Group Blog
 
All Blogs
 

ปัญหา และ มุมมอง

ปัญหา เกิดจาก มุมมอง หรือไม่?
ปัญหา มีทั้งเกิดจาก มุมมอง และ ไม่เกี่ยวกับมุมมอง
คล้ายๆ ทุกข์ ที่ผมแบ่งเป็น ทุกข์แท้ และ ทุกข์เทียม

ทุกข์แท้ คือ เกิด,แก่,เจ็บ,ตาย
เกิดขึ้นจริงๆเป็นทุกข์ จริงๆ

ทุกข์เทียม คือ ความอยาก,ความโลภ,ความโกรธ, ฯลฯ
เพราะ ไปอยากเอง ไปโลภเอง ไปโกรธเอง

ปัญหาอันเกิดจากมุมมอง เช่น (ยกตัวอย่าง ยังไม่ได้กลั่นกรองโดยละเอียด)
รู้สึกว่า ลูกจ้างไม่ยอมทำงาน (ทั้งๆที่มันก็มีงานส่งตรงตามเวลา)
เลยพยายามยัดงานให้มัน จับเวลาทำงานมัน จนสุดท้าย มันเลยทำงานหลักที่ควรทำเสร็จไม่ทัน
(ปัญหาคือ รู้สึกว่า)

หรือ เห็นว่า คู่แข่งขายดี เลยพยายามทำยอดขายแข่ง
(เป็น เป้าหมาาย ไม่ใช่ปัญหา ถ้าจะมองเป็นปัญหา คือ ทำอย่างไรที่จะเพิ่มยอดขาย ไม่ต้องมองคู่แข่ง ... )

แต่ ส่วนใหญ่ แนวทางในการแก้ปัญหา จะเกิดจาก มุมมอง ต่อปัญหานั้นๆ
(อันนี้สำคัญ)

ยกตัวอย่าง
ถ้า ยอดขาย ตก
หากขาดการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ เราอาจจะมองแค่ เพิ่มโฆษณา ทำโปรโมชั่น
ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งปัญหาใหม่ เช่น ขาดสภาพคล่อง
(หากทำการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ คุณอาจจะพบว่า มีสิ้นค้าไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาด เป็นต้น)

ฉะนั้น
การเริ่มต้น ต้องเริ่มต้นที่การ วิเคราะห์ปัญหา โดยปราศจากมุมมอง
ต่างหาก

เหมือน ปัญหาเสื้อแดง ปัญหาภาคใต้
ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า จริงๆแล้ว ปัญหาของคนเหล่านั้นคืออะไร
บางกรณีอาจจะต้องแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ(ปัญหาย่อยๆ) เพื่อ แก้ปัญหาแยกกลุ่มกันไป
จะง่ายกว่า (แก้ทีละปัญหา แก้ทีละจุด ถ้าเป็นไปได้)
 

Create Date : 17 พฤษภาคม 2559    
Last Update : 17 พฤษภาคม 2559 9:43:02 น.
Counter : 448 Pageviews.  

กลไกและทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ย่อมเริ่มต้นจาก สินค้าและแรงงานราคาถูก ใช้วัตถุดิบและทรัพยากรทางธรรมชาติที่หาได้ในประเทศ และ งานเกษตรกรรม
เมื่อประเทศเติบโตขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น ประเทศต้องหันไปหาอุตสาหกรรม แรงงานฝีมือ และ รับจ้างผลิต ก่อนจะเติบโตขึ้นไปอีกคือ แรงงานราคาแพง และ มีสินค้าเป็นของตนเอง(brand) ถึงตอนนั้น สิ่งที่ต้องการคือ เทคโนโลยี่ หรือ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถยืนอยู่ได้ในตลาดโลก
(เกษตรกรรมยังคงต้องมีอยู่ตลอดกระบวนการเนื่องจากเป็นต้นน้ำและความมั่นคงทางอาหาร)
และค่าแรงในทุกๆสาขาอาชีพจะสูงจนสามารถเลี้ยงตนเองอยู่ได้อย่างปกติสุขเท่าเทียมกัน

คราวนี้ ถ้าเรายังพยายามเป็น ประเทศรับจ้างผลิต และ ค่าแรงราคาถูก นั่นคือการ บอนไซประเทศและการรอความตาย เนื่องจากประเทศที่จะทะยอยเข้าสู่ตลาดแรงงานราคาถูก จะมีมาอยู่เรื่อยๆ (จีน อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้ ฯลฯ) ซึ่งพวกนี้ สุดท้ายก็จะทะยอยเดินออกจากตลาดแรงงานราคาถูกไป ถึงตอนนั้น ถ้าเรายังยืนหยัดอยู่ได้ (น่าจะบักโกรกพอสมควร) เราก็จะตายด้วยความหลายหลายของผลิตภัณฑ์ และ เทคโนโลยี่เครื่องพิมพ์สามมิติ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นกลไกทางธรรมชาติ ไม่ควรไปฝืนมัน
เพราะไม่เช่นนั้น มันคือการฆ่าตัวตายโดยไม่รู้ตัว
 

Create Date : 26 พฤษภาคม 2558    
Last Update : 26 พฤษภาคม 2558 9:12:11 น.
Counter : 482 Pageviews.  

ตรรกะ หลักการ เหตุผล และ ข้อเท็จจริง สำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวัน

ตรรกะ หลักการ เหตุผล และ ข้อเท็จจริง สำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวัน
มองง่ายๆคือการแก้ปัญหา
สิ่งเหล่านี้ ช่วยในการมองปัญหา เข้าใจปัญหา เพื่อที่จะ สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด
หากละเลยสิ่งเหล่านี้ คุณกำลังสร้างปัญหา ซึ่งแก้ยากขึ้นเรื่อยๆ

การมีสิ่งเหล่านี้(ตรรกะ หลักการ เหตุผล และ ข้อเท็จจริง) ไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะ(การต่อสู้? อะไร?)
แต่ในระยะยาว ไม่ว่าคุณจะละเลยสิ่งเหล่านี้อย่างไร เมื่อถึงเวลา(ที่ความเสียหายเกินเยียวยา)
หากมีสติคิดที่จะแก้ปัญหา คุณต้องหวลกลับมาที่สิ่งเหล่านี้
แต่ไม่มีใครบอกได้ว่า เมื่อถึงเวลานั้น จะยังแก้ไขได้ทันท่วงที หรือไม่

สิ่งที่ทุกคนพยายามย้ำเตือนว่า
ให้นึกถึง ตรรกะ หลักการ เหตุผล และ ข้อเท็จจริง
เพราะพวกเขามองเห็นว่า มันกำลัง(จะ)สร้างปัญหา ในอนาคต
มันไม่ใช่เรื่องการ เอาชนะ

และหากสังเกตุประเทศที่พัฒนาแล้ว
จะพบว่า ตรรกะ หลักการ เหตุผล และ ข้อเท็จจริง มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการต่างๆของเขา
เพราะไม่เพียงป้องกันปัญหาในอนาคต ยังเป็นการกำหนด กฎเกณฑ์ และ บรรทัดฐานที่สามารถยึดถือได้ เพื่อไม่ต้องกลับมาแก้ไขปัญหาเดิมๆ ซ้ำๆซากๆ เพราะมันคือความสิ้นเปลืองอย่างหนึ่ง

มันคือ บรรทัดฐาน, มาตรฐาน, ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล นั่นเอง
 

Create Date : 19 พฤศจิกายน 2557    
Last Update : 19 พฤศจิกายน 2557 12:52:08 น.
Counter : 2083 Pageviews.  

procedure

1. ควรเป็น absolute ใช้กับใครก็ได้ ทุกคนเท่าเทียมกัน
2. ถ้ามีเงื่อนไข ต้องรัดกุมชัดเจน ไม่กำกวม ไม่ต้องตีความ
3. มีมาตรการคัดกรอง ตรวจวัดผล และ ตรวจสอบความผิดพลาดได้
(พึงระลึกเสมอว่า ความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา)
 

Create Date : 24 เมษายน 2557    
Last Update : 24 เมษายน 2557 15:27:07 น.
Counter : 260 Pageviews.  

Free Speech

  ผมถือเป็น subset หนึ่งของ freedom(เสรีภาพ)
เสรีภาพ มีขอบเขตของการไม่ละเมิดผู้อื่นอยู่ Free Speech ก็เช่นกัน

การสร้างความเดือดร้อนรำคาญ รบกวนผู้อื่น
การใช้คำพูดประทุษร้ายผู้อื่น(การชักชวนให้เกิดความเกลียดชัง ให้เกิดการมุ่งมาตรในการทำร้ายผู้อื่น)
สิ่งเหล่านี้น่าจะเกิดขอบเขตของ Free Speech ไปแล้ว
(website เกลียดชังทั้งหลายน่าจะเข้าข่าย)

Free Speech จึงน่าจะเป็นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ก่อให้เกิดการกล่าวร้ายผู้อื่น
เสรีภาพมีขอบเขตนะครับ ไม่ใช่อยากทำอะไรก็ได้
 

Create Date : 24 สิงหาคม 2556    
Last Update : 24 สิงหาคม 2556 16:59:39 น.
Counter : 315 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  

ยังอยากเป็นคนไทยอยู่
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ยังอยากเป็นคนไทยอยู่'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.