ONE SUNSET WILL BE ONE MOONLIGHT
Group Blog
 
All Blogs
 

ข่าวหุ้น

IFEC ปันผลระหว่างกาลงวด 3 เดือน 0.03 บ./หุ้น จ่าย 1 ธ.ค.

มจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ(IFEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด ระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 407,792,810 หุ้น หักด้วยส่วนที่บริษัทซื้อคืน ตามโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ซึ่งครบกำหนดโครงการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 จำนวน 12,850,000 หุ้น คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล จำนวน 394,942,810 หุ้น คิดเป็นเงินรวมในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ทั้งสิ้น 11,848,284.30 บาท
ทั้งนี้ ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 โดยวันดังกล่าว คือ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2552

ที่มา: //www.ryt9.com/s/iq05/741047/
 

Create Date : 04 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2552 22:48:42 น.
Counter : 170 Pageviews.  

หุ้นกู้ KTC

หุ้นกู้ KTC อายุ 4 ปี ขาย 2-5 พ.ย.2552 ดอกเบี้ย 5.5-6.0%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ได้นับ 1 ไฟลิ่งหุ้นกู้ของบมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) ครั้งที่ 5/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 โดยจะเสนอขายในช่วงวันที่ 2-5 พ.ย.52
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็นปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี และ ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้
 

Create Date : 04 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2552 22:47:02 น.
Counter : 269 Pageviews.  

หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF

หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF
อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.90%
อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 4.30%
อายุ 6 ปี ดอกเบี้ย 4.80%
อันดับเครดิต A+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท
เปิดจองซื้อ 19-20 และ 23-24 พ.ย.2552นี้
ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 

Create Date : 04 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2552 22:45:01 น.
Counter : 267 Pageviews.  

ขายหุ้นกู้ ไทยคม ระดม 7,000 ล้าน


บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (SET BKK: THCOM) ประกาศวันนี้ว่า บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี และ 5 ปี จำนวนรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน โดยเปิดจองจำนวนซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 5 พฤศจิกายน นี้ โดยมีธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ทหารไทย และสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย นอกจากนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไทยคม ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ไทยคม (THCOM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้เดิมจากต่างประเทศ ซึ่งใช้ไปในโครงการดาวเทียมไทยคม 4 และ ไทยคม 5 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการบริหาร ลดความผันผวนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และช่วยปรับปรุงต้นทุนทางการเงินได้อีกด้วย”
“บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด อายุ 3 ปี และ 5 ปี เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปและสถาบัน โดยเปิดจองซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 2-5 พฤศจิกายน นี้ สำหรับหุ้นกู้ไทยคมชุดแรกอายุ 3 ปี นั้น กำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.25% ต่อปี ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.15% ต่อปี โดยบริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุนทุกๆ 3เดือน”
“บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิต BBB+ จาก TRIS ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอในธุรกิจดาวเทียมปกติ ตลอดจนผลประกอบการที่ดีและมูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในธุรกิจดาวเทียมบรอดแบนด์ในประเทศไทยและออสเตรเลีย รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการสนับสนุนของบริษัทในกลุ่ม โดยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายว่าบริษัทฯ จะยังคงรักษาสภาพทางการตลาดที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้ สามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอต่อไปได้ โดยที่บทบาทของไอพีสตาร์จะค่อย ๆ เพิ่มความสำคัญมากขึ้นในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า”
นายอารักษ์ กล่าวเสริมว่า “บมจ.ไทยคม ได้รับการยอมรับถึงความเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการดาวเทียมสื่อสารแห่ง ภูมิภาคที่ดำเนินธุรกิจมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา 18 ปี ย่อมแสดงถึงศักยภาพความสามารถของผู้บริหารและพนักงานได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าต่อไปในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคนี้”
ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ไทยคมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามไปยังธนาคารดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 

Create Date : 04 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2552 22:40:20 น.
Counter : 244 Pageviews.  

ขายหุ้นกู้ -- ข่าวขายหุ้นกู้

//www.ryt9.com/
 

Create Date : 04 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2552 22:37:17 น.
Counter : 204 Pageviews.  


ayuhi292
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ayuhi292's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.