welcome to my Blog
Group Blog
 
All blogs
 

ยืดอายุผญบ. ก่อนถึงกาลสูญพันธ์

ผญบ.กำลังจะสูญพันธ์ ชมรมกำนันฯภูเก็ต จัดเสวนาวันครอบรอบ 29 ปี

พรบ.ลักษณะปกครองท้องถิ่น ยืดอายุ ผญบ.ดำรงตำแหน่งถึงเกษียรราชการ แต่ต้องสูญพันธุ์ทันทีที่ท้องถิ่นยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง คนไทยหนีเสือปะจระเข้ การปกครองเจอระบบทุนครอบงำ นักการเมืองท้องถิ่นปล้นแผ่นดินเกือบสิ้นชาติ

ผู้ว่าฯมอบนโยบาย ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน วันวันครบรอบ 29 ปี ชมรมฯ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มกราคมนี้ ที่ห้องจามจุรี รร.ภูเก็ตเมอร์ลิน นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต โดยมี นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครอง เข้าร่วม ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และ อิสลาม เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต ครบรอบ 29 ปี
นาย นิรันดร์ กัลยาณมิตร ได้มอบนโยบายการทำงานแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะข้าราชการฝ่ายปกครองซึ่งมีความใกล้ชิดและรับทราบปัญหาของประชาชนหรือมีบทบาทด้านการข่าวมากที่สุด จะต้องมีหน้าที่ในการป้องกัน แก้ไขและ โดยขอให้มุ่งเน้น การปราบปราม อบายมุข ยาเสพติด อาชญากรรม การรักษาและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทาสาธารณาภัย ด้านความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อย ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของจังหวัด ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของท้องถิ่น และประเทศชาติ

ตร.พร้อมประสาน ขอผญบ.ช่วยด้านงานข่าว

พ.ต.อ.ปวีน พงศ์สิรินทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ได้กล่าวถึงปัญหาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ซึ่งขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยสอดส่องดูแลผู้ที่มีประวัติถูกดำเนินคดีและพ้นโทษมาอยู่ในพื้นที่ เพราะสถิติการจับกุมผู้ต้องหาลักปล้นชิงทรัพย์กว่า 80% เป็นผู้ที่เคยก่อต้องคดีและถูกคุมขัง อีกทั้งปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งเข้าไปแก้ปัญหา อย่าปล่อยให้มีการชุมนุมประท้วงปิดถนน ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความเสียหายโดยรวมทั้งประเทศ อย่างไรก็ดี ทางตำรวจยินดีที่จะร่วมมือในทุกๆด้าน

มอบประกาศเกียรติบัตร ผญบ. ช่วยจับพ่อค้ายาบ้า

ในโอกาสนี้ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร มอบประกาศเกียรติคุณชมเชย นายเดชา เชื้อชิต ผญบ.หมู่ 2 ต.รัษฎา ที่ได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการพาะกิจ อ.เมืองภูเก็ต และ ตำรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จับกุมพ่อค้ากัญชา และยาบ้ารายใหญ่ ได้ของกลางและทรัพย์สินจำนวนกว่า 10 ล้านบาท

พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ ผญบ.คัดเลือกกำนัน

จากนั้นได้มีการสรุปสาระสำคัญของร่าง พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับใหม่ ซึ่งสาระสำคัญอยู่ที่การแก้ไขให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้าน ที่นายอำเภอ เป็นผู้แต่งตั้ง ข้าราชการ และ ราษฎรในหมู่บ้านที่ชาวบ้านยอมรับ โดยการเข้าสู่ตำแหน่งของ กำนัน ให้มาจากการคัดเลือกจาก ผญบ. แทนการเลือกตั้งจากชาวบ้าน

ปรับอายุราชการ ผญบ.อยู่จนเกษียร

ทั้งนี้ ยังมีการแก้ไขระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกลับไปให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นข้าราชการจนกว่าจะเกษียรอายุ 60 ปี โดยจะพ้นจากตำแหน่งก่อนกำหนดหากราษฎรกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อให้ออกจากตำแหน่ง หรือ ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องทำอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี โดยจะเปิดโอกาสให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งกรมการปกครองกำลังดำเนินการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ โดยยังคงสถานภาพ ผญบ.ให้เป็นหัวหน้าราษฎร์ ผู้ช่วยเหลืองานนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคงภายใน

ผญบ.ภูเก็ต อาจอยู่ไม่ทันเกษียร

ไฮไลท์ภายในงาน อยู่ที่การเสวนา โดยนาย บัญฑิต คันฉ่อง อดีตผญบ.ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ชมรมกำนันฯ นำทีมผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นเวทีถกประเด็นปัญหา เรื่อง “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะอยู่ หรือไป” ซึ่งได้มีการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองโดย พรบ.กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่ลดบทบาทอำนาจของกำนันผู้ใหญ่บ้านและ ด้วยการยกฐานะท้องถิ่นใดให้เป็นเทศบาลเมือง ได้กำหนดให้ยกเลิกกำนัล ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งการถ่ายโอนหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค ให้อยู่ภายใต้อำนาจหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ทำให้ข้าราชการไม่มีอำนาจและงบประมาณ

ประชาชนไทย หนีเสือปะจรเข้

ขณะที่มีการพูดถึง องค์การปกครองท้องถิ่น ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารย์ถึงการใช้อำนาจเงินทุน หรืออิทธิพล เข้ามามีอำนาจและความฉ้อฉลไม่ชอบธรรมต่อการบริหารท้องถิ่น สมาชิกอบต. หรือนายก อบต. ต่างใช้ทุนเข้ามามีอำนาจและกอบโกยผลประธยชน์อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลายคนก็กำลังแปรตัวเองเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องสูญพันธ์ ต่อไปในอนาคต 

Create Date : 05 มกราคม 2551    
Last Update : 5 มกราคม 2551 17:34:29 น.
Counter : 270 Pageviews.  

งบประมาณหลบใน เบิกจ่ายไม่ได้

คลังภูเก็ตงบประมาณคั่งค้างยังไม่ได้เบิกจ่าย หลายร้อยล้านบาท วัสดุก่อสร้างชีพดันมูลค่าเกินงบที่ได้รับจัดสรร เกิดปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการ รัฐบาลกำหนดการจัดทำพิธีลงนามคำรับรองการใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.นี้ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2551 โดยมี หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วม ณ ห้องยูงทอง ร.ร.ภูเก็ตเมอร์ลิน

นายนิรันดร์ ได้กล่าวถึงการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการซึ่งที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาต่างๆ ที่ทำให้หน่วยงานราชการไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด ที่อาจจะส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งทาง ครม.มีมติให้มีมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้บรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ในแต่ละไตรมาส โดยกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดทำคำรับรองฯ ที่เปรียบเสมือนพันธสัญญาที่จะนำมาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของส่วนราชการและของจังหวัดในภาพรวม

ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้จ่ายทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ผ่านมาทางกระทรวง ทบวง กรม งบบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด และ งบประมาณตามยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข และกล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานราชการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรองผู้ว่าฯทั้ง 3 ท่านเป็นประธาน พร้อมทั้งแสดงความกังวลในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการ ที่จะส่งผลประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมของจังหวัดด้วย

ทั้งนี้ได้มีการพูดถึงปัญหาต่างๆที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในงบลงทุนจำนวนหลายร้อนล้านบาทจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ผูกพันในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งประสบกับปัญหาผู้รับเหมาไม่สามารถส่งงานเพื่อเบิกจ่ายได้ตามเวลา หรือ ปัญหาราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้นจนทำให้ไม่มีผู้รับเหมามายื่นซองประมูล โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ที่มีราคาประเมินกลางสูงมากที่สุด ทำให้ต้องมีการปรับปรุงแบบแปลนก่อสร้างที่ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ หรือต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติมเอง ซึ่งทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ดี นายนิรันดร์ ได้แจ้งหน่วยงานที่ประสบปัญหาต่างๆด้านการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อรวบรวมข้อมูลชี้แจงให้ส่วนกลางรับทราบต่อไป

 

Create Date : 04 มกราคม 2551    
Last Update : 4 มกราคม 2551 16:26:21 น.
Counter : 287 Pageviews.  

เมาแล้วขับ ยังครองแชมป์

อุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายภูเก็ตยอดเกินเป้าเท่าตัว
นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในงานแถลงผลการดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ชลิต ถิ่นธานี รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต นายโชตินรินทร์ เกิดผล หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายตรีได้กล่าวถึง ผลการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตราย 72 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 76 ราย และ ผู้เสียชีวิต 6 คน ซึ่งการเมาแล้วขับ ยังเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ที่คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดย พ.ต.อ.ชลิต ถิ่นธานี ได้เผยถึง การจัดการจุดเสี่ยงด้วยการใช้วิศวกรรมจราจรมาแก้ไขทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุในจุดดังกล่าว ขณะที่อุบัติเหตุกลับไปเกิดที่เส้นทางที่รถสามารถใช้ความเร็วได้สูง โดยเฉพาะห่วงเวลาระหว่าง หลังเที่ยงคืน ถึง ช่วงเช้า

สำหรับสถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกว่าปีก่อนถึง 1 เท่าตัว นายโชตินรินทร์ ได้กล่าวถึงฐานข้อมูลเก่าด้านปริมาณความหนาแน่นของประชากร 280,000 กว่าคนที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ตั้งเป้าดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าจำนวนจริงที่เพิ่มขึ้นอยู่เกือบ 50 % อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและนักท่องเที่ยว น่าจะมีส่วนที่ทำให้จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมได้มีข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำนเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในอนาคตข้างหน้า คือ ช่วงวันสงกรานต์ ที่มีการแนะนำให้มีการรณรงค์การเมาไม่ขับอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชน และสื่อต่างๆ พร้อมทั้งสถานบันเทิง ที่จำหน่ายเครื่องดื่มมึนเมา

นายตรี อัครเดชา ยังแสดงความพอใจและกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ที่สละเวลามาร่วมกันปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้ อีกด้วย

 

Create Date : 04 มกราคม 2551    
Last Update : 4 มกราคม 2551 11:31:18 น.
Counter : 241 Pageviews.  

เรือใบล่ม

เรือใบแฝดล่มจมทะเลรอด1สูญหาย1

จากการเปิดเผยของ พ.ต.ท.ประเสริฐ ศรีคุณรัตน์ รองผู้กำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ถึงเหตุการณ์เรือล่มว่า เมื่อเวลา 22.00 น.ของวันที่ 2 มกราคม 2551 พนักงานวิทยุตำรวจน้ำภูเก็ต ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ภูเก็ตว่า เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. ทางศูนย์นเรนทรได้รับแจ้งเหตุจากพนักงานโรงแรมเดอะราชา เกาะราชา ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต ว่ามีพนักงานโรงแรม 2 คน ประสบอุบัต ิเหตุ ในขณะที่นำเรือใบแฝดหรือเรือCatamaran ออกไปแล่นใบบริเวณใกล้เคียงกับเกาะ เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 ม.ค. สภาพอากาศมีคลื่นลมแรงมาก จึงทำให้ประสบอุบัติเหตุเรือล่ม จากนั้นทางเจ้าหน้าทีตำรวจน้ำก็ได้สั่งการณ์ให้เรือต.220 ออกทำการค้นหา พบว่าเรือล่มบริเวณด้านทิศเหนือของเกาะราชาห่างไปประมาณ 500 เมตร หรืออยู่ใกล้กับอ่าวป่าตก และในระหว่างที่ออกค้นหานั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พบกับเรือ Speed Boat จำนวน 3 ลำของโรงแรมเดอะราชา และพนักงานได้ช่วยออกค้นหาอยู่ด้วย และได้รับทราบว่า ได้มีพนักงานของโรงแรม 1 คน ได้ว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัย คือนายสุรัตน์ ระฆังทอง อายุ 24 ปี ทำหน้าที่เป็น Bellboy ส่วนอีกคนที่เหลือยังไม่ทราบชะตากรรม จนกระทั่งค่ำมืด ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบเรือ และพนักงานของโรงแรมที่สูญหายไปด้วย และขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้หยุดทำการค้นหาแล้ว

ทั้งนี้สำหรับพนักงานของโรงแรมอีกคนที่หายไปนั้นทราบชื่อคือนายมูฮัมหมัดอามี สาเห๊าะ อายุ 24 ปี พนักงานแผนกกีฬาและสันทนาการขณะเกิดเหตุได้เกาะติดอยู่กับเรือ และได้สวมใส่เสื้อชูชีพ โดยในเบื้องต้นได้รับแจ้งจากผู้รอดชีวิตว่า หลังจากที่ว่างเว้นจากงานประจำในค่ำวานนี้ ได้ร่วมกับเพื่อนนำเรือใบแฝดออกไปแล่นใบ ซึ่งขณะนั้นทะเลมีคลื่นสูงและลมพัดแรง ทำให้เรือเกิดพลิกคว่ำและไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ ตน จึงตัดสินใจว่ายน้ำขึ้นฝั่ง เพื่อไปขอความช่วยเหลือ ส่วนเพื่อนพนักงานอีกคนนั้น ซึ่งได้สวมเสื้อชูชีพ และได้เกาะติดอยู่กับเรือด้วย และมาทราบภายหลังว่าเรือลำดังกล่าวได้จมหายไปในทะเล ส่วนเพื่อนนั้นไม่ทราบว่าหายไปไหน

ที่มา-เสียงใต้รายวัน


 

Create Date : 04 มกราคม 2551    
Last Update : 4 มกราคม 2551 10:07:29 น.
Counter : 312 Pageviews.  

ภูเก็ตนำร่อง ทำแผนชุมชนร่วมบริหารจัดการท้องถิ่นเตรียมแบ่งงบปี 51ภูเก็ตนำร่องจัดทำแผนพัฒนาชุมชนฯขอใช้เงิน 123 ล้านบาท

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ วันที่ 3 ม.ค.นี้ ที่ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้ร่วมประชุมทางไกล ถ่ายทอดผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นท์จากทำเนียบรัฐบาล สู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด หรือ กนพจ. ร่วมกับ สถาบันดำรงเดชานุภาพจัดการประชุม ชี้แจงการจัดทำแผนฯระดับจังหวัด โดยมี นาย พงศ์พโยม วาตภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
สาระสำคัญได้มีการชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินงานตาม พรบ.การบริหารราชการแผ่นดิน และ พรฎ.งบประมาณฉบับใหม่ ซึ่งคณะกรรมการพระราชกฤษฏีกากำลังมีการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญฯ 2550 ซึ่งแต่ละจังหวัดจะต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาระดับชุมชน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.2552 ต่อไป
นายวรพจน์ ได้กล่าวถึงการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2551ซึ่งนอกจากงบภาระกิจหลักจากกระทรวง ทบวง กรม แล้วยังแบ่งเป็น งบบริหารงานผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ได้รับอุดหนุนงบประมาณจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานราชการต่างๆได้จัดทำโครงการเพื่อของใช้งบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด และ งบประมาณตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข จำนวน 123 ล้านบาท ที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบวาระแห่งชุมชน ซึ่งภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดทำเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่างๆ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ
นายแนบ สินทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.ภูเก็ต ได้เผยถึงการจัดทำแผนชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น 143จุดทั้วทั้งจังหวัด แยกเป็น 90หมู่บ้าน และ 53 ชุมชน ซึ่งโครงการต่างๆ ที่มีการเสนอขอรับงบประมาณจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ตาม พระราชกฤษฎีกางบประมาณฯฉบับใหม่ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 70%ผู้ว่าฯภูเก็ตอนุมัติงบบริหารล๊อตแรก5ล้าน

เวลา 13.00 น.วันที่ 3 ม.ค.นี้ นาย วรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในการประชุมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นายวรพจน์ รัฐสีมา ได้กล่าวถึงงบประมาณบริหารงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2551จำนวน 10ล้านบาท โครงการที่หน่วยงานต่างๆได้เสนอขอใช้งบประมาณจำนวน 16 โครงการ พร้อมกับกล่าวถึงหลักการอนุมัติที่ได้จัดแบ่งงบประมาณ 80 % ไว้สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ส่วนที่เหลือไว้สำหรับการดำเนินนโยบายระดับชาติ และ การบริหารจัดการด้านต่างๆของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีเกณฑ์การอนุมัติโครงการที่จะต้องดำเนินงานภายในเดือนมีนาคม จำนวน 5 ล้านบาท
ทั้งนี้ ได้มีการเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุน 8 โครงการ ได้แก่ การก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ในพื้นที่อ่าวรายัน ม.6 ต.เชิงทะเล ของ สภ.เชิงทะเล จำนวน 500,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานของ ตำรวจทางหลวง จำนวน 150,000 บาท โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 70,000 บาท โครงการบริหารจัดการเครือข่าย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ จำนวน 100,000 บาท โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินแก่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 153,600 บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานจังหวัดฯ จำนวน 1,500,000 บาท โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครอง จำนวน 150,000 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำนักงานจังหวัดฯด้านการบริการประชาชนจำนวน 350,000 บาท และโครงการ ตรวจควบคุมร้านค้าของเก่ากว่า 390 ร้านทั่วจังหวัดฯ ของฝ่ายปกครองฯ จำนวน 150,000 บาท
ทั้งนี้ยังมีมติไม่เห็นชอบต่อโครงการที่หน่วยงานนำเสนอ ซึ่งเห็นว่าซ้ำซ้อน หรือไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วน อาทิ การจัดซื้อเครื่องนอน และให้ความรู้ด้านการรับมืออุบัติภัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ การติดตั้งระบบทวนสัญญาณ วิทยุสื่อสารของสภ.ถลาง โครงการ ปั้นดินให้เป็นดาว ของ สภ.ฉลอง โครงการเพิ่มประสิทธภาพการจัดเก็บข้อมูลของ สภ.เมืองภูเก็ต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลของ หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฝ่ายปกครองจังหวัดฯ
นายวรพจน์ ยังมีคำสั้งให้หน่วยงานไปปรับโครงการต่างเพื่อขอใช้งบประมาณที่เหลืออยู่กว่า 5,000,000 บาท อาทิ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดฯ ได้ประเมินจุดเสื่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั่วจังหวัดทั้ง 10 จุด และยังแนะนำให้เสนอโครงการในเวทีประชาคมเพื่อนำเข้าสู่แผนพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณตามยุธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ที่มีอยู่ถึง 123 ล้านบาท ต่อไป


 

Create Date : 03 มกราคม 2551    
Last Update : 3 มกราคม 2551 18:20:38 น.
Counter : 307 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Valentine's Month


 
นายไวรัส
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนุ่มวายร้าย นายตู่ศักดิ์
Friends' blogs
[Add นายไวรัส's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.