All Blog
ศัลยกรรมความงาม
ศัลยกรรมความงาม     

เขียนโดย อับดุลซอมัด สง่าบ้านโคก   


          เนื้อหาโดยสรุปอิงจากหนังสือ "บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการทำศัลยกรรมของแพทย์"
โดย ดร.มูฮัมหมัด อัลมุคตาร อัชชันกีฏีย์ อุลามาอฺประจำมัสยิดนะบาวี
และศาสตราจารย์ภาควิชานิติศาสตร์อิสลาม มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมาดีนะห์

 
          ย่อมเป็นธรรมดาที่เหล่าสตรีและบุรุษทุกวัยต่างก็รักสวยรักงาม
โดยเฉพาะเหล่าสตรีนั้นต่างก็อยากที่จะมีรูปโฉม ใบหน้า และผิวพรรณ
ที่นวลเนียนน่าสัมผัส
เพราะรูปร่างและใบหน้าเป็นจุดโฟกัสที่เจ้าของต่างพยายามรักษาและทะนุถนอมไว้
จนทำให้เครื่องสำอางชนิดต่างๆ ขายดิบขายดีไปตามๆกัน
ณ ที่นี้
เราขอนำท่านให้รู้ถึงจุดยืนของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องการทำศัลยกรรมความงาม
ทำไมอิสลามต้องพูดถึงเรื่องนี้
แน่นอนเพราะอิสลามได้ให้ความสำคัญกับมนุษย์ในทุกแง่มุมของการดำเนินชีวิต
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้คุณหรือให้โทษกับมนุษย์
เราจะพบว่าอิสลามได้พูดถึงสิ่งนั้นและได้ระบุบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้
ด้วย

อนึ่งการทำศัลยกรรมความงามนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภท

ประเภทที่ 1 การ
ทำศัลยกรรมโดยเจตนาทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นใดๆ
แต่ทำไปเพียงเพื่อให้ได้รูปทรงสวยงามขึ้นหรือเพื่อคงความสาวไว้
เช่นการดึงผิวหนังสำหรับผู้ที่มีหน้าเหี่ยวย่น

ประเภทที่ 2 การทำศัลยกรรมเนื่องจากความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นเพราะจากอุบัติเหตุหรืออวัยวะมีตำหนิมาตั้งแต่กำเนิด
การ
ทำศัลยกรรมในประเภทที่2 นี้เป็นที่อนุมัติตามหลักศาสนบัญญัติ
และเพื่อความกระจ่างมากขึ้นเราขออธิบายเพิ่มเติมว่า
อวัยวะหรือส่วนที่มีตำหนิในร่างกายของมนุษย์นั้นเกิดมาจากสองสาเหตุ
   
 1.อวัยวะที่มีตำหนิมาตั้งแต่กำเนิด
หรือเป็นผลกระทบที่ได้รับมาจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น ปากแหว่ง
นิ้วมือนิ้วเท้าติดกัน ไม่มีช่องถ่ายปัสสาวะ ระบบขับถ่ายมีความผิดปกติ
และแผลเป็นอันเนื่องมาจากโรค เป็นต้น
   
 2.อวัยวะที่มีตำหนิอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เช่น แผลเป็น แผลไฟไหม้
แผลจากการโดนของมีคม นิ้วมือนิ้วเท้าติดกันเพราะถูกไฟครอก เป็นต้น
แม้
ว่าการทำศัลยกรรมประเภทนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสวยงามที่เป็นผลตามมาที
หลัง กระนั้นก็ยังมีเหตุผลเพียงพอที่ควรได้รับการอนุมัติให้กระทำได้
เพราะแน่นอนเหลือเกินว่าสิ่งที่น่าตำหนิประเภทนี้มีผลกระทบทางลบในความ
รู้สึกของเจ้าของ และเป็นที่ยอมรับกันในวงการแพทย์
ด้วยความประเสริฐของ
อิสลาม
ศาสนบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ประสบเหตุดังกล่าวสามารถทำศัลยกรรมได้
ด้วยเหตุผลคือ
อวัยวะที่มีตำหนิประเภทนี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีผลกระทบในทางลบแก่ผู้ที่
ประสบทั้งความรู้สึกและรูปลักษณ์ (รูปธรรมและนามธรรม)
เข้าข่ายหลักนิติธรรมที่ว่า "ความจำเป็นทั่วไปอยู่ในฐานะเดียวกับความจำเป็นขั้นคับขัน ไม่ว่าสภาวะของมันจะครอบคลุมทั่วทุกคน หรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตาม"
การ
อนุมัติให้กระทำดังกล่าวไม่ได้ขัดแย้งกับหลักฐานที่ห้ามไม่ให้ทำการเปลี่ยน
แปลงต่อสิ่งที่อัลลอฮสร้างมา
และไม่ได้ขัดแย้งกับหุกุ่มที่ว่าด้วยการห้ามทำศัลยกรรมความงามแต่อย่างใด
สาเหตุที่อนุญาตเช่นนั้นเป็นเพราะ


           1.มีความจำเป็นต้องทำจึงถูกยกเว้นจากหลักฐานที่ต้องห้าม ท่านอิมามนะวาวีย์ ได้อธิบายฮาดีษที่ว่า ((ผู้ที่ตกแต่งฟันเพื่อความสวยงาม))
คือการจัดฟันที่มีความถี่กันให้ห่างออก เพื่อให้ดูสวยมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น
การกระทำดังกล่าวเป็นที่ต้องห้ามก็ต่อเมื่อทำเพื่อความสวยงามเท่านั้น
แต่หากทำเพราะความจำเป็น
เช่นเพื่อบำบัดรักษาหรือเพราะฟันมีตำหนิก็ถือว่าไม่เป็นไร

       
   2.
การทำศัลยกรรมประเภทนี้ไม่ถือว่ามีเจตนาเพื่อที่จะเปลี่ยยแปลงอวัยวะที่อัล
ลอฮฺทรงห้ามมาแต่อย่างใด
แต่เป็นเพราะเพื่อขจัดสิ่งที่ให้โทษหรือมีผลกระทบต่อผู้ประสบ
ถึงแม้ว่ามีผลดีต่อความสวยงามก็ตาม
           3.
การักษาอวัยวะที่มีตำหนิเนื่องมาจากอุบัติเหตุนั้นไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยน
แปลงรูปเดิมที่อัลลอฮฺทรงสร้างมา
เพราะการทำศัลยกรรมดังกล่าวเพื่อที่จะทำให้อวัยวะกลับคืนสู่ภาวะปกติหรือ
ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด

           4. การศัลยกรรมประเภทนี้ เข้าข่ายการเยียวยามากกว่าการทำเพื่อความงาม

 
         
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าไม่เป็นความผิดใดๆแก่แพทย์และผู้ป่วยที่จะ
ทำศัลยกรรมประเภทนี้
ทั้งยังเป็นที่อนุมัติให้กระทำได้แค่ว่าการอนุมัตินั้นจะต้องว่างอยุ่บนพื้น
ฐานของความจำเป็นและมีเหตุผลเพียงพอ
ส่วนการทำศัลยกรรมอวัยวะที่มีตำหนิอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือโรคร้ายนื้น
เป็นที่อนุมัติโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เพราะถือว่าเป็นการเยียวยา
ความจำ
เป็นดังกล่าวนั้นอาจจะถึงขั้นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการผ่าตัดเช่น
ผ่าตัดเพื่อรักษาดรคบางอย่างที่ร้ายแรง
หรือการผ่าตัดที่สืบเนื่องมาจากอุปสรรคในการคลอด
หรืออาจจะเป็นความจำเป็นธรรมดา เช่น การผ่าศพเพื่อทำการศึกษา
และการผ่าเพื่อตรวจโรค เป็นต้น หรืออาจจะอยู่ในขั้นต่ำกว่านั้นเช่น
การผ่าตัดเล็ก บางทีอาจจะเป็นการอนุญาตโดยตรงจากบทบัญญัติ
เช่นการสุนัต(อัลคีตาน)

การทำศัลยกรรมที่ต้องห้ามนั้น
คือการทำศัลยกรรมความงามในประเภทแรกหรือการดึงผิวหนังที่เหี่ยวย่นให้ดูเต่ง
ตึงขึ้นยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น
การเสริมดั้งจมูกให้โด่งขึ้นหรือดัดให้เล็กลง
การกระชับแก้มหน้าให้เล็กเรียวสวยหรือฟอกคางให้โตขึ้น
การเสริมแต่งและฟื้นฟูทรวงอกให้เต่งตึงอวบใหญ่ด้วยการใช้วิธีฉีดฮอร์โมน
การตกแต่งใบหูที่กางให้กลับไปข้างหลัง การดูดไขมันและดึงหน้าท้องให้ตึง
ตลอดจนการทำศัลยกรรมขจัดรอยย่นบนใบหน้าให้ดูเต่งตึงเพื่อคงความสาว
หลักฐานที่ห้ามการกระทำดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
           1. อัลลอฮฺทรงเล่าถึงคำพูดของมารร้ายมีใจความว่า "และแน่นอนยิ่ง ข้าจะใช้พวกเขา แล้วพวกเขาก็จะทำการเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮฺ" อันนิสาอฺ 119

 
       
 โองการดังกล่าวได้ตำหนิและอธิบายถึงสิ่งต้องห้ามที่มารร้ายที่มารร้ายได้
ล่อลวงลูกหลานอาดัมให้กระทำกันและในจำนวนสิ่งที่ว่าคือการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ที่อัลลอฮฺทรงสร้างซึ่งการทำศัลยกรรมเพื่อความงามนั้นก็ถือว่าเข้าข่าย
ประเด็นที่ว่านี้เหมือนกัน

          2. อับนุมัสอูด เล่าว่า "
ฉันได้ยินท่านรอซูล ศ็อลฯ
กล่าวสาปแช่งบรรดาสตรีที่ถอนขนบนใบหน้า(เช่นขนคิ้ว)
และผู้ที่ตกแต่งซี่ฟันให้ห่างออกจากกัน เพื่อความสวยงาม
ผู้ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮฺสร้างมา"
(รายงานโดยบุคอรี 3/199 มุสลิม 3/339)

 
         3.
อิสลามห้ามไม่ให้ทำศัลยกรรมความงามเช่นเดียวกับที่ห้ามการสักลายบนผิวหนัง
ด้วยรูปต่างๆ ตลอดจนการขจัดขนบนใบหน้า
เนื่องจากการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการละเล่นกับการสร้างสรรค์ของอัลลอฮฺ

            4. การทำศัลยกรรมความงามนั้นเป็นการหลอกลวงและฉ้อฉลต่อผู้อื่น ซึ่งล้วนแล้วเป็นที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลามทั้งสิ้น

 
          5.การทำศัลยกรรมความงามบางประเภทนั้นต้องใช้ยาสลบ
ซึ่งถือว่าเป็นที่ต้องห้ามในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นใดๆ
ที่อนุญาตให้กระทำได้
และเป็นการเปิดเผยร่างกายในส่วนที่เป็นเอาเราะห์โดยไม่จำเป็น

            6.การทำศัลยกรรมประเภทนี้ อาจจะให้โทษต่อร่างกายได้ หรืออาจจะมีผลในแง่ลบได้ในภายหลัง
จาก
หลักการและเหตุผลข้างต้นจึงไม่อนุญาตให้นายแพทย์และผู้ป่วยทำศัลยกรรมประเภท
นี้ตามบทบัญญัติอิสลาม สำหรับเหตุผลและคำกล่าวอ้างต่างๆในเรื่องนี้
ถือว่าไม่ถึงขั้นจำเป็นที่อนุญาตให้กระทำได้ สัจธรรมก็คือสัจธรรม
สำหรับวิธีการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยประเภทนี้คือการปลูกฝังอีมาน
และความเชื่อมั่นต่อกฏสภาวะของอัลลอฮฺ
และให้ยืนหยัดอยู่กับคำสอนของอิสลามไว้ตลอดไป.ref: มุสลิมะฮฺ
ทัศนะของเจ้าของกระทู้
นึกถึง การยืดผมตอนนี้รีบอร์นดิ้ง ฮิตมาก ผมตรงๆเคลือบแวกซ์
คนผมตรง อยากผมหยิก หยักโสก
คนผมหยิกหยักโศก ก็อยากผมตรง
ขนตาไม่งอนก็ไปดัดจนตา ขอบปากไม่สวยก็ไปทำปากมาสวยๆ


ยิ่งวันรับปริญญาและวันแต่งงาน คิ้วสาวๆก็ถูกกันมาซะเรียวเล็กและวาดซะโ่ก่ง
เน้นแต่สวย แต่ลืมเน้นย้ำอิสลามในตัวตน"แท้จริง อัลลอฮฺไม่ทรงพิจารณาที่รูปร่างหน้าตาของพวกท่าน แต่อัลลอฮฺทรงพิจารณาที่หัวใจของพวกท่าน" (มุสลิม)


hijab

โหมด..อย่าลุ่มหลงความสวยงามที่มา : //www.annisaa.com/forum/index.php?topic=364.0Free TextEditorCreate Date : 29 มีนาคม 2552
Last Update : 29 มีนาคม 2552 22:24:36 น.
Counter : 4342 Pageviews.

9 comments
  
ถ้าการทำเลเซอร์ไฝ เป็นข้อห้ามในบทบัญญัติหรือเปล่าค่ะ
โดย: มุสลิมใหม่ IP: 203.147.58.98 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:13:06:44 น.
  
จี้ไฝบาปไหม
โดย: ซัลมา IP: 113.53.116.73 วันที่: 7 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:50:12 น.
  
จี้ไฝบาปไหม

โดย: ซัลมา

อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

จี้ไฝ หากไฝนั้นมีการเจริญเติบโตผิดปกติ แล้วตรวจพบว่าพัฒนาไปเป็นเนื้อร้ายได้ แบบนี้ก็สามารถกระทำได้

แต่ถ้าเพียงเพื่อความสวยงาม ก็ไม่สามารถกระทำได้ค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 21 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:38:10 น.
  
อยากทราบจริงๆว่าอิสลามยืดผมได้หรือไม่ช่วยบอกเหตุผลแบบเน้นๆเลยสงสัยมากตรงน้ำยายืดว่าเซาะไม่เซาะ
โดย: นิสา เจะสมัน IP: 111.84.228.153 วันที่: 16 สิงหาคม 2553 เวลา:4:26:06 น.
  
มุสลิมสามารถดัดหรือยืดผมได้ไหมและอธิบายเรื่องศัลยกรรม?
//banatulhuda.blogspot.com/2008/08/blog-post_6147.html

มุสลิมะฮฺตัดผมสั้นได้หรือไม่
//banatulhuda.blogspot.com/2008/08/blog-post_14.html

การโกนหรือถอนคิ้วหรือทายาให้ร่วงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เป็นรูปสวยงาม ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮฺหรือไม่?
//banatulhuda.blogspot.com/2008/08/blog-post_5207.html

ความหมายของคำว่า تَبَرُّجٌ (ตะบัรรุจญฺ)
//banatulhuda.blogspot.com/2008/08/blog-post_6445.html
โดย: นะ(รก) วันที่: 16 สิงหาคม 2553 เวลา:11:16:48 น.
  
อัสลามมุอาลัยกุม ....ทำศัลยกรรมตกแต่งจมูก
คือว่าแค่ตัดปีกจมุกอ่ะค่ะแต่ไม่ได้เสริมจมูกจะได้ไหมค่ะ
คือว่าชอบกังวลไม่มั่นใจอ่ะค่ะก็จะกังวลเรื่องนี้ทุกวันและชอบตำหนิจมูกตัวเองทุกวันเลยและการตำหนิในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาก้มีความผิดมาก แต่มันก้เลิกคิดไม่ได้อ่ะค่ะเลยตั้งใจว่าจะตัดปีกจมูกอ่ะค่ะ มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว
เพราะถึงยังงัยหนูก้คงตำหนิสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างจนวันตาย
ความชั่วมันก้จะมากขึ้นทุกวันๆ นิๆจะคิดว่างัยอ่ะค่ะ
โดย: โซเฟีย IP: 125.24.243.21 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:55:31 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ ค่ะ คณโซเฟีย


อัลลอฮฺ ให้ลมหายใจเรา
อัลลอฮฺ ให้เรามีร่างกายครบ 32
อัลลอฮฺ ให้เรามีที่อยู่อาศัย
อัลลอฮฺ ให้เรามีกำลังทรัพย์

ถ้าอัลลอฮฺ ให้เรายากจน อดหลายๆมื้อจะทำอย่างไร
ถ้าอัลลอฮฺ ให้เราไม่มีที่อยู่อาศัยจะทำอย่างไร
ถ้าอัลลอฮฺ ให้เราพิการ เราจะทำอย่างไร
ถ้าอัลลอฮฺ ให้เราหมดลมหายใจทันทีจะทำอย่างไร

แต่เราไม่พอใจที่ไม่สวยพอในสายตาของสังคม เปลี่ยนเป็นหมั่นขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เรามีสุขภาพดี ขอให้เราพอใจ อย่าหลงตามชัยฏอนจะดีที่สุด เอาเงินที่จะทำศัลยกรรมไปทำบุญให้เด็นกำพร้าดีกว่าค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 2 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:37:50 น.
  
เป็นรอยหลุมสิว รักษาโดยการยิงเลเซอร์หรืออะไรก็ตามให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม ก็คงไม่ผิดเช่นกัน ไช่ไหมครับ
โดย: danya วันที่: 17 มกราคม 2555 เวลา:22:07:59 น.
  
ขอบคุนมากคร่ะ แต่ถามหน่อยเหอะนะ ถ้าพวกคุนบอกว่าทำศัลยกรรมเเล้วบาป

ดิชั้น ถามหน่อย เวลาคนมาพูดจาดูถูกเรา ด่าเรา ทำให้เราเสียใจ น้ำตาตกใน จะให้เราทำยังไง

ถ้าเราจะทำจริงๆจะผิดมากไหม หรือเราจะต้องทนกับคนที่ชอบดูถูก

โดย: ซาร่า IP: 171.99.3.159 วันที่: 16 กรกฎาคม 2556 เวลา:23:56:48 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

นะ(รก)
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]เพราะเราไม่รู้ว่า ลมหายใจจะหมดลงเมื่อใด
The Doomsday Book
Date Conversion
Gregorian to Hijri Hijri to Gregorian
Day: Month: Year
Website Counter
New Comments