พฤติกรรมต้มตุ๋นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย??
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011

ตลาดปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงตั้งแต่เปิดตลาด แล้วไหลลงไปจนถึง -90 ในช่วงบ่ายและได้มีการหยุดการซื้อขายชั่วคราว (Circuit Breaker) โดยเริ่มหยุดการซื้อขายทั้งตลาด SET และ mai เมื่อดัชนีตลาด mai ลดลงถึง -10% โดยที่ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ยังคงมีการซื้อขายปกติ

ที่น่าแปลกคือมันไม่ใช่ Circuit Breaker ที่แท้จริง มีการหยุดการซื้อขายไม่ถึง 30 นาที (ประมาณ 5-7 นาที) และไม่มีการแจ้งนักลงทุนว่าจะกลับมาซื้อขายเป็นปกติเมื่อไหร่ และไม่มีการ Call Market ก่อนกลับมาซื้อขายที่น่าแปลกกว่านั้นคือ ตลาดอนุพันธ์ได้มีการเปิดสัญญาฝั่งซื้อ (Long) ขึ้นมาเป็นจำนวนมากในระยะเวลาที่ตลาดหยุดการซื้อขาย
หลังจากที่ตลาดจู่ๆก็กลับมาซื้อขายเป็นปกติ (โดยไม่มีการแจ้งนักลงทุนทราบ) ดัชนีวิ่งจากประมาณ -90 ไปสู่ -50 อย่างรวดเร็ว (ปรับตัวขึ้นมา ประมาณ +42 จุด หากคิดเป็น SET50 ประมาณ +35 จุด เป็นสัญญา S50H12 +44 จุด)เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไร... (นักลงทุน)ไม่มีใครทราบ

และนี่คือคำชี้แจงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


------------

From: SETCallCenter [mailto:SETCallCenter@set.or.th]
Sent: Monday, September 26, 2011 3:53 PM
Subject: ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งยืนยันยังไม่มีการใช้ Circuit Breaker

เรียน บริษัทสมาชิก
ตามที่ระบบซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แสดงสถานะหยุดซื้อขายชั่วคราว ในเวลาประมาณ 14.36 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้เป็นการหยุดการซื้อขายจากมาตรการ Circuit Breaker

ส่วนกรณีที่ที่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หยุดการซื้อขายชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นผลจากการที่ระบบซื้อขายมีการป้องกันความเสียหายจากการปรับลดลงของดัชนี ซึ่งเมื่อเวลา 14.36 น. ดังกล่าว ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ปรับลดลงมากกว่า 10% ส่งผลให้ระบบซื้อขายของทั้งตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเปลี่ยนสถานะเป็นการหยุดซื้อขายชั่วคราว ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปรับลดลงยังไม่ถึงระดับที่กำหนดที่จะต้องใช้มาตรการ Circuit Breaker ระบบจึงได้ปรับสถานะตลาดให้สามารถซื้อขายต่อเนื่อง

ส่วนบริการลูกค้า
ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย กลุ่มงานปฏิบัติการ
Tel. (66) 2229-2222
Fax (66) 2654-5426
mailto: setcallcenter@set.or.th

------------

[เพิ่มเติม]

//www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20111012/413462/ก.ล.ต.เผยผลสอบปลั๊กหลุด-ไม่พบผิดปกติ.html

วันที่ 12 ตุลาคม 2554 17:10

ก.ล.ต.เผยผลสอบปลั๊กหลุด ไม่พบผิดปกติ

ก.ล.ต.เผยผลสอบกรณีปลั๊กหลุด 26 ก.ย. ไม่พบการซื้อขายผิดปกติ ระบุเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค ทำให้ส่งข้อความ market halt ก่อนหุ้นหลุด 10%

กรณีเหตุการณ์ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เมื่อเวลา 14.36 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2554 ก่อนที่ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET Index) จะลดลงถึงร้อยละ 10 ซึ่งต่อมา SET ได้แก้ไขให้ระบบทำการซื้อขายได้ตามปกติในเวลา 14.42 น. และเมื่อเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง SET Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมทั้งเกิดกรณีที่บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) ได้เลื่อนเวลาเปิดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงกลางคืนออกไปอีก 40 นาทีในวันเดียวกัน นั้น

ก.ล.ต. ขอเรียนว่า ในวันดังกล่าว ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับ SET และ TFEX เพื่อติดตามสถานการณ์ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกระดับของ SET และ TFEX เพื่อขอทราบสาเหตุของข้อขัดข้องในทันที และได้รับคำชี้แจงเบื้องต้นถึงสาเหตุของปัญหา และต่อมาก็ได้รับหนังสือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงแก้ไข

หลังจากนั้น ก.ล.ต. ได้เข้าพบผู้บริหารของ SET และ TFEX เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการประเมินผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ตรวจสอบความผิดปกติในการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย โดยมีข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง ดังนี้

1. สาเหตุที่ทำให้ระบบซื้อขายของ SET ขัดข้อง

ระบบ circuit breaker ได้ถูกออกแบบให้ trigger market halt สำหรับ SET และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) แยกจากกันได้เพื่อรองรับกรณีที่มีการแยกตลาดออกจากกันในอนาคต แม้ข้อกำหนดของ SET จะกำหนดให้ circuit breaker ทำงานเมื่อ SET Index ลดลงร้อยละ 10 และร้อยละ 20 เท่านั้น โดยมิได้กำหนด circuit breaker สำหรับดัชนีราคาหลักทรัพย์ของ mail (mai Index) แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมีการใส่ค่า parameter ของ circuit breaker ของทั้งสองตลาดไว้โดยใช้ค่าร้อยละ 10 ทั้งคู่ ดังนั้นเมื่อ mai Index ลดลงถึงร้อยละ 10 ระบบ circuit breaker จึงทำงาน โดยส่งข้อความ market halt ไปยังระบบของสมาชิกทุกราย ทำให้ระบบของสมาชิกหยุดส่งคำสั่งซื้อขายมายัง SET โดยอัตโนมัติ

2. แนวทางแก้ไขกรณีระบบ SET ขัดข้อง

SET ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบซื้อขายดังกล่าวแล้ว โดยปรับปรุงค่า parameter ของ circuit breaker สำหรับ mai Index ไม่ให้มีโอกาสเกิด circuit breaker จาก mai Index อีก

3. การตรวจสอบความผิดปกติหลังจาก market halt

ณ เวลา 14.36 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นเวลาที่ SET หยุดการซื้อขายชั่วคราว (market halt) SET Index อยู่ที่ระดับ 867.94 จุด แต่ภายหลังจากที่มีการเปิดซื้อขายใน 6 นาทีต่อมา SET Index ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนกระทั่งปิดตลาดเมื่อเวลา 17.00 น. ณ ระดับ 904.06 จุด เพิ่มขึ้น 36.12 จุด หรือ 4.16 % เมื่อเทียบกับ SET Index ณ เวลาหยุดการซื้อขาย ก.ล.ต. และ SET ได้ตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่าเป็นการซื้อของนักลงทุนสถาบันในประเทศ และไม่มีการซื้อขายที่กระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งอย่างผิดสังเกต

4. สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหากรณี TFEX เปิดซื้อขายล่าช้า

เนื่องจากการซื้อขายในช่วงกลางวันของ TFEX มีรายการซื้อขายจำนวนมาก ทำให้ระบบการซื้อขายและการชำระราคาต้องใช้เวลาในการประมวลผลเพื่อการชำระราคามากกว่าปกติ TFEX จึงต้องเลื่อนเวลาเปิดการซื้อขายในช่วงกลางคืนออกไปอีก 40 นาที เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว TFEX ได้ให้ผู้พัฒนาระบบทำการปรับปรุงและทดสอบระบบดังกล่าวแล้ว จึงมั่นใจว่าจะสามารถรองรับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมากได้

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงทั้งหมดข้างต้น ได้รายงานให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554


------------

ช่างกล้า


แน่นอนว่านี่คงไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ
แน่นอนว่านี่คงไม่ใช่ครั้งแรก
และแน่นอนว่านี่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้าย


*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนCreate Date : 27 กันยายน 2554
Last Update : 2 พฤศจิกายน 2554 13:34:54 น.
Counter : 980 Pageviews.

6 comments
  
น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งครับ ว่ามีการจัดทำหรือไม่เพราะมีผู้ได้ประโยชน์จากการหยุดแล้วกลับมาแบบไม่บอกกล่าวในครั้งนี้
จะอธิบายอย่างไรว่า หลังจากหยุด แล้วกลับมา ทำไม+42 จุด แรงซื้อไล่ราคากลับขึ้นไปทันทีทันใดเลยหรือ
ถ้ามีความเท่าเทียมกันคือไม่รู้เหมือนกัน ว่าระบบจะกลับมา ก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนี้
โดย: Windom IP: 125.27.97.151 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:13:32:06 น.
  
โหดร้ายมาก
โดย: PU11 (PU11 ) วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:13:43:54 น.
  
จริงๆผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ "กำกับ" น่าจะแสดงท่าที "สงสัย" หรือ ทำการตรวจสอบเหตุการณ์ครั้งนี้ เว้นแต่ว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน
โดย: Nong-KiD วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:14:41:28 น.
  
เค้าน่าจะแจ้งนักลงทุนก่อนหยุดซื้อขายนะ
โดย: คนอีสาน IP: 180.214.210.48 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:22:17:04 น.
  
เค้าน่าจะแจ้งนักลงทุนก่อนหยุดซื้อขายนะ
โดย: คนอีสาน IP: 180.214.210.48 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:22:17:09 น.
  
ลืมๆๆๆ แปะบันทึกความระยำไว้ก่อน

//www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20111012/413462/ก.ล.ต.เผยผลสอบปลั๊กหลุด-ไม่พบผิดปกติ.html

วันที่ 12 ตุลาคม 2554 17:10

------------
ก.ล.ต.เผยผลสอบกรณีปลั๊กหลุด 26 ก.ย. ไม่พบการซื้อขายผิดปกติ ระบุเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค ทำให้ส่งข้อความ market halt ก่อนหุ้นหลุด 10%

กรณีเหตุการณ์ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เมื่อเวลา 14.36 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2554 ก่อนที่ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET Index) จะลดลงถึงร้อยละ 10 ซึ่งต่อมา SET ได้แก้ไขให้ระบบทำการซื้อขายได้ตามปกติในเวลา 14.42 น. และเมื่อเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง SET Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมทั้งเกิดกรณีที่บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) ได้เลื่อนเวลาเปิดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงกลางคืนออกไปอีก 40 นาทีในวันเดียวกัน นั้น

ก.ล.ต. ขอเรียนว่า ในวันดังกล่าว ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับ SET และ TFEX เพื่อติดตามสถานการณ์ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกระดับของ SET และ TFEX เพื่อขอทราบสาเหตุของข้อขัดข้องในทันที และได้รับคำชี้แจงเบื้องต้นถึงสาเหตุของปัญหา และต่อมาก็ได้รับหนังสือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงแก้ไข

หลังจากนั้น ก.ล.ต. ได้เข้าพบผู้บริหารของ SET และ TFEX เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการประเมินผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ตรวจสอบความผิดปกติในการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย โดยมีข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง ดังนี้

1. สาเหตุที่ทำให้ระบบซื้อขายของ SET ขัดข้อง

ระบบ circuit breaker ได้ถูกออกแบบให้ trigger market halt สำหรับ SET และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) แยกจากกันได้เพื่อรองรับกรณีที่มีการแยกตลาดออกจากกันในอนาคต แม้ข้อกำหนดของ SET จะกำหนดให้ circuit breaker ทำงานเมื่อ SET Index ลดลงร้อยละ 10 และร้อยละ 20 เท่านั้น โดยมิได้กำหนด circuit breaker สำหรับดัชนีราคาหลักทรัพย์ของ mail (mai Index) แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมีการใส่ค่า parameter ของ circuit breaker ของทั้งสองตลาดไว้โดยใช้ค่าร้อยละ 10 ทั้งคู่ ดังนั้นเมื่อ mai Index ลดลงถึงร้อยละ 10 ระบบ circuit breaker จึงทำงาน โดยส่งข้อความ market halt ไปยังระบบของสมาชิกทุกราย ทำให้ระบบของสมาชิกหยุดส่งคำสั่งซื้อขายมายัง SET โดยอัตโนมัติ

2. แนวทางแก้ไขกรณีระบบ SET ขัดข้อง

SET ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบซื้อขายดังกล่าวแล้ว โดยปรับปรุงค่า parameter ของ circuit breaker สำหรับ mai Index ไม่ให้มีโอกาสเกิด circuit breaker จาก mai Index อีก

3. การตรวจสอบความผิดปกติหลังจาก market halt

ณ เวลา 14.36 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นเวลาที่ SET หยุดการซื้อขายชั่วคราว (market halt) SET Index อยู่ที่ระดับ 867.94 จุด แต่ภายหลังจากที่มีการเปิดซื้อขายใน 6 นาทีต่อมา SET Index ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนกระทั่งปิดตลาดเมื่อเวลา 17.00 น. ณ ระดับ 904.06 จุด เพิ่มขึ้น 36.12 จุด หรือ 4.16 % เมื่อเทียบกับ SET Index ณ เวลาหยุดการซื้อขาย ก.ล.ต. และ SET ได้ตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่าเป็นการซื้อของนักลงทุนสถาบันในประเทศ และไม่มีการซื้อขายที่กระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งอย่างผิดสังเกต

4. สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหากรณี TFEX เปิดซื้อขายล่าช้า

เนื่องจากการซื้อขายในช่วงกลางวันของ TFEX มีรายการซื้อขายจำนวนมาก ทำให้ระบบการซื้อขายและการชำระราคาต้องใช้เวลาในการประมวลผลเพื่อการชำระราคามากกว่าปกติ TFEX จึงต้องเลื่อนเวลาเปิดการซื้อขายในช่วงกลางคืนออกไปอีก 40 นาที เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว TFEX ได้ให้ผู้พัฒนาระบบทำการปรับปรุงและทดสอบระบบดังกล่าวแล้ว จึงมั่นใจว่าจะสามารถรองรับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมากได้

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงทั้งหมดข้างต้น ได้รายงานให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554
------------
โดย: Nong-KiD วันที่: 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา:11:40:21 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

KiD_sr
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]กลับมาเขียน Blog อีกครั้ง โดย Blog นี้จะเขียนพล่ามไปบนแนวคิดหลักๆ คือ iKiD (ไอ้คิด)

"Individual, Knowledge, Interest and Delight."

คำแปลแบบมั่วๆเป็นไทยก็คงประมาณว่า

"ความรู้ ความสนใจ และความพอใจส่วนตัว"


Enjoy. :)