All Blog
ทำไมอิสลามอนุญาตให้มีภรรยามากกว่า 1 คน
ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านคัมภีร์อัลกรุอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวเท่านั้นที่มีข้อความที่กล่าวว่า “ จงแต่งงานกับสตรีเพียงแค่คนเดียว”
ข้อความโดยสมบูรณ์ของโองการที่กล่าวมานี้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกรุอานดังต่อไปนี้

“ จงแต่งงานกับสตรีที่ดีๆแก่พวกเจ้าสองคนหรือสามคนหรือสี่คน แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ก็จงแต่งงานกับหญิงเดียว”
อัลกรุอาน 4:3

ก่อนที่คัมภีร์อัลกรุอานจะถูกประทานลงมานั้นไม่มีการจำกัดจำนวนภรรยา คือจะแต่งงานกับสตรีกี่คนก็ได้ ดังนั้นชายจำนวนมากจึงมีภรรยาจำนวนมาก บางคนมีภรรยาเป็น ร้อยๆคนก็มี แต่อิสลามมากำหนดและจำกัดจำนวนเพียงแค่ 4 คนอิสลามอนุญาตแต่ไม่ได้บังคับให้แต่งงานกับสตรี สอง สาม หรือ สี่คน เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมและยุติธรรมในระหว่างภรรยาของเขาได้

ในบทเดียวกันของคัมภีร์อัลกรุอานนั้น คือ บทอันนิซาอ ซึ่งกล่าวว่า
“และพวกเจ้าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมในระหว่างภรรยาได้เลย” อัลกรุอาน 4:129


ดังนั้นการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนจึงไม่ใช่กฎหรือข้อบังคับแต่เป็นข้อยกเว้นเพียงเท่านั้นหลายๆคนยังมีความเข้าใจที่ผิดๆที่ว่ามุสลิมจำเป็นต้องมีภรรยา 3 ,4 มากกว่า 1คน

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ในอิสลามจะมีข้อสั่งห้ามและสั่งใช้ 5 ประเภทด้วยกันคือ
1. ฟัรดู นั้นคือ จำเป็น บังคับให้กระทำ
2. มุสตะฮับ นั้นคือ สนับสนุน แนะนำให้กระทำ
3. มู่บาฮ นั้นคือ อนุญาตให้กระทำได้
4. มักรู่ฮ นั้นคือ ไม่สนับสนุนหรือแนะนำให้กระทำ
5. ฮะราม นั้นคือ ห้ามโดยเด็ดขาด

การมีภรรยามากกว่า 1 คนนั้นตกอยู่ในประเภทที่ 3 นั้นคือ อนุญาตให้กระทำได้ เราไม่อาจกล่าวได้ว่า มุสลิมที่มีภรรยา สอง สาม หรือ สี่คนนั้น จะดีกว่ามุสลิมที่มีภรรยาเพียงคนเดียว


ในความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือผู้ชายส่วนใหญ่ไปหาความสุขกับเพศตรงข้าม ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก, หรือการไปหาความสุขกับเมียน้อยซึ่งก็มีอัตราสูงรองลงมา จึงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่า ผู้ชายแสวงหาความสุขกับผู้หญิงโดยเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆ หรือซื้อบริการทางเพศแทบทุกวัน นี่คือความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่การละเมิดประเวณีถือเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว แม้กระทั่งบนรถประจำทางก็มีการประเวณีให้เห็นกันแล้ว และมีโรคเอดส์ตามหลังและปัญหาอื่นๆตามมามากมาย


อิสลามคือศาสนาที่มาเพื่อขจัดความเรื่องเช่นนี้ในแต่ละยุคแต่ละสมัย, อิสลามคือศาสนาที่ให้เกียรติแก่สตรีเพศ
เพราะอิสลามให้ทางออกกับมนุษยชาติทั้งหมด ในเมื่อปฏิเสธไม่ได้ว่าความต้องการของผู้ชาย (ด้านอารมณ์ทางเพศส่วนใหญ่) มีมากกว่าผู้หญิง เมื่อเป็นเช่นนี้อิสลามก็ให้ทางออกกับชายมุสลิมโดยอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน แต่ต้องไม่เกินสี่คน โดยวางเงื่อนไขว่า หากผู้ชายคนนั้นมีความสามารถเลี้ยงดูภรรยาเหล่านั้นได้, ให้ความยุติธรรมในระหว่างภรรยานั้นได้ หากทำไม่ได้ก็ให้มีเพียงภรรยาคนเดียวเท่านั้น


- ผลในแง่ศีลธรรมด้วยว่า ผู้ชายที่แต่งงานกับภรรยาคนที่ 2, 3, หรือ 4 เป็นการลดการสำส่อนทางเพศเฉกเช่นในปัจจุบันที่กำลังประสบอยู่ อาทิเช่น ปัจจุบันเวลาร่วมหลับนอนด้วยกันก็ไม่รับผิดชอบ ต่างคนต่างไป หากสตรีผู้นั้นตั้งครรภ์ก็อย่างที่เห็น ไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ จึงมีปัญหา ทิ้งเด็กและทำแท้ง

นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการสำส่องทางเพศที่ไม่มีกฎเกณฑ์หรือกติกาเฉกเช่นกฎเกณฑ์ของอิสลาม


- ให้เกียรติสตรี เพราะการแต่งงานคนที่ 2, 3, หรือ 4 นั้นต้องจัดพิธีแต่งงานตามหลักการศาสนาโดยให้ผู้อื่นได้รู้ทั่วกันว่าสตรีคนนั้นเป็นภรรยาของเราซึ่งเราต้องเลี้ยงดูนาง โดยมิใช่ว่านางจะต้องอยู่แบบหลบๆ ซ่อนๆ
หากรู้ก็จะตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ อาทิเช่นเมียหลวงฆ่าเมียน้อย, เมียหลวงพาพวกไปตบเมียน้อย เป็นต้น


- ไม่ได้เห็นสตรีเป็นเครื่องหมายทางเพศ เพราะบางคนไปเที่ยวผู้หญิง นอนด้วยกันบางครั้งก็นอนด้วยกัน 3 ชั่วโมง, บางครั้งก็ตลอดทั้งคืนโดยตกลงค่าตัวให้แก่นาง พอจ่ายค่าตัวแล้วต่างคนต่างไป แต่ไม่ใช่อิสลามอิสลามอนุญาตให้แต่งงานกับสตรีมากกว่าหนึ่งคน จำเป็นที่ผู้ชายต้องเลี้ยงดูนางด้วย, ไม่ใช่จ่ายเป็นครั้งคราว เพราะสตรีไม่ใช่เครื่องหมายทางเพศ นางมีศักดิ์ศรี, นางมีเกียรติ

หากเมื่อสามี นั้นเกิดความลำเอียงและทอดทิ้งไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูนั้น ภรรยาสามารถร้องขอได้ เพราะอยู่ในบทบัญญัติของศาสนา สามีมีหน้านี่เลี้ยงดูภรรยาและภรรยา ต้องดูแลครอบครัว

ในสังคมปัจจุบันนั้นการมีเมียน้อยหรือนางบำเรอเพื่อไว้ระบายความใคร่ตลอดจนการมีคู่ขาหรือคู่นอนจำนวนมาก ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ชายทั่วไป ซึ่งในกรณีเช่นนั้นสตรีก็จะใช้ชีวิตที่ตกต่ำ และไร้เกียรติและไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองที่แท้จริง


และมุสลิมในปัจจุบันหลายๆครอบครัว มักใช้ชีวิตแค่ภรรยาเพียง 1 คน
เนื่องจาก เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องความยุติธรรมที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้


ดังนั้นการมีภรรยาคนเดียวประเสริฐที่สุดค่ะ


ด้วยความเคารพค่ะ
Create Date : 05 มกราคม 2550
Last Update : 27 มิถุนายน 2551 7:27:53 น.
Counter : 1597 Pageviews.

18 comments
  
ต้อง เซ็นต์กำกับ ที่Family Court วันที่ต้องก้าว
ข้าม ไปเป็นเมียมัน
ว่าวันใด มีคนที่สอง สาม สี่ โผล่มา
แม่จะฟ้องให้หมดตัว เหลือไปแต่ตัว ไม่มี ผู้หญิงเอา
โดย: kuddle IP: 210.203.186.138 วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:1:22:25 น.
  
^
^
^


คุณkuddle เริ่มแผ่รังสีกันทีเดียว (แซวเล่นขำๆ ค่ะ)
โดย: นะ(รก) วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:13:15:09 น.
  
เสียจัยหัวอกเมียน้อย
โดย: 007 IP: 202.29.82.21 วันที่: 25 กันยายน 2550 เวลา:14:04:11 น.
  
มาเยี่ยม เยือน นะรก
รอมดอน วันที่ 13 รู้สึกเหงา ว้าง โหวง ในใจ
อย่างบอกไม่ถูก

ถึงวันนี้ จนพ้นรอมฎอน
ความจริง เรื่องเมียยังไม่เห็นหลักฐาย เฮ้อ
ซึมเซา เหม็นเบื่อ เหงาเทื้อ . . .เฮ้อ
โดย: kuddle IP: 210.203.186.76 วันที่: 26 กันยายน 2550 เวลา:0:09:45 น.
  
ทำไมชายอิสลามมีภรรยาได้4คนมี4-5-6....ไม่ไหรอค่ะ
ทำไมต้องจำกัดแค่4 หรือมีข้อดีข้อเสียทางวิทย์บ้างไหม
ช่วยตอบหน่อยค่ะ...สงสัยจริงๆ
โดย: ???? IP: 118.174.75.69 วันที่: 18 เมษายน 2551 เวลา:15:54:23 น.
  
------ไม่สมเหตุสมผล แค่เริ่มมาก็เริ่มด้วยการเหมา
ซะแล้ว

ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการสนับสนุนความสำส่อนไม่รู้จักพอของคน
ใครต้องการอะไรที่ไม่ดีมักมากก็ทำกกสนองด้วยเหตุผลว่าเพราะคนส่วนมาก
เป็นอย่างนั้นไม่ปฏิเสธอย่างนั้นหรือ
(เคยได้ยินบางข้อคล้ายๆบอกว่า ไม่ทำตามกระแสโลกนี่นาความเหมาะสมคือสิ่งที่บัญญัติ)

แต่กลับค้านกับเหตุผลนี้ที่เอาโลกเอาความมักมากของคนมาเป็นหลัก
ในการสนับสนุน


- ผลในแง่ศีลธรรมด้วยว่า ผู้ชายที่แต่งงานกับภรรยาคนที่ 2, 3, หรือ 4 เป็นการลดการสำส่อนทางเพศเฉกเช่นในปัจจุบันที่กำลังประสบอยู่ อาทิเช่น ปัจจุบันเวลาร่วมหลับนอนด้วยกันก็ไม่รับผิดชอบ ต่างคนต่างไป หากสตรีผู้นั้นตั้งครรภ์ก็อย่างที่เห็น ไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ จึงมีปัญหา ทิ้งเด็กและทำแท้ง
-----แล้วไม่ไปถามคนที่เขามีภรรยาคนเดียวจำนวนมากมายในสังคมอิสลาม
สมัยก่อน(ถ้ามี)หรือผู้ชายในสมัยนี้ก็ได้ในประเทศต่างๆที่ไม่ทำตัวแบบนั้น
ว่าเขามีปัญหากับเรื่องนี้ไหม เขาไม่ได้แก้ด้วยการสำส่อนทางเพศเขาทำได้อย่างไร มีเหตุทางทางแก้อย่างไรที่เขาไม่ต้องมีภรรยาหลายคนนำมาอ้างเป็นทางออก

แล้วผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศมากล่ะ สามารถมีสามีหลายคนได้ไหมด้วยเหตุผลเดียวกัน
ด้วยข้อดีว่า
ลดการสำส่อนทางเพศ
ไม่ได้เห็นบุรุษเป็นเครื่องหมายทางเพศ (อย่างที่คุณคงเคยทราบจากข่าว นี่คือความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่การละเมิดประเวณีถือเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว แม้กระทั่งบนรถประจำทางก็มีการประเวณีให้เห็นกันแล้ว และมีโรคเอดส์ตามหลังและปัญหาอื่นๆตามมามากมาย )

ให้ความยุติธรรมกับบุรุษที่เป็นสามีเท่าเทียมกัน

-----------ต่อไปเป็นถ้อยคำที่สังเกต จากความรู้สึกว่าไม่สอดคล้องกันนะ
(A1)ในความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือผู้ชายส่วนใหญ่ไปหาความสุขกับเพศตรงข้าม ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก,
(A2) อิสลามคือศาสนาที่มาเพื่อขจัดความเรื่องเช่นนี้ในแต่ละยุคแต่ละสมัย
เพราะอิสลามให้ทางออกกับมนุษยชาติทั้งหมด
.......สรุป -ถ้าขจัดปัญหาไปแล้วจะมีปัญหามาถึงปัจจุบันได้อย่างไร
-ถ้าเป็นการชี้ทางออกสำหรับคนนับถืออิสลาม
ในเมื่อคนศาสนาอื่นก็ไม่ได้รับรู้ยอมรับว่าตนสามารถมีภรรยาได้สี่คน
(เช่นคนที่รักเดียวใจเดียวไม่มีปัญหานี้ ก็ไม่ได้เป็นการชี้ทางออกอะไรให้เขาอย่างที่อ้างเลย คำว่ามนุษย์ชาติบางส่วนอย่างที่คุณยกมาว่าเป็นปัญหาี่สมเหตุสมผลกว่า
นอกจากนั้นก็ไม่ได้รวมถึงเพศหญิงและเพศที่สามที่มีปัญหาความต้อง
การทางเพศและความสำส่อนด้วย)
ทำไมถึงบอกว่าทางออกกับมนุษยชาติทั้งหมด ในเมื่อเป็นเฉพาะเพศและยังเฉพาะส่วนที่มีปัญหา
-หรือหมายความถึงมนุษย์ทุกคนต้องรับอิสลาม
-หรือว่ามนุษย์ทุกคนแม้ไม่ต้องรับ อิสลามแต่มีภรรยาสี่คนได้ เพราะอิสลามให้ทางออกกับมนุษยชาติทั้งหมด

(B1)มุสลิมที่มีภรรยา สอง สาม หรือ สี่คนนั้น จะดีกว่ามุสลิมที่มีภรรยาเพียงคนเดียว


(ฺB2)
และมุสลิมในปัจจุบันหลายๆครอบครัว มักใช้ชีวิตแค่ภรรยาเพียง 1 คน
เนื่องจาก เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องความยุติธรรมที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้


ดังนั้นการมีภรรยาคนเดียวประเสริฐที่สุดค่ะ

---แต่จากที่คุณยกมากก็ไม่ได้มีตรงไหนหมายความว่า
มุสลิมที่มีภรรยาเพียงคนเดียวมุสลิมที่มีภรรยา สอง สาม หรือ สี่คน
---สรุปว่าการมีภรรยาหลายคนจนถึงสี่คน
ว่ามีข้อดีมากมายของและแก้ปัญหาต่างๆนั้น
ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยที่บอกว่าการมีภรรยาหลายคนไม่ดี
หรือประเสริฐน้อยกว่าที่ตรงไหน

ถ้าบอกว่า "และเรื่องความยุติธรรมที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้" ก็แสดงว่าที่อ้างมาว่าดีมีข้อเสียเรื่องนี้บ้างก็เพราะต่อให้บอกว่า
ยุติธรรมอย่างไรอย่างที่อ้าง เรื่องความไม่ยุติธรรมบางทีก็อาจเกิดขึ้นได้ไม่ใช่หรือ"

-------- ถ้าเช่นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าทางออกที่ชี้มาก็ยังเป็นทางออกที่ไม่สมบูรณ์์
อย่างแท้จริงน่ะสิ ----------
ดังนั้นการมีภรรยาคนเดียวประเสริฐที่สุด
การมีภรรยา สอง สาม หรือ สี่คน เป็นการประเสริฐรองลงมา หรือไม่ประเสริฐเลย
ทางออกที่อิสลามชี้ให้ก็คือทางออกที่ไม่สมบูรณ์ประเสริฐรองลงมา
ด้วยเหตุผลในตัวของมันเอง
โดย: ไม่พูดถึงบ้าง IP: 125.25.134.52 วันที่: 23 มิถุนายน 2551 เวลา:0:52:51 น.
  
อยากทราบว่าทางออกที่ประเสริฐที่สุด ได้กล่าวถึงไว้บ้างหรือไม่ผู้ที่เป็นศาสดามีภรรยากี่คน

ใช้ทางออกประเสริฐเช่นคนรักเดียวใจเดียว(ที่ไม่ต้องหาทางออกด้วยการมีภรรยาหลายคน)

หรือว่าใช้ทางออก ว่ามีภรรยาหลายคนมีข้อดีต่างๆเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่คุณยกมาว่าเพราะมีปัญหาอย่างนี้จึุงต้องแก้
ด้วยการมีหลายคน


ขอแสดงมุมมองเพื่อความเข้าใจด้วย
โดย: ไม่พูดถึงบ้าง IP: 125.25.134.52 วันที่: 23 มิถุนายน 2551 เวลา:1:01:22 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณ ไม่พูดถึงบ้าง , คุณไม่เข้าใจ

เห็นใส่ความคิดเห็นหลาย บล็อคของข้าพเจ้า ในวันเดียวกัน
ขอบคุณค่ะ ที่ติดตามผลงานและยังระลึกถึงข้าพเจ้าเสมอมา

หวังว่าคงสบายดีนะคะ ช่วงนี้ไม่ค่อยวุ่นที่พันทิปหรือค่ะ
หรือล็อคอินยังไม่ผ่านพ้น ล็อคอินอันที่ เท่าไหร่แล้วสงสารเว็บมาสเตอร์เขาน่ะค่ะ ที่ต้องมาเก็บกวาดปัดฝุ่นคนนิสัยน่ารักแบบคุณ

หรือ ยังหาบัตรประชาชนคนอื่นมาไม่ได้ (แถวบ้าน นะ(รก)เรียกว่าขโมยค่ะ )
ต้องการตำรวจช่วยเหลือไม่คะ จะได้แจ้งให้เขาทราบว่ามีคนข้อความช่วยเหลืออยู่ทางนี้ ^^


ห้ามมนุษย์ทุกอย่าง ห้ามกายได้แต่ห้ามใจไม่ได้
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ เพราะองค์ทรงรอบรู้ค่ะ

ดังนั้น ทางออกมีอยู่แล้วค่ะ ทางออกที่ประเสริฐสุดคือการมีภรรยาคนเดียวไง
อ้าวไม่ได้อ่านเหรอเนี่ย
ถึงว่า ตอบไว๊ไว แสดงว่า ผ่านตา แต่ไม่ได้ผ่านสมอง หรือไม่ได้ผ่านทั้งสองอย่าง ^^
ในกุรอานที่ยกมาไง
หรืออ่านไม่หมดค่ะ หรือข้าม ไม่ไม่สน จะกระหน่ำอย่างเดียว ูู

“และพวกเจ้าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมในระหว่างภรรยาได้เลย” อัลกรุอาน 4:129

นี่ไงทางออก
ไม่ได้สนับสนุนใ้ห้มีหลายคนนี่นา
^^

ใช่ค่ะ ที่อิสลามปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ(ข้อห้าม) เพราะเป็นคำสั่งจากพระเจ้าค่ะ
แวะมาอีกนะคะ แล้วอย่างหลบ แอบซ่อน ตามบล็อคที่นะ(รก)ไม่ได้แวะเข้าไปดูนะคะ
ไม่แมนเลย ไม่ลูกผู้ชายเลยค่ะ แบบนี้ ^^"
ต้องให้ผู้หญิง สอนมารยาททุกที เฮ้อ เหนื่อยจัง

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
ขอให้พบสิ่งดีงามค่ะ

^^แวะมาอีกนะคะ แล้วอย่างหลบ แอบซ่อน ตามบล็อคที่นะ(รก)ไม่ได้แวะเข้าไปดูนะคะ
ไม่แมนเลย ไม่ลูกผู้ชายเลยค่ะ แบบนี้ ^^"
ต้องให้ผู้หญิง สอนมารยาททุกที เฮ้อ เหนื่อยจัง

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
ขอให้พบสิ่งดีงามค่ะ

^^
โดย: นะ(รก) วันที่: 25 มิถุนายน 2551 เวลา:0:12:10 น.
  
ดังนั้น ทางออกมีอยู่แล้วค่ะ ทางออกที่ประเสริฐสุดคือการมีภรรยาคนเดียวไง

---“และพวกเจ้าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมในระหว่างภรรยาได้เลย” อัลกรุอาน 4:129
่----มีเงื่อนไขว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมและยุติธรรมในระหว่างภรรยาของเขาได้
หัวข้อบนคือกรณีให้ความเป็นธรรมและยุติธรรมในระหว่างภรรยาของเขาไม่ได้ไม่ใช่หรือ
แต่ถ้าให้ความเป็นธรรมและยุติธรรมในระหว่างภรรยาของเขา่ได้้ก็ไม่ได้บอกไว้ที่ใดในหน้า
บลอคนี้ของคุณ ว่าประเสริฐน้อยกว่า ประเสริฐรองลงมา ไม่ใช่หรือ

คุณไม่มีเหตุผลเลย คุณต่างหากที่ไม่ได้อ่าน
แต่ถ้อยคำเสียดสี อยากให้ใช้เหตุผลบ้าง ที่คุณด่าว่าเสียดสีมาหลายหน้าแทบไม่มีเหตุผลอะไรประกอบเลยถ้าเช่นนั้น คำกล่าวที่ว่า
อิสลามให้ทางออกกับมนุษยชาติทั้งหมด ก็ไม่จริง
เพราะ่ไปถามคนที่เขามีภรรยาคนเดียวจำนวนมากมายในสังคมอิสลาม
สมัยก่อน(ถ้ามี)หรือผู้ชายในสมัยนี้ก็ได้ในประเทศต่างๆที่ไม่ทำตัวแบบนั้น
ว่าเขามีปัญหากับเรื่องนี้ไหม เขาไม่ได้แก้ด้วยการสำส่อนทางเพศเขาทำได้อย่างไร มีเหตุทางทางแก้อย่างไรที่เขาไม่ต้องมีภรรยาหลายคนนำมาอ้างเป็นทางออก

ทั้งๆที่เขาไม่ได้นำทางออกที่คุณชี้มาใช้เลย จะเรียกว่าคุณชี้ทางออกให้เขาได้อย่างไร
ข้อนี้คุณยอมรับไหม

(ไม่พูดถึงผู้หญิงและเพศที่สาม)

นอกจากนั้น ที่คุณบอกว่า การมีภรรยาหลายคนนั้น
"และเรื่องความยุติธรรมที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้"
และทางออกที่ประเสริฐสุดคือการมีภรรยาคนเดียว
ก็คือคุณยอมรับเองว่า ทางออกที่ที่อิสลามชี้ให้(การมีภรรยาหลายคน)ก็คือทางออกที่
ไม่สมบูรณ์ประเสริฐรองลงมา
ด้วยเหตุผลในตัวของมันเอง


และคำถามอย่างตรงไปตรงมาด้วยความสุภาพว่า
ผู้ที่เป็นศาสดามีภรรยากี่คน
ใช้ทางออกประเสริฐเช่นคนรักเดียวใจเดียว(ที่ไม่ต้องหาทางออกด้วยการมีภรรยาหลายคน)
ที่คุณบอกว่าประเสริฐที่สุดด้วยหรือไม่
อยากทราบคำตอบ
(อันนี้ไม่ทราบมีในคัมภีร์อัลกุรอ่านว่า ประเสริฐกว่าทางออกอื่นคือมีภรรยาหลายคนจริงหรือไม่ หรือเป็นความคิดของคุณเอง)

โดย: ไม่เข้าใจ IP: 125.25.161.26 วันที่: 27 มิถุนายน 2551 เวลา:2:32:52 น.
  
สวัสดีคุ่คุณไม่เข้าใจ
กุรอาน บทเรื่องภรรยานั้น ประทานให้มาในช่วงที่ท่านร่อซูลลุ้ลลอมีภรรยาแล้ว
และเหตุที่ท่านมีหลายคน เพราะกลุ่มเผาบางเผ่า ยกลูกสาวในเผ่าให้ เพราะจะได้ยกระดับเกียรติและศักด์ศรี ของลูกสาวตนเอง
ซึ่งไม่แตกต่างจาก ผู้นำในยุคอดีต ที่เมืองต่างๆจะยกลูกสาวตัวเองให้กับผู้นำอีกฝ่าย

และทุกคนเป็นแม่ม่ายสามีตาย... มีหญิงสาวเพียงคนเดียว คือท่านหญิง อาอิชะฮฺ

ในยุคนั้น ท่านเองก็มีปัญหาจากบรรดาภรรยาบางคน
กุรอานจึงถูกประทานลงมา ถ้าชายใดจะมีภรรยา มีได้ไม่เกินสี่ แต่หนึ่งเดียว ดีที่สุด....

และทุกวันนี้ หลายๆคนเลือกภรรยาเดียว ถึงศาสนาจะให้โอกาส
นั้นเพราะ หากไม่มีความยุติธรรม เพราะมุสลิมหลายๆคนกลัวจะขัดกับกุรอาน

ส่วนคนที่มี แล้วมีปัญหา ก็อยู่ที่ว่าเขานั้นแหละ จะวางตัวอย่างไรไม่ให้ มีปัญหาระหว่างสตรี

แต่หญิงบางคนนั้น ทุกอย่างสาหัส การมี สามีที่ประเสริฐและยุติธรรมจึงเป็นเรื่องดีที่สุด


โดย: นะ(รก) วันที่: 27 มิถุนายน 2551 เวลา:6:49:59 น.
  
ฉันเป็นมุสลิมะห์ แต่งงานกับสามีเมื่อปี 2537 ปัจจุบันมีลูก 4 คน สามีนำผู้หญิงจากใต้มาทำงานด้วยกันตั้งแต่ปี 2547 ฉันซื่อและโง่ เพราะสามีปิดบังมาตลอดว่าไม่มีอะไร จนฉันละหมาดขอเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2550 ว่าขอให้ได้เห็นและกระจ่างใจบ้าง ปัจจุบัน ฉันเพิ่งรู้ว่าเขานิกะห์กันนานแล้ว (ไม่รู้เมื่อไหร่) ฉันรับไม่ได้ ฉันนอนร้องไห้ทุกคืน เด็กคนนี้อายุอ่อนกว่าสามีฉัน 8 ปี อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับฉัน เมื่อฉันรู้เธอก็แสดงกิริยาที่แตกต่างไปจากเดิมทันที ทุกวันนี้ญาติฉันไม่มีใครรู้เรื่องนี้ เพราะเขาเล่นละครตบตาเก่ง แต่ฉันเป็นคนตรง และมีลูกตั้ง 4คน ฉันละหมาดขอทุกเวลา และละหมาดตะฮัจยุดทุกคืน ว่าขอให้เขากลับไปหาญาติพี่น้องเขา เพราะเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกัน ฉันถามว่าสามีจะเอาอะไรมาวัดความเป็นธรรมนั้น สามีบอกว่าให้ฉันต่างคนต่างทำหน้าที่ ฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรเลย เพราะการอ้างว่าศาสนาอนุมัติใช่มั้ย เพียงแต่ว่าตอนนี้ครอบครัวเราไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ฉันควรจะทำอย่างไรดี
โดย: ฮัจยะห์... IP: 124.120.61.120 วันที่: 28 ตุลาคม 2552 เวลา:12:47:35 น.
  
to---ฮัจยะห์
ดุนยาสั้นนิดเดียว อาคิรัตคือชีวิตที่นิรันด์ ชีวิตทุกชีวิตเกิดมาเพื่อการทดสอบ ทดสอบว่าจายอมตนต่ออัลลอฮไหม ยอมก็ได้ชื่อว่ามุสลิม ไม่ยอมก็กาเฟร ยอมมากๆ ก็มุอมิน สามีทำในสิ่งที่ไม่ผิดหลักการศาสนาเลย การนิกะที่ถูกต้องนำมาซึ่งความพอใจจากอัลลอฮ นิกะหลายรอบ หลายคน ก็เหมือนละหมาด มากกว่าคนอื่น ซอดอเกาะมากกว่าคนอื่น อมานะมากกว่าคนอื่น ... การอยู่กินที่ถูกจะได้รัยบัรกัตมากขึ้น แต่คนที่ไม่นิกะ แม้จาอยู่กันอย่างสามีภรรยาที่ดี มีความสุข แต่ในแง่ของอัลลอฮ จาเป็นบาป นำมาซึ่งความกริ้วโกรธของพระองค์ จนที่ใดมีซินามากๆ ที่นั่น จาเกิดแผ่นดินไหว ซินาจาถูกตัดริซกี
สามี ไม่ซินา ดีแล้ว อีกทั้งเป็นการอิบาดัตอย่างหนึ่งครับ.. และขอให้เข้าใจด้วยว่า ทุกอย่าง อัลลอฮกำหนด กอดอ กอดัรมาแล้ว จงภูมิใจเถิด ที่พระองค์ทรงเลือกเราได้เป็นผู้รักษาศาสนา รักษาสุนนะ
โดย: mashaallah IP: 180.180.54.17 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:59:27 น.
  
หนูเป็นพุทธคะแต่มีแฟนอิสลามเขามีภรรยาแล้วแต่หนูทิ้งเขาไม่ได้เพราะหนูรักในตัวเขาและไม่อยากให้ภรรยาเขาเสียใจจะทำยังงัยดีคะ
โดย: ปิ่นมณี ฉิมภักดี IP: 110.77.208.246 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:12:57:29 น.
  
หนูเป็นพุทธคะแต่มีแฟนอิสลามเขามีภรรยาแล้วแต่หนูทิ้งเขาไม่ได้เพราะหนูรักในตัวเขาและไม่อยากให้ภรรยาเขาเสียใจจะทำยังงัยดีคะ
โดย: 2521 IP: 110.77.208.246 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:13:00:56 น.
  
หนูเป็นพุทธคะแต่มีแฟนอิสลามเขามีภรรยาแล้วแต่หนูทิ้งเขาไม่ได้เพราะหนูรักในตัวเขาและไม่อยากให้ภรรยาเขาเสียใจจะทำยังงัยดีคะ
โดย: 2521 IP: 110.77.208.246 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:13:01:13 น.
  
หนูเป็นพุทธคะแต่มีแฟนอิสลามเขามีภรรยาแล้วแต่หนูทิ้งเขาไม่ได้เพราะหนูรักในตัวเขาและไม่อยากให้ภรรยาเขาเสียใจจะทำยังงัยดีคะ
โดย: 2521 IP: 110.77.208.246 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:13:01:39 น.
  
หญิงที่รับอิสลามแล้ว เราสามารถนิกะห์โดยที่ไม่ต้องบอกพ่อแม่
ได้มั้ยค่ะ
โดย: reeyaya IP: 183.89.138.179 วันที่: 8 กรกฎาคม 2556 เวลา:10:49:00 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ คุณreeyaya

จะแต่งงานทั้งที จะไม่บอกพ่อแม่เลยเหรอคะ
บอกดีกว่าค่ะ ให้เขาปลื้มดีกว่าให้พ่อแม่โกรธจนสาบแช่งนะคะ ;)
โดย: นะ(รก) วันที่: 11 กรกฎาคม 2556 เวลา:12:09:22 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

นะ(รก)
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]เพราะเราไม่รู้ว่า ลมหายใจจะหมดลงเมื่อใด
The Doomsday Book
Date Conversion
Gregorian to Hijri Hijri to Gregorian
Day: Month: Year
Website Counter
New Comments