Group Blog
 
All Blogs
 

เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการพัฒนายาใหม่จากบริษัท VistaGen Therapeutics

บริษัท VistaGen Therapeutics เป็นบริษัทที่ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ บริษัทนี้เป็นหนึ่งผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน (embryonic stem cells) มาใช้เป็นระบบชีวภาพเพื่อจิจัยและพัฒนายาใหม่ที่ใช้รักษาโรคและความผิดปกติหลายชนิด เช่นโรคเบาหวาน และ โรคทางประสาทวิทยาเป็นต้นDr. Gordon Keller เป็นหนึ่งใน Scientific Advisory Board ของบริษัท ซึ่งท่านนี้เป็นนักวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนชื่อดังของโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัย McEwen Center for Regenerative Medicine ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา กลุ่มวิจัยนี้ได้รายงานผลงานวิจัยกลไกการพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนให้เจริญเป็นเซลล์ของอวัยวะภายในโดยเฉพาะเซลล์ตับและเซลล์หัวใจ รวมทั้งการกำหนดสภาวะการเพาะเลี้ยงและองค์ประกอบของน้ำยาเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ให้ได้ในปริมาณมากๆ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Nature Biotechnology, Proceeding of the National Academy of Sciences, และ Developmental Cellการพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อใช้ในการพัฒนายาใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคต ปกติก่อนการทดลองในมนุษย์ก็จะต้องทดสอบฤทธิ์และพิษในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง จากนั้นจึงจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในอาสาสมัคร ซึ่งบางครั้งผลการทดลองในสัตว์อาจมีความปลอดภัยแต่เมื่อคนเราได้รับยาใหม่อาจเกิดมักจะมีผลทางพิษวิทยาและเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้เนื่องจากระบบชีวภาพมีความแตกต่างกัน

ดังนั้นการใช้เซลล์ของอวัยวะมนุษย์ที่พัฒนามาจากเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนจะทำให้เราสามารถทดสอบความเป็นพิษได้ล่วงหน้าในเซลล์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเซลล์มนุษย์มากที่สุด ซึ่งอาจลดอันตรายที่เกิดจากการทดลองในมนุษย์โดยตรงครับ

ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่
1. VistaGen Therapeutics, Inc.

2. BMP-4 is required for hepatic specification of mouse embryonic stem cell-derived definitive endoderm
Gouon-Evans et al. Nat. Biotechnol. 2006;24:1402-1411

3. Multipotent Flk-1+ cardiovascular progenitor cells give rise to the cardiomyocyte, endothelial, and vascular smooth muscle lineages
Kattman et al. Dev. Cell 2006;11:723-732

4. Wnt and TGF-beta signaling are required for the induction of an in vitro model of primitive streak formation using embryonic stem cells
Gadue et al. Proc Natl Acad Sci USA 2006;103:16806-16811

5. เซลล์ต้นกำเนิดสำหรับเยาวชน
 

Create Date : 13 กุมภาพันธ์ 2550    
Last Update : 13 กุมภาพันธ์ 2550 16:35:46 น.
Counter : 500 Pageviews.  

เซลล์ต้นกำเนิดจากกระเปาะเล็กๆ ของรากขน

เมื่อเร็วๆนี้ นักวิจัยจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งวิสคอนซินในเมืองมิลวันกีได้ยื่นคำร้องขอสิทธิบัตรในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระบุชนิด การคัดแยก และการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดที่โตแล้วจากผู้ใหญ่ (adult stem cell) ที่พบได้ในกระเปาะเล็กๆ ของรากขน (bulge of hair follicle) เซลล์ต้นกำเนิดมีความสามารถในการเจริญพัฒนาเฉกเช่นเดียวกับเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน (embryonic stem cell)

ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ค้นพบรายละเอียดทางพันธุกรรมของเซลล์ต้นกำเนิดเหล่านี้ในหนู mice ซึ่งเรียกเซลล์ต้นกำเนิดชนิดนี้ว่า epidermal neural crest stem cell ทีมวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าเซลล์กลุ่มนี้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่แตกต่างจากเซลล์ต้นกำเนิดกลุ่มที่พบในผิวหนังทั่วไป (skin-resident stem cell)

epidermal neural crest stem cell ที่พบในรากขนนี้มีคุณลักษณะที่ผสมผสานข้อดีของทั้งเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้ใหญ่และเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน ลักษณะข้อดีที่ค้ายกับเซลล์กำเนิดจากตัวอ่อน ได้แก่ การมีความยืดหยุ่น (plasticity) เป็นค่อนข้างสูง กล่าวคือ เซลล์ต้นกำเนิดชนิดนี้สามารถเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์ภายในร่างกายชนิดต่างๆ ที่หลากหลาย สามารถคัดแยกเก็บเซลล์ต้นกำเนิดนี้ได้ในความบริสุทธิ์สูง และสามารถเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มขยายจำนวนเซลล์ได้ สำหรับข้อดีที่คล้ายกับเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้ใหญ่ก็ได้แก่ เราสามารถเก็บคัดแยก epidermal neural crest stem cell โดยใช้กรรมวิธีที่ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย (non-invasive procedure) ซึ่งผู้ป่วยสามารถที่จะใช้ขนของตนเองเป็นแหล่งที่ให้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อใช้การรักษาโดยปราศจากข้อถกเถียงปัญหาด้านการแพทย์หรือปัญหาด้านจริยธรรมในการใช้เซลล์กำเนิดจากตัวอ่อน

และเมื่อเร็วๆนี้ ทีมนักวิจัยกลุ่มนี้ก็ได้ร่วมมือกับนักวิจัยที่สถาบันวิจัยสมองของสถบันเทคโนโลยีแห่งซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักวิจัยได้ฉีดเซลล์ต้นกำเนิดที่แยกได้จากรากขนนี้เข้าไปในหนู mice ที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลัง (spinal cord injury) จากผลการทดลองพบว่าเซลล์ต้นกำเนิดไม่เพียงแต่สามารถเจริญเติบโตได้เท่านั้นมันยังเกิดการสร้างเยื่อไมอีลิน (myelin sheath) รอบๆ เส้นใยแอกซอนของเซลล์ประสาทอีกด้วย

จากงานวิจัยพบว่า epidermal neural crest stem cell สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ เช่น เซลล์ประสาทในระบบประสาทอัตโนวัติ (autonomic nervous system) และระบบประสาทในทางเดินอาหาร (enteric nervous system) เซลล์ของต่อมไร้ท่อ (endocrine cell) ที่สร้างฮอร์โมน เซลล์กระดูก และเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ เป็นต้น เราเรียกคุณสมบัติที่เซลล์ต้นกำเนิดกลุ่มนี้ถูกเหนี่ยวนำให้เจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ได้ว่า multipotency และเมื่อเรานำเซลล์ต้นกำเนิดไปเพาะเลี้ยงในห้องทดลองก็สามารถขยายเพิ่มจำนวนเซลล์ได้เป็นหลายล้านเซลล์ซึ่งยังคงรักษาคุณสมบัติการเป็นเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งสามารถทดสอบโดยตรวจวัดโมเลกุลจำเพาะต่อเซลล์ต้นกำเนิดที่เรียกว่า stem cell marker

ในอนาคตเราอาจได้เห็นการรักษาโรคทางระบบประสาทแบบใหม่ที่ใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากรากขนของตัวเราเอง (วิธีการรักษาที่ใช้เซลล์เป็นกลยุทธ์สำคัญในการรักษานี้เรียกว่า Cell therapy) ปัจจุบันมีหลายโรคที่อาจเข้าข่ายการรักษาแนวนี้ อาทิเช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) โรคมัลติเปิลสเคลอโรซิส (Multiple Sclerosis) โรคเฮิร์ชปรัง (Hirshsprung’s disease) ภาวะหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (stroke) โรคปลายประสาทเสื่อม (peripheral neuropathy) โรคอะไมโลโทรฝิก แลทเทอราล สเคลอโรซิส (Amylotrophic Lateral Sclerosis) รวมทั้งโรคความผิดปกติของหัวใจและกระดูกตั้งแต่แรกเกิด เป็นต้น


ที่มา : Science Daily //www.sciencedaily.com/releases/2006/12/061211220905.htm
 

Create Date : 09 มกราคม 2550    
Last Update : 9 มกราคม 2550 1:24:44 น.
Counter : 381 Pageviews.  

1  2  

weerapong_rx
Location :
London United Kingdom

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
อยู่เมืองกรุงไกลนาเพื่อตามล่าฝัน
Friends' blogs
[Add weerapong_rx's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.