joy for ten thousands of beings
.Na-mo va-lo-ki-tesh-va-ra-ya, Na-mo va-lo-ki-tesh-va-ra-ya,

Song of the wind

I listen to the song of the wind it has no nameI listen to the song of the wind it has no wordI listen to the song of the wind and I can see,
the wind is real, the wind is realI listen to the song of the sky it has no nameI listen to the song of the sky it has no nameI listen to the song of the sky and I can see,
the sky is real, the sky is realI listen to the song of the moon it has no nameI listen to the song of the moon it has no nameI listen to the song of the moon and I can see, the moon is real, the moon is realAnd I am free, I am free.

Gatha for mindful eating

In the dimension of space and timeWe chew as rhythmical as we breatheMaintaining the life of all our ancestorsOpening an upward path for descendantsIn the dimension of space and timeHow wonderful that we feed each otherEating we maintain compassion alive, to take all beings o the farther shore

Here is the Pure Land

Here is the Pureland, the pureland is here.
I smile in mindfulness, and dwell in the present moment.The Buddha is seen in an autumn leaf.
The Dharma in a floating cloud.
The Sangha body is everywhere, my true home is right here.Breathing in flowers are blooming.Breathing out I am aware that bamboos are swaying.My mind is free and I enjoy every moment.

No coming no going

No coming, no going, no after, no before.I hold you close to me, I release you to be so free.Because I am in you, and you are in me.Because I am in you, and you are in me.

Watch the Rosebud open

Watch the rosebud open and watch the seagull soar.Watch the wave roll on and the cloud drifted.There’s no time apart from summer rain.There’s no space apart from the wind.Things take their course.

Gatha for Planting a Tree

I entrust myself, I entrust myself.To the earth, to the Earth.And she entrusts herself to meI entrust myself, I entrust myself.To the Buddha, to the Buddha.And he entrusts himself to me

Breathe, You are Alive

Breathe, and you know that you are alive, breathe, and you know that all is helping you. Breathe, and you know that you are the word, breathe and you know that the flower is breathing you. Breathe for yourself, and breathe for the world, breathe in compassion, and breathe out the joy.Breathe, and be one with the air that you breathe, breathe, and be one with the river that flows. Breathe and be one with the earth that you tread,Breathe and be one with the fire that glows. Breathe and you break the thought of birth and death, breathe and you see impermanence is life.Breathe for your joy to be steady and calm, breathe for your sorrow to flow away. Breathe to renew every cell in your blood, breathe to renew the depths of consciousness. Breathe and you dwell in the here and now, breathe and all you touch is new and real.

Please call me by my True Names

My joy’s like spring so warm, it makes flowers bloom all over the earth.My pain’s like a river of tears, so vast it fills the four oceans.Please call me by my true names, so I am hear all my cries and laughter at once, So I can hear that my joy and pain are onePlease call me by my true names so that I can wake up and the door of my heart could be left open.

Winter Song

The gift of a quiet mind brings us peace and healingThe gift of a quiet heart makes love sweetWinning or losing, quietly breathingWatching the snow fall on cat’s feet.

Hi’s Song

Listen to me as you would to the song of the brook, or the song of the birdAs you would look on the green weeping cherry, the pink roses, and the yellow chrysanthemums, the blue bamboo, the pink clouds, and the bright moon, and the bright moon.

Awareness is a Mirror

Awareness is a mirror, awareness is a mirrorReflecting, reflecting the four elementsAwareness is a mirror, awareness is a mirrorReflecting, reflecting the four elementsBeauty is a heart that generates love and a mind that is open, a mind that is openAnd beauty is a heart that generates love and a mind that is open, a mind that is pure.

And when I rise

When I rise, let me rise like a bird, JoyfullyAnd when I fall, let me fall like a leaf, GracefullyWithout regretsAnd when I stand, let me stand like a tree, strong and tallAnd when I lie, let me like a lake, peacefully, calm and stillAnd when I work, let me work like a bee, wholeheartedlyAnd when I play, let me like a breeze, refreshingly, light and clear, like a breeze, refreshingly, light and clear …

Breathing in, Breathing out

Breathing in, breathing out, breathing in, breathing out,I am blooming as a flower,I am fresh as a dew.I am solid as a mountain,I am firm as the earth, I am free.Breathing in, breathing out, breathing in, breathing out,I am water, reflecting what is real, what is true.And I feel there is space deep inside of me,I am free, I am free, I am free


In, out, deep, slow
In, out; deep, slow;Calm, ease; smile, release.Present moment, wonderful moment.

Realm of the mind

The realm of the mind is mine, I can chooseI can choose where I want to beBoth heaven and hell, I know equally wellThe choice is up to me.

This is honey in your mind

There is honey in your eyes when you look without hungerThere is sunshine in your face when your mind is pureFeathers in your hand when you touch without takingPetals on your feet when you walk with joyMusic in your voice when you speak with laughterAnd moonlight in your scene when your heart is free.


หมายเหตู : ลองเข้าไปฟังเพลงใน web //www.thaiplumvillage.org/thpv_musics.html ส่วนถ้าใครอยากได้เพลงทั้งหมด หลังไมค์มานะ เดี๋ยวเราส่งไปให้
 

Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2552    
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2552 15:41:27 น.
Counter : 520 Pageviews.  

สาเหตุของผมหงอก & อาหารเพื่อผมสวยส่วนประกอบของเส้นผมเมื่อขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่าเส้นผมแต่ละเส้น จะมีองค์ประกอบ 3 ชั้นด้วยกัน คือ


1.คิวติเคิล เป็นชั้นที่อยู่นอกสุดของเส้นผม ประกอบด้วยเซลล์ที่แข็งคล้ายเกล็ดหรือเปลือกหุ้มซึ่งซ้อนพาดทับกันคล้ายกระเบื้องมุงหลังคา ส่วนขอบของเกล็ดแต่ละเกล็ดจะชี้ขึ้นด้านบน หันออกจากหนังศีราะ


2.คอร์เท็กซ์ เป็นชั้นที่อยู่ตรงกลางหนากว่าชั้นคิวติเคิลมาก จัดเป็นแกนของเส้นผม เซลล์ในชั้นนี้จะมีลักษณะยาวและเรียวเป็นเส้นและมีนิวเคลียสเป็นเส้นยาวในลักษณะเดียวกัน เซลล์เหล่านี้อยู่ติด ๆ กันโดยไม่มีช่องว่างแม้ว่าบางเซลล์จะมีช่องว่างเล็กมากคั่นอยู่ และในชั้นนี้เองที่มีเม็โของสีผมอยู่ด้วย ซึ่งมีชื่อเรียกว่า เมลานิน (Melanin) การสร้างเมลานินนั้นทำภายในเซลล์ผลิตเม็ดสี มีชื่อว่าเมลาโนไซท์ส (Melanocytes)


3.เมดัลลา ประกอบด้วยเซลล์คิวบอยดัล เป็นชั้นศูนย์กลางทำหน้าที่ส่งอาหารหล่อเลี้ยงเซลล์ของเส้นผมสองชั้นแรก สีของเส้นผมสร้างโดยเซลล์เมลาโนไซท์ สารที่ผลิตขึ้นเรียกว่า เมลานิน ทำให้เกิดสีดำตามลักษณะ
กรรมพันธ์


สาเหตุของผมหงอกก่อนวัยเมลาโนไซท์ส มีส่วนประกอบของเอนไซม์ชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกว่าไทโรซิเนส (Tyrosinase) เอนไซม์ตัวนี้จะสร้างเมลานินจากกรดอะมิโนที่มีชื่อว่า ไทโรซินถูกสังเคราะห์ขึ้นในร่างกายของมนุษย์เราจากเฟนิลอาลามีน (Phenylalanine) ซึ่งอยู่ในอาหารที่เรารับประทาน ได้แก่ นม ข้าวสาลี เป็นสิ่งที่ให้เฟนิลอาลานีนแก่เราได้มาก ถ้าร่างกายขาดสารเหล่านี้จะส่งผลให้ร่างกายขาดเมลานินคือเม็ดสีผม นี่คือสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมหงอกก่อนวัย


สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการหงอกก่อนวัยได้ คือ เมื่อเซลล์คอร์เท็กซ์ไม่สามารถสร้างเอนไซม์ไทโรซิเนสได้พอเพียง การที่สร้างได้น้อยลงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงทำให้เม็ดสีค่อย ๆ ลดลงไปทีละน้อย ๆ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือผมที่งอกขึ้นใหม่ก็จะมีสีขาวกว่าเส้นที่มันมาแทน
การป้องกันผมหงอกก่อนวัยนั้น ร่างกายจะต้องได้รับสารต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ อาจจะเป็นโดยการรับประทานอาหารที่มีสารเหล่านี้ หรือโดยการกินสารอาหารเพิ่มโดยตรง (วิตามินเม็ด) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาหารที่รับประทานมีสารเหล่านี้ครบถ้วนแล้วก็ตาม ผมก็ยังอาจหงอกก่อนวัยได้ด้วยสาเหตุอีกประการหนึ่ง คือ สารอาหารเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเซลล์ของคอร์เท็กซ์ โดยเส้นเลือดฝอยซึ่งอยู่ในปุ่มขนาดเล็กมากบนผิวหนังชั้นที่เรียกว่า เดอร์มา (Derma) การที่เส้นเลือดเหล่านี้ถูกใช้งานมานานจึงทำให้คุณภาพการทำงานไม่ดีเหมือนเดิมพอที่จะสามารถนำสารอาหารเหล่านี้ไปส่งให้แก่ เซลล์ของคอร์เท็กซ์ได้แม้ว่าเราจะรับประทานสารอาหารเหล่านี้ไปแล้วก็ตาม การแก้ไขคงต้องใช้วิธีการย้อมผมเพื่อช่วยปกปิด โดยเลือกใช้ยาย้อมผมที่ระคายเคือง มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดและการดึงผมไม่มีส่วนทำให้ผมหงอกเกิดเพื่มขึ้นค่ะ ส่วนการรักษาด้วยยาคงต้องปรึกษาแพทย์ผิวหนังโดยตรงค่ะ
ส่วนที่บอกว่าห้ามดึงเพราะเมื่อดึงแล้วจะทำให้มีเพิ่มมากขึ้นไม่จริงค่ะ


อาหารเพื่อผมสวยรู้มั้ยคะว่า ผมที่เป็นประกายเงางาม มีน้ำหนัก อยู่ทรง แข็งแรงตลอดเส้นไม่หักขาดแตกปลาย เป็นผลิตผลมาจากได้สารอาหารบำรุงที่พอเพียงเหมาะสม และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม บอกว่า ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้แชมพูและครีมนวดผมชนิดที่แพงที่สุด ดีที่สุดอย่างไรก็ตาม แต่ถ้าผมของคุณขาดสารอาหารที่จำเป็นแล้วก็ไร้ประโยชน์อยู่ดี ดังนั้นคุณๆ ที่รักเส้นผมอย่าลืมว่าความสมบูรณ์ของเส้นผมหลักๆ แล้วต้องสมบูรณ์จากได้สารอาหารหล่อเลี้ยงจากภายใน ส่วนครีมบำรุงต่างๆ นั้นเป็นเพียงปัจจัยเสริมภายนอกเท่านั้น คือ ต้องดีจากภายในก่อนนั่นเอง


สารอาหารจำเป็นที่เส้นผมต้องการ ได้แก่ - อาหารโปรตีนสูง เช่น ไข่ เนื้อไม่ติดมัน ธัญพืช นมพร่องมันเนย -ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เหมาะสำหรับเส้นผมที่อ่อนแอและคนที่ผมงอกช้า
- อาหารแคลเซียมสูง เช่น อาหารทะเล สาหร่าย นม กระดูกอ่อน กุ้งแห้ง ปลาเล็กปลาน้อย ช่วยบำรุงเส้นผมให้มีสุขภาพดีและมีชีวิตชีวา
-วิตามินเอ บำรุงหนังศีรษะให้มีสุขภาพดี ได้จากส้ม มะเขือเทศ แครอท ผักโขม บรอกโคลี่ มันฝรั่ง มะละกอ แคนตาลูป ผัก ผลไม้สีเหลือง แดงทั้งหลาย เป็นต้น
-วิตามินบี ช่วยขับน้ำมันธรรมชาติหล่อเลี้ยงทำให้เส้นผมมีความชุ่มชื่นไม่แห้งกรอบ มีมากในอาหารประเภท ซีเรียล ตับ ปลา ไข่ มะเขือเทศ ดอกกะหล่ำ และกล้วย ฯลฯ
-วิตามินซี ทำให้การ ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์รากผมได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิตามินซีมีมาก ในผลไม้รสเปรี้ยวทั้งหลาย เช่น มะม่วงดิบ ฝรั่ง มะขาม ส้ม สตรอเบอร์รี่ ผักใบเขียวต่างๆ
-ทางที่ดีที่สุดในการที่เส้นผมของคุณดูเป็นประกายเงางาม คือ คุณต้องได้รับ วิตามินอี ที่พอเพียง ซึ่งมีมากในข้าวกล้อง ถั่ว เกาลัด พืชเมล็ดเปลือกแข็ง
 
จมูกข้าวสาลี ผักใบเขียวต่างๆ เป็นต้น


นอกจากนี้ยังม ีแร่ธาตุ จำเป็นต่างๆ ที่สำคัญต่อระบบการทำงานและโครงสร้างของเส้นผม เพื่อสุขภาพผมที่แข็งแรง..


สังกะสี ได้แก่ อาหารประเภทสัตว์ปีก ถั่วทุกชนิด น้ำมันพืช น้ำมันงา จมูกข้าวสาลี
ทองแดง ในถั่วเมล็ดแห้ง อาหารทะเล ธัญพืช ลูกพรุน
เหล็ก ในตับ ไข่แดง ข้างโอ้ต ผลไม้แห้ง ผลไม้แห้ง เนื้อแดง
ไอโอดีน ในอาหารทะเล สาหร่าย


ส่วน อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง.. .เพื่อสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ
การที่เส้นผมจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เจ้าของเส้นผมต้องรับประทานอาหารให้ครบหมู่ และมีความหลากหลาย ขณะเดียวกันก็ อย่าลืมหลีกเลี่ยงอาหารที่จะส่งผลเสียกับเส้นผม ด้วยได้แก่
อาหารประเภทที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อติดมัน เนย กะทิ อาหารทอด น้ำมันหมู ช็อคโกแลต เพราะจะทำให้หนัง ศีรษะมีน้ำมันส่วนเกินออกมากเกินไป จนอาจจะ ทำให้ผมมัน และ หลุดร่วงง่าย และอาจ เกิดสิวขึ้นบนหนังศีรษะ ได้ด้วย ยิ่งเมื่อโดนฝุ่นควันมากๆ มาเกาะกับเส้นผมก็ยิ่งทำให้สกปรก และเกิดการอักเสบขึ้นได้
อีกอย่างที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือ แอลกอฮอล์ ค่ะเพราะจะขัดขวางการดูดซึมอาหารในร่างกาย หรือถ้าดื่มมากๆ ก็จะทำให้ไม่อยากอาหาร เมื่อรับประทานอาหารไม่ลงก็ทำให้ขาดสารอาหาร เส้นผมก็ขาดสารอาหารไปด้วย


งา คุณประโยชน์ของงานั้นมีมากมาย
อาทิเช่น
1. งา มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นสารอาหารที่อุดมไปด้วยกรดพาราอะมิโนแอซิคที่ช่วยบำบัดอาการนอนไม่หลับ , อ่อนเปรี้ยเพลียแรง, เป็นเหน็บชา , ปวดตามข้อกระดูก , เบื่ออาหาร , ท้องผูก ,เมื่อยสายตา , ขาดสมาธิ
2. งา เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินบี เช่น B1, 2, 3, 5, 6, 9 เป็นแหล่งโปรตีนที่มีแร่ธาตุที่สำคัญคือ ธาตุเหล็ก , สังกะสี , แคลเซียม ,ฟอสฟอรัส , ซึ่งเป็นธาตุที่สำคัญในการเสริมสร้างกระดูก
3. งา มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ช่วยย่อยไขมัน ช่วยลดคอเรสเตอรอล และไขมันในเลือดที่จะเกาะตัวกันเป็นลิ่ม
4. งา ช่วยในการย่อย กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และระบบประสาท
5. งา มีวิตามินอี ซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้ร่างกายดูสดชื่นดูหนุ่มสาวและแก่ช้า ทั้งยังรักษาผิวหนังให้เปล่งปลั่งสดใส จากภายในสู่ภายนอก
6. งา เป็นสารอาหารต้านมะเร็ง สารเซซามอนที่มีในงาจะช่วยป้องกันมะเร็งได้ ส่วนสารเซซามินจะช่วยเสริมคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ
7. งา ช่วยชะลอความหงอกของเส้นผม และช่วยให้ผมดกดำ
8. งา ดีสำหรับผู้สูงอายุ ช่วยเสริมภูมิต้านทานของร่างกายต่อการติดเชื้อ และป้องกันโรคหวัดและลดอาการหวัด, ภูมิแพ้ , แพ้อากาศ
9. งา ดีสำหรับเด็ก เพราะมีโปรตีนมากกว่านมวัว 2 เท่า มีแคลเซียมมากกว่าพืชผัก 40 เท่า ดีสำหรับสุภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน เพราะช่วยในการปรับฮอร์โมนเอสโตรเจน
10. งา มีโอเมก้า-3 ซึ่งช่วยบำรุงสมอง และป้องกันภาวะเสื่อมของสมอง ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
แพทย์โรคผิวหนังบอกว่า “โอเมก้า-3 คือยาวิเศษสำหรับผิวพรรณ ทำให้ผิวหน้าเต่งตึงป้องกันรอยย่น” และมีโอเมก้า-6 ช่วยให้ผิวพรรณสดใส และช่วยระบบสืบพันธุ์ให้ทำงานเป็นปกติ
11. งา มีสาร Beta – sitosterol ซึ่งมีฤทธิ์ลดอาการอักเสบได้ ช่วยบรรเทาอาการผิวไหม้แดง และช่วยกระบวนการหายของแผล
12. งา ช่วยลดอาการอักเสบของริดสีดวง และช่วยลดอาการท้องผูกได้
 
ข้อมูลอีกแหล่งนะคะ


วิตามินและแร่ธาตุต้านผมหงอกก่อนวัย การที่ร่างกายจะสามารถสร้างเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งทำหน้าที่สร้างเม็ดสีผมได้อย่างเพียงพอนั้น คุณต้องได้รับวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้อย่างเพียงพอก่อนค่ะ
1. ทองแดง พบมากในถั่วฝักยาว ถั่วแขก ถั่วลันเตา เมล็ดทานตะวัน ลูกเกด ลูกพลับ กล้วยตาก แครอท หัวไชเท้า เผือก มัน ผลไม้สดทุกชนิด
2. ไอโอดีน พบมากในอาหารทะเลทุกชนิด และอาหารที่ปรุงด้วยเกลือไอโอดีน
3. เหล็ก มีมากในปลา ลูกเกด ผักใบเขียว เช่น คะน้า ตำลึง กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักพื้นบ้าน เช่น มะเขือพวง ใบชะพลู ผักโขมหนาม และผักกูด
4. กรดโฟลิก พบมากในถั่วต่างๆ เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วดำ ผักใบเขียวเข้ม เช่น คะน้า ตำลึง ผักบุ้ง กวางตุ้ง แครอท ฟักทอง ไข่แดง และตับ
5. กรดแพนโทเทนิก หรือวิตามินบี 5 พบมากในข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด แอ๊ปเปิ้ล
6. พาบา อยู่ในกลุ่มวิตามินบีรวม ซึ่งเป็นวิตามินเทียมที่ละลายในน้ำ พบมากในจมูกข้าวสาลี ข้าวกล้อง โยเกิร์ต และผักใบเขียว
7. ไบโอติน เป็นหนึ่งในกลุ่มวิตามินบีคอมเพล็กซ์ พบมากในอาหารจำพวกถั่วเหลือง และซีเรียล (การกินยาปฏิชีวนะติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้การสังเคราะห์ไบโอตินในลำไส้ลดลง)


อาหารยับยั้งผมหงอกก่อนวัยกลุ่มอาหารที่มีความจำเป็นต่อการยับยั้งผมหงอกก่อนวัยมีดังนี้ค่ะ
1. สาหร่ายทะเล นำมาปรุงเป็นอาหารจำพวกข้าวปั้น ต้มจืด หรืออบกรอบกินเป็นของขบเคี้ยวยามว่าง นอกจากจะช่วยยับยั้งผมหงอกก่อนวัยแล้ว ยังช่วยทำให้ผมดกดำด้วย เพราะอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก และไอโอดีน
2. งา โรยงาลงในอาหารในแต่ละมื้อ จะช่วยยับยั้งปัญหาผมหงอกก่อนวัยได้ เพราะในงามีไขมันจากธรรมชาติ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินอี และเกลือแร่
3. เครื่องดื่มสมุนไพร ปั่นแครอทหั่นหยาบ 1/2 ถ้วย หัวไชเท้าหั่นหยาบ 1/2 ถ้วย และน้ำเย็นจัด 1 ถ้วยเข้าด้วยกัน กรองเอาแต่น้ำใส่ในแก้ว ปรุงรสด้วยน้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ และเกลือป่น 1/4 ช้อนชา ดื่มทันที


ครีมหมักผมสมุนไพรต้านผมหงอก
เพียงนำสมุนไพรที่เราแนะนำต่อไปนี้มาทำเป็นครีมหมักผม จะช่วยต้านปัญหาผมหงอกก่อนวัยของคุณได้ค่ะ นำใบบัวบกสดปั่นกับน้ำสะอาดปริมาณพอเหมาะให้ละเอียด กรองเอาแต่น้ำ แล้วนำมาเคี่ยวกับน้ำมะพร้าว จากนั้นนำมาชโลมผม หรือนวดหนังศีรษะ ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด นำใบบัวบกสดมาตำแล้วคั้นเอาแต่น้ำ แล้วชโลมผมทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที จากนั้นสระผมตามปกติด้วยแชมพูสมุนไพร นำน้ำมันมะกอกนวดหนังศีรษะ ใช้ผ้าโพกหัวทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนำผลมะกรูด2-3 ผลเผาไฟพอสุก จากนั้นนำมาขยำกับน้ำ และนำน้ำที่คั้นได้ไปสระผม
ใช้น้ำเมือกว่านหางจระเข้ชโลมผมจนทั่ว อย่าให้เปียกมากเกินไป ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ผมจะแห้งพอดี ทำเป็นประจำทุกเช้า-เย็น และหลังสระผม
เมื่อแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี นอกจากจะไร้ปัญหาเรื่องผมหงอกก่อนวัยแล้ว อาจส่งผลให้คุณมีผมดกดำสลวยอย่างคนสุขภาพดีได้อีกด้วย ส่วนคนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีแล้วมีปัญหาผมหงอกก่อนวัย ควรรีบไปพบแพทย์โรคผิวหนัง เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด และหาทางรักษาที่ถูกวิธีต่อไปค่ะ
 Free TextEditor
 

Create Date : 13 มกราคม 2552    
Last Update : 13 มกราคม 2552 11:18:40 น.
Counter : 13826 Pageviews.  

1  2  

nongnou
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add nongnou's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.