Group Blog
 
All Blogs
 
เป้าหมาย และ วิธีการ

ความหมาย


เป้าหมาย: จุดมุ่งหมาย จุดหมายปลายทาง สิ่งชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของ วิธีการ
วิธีการ: การกระทำ กระบวนการ หรือขั้นตอน
เงื่อนไข: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการ ทั้งข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการเลือกวิธีการ เช่น ทรัพยากรบุคคล, กำลังทรัพย์, แหล่งพลังงาน, สภาพสังคม และ วัฒนธรรม ทั้งนี้รวมถึงข้อจำกัดที่เป็นตัวเร่งในวิธีการ เช่น หากไม่เลือกวิธีการที่ให้ผลเร็ว ก็อาจจะไม่ทันการณ์ เป็นต้น

เป้าหมาย และ วิธีการ


ของสองสิ่งที่(สมควร)มาพร้อมกัน เสมอ
แต่กลับถูกละเลยไปในสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
จนทำให้หลายๆคน สับสน ว่า วิธีการ คือ เป้าหมาย ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดที่อันตรายอย่างยิ่งยวด ซ้ำหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ก็ยากที่จะพาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยได้
มันสำคัญถึงเพียงนั้นเชียวหรือ
ครับ สำคัญถึงเพียงนั้น จริงๆ

ข้อคิด


1.เป้าหมายหนึ่งๆ สามารถ มีวิธีการได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับ ข้อมูล มุมมอง รวมถึงน้ำหนักของข้อมูล และผลกระทบนั้นๆ ของแต่ละคน โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเลือกวิธีการ
2.วิธีการหนึ่งๆ สามารถสร้างผลกระทบที่หลากหลาย นั่นหมายความว่า สามารถเกิดผล(บรรลุเป้าหมาย)ได้มากกว่า หนึ่ง เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องระบุเป้าหมายที่แท้จริงให้ชัดเจน
จากข้อคิดที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่า วิธีการต้องมาพร้อมกับเป้าหมาย และ เป้าหมายต้องมาพร้อมกับวิธีการเสมอ มิเช่นนั้นจะทำให้เกิด
1.ความสับสน ไม่ทราบเป้าหมายที่แท้จริง
2.ไม่สามารถตรวจวัดได้ ล้มเหลว หรือ ประสบความสำเร็จก็ไม่รู้
ซึ่งเป็นการเสียเวลา, เสียกำลังคน, เสียกำลังทรัพย์ ไปโดยเปล่าประโยชน์โดยสิ้นเชิง

ทำไมต้องแยก เป้าหมาย และ วิธีการ


จากการสังเกตของผม พบว่า หลายๆครั้งเราแยกไม่ออกว่า สิ่งใดคือเป้าหมาย สิ่งใดคือวิธีการ
หลายๆครั้ง เราเข้าใจว่า วิธีการคือเป้าหมาย
เราเข้าใจว่าการมีคอมพิวเตอร์เยอะๆเป็นสิ่งที่ดี
เราเข้าใจว่า การมี คอมพิวเตอร์จะทำให้ทำงานเร็วขึ้น
การมีคอมพิวเตอร์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการเท่านั้น(ขอย้ำว่าแค่ส่วนเดียว)
สิ่งที่เราต้องย้อนถามกลับไปคือ "เป้าหมายคืออะไร"
แน่นอน คำตอบอาจจะหลากหลาย แต่ละองค์กร ก็อาจจะมีเป้าหมายที่ต่างกัน
บางองค์กรต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ
บางองค์กรต้องการลดต้นทุน
บางองค์กร ต้องการเพียงแค่รายจ่ายเพื่อไปหักภาษี
เห็นไหมครับว่า วิธีการเดียวกัน อาจจะมาจากเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ในกรณีนี้ผมขอยกตังอย่าง ที่น่าจะเป็นเป้าหมายโดยทั่วไป ก็คือ "การเพิ่มประสิทธิภาพ"(โดยแท้จริงแล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพ ก็ คือการลดต้นทุนครับ)

เอาล่ะ ถ้าเป้าหมายคือ "การเพิ่มประสิทธิภาพ" แล้ว วิธีการ คืออะไร
กำหนดกระบวนการที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาในกระบวนการ ฯลฯ
จากนั้นอย่างไรต่อ
เราจะพบว่า การลดเวลา และขั้นตอนสามารถกระทำได้โดยการนำ ICT มาใช้
ใช่ครับ คอมพิวเตอร์เข้ามาตอนนี้ แต่มันไม่ได้จบแค่นั้น
ท่านต้องหา software ที่เหมาะสม และมีกระบวนการพัฒนาคนเพื่อใช้ software และ คอมพิวเตอร์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช่ครับ ไม่ใช่แค่เอาคอมพิวเตอร์มาวางก็จบ... ไม่ใช่ครับ
จากตัวอย่างนี้ ชี้ให้เห็นว่า ในแต่ละขั้นตอน "เป้าหมาย" ที่ต้องการ ต้องถูกชี้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลา มิเช่นนั้น โอกาสหลงทาง หลงเป้าหมาย สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา
แต่ใน case เดียวกันนี้ ถ้ามีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ทรัพยากรการเงินไม่มากพอ, จำนวนบุคลากร ไม่สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการทั้งสิ้น
ถึงแม้ การใช้ ICT อาจจะเป็นหนทางที่สร้างประสิทธิภาพได้สูงสุดก็ตาม แต่ด้วยเงื่อนไขข้างต้น นั่นอาจจะทำให้ องค์กร จำเป็นต้องเลือกวิธีการที่ทำแค่ การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานก็พอ โดยยังคงใช้งานเอกสารเป็นหลักอยู่เช่นเดิม
ถามว่าผิดไหม ... ไม่ผิดครับ หรือ อาจจะเรียกว่าถูกต้องอย่างที่สุดเสียด้วยซ้ำ
เพราะเป้าหมายของคุณคือ การเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ใช่การเอา คอมพิวเตอร์ มาวาง
อย่าลืมว่า คอมพิวเตอร์ เป็นเพียงวิธีการ(เพียงส่วนหนึ่ง)เท่านั้น
ถ้าคุณยืนยันว่าต้องเอา คอมพิวเตอร์ มาวาง นั่นแสดงว่า คุณกำลังหลงทางว่า วิธีการคือเป้าหมายครับ

ไม่ได้หมายความว่า ห้ามเอา คอมพิวเตอร์ มาใช้ แต่ด้วยเงื่อนไขที่มีอยู่ ซึ่งต้องระลึกถึงอยู่ตลอดเวลา
ในระหว่างนี้ คุณก็ค่อยๆพัฒนาบุคลากร ไปเรื่อยๆ จนบุคลากรของคุณพร้อม รวมทั้งค่อยๆเก็บเงินจนเมื่อสถานะทางการเงินขององค์กรพร้อมแล้ว จากนั้นจึงค่อยก้าวสู่ขั้นตอนการพัฒนาต่อไปครับ
นั่นคือกำหนดเป้าหมาย อย่างมั่นคง
แล้วจึงเดินไปสู่เป้าหมายนั้น จะช้าหรือ เร็วไม่สำคัญ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ขอเพียงไม่หลงทางออกจากเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามความเหมาะสมครับ

ความคงตัวของเป้าหมายและวิธีการ


เป้าหมายเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
เปลี่ยนแปลงได้ครับ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข รวมทั้ง สถานะการที่เปลี่ยนไป เป้าหมายก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับ
ยกตัวอย่างเช่น ตั้งใจจะตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ ที่ใช้น้ำมัน เมื่อเริ่มลงมือ ปรากฏว่าตลาดเปลี่ยน รถจะไม่ใช้น้ำมันอีกแล้ว ... แล้วจะดันทุรังไปทำไมเล่าครับ
ในเมื่อเป้าหมายเปลี่ยนแปลงได้ ... แน่นอน วิธีการย่อมเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่า เป้าหมายจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ตาม
ในระหว่างการดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดขึ้น ต้องมีการติดตาม และ ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง เก็บข้อมูล รวบรวมรายละเอียดของเงื่อนไข (เพราะในระหว่างการดำเนินการ เงื่อนไขก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน) เพื่อประเมินผล และ ปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

จะเห็นว่าผมเอา เป้าหมาย ขึ้นต้น เพราะ ต้องกำหนด เป้าหมาย ก่อน ถึงจะกำหนด วิธีการ ได้ครับ

classic case


"ใช้ ICT ทำไม ... มันไม่เข้ากับ เศรษฐกิจ พอเพียง"
"กู้เงินนี่มันไม่ พอเพียง นะ"
"โครงการใหญ่ๆ อย่าไปลงทุน เพราะไม่พอเพียง"
ฯลฯ
(แก้ไข)
สำหรับผม "เศรษฐกิจพอเพียง" เทียบได้เป็น ปรัชญาการดำรงชีวิต โดยสามารถแตกออกมาเป็นวิธีปฏิบัติ ต่างๆมากมาย ดังจะกล่าวต่อไป

สำหรับผม เป้าหมายของ "เศรษฐกิจพอเพียง" คือการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน มั่นคง
นั่นคือเป้าหมายครับ
แล้วถ้านั่นคือ เป้าหมาย แล้ว วิธีการ คืออะไร
1.อยู่กับความจริง
2.เพิ่มประสิทธิภาพ
3.ใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด
4.คาดการณ์ และ ป้องกันปัญหาในอนาคต
5.ฯลฯ

"ใช้ ICT ทำไม ... มันไม่เข้ากับ เศรษฐกิจ พอเพียง"
การใช้ ICT เป็นเพียงวิธีการ ครับ เป้าหมายใหญ่คือการเพิ่มประสิทธิภาพ
จากการศึกษาจะพบว่า การใช้ ICT เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ให้ผลสูงสุด(ดูการชำระภาษีผ่าน internet เป็นตัวอย่าง)

"กู้เงินนี่มันไม่ พอเพียง นะ"
การกู้เงินเป็น วิธีการครับ ประเด็นนี้ต้องดูที่ว่า เป้าหมายคืออะไร
ถ้ากู้มาลงทุน การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มกำลังการผลิต นำมาปรับปรุงการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ก็ถือว่า "พอเพียง" ครับ
แต่หาก กู้มาใช้, ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่เกิดรายได้ สร้างแต่รายจ่าย อันนี้คือการใช้เงินเกินตัว ไม่ "พอเพียง" แน่ๆครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าทำไม สถาบันการเงินถึงไปเน้น โฆษณาเงินกู้ประเภทนี้กันจัง(personal loan) ไม่รู้หรือไงว่าพวกนี้มีแต่จะเป็น NPL ทั้งนั้น

"โครงการใหญ่ๆ อย่าไปลงทุน เพราะไม่พอเพียง"
ก็อีกละครับ โครงการใหญ่ๆ คือวิธีการ สิ่งสำคัญคือโครงการเหล่านั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไร ถ้าโครงการเหล่านั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดการสูญเสีย ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งครับ
สมมติ มีถังเก็บน้ำอยู่ในบ้าน แต่ถังมันรั่ว ใส่น้ำเข้าไปก็ไหล ออกหมด ฝนก็กำลังจะแล้ง ถ้าต้องลงทุน ซ่อมถัง หรือซื้อถังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมก็ต้องทำนะครับ

successfully case


ทำดีก็ต้องชมครับ
สิ่งที่ผมเห็นคือ กรมการขนส่งทางบก
การต่อทะเบียนรถ ผมเคยใช้เวลาครึ่งวัน
ต่อมาเขาลดเวลาลงเหลือ สาม ชั่วโมง
ตอนนี้เหลือไม่ถึงชั่วโมง
เห็นได้ชัดเจนว่า เป้าหมายของเขาคือ ลดเวลา
แล้วสิ่งที่เขาทำคือการเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
เยี่ยมยอดมากๆครับ

หากมีตัวอย่างขององค์กรที่กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้นะครับ

เป้าหมายของบทความนี้


ผมพบว่า คนไทย มีแนวโน้มจะยึด วิธีการเป็นเป้าหมาย
พอทำตาม กระบวนการ หรือ วิธีการที่กำหนดมา ก็สำคัญเอาว่าเสร็จแล้ว บรรลุเป้าหมายแล้ว
ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่ใช่ครับ
ซึ่งผลก็คือ ทำอะไรไม่เสร็จสักอย่าง ไม่มีอะไรสำเร็จแม้แต่อย่างเดียว
ไม่เคย บรรลุเป้าหมาย
ก็จะบรรลุได้อย่างไรเล่าครับในเมื่อไม่เคยมีเป้าหมาย
เราไม่เคยมีเป้าหมาย ที่ระบุวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน
และเราไม่เคยมีวิธีการ หรือการกระทำ ที่มีการชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะไป
สิ่งที่ตามมาคือ ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถปรับปรุง พัฒนา และแก้ไข วิธีการที่กำหนดได้
สิ่งที่เราทำคือ หาวิธีการใหม่ๆไปเรื่อย ไม่สามารถเปรียบเทียบของข้อแตกต่าง ข้อดีข้อเสียได้
ยิ่ง งงๆ กับเป้าหมายด้วยแล้ว
เหมือน คนตาบอด เดินอยู่กลางทะเลทราย ครับ


Create Date : 28 มีนาคม 2550
Last Update : 1 เมษายน 2550 11:39:08 น. 1 comments
Counter : 1316 Pageviews.

 
หุ หุ หุ
มีเป้าหมาย ทีดี ก็มีชัยชนะไปกว่าครึ่ง
อิอิ อย่าลืมเดินตามเป้าหมายในชีวิต นะคะ


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 28 มีนาคม 2550 เวลา:10:42:25 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ยังอยากเป็นคนไทยอยู่
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ยังอยากเป็นคนไทยอยู่'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.