Seven Wonders of the Solar System


Seven Wonders of the Solar System

1.(The Leaning Tower of Pisa)

//3.bp.blogspot.com/-eIH0GaD4etc/Ukvj95yuT0I/AAAAAAAAAg8/L5z9pAqLh7s/s1600/e0b8abe0b8ade0b980e0b8ade0b899.jpg

ที่มา ://kwanlikehistory.blogspot.com/2013/10/blog-post.html

หอเอนเมืองปีซา ตั้งอยู่ที่เมืองปีซาประเทศอิตาลี เริ่มสร้างเมื่อค.ศ. 1174แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเมื่อก่อสร้างไปได้ประมาณ 4-5 ชั้น เนื่องจากพื้นดินใต้อาคารเริ่มยุบลงจากการที่รากฐานของอาคารไม่มั่นคงพออย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อปีค.ศ. 1350ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของโครงสร้างด้านบนไปจากแผนผังเดิมเพื่อถ่วงดุลกับการเอียงของหอโดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 176 ปี

2.The colosseum  of Rome

//static1.squarespace.com/static/534c24a1e4b028f6221dffae/535fd8b4e4b04c365eb3b838/535fd8b9e4b088f0b6255cb3/1398790330858/thecoliseum.jpg

ที่มา://www.stpiusxym.com/world-youth-day-prilgrimage-events/

สนามกีฬาแห่งกรุงโรม เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมัน และสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิติตัส (Titus)  ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือ ประมาณปี ค.ศ. 80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน ใต้อัฒจรรย์มีห้องใต้ดินที่สร้างขึ้นเพื่อขังสิงโตและนักโทษประหาร ก่อนปล่อยให้ออกมาต่อสู้กันกลางสนาม นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประลองฝีมือของเหล่าอัศวินในยุคนั้น

ที่มา : //kwanlikehistory.blogspot.com/2013/10/blog-post.html

3.The Great Wall of China

//images.mentalfloss.com/sites/default/files/styles/insert_main_wide_image/public/iStock_000023302173_Small.jpg

ที่มา: //mentalfloss.com/article/67539/15-colossal-facts-about-great-wall-china

กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 332 - 339 โดยจิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นกำแพงอิฐที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งยาวประมาณ2400 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวตาตาร์ กำแพงสร้างด้วยดิน หิน และก่ออิฐโดยรอบ มีการสร้างป้อมปราการประมาณ 15,000 แห่ง

4.Stonehenge

//www.english-heritage.org.uk/remote/www.english-heritage.org.uk/content/properties/stonehenge/portico/2670999/stonehenge-sunrise?w=640&mode=none&scale=downscale&quality=60&anchor=middlecenter

ที่มา : //www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/history/

กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์ มีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบซาลิสเบอรี ด้านเหนือของเมืองซาลิสเบอรี ในมณฑลวิลไซร์ ห่างจากกรุงลอนดอนไป  10  ไมล์ ประเทศอังกฤษ

5.The Catacombs of Alexandria

//www.unmuseum.org/7wonders/catacomb_maintomb.jpg

ที่มา : //www.unmuseum.org/7wonders/catacomb.htm

สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย มีชื่อเรียกว่า คาตาโกมบ์ ตั้งอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ เป็นสุสานฝังศพใต้ดินของกษัตริย์อียิปต์โบราณ ไม่ปรากฎหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง เป็นสุสานของใคร และสร้างเมื่อใด

6.The Mosgue of Hagia Sophia

//www.metmuseum.org/-/media/Images/Exhibitions/2012/Byzantium%20and%20Islam/blog/Hagia_Sophia1.jpg

ที่มา : //www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2012/byzantium-and-islam/blog/where-in-the-world/posts/hagia-sophia

สุเหร่าโซเฟีย เป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะกรรมกรีกและเปอร์เชียหรือเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ (Byzantine)  เดิมเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา กรุงคอนสแตนติโนเปิล ประเทศตุรกี แต่กลับถูกชนชาติเติร์กบุกทำลาย ต่อมาในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน ได้สร้างขึ้นมาใหม่อย่างวิจิตรงดงามด้วยเครื่องประดับตกแต่งที่มีค่าต่างๆ โดยใช้เวลาในการสร้างนานถึงประมาณ  20  ปี แต่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทำให้แตกร้าวเสียหาย ซึ่งได้รับการซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพเดิมในเวลาต่อมา พอหลังจากสมัยของจักรพรรดิจัสติเนียน พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่  2   ซึ่งทรงนับถือศาสนาอิสลามได้เข้ามามีอำนาจเหนือตุรกี ได้ดัดแปลงให้โบสถ์กลายเป็นสุเหร่าที่มีความงามทางสถาปัตยกรรมอีกแบบหนึ่ง

7.The Porcelain Tower of Nanking

//www.buddhistchannel.tv/picture/upload/Baoen-Temple.jpg

ที่มา : //www.buddhistchannel.tv/index.php?id=46,9432,0,0,1,0#.V7xSL1uLS1s

เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง ตั้งอยู่ที่เมืองนานกิงที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีน สร้างขึ้นในสมัยของราชวงศ์เหม็ง เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15   ปัจจุบันองค์เจดีย์อยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก เนื่องจากเหตุการณ์เกิดกบฎไท้เผ็งได้ถูกเผาทำลายเมื่อ พ.ศ. 2392


1.Leaning Tower of Pisa Located in Pisa, Italy startedto build on. Fri. In 1174, but construction had to halt construction on the 4-5floor because the ground under the building began to collapse from thefoundation of the building is not stable enough. However, there has beenfurther construction until completed last year. Fri. 1350, which is changingsome of the structure from the original plan to cope with the tilt of thetower. The overall construction period of 176 years.

2. The stadium of Rome, is a large outdoorsports stadium built in the reign of Emperor Wen of Western PA Xian hotels andRoman Emperor Carlo's secularization (Titus) in the 18th century, 1 or about1979 80 amphitheatre is a circular brick and sandstone temple by around 57meters high, approximately 527 metres can hold approximately 50,000 spectatorswere people under the grandstand has a cellar that was built to confine thelion and civilian prisoners before release to come out. " It is also usedas a venue for a match Knight.

3. The great wall of China was builtaround the abdicated shunzhi 332-339 by the past as a brick wall, the longestin the world, with approximately 2400 kilometres to prevent incursions fromTatar walls built with brick and stone and soil surrounding the fortress iscreated approximately 15,000 properties

4. Cairn eerie Stonehenge. Between thelate Neolithic and early Bronze Age. Located in Salisbury plains region. Thenorthern city of Salisbury and Dartford. Orange County Site 10 miles away fromLondon, England

5. Tomb of Alexandria. Called DiegoCatalonian Wycombe is located in Alexandria. Egypt The cemetery is the burialground of the kings of ancient Egypt. There was no evidence as to who is theCreator. The cemetery is one of And build upon any

6. Sophia mosque architecture thatresembles a mix between art, Greek activity or Persia called Byzantinearchitecture (Byzantine), formerly the Church of the Christian religion at thecountry of Constantinople Turkey. But the Turks invaded the nation wasdestroyed later in the reign of Emperor Justinian built ebony muscle assfuckingwhite butt new exquisite jewelry with precious decorations by using the time tobuild up to about 20 years, but an earthquake made it cracked, damaged. Whichhas been repaired, until in pristine condition at a later time. After the reignof the Emperor Justinian ebony muscle assfucking white butt. God, Humboldt,Mono 2 AMED, which get into the Islamic sphere power over Turkey. Be convertedto a Church into a mosque with architectural beauty.

7. Porcelain Tower of Nanjing Located inNanjing, which is north of China. Built in the reign of dynasties Meng. Aroundthe 15th century, the pagoda is in very poor condition. The event takes placebetween rebel Tai Ee was destroyed in 2392 when the Act.
Create Date : 13 สิงหาคม 2559
Last Update : 23 สิงหาคม 2559 20:52:38 น.
Counter : 140 Pageviews.

5 comments
  
For me. I am interested in this subject, much like it has magical library. I feel like it's pulling me into it every time I'm interested in it. Until I stop it is not interested. Do you think like me?

โดย: Chalasai (สมาชิกหมายเลข 3341757 ) วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:9:35:18 น.
  
A blog is very good. Universal access to historical material that had come to me to see that I'm a lot more. Each place has a history of view I'm not very interesting. Where I'm older I j most of them have a history or the most interesting?
โดย: wisetlug wongpeng (สมาชิกหมายเลข 3363476 ) วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:9:37:31 น.
  
to wisetlug wongpeng
For me, the most fascinating Stonehenge because it is a very remarkable wonders.
โดย: นิตยา (สมาชิกหมายเลข 3358491 ) วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:9:45:11 น.
  
โดย: นิตยา (สมาชิกหมายเลข 3358491 ) วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:9:47:23 น.
  
to chalasai

I think so too


โดย: นิตยา (สมาชิกหมายเลข 3358491 ) วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:9:48:16 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Monthสมาชิกหมายเลข 3358491
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]New Comments