New7Wonders of the World


1.Rio De Janeiro
ที่มา ://world.new7wonders.com/new7wonders-of-the-world-

ที่มา ://world.new7wonders.com/new7wonders-of-the-world-finalists/christ-redeemer-1931-rio-de-janeiro-brazil/

รูปปั้นพระเยซูคริสต์นี้ตั้งอยู่ที่ยอดเขากอร์โกวาโดมีความสูงราว38 เมตร ได้รับการออกแบบโดยไฮตอร์ ดาซิลวา คอสตาชาวบราซิล และสร้างโดยพอลลันดอฟสกี้ ประติมากรชาวฝรั่งเศสเชื้อสายโปแลนด์ ใช้เวลาในการสร้าง 5 ปี โดยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ตุลาคม ปีพ.ศ.2474 รูปปั้นพระเยซูคริสต์นี้ถือเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของนครริโอเดอจาเนโรและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบราซิลมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ราว1,800,000รายต่อปี

ที่มา : //travel.mthai.com/blog/4515.html


2.ชิเชนอิตซา คาบสมุทรยูคาตาน เม็กซิโก
Image result for ชิเชนอิตซา คาบสมุทรยูคาตาน เม็กซิโก

ที่มา: //pirun.ku.ac.th/~b5310101217/

ชิเชนอิตซาเป็นภาษามายาแปลว่า ต้นทางแห่งความสุขสบายของประชาชน ชิเชน อิตซาเป็นวิหารที่โด่งดังที่สุดของชนเผ่ามายา ถือเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของอารยธรรมมายา การผสมผสานทางโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหลากหลายชนิดของชิเชน อิตซาทั้งพีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์) วิหารชัค มุล (รูปปั้นซึ่งเป็นศิลปะแบบมายา) ห้องโถงที่เต็มไปด้วยเสาหลายพันต้นและลานกว้างที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชนในอดีตนั้น แสดงให้เห็นถึงความพิเศษในเชิงสถาปัตยกรรมด้านการจัดวางองค์ประกอบของเนื้อที่และพื้นที่ใช้สอย โดยเฉพาะในส่วนของพีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคานซึ่งถือเป็นพีระมิดแห่งสุดท้ายและเป็นพีระมิดที่กล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของอารยธรรมมายาด้วย


3. มาชูปิกชู ประเทศเปรู
Image result for มาชูปิกชู ประเทศเปรู

ที่มา : //www.baanmaha.com/community/threads/23538-

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15 จักรพรรดิ ปาชาคูเทค ยูปันกี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรอินคาได้สร้างเมืองแห่งหนึ่งบนภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกชื่อว่า มาชู ปิกชู (มีความหมายว่าภูเขาโบราณ) ปัจจุบันอยู่ในประเทศเปรู ที่ตั้งของเมืองนี้ค่อนข้างกันดารยากที่จะเข้าถึง โดยตั้งอยู่บนที่ราบสูงแอนดิส ลึกเข้าไปในป่า

อเมซอนและอยู่เหนือแม่น้ำอุรุบัมบาซึ่งภายหลังชาวอินคาได้อพยพออกจากเมืองนี้เนื่องจากเกิดโรคระบาดขึ้น หลังจากอาณาจักรอินคาล่มสลายจากการพ่ายแพ้สงครามให้กับชาวสเปน เมืองแห่งนี้ก็ได้หายสาบสูญไปกว่า 3 ศตวรรษ จนกระทั่งได้รับการค้นพบใหม่โดยฮิราม บิงแฮม นักโบราณคดีชาวอเมริกันในปี พ.ศ.2454

ที่มา : //travel.mthai.com/blog/4515.html


4. กำแพงเมืองจีน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 4. กำแพงเมืองจีน

ที่มา : //www.extraplustravel.com/tour

กำแพงเมืองจีนตั้งอยู่บนพรมแดนทางตอนเหนือของประเทศจีน เริ่มต้นสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน (ราวปี พ.ศ.322-337 หรือ 221-206 ปีก่อนคริสตกาล) โดยมีจุดประสงค์ในการเชื่อมโยงป้อมปราการให้เป็นหนึ่เดียวเพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่ามองโกลในอดีตมีความยาวทั้งสิ้นกว่า 6,700 กิโลเมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา


5.สนามกีฬาโคลอสเซียม กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สนามกีฬาโคลอสเซียม กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ที่มา : //ansharimages.com/

สิ่งก่อสร้างรูปทรงโค้งเป็นวงกลมซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของกรุงโรมแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเหล่านักรบโรมันและเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันสนามกีฬาแห่งนี้สูง 48 เมตร ยาว 188 เมตร และกว้าง 156 เมตร แนวคิดในการออกแบบโคลอสเซียมนี้ยังคงมีความสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้ดังจะเห็นได้จากการออกแบบสนามกีฬาแทบทุกแห่งในโลกนับตั้งแต่นั้นมาต้องปฏิบัติตามแม่แบบดั้งเดิมของโคลอสเซียมอย่างปฏิเสธไม่ได้


6.เปตรา ประเทศจอร์แดน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เปตรา ประเทศจอร์แดน

ที่มา : //www.about108.com/2013/07/petra.html

เปตราเป็นภาษากรีกมีความหมายว่าหิน เมืองโบราณเปตราตั้งอยู่ในทะเลทรายเป็นเมืองหลวงของชนเผ่านาบาเชียนซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอร์แดนในสมัยก่อนสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์อาเรตัสที่ 4 (9 ปีก่อนคริสตกาล-ค.ศ.40)


7.ทัชมาฮาล เมืองอักรา ประเทศอินเดีย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทัชมาฮาล เมืองอักรา ประเทศอินเดีย

ที่มา : //my.dek-d.com/banana-skyblue/writer/viewlongc.php?id=921619&chapter=201

ทัชมาฮาลสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ชาห์จาฮัน เพื่อใช้เป็นที่ฝังศพของพระนางมุมทัซ มาฮาลมเหสีที่พระองค์ทรงรักมากที่สุดซึ่งเสียชีวิตขณะมีอายุได้เพียง 39 ชันษาหลังจากที่ให้กำเนิดบุตรคนที่14 ทัชมาฮาลสร้างขึ้นระหว่างคริสต์ศักราช 1631-1648 สร้างโดยใช้หินอ่อนสีขาวทั้งหลังรวมทั้งใช้วัสดุในการตกแต่งชั้นเลิศจากทั่วเอเชียซึ่งขนส่งโดยใช้ช้างกว่า 1,000ตัว


1.Statue of Jesus Christ, this is located atthe Summit, koko WA Nido. With a height of 38 metres ofrailings designed by haito da Silva Costa. Nationals of Brazil and created byPaul Lanta dofot cookies.Sculptor nationals of France Poland descent. Take thetime to create five years starting on October 12 2474 (1931) Statueof Jesus Christ, this is the most famous monument of the world. And it has becomethe city's symbol of Rio de Janeiro, and it is a psychological restraint ofnationals of Brazil


2. Chichen Itza, a Mayan language means. Thesource of the joy of Chichen Itza is the most famous temples of the Maya. Isthe political and economic center of the Mayan civilization. Combining thestructure of the building for various types of Chichen Itza Pyramid of the godsin the bar ditch cleaning. (Supreme god of the Maya, who was made man) ChuckField Cathedral (sculptures, the art of illusion), the hall was filled withthousands of Poles and the courtyard was used as a congregation.In the past,people with


3. During the 15th century,Emperor Pasha Cool Tech Yu Ki, founder of the Inca Empire. Have built a city onthe hill that was covered with clouds Machu Picchu (meaning ancient mountain)is currently in Peru. The city is fairly remote, difficult to access. Locatedon a plateau Ann dyslexia. Deep in the Amazon jungle and above the RiverUruguay Bambara. After the Incas were evacuated from the city, due to anoutbreak. After the fall of the Inca Empire lost the battle with the Spaniard.The city has lost more than three centuries until it was discovered by SanRamon Bingham American archaeologists in the year 2454


4. Great Wall of China, located on the northernborder of China. Starting built in the Qin Dynasty (322-337BC or circa 221-206 BC), with the aim of linking thefortress into one to prevent invasions from Mongol tribes in the past. Thetotal length of over 6,700 kilometers is the longestman-made structure in the world has ever had.


5. Building a curved in a circle, which islocated in the Centre of Rome, this property. Built to glorify Roman warriorsand a monument that represents the greatness of the Roman Empire, the stadium, 48 meters long and 156 metres wide and 188 m concept in the design of the Colosseum, this is stillimportant today. It is visible from the stadium design to virtually anywhere inthe world, since it must follow the template of the original Colosseumdefinitely.


6. Petra Greek Meaning stone The ancient city ofPetra in the desert. Ba Na ethnic capital of Diocletian, a tribe living in thesouth of Jordan in the past. Built in the reign of King Ares Titus 4 (9 BC - 40 AD).


7. The Taj Mahal was built by Emperor Shah JaHan to the burial of her corner Tuzla Mahal, the wife whom he loved most, whodied at the age of only 39 age after giving birth to a sonat 14. the Taj Mahal was built between 1631-1648BC, built using white marble and back. The materials used in the décorof Asian elephants, which are used by more than 1,000 vehicles.

Create Date : 13 สิงหาคม 2559
Last Update : 6 กันยายน 2559 20:41:38 น.
Counter : 283 Pageviews.

6 comments
  
The building is remarkable, very exciting. Beautiful leaves, which are very rare and only gave them so many balls, conservation in the future will be studied, and some buildings, it is difficult to understand how created? Built for what? What wonders are located near the Thailand country?

โดย: Jiraporn Wimonsarngnin (สมาชิกหมายเลข 3351987 ) วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:9:33:49 น.
  
Great Wall of China Taj Mahal in India The place is very close to Thailand.

โดย: นิตยา (สมาชิกหมายเลข 3358491 ) วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:9:39:34 น.
  
The web is very good Make known attractions, and made me want to travel. And all that is ancient country with a history and story of each. Learn universal history teacher likes to listen to storytelling. I was at the stadium Colosseum, Rome, Italy fought and it looks very month. I want to make in the field. Watch his fights If people lose him to do it?
โดย: Aun Single (สมาชิกหมายเลข 3341604 ) วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:9:42:38 น.
  
to Aun Single

People who are allergic, you would die, but if your opponent does not kill, it survived.

โดย: นิตยา (สมาชิกหมายเลข 3358491 ) วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:9:52:51 น.
  
Many thanks to introduce the seven wonders of the world, I also know that the seventh. Wonders of the World and also at the various locations. I would like to visit the Great Wall of China does. Want to know where the Great Wall of China. It should, however, be possible to travel convenience. And should be prepared to accommodate some devices should be easy.
โดย: สมาชิกหมายเลข 3374593 วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:10:10:12 น.
  
Many thanks to introduce the seven wonders of the world, I also know that the seventh. Wonders of the World and also at the various locations. I would like to visit the Great Wall of China does. Want to know where the Great Wall of China. It should, however, be possible to travel convenience. And should be prepared to accommodate some devices should be easy.
โดย: สมาชิกหมายเลข 3374593 วันที่: 16 กันยายน 2559 เวลา:19:16:27 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมาชิกหมายเลข 3358491
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]New Comments