All Blog
มีคำตอบ...ทำไมอิสลามไม่ทานหมู??
ทำไมอิสลามไม่ทานหมู??

ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านเหตุที่มุสลิมไม่ทานหมูข้าพเจ้าขอชี้แจงดังนี้...


เมื่อบุคคลใดเรียกตัวเองว่ามุสลิม ก็ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ คำสั่งห้าม/ใช้ ตามคัมภีร์อัล-กุรอาน ซึ่งเป็นวะยูห์จากพระเจ้า และคำสั่งสอนของท่านนบีมูฮำมัด ศ็อลลอลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้เป็นศาสนทูต คนสุดท้ายของอิสลาม" พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกกล่าวนามอื่นนอกจากอัลลอฮฺ(เมื่อถูกเชือด) แต่ผู้ใดได้รับความคับขันโดย และมิใช่เจตนาขัดขืน และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่เขา แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ "
จากอัลกุรอาน บทที่ 2 : โองการ173" แท้จริง พระองค์เพียงแต่ทรงห้ามสูเจ้า (มิให้บริโภค) สัตว์ที่ตายเอง และเลือดและเนื้อของสุกร และที่ถูกเปล่งนามอื่นนอกจากอัลลอฮฺ (เมื่อเชือด) แต่ผู้ใดก็ดีที่อยู่ในภาวะคับขันไม่เจตนาดื้อดึง และมิใช่ละเมิด ฉะนั้นแท้จริง อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงให้อภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ "

จากอัลกุรอาน บทที่ 16 : โองการ115

จากคำสั่งนี้ มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติโดยไม่มีเงื่อนไข

แต่ ในกุรอานมีตอนหนึ่งกล่าวว่า " แต่ผู้ใดอยู่ในภาวะคับขัน " เช่นอยู่ในภาวะอดอยากขาดแคลนจนไม่มีอะไรกินประทังชีวิต ก็อนุญาตให้รับทาน หรือถ้าหากมีใครเอาอาวุธ หรือถูกบังคับเพื่อให้ทานหมู และเขาไม่อาจต่อสู้ได้ ในกรณีนี้ก็สามารถทำได้ ถ้าหากว่ามุสลิมไม่เคารพตัวเองโดยตั้งใจที่จะกินหมู นั่นก็แสดงว่า เขาไม่เชื่อมั่นในหลักการ เป็นคนที่ไม่มีความละอายต่อบาปเลย

และการการค้นคว้าทางการแพทย์ พบว่า

เนื้อ วัวเนื้อแพะนั้น สามารถ ย่อยสลายภายในท้องมนุษย์นั้น ใช้ ภาย 3 ชม. ส่วนเนื้อหมูนั้น ต้องใช้เวลา 4 ชม.
การไม่ทานหมูของอิสลามนั้นวางอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลเรื่องสุขอนามัยและความบริสุทธิ์สะอาดให้แก่ตัวมนุษย์

ในคำสอนของอิสลามนั้น การห้ามกินหมูเป็นเพียง ส่วนหนึ่งของคำสอนศาสนาอิสลาม และอิสลามยังมีข้อห้ามอย่างอื่นด้วยเช่นกัน มิใช่ห้ามแต่หมูเท่านั้น" มนุษย์เอ๋ยจงบริโภคสิ่งที่อนุมัติและที่ดีจากที่มีอยู่ในแผ่นดิน และอย่าปฏิบัติตามรอยเท้าของมาร แท้จริง มันเป็นศัตรูที่เปิดเผยสำหรับสูเจ้า " จากอัลกุรอาน บทที่ 2 : โองการที่168


คำว่าอนุมัตินั้น ภาษาอาหรับเรียกว่า "ฮะลาล " ไม่เฉพาะกับสิ่งที่เรากินเท่านั้น ยังหมายถึง วิธีการได้มาซึ่งเงิน และสิ่งๆอื่นๆที่ต้องห้าม สิ่งใดที่ห้ามไม่อนุมัติจะเรียกว่า " ฮะรอม " การคดโกงมาก็เรียกว่า ฮะรอม เช่นกัน
อิสลาม จะทานอาหารที่ศาสนาอนุมัติเท่านั้น


ความจริง อิสลามไม่ได้ห้ามทานหมูอย่างเดียว!!มีอีกหลายอย่างที่ ห้ามทาน แต่คนที่ไม่เคร่งครัด หรือรู้ไม่มาก เขาก็จะจำแค่อย่างเดียวว่าไม่ทาน หมู หรือถ้ากินอยู่ หามทัก (มีมากสำหรับคนที่ไม่รู้จักละอายต่อบาป)

ศาสนายูดาย หรือ ยิวก็เช่นกัน ที่ไม่ทานหมู มีหลายศาสนาเลย ก็ไม่ทานหมู

ทางยูดาย หรือ ยิว อาหารที่ อนุมัติเรียกว่า" โคเชอร์" (กินได้)

ไม่อนุมัติให้กินนั้นเรียกว่า "เทรฟาห์ " (สิ่งต้องห้าม)ในคัมภีร์ไบเบิ้ลเก่า บทเลวิกิโต11.7-8 ".. หมูเพราะมันเป็นสัตว์แยกกีบและมีกีบผ่าแต่ไม่เคี้ยวเอื้อง จึงเป็นสัตว์มลทินแก่เจ้าอย่ารับประทานเนื้อของสัตว์เหล่านี้เลย และเจ้าอย่าแตะต้องซากของมันมันเป็นมลทินแก่เจ้า " ชาวยิวที่เคร่งครัดทั้งหลายก็ยังคงปฏิบัติเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด
สิ่งที่ศาสนาอิสลามห้ามทานคือ

1) เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ทำมาจากตัวหมู เช่น เจลาตินหากทำมาจากหมู มุสลิมก็ถือว่าเป็นที่ฮะรอม (ต้องห้าม) แต่ยิวจะถือว่าเป็นโคเชอร์(กินได้)

2) เลือด ไม่ว่าจะนำไปต้มหรือไปทำพาสเจอร์ไรส์หรือไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ถือเป็นที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลาม

3) เนื้อของสัตว์ที่ตายเองโดยธรรมชาติหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ

4) เนื้อของสัตว์ที่ตกจากที่สูงตาย ถูกทุบ และถูกรัดคอ

5) เนื้อของสัตว์ที่เชือดโดยไม่กล่าวนามของพระเจ้า เหตุผลก็เพราะสัตว์มีชีวิตและชีวิตของสัตว์ก็เป็นของพระเจ้า ถ้าจะกินเนื้อของมันก็ต้องขออนุญาตจากพระเจ้าเพื่อเอาชีวิตของมันเสียก่อน

6) ของเซ่นไหว้ทุกชนิด

7) สัตว์ที่ใช้กรงเล็บและเขี้ยวจับหรือฉีกเหยื่อกินเป็นอาหาร เช่น นกอินทรี งู เสือ หมี และอื่นๆ

8) สิ่งมึนเมาทุกประเภท โดยเฉพาะสุรา

"ไก่" ก็เช่นกัน หลายคนหวังดี ซื้อไก่ทั้งหลาย มาฝากเพื่อนมุสลิม เพราะคิดว่าทานได้ ความจริงทานไม่ได้ !!


ถ้าไม่ใช่ อาหารที่มุสลิมทำมา เขาไม่สามารถทานได้

แต่ปัจจุบัน มันมีคนทำแบบนี้แยะ ไม่เคร่งครัด คนทั่วไปเลยเข้าใจว่าถ้าเป็นไก่มุสลิมก็ทานได้หมด ตามร้านและ สินค้าทั่วไปจะได้ทานก็ต้องมี เครื่องหมาย ฮะลาล ค่ะ

สัญลักษณ์แบบนี้
สรุปสั้นๆ เรื่องนี้ว่า
1. เป็นคำสั่งใช้ จากพระเจ้า ศรัทธาแต่ใจไม่ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามด้วย จะเอาคนที่ละเลยมาเป็นแนวทางไม่ได้(เพราะคนต่างศาสนาชอบถามแยะว่าทำไมอีกคนยังทาน แถมบอกว่าห้ามทัก)
2. ในคำสั่งห้ามนั้น ยังมีข้ออนุโลม หากจำเป็น... ก็ทานได้
3. ยังมีระบุในคัมภีร์เดิมของยิว และคริสต์ (ก่อนจะละเลยแก้ไข) แต่ยิวยังคงการปฏิบัติอยู่
4. และในสั่งห้ามรับประทานนั้น มีฮิกมะฮฺ แฝงอยู่ด้วย ว่าทำไมถึงห้ามทาน นักวิทยาศาสตร์และมนุษย์ที่ช่างสงสัย จึุงทำการหาทดลองทดสอบ หา คำตอบเลยพบว่า มันไม่สะอาด ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต จริงอยู่ ไม่ได้ตายทันทีที่ทาน แต่ช้าๆ สะสมไปเรื่อยๆ ในข้ออนุโลมให้ทาน จึงทานได้ เพราะไม่ได้ทานแล้วตายทันที
5. ถ้าห้ามทานแล้วสร้างมาทำไม ก็เป็นการทดสอบของพระองค์ ว่ามนุษย์ที่ศรัทธาในพระองค์จะเลือกปฏิบัติตามไหม

หวังว่า คงเข้าใจในหลักการของอิสลามกันนะคะ

ด้วยความเคารพค่ะ***********************


Create Date : 13 มีนาคม 2550
Last Update : 27 มิถุนายน 2551 6:57:14 น.
Counter : 5759 Pageviews.

9 comments
  
ตอนนี้เราก้ไม่กินหมูอะ---แต่ไม่เกี่ยวกะคำสอนนะคะ

คือว่าไปเจอหมูตามโรงงานบ่อยๆอะ---มันร้องกันอูดอิ๊ดๆๆๆๆก้เลยไม่อยากกินมันเลยอะ-----ตอนแรกก้คิดว่าตัวเองจิตตก--เรื่องมากแบบไม่มีเหตุผลป่าว
แต่พออ่าน blog นี้แล้วก้รู้สึกไม่เลวนัก
ขอบคุณมากนะคะ
โดย: asdfghjkl';' (jumpoon_t ) วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:15:28:59 น.
  
อยางนี้นี้เอง มีเพือ่นเป้นอิสลามเหมอืนกันอ่าค่ะ
โดย: แมวน้อยของเสี้ยวเทียน วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:16:00:31 น.
  
ปวดหัวจัง
โดย: vee IP: 203.113.15.246 วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:10:48:35 น.
  

ปวดหัวก็ทานยาจิเพื่อนวี
โดย: นะ(รก) วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:13:25:37 น.
  
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
โดย: arm IP: 125.25.180.227 วันที่: 19 สิงหาคม 2550 เวลา:20:31:44 น.
  
อยากทราบมากๆว่าทำไมอิสลามจึงคุมหัวส่วนชายนั้นใส่หมวกอยากทราบค่ะใครช่วยบอกที
โดย: มาริษา IP: 125.25.180.227 วันที่: 19 สิงหาคม 2550 เวลา:20:58:28 น.
  
สลาม
เราได้ความรู้จากบทความคุณ ขอบคุณน่ะค่ะ
ญาซากัลลอฮ ฆอยรอน
โดย: www.plusyourlife.com IP: 203.118.85.195 วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:5:48:57 น.
  
เคยกะแฟนเก่าครับ
พาไปกินอาหารเกาหลีเห็นชอบดูหนังเกาหลี
เลยนึกว่าอยากกิน
หะหะ สั่งมาเต๊มโต๊ะ ..... นั่งมองเฉ๊ยยย
ถามทำไมไม่กิน เค้าบอกเชือดไม่ถูกวิธี

กรูจะบ้าตรายครับ กินคนเดียวจนจุกแทบทะลัก
ทำไม๊...ไม่บอกก่อน แง่บๆ
หนอยมีหน้ามาทำตาใสนะครับ
ประมาณว่า อ้าวเกรงใจ นึกว่าอยากกิน
หะหะ คุณเอ๊ยย ไก่ตุ๊นโสมหม้อเดียวก็แทบคอหอยแร้ว
โดย: itoursab IP: 61.91.152.25 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:24:12 น.
  
หา คำตอบเลยพบว่า มันไม่สะอาด ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต จริงอยู่ ไม่ได้ตายทันทีที่ทาน แต่ช้าๆ สะสมไปเรื่อยๆ ในข้ออนุโลมให้ทาน จึงทานได้ เพราะไม่ได้ทานแล้วตายทันที

-----อยากทราบว่า-----
เหตุผลเรื่องข้อเสียนี้มีเฉพาะในเนื้อหมุอย่างเดียวหรือมีในเนื้ออื่นๆ
ที่อนุญาติด้วย

ในกระทู้นี้ก็ไม่ได้มีคำอธิบายถึงนักวิทยาศาสตร์ว่าตายสะสมตรงไหนเพียง
แต่ย่อยกว่าย่อยช้ากว่าเท่านั้นเอง คิดว่าเนื้อปลาก็ย่อมย่อยเร็วกว่าเนื้อวัวเนื้อไก่ที่อนุญาติให้ทานเป็นแน่


4. และในสั่งห้ามรับประทานนั้น มีฮิกมะฮฺ แฝงอยู่ด้วย ว่าทำไมถึงห้ามทาน .....หาไม่พบ อยู่ตรงไหนในหน้านี้หรือว่าทำไมถึงห้ามทาน
โดย: ไม่เข้าใจ IP: 125.25.134.52 วันที่: 23 มิถุนายน 2551 เวลา:1:32:39 น.

นะ(รก)
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]เพราะเราไม่รู้ว่า ลมหายใจจะหมดลงเมื่อใด
The Doomsday Book
Date Conversion
Gregorian to Hijri Hijri to Gregorian
Day: Month: Year
Website Counter
New Comments