All Blog
วิธีการเข้ารับอิสลามปฏิบัติดังนี้
ขอความสันติความเมตตาปราณี จงประสบแด่ท่าน


การเข้ารับอิสลามให้ปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิญาณตนเข้ารับอิสลาม ด้วยการกล่าวชะฮาดะฮฺ

โดยกล่าวว่า
" อัชฮะดุ อันลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุอันนะ มุฮัมมะดัรฺ เราะซูลุลลอฮฺ" คลิกที่นี่ เพื่อรับฟังเสียงตัวอย่าง

ความว่า "ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่พระเจ้าอื่นใด (ที่ต้องเคารพภักดี) นอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น และฉันขอปฏิญาณตนว่ามูฮัมมมัดคือรสูล ของพระองค์"


การกล่าวปฏิญาณตนนี้ ไม่จำเป็นต้องมีพยานสองคน แค่กล่าวชะฮาดะฮฺ ก็เป็นมุสลิมแล้ว เพียงแต่ว่า หากมีก็จะดีเพราะเขาจะได้รับทราบ
เพื่อจะได้มีพยานยืนยันการเข้ารับอิสลามของตนเอง และผู้เป็นพยานจะได้แนะนำการออกเสียงได้ถูกต้อง และช่วยตักเตือนกันในเรื่องการดำเนินชีวิตในระบบอิสลาม


เมื่อเข้ารับอิสลามแล้ว บาปทั้งหมดที่ผ่านมา จะได้รับการอภัยโทษ และจะเริ่มต้นคิดบัญชี บาปและผลบุญใหม่ ตั้งแต่เข้ารับอิสลามเป็นต้นไป

แต่ใช่ว่าเข้ารับเพื่อลบล้างความผิดแล้วก็ไปทำชั่วใหม่ เช่นนี้ไม่มีค่าทางใด นอกจากเป็นบุคคลกลับกลอกตลบแตลง(มุนาฟิก) สิ่งไม่ดีก็สะสมเพิ่มขึ้น
2. เมื่อกล่าวปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามแล้ว ส่งเสริมให้อาบน้ำสุนนะฮฺ เพื่ออาบน้ำชำระร่างกายเนื่องในการเข้ารับอิสลามโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ต้องมีน้ำที่สะอาด
2. การตั้งเจตนา “ข้าพอาบน้ำชำระล้างร่างกายเนื่องในการเข้ารับอิสลามเพื่ออัลลอฮฺ”
3. การกล่าว “บิสมิลลาฮฺ”
4. การล้างมือทั้งสอง 3 ครั้ง (เริ่มจากขวาก่อน)
5. การบ้วนปาก พร้อมกับสูดน้ำเข้าจมูก(เพื่อล้างภายในรูจมูก) แล้วสั่งออก 3 ครั้ง
6. การล้างใบหน้าให้ทั่ว 3 ครั้ง
7. การล้างมือทั้งสองของเขาจนถึงข้อศอก 3 ครั้ง
8. เช็ดศีรษะโดยลูบศีรษะจากด้านหน้าไปด้านหลังแล้วย้อนกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเช็ดหูด้านนอกด้วยนิ้วหัวแม่มือและเช็ดใบหูในด้านนิ้วชี้ ทำ 1 ครั้ง
9. อาบน้ำให้ทั่วร่างกายตั้งแต่ผมจรดปลายเท้าจนแน่ใจว่าทุกส่วนของร่างกายได้รับการชำระล้างหมดจรดแล้ว
10 . ล้างเท้าทั้งสองจนถึงตาตุ่ม 3 ครั้ง และถูซอกนิ้วเท้าด้วยน้ำให้ทั่ว (โดยเริ่มจากขวาก่อน)3. หากเป็นเพศชาย ก็ต้องให้เขาไปทำคิตาน (เข้าสุนัต)หมายถึงการขลิบหนังส่วนปลายที่หุ้มอวัยวะเพศ
(หากมีใครบอกให้สตรีไปทำนั้น ไม่ต้องทำค่ะ ไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับผู้เข้ารับอิสลามแต่อย่างใด)


4. ตั้งชื่อมุสลิม จะให้ใครตั้งก็ได้ หรือจะตั้งเองก็ได้ จากที่นี่ เว็บชื่ออาหรับพร้อมความหมาย


5. ให้ศึกษาเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลามต่างๆ ไม่ว่าจะข้อใช้ และข้อห้าม เพราะเมื่อเข้ารับอิสลามการงานทุกอย่าง จะเริ่มถูกบันทึกโดยเฉพาะการละหมาด ดังนั้น หากเป็นไปได้ให้ศึกษาอิบาดะฮฺหลักๆเสียก่อน คลิกที่นี่ คลิปไฟล์สอนการละหมาด

6. ศึกษาการอ่านกุรอาน ภาษาหรับ เพื่อใช้อ่านในละหมาด และใช้เป็นทางนำของชีวิต มีสอนมากมาย หรือจะติดต่อไปที่เหล่าที่ได้ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) คลิกที่นี่ แนะนำที่เรียนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับสำหรับผู้สนใจโครงสร้างและระบอบชีวิตในอิสลาม

1. หลักศรัทธา มี 6 ประการดังนี้
1. ศรัทธาในอัลลอฮ์
2. ศรัทธาในมลาอิกะฮ์ (ทูตสวรรค์ของอัลลอฮ์)
3. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์
4. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต
5. ศรัทธาในกฏกำหนดสภาวะการณ์ของพระเจ้า
6. การยืนยันความศรัทธา2. การยืนยันความศรัทธา มี 5 ประการดังนี้

1. การกล่าวปฏิญาณตนว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์”
2. การละหมาดวันละ 5 เวลา
3. การถือศีลอด
4. การจ่ายซะกาต
5. การทำฮัจญ์


3. จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
1. มารยาทต่าง ๆ เช่น การทักทาย การแต่งกาย ฯลฯ
2. ครอบครัว เช่น หน้าที่สมาชิกครอบครัว การแต่งงาน การหย่า การจัดการมรดก ฯลฯ
3. เศรษฐกิจ การทำสัญญา จริยธรรมทางธุรกิจ ฯลฯ
4. การเมืองการปกครอง ความยุติธรรม การปฏิบัติตนต่อคนภายในการปกครอง
5. สังคม เช่น การปฏิบัติต่อเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ฯลฯ
6. การสงครามและสันติภาพ
7. จริยธรรม เช่น การให้ความรัก ความเมตตา การอดทน การให้อภัย ความเสียสละ ความสามัคคี ฯลฯ


ส่วนเรื่องการแต่งกายสำหรับสตรีมุสลิม
ให้แต่งกายปกปิดเอารัต เปิดได้เฉพาะใบหน้าและฝ่ามือ หรือจะปิดหน้าก็ได้ อินชาอัลลอฮฺ(หากพระองค์ทรงประสงค์) จะเอาเรื่องเปิดหน้าปิดหน้ามาลงอีกที ฮิญาบต้องยาวลงมาปิดช่วงอก
ไม่ใส่ชุดรัดรูป ชุดบางๆ กางเกงเอาต่ำรัดๆ หรือคลุมฮิญาบแต่เสื้อแขนสั้น ออกมานอกบ้าน หรือในสถานที่มีชายที่ไม่ใช่มะรอมฮฺปะปนอยู่
ส่วนสีดำนั้น เป็นสีที่สุภาพเรียบร้อยไม่มีลวดลายสีสันสะดุดตา (สีดำสีทึบป้องกันการดูดรังสีUV เป็นอย่างดีจากรายงานทางการแพทย์)
ไม่ผ่ากระโปรงเพื่อความสะดวกในการเดิน ให้ใช้กระโปรงที่ไม่แคบแทน(เช่นกระโปรงที่มีจีบ) เพราะกระโปรงที่ผ่านั้นจะเปิดเผยเอารัต คือโชว์ช่วงขาได้ผู้กล่าวปฏิญาณต้องพยายามฝึกฝนเพื่อใช้ชีวิตและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ โดยอาศัยแบบอย่างของท่านศาสนทูต เพราะท่านเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่มนุษย์พึงปฏิบัติตาม
พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสความว่า "แท้จริง เจ้า(มุหัมมัด)ดำเนินอยู่บนจริยธรรมอันยิ่งใหญ่" (อัลกุรอาน 68:4)

พระองค์อัลลอฮฺ ซุบบะฮานุฮูวะตะอาลา ยังได้ตรัสอีกโดยมีความว่า "แน่นอน ในศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้านั้นมีย่อมแบบฉบับอันดีงามสำหรับพวกเจ้าแล้ว สำหรับผู้ที่หวัง(จะพบ)พระผู้เป็นเจ้าและวันปรโลกและรำลึกถึงพระองค์อย่างมากมาย" (อัลกุรอาน 33:21)มีปัญหาใดๆ สามารถสอบถามได้ค่ะ
ขอพระองค์ประทานสิ่งดีงาม กับพี่น้องทุึกท่าน

วัสลามมุอะลัยกุม

ที่มา : www.annisaa.comCreate Date : 21 มิถุนายน 2551
Last Update : 21 มิถุนายน 2551 16:43:39 น.
Counter : 43052 Pageviews.

224 comments
  
เห็นผู้หญิงที่เขาบอกว่าเขาเข้าพิธีเป็นมุสลิมแล้ว เขาไม่เห็นโพกผ้าเลย แถมยังนุ่งสั้น วับ ๆ แวม ๆ อีก ถือว่าผิดหรือเปล่า

ผู้หญิงคนเดิมนั้น เป็นเมีย 2 ยังงี้ ถ้าเมียหนึ่งไม่ยอม ญาติฝ่ายชายไม่ยอมรับ เขาถือว่าเป็นมุสลิมหรือไม่ (เขาบอกว่าเขาเข้าพิธีแล้ว แต่หลายคนยังสงสัยว่าโกหกหรือเปล่า)

ขอโทษถ้าคำที่ใช้ไม่เหมาะสม แค่คนอยากรู้เฉย ๆ
โดย: คนอยากรู้ IP: 61.19.48.2 วันที่: 21 มิถุนายน 2551 เวลา:21:52:14 น.
  
อัสสลามุอลัยกุมน้องนะ
แวะมาอ่านและบอกว่าคิดถึงค่ะ
โดย: Aisha วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:15:29:58 น.
  
อยากเข้ารับอิสลามค่ะอยากเรียนรู้ทั้งภาษาและคำสอนจะต้องเริ่มต้นจากที่ไหนยังไงบ้างค่ะช่วยบอกด้วยนะค่ะขอความกรุณาค่ะส่งข้อมูลที่jeab_dyzab@hotmail.comนะค่ะขอบคุณค่ะ
โดย: สกุณา IP: 124.120.124.67 วันที่: 4 ตุลาคม 2551 เวลา:16:46:30 น.
  
^
^
^

ส่งไปทางเมล์เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ คุณ สกุณา

โดย: นะ(รก) วันที่: 5 ตุลาคม 2551 เวลา:21:36:42 น.
  
อยากศึกษาข้อมูลมากเลยคะ เพราะหลังจากอ่านข้อมูลแล้วเริ่มศัทธามาก แต่อยากรู้อะไรเยอะกว่านี้คะ
อยากเรียนรู้เพิ่มและอยากทราบข้อมูลอีกเยอะเลยคะ
ขอความกรุณาแนะนำด้วยนะคะทางที่ เมล yumiko13@windowslive.com

ขอบคุณมากๆคะ ^^
โดย: ผู้ศัทธา IP: 125.24.112.192 วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:4:08:50 น.
  
อยากเรียนรู้อิสลามเพิ่มเติมน่ะค่ะ แต่เป็นไทยพุทธที่ศรัทธาในอิสลามมากกว่า อยากเรียนรู้ ทั้งประวัติศาสตร์ ภาษา วิธีปฏิบัติ รวมทั้งภาษาอาหรับชอบมากค่ะรู้ว่าเป็นตัวหนังสือที่มีเสน่ห์มากเคยพยายามหัดเขียน หัดอ่านแต่ก็ไม่สามารถ ยังไงถ้ามีข้อมูลที่สามารถบอกไดว่าต้องศึกษายังไง ที่ใหนรบกวนแนะนำทาง e-mail nouanjan@hotmail.com ด้วยนะค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
โดย: dekkalong IP: 124.120.82.204 วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:10:47:14 น.
  
ขอความสันติจงมีแด่ผู้แสวงหาสัจจธรรม

ยินด้ต้องรับทุกท่านค่ะ
คุณ ผู้ศัทธา และคุณ dekkalong
ทางเราจัดส่งข้อมูลไปทางเมล์เรียบร้อยทั่งสองท่านแล้วค่ะ รบกวนเช็คเมล์ด้วยนะคะ ^^
โดย: นะ(รก) วันที่: 14 ธันวาคม 2551 เวลา:0:41:27 น.
  
ถึงความเห็นที่ 3 4 5 6 รบกวนช่วยส่งเมล์การเข้ารับอิสลามให้ผมด้วยครับ อยากเรียนรู้หลักศาสนาอิสลามครับ cmongkonsawat@hotmail.com ขอบคุณมากครับ
โดย: ชัยณรงค์ IP: 202.91.18.194 วันที่: 17 มกราคม 2552 เวลา:15:53:45 น.
  
คุณ นะ(รก) คงรู้เรื่องของเรามาบ้างแล้วพอสมควร ตอนนี้แฟนเราเค้าจะเลิกกะเรา เค้าบอกเราว่าสิ่งที่ผ่านมาเค้าทำผิด มันบาป เค้าเย็นชากับเรามากเลย เด๋วนี้ก็คุยกันน้อยลง เราไม่รู้จะทำไง เรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับเราเลย เค้าทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรอ เราสับสนจิง ๆ เค้าบอกว่าตอนนี้เค้าอ่านหนังสือศาสนามากขึ้น (แต่จิงป่าวก็ไม่รู้) ตอนกลางคืนเค้าก็ปิดมือถือ แต่กว่าจะโทรหาเราก็ดึก คุยไม่ถึง 10 นาที เราก็ถามเค้าว่าเค้ามีคนอื่นหรือป่าว เค้าก็บอกเราว่าเค้าไม่มีคัย แต่เราก็สงสัยว่าทำไมต้องปิดมือถือด้วย โทรไปก็ไม่รับ ตอนนี้เราสับสนมากเลย เราควรทำยังไงดี
โดย: orn (orn_is ) วันที่: 24 มกราคม 2552 เวลา:21:12:18 น.
  
ถึงคุณ orn คะ
คือ ผู้หญิง กับ ผู้ชาย ที่สามารถแต่งงานกันได้ (หมายถึง ชาย หญิง ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องกัน) ในศาสนามีขอบเขตในการติดต่อ หรือพบปะระหว่างกันคะ
- ห้ามอยู่ระหว่างกันสองต่อสองในที่ลับตาคน
- คุยกันเฉพาะเรื่องที่จำเป็น ห้ามพูดเกี้ยวพาราสีกัน เพราะการกระทำเช่นนั้นนำไปสู่อารมณ์ใคร่ได้ถึงขั้นซินา(การผิดประเวณี) ซึ่งเป็นบาปใหญ่ในศาสนาคะ

รายละเอียดเพิ่มเติมลองถามคุณ นะ คะ
โดย: มัรยัม IP: 125.25.42.136 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:21:24 น.
  
สำหรับผู้สนใจอิสลาม ลองเข้าเว็บนี้ดูคะ
//www.islam-talks.comโดย: มัรยัม IP: 125.25.42.136 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:22:28 น.
  
ถึงคุณ orn ค่ะ
ขอแนะนำให้คุณ orn ลองศึกษา อิสลามเบื้องต้นดูนะคะ แล้วคุณจะเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามมากขึ้น บางทีอาจจะทำให้คุณสบายใจในเรื่องนี้
เพื่อนสนิทของดิฉันคนนึง เค้ามีประสบการณ์คล้ายคุณ orn ค่ะ เค้าบอกกับดิฉันถึงวิธีนี้ เพราะอิสลามเป็นทุกกิจกรรมในชีวิต แม้กระทั่งเรื่องขอบเขตระหว่างชาย หญิงค่ะ
โดย: มุสลิมะฮฺอยากแนะนำ IP: 115.67.246.35 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:00:55 น.
  
ผมศรัทธาในศาสนาอิสลามมากครับ ชอบภาษาอารบิคมากๆเลย ชอบการออกเสียงมาก มีความคิดที่อยากจะเข้าอิสลามอยู่บ้าง อยากจะขอคำแนะนำอย่างละเอียดครับ อยากได้ไฟล์ภาษาไทยที่สอนอ่าน-เขียนภาษาอารบิคมากเลยครับ อยากอ่านเป็นมากมันท้าทายดี ช่วยชี้ทางสว่างผมด้วยครับ kantachart2104@hotmail.com
ขอบคุณครับ
โดย: ผู้มีศรัทธา IP: 222.123.115.226 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:23:41:10 น.
  
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามหลังจากปฎิญาณเข้ารับการเป็นอิสลามแล้วแต่ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลย ตอนนี้ที่ปฎิบัติอยู่ก็คือการไม่กินหมูและประพฤติตนดี เพราะว่ามีแฟนเป็นมุสลิมและมีโครงการจะแต่งงานกันเพราะฉะนั้นดิฉันจะต้องเข้าเป็นมุสลิมเต็มตัวค่ะ ช่วยแนะนำมาที่ bee-1379@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ
โดย: ธารืณี IP: 58.9.66.71 วันที่: 6 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:42:35 น.
  
ขอความสันติจงมีแด่ท่าน

สวัสดีค่ะคุณผู้มีศรัทธา และคุณธาริณี
ขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แวะมาที่บล็อคแห่งนี้ค่ะ

ตอนนี้ส่งข้อมูลไปให้ทางอีเมล์แล้วนะคะ
มีปัญหาอะไรสามารถสอบถามได้


ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 10 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:32:19 น.
  
ต้องการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามค่ะ พอจะแนะนำสถานที่เรียนได้ไหมค่ะ เพราะเรียนจากในเว็บจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ เพราะต้องเตรียมตัวเข้ารับอิสลามแล้วค่ะ แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดของศาสนาเท่าที่ควร รบกวนด้วยนะคะ

ช่วยส่งผ่านทางเมลนี้ค่ะ msudaporn@yahoo.com

ขอบคุณค่ะ
โดย: Siti Hajar IP: 61.90.176.35 วันที่: 19 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:18:45 น.
  
ขอความสันติจงมีแด่ท่าน

สถานที่เรียนแบบเป็นครอสและมีระบบเลยพร้อมใบรับร้อง ต้องเรียนที่นี่ค่ะ


มูลนิธิสันติชน
439 ถนนลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2539 4693-5 ต่อ 19 โทรสาร 0 2539 4696

แนะนำว่าอยากให้คนใกล้ๆที่จะแต่งงานด้วยมาเรียนพร้อมเป็นเพื่อนกันค่ะ
เพราะบางทีของที่เราคุ้นเคยอาจจะลืมเลือนกันไปปฏิบัติไม่ถูกต้องกันบ้าง

หากฝ่ายหนึ่งมาเรียนฝ่ายเดียว พอเอาเข้าจริงที่ต้องไปใช้ในชีวิตประวัน ก็กลายเป็นว่า คนที่เรียนมาแบบคุณ จะปฏิบัติได้ละเอียดถูกต้องและเคร่งครัดกว่ามุสลิมเดิมๆ ด้วยซ้ำ เพราะคิดว่าตัวเองรู้มากพอแล้ว เอาเข้าจริงก็รู้ไม่มาก แค่เห็นเขาทำๆกันก็เลยทำตามๆกันไปปราศจากความรู้ความเข้าใจ
เพราะการใช้ชีวิตคู่นั้น ต้องมีทั้งความรู้ความเข้าใจ ค่ะ อิสลามมีคำสอนในเรื่องชีวิตคู่แบบละเอียดยิบเลยซ้ำ

จูงมือมาเรียนเป็นเพื่อนกัน จะได้เข้าใจโฟกัสจุดเดียวกันค่ะ มีปัญหาก็ปรึกษาอาจารย์พร้อมกันทั้งคู่ไปเลย

มีน้องคนหนึ่งจะมาเรียนอีก 3 สัปดาห์ค่ะ สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ จะได้ ช่วยพากันแนะนำให้รู้จักกัน มีเพื่อนเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ

ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 19 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:49:46 น.
  
เคยติดต่อมา 1 ครั้งแล้ว ว่าจะเข้ารับอิสลามแต่ตอนนี้เรื่องราวก็เงียบๆ แล้วต้องทำยังไงต่อดีค่ะ อยากเข้ารับอิสลามก่อนถึงวันถือศีลอดที่จะมาถึง จะให้ติดต่อใครดีค่ะ
โดย: 1 IP: 118.175.84.169 วันที่: 11 สิงหาคม 2552 เวลา:12:33:57 น.
  
เคยติดต่อมา 1 ครั้งแล้ว ว่าจะเข้ารับอิสลามแต่ตอนนี้เรื่องราวก็เงียบๆ แล้วต้องทำยังไงต่อดีค่ะ อยากเข้ารับอิสลามก่อนถึงวันถือศีลอดที่จะมาถึง จะให้ติดต่อใครดีค่ะ
โดย: 1 IP: 118.175.84.169 วันที่: 11 สิงหาคม 2552 เวลา:12:34:22 น.
  

ขอความสันติจงประสบแด่ท่าน

ถึงคุณ 1 ค่ะ

ลองเมล์ไปที่ annisaa_web@hotmail.com

หรือไปที่เว็บ //www.annisaa.com ค่ะ ที่นั่นมีมุสลิมใหม่แยะมาคุยกัน และมาขอรับอิสลามที่นั่นกันค่ะ


ขอให้ได้รับสิ่งดีงาม
ด้วยความเคารพค่ะ

โดย: นะ(รก) วันที่: 11 สิงหาคม 2552 เวลา:23:13:16 น.
  
อยากเรียนถามว่า..ถ้าเราต้องการเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามต้องทำอย่างไรบ้าง..ดิฉันหมายถึงต้องใช้เอกสารและสถานที่ขอเปลี่ยนศาสนาอยู่ที่ไหน..ตอนนี้ไม่ทราบอะไรเลยค่ะ..เพราะในอนาคตอาจจะแต่งงานกับมุสลิมค่ะ รบกวนส่งรายละเอียดทุกขั้นทุกตอนเลยนะค๊ะ ขอบคุณค่ะ
usawilairat@hotmail.com
โดย: Zamira IP: 125.24.62.55 วันที่: 8 กันยายน 2552 เวลา:12:41:35 น.
  
ู^
^
^
ขอความสันติจงมีแด่ท่าน
ตอบไปทางเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะ


ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:6:05:22 น.
  
ได้รับเมลส์แล้วนะค๊ะ ขอบคุณมากเลยค่ะ
แต่ดิฉันอยู่ จังหวัดชลบุรีค่ะ แล้วก็ทำงานด้วยค่ะ คงไม่มีเวลาไปเรียนค่ะ ..จะทำงัยดีค๊ะ มีในเมืองชลฯ บ้างมั้ยค๊ะ ขอบคุณค่ะ

usawilairat@hotmail.com
โดย: Zamira IP: 125.24.70.232 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:16:57:42 น.
  
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามคะ ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลย แต่รู้สึกศรัทธาในศาสนามาก ดิฉันมีแฟนเป็นมุสลิมด้วยและในอนาคตมีแผนว่าจะแต่งงานกันและดิฉันจะต้อง เข้าเป็นมุสลิมเต็มตัวค่ะช่วยแนะนำมาที่ numtarn_5555@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ
โดย: น้ำตาล IP: 202.176.98.127 วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:18:23:22 น.
  
^
^
^

ขอความสันติจงมีแด่ท่าน
ตอบไปทางเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณน้ำตาล
โดย: นะ(รก) วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:16:39:06 น.
  
อยากทราบข้อมูลบ้างค่ะ
รบกวนเมลมาให้ด้วยได้ไหมค่ะ
honey_ao@hotmail.com ค่ะ

ขอบคุณมากๆนะค่ะ
โดย: honey_ao วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:15:31:22 น.
  
^
^
^

ขอความสันติจงมีแด่ท่าน
ตอบไปทางเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะ honey_ao

โดย: นะ(รก) วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:20:57:07 น.
  
ผมอยากจะศึกษาอิสลาม อย่างแท้จริง ว่ามีหลักในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพราะเท่าที่ผมได้ติดตามทาง Internet เว็บไซต์ ก็น่าสนใจนะครับ

ยังไงถ้ามีคำแนะนำดี ดี รบกวน ส่งมาให้ศึกษาหน่อยนะครับ
Email : seerawong@hotmail.com

ขอบคุณครับ
โดย: เจตน์ IP: 112.142.43.218 วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:6:34:58 น.
  
มีที่ไหนบ้าง..สําหรับสอนเข้ารับอิสลาม..ในแถวฝั่งธนบุรี
มีแฟนและอยากให้เข้าใจและเข้ารับอิสลามนะคับ

ช่วยส่งเมลล์ตอบหน่อยนะคับ..สนใจ
surad64@hotmail.com ขอบคุณคับ
โดย: เข้ารับอิสลาม IP: 119.31.79.190 วันที่: 13 ตุลาคม 2552 เวลา:12:59:01 น.
  
อยากได้ข้อมูล ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเป็นไปในอิสลามแฟนอยากลองอ่าน..และอยากให้เขาได้สัมผัสและทําความเข้าใจในศาสนาอิสลามนะคับ
surad64@hotmail.com
โดย: สนใจ IP: 119.31.126.141 วันที่: 15 ตุลาคม 2552 เวลา:12:37:59 น.
  
ส่งเมล์ไปหาคุณสนใจ และคุณเจตน์
เรียบร้อยแล้วค่ะ

^^
โดย: นะ(รก) วันที่: 16 ตุลาคม 2552 เวลา:22:05:04 น.
  
สวัสดีคะคือหนูมีเรื่องที่ต้องการคำตอบมาก ๆ เลย
คือหนูมีแฟนเป็นอิสลามนะคะ คบกันมาได้ 2 ปีแล้ว
แต่ทางบ้านของแฟนหนูเขาไม่ต้องการให้เราคบกัน
เขาบอกว่าหนูเป็นศาสนาพุทธ แต่เหตุผลที่แท้จริง
อาจจะเป็นเพราะตัวหนูเองเคยแต่งงานมีลูกแล้วก้ได้
ตอนนี้ทางบ้านของแฟนหนูเขาให้แฟนหนูแต่งงานกับ
ผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน หนูไม่รู้จะทำยังไง
เสียใจร้องให้ทุกวันเลยคะ
โดย: may IP: 125.25.98.29 วันที่: 20 ตุลาคม 2552 เวลา:15:45:21 น.
  
คุณเมย์สู้ๆน่ะค่ะ

ลองขอดุอาอ์จากพระผู้เป็นเจ้าดู ถ้าไม่นึกไม่ออก

ก้ให้นึกถึงผู้ที่สร้างโลกนี้ สร้างทุกสรรพสิ่ง รวมทั้งสร้างคุณเมย์ด้วย


ถึงคุณนะ (รก)

ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนการงานที่ดีน่ะค่ะ

อัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่มีบล๊อกดีๆแบบนี้ด้วย

มีอะไรให้ช่วยเหลือบอกกันมาได้นะค่ะ

muslimchula_web_editor@hotmail.com ค่ะ
โดย: น้องสาวในสายเชือกคนนึงจ่ะ IP: 58.8.203.11 วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:14:45:11 น.
  
ขอความสันติจงมีแด่ท่าน
เรียนคุณเมย์
ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ถ้าคุณยังเศร้าเสียใจขอให้เข้มแข็ง
ถ้าคุณยังทุกข์ใจขอให้คลายใจโดยไว
ถ้าคุณยังหมองเศร้าคิดแต่เรื่องที่ผ่านเข้ามาขอให้รับทางนำและสิ่งดีงาม

หลายเรื่องหลายราววิถีชีวิต เพราะพระเจ้านำทางให้พบกัน
ถามว่า ทำไมเขาไม่รับ.....
อย่างแรก เพราะความแตกต่างเรื่องศาสนาค่ะ
อย่างที่สอง พื้นฐานความเข้าใจของครอบครัวเขา

ส่วนมากหากมีอย่างแรกจะไม่ค่อยผ่านค่ะ
แต่หากว่าเราได้ไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเอิสลามเพิ่มเติม มักจะผ่านพ้นข้ามมาสู่ข้อที่สองค่ะ

นะ(รก)เป็นกำลังใจให้นะึคะ
ใจเย็นๆนะคะ ลองแวะเวียนไปที่สันติชน ที่นั่นจะมีหลากหลายท่านที่มาจากต่างที่ แต่หลายๆคนก็จะมาเป็นสะใภ้มุสลิม ก็จะมาเรียนรู้ศาสนาที่นี่ก่อนนะค่ะ

หากมีปัญหา สามารถคุยเป็นการส่วนตัวได้ที่ annisaa_web@hotmail.com


ด้วยความเคารพและจิตคารวะ

โดย: นะ(รก) วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:7:13:05 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

ขอความสันติ ความเมตตาปราณีจงประสบแด่ท่าน


ถึงคุณน้องสาวในสายเชือกคนนึง
ขอบคุณที่แวะเวียนมาที่นี่ด้วยพระประสงค์ขงพระองค์

และเช่นกันค่ะ ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนริสกี
และความสะดวกสบายในการทำงานศาสนา และผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปโดยดี

ด้วยความเคารพและจิตคารวะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:7:18:04 น.
  
ขอคำแนะนำเรื่องการทำละหมาดหน่อยค่ะ เข้ารับอิสลามมาเดือนหนึ่งแล้วยังละหมาดไม่เป็นเลย กำลังศึกษาเรื่องศาสนาอย่างจริงจังเลยหล่ะ อ้อ การทักทายกันตามแบบมุสลิมก็ด้วย เจอใครก็ยังยกมือไหว้ตามความเคยชินอยู่เลย ส่งคำแนะนำมาให้หน่อยนะคะจะรอ
rachineeprachan@hotmail.com
โดย: คอดีเยาะฮ์ IP: 111.84.47.92 วันที่: 15 ธันวาคม 2552 เวลา:21:51:23 น.
  
ู^
^
^

อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

ขอความสันติ ความเมตตาปราณีจงประสบแด่คุณคอดีเยาะฮ์

ตอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตามได้ที่อีเมล์ค่ะ

ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 17 ธันวาคม 2552 เวลา:0:45:25 น.
  
เพิ่งเริ่มเข้ามาสนใจเกี่ยวกับมุสลิมค่ะ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเลย แต่บังเอิญว่า เพิ่งเริ่มคบหากับชาวอียิปต์ คุยกันเรื่องแต่งงาน เค้าบอกว่าเราต้องเปลี่ยนจากพุทธก่อน แล้วศึกษาเกี่ยวกับมุสลิม เคยเข้าไปอ่านตามเว็บต่างๆ ยอมรับว่าไม่ค่อยเข้าใจ แล้วรู้สึกว่ามันยากมากค่ะ แต่ก็ไม่อยากเสียความรักครั้งนี้ไป เพราะเค้าดีมากๆค่ะ แล้วเราก็มีลูกติด 1 คน จะมีปัญหาเกี่ยวกับศาสนามั้ยคะ อยากรู้รายละเอียด แบบเข้าใจง่ายๆนะค่ะ
ด้วยความเคารพและขอบพระคุณอย่างสูง

athicha_m@hotmail.com
โดย: athicha IP: 58.9.44.254 วันที่: 19 ธันวาคม 2552 เวลา:3:59:49 น.
  
ดิฉันมีแฟนเป็นคนพุทธ เค้าอยู่ที่ลำลูกกา ต้องการให้เค้าเข้าอิสลาม อยากทรบาว่าจะไปเรียนศาสนาได้ที่ไหนบ้างค่ะ
โดย: กมลา IP: 118.173.175.198 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:07:18 น.
  
อยากจะเริ่ม ศึกษาการเข้าเป็นอิสลามครับ...

เรียนได้ที่ไหนบ้างครับ.. k_a_t1303@hotmail.com

ขอบคุณครับ
โดย: K IP: 203.144.144.165 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:45:18 น.
  
สวัสดีค่ะคุณ k

สถานที่เรียนศาสนา ถ้าสะดวกกรุงเทพ แนะนำที่สันติชนค่ะ
และรบกวนเช็คเมล์ด้วยค่ะ มีสอบถามและแนะนำเพิ่มเติม

ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:47:41 น.
  
ผมอยากทราบว่า...ผมเป็นไทยพุทธแต่มาเข้ารับเป็นมุสลิม..ถ้าผมทำความผิดโดยที่ภรรยาได้บอกกล่าวแล้ว..แต่ผมไม่ปฎิบัติตามคำสอนของภรรยา..
ความผิดนั้นจะเป็นของใคร??
ภรรยาผมจะได้รับความผิดที่ผมได้ทำลงไปรึป่าว??

ช่วยบอกผมให้ทราบด้วยครับ
โดย: ปอนด์(ยะลา) IP: 117.47.177.226 วันที่: 14 มีนาคม 2553 เวลา:15:47:50 น.
  
ขอความสันติจงประสบแด่ท่าน
สวัสดีค่ะคุณปอนด์(ยะลา)
สำหรับที่ถามมานั้น ความผิดก็เป็นของคุณค่ะ ^^
ความคิดใคร ใครก็รับ แต่ถ้าในฐานะหัวหน้าครอบครัวแล้ว หาก คนในปกครองเราทำผิดเพราะมาจากเราไม่ใส่ใจดูแล อันนี้ก็เป็นความผิดเราด้วยค่ะ เพราะมาจากที่เราไม่ได้ใส่ใจดูแลครอบครัวในเรื่องศาสนาคุณธรรมจริยธรรม นั่นเองค่ะ

^^


ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 14 มีนาคม 2553 เวลา:21:31:59 น.
  
ดิฉันอยากถามว่า..ถ้าเราต้องการเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามต้องทำอย่างไร..และสามารถไปเรียนศาสนาได้ที่ไหนคะ รบกวนส่งรายละเอียดให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
supilada@hotmail.com
โดย: สุ IP: 118.173.124.126 วันที่: 6 เมษายน 2553 เวลา:14:18:18 น.
  
สวัสดีค่ะคุณสุ

ยินดีเป็นอย่างและดีใจที่คุณให้ความสนใจอิสลามค่ะ
ตอบไปทางอีเมล์ให้แล้วนะคะ
และรบกวนเช็คเมล์ด้วยค่ะ มีคำแนะนำเพิ่มเติม

ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 6 เมษายน 2553 เวลา:23:32:33 น.
  
ตอนนี้ผมจะสมัครรามในคณะบริหารทรัพฯเลยสมัครทางเน็ต
แต่มีปํญหาที่ว่าผมเกณฑ์ทหารอยู่ปลดประจำการวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 อยากรู้ว่าพอมีหนทางที่จะเรียนได้หรือเปล่า
ผมกลุ้มใจจึงอยากปรึกษาพี่ ขอช่วยหน่อยนะครับ
(ในฐานะมุสลิมด้วยกัน)(ขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองพี่นะครับ)
โดย: นอ IP: 118.173.190.212 วันที่: 15 เมษายน 2553 เวลา:10:53:29 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

อัลฮัมดุลิ้ลลา ที่คุณสนใจในเรื่องการศึกษาต่อ
แต่มาติดตรงเรื่องเกณฑ์ทหารอยู่
แนนำว่าให้โทรสอบถามค่ะ
ขอพระองค์ทรงช่วยเหลืองานการที่ดี

วัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
โดย: นะ(รก) วันที่: 16 เมษายน 2553 เวลา:19:25:00 น.
  
คือ แฟนหนูจะเข้าอิสลามค่ะ แต่หนูไม่แน่ใจว่าจะสอนข้อปฏิบัติต่างๆได้มั้ย โดยที่ยังไม่เข้ารับนะค่ะ
ช่วยส่งมาหน่อยนะค่ะ jutamas_2501@hotmail.com
โดย: นา IP: 119.42.125.20 วันที่: 17 เมษายน 2553 เวลา:19:14:01 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
คุณนา

เรื่องสอนศาสนาก่อนโดยที่ยังไม่เข้ารับสามารถทำได้ค่ะ
ตอบให้ทางเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณ จุฑามาศ
โดย: นะ(รก) วันที่: 17 เมษายน 2553 เวลา:23:36:52 น.
  
ผมเป็นไทยพุทธผมกะจะเข้ามุสลิมหลังจากที่บวชให้แม่เสร็จเพราะจะแยกตัวมาอยู่คนเดียวช่วยส่งความรู้เรื่องมารยาท การอ่านภาษาอาหรับมาให้ทางเมล์ dej2029@hotmail.com
ขอบคุณครับ
โดย: dej IP: 61.19.77.38 วันที่: 20 เมษายน 2553 เวลา:16:32:29 น.
  
สวัสดีคุ่คุณ dej ส่งเมล์ไปให้แล้วนะคะ เช็คด้วยค่ะ ข้อมูลส่งไปให้ท่านแล้ว


ด้วยความเคารพค่ะ
ขอพระองค์ทรงนำทางที่ดีกับเรา
อามีน
โดย: นะ(รก) วันที่: 22 เมษายน 2553 เวลา:22:43:08 น.
  
สวัสดีค่ะ

อยากทราบว่าพุทธและอิสลามสามารถเป็นแฟนกันได้ไหมค้ะ

และถ้าผู้ชายอิสลามคบผูหญิงหลายคนจะผิดไหมค้ะช่วยตอบด้วยนะค้ะอยากทราบมากพอดีตกหลุมรักชายมุสอยู่ค่ะ
โดย: ไอแอมโอ IP: 58.8.7.40 วันที่: 3 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:16:38 น.
  
อัสลามมูอาลัยกุม

คือว่าแฟนของน้องเป็นพุทธ และต้องการให้เขาเข้าอิสลามมีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ ช่วยส่งข้อมูลให้หน่อยค่ะ
bubu.yaya@hotmail.com ขอบคุณค่ะ วัสลาม
โดย: น้องย๊ะ IP: 58.147.54.14 วันที่: 16 พฤษภาคม 2553 เวลา:0:09:32 น.
  

อยากเรียนรู้ภาษาและคำสอนค่ะ จะเริ่มยังไงคะ มีเวปที่สอนออนไลน์มั้ยคะ ขอความกรุณาส่งข้อมูลให้ที่ porroquet@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
โดย: Lala IP: 183.89.56.208 วันที่: 16 พฤษภาคม 2553 เวลา:0:22:55 น.
  
อัสลามมูอาลัยกุม

ตอนนี้แฟนดิฉันต้องการเข้ารับอิสลาม เพราะที่บ้านดิฉันไม่อยากให้ดิฉันแต่งงานกับคนต่างศาสนา ขอรายละเีอียดต่างๆที่แฟนดิฉันจำเป็นต้องรู้ รวมทั้งการเข้ารับอิสลามส่งมาให้ทางเมล์ด้วยนะคะ
b_rjp@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ
โดย: JT IP: 10.208.1.73, 10.208.253.226, 58.137.129.220 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:10:10:18 น.
  
มีแฟนเป็นมุสลิมค่ะ กำลังจะเรียนศาสนา ต้องทำอย่างไรบ้าง ขอคำทักทายและการตอบรับด้วยค่ะ
โดย: bukkalo@hotmail.com IP: 118.173.232.177 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:14:54:01 น.
  
อยากคุยกะคุณเมย์จังค่ะ ตอนนี้เป็นไงบ้าง ไก่เจอปัญหาเหมือนคุณเมย์ค่ะ ติดต่อทางเมล์นี้นะค่ะ

bukkalo@hotmail.com

โดย: ไก่ IP: 111.84.34.188 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:13:09:00 น.
  
ยังไม่ได้เข้าอิสลาม จะขอพรจากพระเจ้าได้ไหม ตอบหน่อยนะค่ะ bukkalo@hotmail.com
โดย: ไก่ IP: 118.173.232.9 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:7:59:27 น.
  
อัสลามมูอาลัยกูม ค่ะ
สอบถาม แฟนสนใจจะเข้ารับอิสลามและเรียนศาสนา แถวระยองมีที่สอนศาสนาอิสลามไหมค่ะ ถ้าไม่มี ที่ใกล้เคียงก็ได้ค่ะ แถวชลบุรี

ขอบคุณค่ะ
รบกวนตอบทางเมล์ moonyunji@gmail.com
โดย: หมวย IP: 125.27.97.11 วันที่: 17 สิงหาคม 2553 เวลา:11:09:33 น.
  
ตอนนี้แฟนดิฉันต้องการเข้ารับอิสลาม เพราะดิฉันจะแต่งงานกับคนมุสลิมค่ะ ขอรายละเีอียดต่างๆที่ดิฉันจำเป็นต้องรู้ รวมทั้งการเข้ารับอิสลามส่งมาให้ทางเมล์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: nunthayathan@hotmail.com IP: 125.24.40.216 วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:19:14:07 น.
  
เรืองมีอยูวา ดิฉัน เป็นคนพุทธ รู้จักกับผู้ชายมุสลิม ตอนแรกไมรู้วาเค้าเป็นคนอิสลาม แล้วเราก้อมาอยูด้วยกัล แตยังไมได้นิกะห์ โดยทีดิฉันเข้ารับอิสลามแล้วอยากทราบวา ควรทำอยางไรถึงจะไมล้างบาปนี้ได้บ้างคะ
โดย: nam IP: 125.27.94.40 วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:14:04:19 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

ขอความสันติ ความเมตตาปราณีจงประสบแด่ท่าน
ถึงคุณnam อัลฮัมดุลิลลา(ขอบคุณพระเจ้า)ที่ได้ชี้นำให้คุณมา พบเจอบล็อคของข้าพเจ้า ณ ที่แห่งนี้

- อย่างแรกให้คุณทั้งสองคน นิก๊ะห์ให้เรียบร้อย
- ถัดมา ให้คุณทั้งสองกลับตัว(ภาษาอาหรับเรียกว่าเตาบัร)
และตั้งมั่นว่าจะไม่กลับไปทำอบบนั้นอีก
- อย่างที่สาม ให้ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาโดยเร่งด่วนหากอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแนะนำให้ไปศึกษาที่มูลนิธิสันติชน(เปิดสอนมุสลิมใหม่ทุกวันอาทิตย์) เพราะการดำเนินชีวิตของมุสลิมนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆนานา พอสมควร เช่น การชำระร่างกายหลังมีประจำเดือน หรือมีเพศสัมพันธ์

ขอพระเจ้าทรงชี้นำสู่หนทางที่ดีและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจศาสนาและความดีงาม
โดย: นะ(รก) วันที่: 8 ตุลาคม 2553 เวลา:22:36:35 น.
  
ดิฉัน เป็นชาวไทยพุทธ พึ่งเข้าศาสนาอิสลามตามแฟนค่ะ
ดิฉัน อยากให้เรื่องนี้ เป็นตัวอย่าง (อาจจะไม่ดีนัก) แต่อยากให้คนที่อ่าน ไม่ทำเหมือนดิฉันค่ะ ดิฉันรู้จักผู้ขายมุสลิม คน นึง แล้วดิฉันไม่ทราบว่าเค้ามีภรรยาที่เปนพุทธอยู่แล้วที่บ้านเค้า ดิฉันมารู้ทีหลัง แต่ก้อสายเกินไปที่จะถอนตัว เพราะ เค้ากับดิฉันได้ มีสัมพันธืลึกซึ้ง ดังนั้นดิฉันจิงบอกให้เค้าเลือกระหว่างคนที่อยู๋ปัจจุบัน กับดิฉันเค้าเลือกที่จะมาอยู่กับดิฉัน เค้าให้ดิฉันเรียนและเข้าศาสนา ตอมาเค้า อยู่ด้วยกัล แต่ยังไม่นิกะห์ แล้วเค้าก้อบอกว่ามีคนที่บ้านหาให้ ซึ่งเค้าบอกว่าไม่ได้รัก แต่เปนหน้าที่ แล้ว เค้าก้อส่งข้อความหากัลตลอดแต่บอกนี่บอกว่าขอเวลาทำใจหน่อยถ้าจะเลิกกะเราเพื่อไป นิกะห์กะคนนั้น ทุกคนรู้ไหมว่า ณ ปัจจุบัน ดิฉันเหมือนอยู่ตัวคนเดียว เพราะ ญาติ ๆ เปนไทยพุทธบ้าง คริสต์ บ้างซึ่งมีดิฉันเพียงคนเดียว ในหมู่บ้าน ที่เปนคนอิสลาม แต่ดิฉันก้อภูมืใจ ที่อัลเลาะห์ ทรงเมตตา แต่ที่ต้างคาใจอยู่ ผู้ชาย มุสลิม เปนอย่างนี้ทุกคนหรือป่าว ทำลายคนอื่น เพื่ออนาคต ของคนอื่น (เรื่องมีเยอะกว่านี้ แต่บางอย่างบอกไม่ได้กระเทือนจิตใจค่ะ)
โดย: AAy IP: 125.27.90.116 วันที่: 11 ตุลาคม 2553 เวลา:16:35:41 น.
  
อยากเรียนภาษาอารบิค และศึกษาศาสนาอิสลามค่ะ ช่วยส่งความรู้ด้านนี้ให้หน่อยนะค่ะ minnieabdul@yahoo.com
โดย: minnie IP: 113.53.248.166 วันที่: 17 ตุลาคม 2553 เวลา:20:40:53 น.
  
อยากต้องการเรียนรู้ศาสนาอิสลามคับว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะเป็นอิสลามที่ดีได้คับ แต่ว่าตอนนีี้ผมนับถือศาสนาพุธทอยู่คับ แต่ว่าผมอยากศรัทธาในศาสนาอิสลามคับยังไงก็ให้คำชี้แน่ะกับผมด้วยน่ะคับ
HEROPOPZA@HOTMAIL.COM
ผมขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยน่ะคับ
โดย: สุริยัน IP: 118.175.7.131 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:9:58:31 น.
  
สวัสดีค่ะ
เคยแวะเข้ามาสอบถามเรื่องสนใจเข้ารับอิสลาม ครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2553 ค่ะ พอดีวันนี้ได้แวะเข้ามาอีกครั้งเห็นได้กระทู้ที่ถามแล้วดีใจมากนะคะแต่เมล์ที่ส่งให้
ไม่ได้รับค่ะ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังสนใจและศรัทธายิ่งกว่าเดิม แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เข้ารับอิสลามเลย แต่ความตั้งใจนี้ ขออัลเลาะห์ พระองค์ทรงเมตตา
supilada@hotmail.com
โดย: supilada IP: 118.173.117.184 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:21:16:23 น.
  
สวัสดีคุบคือเรื่องมันมีอยู่ว่า ชีวิตของผมตั้งแต่เด็กนั้นผูกพันกับอิสลามมากเรย และก็สนใจมากด้วย แต่ครอบครัวเปนครอบครัวที่นับถือพุทธ แต่ก็มีญาติบางคนที่เป็นมุสลิม ส่วนผมน่ะหรอพอโตขึ้นก็เปนคริสต์เฉยเลย แต่ผมรุสึกว่ามีนยังไม่ใช่ ผมชื่นชมมุสลิมมากโดยเฉพาะการแต่งกาย ดูเรียบร้อยมาก แล้วมาตอนนี้อัลเลาะฮ์ คงจะเรียกให้บ่าวเข้าไปหาพระองค์มากขึ้นแล้ว ผมกำลังคบหากับหญิงสาวมุสลิมคนหนึ่ง ซึ่งเขาก็เปนน้องรหัสของผมเอง ครอบครัวเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนศาสนา(ปอเนาะ) คุณพ่อเป็นผู้นำทางศาสนา ตลอดเวลาที่เราคบกันเขาดูแลเอาใจ่ใส่ผมดีมาก เปนกำลังใจในยามท้อเสมอ ครอบครัวเขาก็ดีกับผมมากโดยเฉพาะคุณแม่ของเขา ที่ผมเรียกชินติดปากว่า มะ ดูแลเราอย่างดีเปิดโอกาสให้ผมทุกอย่าง เพราะเข่าว่าผมนั้นเป็นคนดีเหลือเพียงอย่างเดียวที่มะจะมั่นใจคือ ให้ผมเข้าสุนัต และเข้ารับเป็นอิสลาม พอเรียนจบก็ให้แม่ไปนิกะห์น้องเค้า ผมก็บอกไปว่า ครับ ผมจะลปงดู แต่ในใจผมมันก็ชอบวิถีอิสลามอยู่นานแล้วจึงรู้สึกดีใจมากกว่าที่จะเป็นอิสลามิกชนซะที แต่ว่าปัญหามันมีอยู่ว่า คุณแม่ของผมเป็นลูกคนเดียวของคุณยาย ผมเป็นลูกคนเดียวของพ่อกะแม่ เป็นหลานชายคนเดียวที่พาตระกูลของคุณปู่อยู่ มันว่าตัวและทำอะไรลำบากมาก เพราะกลัวว่าทางบ้านจะไม่ยอม ผมจะทำงัยดีถึงจะเป็นอิสลามได้อย่างสบายใจ และได้แต่งงานกะคนที่เรารัก ตอนนี้นะวางแผนกันใหญ่เลย แต่ต้องมาล่มทุกครั้งที่ผมยังไม่เปนอิสลาม แต่ตอนนี้ผมไม่กินหมู แล้วและกะว่าจะสุนัต เม.ย นี้คับ ยังงัยๆ ก็ช่วยชี้แนะผมด้วยละกาน คับ นี่คับเมลผม tianhuang_hersun@windowslive.com อัลฮัมดุลิลลา ขอบคุณอัลเลาะห์นะคับที่ทำให้ผมมาเจอกับแฟนคนนี้
โดย: ทิวัตถ์ IP: 182.53.179.14 วันที่: 26 ธันวาคม 2553 เวลา:21:32:17 น.
  
อยากเข้ารับอิสลามค่ะอยากเรียนรู้ทั้งภาษาและคำสอนและทั้งแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนวอิสลามคะ จะต้องเริ่มต้นจากที่ไหนยังไงบ้างค่ะช่วยบอกด้วยนะค่ะขอความกรุณาค่ะส่งข้อมูลที่ื nicky_ice@hotmail.co.thนะค่ะขอบคุณค่ะ

โดย: เวณิตา IP: 125.25.223.69 วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:5:41:06 น.
  
อยากเข้ารับอิสลามค่ะอยากเรียนรู้ทั้งภาษาและคำสอนจะต้องเริ่มต้นจากที่ไหนยังไงบ้างค่ะช่วยบอกด้วยนะค่ะขอความกรุณาค่ะส่งข้อมูลที่no_o_kung@hotmail.comนะค่ะขอบคุณค่ะ
โดย: น้องกุ้งค่ะ IP: 192.168.2.165, 203.172.176.30 วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:11:30:30 น.
  
อยากเข้ารับอิสลามค่ะอยากเรียนรู้ทั้งภาษาและคำสอนและทั้งแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนวอิสลามคะ จะต้องเริ่มต้นจากที่ไหนยังไงบ้าง084-7643796
โดย: เก่ง IP: 117.47.151.165 วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:11:35:55 น.
  
พอดีมีแฟนเป็นมุสลิมค่ะ เลยอยากจะศึกษาข้อมูลทั้งหมดของศาสนาอิสลามค่ะ
รบกวนด้วยนะคะ
figaro_ugly@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ
โดย: anchart IP: 206.53.152.57 วันที่: 30 มกราคม 2554 เวลา:15:57:25 น.
  
มีแฟนเป็นพุทธคะ กำลังเริ่มฝึกคะ
โดย: ฮูดา IP: 180.210.216.131 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:06:35 น.
  
อยากรู้ว่าการเข้ารับอิสลามของผู้หญิงที่เป็นพุทธ ในการทำพิธีต้องเหยียบรูปพ่อแม่ ด้วยรึป่าวคะ เพื่อเป็นการละทิ้งศาสนาเดิม รบกวนให้ความกระจ่างด้วยค่ะ เพราะทราบเรื่องนี้มาจากผู้หญิงที่เคยเข้ารับอิสลาม ค่ะ
โดย: Penny IP: 110.164.72.129 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:56:43 น.
  
อัสสลามุอลัยกุมค่ะ
ตอนนี้เรามีปัญหาคือว่า เรามีแฟนเปงคนพุทธแล้วเค้าก้อยอมรับที่จะมีเข้ารับเปงอิสลาม แต่ปัญหาก้อคือ ที่บ้านคุณยายไม่ยอมรับที่จะให้พุทธมาเข้ารับอิสลาม แต่คุณยายต้องการคนที่เปงอิสลามแท้ เราไม่รุจะทำยังไง อยากได้คำปรึกษา พอจะมีวิธีไหนบ้างไหมค่ะ ช่วยส่งมาที่เมล์ jommarnnoi@hotmail.com ช่วยหน่อยนะค่ะ เครียดมากเลย T_T
โดย: อัสวาณี IP: 125.25.115.120 วันที่: 6 เมษายน 2554 เวลา:9:34:28 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

คุณ อัสวาณี ตอบใหทางเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะ ^^
โดย: นะ(รก) วันที่: 26 พฤษภาคม 2554 เวลา:10:01:33 น.
  
ตอบคุณ Penny ไม่มีแน่ๆค่ะ พิธีกรรมแบบนั้น อิสลามเรียบง่ายค่ะ เป็นการใส่ความเชื่ออื่นๆเข้ามาแทน ขัดกับหลักอิสลาม การรับอิสลามเพียงแค่ปฏิญาณตนก็ได้ใช้แล้วค่ะ เหยียบรูปพ่อแม่นั้นดูถูกกันชัดๆ ขออัลลอฮฺทรงอภัย
โดย: นะ(รก) วันที่: 26 พฤษภาคม 2554 เวลา:10:15:13 น.
  
อัสสลามมุอาลัยกุม
เพิ่งรับเข้าอิสลามเมื่อไม่นาน แต่ยังต้องการข้อมูลและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน
และขั้นตอนการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักการ ทั้งชีวิตประจำวันและการครองเรือน อยู่พื้นที่หาดใหญ่ ต้องการทราบข้อมูลและสถานที่เข้าสมัครฝึกอบรม(เสาร์-อาทิตย์) พร้อมการเปลี่ยนแปลงเอกสารID ต้องมีการรับรองด้วยพยานหรือไม่อย่างไร รบกวนติดต่อกลับทาง hasnah.oa@gmail.com
ขอบคุณมาก
วัสสลาม
โดย: hasnah IP: 1.47.130.117 วันที่: 14 มิถุนายน 2554 เวลา:23:32:36 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

ถึงคุณ hasnah

ยินดีตอนรับสู่หนทางแห่งสัจธรรมค่ะ

จะให้ทีมงานทางหาดใหญ่ติดต่อไปนะคะ
อินชาอัลลอฮฺ


ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้และความมั่นคงแด่พี่น้องทุกท่าน อามีน

วัสลามมุอะลัยกุม
โดย: นะ(รก) วันที่: 28 มิถุนายน 2554 เวลา:15:38:13 น.
  
อัสสลามมุอาลัยกุม

พอดีมีแฟนเป็นอิสลามอะค่ะ
แฟนบอกให้เขารับอิสลามแต่ยังไม่แน่ใจเท่าไร
เพราะจับได้ว่าโกหก
แต่เขาบอกว่าโกหกในเดือนรอมฎอนมันบาป
แต่ก้อเห็นโกหกทุกที่จะทำไงดีค่ะ
ช่วยตอบหน่อยอยากให้เขาสาบานว่าจะไม่โกหกอีได้ไมอะ
และก้ออยากเข้ารับอิสลามด้วยอยากอยู่กะเขาอะ
ขอข้อมูลในการเข้ารับอิสลามด้วยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
kidedevil_1989@hotmail.com
โดย: กิ่ง IP: 182.53.248.139 วันที่: 17 สิงหาคม 2554 เวลา:15:37:08 น.
  
ขอความสันติจงประสบแด่ท่าน

วิธีการ ขั้นตอนการเข้ารับอิสลามเขียนไปแล้วค่ะ

เรื่องการโกหก เป็นบาปใหญ่ ยิ่งโกหกในเรื่องเราะมาฏอน การถือศีลอดเขานั้นจะบกพร่อง เหนื่อยฟรี

ส่วนจะให้เขาสาบานหรือไม่นั้น ก็ไม่แนะนำ เพราะเรื่องเหล่านี้ ต้องมาจากศรัทธา สาบานเอาตัวรอดไปวันๆก็ยิ่งแย่ เพราะจะยิ่งสะสมบาปไปแลกในวันสอบสวนดีชั่ว อย่าไปเพิ่มน้ำหนักตราชั่งข้างที่ไม่ดีเลยค่ะ
ถ้าเขามีอีหม่านสูงและศรัทธาจากใจจริงแล้ว เขาจะไม่โกหกเองค่ะ นอกจากคนอีหม่านอ่อน (ศรัทธาแค่ใจ แต่ไม่ปฏิบัติจริง)
แนะนำที่เรียนศาสนาอิสลามสำหรับผู้สนใจ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1. มูลนิธิสันติชน
439 ถนนลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2539 4693-5 ต่อ 19 โทรสาร 0 2539 4696

2. สภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย
7/70 หมู่ 4 ถ.อ่อนนุช ซ. 59 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร 0 2321 7061 โทรสาร 0 2321 7062


3. บ้านสกุลดี เคหะร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 24 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ หรือเข้าทางซอยมิสทีน ถ.รามคำแหง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณซัลมา สกุลดี 0891997017 สอนทุกวันเสาร์-อาทิตย์


4. อิสลามศึกษา พญาไท (รับสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและธุรกิจด้วย)
118 / 2 ซอยเพชรบุรี 5 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 โทร 08-40177381

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนอัลกุรอาน ติดต่อที่ อ.มัรฟู กลิ่นมาลัย โทร.086-9738348


แนะนำอีก สองสถานที่ค่ะ สำหรับ สงขลา (หาดใหญ่) และภูเก็ต


5. มูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม หาดใหญ่
27 ม.1 ซ.ควนสันติ1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-255663 แฟกซ์ : 074-255701
//www.hidayahcenter.com6. สมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต
นายกสมาคมฯ 08-7269 2692
เลขาสมาคมฯ 08-1089 9654
ทีมงานฝ่ายประสานงาน 08-9474 2011, 08-5690 8833
//www.muslimsampanphuket.comด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 17 สิงหาคม 2554 เวลา:16:30:16 น.
  
ขอบคุณสำหรับคำแน่นำค่ะ
แต่ว่าตอนนี้หนูอยู่พัทยาอะ
ไม่มีเพื่อนที่เป็นอิสลามเลย
แล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะนิกะห์แล้วอะ
เครียดมากๆเลย
กล้าพูดไม่ถูกอะค่ะ
ตอนนี้แฟนก็ให้หาวิธีการละหมาด
เพราะเดือนหน้าเขาจะมาสอนอะค่ะ
ให้เราหาดูไว้ก่อน
แต่หนูกลัวพูดไม่ถูกอะ
ช่วยหน่อยได้ไม่ค่ะ
เครียดมากๆเลย
โดย: กิ่ง IP: 182.53.254.77 วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:18:20:55 น.
  
การเข้ารับอิสลามให้ปฏิบัติดังนี้

ปฏิญาณตนเข้ารับอิสลาม ด้วยการกล่าวชะฮาดะฮฺ โดยกล่าวว่า
" อัชฮะดุ อันลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺวะอัชฮะดุอันนะ มุฮัมมะดัรฺ เราะซูลุลลอฮฺ"

หรือคลิกโหลดที่นี่

//www.4shared.com/file/258352027/c9330ae1/Shahadah.html


ความว่า "ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่พระเจ้าอื่นใด (ที่ต้องเคารพภักดี) นอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น และฉันขอปฏิญาณตนว่ามูฮัมมัดคือศาสนาทูตของพระองค์"

โดย: นะ(รก) วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:10:25:32 น.
  
พระจ้าของฉันคืออินเตอร์เน็ต อย่างอื่นฉันไม่นับถือใครทั้งนั้น หมูหมากาไก่ฉันกินเรียบหมดก็ของอร่อยทังนั้น ฉันไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะมีจริง พระเจ้าจะทำอะไรฉันได้ คนที่ศรัทธาก็ยังจนอยู่ คนที่ขอพรอ้อนวอนก็เสียเวลาเหนื่อยเปล่า เเต่คนทีไม่ศรัทธาต่างหากจึงรำรวยกัน
โดย: mama IP: 27.130.125.247 วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:12:00:10 น.
  
ที่มูลนิธิสันติชนเปิดให้เข้าเรียนหรือสมัครเรียนตลอดเลยมั๊ยคะ
อยากเรียนรู้อิสลามมากค่ะ ขอทราบทุก comment เลยนะคะ
supatraeve@hotmail.com รอนะคะ
โดย: อีฟค่ะ IP: 110.168.89.134 วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:15:42:41 น.
  
ขอความสันติจงประสบแด่ท่าน


สันติชนเปิดเรียนทุกวันอาทิตย์ ไปสมัครแล้วเข้าเรียนได้ทันทีค่ะ
โทรไปสอบถามตามเบอร์ที่แจ้งไว้ได้เลย 02-539 4693-5 ต่อ 19
(แต่ต้องโทรเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นค่ะ)
โดย: นะ(รก) วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:8:12:50 น.
  
ผมอยากรู้ว่าก่อนที่เราจะเข้ารับอิสลามเราควรที่จะปฎิบัติตัวอย่างไร และต้องมีการเตรียมพร้อมตัวเองอย่างไรบ้างครับ
โดย: tangmo IP: 101.51.49.149 วันที่: 5 ธันวาคม 2554 เวลา:20:22:03 น.
  
ขอความสันติจงมีแด่ท่าน
เรียนคุณtangmo

ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยค่ะ

แค่ใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ก็กล่าวปฏิญานตนเข้ารับอิสามได้แล้วค่ะ

;)

อิสลามง่ายดาย
โดย: นะ(รก) วันที่: 6 ธันวาคม 2554 เวลา:21:39:11 น.
  
มีแฟนอิสลามอ่ะคะคือจะต้องเข้าอิสลามแน่นอนถ้าแต่งงานกัน อยากจะทราบวิธีการและรายละเอียดทุกอย่างเลยอ่ะค่ะ ขอข้อมูลด้วยค่ะ
nui_nui_dn@hotmail.com
noonuisu@hotmail.com
ทั้ง2เมลล์เลยนะคะ
โดย: nui IP: 210.86.144.2 วันที่: 10 มกราคม 2555 เวลา:16:04:15 น.
  
อยากสอบถามเรื่องอิสลามอะคะอยากทราบรายละเอียดในหลายเรื่องอะคะ อยาดรบกวนขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะ yaamaroon@gmail.com
เพื่อนสนิทอยากเผลี่ยนศาสนามาเป็นอิสลาม แต่ดิชั้นอธิบายได้ไม่ดีพออะคะ
โดย: สุรอยยา IP: 101.51.203.31 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:1:37:49 น.
  
เรียนคุณ สุรอยา และคุณ Nui นะ(รก) ส่งเมล์ไปหาแล้วนะคะ รบกวนติดต่อกลับมาด้วยค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 14 มีนาคม 2555 เวลา:21:21:58 น.
  
สวัสดีค่ะ
ดีใจมากๆค่ะที่มาพบบลอคนี้ ตัวเราเองมีแฟนเป็นมุสลิมและตั้งใจจะเข้ามุสลิมด้วยค่ะแต่ไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร รบกวนช่วยชี้แนะด้วยค่ะ..
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

saibkk_2011@hotmail.com
โดย: sairina IP: 118.175.64.96 วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:10:40:42 น.
  
คือหนูมีแฟนเป็นอิสลามคะ ตอนนี้ก็ใกล้จะแต่งงานกัน แต่หนูเป็นคนพุทธ อยากทราบว่าถ้าเราจะเข้ามาเป็นอิสลาม เราจะต้องท่องอะไรบ้างคะ
โดย: ธิดา IP: 124.122.158.200 วันที่: 10 เมษายน 2555 เวลา:20:12:01 น.
  


อยากเรียนถามว่า..ถ้าเราต้องการเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามต้องทำอย่างไรบ้าง..เพราะในอนาคตอาจจะแต่งงานกับมุสลิมค่ะ
รบกวนตอบมาทางอีเมล์ dandash_darwish@yahoo.com

ขอบคุณค่ะ
โดย: Dandi IP: 61.90.29.213 วันที่: 15 เมษายน 2555 เวลา:3:44:23 น.
  
ตอนนี้เพิ่งเข้ารับอิสลามได้ไม่นาน อยากศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมทุกเรื่อง ที่มุสลิมควรจะรู้ รบกวนขอข้อมูล ส่งมาที่อีเมล์ sunbeeya@hotmail.com


ขอบคุณค่ะ
โดย: อัสมะ IP: 10.0.0.125, 110.164.76.113 วันที่: 17 เมษายน 2555 เวลา:21:44:55 น.
  
เรียนคุณ ซารีน่า sairina คุณธิดา คุณอัสมะ รบกวนช่วยเมล์ไปที่ annisaa_web@hotmail.com นะคะ เขามีหนังสือแจกมุลสิมใหม่ หรือคนที่สนใจอิสลามค่ะ

การเข้ารับอิสลามนั้น เพียงแค่กล่าวปฎิญาณตนก็เข้ารับอิสลามแล้วค่ะ ลองย้อนไปดู ข้อ 1 ข้างบนค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 17 เมษายน 2555 เวลา:22:21:59 น.
  
อัสลามมุอลัยกุม ผมสนใจที่จะเข้ารับอิสลามครับและตอนนี้ผมกล่าว ชะฮะดะได้แล้วครับ ผมอยู่พัทยาช่วยแนะนำผมหน่อยส่งเมลมาที่ sumet2209@gmail.com แล้วอีกอย่างหนึงคือที่เรียนพัทยามีมั้ยครับ ขอบคุณครับ
โดย: สุเมธ IP: 110.49.251.144 วันที่: 24 เมษายน 2555 เวลา:20:59:46 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

ยินดีต้อนรับสู่อิสลามค่ะ ค่ะคุณสุเมธ

ขอมาอัฟ(ขอโทษ)ด้วยค่ะ ที่เพิ่งเห็นข้อความของคุณสุเมธ

งงเหมือนกัน เข้ามาดูบล็อคบ่อยแต่เพิ่งเห็นข้อความนี้ ค่ะ
จะส่งเมล์ไปหาโดยใช้ yahoo mail นะคะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 28 เมษายน 2555 เวลา:2:55:18 น.
  
มีที่ไหนบ้าง..สําหรับสอนเข้ารับอิสลาม..ในแถวเมืองหาดใหญ่
มีแฟน คบมา 2ปีกว่าแล้ว และอยากให้เข้าใจและเข้ารับอิสลามนะค่ะ

ช่วยส่งเมลล์ตอบหน่อยนะค่ะ ที่
ja_a.15@hotmail.com
ขอบคุณคะ
โดย: โนเนม IP: 118.173.205.154 วันที่: 29 เมษายน 2555 เวลา:12:18:43 น.
  
อยากทราบ ว่า ถ้าจะเข้ารับเป็น มุสลิม ต้องไปที่ไหนคะ พยายามศักษาอยู่คะเกี่ยวกับอิสลาม อยากทราบประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามด้วยคะ อยากศึกษาอยางจริงจังแล้วค่อยรับอะคะ ต้องการข้อมูลเยอะๆ ช่วยตอบด้วยนะคะที่ koy.kanya@hotmail.com ขอบคุณคะ
โดย: koy IP: 110.49.229.11 วันที่: 29 เมษายน 2555 เวลา:12:25:13 น.
  
เรียนคุณโนเนม คุณkoy ทางเราได้ส่งเมล์จากทาง yahoo ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเช็คเมล์ด้วยนะคะ ^^
โดย: นะ(รก) วันที่: 1 พฤษภาคม 2555 เวลา:23:46:40 น.
  
เป็นบล็อกที่ดีมากๆเลยคะ.
ดิฉันมีแฟนเป็นอิสลามคะ แฟนเป็นชาวต่างชาติ แล้วจะแต่งงานกัน ก่อนแต่งดิฉันต้องเข้ารับอิสลามก่อนไหมคะ พอดีแฟนอยากแต่งงานที่ไทยก่อน แบบทำพิธีที่มัสยิดไทยอะคะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ดิฉันเป็นพุทธเลยไม่รู้เลยคะว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องเตรียมอะไร และในมัสยิดมีคนทำพิธีให้ไหมคะ คืออยากไปทำพิธีในมัสยิดมาก อยากให้พระเจ้าให้พร :)

รบกวนส่งอีเมลล์ให้ด้วยคร่า
Karnthidarat@hotmail.com
ขอบคุณมากๆคะ
โดย: กาน IP: 58.11.102.72 วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:33:46 น.
  
อยากทราบว่าถ้าสนใจที่จะเข้ารับอิสลามต้องเริ่มยังไงและไปที่ไหนค่ะ พอดีอ่านหนังสือเกี่ยวกับหลักอิสลามและความเป็นมาของศาสนาอิสลามเบื้องต้นมาบ้างแล้ว แต่อยากทราบวิธีปฏิบัติเรื่องการทำละหมาด และการถือศีลอดอย่างถูกต้องค่ะ เพราะดูจากวิดีโอการทำละหมาดแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ ถ้าไม่มีเวลาเรียนวันอาทิตย์ที่สันติชนเพราะต้องทำงาน จะมีวันไหนไปเรียนได้บ้างค่ะ รบวนช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ เพราะอยากจะให้ทันถือศีลอดในเดือนกรกฎาคมค่ะ
ส่งเมลล์ที่
thanthicha99@yahoo.com
ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย: thicha IP: 183.89.95.36 วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:48:17 น.
  
เรียนคุณกาน และคุณ Thicha

ทางเราตอบเมล์คุณไปด้วยเมล์ Yahoomail แล้วนะคะ ^^
โดย: นะ(รก) วันที่: 26 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:28:51 น.
  
อยากสอบถามค่ะหากเราไม่สามารถไปเรียนที่สันติชนได้มีที่เรียนที่พัทยาตรงไหนบ้างคะ พอดีว่าพ่อแฟนอยากให้ลองศึกษาก่อนแล้วค่อยเข้ารับอิสลามอ่ะค่ะและอยากได้คำแนะนำในการเตรัยมตัวเข้ารับอิสลามรวมถึงการเข้าพิธีแต่งด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ amm_v@windowslive.com (^.^)
โดย: แอม IP: 180.180.2.254 วันที่: 27 พฤษภาคม 2555 เวลา:15:21:33 น.
  
ตอบให้แล้วนะคะ คุณแอม ใช้ Yahoo เมล์ ส่งไปค่ะ ^^
โดย: นะ(รก) วันที่: 27 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:55:22 น.
  
ถ้าเป็นผู้ชาย อยากเข้ามุสลิม จะทำสุนัต นี่ต้องทำด้วยวิธีทางศาสนาหรือไม่ หรือว่าทำโดยหมอตาม ร.พ.ได้เลย ขอบคุณมากๆ หรือตอบทางอีเมลล์ก็ได้ ขอบคุณมากๆๆ
j.puangpila@hotmail.com
โดย: เอ IP: 115.87.200.214 วันที่: 6 มิถุนายน 2555 เวลา:16:39:50 น.
  
เรียนคุณเอ จัดการได้ตามคลีนิคหรือโรงพยาลบาลเท่าไปได้เลยค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 6 มิถุนายน 2555 เวลา:22:19:26 น.
  
ตอนนี้ผมต้องการเรียนศาสนาอิสลามครับแต่ผมว่างวันเสาร์วันเดียว ไม่ทราบว่าจะเรียนที่ไหนได้บ้างครับผมอยู่รามคำแหง ที่สันติชนเค้าเรียนวันอาทิตย์แต่ผมไม่สะดวกรบกวนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ somkoul_eng@hotmail.com
โดย: เดี่ยว IP: 127.0.0.1, 124.120.184.27 วันที่: 13 มิถุนายน 2555 เวลา:13:22:45 น.
  
สวัสดีคุ่ะคุณเดี่ยว

ส่งเมล์ไปให้แล้วนะคะ ด้วยเมล์ของ Yahoo ค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 13 มิถุนายน 2555 เวลา:22:36:05 น.
  
Alhamdulillah
ขอบคุณอัลลอฮ
ผมดีใจมาากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ที่มีคนไม่น้อยได้รับฮีดายะ (ทางนำจากอัลลอฮ) ผมเป็นมุสลิมคับ ผมคอยดุอา(ขอพร) อยู่เสมอว่า ขอให้อัลลอฮ ให้ฮีดายะ แก่พี่น้องชาวไทยทุกคน ผมไม่อยากให้ใครต้อง ตกนรกของพระองค์อัลลอฮ เพราะมันแสนทรมานมากๆๆ หากไม่ได้เป็นผู้ศัทธาแล้ว จะอยุ่ในนรกตลอดกาล TT ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย ต้อง ญาซากิลลาฮ คุณ นะ(รก) มากๆนะคับ ที่ช่วย ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ขอให้อัลลอฮ ตอบแทนความดีมากๆๆ นะคับ เป็นกำลังใจให้คับ ผมเองก็กำลังเรียนศาสนาอยู่เหมือนกัน ผมจะหาความรู้เพื่อไปสอน และเผยแพร่ศาสนาอิสลาม เราจะได้จูงมือกัน เข้าสวรรข์ด้วยกัน อินชาอัลลอฮ
โดย: mashaallah IP: 192.168.3.7, 41.41.54.130 วันที่: 25 มิถุนายน 2555 เวลา:3:04:49 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

ญาซากัลลอฮุคอยรอนค่ะคุณ mashaallah ที่แวะมาเยี่ยมที่บล็อคแห่งนี้ค่ะ ยังไงแวะมาช่วยๆกันได้นะคะ บางทีก็ไม่ได้เข้ามาบ่อยๆอาจจะพลาดไม่ได้อ่านทั้งหมดไปบ้าง

ขออัลลอฮฺประทานความมั่นคงในศาสนา และความเข้าใจศาสนาอย่างง่ายดายแด่ท่าน อามีนยาร็อบบัลอาละมีน
โดย: นะ(รก) วันที่: 26 มิถุนายน 2555 เวลา:20:16:42 น.
  
ผมเป็นพุทธ อยากเข้าอิสลามครับ แต่ผมต้องทำตามพุทธก่อน คือบวชให้พ่อแม่ ผมจะยังเข้าอิสลามได้ไหมครับ
kvang505@hotmail.com
โดย: กวาง IP: 124.120.4.32 วันที่: 1 กรกฎาคม 2555 เวลา:15:23:41 น.
  
เรียนคุณ กวาง

ก็ยังเข้ารับได้ค่ะ หากคุณยังไม่หมดอายุไขไปเสียก่อน ....

แล้วมีใครจะทราบไหมว่าเราจะมีอายุได้ถึงตอนไหน (ผู้เขียนเขียนไปยังหวั่นๆไป ว่าตื่นมาพรุ่งนี้จะยังมีลมหายใจไหม) เพราะเราไม่รู้อนาคต แต่เราสามรถกำหนดสภาพการตายเราได้ ว่าจะอยู่อย่างในสภาพของผู้ศรัทธา หรือหมดเวลาแต่ยังไมได้รับการศรัทธาเลย .... ก็ห่วงตรงนี้น่ะค่ะ


แต่ก็ไม่มีการบังคับใดในการศรัทธาในศาสนานี้ ...
ด้วยความเคารพและจิตคาระวะค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 2 กรกฎาคม 2555 เวลา:0:33:59 น.
  
เป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดคะ แต่ละหมาดไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอน อยากละหมาด และอ่านอัลกรุอาน ได้ ไม่ทราบว่าสายไหม คะ ยังงัย รบกวนช่วยส่งรายละเอียดหรือที่รับสอนละหมาด ให้ที่ widthi@hotmail.com
โดย: โดนัท IP: 110.168.244.27 วันที่: 29 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:37:03 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺวะบะรอกาตุฮฺ


เรียนคุณโดนัท

พระเจ้าทรงเมตตาเสมอ หากเรารับกลับตัวจริงจัง และทันที
ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือให้มั่นคงอยู่ในหนทาง ยังไงเช็คเมล์ด้วยค่ะ ส่งไปจาก Yahoo ค่ะ ^^


โดย: นะ(รก) วันที่: 29 กรกฎาคม 2555 เวลา:20:14:16 น.
  
ขอบคุณมาก ๆๆๆๆ คะได้รับเมล์แล้ววันอาทิตย์หน้าจะไปเลยนะคะ แต่ต้องเตรียมอารัยไปบ้างคะ เพราะยังไม่ได้โทรไปที่ศูนย์ เพราะเห็นว่าต้องโทรวันอาทิตย วันเดียว แล้วเรียนกี่โมงถึงกี่โมงคะ นั่งรถสายอะรัยไปได้บ้าง รบกวนด้วยนะคะ
โดย: โดนัท IP: 115.87.223.163 วันที่: 30 กรกฎาคม 2555 เวลา:10:17:40 น.
  
ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยค่ะ เดินเข้าไปสมัครไ้ด้เลยค่ะ
เรียนตั้งแต่ 10:00-15:30 ค่ะ
แต่นะนำให้มาก่อน เพื่อลงทะเบียน ^^


ยามมาเรียนก็แต่งกายให้เรียบร้อย มีค่าหนังสือรวม ซ๊ดี 200 กว่าบาท (เงินเข้ามูลนิธิช่วยกิจการงานศาสนา)ถ้ายังไม่ได้คลุมฮิญาบ หรืออยากคลุมแต่คลุมไม่เป็นก็จัดผ้ามาก็ได้ค่ะ เดี๋ยวสอนคลุมสวยๆให้ ^^

การเดินทางถ้ามาเส้นรามคำแหง ก็นั่งรถซุบารุ ขึ้นตรง ซ. รามคำแหง 55 -59 (รถวิ่งมาโบกได้เลย ค่ารถ 8 บาท) บอกว่าถึงสันติชนให้จอดด้วย หรือ นั่งวินมอเตอร์ไซด์ ที่ ซอย รามคำแหง 53 บอกไปมูลนิธิสันติชน

รถเมล์หน้าราม 58 60 71 92 109 115 ปอ.501 60 92 545


ถ้ามาเส้นลาดพร้าว เข้าลาดพร้าว 112 ปากซอย มีโชว์รูม BMW
จากอนุเสาวรีย์ชัยฯ-ลาดพร้าว 112 สันติชน
โดยรถเมล์สาย

ปอ.502 (รถปอ.สีน้ำเงิน ขสมก.)
ปอ.514 (รถปอ.สีน้ำเงิน ขสมก.)
สาย 8 (รถร้อน สุดซิ่ง หากรีบให้ใช้บริการนี้ - -" ,ปอ.สีเหลือง)
สาย27 (รถร้อน)
สาย 44 ปอ.(เก่าๆ)
สาย 96 (รถร้อน ขสมก.)
สาย 122 (รถร้อนเก่าๆ)
สาย92 ขึ่นฝั่งทางไปดินแดง จะอ้อมไปทางดินแดง หน้าม.หอการค้านิดหนึ่ง ถึงจะวิ่งเข้าลาดพร้าว
(ใครจะเพิ่มเติมสายใด ก็เพิ่มเลยค่ะ ตอนนี้นึกออกแค่นี้)

ลงป้ายที่ถัดจากซอย ลาดพร้าว 87 เดินข้ามสะพานลอย
นั่งมอเตอร์ไซด์วิน หรือซูบารุก็ได้ บอกลงมูลนิธิสันติชนโดย: นะ(รก) วันที่: 30 กรกฎาคม 2555 เวลา:20:11:34 น.
  
ช่วยส่งข้อมูลให้ด้วยนะคะ
mandyloveumut@hotmail.com
โดย: จ๋า IP: 110.171.151.168 วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:4:12:46 น.
  
ส่งไปแล้วนะคะ คุณจ๋า ด้วยเมล์จาก Yahoo ค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:15:11:19 น.
  
หนูอยากทราบว่า หนูเป็นพุทธก่อนเข้าพิธีแต่งานกับอิสลาม ต้องทำอย่างไรบ้าง...และการเข้ารับศาสนา ต้องทำก่อนแต่งงานหรือทำวันที่แต่งเลย...และการเรียนศาสนาต้องเรียนระยะเวลาเท่าไร..
liw.za_007@hotmail.com
โดย: รบกวนค่ะ... IP: 124.120.16.54 วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:16:14:48 น.
  
ส่งไปแล้วนะคะ คุณรบกวนค่ ด้วยเมล์จาก Yahoo ค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 16 สิงหาคม 2555 เวลา:21:25:57 น.
  
สนใจจะเข้ารับอิสลามที่มูลนิธิสันติชน สามารถเข้าไปรับได้ทุกวันมั้ยค่ะ

หรือมีที่ไหนแนะนำบ้าง เพราะอยากได้เอกสารการเข้ารับอิสลามด้วยค่ะ

มีใครที่จะเข้ารับขช่วงนี้บ้าง

thanthicha99@yahoo.com


โดย: thisha IP: 171.6.175.130 วันที่: 2 กันยายน 2555 เวลา:21:56:05 น.
  
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ค่ะ อยากได้ข้อมูลบ้าง
รบกวนส่งให้ด้วยได้ไหมค่ะ
nong_ja_za@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
โดย: JaJah IP: 101.109.104.22 วันที่: 6 ตุลาคม 2555 เวลา:22:49:37 น.
  
อยากเข้ารับอิสลามก่อนได้หรือป่าวค่ะ ถ้าได้ทีไหนสามารถเข้ารับได้ที่ไหนบ้างค่ะ กรุณาช่วยตอบทีคะ ขอบคุนค่ะ
โดย: ฝ้าย IP: 58.9.151.28 วันที่: 7 ตุลาคม 2555 เวลา:19:19:04 น.
  
ตอบคุณ JaJah ข้อมูลที่ท่านอื่นๆ ขอก็เหมือนๆกันหมดเลยค่ะ (หลังๆ ก็งง เอ ข้าพเจ้าก็ตอบเหมือนในบล็อคที่เขียน ก็ขอเมล์ขอรายละเอียดกัน ^^ )
ส่งเมล์โดยเมล์ของ Yahoo ไปให้นะคะ


ตอบคุณ ฝ้าย สามารถเข้ารับอิสลามก่อนได้ค่ะ การเข้ารับอิสลามได้ทุกที่ไม่จำเป็นว่าต้องที่มัสยิดเท่านั้น ส่วนหากอยากได้ใบประกาศนียบัตรว่าได้ศึกษาอิสลามแบบเป็นขั้นตอนจบคอส แนะนำให้มาเรียนที่ มูลนิธิสันติชนค่ะ มูลนิธิสันติชน
439 ถนนลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2539 4693-5 ต่อ 19 (เปิดสอนและทำการเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นค่ะ)
โดย: นะ(รก) วันที่: 8 ตุลาคม 2555 เวลา:13:31:49 น.
  
สนใจศึกษาอิสลามเพิ่มเติมดูได้ที่


//www.islamhouse.com/s/9892
และ

//www.annisaa.com/forum/index.php?board=21.0
โดย: นะ(รก) วันที่: 8 ตุลาคม 2555 เวลา:13:37:31 น.
  
อยากเข้าศาสนาอิสลามอย่างแรกต้องทำอย่างไรบ้างคะต้องไปเรียนและสอบเอาใบรับรองได้ที่ไหนคะรบกวนส่งมาทางอีเมล์ให้ทีนะคะขอบคุณคะ ti_amo_lovery@hotmail.com
โดย: คณัสนันท์ IP: 206.53.148.177 วันที่: 12 ตุลาคม 2555 เวลา:1:12:16 น.
  
คุณ คณัสนันท์

ส่งไปทางเมล์แล้วนะคะ ใช้เมล์ของ Yahoo ส่งไปให้ค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 17 ตุลาคม 2555 เวลา:15:45:05 น.
  
จะจองหนังสือ ติดต่อกลับด้วยนะคะ ที่ 081-0922892
โดย: วนิดา เศรษฐสุข IP: 113.53.216.86 วันที่: 28 ตุลาคม 2555 เวลา:16:44:10 น.
  
จะเข้าอิสลามค่ะ ส่งข้อมูลให้ด้วยนะคะ organice15@gmail.com
โดย: ออร์แกน IP: 27.55.7.254 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:36:44 น.
  
อยากทราบว่า คนที่เป็นพุทธก่อนเข้าพิธีแต่งานกับอิสลาม ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ mad_23klose@hotmail.com
โดย: mad IP: 110.168.233.220 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:47:40 น.
  
ตอบไปให้ทางเมล์แล้วนะคะ คุณออร์แกน และคุณmad
ด้วยเมล์จาก Yahoo ค่ะ ^^
โดย: นะ(รก) วันที่: 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:28:32 น.
  
อยากทราบว่าเราเป็นคนพุทธ. ถ้าเข้าเรียศาสนาเบี้องต้นนี้จะต้องเรียนนานเท่าไหร่คะ. Ple_5441@hotmail.com
โดย: Ple IP: 115.67.71.169 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:27:52 น.
  
เรียนไม่นานค่ะ คุณ Ple
ถ้าเอาจบครอสของสันติชน 14 สองเดือนกว่าค่ะ เรียนอาทิตย์ละครั้ง
แต่ถ้าสอบผ่านแต่ละคลาสเร็วก็เลื่อนชั้นไวค่ะ ^^
โดย: นะ(รก) วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:11:37:50 น.
  
อยากเรียนรู้อิสลามค่ะ แต่เป็นไทยพุทธมาก่อนเข้าพิธีแต่งานกับอิสลาม ต้องทำอย่างอยากเรียนรู้ ทั้งประวัติศาสตร์ ภาษา วิธีปฏิบัติ รวมทั้งภาษาอาหรับชอบมากค่ะรู้ว่าเป็นตัวหนังสือที่มีเสน่ห์มากเคยพยายามหัดเขียน หัดอ่านแต่ก็ไม่สามารถ ยังไงถ้ามีข้อมูลที่สามารถบอกไดว่าต้องศึกษายังไง รบกวนแนะนำทาง e-mail( o_ho2007@hotmail.com )ด้วยนะค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
โดย: นุ้ยค่ะ IP: 113.53.169.75 วันที่: 20 ธันวาคม 2555 เวลา:9:53:42 น.
  
ตอบไปให้ทางเมล์แล้วนะคะ คุณนุ้ย ใช้เมล์ของ yahoo ตอบไปค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:15:15:05 น.
  
เป็นพุทธคะ ก่อนเข้าพิธีแต่งงานกับอิสลาม ต้องทำอย่างไรบ้าง...และการเข้ารับศาสนา
.และการเรียนศาสนาต้องเรียนระยะเวลาเท่าไร..
ถ้ามีเวลาเรียนแค่วันเสาร์เดือนละ2เสาร์จะได้ไหมคะ
แล้วพอมีที่แนะนำใกล้ๆที่พักหรือเปล่าคะ อยู่แถวนนทบุรีคะ
ขอบคุณมากคะ
a_thanyarat@hotmail.com
โดย: aom IP: 58.9.203.116 วันที่: 16 มกราคม 2556 เวลา:9:09:51 น.
  
เข้ารับอิสลามแล้วค่ะแต่ยังละหมาดไม่เป็นค่ะขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ. Dtrakunphanthong@gmail.com
โดย: Mint IP: 212.183.128.98 วันที่: 20 มกราคม 2556 เวลา:7:48:13 น.
  
มีแฟนเปนอิสลามค่ะ อยากเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนศาสนาก่อนจะแต่งงานอ่ะค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เพราะ/ม่รู้เลยค่ะ
Reya_rusna@yahoo.co.th
โดย: Reya IP: 27.55.160.236 วันที่: 21 มกราคม 2556 เวลา:20:06:19 น.
  
กำลังจะแต่งงานกับแฟนเปนอิสสลาม ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
รบกวนส่งเมล์ด้วยค่ะ kamyui052@gmail.com
โดย: kam IP: 115.67.67.26 วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:11:56:39 น.
  
กำลังปวดหัวเลยค่ะ...ดิฉันเป็นเป็นพุทธจะเปลี่ยนไปเป็นอิสลาม เพราะจะแต่งงานกับแฟนอินโดนีเซีย...เดือนหน้าเค้าจะมา หนูไม่ทราบว่าต้องไปที่ไหน ต้องทำอะไรก่อน จะแต่งแบบเข้าพิธีเฉยๆ น่ะค่ะ เรื่องที่จะถามดังนี้ค่ะ
1.ต้องเตรียมตัวอย่างไรเปลี่ยนศาสนา
2.ต้องเตรียมตัวอย่างไรเข้าพิธีแต่งงาน
3.อยากมีข้อมูล เหมือนจดทะเบียนสมรสต้องทำอย่างไร ทำได้มั้ย
4.ที่ไหนสะดวกและดีที่สุด...ตอนนี้อยู่ปทุมธานี อยากได้ในกรุงเทพที่ดีๆ น่ะค่ะ
ช่วยหน่อยนะคะ
โดย: ma IP: 203.158.120.9 วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:17:53:12 น.
  
รอฟังคำตอบข้างบนด้วยค่ะ พอดีมีปัญหาเหมือนกัน จะนิกะห์แต่ไม่รู้ต้องเริ่มอย่างไร และสามารถติดต่อการทำพิธีที่มัสยิดได้อย่างไร

thanthicha99@yahoo.com

โดย: thicha IP: 180.183.129.194 วันที่: 31 มกราคม 2556 เวลา:6:34:34 น.
  
เราเป็นคนนึงที่สนใจศาสนาอิสลาม เคยหาข้อมูลอ่านตามเวบแต่ก็ไม่ได้เป็นระบบเพราะหาไปตามหัวข้อที่สนใจ หรือสงสัยตอนที่ได้ยิน
แล้วอยากเรียนภาษาอารบิค เพื่อจะสามารถอ่านอัล-กรุอาน อยากเรียนรู้ทุกอย่างทั้งแต่เริ่มต้น ทั้งทฤษฎี ร่วมถึงการปฏิบัติเช่น การละหมาด การขอเข้ารับอิสลาม ข้อปฏิบัติของมุอัลลัฟ เป็นต้น แต่เนื่องจากดิฉันเองยังต้องเดินทางไปมา จึงไม่สามารถที่จะเข้าไปเรียนที่มูลนิธิสันติชนได้โดยตรง จำต้องรบกวนขอข้อมูลเพื่อศึกษาเองก่อน รบกวนส่งข้อมูลให้ที่ b_best89@yahoo.com นะคะ
ทั้งนี้ก็อยากทราบความแตกต่างและการได้รับการยอมรับมุอัลลัฟจากมุสลิมเดิมด้วยเช่นกันค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
โดย: estiko IP: 61.90.8.154 วันที่: 31 มกราคม 2556 เวลา:20:38:41 น.
  
รบกวนท่านที่ต้องการสอบถาม เราส่งเมล์เบอร์โทรให้ติดต่อกลับนะคะ
ช่วงนี้ไม่ค่อยสะดวกตอบหน้าเว็บนานๆค่ะ ^^
โดย: นะ(รก) วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:11:10:59 น.
  
ใครรู้บ้างช่วยกรุณาตอบด้วยครับผม อยากรู้มากๆเลย คือผมอยากรู้ว่าหากหญิงที่เป็นคนพุธ แต่เรียนศาสนาแล้วและเข้ารับอิสลามแล้ว จะแต่งกับชายอิสลาม แต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ยินยอมซึ่งพ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นพุธทั้งคู่ เราจะสามารถแต่งงานกันได้หรือไม่ครับ รบกวนช่วยตอบด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยนะครับขอร้อง ขอบพระคุณมากครับ
โดย: ริดวาน IP: 110.169.205.239 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:21:05:16 น.
  
แต่งกันได้ค่ะ
โดยฝ่ายหญิงเมื่อรับอิสลามแล้วต้องการแต่งงานต้องทำการแต่งตั้งวะลีห์(ผู้ปกครอง) เพื่อทำการนิกะห์ หรือแต่งงานให้ (สตรีที่มารับอิสลามหากจะแต่งงานต้องทำทุกคน หากไม่มีญาติพี่น้องเช่น พ่อ ลุง อาชาย น้าชาย ลูกชาย หลานชายที่เป็นมุสลิม ดำเนินการให้ ต้องทำการแต่งตั้งวะลีห์ใหม่) แต่ยังไงเขาก็ยังเป็นพ่อแม่ต้องรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ และต้องดูแลเอาใจใส่ท่าน อิสลามไม่ส่งเสริมการตัดขาดความสัมพันธ์
โดย: นะ(รก) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:8:31:40 น.
  
ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคำตอบผมดีใจมากเลยครับและก็จะทำตามคำแนะนำเรื่องพ่อแม่ฝ่ายหญิงนะครับขอบคุณครับ
โดย: ริดวาน IP: 180.183.50.240 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:12:21:51 น.
  
คืออยากศึกษาหาข้อมูลมากกว่านี้คะ เพราะหลังจากอ่านข้อมูลแล้วเริ่มสนใจมากขึ้น เลยอยากเรียนรู้เพิ่มและอยากทราบข้อมูลอีกเยอะเลยคะขอความกรุณาแนะนำด้วยนะคะทางที่ เมล toey2736@hotmail.co.th
# พอดีเราเป็นพุทธอ่าค่ะแต่ไปแอบชอบเขาซึ่งนับถืออิสลามอ่าค่ะ เลยทำให้สนใจในเรื่องนี้ค่ะ ขอคำแนะนำและคำชี้แนะด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: baitoey IP: 101.108.245.237 วันที่: 15 เมษายน 2556 เวลา:22:55:12 น.
  
รบกวนแนะนำที่เรียนศาสนาเบื้องต้น
แถวจ. ชลบุรี ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ j_kitas@hotmail.com
โดย: Hawwah IP: 27.55.139.227 วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:22:42:19 น.
  
คือว่าหนูกำลังจะแต่งงานแล้วแฟนหนูเป็นมุสลิมหนปูต้องทำยังไงบ้างค่ะ?แล้วเป็นมุสลิมยากไหม?เครียดมากๆเลยค่ะไม่รู้ควรจะปฏิบัติอย่างไรเพราะที่บ้านไม่ชอบมุสลิมแต่หนูรักเค้าแล้วต้องการแต่งงานกับเค้าจริงๆค่ะรบกวนส่งรายละเอียดให้หน่อยค่ะขอบคุนค่ะkea_sayhi@hotmail.com
โดย: เก๋ค่ะ IP: 1.20.1.191 วันที่: 11 พฤษภาคม 2556 เวลา:0:10:49 น.
  
เป็นพุทธแต่อยากนับถืออิสลามควรปฏิบัติอย่างไรครับ
โดย: suttiluk IP: 101.51.96.143 วันที่: 17 พฤษภาคม 2556 เวลา:13:36:46 น.
  

ต้องการเข้าอิสลาม สามารถเข้าได้เลยไม๊คะ?
ต้องเรียนก่อนหรือว่าสามารถเข้าก่อนแล้วค่อยเรียนทีหลังก็ได้คะ?

ต้องการแต่งงานคะ แฟนเป็นคนมาเลย์ เค้าบอกว่าต้องเปลี่ยนศาสนาก่อน
จึงจะแต่งงานได้ คบกันมากว่า 3 ปีแล้วคะ

ตอนนี้อายุเยอะมากแล้ว อยากเปลี่ยนศาสนาให้เร็วที่สุดคะ

ขอบคุณมากคะ
ae_smerf@yahoo.com
โดย: โม IP: 1.20.0.164 วันที่: 30 พฤษภาคม 2556 เวลา:21:08:47 น.
  
อยากศึกษาศาสนาอิสลาม แต่งงานถูกต้อง รับอิสลามแล้ว อยากมีความรู้ มีสถานที่อบรม หรือผู้สอนใน อ.หาดใหญ่ หรือใกล้เคียง _ขอบคุนมากค่ะ
Patt_imm@hotmail.com
โดย: Pb IP: 27.55.13.133 วันที่: 2 กรกฎาคม 2556 เวลา:21:57:17 น.
  
เรามารับอิสลาม มิใช่เพราะ อยาก เพราะชอบ เท่านั้น. แต่อิสลามตอบโจทย์ทางมายาคติมนุษยชาติได้ครบถ้วน มีเหตุ มีผล. ปรกเราเจ้ามาศึกษเพราะรักหญิงคนหนึ่ง. แต่พอนานวันที่เราศึกษาอิสลาม อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว. หญิงที่เราวางอนาคตนั้น กลับมิใช่หญิงที่ มีศรัทธามั่นต่อ เอกองค์อัลลอฮ์ไม่. เราจึงตัดสินใจที่จะไม่สร้างชีวิต และ ครอบครัว กับหญิงคนนั้น. ขออัลลอฮ์ จง ชี้ทางต่อบรรดาหญิงที่เกิดในครอบครัวมุสลิม เพื่อเขาจะได้คงมั่นต่อหลักการแห่งศาสนาที่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการศาสนาเดียวนี้ ด้วยเถิด. เมื่อหญิงที่สามารถดำรงหลักการได้อย่างชัดเจน ก็สามารถสาร้างครอบครัว ที่ตระหนักรู้ได้ว่า ทุกคุณค่าทั้งดี และ ชั่ว ถูกกำหนดมาจากอัลลอฮ์ ทั้งสิ้น. เพียงแต่แม่ และ พ่อ ต้องดำรงภาระหน้าที่ตักเตือนลูกตั้งแต่การมีอัลลอฮ์ การกล่าวถึงเดชานุภาพของพระองค์ ว่าจะเอาผิดพ่อแม่ จะนำพ่อแม่กลับไปได้ทุกโอกาส เพื่อนการยำเกรงของลูกตั้งแต่เยาว์วัย. นั่นแหละคือการตักเตือนที่ทั้งชาย และ หญิง มีภาระหน้าที่แล้ว. เมื่อครอบครัวสร้างขึ้น จงสร้างด้วยปรัชญาแห่งความเป็นตรรกะที่สุจริต และ กุศลนี้เถิด อินชาอัลลอฮ์.
โดย: แจงจัด IP: 58.11.158.110 วันที่: 16 กรกฎาคม 2556 เวลา:0:52:59 น.
  
สวัสดีครับ

ผมมีแฟนเป็นมุสลิม ผมเป็นพุทธ

มีแผนจะแต่งงานกันปีหน้า

แต่ปัญหาใหญ่คือ

ผมไม่เชื่อเรื่อง ผีสาง เทวดา พระเจ้า ชาติภพ นรกสวรรค์

ผมเชื่อว่าศาสนาคือเครื่องมือที่ใช้ในการปกครองคนหมู่มาก ในยุคที่ยังไม่มีกฏหมายใช้ก็เท่านั้น

ผมเชื่อในความเป็นจริง เชื่อในเหตุและผล

กฎและกติกาต่างๆต้องปรับเปลี่ยนได้เมื่อโลกเปลี่ยนไป

ในเมื่อผมไม่เชื่อว่าพราะเจ้ามีอยู่

แล้วมีหนทางไหนบ้างที่ผมจะเข้าอิสลามได้

รบกวนชี้แนะด้วยครับโดย: bchss IP: 210.118.108.254 วันที่: 18 กรกฎาคม 2556 เวลา:16:38:19 น.
  
สวัดดีครับ ผมเป็นคนพุทธ ชอบผู้หญิงอิสลามคนหนึ่ง คบกันมา 5 ปีเเล้ว เธอบอกผมว่าผมเป็นพุทธมันผิดหลัก เลยเลิกกับผม ผมเสียจัยมากเลยก็เลยตั้งจัยจะเข้าศาสนาอิสลามในปีหน้าหลังจากทำกิจทางพทธเสร็จสิ้น ก็เลยอยากทราบว่าผมต้องทำอย่างไรบ้างนัยการย้ายศาสนา เพราะเธอก็รอผมอยู่เเต่ผมมั่ยมั่นจัยเพราะว่าปีหน้าเธอก้อจะจบเเล้ว กลัวว่าทางบ้านจะหาคนที่เป็นอิสลามมาเเต่งหั้ยเลย ก็เลยร้อนจัยมาก ช่วยทีนะครับผมอยากรีบศึกษาหั้ยเข้าจัยหลักสำคัญๆ หั้ยจบทัน เพราะทางบ้านเเฟนผมกีดกันเรื่องศาสนามาก ขอร้องนะครับ top-kmitl@hotmail.com
โดย: top IP: 115.67.68.87 วันที่: 30 กรกฎาคม 2556 เวลา:0:57:09 น.
  
เรียนคุณ bchss และคุณ top

รบกวนติดต่อศึกษาที่ มูลนิธิสันติชน

439 ถนนลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2539 4693-5 ต่อ 19 (เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น)
โดย: นะ(รก) วันที่: 1 สิงหาคม 2556 เวลา:12:30:58 น.
  
การเป็นเมีย 2 ถ้าเมียหนึ่งไม่ยอม ญาติฝ่ายชายไม่ยอมรับ เขาถือว่าเป็นมุสลิมหรือไม่ และฝ่ายชายจะคบกันต่อได้หรือไม่ จะถามเขาเพื่อนโดยตรงก็ไม่กล้า(สงสัยนะค่ะ)
โดย: THE KOP IP: 65.49.14.77 วันที่: 7 สิงหาคม 2556 เวลา:12:55:26 น.
  
อยาก หา ที่ เรียนศาสนาอิสลาม..เพราะ เป็นพุทธอยู่ ขอ ข้อมูลด้วยคาะ...อยู่ แถว ปทุมธานี

Kilo13beau@gmail.com
โดย: blowii IP: 111.84.163.14 วันที่: 29 สิงหาคม 2556 เวลา:17:45:51 น.
  
รบกวนคุณ blowii ติดต่อศึกษาที่ มูลนิธิสันติชน

439 ถนนลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2539 4693-5 ต่อ 19 (เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น)

โดย: นะ(รก) วันที่: 2 กันยายน 2556 เวลา:14:02:58 น.
  
สำหรับผู้ที่สนใจอิสลาม ใน กทม.เปิดสอนที่

มูลนิธิสันติชน
439 ถนนลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2539 4693-5 ต่อ 19 (เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น)
เรียนตั้งแต่ 10:00-15:30 ค่ะ
แต่แนะนำให้มาก่อน เพื่อลงทะเบียน ^^


ยามมาเรียนก็แต่งกายให้เรียบร้อย มีค่าหนังสือรวม ซีดี 200 กว่าบาท (เงินเข้ามูลนิธิช่วยกิจการงานศาสนา)
การเดินทางถ้ามาเส้นรามคำแหง ก็นั่งรถซุบารุ ขึ้นตรง ซ. รามคำแหง 55 -59 (รถวิ่งมาโบกได้เลย ค่ารถ 8 บาท) บอกว่าถึงสันติชนให้จอดด้วย หรือ นั่งวินมอเตอร์ไซด์ ที่ ซอย รามคำแหง 53 บอกไปมูลนิธิสันติชน

รถเมล์หน้าราม 58 60 71 92 109 115 ปอ.501 60 92 545


ถ้ามาเส้นลาดพร้าว เข้าลาดพร้าว 112 ปากซอย มีโชว์รูม BMW
จากอนุเสาวรีย์ชัยฯ-ลาดพร้าว 112 สันติชน

โดยรถเมล์สาย

ปอ.502 (รถปอ.สีน้ำเงิน ขสมก.)
ปอ.514 (รถปอ.สีน้ำเงิน ขสมก.)
สาย 8 (รถร้อน สุดซิ่ง หากรีบให้ใช้บริการนี้ - -" ,ปอ.สีเหลือง)
สาย27 (รถร้อน)
สาย 44 ปอ.(เก่าๆ)
สาย 96 (รถร้อน ขสมก.)
สาย 122 (รถร้อนเก่าๆ)
สาย92 ขึ่นฝั่งทางไปดินแดง จะอ้อมไปทางดินแดง หน้าม.หอการค้านิดหนึ่ง ถึงจะวิ่งเข้าลาดพร้าว
(ใครจะเพิ่มเติมสายใด ก็เพิ่มเลยค่ะ ตอนนี้นึกออกแค่นี้)

หรือรถตู้ ลาดพร้าว เดอะมอลล์บางกะปิ

ลงป้ายที่ถัดจากซอย ลาดพร้าว 87 เดินข้ามสะพานลอย
นั่งมอเตอร์ไซด์วิน หรือซูบารุก็ได้ บอกลงมูลนิธิสันติชน
โดย: นะ(รก) วันที่: 2 กันยายน 2556 เวลา:14:08:53 น.
  
Q: การเป็นเมีย 2 ถ้าเมียหนึ่งไม่ยอม ญาติฝ่ายชายไม่ยอมรับ เขาถือว่าเป็นมุสลิมหรือไม่ และฝ่ายชายจะคบกันต่อได้หรือไม่ จะถามเขาเพื่อนโดยตรงก็ไม่กล้า(สงสัยนะค่ะ)

โดย: THE KOP IP: 65.49.14.77 วันที่: 7 สิงหาคม 2556 เวลา:12:55:26 น.


A: ไม่ตกศาสนาค่ะ การตกศาสนา มีแค่ เชื่อสิ่งอื่นนอกจากพระเจ้า หรือเี่ปลี่ยนศาสนาค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 2 กันยายน 2556 เวลา:14:11:34 น.
  
สวัสดีค่ะ...ดิฉันจะเข้าอิสลาม จะต้องทำอย่างไงบ้างค่ะ.ต้องไปเอาเอกสารอะไรบ้างต้องเปลี่ยนบัตร..? ต้องไปหาคนอิสลามเพื่อให้เขาพาไปเข้าไหม?คือมีแฟนเป็นมุสลิมค่ะ คนมาเลย์..ต้องมีใบการันตีว่าเราเข้าอิสลามไหม..littel_star_111@hotmail.co.uk ขอบคุณค่ะ
โดย: แจน IP: 175.139.213.17 วันที่: 26 กันยายน 2556 เวลา:21:07:00 น.
  
อยากทราบว่าในจังหวัดระยองมีที่ไหนสอนภาษาอาหรับบ้างและค่าใช้จ่ายกี่บาท แล้วหนูไม่ได้เป็นมุสลิมนี่เรียนได้หรือเปล่า อยากได้คำตอบมากค่ะ cara_12364@hotmail.com
โดย: cara IP: 182.93.208.165 วันที่: 27 กันยายน 2556 เวลา:10:47:52 น.
  
เรียนคุณแจน

เรื่องการเปลี่ยนศาสนาไม่ต้องพาใครไปหรอกค่ะ แต่ถ้าอยากสบายใจมีเพื่อนไปด้วยก็ได้ค่ะ
ส่วนใบรับรอง ถ้าทางอีกฝ่ายขอมา(ก็ควรมีค่ะ ติดต่อขอได้ที่ กิจการอิสลาม คลองเก้า หนองจอก กทม.)แต่แนะนำว่า ให้เรียนเพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจศาสนาก่อน มีสอนที่มูลนิธิสันติชน
พอเรียนจบคอส และเปลี่ยนศาสนาด้วยก็จะได้ใบรับรองการเปลี่ยนให้ค่ะ


สำหรับผู้ที่สนใจอิสลาม ใน กทม.เปิดสอนที่

มูลนิธิสันติชน
439 ถนนลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2539 4693-5 ต่อ 19 (เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น)
เรียนตั้งแต่ 10:00-15:30 ค่ะ
แต่แนะนำให้มาก่อน เพื่อลงทะเบียน ^^


ยามมาเรียนก็แต่งกายให้เรียบร้อย มีค่าหนังสือรวม ซีดี 200 กว่าบาท (เงินเข้ามูลนิธิช่วยกิจการงานศาสนา)
การ เดินทางถ้ามาเส้นรามคำแหง ก็นั่งรถซุบารุ ขึ้นตรง ซ. รามคำแหง 55 -59 (รถวิ่งมาโบกได้เลย ค่ารถ 8 บาท) บอกว่าถึงสันติชนให้จอดด้วย หรือ นั่งวินมอเตอร์ไซด์ ที่ ซอย รามคำแหง 53 บอกไปมูลนิธิสันติชน

รถเมล์หน้าราม 58 60 71 92 109 115 ปอ.501 60 92 545


ถ้ามาเส้นลาดพร้าว เข้าลาดพร้าว 112 ปากซอย มีโชว์รูม BMW
จากอนุเสาวรีย์ชัยฯ-ลาดพร้าว 112 สันติชน

โดยรถเมล์สาย

ปอ.502 (รถปอ.สีน้ำเงิน ขสมก.)
ปอ.514 (รถปอ.สีน้ำเงิน ขสมก.)
สาย 8 (รถร้อน สุดซิ่ง หากรีบให้ใช้บริการนี้ - -" ,ปอ.สีเหลือง)
สาย27 (รถร้อน)
สาย 44 ปอ.(เก่าๆ)
สาย 96 (รถร้อน ขสมก.)
สาย 122 (รถร้อนเก่าๆ)
สาย92 ขึ่นฝั่งทางไปดินแดง จะอ้อมไปทางดินแดง หน้าม.หอการค้านิดหนึ่ง ถึงจะวิ่งเข้าลาดพร้าว
(ใครจะเพิ่มเติมสายใด ก็เพิ่มเลยค่ะ ตอนนี้นึกออกแค่นี้)

หรือรถตู้ ลาดพร้าว เดอะมอลล์บางกะปิ

ลงป้ายที่ถัดจากซอย ลาดพร้าว 87 เดินข้ามสะพานลอย
นั่งมอเตอร์ไซด์วิน หรือซูบารุก็ได้ บอกลงมูลนิธิสันติชน
โดย: นะ(รก) วันที่: 27 กันยายน 2556 เวลา:21:32:38 น.
  
เรียนคุณ cara

ที่ระยองไม่ทราบเลยค่ะ ว่ามีสอนภาษาอาหรับที่ใด แต่ถ้าจะเรียนคนต่างศาสนาก็เรียนได้ค่ะ สนทนาภาษาอาหรับใช่ไหมคะ

แต่ถ้าในกรุงเทพ มีหลายที่เลยค่ะ ^^
โดย: นะ(รก) วันที่: 27 กันยายน 2556 เวลา:21:34:10 น.
  
อาสาลามมาเลกุม....เข้ามุสลิมเราไม่รู้จักใครเราจะไปที่ไหนค่ะ.ถ้าแต่งกันคนมุสลิมเราต้องเปลี่ยนบัตร.ปชช.เป็นมุสลิมไหมอยู่หาดใหญ่เราไปเรียนที่ไหน.เข้ามุสลิมต้องเตรียมเอกสารใปเปลี่ยนจากพุทธเป็นมุสลิมอะไรบ้าง...คือจะแต่งกับคนต่างชาติมุสลิมต้องมีใบการันตีว่าเราได้เข้ามุสลิมได้ที่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: อุ๋ม IP: 113.210.130.243 วันที่: 3 ตุลาคม 2556 เวลา:16:36:10 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม เรียนคุณอุ๋ม

อยู่หาดใหญ่ สามารถขอติดต่อเรียนได้ที่
มูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม หาดใหญ่

27 ม.1 ซ.ควนสันติ1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-255663

เรื่องเอกสารลองสอบถามไ้ด้ที่มูลนิธิเลยค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 12 ตุลาคม 2556 เวลา:12:39:09 น.
  
สวัสดีค่ะ ขอคำแนะนำค่ะ ดิฉันทำงานอยู่ที่ดูไบ มีแฟนเป็นคนดูไบ เป็นมุสลิมค่ะ คบกันมา 3 ปี แล้ว เทื่อประมาณสองเดือนก่่อนแฟนกลับจากแมกกะ เค้าเอาซื้อหนังสือมาให้สองเล่มเกี่ยวกับการเรียนรู้การเป็นมุสลิม และหนังสือดุอาห์ อีกหนึ่งเล่ม ทางบ้านเค้าเคร่งมาก แบะไม่รู้เรื่องที่เราคบกันเพราะทางบ้านเค้าจะไม่ยอมรับคนนอกศาสนาอย่างนู๋เด็ดขาด และอีกอย่างนู๋ก้ออายุมากกว่าแฟนนู๋ตั้ง 7 ปี มีหลายข้อซึ่งถ้าบอกไปแล้วก้อคงเป็นโอกาสยากมากๆที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ทางบ้านของนู๋ทราบทุกเรื่อง และนู๋เคนถามทั่บ้านว่าหากเราจะต้องเข้าอิสสลามพ่อกะแม่จะมีแัญหาไหม ท่านสองคนเข้าใจและไม่ทักท้วงอะไร บอกแค่เพียงว่าเราโตแล้ว ขอให้ทำในสิ่งที่รักและถูกต้อง ท่านยอม

คราวนี้มาเล่าถึงเรื่องแฟนต่อนะค่ะ เค้าเอาหนังสือมาให้ บอกว่าให้บองพยายามอ่านและศึกษา เราเองกัอไม่ได้ขัดอะไรแบะยินดีที่จะทำตาม แต่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะภาษาอารบิกออกเสียงยากมาก พยายามอยากจะอ่านให้ได้เหมือนคนอื่นๆ แต่ก้อยังติดๆขัดๆ แฟนเองก้อคอยช่วยสอนค่ะ จำได้บ้างไม่ได้บ้าง ตอนนี้เค้าขอให้เราเริ่มคลุมผม เรากาอคลุมผมทุกวันเวลาออกไปข้างนอก อยากเรียนการละหมาดและอ่านคำละหมาด ให้คล่อวอ่ะ แต่ว่ายากจริงๆ อีกอย่างนู๋เองก้อยังไม่ได้เข้าอิสลามนะค่ะ เค้าบอกว่าค่อยกลับไปทำที่เมืองไทย แต่เรื่องครอบครัวรึว่าอะไรอื่นๆแฟนก้อไม่เคยพูดถึง ไม่เคยขอแต่งงาน แต่เคยบอกว่าเค้าอยากแต่งงานกะเรา แต่เป็นไปไม่ได้ ตอนนี้ก้อยังสงสัยอยู่ว่า ถ้าแต่งงานกะเราไม่ได้ จะพยายามสอนเราและให้เราเข้าอิสลามเพื่ออะไร นู๋เองอ่านและศึกษาการเป็นมุสลิมมาสักระยะแล้ว แล้วก้อคิดว่าอิสลามเป็นศาสานาที่น่านับถือและเลื่อมใส อยากขอคำแนะนำในการช่วยอ่านคำละหมาด วิธีที่ถูกต้อง อยากจะลองฝึกละหมาดและท่องคำละหมดได้ค่ะ ส่วนเรื่องการเปลี่ยนเป็นมุสลิมนู๋เข้าใจดีทุกอย่างว่าต้องเปลี่ยนด้วยใจรักและศรัทธา นู๋เองกัอไม่รู้ว่าตอนนี้แฟนนู๋กำลังคิดอะไรอยู่ ทั้งๆที่เค้ากัอรู้ว่าครอบครัวของเค้าไม่ยอมรับนู๋เด็ดขาด เคยคิดอยากจะถามเค้าหลายครั้งแต่ไม่กล้า พี่ๆมีคำแนะนำและข้อคิดเห็นยังำงบ้างค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะค่ะที่ joony.joon@hotmail.com

ขอโทษด้วยนะค่ะที่เล่ายาวไปหน่อย
จูน
โดย: จูน IP: 217.164.142.116 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:19:08:20 น.
  
เรียนคุุณจูน วิธีฝึกละหมาด แบบภาษาไทยพร้อมคำอ่าน ตามนี้ค่ะ
//www.annisaa.com/forum/index.php?topic=2248.0
โดย: นะ(รก) วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:20:57:02 น.
  
อยากเข้ารับนับถืออิสลามคับ เพราะแฟนเป็นคนอิสลาม ตอนนี้ที่บ้านฝ่ายหญิงเขาไม่ค่อยยอมรับคนต่างศาสนิก แต่เราสองคนรักกันคับ ผมอยากเข้ารับอิสลาม เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตกับแฟนผมโดยที่ไม่ต้องทำผิดประเวณี เพราะแฟนผมเคยบอกว่ามันบาป ตอนนี้เราอยู่ต่างจังหวัดคับ อยู่สมุทรปราการเราเจอกันตอนที่ทำงาน ผมอยากทราบว่าถ้าผมจะเป็นอิสลามและแต่งงานกับเธอโดยที่ไม่บอกทางบ้านจะได้มั้ยครับ อีกอย่างผมไม่ค่อยรู้จักใคร ผมต้องทำไงคับ จะเป็นอิสลามต้องทำยังไงบ้างคับ
email chincha_sa@hotmail.com
โดย: อุทัย IP: 49.230.156.241 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:33:59 น.
  
เรียนคุณ อุทัย แนะนำให้มาศึกษาระบบ และหลักการศาสนาอิสลามที่

มูลนิธิสันติชน
439 ถนนลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2539 4693-5 ต่อ 19 (เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น)
เรียนตั้งแต่ 10:00-15:30 ค่ะ
แต่แนะนำให้มาก่อน เพื่อลงทะเบียน ^^ เรื่องเพื่อนไม่ต้องห่วงค่ะ มีแบบคุณแยะเลย และได้เพื่อนหลายๆคนที่นี่เช่นกัน


ยามมาเรียนก็แต่งกายให้เรียบร้อย มีค่าหนังสือรวม ซีดี 200 กว่าบาท (เงินเข้ามูลนิธิช่วยกิจการงานศาสนา)
การเดินทางถ้ามาเส้นรามคำแหง ก็นั่งรถซุบารุ ขึ้นตรง ซ. รามคำแหง 55 -59 (รถวิ่งมาโบกได้เลย ค่ารถ 8 บาท) บอกว่าถึงสันติชนให้จอดด้วย หรือ นั่งวินมอเตอร์ไซด์ ที่ ซอย รามคำแหง 53 บอกไปมูลนิธิสันติชน

รถเมล์หน้าราม 58 60 71 92 109 115 ปอ.501 60 92 545


ถ้ามาเส้นลาดพร้าว เข้าลาดพร้าว 112 ปากซอย มีโชว์รูม BMW
จากอนุเสาวรีย์ชัยฯ-ลาดพร้าว 112 สันติชน

โดยรถเมล์สาย

ปอ.502 (รถปอ.สีน้ำเงิน ขสมก.)
ปอ.514 (รถปอ.สีน้ำเงิน ขสมก.)
สาย 8 (รถร้อน สุดซิ่ง หากรีบให้ใช้บริการนี้ - -" ,ปอ.สีเหลือง)
สาย27 (รถร้อน)
สาย 44 ปอ.(เก่าๆ)
สาย 96 (รถร้อน ขสมก.)
สาย 122 (รถร้อนเก่าๆ)
สาย92 ขึ่นฝั่งทางไปดินแดง จะอ้อมไปทางดินแดง หน้าม.หอการค้านิดหนึ่ง ถึงจะวิ่งเข้าลาดพร้าว
(ใครจะเพิ่มเติมสายใด ก็เพิ่มเลยค่ะ ตอนนี้นึกออกแค่นี้)

หรือรถตู้ ลาดพร้าว เดอะมอลล์บางกะปิ

ลงป้ายที่ถัดจากซอย ลาดพร้าว 87 เดินข้ามสะพานลอย
นั่งมอเตอร์ไซด์วิน หรือซูบารุก็ได้ บอกลงมูลนิธิสันติชน

โดย: นะ(รก) วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:09:55 น.
  
สวัสดีครับผมมีแฟนเป็นมุสลิมนะครับ ผมอยากเข้าอิสลามตอนนี้ผมอยู่พิษณุโลก ผมต้องไปเข้าที่ไหนครับแนะนำผมที่ผมอยากทำอะไรหัยถูกต้องครับ
โดย: อนุสิทธิ์ IP: 1.20.0.144 วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:0:24:57 น.
  
สวัสดีคะดิฉันสนใจ และมีความตั้งใจที่จะเข้าเป็นศาสนาอิสลามมาก เนื่องจากมีแฟนเป็นมุสลิม ซึ่งจะมีแผนแต่งงานปีหน้าคะ ดิฉันอยู่หาดไหญ่ จ.สงขลาคะ ไม่ทราบว่า มีที่ไหนสอนบ้างคะ รบกวนใครรุ้ช่วยตอบหน่อยนะคะ หรือส่งเมลล์ มาก็ได้คะ alis.da33@hotmail.com ขอบคุณมากๆคะ
โดย: ความศรัทธา IP: 111.84.227.44 วันที่: 12 มกราคม 2557 เวลา:7:50:47 น.
  
อยากจะถามว่าถ้าจะเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามต้องไปที่ไหนคะ อยู่แถวปรีดี31ค่ะ แล้วเวลาที่สามารถไปได้ การแต่งตัว อยากทราบรายละเอียดค่รบกวนส่งให้ที่อีเมลล์ได้ไหมค่ะ overkhot@hotmail.com
โดย: Iman IP: 171.99.136.36 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:52:55 น.
  
การเปลี่ยนศาสนา สามารถทำได้ที่ไหนบ้างค่ะ
ขอสอบถามนอกเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานกับมุสลิมต่างชาติค่ะ ต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะแล้วสามารถจัดพิธีแต่งงานที่ไหนในกรุงเทพคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ
zania_maii@hotmail.com
โดย: Maii IP: 223.206.239.101 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:45:10 น.
  
เดือนหน้าต้องเข้าพิธีแต่งงานแล้วค่ะ แต่เรายังไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเลย แฟนเป็นคนอียิปต์ค่ะ ทำงานอยู่ที่จีน อาทิตย์หน้าเราต้องเดินทางกลับจีนแล้วอยากได้คำแนะนำ และหนังสือคำสอนฉบับภาษาไทยค่ะ เพื่อความเข้าใจได้ถ่องแท้ จึงอยากรบกวนแนะนำว่าสามารถไปหาอ่านได้ที่ไหน หรือส่งมาก็ได้ค่ะ cakepiglet@gmail.com
โดย: cake piglet IP: 171.101.159.100 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:12:56 น.
  
คือ ผมจะเข้า ศาสนา อิสลาม ต้องทัมยังไงมั้งครับ เพราะแฟนผมเป็น อิสลาม และ ที่บ้าน เค้าไม่ไห้แต่งกับ คน ต่าง ศาสนา ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุล ครับ!!
โดย: polemax IP: 14.207.9.122 วันที่: 19 เมษายน 2557 เวลา:3:45:14 น.
  
การเปลี่ยน ศาสนา ทัมได้ที่ไหนมั้ง ครับ ของ ผุ้ชาย ต้องใช้อะไรมั้ง ทำอะไรมั้ง ครับ ลบกวน หน่อยครับ @เมล polemaxx@hotmail.com
โดย: polemax IP: 14.207.21.101 วันที่: 19 เมษายน 2557 เวลา:11:26:44 น.
  
อยากทราบว่าหากเราได้อบรมก่อนการทำพิธีนิกะห์จังหวัดหนึ่งแล้วเราไปทำพิธีนิกะห์อีกจังหวัดนึงได้ป่ะค่ะ?
retrorian_satun@hotmail.com
โดย: น้ำ IP: 171.99.148.80 วันที่: 8 พฤษภาคม 2557 เวลา:17:14:36 น.
  
อยากทราบว่าหากเราได้อบรมก่อนการทำพิธีนิกะห์จังหวัดหนึ่งแล้วเราไปทำพิธีนิกะห์อีกจังหวัดนึงได้ป่ะค่ะ?
retrorian_satun@hotmail.com
โดย: น้ำ IP: 171.99.148.80 วันที่: 8 พฤษภาคม 2557 เวลา:17:20:43 น.
  
อยากจะทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามต้องไปที่ไหนคะ เราเป็นพุทธ อยู่แถวบ้านฉาง ระยองค่ะ แต่แฟนเป็นมุสลิมสัญชาติมาเลเซีย มีแผนจะแต่งงานกันเดือนหน้า ยังไม่รู้เกี่ยวกับการปฎิบัติของมุสลิมค่ะ

และมีที่ไหนรับจัดพิธิแต่งงานบ้างคะ แถวระยอง หรือพัทยา มีไหมคะ ยังไม่รู้สถานที่ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

รบกวนส่งให้ที่อีเมลล์ ph.nantree@gmail.com
โดย: อร IP: 118.175.91.106 วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:49:52 น.
  
อยากจะทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามต้องไปที่ไหนคะ เราเป็นพุทธ อยู่แถวบ้านฉาง ระยองค่ะ แต่แฟนเป็นมุสลิมสัญชาติมาเลเซีย มีแผนจะแต่งงานกันเดือนหน้า ยังไม่รู้เกี่ยวกับการปฎิบัติของมุสลิมค่ะ

และมีที่ไหนรับจัดพิธิแต่งงานบ้างคะ แถวระยอง หรือพัทยา มีไหมคะ ยังไม่รู้สถานที่ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

รบกวนส่งให้ที่อีเมลล์ ph.nantree@gmail.com
โดย: อร IP: 118.175.91.106 วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:59:01 น.
  
มีสามีเป็นมุสลิมอยากเรียนรู้เรื่องราวต่างของชาวศาสนาอิสลามให้มากขึ้นคร้าเกี่ยวกับมารยามการกินการเป้นอยู่พอดีมาหนูมาจากครอบครัวไทยพุทธคร้าคุนสามีไม่ค่อยมีเวลาสั่งสอนแนะนำคร้าช่วยติดต่อกลับทางเฟสบุคได้ไหมคร้าnumaoi_muangmai@hotmail.com. Or. Numaoi Oyjai Choorat
โดย: Rohoney IP: 118.173.80.131 วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:10:21 น.
  
อัสสลามุอลัยกุมค่ะ

มีเรื่องรบกวนอยากถามคุณพี่ค่ะ คือดิฉันมารับอิสลามเติมตัว แต่ยังใหม่มากประมาณสองเดือนกว่าๆ และลำบากมากกับการศึกษาหลายๆอย่างแต่สนใจจริงๆค่ะ เพราะตัวคนเดียวตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะ พูดก็ไม่ค่อยได้ แต่ที่รับอิสลามก็มาจากความศรัทธาค่ะ บวกกับมีแฟนเป็นอิสลามแต่เขาได้แต่บอกให้ศึกษาเอาเอง ตอนนี้มาเขาเรื่องกันเลยนะค่ะ ดิฉันอยู่กินกับเขามาประมาณหนึ่งปีแต่ไม่ได้แต่งงานกัน จนถึงทุกวันนี้ดิฉันเป็นมุสลิมมะ อย่างงี้จะฮล้าล หรือป่าวค่ะ เพราะไม่อยากทำปาบ และแฟนก็ไม่เคยพาไปแนะนำครอบครัวเขาเลย ทุกวันนี้เขามาอยู่กับดิฉัน แต่ฉันไม่ได้โทษเขาเพราะดิฉันต้องการคนดูแล และสนใจอ่านอัลกุรานกับมารยทในอิสามอย่างละเอียด รบกวนคุณพี่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ. Natuk@hotmail.com. ขอบคุณมากค่ะ อินชาอัลลอฮฺ
โดย: ลิต้า IP: 94.23.252.21 วันที่: 15 สิงหาคม 2557 เวลา:7:50:08 น.
  
อัสสลามุลัยกุมค่ะ
รบกวนสอบถามคุณพี่ค่ะ ดิฉันอยู่ฝรั่งเศส ตัวคนเดียวตอนนี้มารับอิสลามเติมตัวบวกมาเจอแฟนเป็นอิสรามค่ะ แต่อยู่กันแบบไม่ได้แต่งงานกัน แบบนี้จะฮล้าลหรือไม่ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ natuk27@hotmail.com. ขอบคุณมากค่ะ อินชาอัลลอฮฺ
โดย: ลิต้า IP: 94.23.252.21 วันที่: 15 สิงหาคม 2557 เวลา:7:57:17 น.
  
ตอบคุณ ลิต้า ทางเมล์ไปแล้วนะคะ

พี่น้องที่ต้องการคำตอบด่วนๆ รบกวนไปที่เพจ https://www.facebook.com/annisaaforum
โดย: นะ(รก) วันที่: 10 กันยายน 2557 เวลา:22:18:18 น.
  
ผมต้องการเข้ารับอิสลามเพราะมีแฟนเปนคนอิสลาม ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าต้องทำอย่างไรบ้าง และผมอยากศึกษาเกี่ยวกับอิสลามเบื้องต้น ตอนนี้ผมได้ย้ายมาทำงานอยู่ที่ยะลา อยากทราบว่าผมสามารถเข้าไปเรียนได้ที่ไหนบ้างครับต้องติดต่อใคร รบกวนช่วยผมด้วยนะครับ ร้อนใจมาก รบกวนส่งอีเมล์ให้ผมด้วยนะครับ lukwaa17@hotmail.com
โดย: กิ้ฟ IP: 113.53.109.151 วันที่: 22 กันยายน 2557 เวลา:19:56:19 น.
  
อยากเข้ารับอิสลามค่ะอยากเรียนรู้ทั้งภาษาและคำสอน จนถึงภาษาอาหรับ จะต้องเริ่มต้นจากที่ไหนยังไงบ้างค่ะช่วยบอกด้วยนะค่ะขอความกรุณาค่ะส่งข้อมูลที่Prd.nul@gmail.comนะค่ะขอบคุณค่ะ
โดย: Rindy IP: 180.222.145.212 วันที่: 2 ตุลาคม 2557 เวลา:19:18:50 น.
  
เป็อิสลาม แต่ได้แฟนเป็นคนไทยมีลูก2คนละ ตอนนี้เลิกกับแฟนแล้วแต่อยากให้ลูกเป็นอิสลามคะ ต้องทำไงคะ
โดย: ann IP: 1.47.68.244 วันที่: 7 ตุลาคม 2557 เวลา:12:35:17 น.
  
อยากเข้ารับอิสลามค่ะ อยากศึกษาคำสอนและภาษา
ขอความกรุณาส่งข้อมูลมาที่
Genious.sao@gmail.com
โดย: Nada IP: 49.230.74.231 วันที่: 20 มิถุนายน 2558 เวลา:15:25:00 น.
  
รบกวนถามหน่อยนะคะ กังวลคะและก็อายด้วย อยากทราบว่าเป็นพุทธแต่งงานกับชายอิสลามแล้วดิฉันต้องขลิบรึป่าวคะ และมีความจำเป็นไหมคะ ถ้าทางผู้ใหญ่ให้คลิบเรามีวิธีปฏิเสธอย่างไรคะ
ขอบคุณคะ รบกวนตอบ pareensita @gmail.com คะ รอคำตอบจากผู้รู้นะคะ ฟังจากคนอื่นแล้วไม่ชัดเจนเลยคะ
โดย: ปริน IP: 1.46.141.190 วันที่: 24 มิถุนายน 2558 เวลา:2:38:55 น.
  
แก้ไขอีเมล นะคะเป็น ppareensita@gmail.com คะ
โดย: ปริน IP: 1.46.141.190 วันที่: 24 มิถุนายน 2558 เวลา:2:46:59 น.
  
ความคิดเห็นหนูชื่อเจนค่ะเจนอยากศึกทางอิสลามพอทราบไหมค่ะว่าเขาเรียนที่ไหนบ้างค่ะที่หาดใหญ่พอดีหาที่เรียนอยากศึกษาให้มากกว่านี้แต่ไม่รู้เรียนที่ไหนแต่ตอนนี้เจนก็ศึกษาทาง"อินเตอร์เน็ตค่ะ" พอทราบไหมว่าเขาเรียนที่ไหนในหาดใหญ่
โดย: เจน IP: 94.23.252.21 วันที่: 14 สิงหาคม 2558 เวลา:20:12:21 น.
  
พี่น้องที่ต้องการคำตอบด่วนๆ รบกวนไปที่เพจ https://www.facebook.com/annisaaforum
โดย: นะ(รก) วันที่: 30 สิงหาคม 2558 เวลา:14:25:23 น.
  
กำลีงจะเปลี่ยนศาสนาค่ะมีแพลนแต่งงานค่ะกับอิสลามแต่ส่วนตัวจะเปลี่ยนนานแล้วแต่ไม่มีเวลาศึกษาจิงจัง.
โดย: อ้น IP: 192.99.14.34 วันที่: 12 กันยายน 2558 เวลา:11:29:17 น.
  
อยากสอบถามว่า ดิฉันมีสามีเป็นชาวพุทธค่ะแต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายค่ะ แล้วที่นี้สามีไปทำงานทึ่นราธิวาสไปติดผู้หญิงอิสลามที่นั้น อายุน้อยกว่ากัน 10 ปี ค่ะ แล้วสามีดิฉันบอกว่าจะเปลี่ยนศาสนาไปนับถืออิสลามค่ะ ผู้หญิงคนนี้ก็รู้นะคะว่าสามียังไม่ได้หย่ากับดิฉันแค่แยกกันอยู่ค่ะ ผู้หญิงคนนั้นจะสามารถแต่งงานกับสามีดิฉันได้ไหมค่ะ มันจะบาปหรือเปล่า ดิฉันเครียดมากเลย รบกวนตอบกลับที่เมล์ kanchana@summitthai.com
โดย: อรษา IP: 110.77.196.187 วันที่: 13 มิถุนายน 2559 เวลา:15:37:22 น.
  

พี่น้องที่ต้องการคำตอบด่วนๆ รบกวนไปที่เพจ https://www.facebook.com/annisaaforum
โดย: นะ(รก) วันที่: 26 สิงหาคม 2559 เวลา:14:52:37 น.
  
อยากเข้าอิสลามขอข้อมูลเพื่อศึกษา เรียนรู้ภาษาเเละคำสอน หน่อยครับ ส่งมาที่นี่เลยนะครับ kritssana.948.kp@gmail.com
โดย: พี่ณะ IP: 49.229.107.136 วันที่: 17 ตุลาคม 2559 เวลา:14:40:54 น.
  
อยากเข้ารับอิสลามช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ จะต้องไปที่ไหน,ทำอย่างไรบ้าง ส่งข้อทางอีเมลนี้ค่ะ bumbumcrochet@gmail.com ขอบคุณค่ะ
โดย: ประภาพรรณ IP: 1.46.233.23 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:11:38:33 น.
  
เข้ามุสลิมด้วยตัวเองค่ะไม่มีพยาน ปฏิญาณตนด้วยตัวเองพอพูดเสร็จแล้วนำ้ตาไหลโดยไม่รู้ตัวรู้สึกปราบปลื้มค่ะ ต่อไปก็จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติค่ะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ
โดย: รุ่งทิพย์ IP: 61.7.141.85 วันที่: 28 ธันวาคม 2559 เวลา:11:15:35 น.
  
จะทำการเปลี่ยนศาสนาได้ที่ไหนค่ะ...ตอนนี้อยู่ชลบุรีค่ะ..มีเรื่องอย่างถามมากมาย
โดย: Safa IP: 182.232.134.169 วันที่: 5 มกราคม 2560 เวลา:14:42:11 น.
  
จะทำการเปลี่ยนศาสนาได้ที่ไหนค่ะ...ตอนนี้อยู่ชลบุรีค่ะ..มีเรื่องอย่างถามมากมาย
โดย: Safa IP: 182.232.134.169 วันที่: 5 มกราคม 2560 เวลา:14:42:11 น.
  
แต่งงานกับสามีนับถืออิสลาม ต้องการให้ลูกและตัวเองเข้ารับอิสลามต้องทำอย่างไรบ้างคะ อยากรู้วิธีการละหมาด รายอ ทำยังงัย รบกวนหน่อยคะขอข้อมูลมุสลิมใหม่อยากมีครูสอนลูกทางapplebee21156@hotmail.comขอบคุณมากค่ะ
โดย: บีค่ะ IP: 61.90.28.136 วันที่: 11 มกราคม 2560 เวลา:23:43:32 น.
  
อยากจะเข้ารับอิสลาม และเรียนรุ้วิถีชีวิตของชาวอิสลาม ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไง ต้องทำอะไรยังไงบ้างค่ะ
โดย: โดนัท IP: 171.7.237.133 วันที่: 22 มกราคม 2560 เวลา:10:17:44 น.
  
อยากเข้าอิสลามค่ะ สาเหตุคือแฟนเป็นคนอิสลาม
อยากทราบข้อปฏิบัติ และข้อห้าม ต่างๆ รบกวนด้วยค่ะ
plaifar.f@gmail.com
โดย: ปลายค่ะ IP: 110.164.208.91 วันที่: 25 มกราคม 2560 เวลา:9:09:56 น.
  
เป็นไทยพุทธคะแต่ไม่เคยเข้าถึง พอได้มาอ่านอิสลามรู้สึกศรัทธา แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหน ขอข้อมูลด้วยนะคะ audyjeeja@gmail.com
โดย: มนัสนันท์ IP: 1.46.68.48 วันที่: 23 มีนาคม 2560 เวลา:0:18:29 น.
  
อยากทราบรายละเอียดศาสนามุสลิมค่ะคือต้องการเปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นมุสลิมค่ะอยากทราบวิธีการละหมาด รบกวนส่งรายละเอียดมาที่ sawitri1194@gmail.com ขอบคุณค่ะ
โดย: สาวิตรี โคตรสุวรรณ IP: 1.47.6.40 วันที่: 15 พฤษภาคม 2560 เวลา:17:16:33 น.
  
อยากเปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิมคะต้องไปเปลี่ยนที่ใหนคะเเร้วต้องทำยังไงบ้าง ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะพอดีมีแฟนมุสลิมแต่เขาเป็นต่างชาติ อยากแต่งงานกันเเต่ต้องเปลี่ยนศาสนาในใจก็อยากเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ใครพอรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะขอบคุณคะ
Email:pimmii1129@gmail.com
โดย: พิม IP: 1.46.140.70 วันที่: 29 มิถุนายน 2560 เวลา:0:31:54 น.
  
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามคะ วิธีการละหมาด ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลย แต่ป๊ะเปนอิสลาม ม๊ะเปนพุทธเลิกกัน ป๊ะอยากให้เข้าอิสลามแต่บัตรประชาชนเป็นพุทธ แล้วดิฉันมีแฟนเป็นมุสลิมด้วยและในอนาคตมีแผนว่าจะแต่งงานกันและดิฉันจะต้องเข้าเป็นมุสลิมเต็มตัวค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ปัญหาจะแก้ยังไงดี
forveralone.anny@gmail.com ขอบคุนค่ะ
โดย: Saleena IP: 124.120.15.8 วันที่: 8 กันยายน 2560 เวลา:10:20:01 น.
  
รับเข้าศาสนาอิสลามเรียบร้อยแล้ว อยากมีความเข้าใจและปฏิบัติเป็นคะ แต่หนูไม่มีคู่มือในการเรียนรู้ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรก่อนคะ มีหนังสือหรือคลิปที่สอนเข้าใจง่ายสำหรับพุทธเข้าอิสลามให้หนูได้ละหมาดเป็น พูดเป็น ไหมคะขอความกรุณาอย่างยิ่งคะ ขอขอบคุณอย่างยิ่งคะ
Email phen7959jan@gmail.com
โดย: เพ็ญศิริ จันทมุณี IP: 1.47.9.96 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา:22:10:20 น.
  
คือขอปรึกษาหน่อยนะค่ะ พอดีหนูเป็นพุทธแต่แฟนหนู็เป็นอิสลามตอนนี้ ฝ่ายแม่ของหนูก็โอเคที่จะให้เข้าอิสลาม แต่แฟหนูยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานตอนนี้ แต่แม่ของหนูต้องการมาทำพิธให้ผู้ใหญ่รับรุ้ ให้เรียบร้อยตามหลักประเพณี คือ สามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะ หนูต้องเข้า อิสลามอย่างไรได้บ้าง
โดย: นิ๊ IP: 1.2.180.52 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา:11:54:08 น.
  
สวัสดีค่ะ
ถ้าเราต้องการเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอิลามอย่างเป็นทางการ เป็นลายลัษณ์อักษร มีสถานที่ใดพอจะแนะนำให้บ้างมั๊ยค่ะ ขอความกรุณาแย่างยิ่งสำหรับคำแนะนำค่ะ
amarthemoon88@gmail.com
โดย: Amar IP: 1.46.104.153 วันที่: 12 ธันวาคม 2560 เวลา:0:53:45 น.
  
ต้องการข้มมูลสำหรับการเปลี่ยนศาสนาพุทธไปอิสลามเพื่อแต่งงานค่ะ แนวทางการปฏิบัติ Daorathau24@gmail.com
โดย: Aunna IP: 27.55.102.47 วันที่: 16 ธันวาคม 2560 เวลา:1:00:03 น.
  
แนะนำ โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
ที่อยู่: 112 ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 063 331 1663
โดย: ameen IP: 203.144.130.176 วันที่: 31 มกราคม 2561 เวลา:17:56:01 น.
  
มันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลย เพราะสิ้นปีฉันจะได้แต่งงานกับผู้ชายอิสลาม เปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิม รู้สึกเหนื่อยค่ะ
โดย: ฐิชิรัตน์ แก้วดี IP: 212.47.252.101 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:20:54:29 น.
  
ผมอยากเปลียนศาสนาครับต้องทำยังไงถึงจะลุดพ้นความทุกข์ยากที่โดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวช่วยผมด้วยครับอันลอฮ์และมูฮัมหมัดเป็บศาสนทูตของพระองค์ช่วยผมด้วยครับ
โดย: นายมาคร์ ตาละคำ IP: 1.46.173.140 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:22:12:32 น.
  
ช่วยผมด้วยครับอ้ลลอฮ์และมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ผมอยากลุดพ้นจากการเอารัตเอาเปียบผมช่วยผมด้วยนะครับ
โดย: นายมาคร์ ตาละคำ IP: 1.46.173.140 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:22:18:37 น.
  
พึ่งเปลี่ยนศาสนาเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะปฏิญาณตนเข้ารับอิสลาม ด้วยการกล่าวชะฮาดะฮฺ ต่อหน้าพยานสองคนหลังจากนั้นเขาก็ให้คนแก่มาขิบอวัยวะเพศของเราแต่ก็ไม่มากค่ะเจ็บๆคันๆแบบนี่ถือว่าผิดไหมค่ะ
โดย: ซารีน่า IP: 182.232.112.182 วันที่: 18 มีนาคม 2561 เวลา:20:45:45 น.
  
อยากเข้ารับอิสลามอยากเรียนรู้ทั้งภาษาและคำสอนอาศัยอยู่ที่พัทยาคะต้องทำอย่างไรคะต้องไปที่ไหนเริ่มต้นอย่างไรขอความกรุณาช่วยบอกทีคะ
กรุณาส่งข้อมูลมาให้หน่อยนะคะ
Siripan_bo@windowslive.com
ขอบคุณคะ
โดย: ศิริพรรณ IP: 180.183.191.156 วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:18:34:44 น.
  
อยากศึกษาศาสนาอิสลามให้มากขึ้นฉันต้องเริ่มจากตรงใหนก่อนค่
โดย: Buppha IP: 223.207.222.120 วันที่: 19 กันยายน 2561 เวลา:17:02:26 น.
  
เราอยากเปลี่ยนเข้ารับอิสลามค่ะ แต่อยู่ที่ยะโฮบารูมาเลเซีย ต้องไปที่ไหนยังไงคะ
โดย: Wha.venus25@gmail.com IP: 139.99.104.95 วันที่: 13 ธันวาคม 2561 เวลา:6:12:00 น.
  
ศัทธาในพระเจ้ามากค่ะ อยากเข้าเป็นอิสลามอยากศึกษามากกว่านี้ ขอความอนุเคราะส่งเมลให้ด้วยน่ะค่ะ tallaya@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ
โดย: กัลญา IP: 110.169.230.238 วันที่: 15 มกราคม 2562 เวลา:20:57:23 น.
  
สวัสดีคับ พอดีผมเป็นไทยพุทธ จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม รบกวนขอข้อมูลในเปลี่ยนศาสนาหน่อบคับ
Email..pichayut222@gmail.com
ขอบคุณคับ
โดย: Pichayut IP: 58.11.189.53 วันที่: 17 เมษายน 2562 เวลา:18:47:05 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

นะ(รก)
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]เพราะเราไม่รู้ว่า ลมหายใจจะหมดลงเมื่อใด
The Doomsday Book
Date Conversion
Gregorian to Hijri Hijri to Gregorian
Day: Month: Year
Website Counter
New Comments