4 | | | ตำนานอาถรรพ์ อาชญากรโลกไม่ลืม ฆาตกรรมบันลือโลก ประวัติศาสตร์ทั่วมุมโลก | | |

Group Blog
 
All blogs
 
ความเสียสละของพ่อขุนผาเมือง : สละได้แม้บัลลังค์ เพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน


"ด้วยความเคารพต่อดวงพระวิญญาณบรรพระมหากษัตริย์และราชวงค์ทุกพระองค์ บทความนี้เป็นบทความที่มีการบันทึกไว้เชิงวิเคราะห์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์เท่านั้น หาได้ม
ีเจตนาจะลบหลู่ดูหมิ่นพระเกียรติของบรรพกษัตริย์พระองค์ใดก็หาไม่"

"พ่อขุนผาเมือง"เป็นกษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งที่เสียสละในการสร้างชาติ ทรงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรวบรวมชนเผ่าไทให้มีความเข้มแข็ง จนสามารถสร้างอาณาจักรชาติไทยและต่อสู้จนเป็นอิสระพ้นอำนาจจากการปกครองของชนชาติขอมไปได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพ่อขุนผาเมือง ที่ต้องเสียสละจากการครองอำนาจโดยชอบธรรมแห่งตนและเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อชาติอันเป็นที่รักมากกว่าความรักระหว่างหญิงกับชายของพระองค์กับพระมเหสีอันถือเป็น "อำนาจรักที่ยิ่งใหญ่" เหนือกว่าความรักใดๆที่มีในหญิงกับชายโดยทั่วไป พูดง่ายๆก็คือ พ่อขุนผาเมืองรักชาติ มากกว่าการรักหญิง รักอำนาจ รักวาสนา หรือรักราชสมบัติ...

จากศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๒ (จารึกวัดศรีชุม) ได้เล่าว่าพ่อขุนศรีนาวนำถมที่ครองเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย มีโอรสและธิดา ๒ พระองค์คือ พ่อขุนผาเมืองและนางเสือง ภายหลังพ่อขุนศรีนาวนำถมได้ยกนางเสืองให้อภิเษกกับพ่อขุนบางกลางหาว ผู้ครองเมืองบางยาง สำหรับพ่อขุนผาเมืองนั้นครองเมืองราดและเมืองลุ่ม พระองค์ทรงอภิเษกกับพระนางสิงขรมหาเทวี พระราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ขอมที่ครองกรุงยโสธรนครธม โดยทรงมอบ “พระขรรค์ชัยศรี” และตั้งพระนามให้พ่อขุนผาเมืองว่า ’กมรเต็งอัญผาเมือง“

ขณะนั้นอาณาจักรขอมต้องการขยายอำนาจมายังดินแดนสุวรรณภูมิ ด้วยการสร้างสัมพันธ์แบบเกี่ยวดองเป็นพระญาติต่อกัน เพราะขณะนั้นอาณาจักรขอมได้มีสงครามกับอาณาจักรจัมปาหลายครั้ง จึงต้องสร้างไมตรีกับอาณาจักรใกล้เคียงเพื่อป้องกันการทำสงครามจากด้านอื่น พ่อขุนศรีนาวนำถมได้ปกครองเมืองแบบระบบเมืองคู่ ถือครองเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย เรียกว่า นครสองอัน ทรงมีอำนาจและครองเมืองศรีสัชนาลัยแบบไม่มั่นคงเพียงใดนัก

ดังนั้น การครองเมืองสุโขทัยที่อยู่ทางตอนใต้จึงเป็นการครองเมืองแบบไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ เมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมสิ้นพระชนม์ ขอมสบาดโขลญลำพง ที่เป็นผู้ดูแลเทวสถานทางศาสนา จึงได้นำกำลังพลที่แอบเตรียมไว้เข้ายึดกรุงสุโขทัยไว้ได้

หากพิจารณาเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า ขอมสบาดโขลญลำพง ซึ่งเป็นคนของอาณาจักรขอมที่ส่งมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเทวสถานทางศาสนาพร้อมกำลังคนจำนวนมากโดยอ้างว่าเป็นคนของศาสนาพราหมณ์ แต่อาจจะมีภารกิจที่สำคัญมากกว่านั้น ก็คือเป็น ไส้ศึกสายลับ คอยสืบข่าวความเคลื่อนไหวของชนเผ่าไท และดูแลพระธิดาที่มาเป็นพระมเหสีขุนผาเมือง หรืออาจจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของขอมในสุโขทัย แล้วเตรียมกำลังผู้คนในทางลับเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมแย่งชิงอำนาจ จึงสามารถระดมกำลังพลได้รวดเร็วในการเข้ายึดอำนาจกรุงสุโขทัย พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาว จึงได้ร่วมมือกันวางแผนนำกำลังชนชาวไทเข้าชิงอำนาจยึดสุโขทัยกลับมาได้ในเวลาต่อมา...

หลังจากนั้นพ่อขุนผาเมืองได้มอบกรุงสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาว ผู้ซึ่งเป็นพระสหายสนิทและเป็นน้องเขยของพระองค์ เพราะนางเสืองน้องสาวเป็นพระมเหสี (พ่อขุนผาเมืองทรงมีฐานะเกี่ยวพันเป็น “ลุง” ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) โดยได้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย แล้วอัญเชิญให้ครองกรุง ขึ้นครองราชย์เป็น ’ปฐมบรมกษัตริย์“ ต้นราชวงศ์พระร่วง ทรงพระนามว่า ’ศรีอินทราทิตย์“

หากพิจารณาถึงเหตุที่ขุนผาเมืองเสียสละไม่ยอมครองกรุงสุโขทัย แม้ว่าจะทรงมีสิทธิโดยชอบธรรมและเป็นรัชทายาทผู้สืบสายโลหิตโดยตรง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะพระองค์ทรงต้องการให้ชนเผ่าไทหลุดพ้นจากอำนาจขอมและพระองค์มีพระมเหสีเป็นพระราชธิดากษัตริย์ขอม ซึ่งผู้มีพระราชอำนาจยิ่งใหญ่ต้องผูกพันเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากมีพระโอรสหรือพระธิดาจะต้องสืบสายเลือด ๒ าติและหนีไม่พ้นอิทธิพลขอมตลอดไป พระองค์ทรงต้องการให้พ่อขุนบางกลางหาวกับนางเสืองให้กำเนิดผู้สืบสาย "เลือดไทยแท้" เพื่อเป็นผู้นำชนเผ่าไท ไม่ต้องการทายาทที่มีสายเลือดชาติอื่นเข้ามาปะปน

นับแต่นั้นมาเรื่องของพ่อขุนผาเมืองก็สูญหายไปจากประวัติศาสตร์ชาติไทย ไม่มีการกล่าวถึงอีกเลย แต่ก็มีตำนานเล่าต่อมาอีกว่า พระองค์ได้ปลีกตัวหนีออกจากเมืองเพื่อออกบวชแสวงบุญหายไปทางตอนเหนือ ส่วนพระนางสิงขรมหาเทวีนั้นทรงผิดหวังเสียใจในความรัก จึงได้เผาบ้านเผาเรือนด้วยความโกรธแค้นและได้ออกติดตามหาพ่อขุนผาเมือง แล้วหายสาบสูญไป แต่บางตำนานได้เล่าว่าพระนางสิงขรมหาเทวี เศร้าเสียใจจึงไปกระโดดน้ำสิ้นพระชนม์ที่แม่น้ำแห่งหนึ่ง

เมื่อได้พิจารณาถึงความเสียสละของพ่อขุนผาเมืองที่เป็นจุดสำคัญในความสำเร็จของการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยของกลุ่มชนชาติเสือไท จากการรวบรวมของกลุ่มชนชาติเสือไท จนมีความเข้มแข็งมีอำนาจอิสระพ้นจากอิทธิพลของขอมมาได้ ต้องยอมรับในการเสียสละที่พ่อขุนผาเมืองได้กระทำในการก่อตั้งชาติไทเป็นที่สุด พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งมุ่งมั่นเฉลียวฉลาดและมองการณ์ไกล มุ่งเรื่องใหญ่ไปข้างหน้า เพราะตามปกติวิสัยของมนุษย์ย่อมอยากได้มาซึ่งอำนาจราชศักดิ์ การได้ครองราชย์ที่เป็นสิทธิที่ตนเองพึงมีพึงได้นั้น แต่พระองค์ไม่ยอมรับ กลับเสียสละจากการครองเมือง ขยายอาณาเขตเพื่ออำนาจแห่งตนและแม้จะมีพระมเหสีที่มาจากอาณาจักรขอมที่ยิ่งใหญ่ ที่ถือเป็นตัวจักรที่สนับสนุนให้ ’มีอำนาจ“ แต่พระองค์กลับทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชนชาติไทในสมัยนั้นพ้นจากอำนาจขอมทั้งสิ้นทั้งปวง เป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยในปัจจุบันหลายคนไม่รู้จักชื่อท่านและวีรกรรมของท่าน ’พ่อขุนผาเมือง...กษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่“ ทั้งๆที่เป็นผู้เสียสละเพื่อชาติไทยในอดีตอย่างแท้จริง
......ข้อมูล : เรื่องเล่าชาวเมืองสยามCreate Date : 20 กันยายน 2557
Last Update : 23 กันยายน 2560 10:18:47 น. 0 comments
Counter : 449 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hathairat2011
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]


Google

ขอบคุณที่แวะมา
อย่าลืมคอมเม้นท์นะจ้ะ

Flag Counter

ส่งอีเมล์

Facebook ของ HathairatNew Comments
Friends' blogs
[Add hathairat2011's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.