ONE SUNSET WILL BE ONE MOONLIGHT
Group Blog
 
All Blogs
 
กติกาการเล่นแบดมินตัน

ผู้เล่น (PLAYERS)
(ก.) คำว่า"ผู้เล่น" (players)หมายความว่าผู้เล่นในเกมทุกคน
(ข.) ในการเล่นประเภทคู่ ผู้เล่นจะต้องมีข้างละ 2 คน และการเล่นประเภทเดี่ยวจะมีผู้เล้นข้างละ 1 คน (ค.) ข้างใดที่มีสิทธิส่งลูกจะต้องเรียกว่าข้าง"ส่งลูก"(The "In" Side) ส่วนอีกข้างหนึ่งจะเรียกว่าข้าง"รับลูก" (The "Out" Side)
การเสี่ยง (THE TOSS)

ก่อนที่จะตั้งต้นเล่น ทั้ง 2 ข้างที่จะต่อต้านกันต้องทำการเสี่ยง ข้างที่ชนะการเสี่ยง มีสิทธิที่จะเลือก:-
ก. เลือกส่งลูกก่อน
ข. ไม่ส่งลูกก่อน
ค. เลือกที่ (เอาด้านใดด้านหนึ่ง)ข้างที่แพ้การเสี่ยงจะได้แต่ที่ยังเหลืออยู่เท่านั้น
การนับแต้ม(SCORING)

(ก.) การเล่นประเภทคู่ และการเล่นประเภทชายเดี่ยวเกมๆหนึ่งมี 15 คะแนน เมื่อได้ 14 เท่ากันสิทธิที่จะเลือก "กำหนด" (Setting the game) ให้เกมนั้นเล่นที่ 15 คะแนนเลย หรือ จะเล่นต่อไปอีก 3 คะแนนในกรณีหลังใครถึง 3 ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ
(ข.) การเล่นประเภทหญิงเดี่ยว และเด็กเล็ก เกมหนึ่งจะมี 11 คะแนน เมื่อได้ 10 คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้ 10 คะแนน ก่อน จะมีสิทธิที่"กำหนด" ว่าจะเล่นที่ 11 คะแนน หรือ จะเล่นต่อไปอีก 3 คะแนน ในกรณีหลังผู้ที่ได้ 3 คะแนนก่อนจะ เป็นฝ่ายชนะถ้าไม่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ผู้แข่งขันจะต้องเอาชนะกันให้ได้ก่อน 2 ใน 3 เกม ผู้เล่นจะต้องสลับข้างกัน เมื่อเล่นเกมที่ 1 จบลงถ้ามีการเล่นถึงเกมที่ 3 ผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนข้างกันเมื่อ คะแนนตามที่กำหนดไว้ตังต่อไปนี้
(ก.) 8 คะแนนสำหรับเกม 15 คะแนน
(ข.) 6 คะแนนสำหรับเกม 11 คะแนน
---------------------------------------------------------------------------------

กติกาการเล่นคู่และเดี่ยว
การเล่นคู่ (DOUBLES PLAY)

เมื่อได้ตกลงกันว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายส่งลูกก่อนผู้เล่นซึ่งอยู่ในสนาม "ส่งลูก" แทยงมุมตรงกันข้ามถ้าเสียผู้ที่คู่กับฝ่ายส่งลูก จะต้องเป็นผู้ส่งลูกต่อไป ถ้าเสียอีก จะเปลี่ยนการส่งลูกให้แก่ฝ่ายตรงข้ามอีกทีหนึ่งซึ่งแต่ละฝั่งจะสิทธิการส่งลูกข้างละ 2 ครั้ง
ผู้ที่จะรับลูกส่งได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ส่งลูกมาให้เท่านั้น แต่ถ้าลูกถูกตัวผู้เล่นที่ร่วมกันกับผู้ที่รับลูกส่ง หรือผู้ที่เล่นร่วมกันรับลูกส่ง ตีลูกส่งนั้น ผู้ที่ส่งลูกจะได้ 1 คะแนน
ข้างที่ตั้งต้นเกมส่งลูกได้คนเดียวในการเข้าตีโต้คราวแรกผู้ส่งลูกนั้นจะส่งลูกได้เรื่อยๆ จนกว่าจะเสียแต้มในการตีโต้คราวต่อๆไป ผู้เล่นร่วมแต่ละข้างส่งลูกได้จนครบจำนวน ข้างที่ชนะเกมจะต้องเป็นข้างที่ส่งลูกก่อนในเกมต่อไป
ถ้าผู้เล่นยืนผิดคอร์ดเวลาส่งลูก และบังเอิญเป็นฝ่ายได้แต้ม จะต้องมีการให้"เอาใหม่" โดยเงื่อนไขจะต้องใช้สิทธิเรียกร้อง ก่อนที่จะมีการส่งลูกครั้งต่อไป
การเล่นเดี่ยว(SINGLES PLAY)
การเล่นเดี่ยว ให้ใช้กติกาในข้อ 9-12 เว้นแต่
(ก.) ผู้เล่นจะต้องส่งลูก หรือรับลูกส่งให้สนามรับลูกส่งขวามือ แต่เฉพาะเมื่อการนับคะแนนของผู้ส่งลูกจำนวน 0(ศูนย์) หรือการนับคะแนน ของเขาได้เป็นจำนวนเลขคู่เท่านั้นการส่งลูกและรับลูกจะต้องส่งและรับในสนาม ส่งลูกทางซ้ายมือเมื่อการนับแต้มของผู้ส่งลูกได้จำนวนเป็นคี่
(ข.) ผู้เล่นต้องเปลี่ยนสนามส่งลูกภายหลังที่ทำคะแนนได้ 1 คะแนน
การทำ"เสีย"(FAULTS)
การทำ"เสีย" ซึ่งผู้เล่นที่เป็นข้าง"ส่งลูก" เป็นผู้ทำขึ้น จะทำให้เสียสิทธิการส่งลูก แต่ถ้าเกิดขึ้นจากฝ่ายรับลูกผู้ที่ส่งลูกจะได้แต้ม
การทำ"เสีย"เกิดขึ้นเมื่อ:-
(ก.) ในการส่งลูก
(1.) ถ้าลูกที่กำลังถูกตีนั้นอยู้สูงกว่าเอวของผู้ส่ง
(2.) ถ้าตัวก้านของแร็กเก็ตไม่ชี้ตำลงถึงขนาดที่เห็นได้ชัดว่าส่วนหัวของแร็กเก็ตทั้งหมดอยู่ตำกว่าทุกส่วนของมือที่จับแร็กเก็ต
ของผู้ส่งลูก
(ข.) ในการส่งลูก ถ้าลูกไปตกอยู่ในสนามส่งลูกที่ไม่ทแยงมุมตรงข้ามกันกับผู้ส่งลูกหรือไม่ถึงเส้นเสิร์ฟลูกสั้น หรือออกข้างสนามหรือออก
ทางด้านท้ายสนาม
(ค.) ถ้าเท้าของผู้ส่งลูกไม่อยู่ในสนามส่งลูกที่จะต้องส่งลูกไป หรือเท้าของผู้เล่นที่เป็นผู้รับลูกไม่อยู่ในสนามส่งลูกที่ทแยงมุมตรงข้าม
จนกระทั่งลูกได้ถูกส่งออกมาแล้ว
(ง.) ในขณะที่ทำการส่งลูกหรือก่อนที่จะส่งลูก ถ้าผู้เล่นคนใดแสร้งทำ หรือหลอกล้อก่อนที่จะส่งลูกไปจริงๆ
หรือจงใจขัดขวางหรือทำให้คู่ต่อต้านชะงัก
(จ.) ในการส่งลูกก็ดี หรือในการตีโต้ลูกออกไปนอกสนาม หรือผ่านทะลุตาข่ายไป หรือผ่าานไปใต้ตาข่าย
ถูกตัวหรือเครื่องแต่งกายผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง (ลูกที่ตกลงบนเส้นจะถือว่าเป็นลูกที่ดี)
(ฉ.) ถ้าลูกทีกำลังเล่น ฝ่ายตีโต้ตีก่อนที่จะข้ามตาข่าย (อย่างไรก็ดี ผู้ตีลูกอาจใช้แร็กเก็ตตามลูกที่ที่ตนตีข้ามตาข่ายไปได้)
--------------------------------------------------------------------------------

การเล่นประเภทเดี่ยว
การเล่นประเภทเดี่ยวนี้ ผู้เล่นมีโอกาสปรับปรุงการเล่นได้โดยสะดวกตลอดเวลา เช่น การส่งลูกแบบระยะสั้นถ้าเห็นว่าฝ่ายตรงกันข้ามตบลูกเก่ง การยืนอย่ายืนล้ำออกมาให้ส่งจากสนามใกล้เส้นกลาง เพื่อที่จะได้กลับตัวรวดเร็วและต้องพยายามให้คู่แข่งวิ่งหมุนไปมาอยู่เสมอ
ตำแหน่งการยืนส่งลูก
ผู้ เล่นควรยืนห่างจากเส้นหน้าประมาณ 3 ฟุตเพื่อให้ส่งลูกได้สูงและไกลมากที่สุด ไม่ควรส่งลูกสั้นในการเล่นประเภทเดี่ยวเว้นแต่คู่แข่งจะยืนไป ทางด้านหลังของสนาม การส่งลูกไม่ควรทำอย่างรีบเร่งหรือไม่ระมัดระวัง เพราะถ้าส่งลูกเสียก็เท่ากับเสียโอกาสที่จะทำคะแนนไป และเมื่อส่งลูกไปแล้ว ต้องรีบถอยไปอยู่ตรงกึ่งกลางสนามของตน
การตอบโต้ลูกที่ส่งมาโด่งหลัง
การ ตอบโต้ลูกนี้ต้องใช้ลูกโด่งหลังเช่นเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนให้ฝ่ายส่งลูกเป็นฝ่ายรับ ควรโต้ตอบไปทางข้างหลังทางด้านหลังมือของฝ่ายตรง ข้าม ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถโต้ตอบกลับมาได้ หรือบางครั้งเราอาจใช้ลูกหยอดหน้าตาข่าย แต่ต้องใช้เมื่อมีความชำนาญมากๆ เพราะลูกหยอดจะใช้ ได้ดีเมื่อคู่ต่อสู้พะวงทางด้านหลังเท่านั้น

วิธีเล่นเมื่อผู้แข่งขันส่งลูกมา

1. ถ้าคู่แข่งขันส่งลูกมาลึกและเป็ฯการส่งที่ดีด้วย เราไม่สามารถจะตบลูกได้ จะโต้ด้วยการใช้ลูกหยอดอย่างยาว หรือ โต้อย่างสูงไปยังมุม สนามของคู่แข่งขัน หรือ โต้ลูกหยอดไปยังเส้นส่งลูกสั้น หรือ โต้ลูกเหนือศรีษะไปตกกลางสนามเพื่อให้คู่แข่งขันเข้าใจว่าจะต้องตีแบบลึก เราจะได้มีโอกาสหยอดลูกได้
2. ถ้าคู่แข่งขันส่งลูกมาสั้น ควรโต้โดยการหยอดลูกให้เฉียงหรือโต้ลูกโด่งไปมุมสนามของคู่แข่งขัน
การเล่นทั่วไปควรใช้การหยอดลูกเร็วบ้าง หยอดลูกลึกบ้างและอื่นๆ สลับกันเรื่อยไป ทำให้คู่ต่อสู้ต้องวิ่งไปวิ่งมาย่อมเหนื่อยมากการเคลื่อนไหว ก็จะช้าลง เราจะมีโอกาสโจมตีได้สะดวก

การถ่วงเวลา

การตีลูกเพื่อถ่วงเวลานี้จะใช้การตีด้วยหน้ามือหรือหลังมือก็ได้ แต่ต้องรอดูการตกของลูก และมองดูท่าทีการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ ถ้าเห็นคู่แข่งเปลี่ยนน้ำหนักตัวทำท่าจะมาข้างหน้าเราก็ตีไปข้างหลัง หรือถ้าเห็นว่าเขาจะไปข้างหลังเราก็ตีไปข้างหน้า เป็นต้น
ในการเล่นประเภทเดี่ยวนั้นควรเว้นการตบลูกเมื่อลูกโด่งไปข้างหลัง เพราะถ้าเราตบไม่ลงจะทำให้เราเสียหลัก ควรใช้ลูกโด่งกับการตบ ผสมกันไปขณะที่คู่ต่อสู้รอรับการตบลูกของเรา
ในระหว่างแข่งขัน แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะทำคะแนนนำไปมากก็ไม่ควรตกใจ ต้องคิดหาวิธีเล่นเพื่อตีให้ได้คะแนน ถ้านึกไม่ออกให้ตีลูกโด่ง หลังเอาไว้ก่อน จะทำให้เห็นจุดอ่อนของคู่แข่งขันได้ และยังเป็นการช่วยให้เกมส์ช้าลงด้วย
กำลังกายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเล่นประเภทเดี่ยวระวังอย่าให้คู่แข่งรู้ว่าเหนื่อย ต้องกระฉับกระเฉงตลอดเวลาการแข่งขัน

หลักการเล่นประเภทเดี่ยว

การเล่นประเภทเดี่ยวเป็นการ เล่นที่ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมากนอกจากนี้ผู้เล่นควรมีสมรรถภาพร่างกาย ที่ดี การเล่นเดี่ยวทั่วๆไปผู้เล่นควรจะ

1. วางแผนการเบ่นก่อนทุกครั้ง โดนศึกษาคู่แข่งขันประกอบ
2. พยายามดึงคู่แข่งขันเล่นเกมที่ตนถนัด
3. มีความตั้งใจจริงและอดทนในการแข่งขัน
4. อย่าตีลูกไปในทิศทางเดียว ควรเปลี่ยนทิศทางอย่าให้อีกฝ่ายจับทางได้
5. การเล่นต้องพยายามหลอกล่อ และอย่าให้คู่แข่งอ่านหน้าไม้เราออกว่าเราจะตีค่อยหรือแรง
6. ลูกตบต้องมีวิถีที่เด็ดขาดไปในทางทิศทางที่วางหรือพุ่งเข้าหาตัว
7. การหยอดลูกต้องพยายามหยอดให้ชิดตาข่ายให้มาก
8. อย่ารอให้ลูกตกลงมาจึงค่อยตี ต้องพยายามพุ่งเข้าหาลูกทุกครั้ง
9. พยายามหลีกเลี่ยงลูกหลังมือถ้าจำเป็นก็ให้ใช้ได้
10. ควรเล่นอย่างออมแรง อย่าตีโหมแรงๆ เพราะจะทำให้เหนื่อยและแพ้ได้ง่าย
---------------------------------------------------------------------------------
Create Date : 16 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2552 21:41:26 น. 25 comments
Counter : 13881 Pageviews.

 
การเล่นประเภทคู่
การเล่นประเภทคู่ เป็นการเล่นที่มีความเร็วมากกว่าการเล่นประเภทเดี่ยว เพราะผู้เล่นแต่ละคนต้องรับผิดชอบ รักษาเรื่องพื้นที่ในสนามแคบกว่า เข้าประชิดตีลูกได้เร็วขึ้นและใช้ลูกตบได้บ่อยโดยไม่ต้องเกรงว่าจะเสียการทรงตัว เพราะคู่พร้อมที่จะตีลูกคอยช่วยเหลืออยู่แล้ว การเล่นคู่ต้องอาศัยการประสานงานกันผู้เล่นไม่เพียงแต่คำนึงถึงการ ตีลูกของตนเองอย่างเดียว ยังต้องคิดถึงคู่ของตน คอยหาทางส่งลูกข้ามไปยังเป้าหมายที่ฝ่ายตรงกันข้ามไม่สามารถ ตีลูกอันตรายกลับมาได้ นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจกลวิธีการเล่นต่างๆ เหมือนกันทุกประการ การเล่นคู่ต้องหัดคู่กันมา เป็นเวลานานจึงจะรู้ถึงจิตใจกันดี
การเล่นประเภทคู่ที่นิยมกันทั่วไปมีอยู่ 3 อย่างคือ

ก. การเล่นประเภทชายคู่
ข. การเล่นประเภทหญิงคู่
ค. การเล่นประเภทคู่ผสม
การเล่นคู่ของนักแบดมินตันทั้งชายและหญิงมีพื้นฐานอันเดียวกัน แตกต่างกันที่ฝ่ายหญิงไม่รุนแรงเท่านักแบดมินตันฝ่ายชาย การเคลื่อนไหวไม่ว่องไวเท่าฝ่ายชาย แต่ถ้าคู่หญิงมีการตั้งรับที่เหนียวแน่น และสามารถตีลูกได้ถึงหลังสนาม ก็จะมีโอกาสตีชนะได้ ง่ายฝ่ายที่ตีกดลูกลงตำมักจะเป็นฝ่ายรุก ส่วนฝ่ายที่งัดลูกโยนมักจะเป็นฝ่ายรับ ส่วนการเล่นชายคู่จะเล่นรวดเร็วและรุนแรงกว่า แต่อย่างไรก็ตามการเล่นประเภทคู่โดยทั่วไปมีวิธีการเล่นหลายหลากแบบไหนก็แล้วแต่ผู้เล่นแต่ละคู่จะตกลงกัน

แบบที่1 การยืนคนละข้าง (Side by Side)
การเล่นแบบนี้ผู้เล่นจะรับผิดชอบเฉพาะสนามของด้านตน คือสนามทางด้านซ้ายคนหนึ่งและสนามทาฃด้านขวาอีกคนหนึ่ง ตำแหน่งการยืนของแต่ละคนคือกลางสนามด้านของตน เพื่อที่จะได้วิ่งไปรับลูกข้างหน้า ลูกหยอด หรือถอยหลังไปรับลูกทาง ด้านหลังให้ทันระโยชน์ในการยืนแบบนี้เพื่อ
ก. ผู้เล่นรู้ว่าลูกไหนตนควรเล่น และลูกไหนควรปล่อยให้ร่วมเล่น
ข. เป็นการสอนให้ผู้เล่นกลับมายืนในตำแหน่งขอวตนได้รวดเร็วหลังจากตีลูกไปแล้ว
ค. ฝึกฝนให้ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังได้อย่างดียิ่ง
ง. เป็นการรักษาเนื้อที่ไม่ให้มีที่ว่าง
การเปลี่ยนตำแหน่งการตี ซึ่งในบางครั้งผู้เล่นที่อยู่สนามด้านขวาต้องวิ่งเข้าไปรับลูกหน้าตาข่าย และฝ่ายตรงข้ามอาจจะตีลูกไปข้างหลัง ดังนั้นผู้ที่เล่นอยู่ด้านซ้ายของสนามจะต้องวิ่งเข้าไปช่วยตีลูกในสนามด้านขวา และผู้เล่นในสนามด้านขวาซึ่งไปเล่นลูกหน้าตาข่ายจะต้อง วิ่งกลับเล่นลูกทางด้านซ้ายทันที เพื่อเป็นการรักษาเนื้อที่ของสนามฝ่ายตนไม่ให้ว่างเป็นการเปลี่ยนด้านกัน
การเล่นแบบนี้มีผลดีเมื่อทั้ฃสอฃคนมีฝีมือเท่าๆกัน ถ้าทั้งสองฝ่ายมีฝีมือที่ต่างกันจะทำให้เสียเปรียบฝ่ายตรงข้าม เพราะฝ่ายตรงข้าม จะเลือกตีใส่ผู้เล่นที่มีฝีมืออ่อนกว่า หรือ จะโยกหน้าหลังเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ทางซีกใดซีกหนึ่งของสนามเพียงคนเดียว

แบบที่2 การเล่นหน้าหลัง (Up and Back)

การเล่นแบบนี้คนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าคอยระวังรักษาตลอดแนวหน้าตาข่าย อีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังคอยระวังตลอดสนามด้านหลัง วิธีการเล่นคือ คนไหนเป็นผู้ส่งลูกหรือเป็นผู้รับลูกก็ไปเล่นข้างหน้า อีกคนก็เป็นผู้เล่นหลังการเล่นหน้าหลังนี้ผู้ด้านหลังอาจถูก โยกซ้ายและขวาจนหมดแรงได้เมื่อตกเป็นฝ่ายรับ เนื่องจากสนามประเภทคู่กว้างกว่าสนามประเภทเดี่ยว

แบบที่3 การเล่นแบบทะแยงมุม (diagonal)

การเล่นแบบทแยงมุมโดยแบ่งสนามในรูปลากเส้นทะแยงมุม จากมุมด้านหน้าทะแยงสนามไปสู่มุมด้านขวาหลัง ให้ผู้เล่นคนหนึ่งรับผิดชอบ บริเวณหน้าตาข่ายกับด้านขวาบางส่วนของสนาม ส่วนผู้เล่นอีกคนหนึ่งรับผิดชอบซีกซ้ายโดยคุมการตีลูกเหนือศรีษะแทนการตีลูกหลังมือ ทั้งสองมีการหมุนแทนที่กันในแบบทวนเข็มนาฬิกา คือคนที่วิ่งเข้าไปรับลูกหยอดเวลาถอยกลับจะถอยออกมาทางซ้ายเสมอ และผู้เล่นอีกคน หนึ่งที่อยู่ด้านหลังจะเคลื่อนย้ายตัวมาซีกขวา เพื่อป้องกันไม่ให้สนามมีที่ว่าง

แบบที่4 การเล่นแบบหมุนเวียน (Rotation)

การเล่นหมุนเวียนนี้นิยมเล่นกันมาก โดยผู้เล่นยืนทะแยงคล้ายแบบทะแยงมุม เมื่อคนหน้าวิ่งเข้าไปรับลูกที่หน้าตาข่าย
อีกคนหนึ่งจะอยู่ด้านหลังหรือถ้าคนใดคนหนึ่งถอยไปตบลูกทางด้านหลังของสนาม อีกคนจะคอยยืนคุมพื้นที่ด้านหน้า โดย
ยกแร็กเก็ตให้สูงในถ้าเตรียมพร้อมอยู่เสมอแต่ถ้าเป็นฝ่ายตั้งรับโดยยืนคนละข้างของสนาม ผู้เล่นที่อยู่ด้านใดก็จะต้องวิ่ง
เข้าไปรับลูกหยอดด้านนั้น ในทำนองเดียวกันถ้าเป็นลูกโด่งหลังผู้เล่นด้านใดก็จะต้องถอยหลังไปตีลูกด้านนั้นเช่นเดียวกัน

การเล่นแบบผสม

การเล่นแบบนี้เป็นการรวมเอาข้อดีทั้ง 4 แบบมาไว้ด้วยกัน โดยขณะผู้ส่งลูกผู้เล่นจะยืนแบบหน้า-หลัง
คือผู้เสิร์ฟเป็นผู้โต้ตอบและป้องกันแดนหน้า คู่ขาจะเป็นผู้รุกโจมตีอยู่ด้านหลัง เมื่อตกเป็นฝ่ายรับงัดลูก
ออกไปจะเป็นการยืนแบบแบ่งคอร์ดเพื่อจำกัดพื้นที่การรับ ทั้งนี้ผู้เล่นทั้ง 2 คนสามารถช่วยเหลือกันได้
ตลอดเวลา แบบหมุนเวียนกันที่ในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา วิธีการเล่นแบบนี้นับเป็นวิธีการเล่นที่ดีที่สุด
โดยผู้เล่นต้องมีความสามารถใกล้เคียงกัน และต้องฝึกฝนเรียนรู้วิธีการเล่นซึ่งกันและกันมานานด้วยจึงจะได้ผลดี

การส่งลูกในประเภทคู่

การส่งลูกในประเภทคู่ ส่วนมากจะเป็นการส่งลูกต่ำเฉียดตาข่าย ฝ่ายส่งลูกจะต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะรับการโต้ตอบของอีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นลูกแย็บหรือลูกดาด บางครั้งอาจจะส่งลูกโด่ง แต่มักจะออกนอกสนามหรือโดนโต้ตอบด้วยลูกตบกลับมาได้ การยืนส่ง ลูกจากสนามด้านซ้ายให้ยืนห่างเส้นส่งลูกสั้นประมาณ 3 ฟุต และถ้าส่งลูกจากสนามด้านขวา ควรยืนชิดเส้นข้างหนึ่งเพื่อทำมุมส่งไปทาง ซ้ายของฝ่ายตรงกันข้าม

ที่มา: //www.skn.ac.thโดย: ayuhi292 (ayuhi292 ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:44:43 น.  

 
ดีดีดีหมดกาก


โดย: อาร์ตี้ IP: 192.168.1.152, 127.0.0.1, 118.174.90.210 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:32:52 น.  

 
ดีค่ะ


โดย: 555 IP: 58.10.207.117 วันที่: 21 พฤษภาคม 2553 เวลา:11:59:00 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: แปะยิ้ม IP: 115.87.221.11 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:33:20 น.  

 
ดีมากๆ


โดย: star IP: 1.46.198.10 วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:16:11:36 น.  

 
ดีมากๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ


โดย: พู่กันค่ะ IP: 202.91.18.195 วันที่: 20 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:08:42 น.  

 
ี่ดีมากกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ


โดย: กพีั IP: 223.207.22.183 วันที่: 28 พฤษภาคม 2554 เวลา:10:03:53 น.  

 
้เเเ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่าสวง
่า่า kak wa sad tam ma ha pro mung dee


โดย: ้ IP: 223.205.149.143 วันที่: 31 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:35:47 น.  

 
ok. คะดีนะคะ จะได้นำไปลงรายงานได้เลยเนื้อหาเยอะดีคะ สรุปง่ายก็คือดีมากกกกกกกกกกกกก(ชอบอ่ะ)


โดย: เด็กเรียน IP: 110.169.201.173 วันที่: 24 มิถุนายน 2554 เวลา:19:54:20 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เนื้อหาดีมาก เย้เย้ จะได้ไม่ต้องติด0แล้ว


โดย: เด็กpcw IP: 1.47.223.101 วันที่: 26 สิงหาคม 2554 เวลา:17:07:30 น.  

 
เจ๋งดี


โดย: นิสัยไม่ดี IP: 110.49.232.115 วันที่: 27 สิงหาคม 2554 เวลา:19:36:42 น.  

 
ดีมาก


โดย: กังฟู IP: 182.93.159.135 วันที่: 8 ธันวาคม 2554 เวลา:14:17:47 น.  

 
เจ๋งอ่ะ


โดย: แจงค่ะ IP: 180.180.43.161 วันที่: 7 มกราคม 2555 เวลา:12:28:40 น.  

 
kok kok


โดย: prutchaya IP: 192.168.2.112, 110.77.185.32 วันที่: 11 มกราคม 2555 เวลา:11:34:11 น.  

 
อยากได้สั้นๆอะค่ะยาวเกิน


โดย: มายค์ค่ะ IP: 223.205.45.68 วันที่: 24 มกราคม 2555 เวลา:17:22:13 น.  

 
ช่วยได้เยอะเลยครับ


โดย: kerdbear IP: 223.204.28.200 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:42:22 น.  

 
ข้อมูลแน่นสุดยอดเลยค่ะ


โดย: แพรวนะคร๊ IP: 118.172.39.27 วันที่: 7 มีนาคม 2555 เวลา:11:09:14 น.  

 
5555+


โดย: 555* IP: 125.27.135.124 วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:08:08 น.  

 
ขอบคุณนะค่าาาาา :D


โดย: เน็ต IP: 110.171.128.229 วันที่: 9 กรกฎาคม 2555 เวลา:17:03:51 น.  

 
ํ๊โธํโฮ็ฺ๋็๋โฉธณํฯ๕฿ฌณ฿ํฎโ๕฿๒ํ๕๖โํ๒็๕๖ฌํ็ญฒฒฯ๋็ฺโ ฮ๋?ฒษ ์ ฮฌ ) ์?๋์


โดย: วรรณรี IP: 49.0.65.204 วันที่: 31 กรกฎาคม 2555 เวลา:19:08:05 น.  

 
ดีคับบบบบบบบบ


โดย: มาริโอ้ เมาเรอร์ IP: 49.0.65.204 วันที่: 31 กรกฎาคม 2555 เวลา:19:12:25 น.  

 
สัสสสสสสส


โดย: กากาก กากาก IP: 49.0.65.204 วันที่: 31 กรกฎาคม 2555 เวลา:19:13:23 น.  

 
ดีๆ
ขออิกนะครับ น้อยไปหน่อน


โดย: เด็กโข่ง IP: 223.207.10.165 วันที่: 31 ตุลาคม 2555 เวลา:21:35:19 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ข้อมูลละเอียดดีมากค่ะ ^-^


โดย: pui cotton IP: 49.49.144.206 วันที่: 28 กรกฎาคม 2556 เวลา:16:54:01 น.  

 
อยากได้กติกาการเล่นแบดมินตันของคู่ผสม


โดย: mini IP: 171.98.156.231 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:00:05 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ayuhi292
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ayuhi292's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.