All Blog
วันอีด และ วิธีละหมาดอีด
วันอีด

ในศาสนาอิสลามมีวันสำคัญอยู่ 2 วันคือ

1. วันอีดิ้ลฟิตรฺ หรือวันอีดเล็ก ตรงกับวันที่ 1 เดือนเซาวาล เป็นเดือนที่ 10 ของเดือนในศาสนาอิสลาม โดยถือทางจันทรคติ
2. วันอีดิ้ลอัฎฮา หรืออีดใหญ่ ตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮฺ เป็นเดือนที่ 12 ของเดือนในศาสนาอิสลาม โดยถือทางจันทรคติ

การ ละหมาดอีด เป็นซุนนะฮฺมุอักดะฮฺ คือท่านนบี ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กระทำเป็นประจำ ท่านได้สั่งให้ชายและหญิงออกไปร่วมละหมาดโดยพร้อมเพรียงกันเตรียมตัวละหมาดอีด

1. อาบน้ำชำระร่างกายให้หมดจด แต่งกายด้วยชุดที่ดีที่สุดที่มีอยู่แล้ว พรมเครื่องหอมบ้าง(เฉพาะชาย) ส่วนสตรีห้ามประพรมน้ำหอม โคโลจน์ ต่างๆ
2. ก่อนออกจากบ้านไปละหมาดอีดิ้ลฟิตรฺให้รับประทานอาหาร หรือของว่างเพียงเล็กน้อย (จากบันทึกของ อะหมัด และบุคอรี) แต่สำหรับอีดิ้ลอัฎฮา ไม่ควรรับประทานอาหารจนกว่าจะละหมาดอีดเสร็จ (จากบันทึกของ อัตตริมีซี อิบนิมาญะฮฺและอะหมัด
3. สถานที่ละหมาดอีดนั้น มีซันนะฮฺให้ละหมาดในสถานที่กว้างๆโล่งๆ เช่นสนามหรือทุ่ง เรียกว่า “มุศอลลา” แต่ถ้าสภาพการณไม่อำนวย เช่นมีฝนตก หรือบริเวณสถานที่คับแคบก็ควรละหมาดในมัสยิด
4. ให้มีการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็กๆได้ออกไปร่วมละหมาดอีดและ ฟังกุฏบ๊ะฮฺโดยพร้อมเพรียงกัน สตรีนั้นถึงแม้นางจะอยู่ในภาวะมีประจำเดือนก็ให้ออกไปเพื่อรับฟังกุฏบ๊ะฮฺใน วันอีดทั้งสอง แต่ไม่ต้องทำละหมาดใดๆข้อควรระวัง สตรีที่กำลังอยู่ในช่วงมีประจำเดือนนั้นจะเข้าไปในมัสยิดหรือสถานที่ละหมาดไม่ได้ ควรจัดสถานที่ต่างหากไว้สำหรับพวกนางนาง อุมมุอะฏียะฮฺเล่าว่า " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور ولكن الحيض يعتزلن الصلاة و يشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها "

ความว่า " ท่านรสูลุลลอฮฺสั่งใช้ให้พวกเราในอีดิลฟิฏริ และอีดิลอัฎฮา คือให้พวกเราอนุญาตให้หญิงสาววัยรุ่น, ผู้หญิงที่มีรอบเดือน และผู้หญิงที่มีผ้าคลุมหน้าออกไป (นมาซอีด) แต่ผู้หญิงที่มีเลือดประจำเดือนให้ปลีกตัวออกจากที่นมาซ เพื่อที่พวกผู้หญิงจะได้รับความดี และคำวิงวอนของบรรดามุสลิม ฉันถามว่า โอ้ท่านรสูลของอัลลอฮฺ ผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่พวกเราไม่มีเสื้อคลุม (จะทำอย่างไร) ท่านร่อซูลตอบว่า พี่น้องร่วมศาสนาของนางจะต้องให้นางสวมใส่จากเสื้อคลุมของพวกนาง" (บันทึกโดยบุคอรีย์ และมุสลิม)

ไม่มีหลักฐานใดๆที่ใช้ให้ทำละหมาดซุนนะฮฺก่อนหรือหลังอีด
ฉะนั้น ผู้ที่ไปละหมาดอีกทั้งสองเมื่อไปถึงสถานที่ละหมาดให้เข้าประจำที่ละหมาด โดยไม่ต้องละหมาดซุนนะฮฺนอกจากละหมาดตะฮียะตุลมัสยิด 2 ร็อกอะฮฺ(ถ้าละหมาดที่มัสยิด) เมื่อละหมาดอีดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องละหมาดซุนนะฮฺใดๆ เช่นเดียวกัน ให้เตรียมฟังกุฏบ๊ะฮฺ

มีรายงานว่า
“จากรายงาน ของท่านอิบนิอับบาส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมาแจ้งว่า ท่านร่อซูล ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ออกไปในวันอีดครั้งหนึ่งท่านได้ละหมาดเพียง 2 ร็อกอะฮฺ ก่อนหรือหลัง 2 ร็อกอะฮินี้ท่านไม่ได้ละหมาดใดๆเลย” (บันทึกจากอีหม่ามทั้ง 6 )กำหนดเวลาละหมาด

ละหมาดอีดทั้งสอง สำหรับอีดิ้ลฟิตรฺมีซุนนะฮฺให้ละหมาดในช่วงเวลาเช้า เมื่อดวงอาทิตย์สูงขึ้นจากขอบฟ้าในช่วงเวลาประมาณ 7.00 น. ส่วน อีดิ้ลอัฏฮาควรละหมาดเมื่อดวงอาทิตย์สูงขึ้นจากขอบฟ้าในช่วงเวลาประมาณ 6.00 น. (บันทึกของอบูดาวูด ฮากิม จากรายงานของอับดุลลอฮฺ บินบิสรฺ)สรุปแล้ว เวลาของละหมาดอีดิ้ลฟิตรฺ ควรให้ล่าช้ากว่าเวลาละหมาดอีดิ้ลอัฏฮา (จากบันทึกของอิบนีกุดามะฮฺ) ทั้งนี้เพราะอีดิ้ลฟิตรฺ จะต้องใช้เวลาออกซะกาตฟิตรฺเราะฮฺเสียก่อน

ส่วนอีดิ้ลอัฏฮาให้ละหมาดเร็ว เพราะต้องเชือดกุรบ่านเพื่อเอาเนื้อมารับประทาน

ข้อปฏิบัติในวันอีด

เนื่องจากวันอีดิลฟิตรฺ และอีดิ้ลอัฏฮา เป็นสัญลักษณะอันสำคัญประการหนึ่งของอิสลามให้ผู้นับถืออิสลามปฏิบัติดังนี้

1. การไปละหมาดอีดมีซุนนะฮฺให้ไปทางหนึ่งและกลับอีกทางหนึ่ง(เพื่อจะได้เยียมเยียนพบปะพี่น้อง)
2. ไม่ต้องไปเยี่ยมผู้ตายยังสุสานซิยาเราะฮฺกุบูร เพราะกุบูร ไม่ใช่สถานที่รื่นเริง หากแต่เป็นสถานที่ที่ช่วยให้รำลึกถึงผู้ตาย ฉะนั้นการเยี่ยมกุบูร ควรไปในเวลาอื่นที่ไม่ใช่วันอีดทั้งสองนี้
3. แสดงตัวให้คนทั้งหลายรู้ว่าเรากำลังอยู่ในวาระสำคัญ ควรแต่งตัวและแต่งบ้านช่องให้สะอาดเรียบร้อยตามสมควร
4. เยี่ยมเยียนพี่น้องให้พรดุอาอฺซึ่งกันและกันโดยใช้คำอวยพรนี้

“ ตะก็อบบะลัลลอฮุ มินนาวะมินกุม ”

ความว่า : ขออัลลอฮฺทรงรับการงานที่ดีจากเราและท่าน


5. เยี่ยมเยียน บิดามารดา ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน
6. ถ้าไม่เป็นภาระเกินไป ควรมีการเลี้ยงอาหารกันบ้างตามสมควร
7. สำหรับผู้มีทรัพย์ควรบริจาคทรัพย์ เกื้อกูลเด็กกำพร้า หญิงหม้ายที่ขาดผู้อุปการะ ตลอดจนคนยากจน คนมีหนี้สินโดยไม่มีทางจะปลดเปลื้องหนี้เหล่าให้หลุดไปได้
8. การรื่นเริงของมุสลิมนั้นต้องจัดอยู่กรอบตามความเหมาะสมและศีลธรรมอันดีงามของอิสลาม

วิธีละหมาดอีด

(ลักษณะเหมือนกับละหมาดทั่วไป แตกต่างกันที่จำนวนการตักบีร)

1.ผู้ละหมาดเข้าแถวพร้อมกัน ตั้งเจตนาละหมาดอีดิ้ลฟิตรฺ หรืออีดิ้ลอัฏฮา

2. ตั๊กบีรร่อตุลเอียะรอม( คือ กล่าว อัลลอฮุอั กบักร พร้อมยกมือกอดอก ยกมือครั้งเดียวในร็อกอะฮฺแรกเท่านั้น)

3. ตักบีรอีก 7 ครั้ง (อัลลอฮุ อักบักร) (จากบันทึกของอบูดาวูด และอัดดารุกุฏนี) โดยไม่ต้องยกมืออีก เมื่อเสร็จแต่ละตักบีร ควรเว้นระยะสัก ขณะหนึ่ง ไม่ต้องอ่านอะไร

4. อ่านดุอาอฺอิฟติตา (คำวิงวอนเปิดการละหมาด)บทใดบทหนึ่ง

5. อ่านอัลฟาติฮะฮฺแล้วกล่าว อามีน ให้กล่าวเสียงดัง

6. มีซุนนะฮฺให้อ่าน กอฟ วัลกุรอานิลมะญีด หรือสับบิฮิสม่าร็อบบิกัลอะลาฯ ซูเราะฮฺใดซูเราะฮฺหนึ่ง และมีซุนนะฮฺให้อ่านทั้งซูเราะฮฺเสียงดังเช่นกัน หรือถ้าจำซูเราะฮฺดังกล่าวไม่ได้จะอ่านซูเราะฮฺอื่นก็ได้

7. จากนี้ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการละหมาดทั่วๆไปจนกระทั่งถึงการสุญูด(จบร็อกอะฮฺที่ 1)

ร็อกอะฮฺที่ 28. เมื่อสุญูดครั้งที่ 2 เสร็จแล้ว กล่าว “อัลลอฮุ อักบักร” พร้อมเงยขึ้นจากสุญูด ใช้มือทั้งสองช่วยในการลุกขึ้นทำร็อกอะฮฺที่ 2 เอามือกอดอกดังเดิม โดยไม่ต้องยกมือ

9. ให้กล่าวตักบีร อีก 5 ครั้ง เหมือนร็อกอะฮฺแรกระหว่างตักบีร ควรนิ่งสักขณะหนึ่ง

10. อ่านอัลฟาติฮะฮฺ แล้วกล่าวอามีนเสียงดัง

11. อ่านซูเราะฮฺใดซูเราะฮฺหนึ่ง เช่น อัลฆอชิยะฮฺ หรือซูเราะฮฺอื่นๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งจากอัลกุรอ่านก็ได้

12. จากนี้ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการละหมาดทั่วๆไปจนกระทั่งถึงการให้สล่าม

13. เมื่อให้สล่ามแล้ว สำหรับละหมาดอีดิ้ลฟิตรฺก็หมดเขตตักบีร ส่วนอีดิ้ลอัฏฮานั้น จะต้องกล่าวตักบีรจนกว่าค่อเตบจะขึ้นมิมบัร

(จบวิธีละหมาดอีด)ที่มา : //www.annisaa.comCreate Date : 29 กันยายน 2551
Last Update : 30 กันยายน 2551 21:01:18 น.
Counter : 4248 Pageviews.

0 comments

นะ(รก)
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]เพราะเราไม่รู้ว่า ลมหายใจจะหมดลงเมื่อใด
The Doomsday Book
Date Conversion
Gregorian to Hijri Hijri to Gregorian
Day: Month: Year
Website Counter
New Comments