All Blog
ทำไมมุสลิมต้องไปประกอบพิธีฮัจย์ การประกอบพิธีฮัจย์ และประวัติบางส่วนของพิธีฮัจย์
ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน

การที่มุสลิมต้องไปประกอบพิธีฮัจย์นั้น เพราะอยู่ในหลักปฏิบัติของอิสลาม

หลักปฏิบัติของอิสลาม
1.การกล่าวปฏิญาณตน
2.การละหมาด
3.การถือศีลอด
4.การจ่ายซะกาต
5.การประกอบพิธีฮัจย์

การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นหลักการหนึ่งของรุก่นอิสลาม อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในคัมภีร์ อัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน อายะฮฺที่ 97

ความว่า : และสำหรับอัลลอฮฺ(มีบทบัญญัติ) เหนือบรรดามนุษย์ คือการทำฮัจย์ ณ บัยตุลลอฮฺ สำหรับผู้ที่มีความสามารถเดินทางไปได้

หมายถึงว่า มุสลิมที่มีสุขภาพแข็งแรง สติปัญญาสมบูรณ์ มีทรัพย์สินเพียงพอในการใช้จ่ายโดยมิต้องเป็นหนี้สินและเดือดร้อนบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ และเส้นทางที่จะเดินทางไปจะต้องปลอดภัย

ดังนั้น การนำที่ดินและทรัพย์สินไปจำนอง จำนำ หรือขาย เพื่อนำไปประกอบพีธีฮัจย์ โดยกลับมาแล้วไม่มีที่ทำกิน หรือเป็นเหตุที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ลูกหลาน จึงเป็นการกระทำที่ผิดศาสนบัญญัติ เช่นเดียวกับคนที่มีความสามารถพร้อมแต่ไม่ยอมไปเพราะเสียดายทรัพย์สินจะพร่องไป

และถ้าหากไม่มีความสามารถด้านทรัพย์ และสุขภาพ ก็ไม่เป็นความผิดอย่างไร เพราะตกอยู่ในเหตุของการด้อยความสามารถ

การทำฮัจญ์เป็นอิบาดะห์หลักต่อ อัลลอฮฺ ซึ่งมีเป้าหมายในการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ต้องใช้ความอุตสาหะ เสียสละทั้งกำลังกาย ทรัพย์ กำลังสติปัญญาและมีความสามารถอดทนต่อความยากลำบาก และมีความสามารถที่จะไปได้ โดยไม่ต้องกู้หนี้ หยิบยืมทรัพย์ของบุคคลอื่นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบพิธีฮัจย์คือ
ทุ่งอารอฟะห์,ตำบลมุซดะลิฟะห์,ตำบลมีนา,และอัล-กะบะฮฺ (การตอวาฟรอบกะบะห์นี้ ไม่ได้กระทำพร้อมกันในเวลาเดียวกัน)

ลำดับขั้นตอนของพิธีฮัจย์เรียงตามรุก่นและวาญิบฮัจย์
1. เริ่มต้นด้วยการครองอิหฺรอม คือการตั้งเจตนาเข้าสู่พิธีฮัจย์ ( รุก่น ) จากสถานที่ที่กำหนด (วาญิบ)
2. การวุกูฟที่ทุ่งอะรอฟะฮฺ เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์คล้อยของวันที่ 9 ซุลฮิจญะฮฺ จนกระทั้ง ดวงอาทิตย์ตก ( รุก่น )
3. การค้างแรมที่มุซดะลิฟะฮฺ เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกของคืนวันที่ 10 ซุลฮิจญะฮฺ จนกระทั้งเวลาซุบฮฺ ( วาญิบ )
4. การขว้างเสาหิน 7 ก้อนที่ญัมรอตุลอะเกาะบะฮฺ ที่มีนา เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นของวันที่ 10 ซุลฮิจญะฮฺ จนกระทั้งดวงอาทิตย์ตก ( วาญิบ )
5. การโกนศีรษะหรือการตัดผม เมื่อกระทำมาถึงตอนนี้แล้วเรียกว่า ตะฮัลลุลเอาวัล คือการเปลื้องชุดอิหฺรอมครั้งที่ 1 ( รุก่น )
6. การฏอวาฟบัยตุลลอฮฺ 7 รอบ ( รุก่น )
7. การเดินสะแอระหว่างภูเขาซอฟาและมัรวะฮฺ 7 เที่ยว ( รุก่น ) เมื่อฏอวาฟและสะแอแล้วเรียกว่า ตะฮัลลุลซานี คือการเปลื้องอิหฺรอมครั้งที่ 2
8. การค้างแรมที่มีนา ในค่ำคืนของวันตัชรีก ( วาญิบ )
9. การขว้างเสาหินทั้ง 3 ต้น ในวันที่ 11 12 13 ซุลฮิจญะฮฺ ต้นละ 7 ก้อน ( วาญิบ )
10. การฏอวาฟวิดาอฺ ( ฏอวาฟอำลา คือการเวียนรอบกะบะฮฺเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจากดินแดนเมืองมักกะฮฺเพื่อจะเดินทางกลับ ) ( วาญิบ )


รุก่นและวาญิบของการประกอบพิธีฮัจย์ มีความแตกต่างกัน คือ

ผู้ใดละทิ้งรุก่นหนึ่งรุก่นใดของการทำฮัจย์ การทำฮัจญ์ของเขาใช้ไม่ได้ และจำเป็นจะต้องไปทำฮัจญ์ใหม่ในปีต่อไป ส่วนผู้ที่ละทิ้งวาญิบ ข้อหนึ่งข้อใด จำเป็นที่เขาจะต้องเสียดัม (เชือดสัตว์พลี)


ข้อห้ามสำหรับผู้ที่ครองอิหฺรอม

ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีรอยเย็บ กางเกง กางเกงชั้นใน ห้ามสวมหมวก (สำหรับผู้ชาย)
ห้ามใส่เครื่องหอมหรือน้ำหอมทุกชนิด
ห้ามตัดเล็บ ตัดผม โกนหนวด
ห้ามพูดจาหยาบคาย ไร้สาระ เกี้ยวพาราสี การนินทา และการทะเลาะวิวาท
ห้ามมีเพศสัมพันธ์ เล้าโลม กอดจูบ
ห้ามจัดพิธีนิกะฮฺ(แต่งงาน)หรือการหมั้น
ห้ามไล่ล่าสัตว์ในเขตแผ่นดินฮะราม(ห้าม)
ห้ามตัดหรือถอนต้นไม้ในเขตแผ่นดินฮะราม
การประกอบพิธีฮัจญ์มี 3 แบบ

1.ตะมัตตัวะอฺ คือผู้ครองอิหฺรอมตั้งเจตนาทำอุมเราะฮฺก่อนการทำฮัจย์ ขณะที่เข้าสู่เทศกาลฮัจญ์แล้ว
2. อิฟร้อด คือผู้ครองอิหฺรอม หลังจากการทำการตอวาฟกุดูมแล้ว เขาจะต้องสวมชุดอิหฺรอมจนกระทั้งถึงวันที่ 10 ซุลฮิจญะฮฺ หลังจากนั้นจึงทำอุมเราะฮฺ
3. กิรอน คือผู้ครองอิหฺรอมตั้งเจตนาทำอุมเราะฮฺและการทำฮัจย์พร้อมกัน
หลังจากการทำอุมเราะฮฺคือตอวาฟและสะแอแล้ว ไม่ต้องโกนศีรษะหรือตัดผม แต่ให้เขาครอง
อิหฺรอมกระทั้งถึงวันที่ 10 ซุลฮิจญะฮฺ


ตารางเวลาและเส้นทางการทำฮัจย์
1. ผู้ทำฮัจญ์แบบตะมัตตัวะอฺ ครองอิหฺรอมเพื่อเจตนาทำฮัจย์ ที่บ้านพักในมักกะฮฺเช้าวันที่ 8
2. ออกเดินทางจากมักกะฮฺมุ่งสู่มีนา และพักค้างแรมที่นั่น (วันตัรวียะฮฺ วันที่ 8)
3. ออกเดินทางจากมีนามุ่งสู่อะระฟะฮฺเพื่อทำการวุกูฟ (ออกจากมีนา เช้าวันที่ 9)
4. หยุดอยู่ที่อะรอฟะฮฺเพื่อทำการวุกูฟ ตั้งแต่เวลาบ่ายจนถึงเวลามัฆริบ (วันอะรอฟะฮฺที่ 9)
5. ออกจากอะรอฟะฮฺตั้งแต่เวลามัฆริบมุ่งสู่มุซดะลิฟะฮฺ และพักค้างแรมที่นั่น ( คืนวันที่10 )
6. ออกจากมุซดะลิฟะฮฺ มุ่งสู่มีนา เพื่อขว้างเสาหิน ญัมเราะตุ้ลอะกอบะฮฺ (เช้าวันที่10วันอีด)
7. พักแรมที่มีนา และขว้างเสาหินทั้ง 3 ต้น เป็นเวลา 3 วัน (วันตัชรีก วันที่ 11 - 12 - 13 )
8. ออกเดินทางจากมีนา มุ่งสู่เมืองมักกะฮฺ (ก่อนดวงอาทิตย์ตก)

ในประวัติศาสตร์ของอิสลาม

นางฮาญัรต้องวิ่งไปมาอยู่ 7 เที่ยว ระหว่างเนินเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺ เพื่อหาน้ำให้ลูกของนาง กุรอาน 2:158 และนี่ได้กลายมาเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งสำหรับการทำฮัจย์ในนครมักกะฮฺ และอุมเราะฮฺ มีใน กุรอาน 2:158 และบ่อน้ำดังกล่าว ถูกเรียกว่า “ ซัมซัม”

ต่อมาทั้งอิบรอฮีมและอิสมาอีล ได้ร่วมกันสร้างอาคารกะบะฮฺขึ้น จุดที่ นีบอิบรอมฮีมได้เคยยืนสักการะวิงวอนต่อพระเจ้า ก็ยังคงปรากฏอยู่เรียกว่า “ มะกอมอิบรอมฮีม ”

แผนผัง มัสยิดอัล-ฮารอม
ปัจจุบัน ในขั้นตอนพิธีฮัจย์ ผู้แสวงบุญจะเดินจากเนินเขาศอฟา สู่เนินเขามัรวะห์ ซึ่งมีระยะทาง ประมาณ 450 เมตร ไปมาจนครบ 7 เที่ยว เรียกว่าการเดิน "สะแอ" การเดินสะแอนี้เป็นการระรึกถึงเหตุการณ์ในขณะนั้น
สีเหลืองคือ ทางเดินสะแอ ระหว่างเนินเขาศอฟา - มัรวะห์
1. มุมหินดำ
2. มะกอมอิบรอฮีม (ที่ ยืนท่านนบีอิบรอฮีม <รอยเท้า>)
3. ฮิจญ์รฺ อิสมาอีล (ห้องของท่านนบีอิสมาอีล)
4. บ่อน้ำซัมซัม
5. เส้นทางเดินเวียนรอบ (ฏอวาฟ)


การเดินสะแอ

มะกอมอิบรอฮีม


Route เส้นทางการประกอบพิธีฮัจย์อินชาอัลลอฮฺ อาจจะมีประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีลมาลง
แต่ขณะนี้ขอลงไว้บางส่วนเพราะเกี่ยวที่มาของการประกอบพิธีฮัจย์

เรียงลำดับเหตุการณ์คร่าวๆประวัติบางส่วน ของท่านนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีลและนบีอิสฮาก
1. อิบรอมฮีม มีภรรยาสองคนคือ นาง ซาเราะฮฺ และนางฮาญัร
2. ช่วงแรก นาง ซาเราะฮฺ ไม่มีบุตร
3. ต่อมานบีอิบรอฮีมมีบุตรกับพระนางฮาญัร ชื่ออิสมาอีล
4. พระนางฮาญัรกับอิสมาอีล ต้องแยกออกไป เพราะพระเจ้าสั่งใช้
5. เหตุการณ์ที่นางฮาญัรหาน้ำให้ทารกอิสมาอีล บริเวณเมกกะห์ เป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำฮัจญ์
6. อัลลอฮฺทรงทดสอบท่านนบีอิบรอฮีม ด้วยการสั่งให้พลีอิสมาอีล เมื่อโตแล้ว
7. อิสมาอีลให้พ่อทำตามที่อัลลอฮฺทรงบัญชา หากเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺ
8. นบีอิบรอฮีมพาอิสมาอีลไปยังสถานที่ที่ที่จะเชือดพลีอิสมาอีล
9. ระหว่างทางชัยฏอนได้มาพยายามชักชวนนบีอิบรอฮีมไม่ให้ปฏิบัติตามที่ท่านฝัน เมื่อท่านนึกถึงอัลลอฮฺขึ้นมาได้ ท่านจึงเอาก้อนหินขว้างมันจนหนีไป และสักครู่ก็กลับมาชักชวนท่านอีก ท่านก็เอาก้อนหินขว้างอีก มันก็หลบหนีไปอีก แต่ไม่นานก็กลับมาเป็นครั้งที่สาม และท่านก็เอาหินขว้างมันอีก หลังจากนั้นมันก็ไม่กลับมาหลอกลวงนบีอิบรอฮีมอีกต่อไป (การขว้างเสาหินทั้ง สามต้น เป็นหนึ่งในการประกอบพิธีฮัจย์)
10.เมื่อมาถึงสถานที่ที่จะเชือด นบีอิบรอฮีมได้ให้อิสมาอีลนอนลง แต่พอลงมือจะเชือด อัลลอฮฺได้กล่าวว่าที่คือการทดสอบเจ้าตต่างหาก และได้ให้ท่านเอาแกะมาเชือดแทน
11.นบีอิบรอฮีม กับนบีอิสมาอีลสร้างวิหารกะบะฮฺ
12.อัลลอฮฺได้แจ้งข่าวดี ผ่านมลาอิกะฮฺที่มาหาท่านนบีอิบรอฮีม(ก่อนเดินทางไปเมืองโซดอมเพื่อหานบีลูฏ)แล้วนางซาเราะฮฺก็มีบุตรชื่อ อิสฮาก
13. นบีอิสมาอีล เป็นต้นตระกูลอาหรับ ทางนบีมูฮำหมัด ซล.
14. นบีอิสฮากเป็นต้นตระกูลของ "อิสรออีล" ลูกหลานของอิสรออีล เรียกว่า "บนีอิสรออีล" และ ถูกกเรียกว่าอิสราเอลในปัจจุบัน


ในปีหนึ่ง ๆ มุสลิมจากทั่วโลกประมาณ 3 ล้านกว่าคนจะเดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์พร้อมกัน 1 ครั้ง
พิธีจะทำในเดือน ซุล-ฮิจยะห์ (เดือนที่ 12 ของปีฮิจเราะห์ศักราช) ของแต่ละปี

การกำหนด พิธีฮัจย์นั้น จะใช้การดูเดือน เพื่อกำหนด วันต่างๆ
โดยจะดูเดือนกันในวันที่ 29 เดือน ซุลเกี๊ยะดะห์ เพื่อกำหนด วันที่ 1 เดือนซุลฮิจยะห์
และวันที่ 10เดือนซุลฮิจยะห์ จะเป็นวัน อีดิ้ลอัฎฮา หรือ อีดใหญ่(รายอ)ที่บ้านเรา
ผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจย์จะทำกรุบาน (เชือดสัตว์ และแบ่งปันเนื้อให้กับผู้ยากไร้ )


ระยะเวลาที่ไปอาจจะไปแค่ประกอบพิธีฮัจย์ แล้วกลับเลย
ส่วนมากจะไปที่ เมืองมะดีนะห์ เพื่อไปละหมาดที่ Masjid Nabawi ก่อน แล้วเข้ามักกะห์

หรือ ไปมักกะห์เพื่อประกอบพิธีฮัจย์แล้วกลับมาที่มะดีนะห์
ใช้เวลาโดยประมาณ 10-40 วัน และมีการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

ตัวอย่าง
ไปอยู่มะดีนะห์ 1 อาทิตย์ อยู่มักกะห์ 2-3 อาทิตย์ รวมการประกอบพิธีฮัจย์

หรือ ไปอยู่มักกะห์ 2 อาทิตย์รวมประกอบพิธีฮัจย์ และมาที่มะดีนะห์อีก 1 อาทิตย์
ถึงจะเดินทางกลับ

สำหรับผู้ที่ต้องการจะไปประกอบพิธีฮัจย์


- เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ??

เมื่อตั้งใจจะไปก็ให้ติดต่อ บ.ที่บริการฮัจย์และอุมเราะฮฺ เพื่อเขาจะได้ดำเนินการต่างๆ เช่น การติดต่อสถานทูต เพื่อยื่นขอ VISA HAJJI บาง บ. พาไปทำPassport บางบ.ก็ให้ไปทำเองหากใครสะดวก
และทาง บ. จะดำเนินการจัดฉีดวัคซีน (เป็นข้อตกลงการเข้าเมือง) และติดต่อจองที่พัก +ตั๋วเครื่องบิน จัดหารถมารับส่ง และอาหารการกินทุกวัน วันละ3 มื้อ และนักวิชาการ เพื่อสอนและดูแลเรื่องรายละเอียดการปฏิบัติพิธีฮัจย์ สรุปรวมคือ จัดการทุกอย่างค่ะ แค่จ่ายเงิน และ จัดการเอกสาร ยื่น Passport ก็พอ

หากใครจะไปเอง ก็ต้องจัดการเองทุกอย่าง ( ส่วนมากคนที่ไปเองจะเป็นคนประเทศใกล้ๆ ซาอุค่ะ) จะลำบากเรื่องการเดินทางและที่พักมากๆ ทางที่ดี ต้องสังกัด บ.ที่รับจัด (หรือแซะห์) เพื่อความสะดวกนั่นเองและแต่ละด่านจะมีการตรวจเรื่องหลักฐานการเข้าเมืองละเอียดมาก

ดังนันการมี บ.สังกัด(ที่ได้รับอนุญาตจากทางการ) จะได้รับความสะดวกจากทางการและสะดวกในการเดินทางนั่นเอง


ส่วนผู้ใดประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีถัดไป ต้องยื่นเรื่องล่วงหน้า หลังจากหมดพิธีฮัจย์ปีนี้ไปแล้ว 1-4 เดือนก็ยื่นความจำนง ไปตาม ตัวแทน บ. ต่างๆได้ เพราะแต่ละประเทศ/แต่ละ บ.จะ มีโควตาจำกัดค่ะ และทางซาอุดิอาระเบียเอง ก็จำกัดปริมาณผู้คนที่เข้าไปประกอบพิธีฮัจย์เช่นกันค่ะ (เนื่องจาก พื้นที่ จำกัด)
และทางซาอุต้องดำเนินการ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาดูแลแต่ละประเทศ และแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ อีก เพื่อดูแลที่ พักอาศัยและอาหาร(ช่วงพิธีฮัจย์ อาหรับจะปรุงอาหาร)ให้ ที่ ต.มีนา และทุ่งอารอฟะห์ และมุดตะลีฟะห์
เรื่องสุขภาพสำคัญมาก ออกกำลังกายไว้บ้างก็ดีค่ะ บางทีต้องเดินเท้าไกล อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ จะได้ปรับสภาพได้บ้าง

- ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่าไหร ??

อยู่ที่ แต่ละ บ. ค่ะ และจำนวนวันเวลาที่ไปค่ะ เพราะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทุกปี ตอนนี้มาตรฐาน ประมาณ คนละ 97,000 120,000 (ตอบ ณ ปี 48- เข้า 49) ปี 50 นี้ ตกคนละ 140,000 ไปน้อยวัน ค่าใช้จ่ายก็ถูกตามจำนวนวัน ไปมาก วันก็จ่ายมาก ตามที่แต่ละ บ.ที่กำหนดไว้ค่ะ และตามระยะทาง ประเทศที่ไกลมาก ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทางก็จะแพงตามลำดับ


- มีอุปสรรคอะไรบ้าง

เรื่องสภาพอากาศเมืองหนึ่งร้อน มากๆ เมืองหนึ่งอากาศหนาวมากๆ และจำนวนคน และ นิสัยของมนุษย์ ที่มากันต่างที่ทั่วโลก รวมถึง บางคนที่ไม่เข้าใจหลักการศาสนา จึงทำให้เกิดปัญหาตามมาค่ะ (หากทุกท่านปฏิบัติศาสนาได้ถูกต้อง จะไม่มีปัญหามากมาย) แต่นั่นคือการทดสอบของพระเจ้า เพราะไม่มีสิ่งใดได้มาอย่างสะดวกง่ายได้ทุกอย่าง จึงต้องอดทนทุกอย่าง รวมทั้งภาษา ที่เจ้าหน้าที่ บางคนไม่พูดอังกฤษ หรือพูดได้ แต่สำเนียง ฟังไม่ออก ^^" ซอบัร(อดทนเข้าไว้)
โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ..... ปัญหามีให้พบเจอและต้องแก้ไขตลอดเวลา

สำหรับสตรีที่ไม่มีมะรอม(ชายผู้ดูแล สตรีมะรอมทางเชื้อสาย เช่นบิดา พี่ชายน้องชาย ลุง อา ,มะรอม ร่วมแม่นมเดียวกัน และ สามี ) คิดสักนิดก่อนที่จะเดินทางนะคะว่าเราทำขั้นตอนนี้ถูกต้องรึไม่... อย่าไปเองโดยไม่มีมะรอม แล้วให้ทางผู้ดูแลจัดการฮัจย์ไปจัดการผิดขั้นผิดตอน ทั้งทางศาสนาและกฎการเข้าประเทศ มีความผิดทางศาสนานะคะถึงจะผ่านด่านต่างๆได้ก็ตาม ถ้าโกหกแม้กระทั่งเรื่องสำคัญ....


แนะนำให้ศึกษาประวัติของแต่ละสถานที่ก่อนไปนะคะจะได้เข้าใจว่า มีที่มาอย่างไรบ้าง เช่น บ่อน้ำซัมซัม(ซัมซัมแปลว่า เอามือป้อง) กะบะฮฺ การขว้างเสาหิน สถานที่กุฎบะฮฺอำลา ฯลฯ


ใครที่ประสงค์คู่มือการประกอบพิธีฮัจย์ (PDF file) ให้แจ้งมาทางอีเมล์หรือฝากข้อความไว้ก็ได้ค่ะ


ด้วยความเคารพค่ะ
วัสสลาม

Create Date : 02 ธันวาคม 2549
Last Update : 6 พฤศจิกายน 2551 18:42:49 น.
Counter : 8344 Pageviews.

107 comments
  

ในกรณีที่เอามือถือไปด้วย ก็ให้ซื้อซิมที่นู่นใช้งานเลยค่ะ ALJAWAL
แต่มือถือต้องเป็นระบบ 3 ระบบ นะคะ นาที่ละ ไม่เกิน 20 บาท คุ้มกว่าไปโทรตามตู้ให้โทรต่างประเทศค่ะ เพราะต่างชาติจะแยะมากคิวยาว
นาทีละ 50-60 บาท


อย่าใช้เปิดแบบระบบโรมมิ่งค่ะ เช่น Dtac จะเสียทั้งโทรและรับสายกลับมาแล้วอาจจะหน้ามืดได้
ถ้า 12call นั่นจะรับสายได้อย่างเดียวค่ะ โทรออกไม่ได้ แถมต้องเสียเงินค่ารับสายอีกหลายสิบบาท/นาทีด้วย ลองเช็คราคาอีกทีค่ะ


1 Riyal ประมาณ 11 บาทค่ะ
แลกก่อนไปก็ดี บางที่ที่นู้นอาจแลกได้ถูก บ้างแพงบ้าง แล้วแต่จะตาดีตาไวค่ะ
ในตลาดบุรอา ที่มักกะฮฺ จะได้แพงหน่อย แต่ก็จะลดลงมาเมื่อเข้าใกล้วันประกอบพิธีฮัจย์

รอบๆ Masjid Nabawi ที่มะดีนะฮฺ ก็เลือกดูดีๆเช่นกันค่ะ

พูดง่ายๆว่า ใกล้ช่วงประกอบพิธีฮัจย์ ค่าเงินไทยจะยิ่งถูกลง.....
แนะนำให้แลกเงินดอลล่าไป แล้วไปแลกเป็นเงิน Riyal อีกที จะได้แพงกว่า
ฝากคนดูแลคณะของผู้ที่นำไปประกอบพิธีฮัจย์(แซะฮฺ)หรือเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ไปแลกก็ได้ค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:53:26 น.
  
อัสสลามมุอลัยกุม
รบกวนขอไฟล์ดุอาฮัจย์ ที่เป็น mp3 ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: yarona IP: 203.170.236.195 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2550 เวลา:12:57:06 น.
  
ู^
^
^
วะอะลัยกุมุสลามค่ะ

ไฟล์ชนิด mp3 ไม่มีน่ะค่ะ ขออภัยจริงๆ ค่ะ
แต่ถ้า PDF ไฟล์จะมีคำอ่านดุอาภาษาไทยควบคู่ไปด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 13 พฤศจิกายน 2550 เวลา:17:57:33 น.
  
มีบรรยาย MP3 เรื่อง อะไรคือแก่นแท้ของฮัจญ์
//www.islamhouse.com/d/files/th/ih_sounds/single/th_Hkak_About_Alhg.rm

และ

หัจญ์ สิบวันแรกซุลหิจญะฮฺ และการกุรบ่าน
//www.islamhouse.com/d/files/th/ih_sounds/single/th_Alhg.rm

ลองฟังดูก่อนก็ได้นะคะ
^^


ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา:12:19:17 น.
  
Salam K. Na (Kok),

Are you leaving in Saudi? Sorry to write in English.
My name is Paul, I am Thai muslim working In Riyadh.

If you are in the kingdom, please let me know.
My email is paul.bangkok@yahoo.com.

Wassalam
PaulKSA
โดย: Paul KSA IP: 82.205.222.177 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา:1:13:42 น.
  
วะอะลัยกุมุสลามค่ะคุณPaul
ข้าพเ้จ้าอยู่ประเทศไทยค่ะด้วยความเคารพค่ะ
วัสสลาม
โดย: นะ(รก) วันที่: 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา:0:05:07 น.
  
อยากทราบเบอร์โทรของบริษัทติดต่อทำฮัจย์ในกรุงเทพ มีท่านใดทราบช่วยแนะนำด้วยครับ จะส่งพ่อ แม่ไปครับ ขอบคุณครับ
โดย: สัมพันธ์ IP: 221.128.77.244 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:11:03:16 น.
  
^
^
^

อินชาอัลลอฮฺ แล้วจะจัดหามาวางไว้ให้ค่ะ
ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 31 ธันวาคม 2550 เวลา:22:29:01 น.
  
ถ้ามีรอบเดือนจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการทำฮัจญืหรือไม่
อย่างไร
โดย: Ratee IP: 203.113.0.205 วันที่: 20 มีนาคม 2551 เวลา:16:04:14 น.
  
อัสลามุอาลัยกุม อยากได้คู่มือฮัจย์ ครับ

chinjung_n499@hotmail.com

โดย: อิสมาแอล IP: 118.173.50.179 วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:22:35:11 น.
  
ขอความสันติจงมีแด่ท่านค่ะ

ตอบ คุณRatee ค่ะ
ประจำเดือนนั้นไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบพิธีฮัจย์ค่ะ แต่ช่วงมีประจำเดือนนั้นไม่สามารถตอวาฟรอบอัลกะบะฮฺได้ ต้องรอให้หมดก่อน จึงสามารถตอวาฟได้ค่้ะ

ส่วนคุณ อิสมาแอล


จัดส่ง คู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file) ให้แล้วค่ะ


ด้วยความเคารพค่ะโดย: นะ(รก) วันที่: 27 เมษายน 2551 เวลา:21:17:38 น.
  
บริการข้อมูลฮัจย์ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย //www.hajthailand.net มีรายชื่อผู้ให้บริการฮัจย์อยู่
โดย: นะ(รก) วันที่: 18 มิถุนายน 2551 เวลา:22:09:57 น.
  
อัซซาลา มูอาลัยกุม
ขอความสันติจงมีแด่ท่านผู้ศัทธาองค์อัลเลาะฮ์

ในปีนี้ตั้งใจจะไปประกอบพิธีฮัจย์(อินซาอัลเลาะฮ์)
จึงอยากได้คู้มือการประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file) เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อม ขอความกรุณาจัดส่งคู้มือการ
ประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file)ด้วย จะเป็นการดี
E-mail Adress: Ayumuesoh@gmail.com
ขอบคุณครับ
ขอเอกองค์อัลเลาะฮ์ จงประทานความเจริญ

วัสฃซซาลาม
โดย: อัยยูบ ฮัมเซาะ IP: 118.175.252.12 วันที่: 2 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:40:32 น.
  
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله ِوَبَرَكَاتُهُ
ปีนี้ผมกับครอบครัว ตั้งใจจะไปประกอบพิธีฮัจย์(อินซาอัลเลาะฮ์) จึงอยากได้คู้มือการประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file) เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อม ขอความกรุณาจัดส่งคู่มือการ
ประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file)ให้หน่อยนะครับที่
E-mail Adress: kl2wiboon@hotmail.com
ญาซากัลลอฮฺครับ อามีน
วัสลามฯ
โดย: วิบูลย์ คลายนา IP: 125.24.158.234 วันที่: 10 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:24:00 น.
  
วะอะลัยกุมมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

จัดส่ง คู่มือดารประกอบพิธีฮัจย์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งคุณ
อัยยูบ ฮัมเซาะ และวิบูลย์ คลายนา


ตอนนี้มีเพิ่มเติมเรื่อง "สถานที่ทางประวัติศาสตร์.pdf " ที่เกี่ยวข้องกับท่านร่อซูล ลุ้ลลอฮฺ ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ที่เวลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วอาจได้ไปเยี่ยมเยียน ไปให้ด้วยค่ะ


ด้วยความเคารพค่ะ
วัสลามมุอะลัยกุม
โดย: นะ(รก) วันที่: 11 กรกฎาคม 2551 เวลา:0:37:22 น.
  
เขียน
โดย: สวย IP: 125.24.227.26 วันที่: 12 สิงหาคม 2551 เวลา:12:29:50 น.
  
อัสลาม มูอาลัยกุม
อยากได้หนังสือเกี่ยวกับดุอาอที่มีคำอ่านเป็นภาษาไทยมากเลย จะไปทำฮัจญ์ปีนี้กับครอบครัว แต่ที่แซะห์ให้มาเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดเลย จึงอยากได้คู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file) เพื่อจะนำมาศึกษาก่อนที่จะเดินทางไป ขอความกรุณาจัดส่งคู่มือประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file)ให้ด้วย
E-mail Adress tharinee@msn.com
ขอบคุณอย่างยิ่ง

วัสลาม
โดย: ซารีนา IP: 125.24.195.109 วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:15:06:25 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

จัดส่งให้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ คุณ ซารีนา
คู่มือที่มีดุอาภาษาอาหรับ พร้อมคำอ่านภาษาไทย ลองเช็คดูเมล์ตามที่ให้มาค่ะ


ด้วยความเคารพค่ะ
วัสลามมุอะลัยกุม
โดย: นะ(รก) วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:22:46:37 น.
  
สลามค่ะ รบกวนหน่อยน่ะค่ะ
ขอข้อมูลเหมือนคุณซารนา ได้ไหมค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
email= inzaghi_nah@yahoo.co.th
Thanks!
โดย: batdavy IP: 124.120.151.226 วันที่: 14 กันยายน 2551 เวลา:9:36:54 น.
  
^
^
^
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
ยินดีต้อนรัยค่ะคุณ batdavy

จัดให้ไปทางเมล์ตามที่ขอไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เช็คเมล์ได้เลย

ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 14 กันยายน 2551 เวลา:14:17:41 น.
  
คู่มือการทำหัจญ์ (pdf)

//www.islamhouse.com/p/47453

คู่มือผู้บำเพ็ญหัจญ์ อุมเราะฮฺ และเยือนมัสยิดนะบะวีย์ (pdf)
//www.islamhouse.com/p/47453
โดย: อิสลามเฮ้าส์ ภาษาไทย IP: 202.91.18.205 วันที่: 21 กันยายน 2551 เวลา:17:18:51 น.
  
อัสลามุอาลัยกุม
อยากได้คู่มือประกอบพิธีฮัจญ์และคู่มือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อไปทำฮัจญ์ในปีนี้ ขอความกรูณาส่งด่วน เพราะจะเดินทางประมาณกลางเดือนพฤศจิกานี้ วัสลาม ....ฮาฮามัด
โดย: ฮาฮามัด IP: 222.123.143.91 วันที่: 11 ตุลาคม 2551 เวลา:0:02:50 น.
  
^
^
^

ขออีเมล์ด้วยค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 11 ตุลาคม 2551 เวลา:16:23:00 น.
  
Assalammualaikum

รบกวนขอคู่มือประกอบพิธีฮัจญ์
คู่มือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยค่ะ

Wassalam

asmarah@windowslive.com
โดย: Asmarah IP: 58.147.107.20 วันที่: 17 ตุลาคม 2551 เวลา:15:42:16 น.
  
^
^
^
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

จัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะ คุณ Asmarah
เช็คเมล์ด้วยนะคะ

โดย: นะ(รก) วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:0:14:10 น.
  
อัสลามูอาลัยกุมครับผม
รบกวนขอคู่มือฮัจญ์ให้ผมด้วยนะครับ รวมดุอาและสถานที่สำคัญๆ จะเดินทางกลางพฤศจิกานี้ครับผม

hugo_new@hotmail.com

ซุกรันกาซีรัน ครับผม
โดย: yusuf IP: 124.120.151.129 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:30:35 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
ยินดีต้อนรับคะคุณ yusuf

จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ
ขอให้ได้ฮัจย์ที่มับรูร

วัสลามมุอะลัยกุม
โดย: นะ(รก) วันที่: 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:09:46 น.
  
ผมเป็นครูสอนโรงเรียนสามัญ-ศาสนา ทางโรงเรียนจะมีการจำลองการประกอบพิธีฮัจญ์ วันที่ 4 ธันวาคม นี้ ทั้งนี้ ผมขอความอนุเคราะห์ ขอรายละเอียดการประกอบพิธีฮัจญ์ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป็นตำรานำไปบรรยาย
ขอขอบคุณอย่างยิ่ง (อ. อัฟฟาน ) ยะลา
ُE-mail : djpang_25@hotmail.com
โดย: อัฟฟาน IP: 118.173.190.96 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:31:13 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ ค่ะคุณอัฟฟาน

จัดส่งไปให้ทางอีเมล์แล้วล่ะค่ะ
เช็คเมล์ด้วยนะคะ ^^


ด้วยความเคารพค่ะ
วัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
โดย: นะ(รก) วันที่: 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:23:23 น.
  
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ดีนี้
โดย: นูไรนา IP: 202.149.24.129 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:47:00 น.
  
คู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ที่ได้ขอไปแล้วนั้น ได้รับแล้ว ขอบคุณอย่างสูงครับ ( อ. อัฟฟาน )
โดย: อัฟฟาน IP: 118.173.194.136 วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:18:59:32 น.
  
อัสสลามมูอาลัยกุม ผมขอรายละเอียดการประกอบพิธีฮัจญ์ ฉบับสมบูรณ์หน่อยคับ เพื่อเป็นตำรานำเรียนนะคับ.......
โดย: fandy IP: 125.24.43.181 วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:12:08:19 น.
  


วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
ขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาให้ทำให้คุณ นูไรนา และ คุณ fandy มาเยี่ยมที่บล็อคแห่งนี้
อัลฮัมดุลิ้ลลา

ยังไงคุณ fandy รบกวนขอเมล์ด้วยค่ะ จะได้จัดส่งไปให้ได้

ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:19:12:00 น.
  
อัสลามูอาลัยกุม
รบกวนขอคู่มือฮัจญ์ด้วยคะ รวมดุอาและสถานที่สำคัญๆ จะเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปทำฮัจญ์
ขอบคุณค่ะ

pairininter@hotmail.com
โดย: yaronah IP: 222.123.88.32 วันที่: 24 มกราคม 2552 เวลา:13:23:21 น.
  

วะอะลัยกุมมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

อะลัน วะซะลัน ยินดีต้อนรับค่ะคุณคุณyaronah

จัดส่งให้เรียบร้ิอยทางเมล์แล้วนะคะ รบกวนตรวจเช็คด้วยค่ะวัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
โดย: นะ(รก) วันที่: 27 มกราคม 2552 เวลา:0:21:26 น.
  
ต้องการคู่มือประกอบพิธีฮัจย์ pdf file

email
tanadate@gmail.com
โดย: Usub IP: 202.176.159.196 วันที่: 5 มีนาคม 2552 เวลา:12:13:20 น.
  
ขอความสันติจงมีแด่ท่าน

จัดให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณ Usub

ขอพระองค์คุ้มครอง
โดย: นะ(รก) วันที่: 7 มีนาคม 2552 เวลา:0:15:34 น.
  
อยากได้รายละเอียดในการทำฮัจย์แต่ละวัน
โดย: ปรียวดี คำประสิทธิ์ IP: 124.157.240.180 วันที่: 1 เมษายน 2552 เวลา:14:36:05 น.
  
อยากได้หนังสือเกี่ยวกับดุอาอที่มีคำอ่านเป็นภาษาไทย อยากได้คู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ ฉบับสมบูรณ์(PDF file) เพื่อจะนำมาศึกษาก่อนที่จะเดินทางไป ขอความกรุณาจัดส่งคู่มือประกอบพิธีฮัจญ์ (PDFคู่มือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยค่ะ
email
nadaemor@hotmail.com
โดย: มานิดา จารงค์ IP: 118.173.207.8 วันที่: 19 เมษายน 2552 เวลา:13:05:51 น.
  
อยากได้หนังสือเกี่ยวกับดุอาอที่มีคำอ่านเป็นภาษาไทย อยากได้คู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ ฉบับสมบูรณ์(PDF file) เพื่อจะนำมาศึกษาก่อนที่จะเดินทางไป ขอความกรุณาจัดส่งคู่มือประกอบพิธีฮัจญ์ (PDFคู่มือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยค่ะ
email
nadaemor@hotmail.com
โดย: มานิดา จารงค์ IP: 118.173.207.8 วันที่: 19 เมษายน 2552 เวลา:13:06:30 น.
  
^
^
^
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

ส่งไปทางเมล์ เรียบร้อยแล้วนะคะ รบกวนเช็คเมล์ด้วยค่ะ

;)

ส่วนเรื่อง รายละเอียดการทำฮัจย์ในแต่ละวัน ของคุณ ปรียวดี คำประสิทธิ์ นั้น มันก็จะอยู่ใน คู่มือทำฮัจย์น่ะค่ะ
ยังไงรบกวนขอเมล์ด้วยค่ะ จะไ้ด้ทำการจัดส่งให้

ด้วยความเคารพค่ะ
;)
โดย: นะ(รก) วันที่: 28 เมษายน 2552 เวลา:11:47:37 น.
  
พิธีฮัจย์หมายถึงอะไร
โดย: นะ(รก) IP: 125.26.57.36 วันที่: 5 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:06:31 น.
  
อัสลาม มูอาลัยกุม
อยากได้หนังสือเกี่ยวกับดุอาอที่มีคำอ่านเป็นภาษาไทยมากเลย จะไปทำฮัจญ์ปีนี้กับครอบครัว แต่ที่แซะห์ให้มาเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดเลย จึงอยากได้คู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file) เพื่อจะนำมาศึกษาก่อนที่จะเดินทางไป ขอความกรุณาจัดส่งคู่มือประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file)ให้ด้วย
E-mail Adress mechugrun@hotmail.com
ขอบคุณอย่างยิ่ง

วัสลาม
โดย: โรสนานี IP: 202.129.19.115 วันที่: 8 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:54:35 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
ค่ะคุณโรสนานี ตอนนี้จัดส่งไปให้ทาง อีเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะ
เช็คเมล์ด้วยนะคะ

ขอให้ได้ฮัจย์ที่มับรูร
สวัสดีค่ะคุณนะ(รก)(ตัวปลอมๆ)แฮะๆ

ฮัจย์คือ 1 ในสิ่งที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติ
เมื่อมีความสามารถทางร่างกายและทรัพย์
โดยไปทำพิธีที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่เมืองมักกะฮฺ ค่ะ


ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 9 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:01:07 น.
  
มา
โดย: pow IP: 222.123.157.178 วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:30:03 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม
รบกวนขอคู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file) ฉบับสมบูรณ์ รวมดุอาที่มีคำอ่านภาษาไทยและสถานที่สำคัญๆ เพื่อเตรียมความพร้อมไปประกอบพิธีฮัจญ์
E-mail siripori@tot.co.th
ขอบคุณค่ะ
วัสลาม
โดย: ฟาติมะห์ IP: 203.113.1.130 วันที่: 7 กันยายน 2552 เวลา:11:04:33 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม
รบกวนขอคู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file) ฉบับสมบูรณ์ รวมดุอาที่มีคำอ่านภาษาไทยและสถานที่สำคัญๆ เพื่อเตรียมความพร้อมไปประกอบพิธีฮัจญ์
E-mail siripori@tot.co.th
ขอบคุณค่ะ
วัสลาม
โดย: ฟาติมะห์ IP: 203.113.1.130 วันที่: 7 กันยายน 2552 เวลา:11:06:35 น.
  
^
^
^

อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ ค่ะคุณ ฟาติมะห์

ส่งไปทางเมล์ เรียบร้อยแล้วนะคะ รบกวนเช็คเมล์ด้วยค่ะ

โดย: นะ(รก) วันที่: 8 กันยายน 2552 เวลา:9:22:07 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม
ได้รับ mail คู่มือประกอบพิธีฮัจย์เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
ขอพระองค์อัลเลาะห์ ทรงตอบแทนความดีให้คุณด้วยค่ะ

* หากตัดคำว่า (รก) ที่ชื่อออก จะดูดีกว่านะคะ

วัสลาม
ฟาติมะห์
โดย: ฟาติมะห์ IP: 203.113.1.130 วันที่: 8 กันยายน 2552 เวลา:11:51:51 น.
  
อัสลามมูอะลัยกุม ฯ
ขอคู่มือการประกอบพิธีฮัจญด้วยคะ
โดย: ฮาลิม๊ะห์ IP: 192.168.1.11, 118.173.60.199 วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:17:20:51 น.
  
อัสลามมูอะลัยกุมฯ ขอคู่มือการประกอบพิธีฮัจญ พร้อมดุอาแบบสมบูรณ์พร้อมภาษาไทยคะ เพื่อจะได้เรียนรู้ก่อนไปเพื่อความสมบูรณ์

E- mail phannee25@hotmail.com
ขอบคุณคะ
วัสลาม
โดย: ม๊ะห์ IP: 192.168.1.11, 118.173.60.199 วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:17:29:30 น.
  
^
^
^

อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
คุณฮาลิม๊ะห์คะ

จัดส่งไปทางเมล์ เรียบร้อยแล้วนะคะ รบกวนเช็คเมล์ด้วยค่ะ


ขอให้ได้ฮัจย์ที่มับรูรโดย: นะ(รก) วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:12:11:28 น.
  
อัสลามูอาลัยกุมค่ะ
อยากได้คู่มือประกอบพิธีฮัจย์
ดุอาอ์แบบสมบูรณ์พร้อมภาษาไทย
คู่มือสถานที่ประวัติศาสตร์
ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีงามนี้ด้วยเถิด อามีน

อีเมล์ lht.1979@hotmail.com
โดย: ซากีนะฮ์ IP: 222.123.43.214 วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:10:33:28 น.
  


อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
คุณซากีนะฮ์

จัดส่งไปทางเมล์ เรียบร้อยแล้วนะคะ รบกวนเช็คเมล์ด้วยค่ะ


ขอให้ได้ฮัจย์ที่มับรูร
และขอพระองค์ทรงคุ้มครองตลอดการเดินทาง

วัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
โดย: นะ(รก) วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:10:45:40 น.
  
อัสลามมูอาลัยกูมพี่น้องอิสลามทุกคน ท่าได้เข้าสู่ห้นทางของอัลเลาะเจ้าจงทำเถอะพี่น้องอิสลาม
โดย: อับดลเลาะห์ ลูกเหล็ม IP: 118.173.54.3 วันที่: 22 ตุลาคม 2552 เวลา:10:35:37 น.
  
อัสสาลามมูอาลัยกูม เทศกาลฮัจย์ 52 ผ่านไปแล้ว ปี53กำลังจะมา ฉะนั้นขอ1.คู่มือประกอบพิธีฮัจย์ 2.คู่มือขอดูอา3.คู่มือสถานที่สำคัญประกอบพิธีฮัจย์
e-mail pladwear_s@hotmail.com
โดย: บังแวร์ IP: 118.173.207.219 วันที่: 19 ธันวาคม 2552 เวลา:22:32:25 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

ส่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ คุณบังแวร์
ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนริสกี และให้ได้เฮัจย์ที่มับบรูรฺ

วัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
โดย: นะ(รก) วันที่: 1 มกราคม 2553 เวลา:22:47:20 น.
  
อัสลามมูอะลัยกุมฯ ขอคู่มือการประกอบพิธีฮัจญ พร้อม
ดุอาแบบสมบูรณ์พร้อมภาษาไทยคะ เพื่อจะได้เรียนรู้ก่อนไปเพื่อความสมบูรณ์

E- mail : wantha_school@windowslive.com
ขอบคุณคะ
วัสลาม
โดย: อาอีซะห์ IP: 124.122.67.6 วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:19:06:16 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ


ส่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ คุณอาอีซะห์
ขออภัยที่ส่งให้ล่าช้าค่ะ


ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนริสกี และให้ได้เฮัจย์ที่มับบรูรฺ

วัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
โดย: นะ(รก) วันที่: 27 มกราคม 2553 เวลา:21:47:32 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
ขอคู่มือการประกอบพิธีฮัจญ พร้อม
ดุอาแบบสมบูรณ์
e-mail pladwear_s@hotmail.com
โดย: ปลัดแวร์ IP: 118.173.208.3 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:20:47 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ ค่ะคุณปลัดแวร์
เช็คที่อีเมล์ได้เลยค่ะ ดีใจที่เห็นพี่น้องหลายๆคนเป็นแขกของพระเจ้า ได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มุสตะยัมดุอา

ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนริสกี และให้ได้ฮัจย์ที่มับบรูรฺ
วัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
โดย: นะ(รก) วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:38:20 น.
  
อัสลามมูอาลัยกุมค่ะ
ดีใจจังค่ะที่ได้อ่านอะไรดีๆ เช่นนี้ ภาษีดี ความรู้ดู เรียบเรียงได้ดี และตอบคำถามได้ดีเยี่ยม ขอพระเจ้าตอบแทนคุณทั้งโลกนี้และโลกหน้านะคะ
วัสลามค่ะ
ปาลิไลยก์ค่ะ
โดย: ปาลิไลยก์ IP: 203.144.144.165 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:35:36 น.
  
อัสลามมูอาลัยกุมครับ
รบกวนขอคู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ และดุอาแบบสมบูรณ์ด้วยนะครับ
โดยส่งที่ mudpech@hotmail.com
ขอขอบคุณมากนะครับ
โดย: มรุต หมุดเพ็ชร์ IP: 61.19.210.250 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:13:14:30 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเรามาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

อัลฮัมดุลิลลา ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้คุณปาลิไลยก์ และคุณมรุตได้แวะมาที่บล็อคแห่งนี้
และดีใจที่บล็อคนี้เป็นประโยชน์ ขอพระองค์ทรงชี้นำหนทางที่เหมาะสมมถูกต้องกับพวกเราด้วยเถิด

ส่วนเรื่องคู่มือประกอบพิธีฮัจย์ ได้จัดส่งไปทางเมล์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณมรุต

วัสลามมุอะลัยกุม
โดย: นะ(รก) วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:16:27:37 น.
  
อยากได้บ้างครับ

usaman_h@hotmail.com
โดย: BaaNGMaaN IP: 202.29.16.249 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:15:31:18 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

จัดส่งให้ทางเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะ คุณBaaNGMaaN
ขอให้ได้ฮัจย์ที่มับบรูรฺ (ฮัจย์ที่สมบูรณ์)

วัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
โดย: นะ(รก) วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:15:56:48 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

อยากได้คู่มือประกอบพิธีฮัจย์บ้างครับที่เป็น PDF File

kammayeeclub@hotmail.com
โดย: Omar IP: 124.122.138.84 วันที่: 17 สิงหาคม 2553 เวลา:12:15:11 น.
  
ส่งให้ทางเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะ คุณOmar
โดย: นะ(รก) วันที่: 18 สิงหาคม 2553 เวลา:21:31:49 น.
  
อัสลามมูอาลัยกุมครับ

รบกวนขอคู่มือ และ ดุอาห์ การประกอบพิธีฮัจญ์ และดุอา

ส่งมาที่ aiwutna@gmail.com

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
โดย: คทาวุธ หมุดเพ็ชร์ IP: 61.19.210.250 วันที่: 19 สิงหาคม 2553 เวลา:10:38:57 น.
  
ส่งให้ทางเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะ คุณคทาวุธ หมุดเพ็ชร์
โดย: นะ(รก) วันที่: 19 สิงหาคม 2553 เวลา:15:52:30 น.
  
อัสลามมูอาลัยกุมครับ
ขอความสันติจงมีแด่ท่าน

ในปีหน้าผมมีเนียตตั้งใจจะไปประกอบพิธีฮัจย์(อินซาอัลเลาะฮ์)
จึงอยากได้คู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์, ดุอา, สถานที่ทางประวัติศาสตร์, รูปภาพของสถานที่ที่เราต้องประกอบพิธี หรือไฟอื่นๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์น่ะครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ ญาซากั้ลลอฮุค็อยร็อน ขอความกรุณาจัดส่งมาที่ E-mail Adress: safiea218@hotmail.com

ขอเอกองค์อัลเลาะฮ์ จงประทานความเจริญ

วัสซาลาม
โดย: ซาฟีอี IP: 202.149.113.242 วันที่: 11 ตุลาคม 2553 เวลา:11:18:04 น.
  
อัสสาลามุอาลัยกุม

จะโทรไปหาญาติที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เขาโทรมาบอกเบอร์ใหม่ที่ไปซื้อมา แต่พยายามโทรหลายรอบโทรไม่ติดเลยค่ะ อยากให้ช่วยแนะนำวิธีด้วยค่ะ


ขอบคุณค่ะ
โดย: ซามี่ย๊ะฮ์ IP: 118.173.107.236 วันที่: 17 ตุลาคม 2553 เวลา:19:34:37 น.
  
อัสสาลามุอาลัยกุม

ว่าจะไปทำฮัจย์ปีนี้ อยากได้คู่มือฮัจย์ รบกวนส่งให้ด้วยค่ะ jairuck@hotmail.com

ซุกรอน
รุกอยยะฮ
โดย: Rukoyyah IP: 183.89.194.242 วันที่: 20 มิถุนายน 2554 เวลา:6:49:01 น.
  
อัสสาลามุอาลัยกุม
อยากได้คู่มือฮัจย์ที่มีภาษาไทยกำกับคะ รบกวนช่วยส่งให้ด้วยนะคะ porn2_lek@yahoo.co.th
วัสซาลาม
โดย: pamaisuri IP: 122.155.37.38 วันที่: 21 มิถุนายน 2554 เวลา:11:45:09 น.
  
อัสลามูอลัยกุมผู้ศรัทราชนทั้งหลาย

อยากให้ทุกคนมีความสุขและศรัทราศาสนาด้วยอีมานที่มั่นคงและแน่วแน่ อย่าให้ผู้อ่านต้องเสียความรู้สึกโดยใช้คำว่า นะ (รก ) เลย ไม่มีใครอยากไปที่แหงนี้
วัสลาม
โดย: ยัญนบี IP: 118.174.62.239 วันที่: 25 มิถุนายน 2554 เวลา:0:58:32 น.
  
วะอะลัยกุุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ พี่น้องทุกท่านค่ะ

คุณซาฟีอี คุณ Rukoyyah คุณ pamaisuri

นะได้จัดส่งให้เรียบร้อยไปทางอีเมล์แล้วค่ะ

ส่วนคุณยัญนบี Blog นี้ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ค่ะ มาจากคำว่ารกๆ ^^ ขอบคุณที่ชี้แนะค่ะ


วัสลามมุะลัยกุม
โดย: นะ(รก) วันที่: 28 มิถุนายน 2554 เวลา:16:09:46 น.
  
อัสลามมูอาลัยกุม ดิฉันอยากได้คู่มือฮัจย์และมีดุอาที่มีคำอ่านเป็นภาษาไทยค่ะ. รบกวนด้วยนะค่ะ s_habibah@hotmail.com. ขอบคุณค่ะ
โดย: Habibi IP: 27.55.187.122 วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:11:43 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ ค่ะคุณ Habibi จัดส่งให้ทางเมล์แล้วนะคะ ส่งไปโดยใช้เมล์ของ yahoo ค่ะ


ขออัลลอฮฺเพิ่มพูนริสกี และได้ฮัจย์ที่มับรูฮฺ

วัสลามมุอะลัยกุม
โดย: นะ(รก) วันที่: 28 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:44:34 น.
  
ข้อความเขียนได้ดีมากค่ะ
โดย: เมย์ IP: 223.205.206.190 วันที่: 28 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:25:11 น.
  
มีข้อความให้ความรู้เยอะ ได้ความรู้เยอะค่ะขอบคุณมาก
โดย: ฮงโก เมย์ IP: 223.205.206.190 วันที่: 28 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:27:59 น.
  
อัสลามมูอะลัยกุมฯ ขอคู่มือการประกอบพิธีฮัจญ พร้อม
ดุอาแบบสมบูรณ์พร้อมภาษาไทย ด้วยค่ะ เพื่อจะได้เรียนรู้ก่อนไปเพื่อความสมบูรณ์
ขอบคุณ
E-mail
older2013@live.com
โดย: จะดาส์ IP: 182.93.164.40 วันที่: 31 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:27:23 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

ส่งให้ทางเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะคณจะดาส์ขออัลลอฮฺเพิ่มพูนริสกี และได้ฮัจย์ที่มับรูฮฺ

วัสลามมุอะลัยกุม

โดย: นะ(รก) วันที่: 31 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:45:19 น.
  
ขอคำอ่านดุอาฮัจย์ภาษาไทย...
ถ้าไม่มีไฟล์ mp3 ก็ขอเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ครับ
จะเดินทางใน 9 ต.ค.54 นี้ ...ขอบคุณครับ
โดย: Ayafen IP: 182.53.186.36 วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:16:12:32 น.
  
ขอคำอ่านดุอาฮัจย์ภาษาไทย...
ถ้าไม่มีไฟล์ mp3 ก็ขอเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ครับ
จะเดินทางใน 9 ต.ค.54 นี้ ...ขอบคุณครับ
Email : msgtpae@hotmail.com
โดย: Ayafen IP: 182.53.186.36 วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:16:22:01 น.
  
อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ
ส่งทางเมล์มให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณ Ayafen

ขอให้ได้ฮัจย์ที่มับรูรฺ และขออัลลอฮฺคุ้มครองตลอดการเดิินทาง
โดย: นะ(รก) วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:22:51:29 น.
  
ได้ประโยชน์จากเว็บนี้มาก ถ้ามีข่าวสาร ข้อมูลที่น่าสนใจ
ติดต่อได้ EmaiL add surin_sabaichai@hotmail.com
โดย: สุรินทร์ สบายใจ (ยูซุฟ) IP: 110.169.164.18 วันที่: 29 กันยายน 2554 เวลา:20:56:31 น.
  
รบกวนส่งคู่มือฮัจย์พร้อมคำอ่านภาษาไทยให้ด้วนครับ
intapalum@hotmail.com
ขอบคุณครับ
โดย: อิสฮาก ดอนเมือง IP: 124.121.201.104 วันที่: 18 ตุลาคม 2554 เวลา:15:46:58 น.
  
ขอดูอาร์ทำฮัจย์เป็นภาษาไทย กรุณาส่งเป็น pdfning_047@hotmail.com
โดย: ning_047@hotmail.com IP: 223.207.183.197 วันที่: 14 ธันวาคม 2554 เวลา:19:37:05 น.
  
ส่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งคุณอิสหาก(ส่งไปนานแล้วเพิ่งมาคอมเม้นท์ ^^) และคุณ ning_047 ค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 14 ธันวาคม 2554 เวลา:23:58:17 น.
  
รบกวนส่งคู่มือฮัจย์พร้อมคำอ่านภาษาไทยให้ด้วนครับ
ืnanoblukahile@hotmail.com
โดย: วัสสันต์ เต๋เอียดหยอ IP: 118.173.214.201 วันที่: 10 มีนาคม 2555 เวลา:20:44:07 น.
  
ปีนี้ฉันกับครอบครัว ตั้งใจจะไปประกอบพิธีฮัจย์(อินซาอัลเลาะฮ์) จึงอยากได้คู้มือการประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file) เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อม ขอความกรุณาจัดส่งคู่มือการ
ประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file)ให้หน่อยนะค๊ะที่
E-mail Adress: nanoblukahile@hotmail.com
โดย: ฉารีฝ๊ะ เต๋เอียดหยอ IP: 118.173.214.201 วันที่: 10 มีนาคม 2555 เวลา:20:51:32 น.
  
ส่งเมล์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ คุณวัสสันต์ และคุณฉารีฝ๊ะ
ขอให้ได้ฮัจย์ที่มับรูรฺ ค่ะ อามีน

โดย: นะ(รก) วันที่: 14 มีนาคม 2555 เวลา:21:37:19 น.
  

ขอคู่มือประกอบพิธีฮัจย์ และดุอาอ์ที่มีคำอ่านภาษาไทยค่ะ รบกวนส่งให้ ที่ E-Mail นี้นะค่ะ
tpianmana@yahoo.com

ขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนค่ะ
โดย: nana IP: 119.46.126.125, 119.46.70.20 วันที่: 30 เมษายน 2555 เวลา:14:25:08 น.
  
ของคุณ nana จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 4 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:22:03 น.
  
อัสลาม มูอาลัยกุม
อยากได้หนังสือเกี่ยวกับดุอาอที่มีคำอ่านเป็นภาษาไทย มากเลย จะไปทำฮัจญ์ปีนี้กับครอบครัว จึงอยากได้คู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file) เพื่อจะนำมาศึกษาก่อนที่จะเดินทางไป ขอความกรุณาจัดส่งคู่มือประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file)ให้ด้วย
ด่วนหน่อยนะครับ
e-mail : nop_chai@hotmail.com
โดย: นพดล ไชยมิกัน IP: 113.53.154.60 วันที่: 20 มิถุนายน 2555 เวลา:21:35:59 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

เรียนคุณนพดล ไชยมิกัน

จัดส่งให้ทางเมล์แล้วค่ะ โดยใช้เมล์ของ Yahoo ส่งไปให้ค่ะ
ขอให้ได้ฮัจย์ที่มับรูรฺ ค่ะ อามีน

ด้วยความเคารพค่ะ
โดย: นะ(รก) วันที่: 21 มิถุนายน 2555 เวลา:11:07:34 น.
  
อัสสลามมุอาลัยกุมค่่ะ
ลงทะเบียนฮัจย์ไปแล้วค่ะ แต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะได้ไปแน่รึป่าว อินชาอัลลอฮ์ ค่ะปีนี้แต่อยากได้คู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file)ที่มีดุอาร์เป็นคำอ่านภาษาไทยด้วยนะค่ะ เพราะอ่านภาษาอาหรับไม่คล่องค่ะ แตรียมตัวไว้ก่อนค่ะ

รบกวนส่งให้หน่อยนะค่ะ
aonang_dahla@yahoo.com

ญาซากัลลอฮูค็อยร็อน นะค่ะ
โดย: รุก็อยยะห์ IP: 118.173.172.104 วันที่: 14 กรกฎาคม 2555 เวลา:12:30:11 น.
  
วะอะลัยกุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

เรียนคุณรุก็อยยะห์ ส่งไปให้ทางเมล์ โดยใช้ mail yahoo เรียบร้อยแล้วค่ะ


ขอให้ได้ฮัจย์ที่มับรูรฺ อามีนๆ
โดย: นะ(รก) วันที่: 15 กรกฎาคม 2555 เวลา:17:23:59 น.
  
อินชาอัลลอฮฺ
โดย: Sera IP: 113.53.102.223 วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:18:57:05 น.
  
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله ِوَبَرَكَاتُهُ
ปีหน้าดิฉันตั้งใจจะไปประกอบพิธีฮัจย์(อินซาอัลเลาะฮ์) จึงอยากได้คู้มือการประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file) ที่มีดุอาร์ เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อม ก่อนเดินทาง ขอความกรุณาจัดส่งคู่มือการ
ประกอบพิธีฮัจญ์ (PDF file)ให้หน่อยนะค่ะที่(ถ้าได้เป็นภาษาไทยด้วยก้อจะดีมากเลยค่ะ)
E-mail Adress: aifnan.reedeng@gmail.com
ญาซากัลลอฮฺครับ อามีน
วัสลามฯ
โดย: อีฟนันเรดดิ IP: 180.183.195.18 วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:12:14:38 น.
  
อัสลามมุอลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

ส่งไปแล้วค่ะคุณอีฟนันเรดดิ ทางเมล์ขจาก Yahoo นะคะ


ขอให้ได้ฮัจย์ที่มับรูรฺ อามีน

โดย: นะ(รก) วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:5:44:09 น.
  
อัสลามมูอาลัยกุมครับ
ขอความสันติจงมีแด่ท่าน

ในปีนี้ผมและครอบครัว มีเนียตตั้งใจจะไปประกอบพิธีฮัจย์(อินซาอัลเลาะฮ์) จึงอยากได้คู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์, ดุอา, สถานที่ทางประวัติศาสตร์, รูปภาพของสถานที่ที่เราต้องประกอบพิธี หรือไฟอื่นๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์น่ะครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ ญาซากั้ลลอฮุค็อยร็อน ขอความกรุณาจัดส่งมาที่ E-mail Adress: niyomsukhont@hotmail.com และ rungsiya@nimt.or.th

ขอเอกองค์อัลเลาะฮ์ จงประทานความเจริญ

วัสซาลาม
โดย: dindard khan IP: 110.170.126.10 วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:13:09:27 น.
  
วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ

ส่งให้ทางเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณ dindard khan

ขอให้ได้ฮัจย์ที่ มับรูรฺิ ค่ะ อามีน ^^
โดย: นะ(รก) วันที่: 15 เมษายน 2556 เวลา:11:36:22 น.
  
อัสสาลามุอาลัยกุม
อยากได้คู่มือฮัจย์ pdf file ค่ะ รบกวนช่วยส่งให้ด้วยนะคะ
e-mail: hawanana@hotmail.com
วัสซาลาม
โดย: ฮาวา พันแอ IP: 111.84.178.155 วันที่: 2 กันยายน 2556 เวลา:11:17:34 น.
  
อัสลามูอาลัยกุม
พอดีเพิ่งจะเจอเว็บนี้อ่ะค่ะ ชอบมากและน่าสนใจดี รบกวนขอคู่มือ pdf file อีกคนนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
supriyanukaeo@gmail.com
โดย: ฮาซานะ IP: 171.7.248.47 วันที่: 10 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:52:38 น.
  
อัสลามุอาลัยกุม...จะรบกวนขอขั้นตอนไปทำฮัจย์และอุมเราะห์ที่มีดุอาร์และมีคำอ่านภาษาไทยพร้อมแปลความหมายแต่ละขั้นตอนค่ะ เพราะจะเดินทางไปทำฮัจย์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ไม่ทราบว่ายังมีจัดส่งให้อีกมั้ยค่ะเพราะเห็นที่ขอกันล่าสุดปี 2556 ถ้ามีโอกาสได้อ่านเมล์นี้ก่อนการเดินทางก็คงจะดีรบกวนด้วยนะค่ะ.. ยาซากั้ลลอฮ์ฮุ้คอยรอน...ขอพระองค์ทรงประทานซึ่งความรู้ที่มีประโยชน์และริซกีที่ดีและการงานที่ได้รับการตอบรับแด่ท่าน...อามีนบาร๊อบบิ้ลอาลามีน...
โดย: ธนิดา เศวตธนเดโช IP: 124.120.192.235 วันที่: 11 สิงหาคม 2560 เวลา:11:34:06 น.
  
อีเมล์ค่ะ yummy.gaya@gmail.com
โดย: ธนิดา เศวตธนเดโช IP: 124.120.192.235 วันที่: 11 สิงหาคม 2560 เวลา:11:36:50 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

นะ(รก)
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]เพราะเราไม่รู้ว่า ลมหายใจจะหมดลงเมื่อใด
The Doomsday Book
Date Conversion
Gregorian to Hijri Hijri to Gregorian
Day: Month: Year
Website Counter
New Comments