welcome to my Blog
Group Blog
 
All blogs
 

รอ พรบ.ติดดาบ คณะกรรมการสิทธิมนุยชน

จัดเวทีสางปัญหาที่อยู่อาศัย อ้างอำนาจรัฐธรรมนูญไทย ให้อำนาจฟ้องร้องหน่วยงานดำเนินงานขัดกฏหมาย ประธานอนุฯที่ดิน ชี้ รธน.40 เขียนให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ เป็นเพียงเสือในกระดาษ ภายหลังภัยพิบัติ หน่วยงานรัฐ และ เอกชน เข้ายึดครองที่อยู่อาศัยชาวบ้าน ยังไม่สามารถปัญหา

เมื่อเวลา 10.00 วันที่ 14 ม.ค.นี้ น.ส.อาภร วงษ์สังข์ ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิที่อยู่อาศัย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ “เหลียวหลัว แลหน้า สิทธิที่อยู่อาศัย” โดยมี ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิที่อยู่อาศัย หน่วยงานราชการ จากภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและการแก้ไข ที่ห้องจามจุรี รร.ภูเก็ตเมอร์ลิน
ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอปัญหาทั้งกรณีข้อพิพาษของชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐ และ เอกชน อาทิเช่น จ.พังงา ที่บ้านน้ำเค็ม ภายหลังสึนามิ หน่วยงานรัฐได้ออกประกาศเขตป่าชายเลนเสื่อมโทรมทับที่โฉนดที่ ซึ่งหน่วยงานรัฐเคยออกให้ ในจังหวัดกระบี่ ที่บ้านทับตะวัน ภายหลังภัยพิบัติ ซึ่งหน่วยงานราชการได้ย้ายชาวบ้านมาในพื้นที่ของเอกชนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์และกลับมาฟ้องร้องชาวบ้านที่รัฐฯจัดการให้ตนเข้ามาอยู่ ใน จ.ตรัง ที่ เกาะมุก หน่วยงานราชการจัดที่ให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่ในเขตอุทยานโดยไม่ได้มอบเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ขณะที่นายทุน สามารถสร้างรีสอร์ทในพื้นที่ดังกล่าว
สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังพบว่า หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือ อบต.ได้นำปัญหาเกี่ยวกับสิทธิที่อยู่อาศัยและสาธารณูโภคมาใช้กดดันให้ประชาชนที่ประสบปัญหามาเข้าร่วมสนับสนุนฝักฝ่ายตนในการเลือกตั้งท้องถิ่น และกับการบรรเทาปัญหา สำหรับกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องร้อง ยังคงยืดเยื้อและไม่มีทีท่าว่าจะยุติ
นางอาภร ได้เผยถึง การดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญฯ ปี 2540 ที่มีหน้าที่แค่การเสนอให้ คณะรัฐมนตรี ไม่มีอำนาจในการดำเนินงานจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือจัดการกับหน่วยงานฯที่การกระทำอันขัดต่อสิทธมนุยชน โดย รธน.ฉบับใหม่ หาก ครม.ไม่ดำเนินการตามคำเสนอ คณะกรรมการสิทธิ์ฯ สามารถรายงานต่อรัฐสภา หรือ ฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย พร้อมทั้งเสนอเรื่อง ต่อศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดการกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่กำลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างฯ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 

Create Date : 18 มกราคม 2551    
Last Update : 18 มกราคม 2551 19:21:04 น.
Counter : 180 Pageviews.  

เริ่มทยอยปรับราคาสินค้า

การค้าฯภูเก็ตเริ่งขยายโครงการธงฟ้า
ต้อนรับการปรับราคาสินค้าไตรมาสแรก

วาสนา อุตสารหัมย์ การค้อภายในจังหวัดภูเก็ต ได้เผยถึงภาวะราคาและการกัดตุนสินค้าภายหลังจากรมการค้าภายในกระทรวงพานิชย์ การพิจารณาอนุมัติให้ขึ้นราคาสินค้าตามต้นทุนที่เปลี่ยนไปในหลายรายการในไตรมาสแรกของปีนี้ พร้อมกับมาตรการในการช่วยเหลือผู้บริโภค โดย ขอความร่วมมือผู้ผลิตให้ชอลการขึ้นราคาโดยการชลอปรับราคาออกเป็นสองช่วง

“ในระยะแรกโดยเฉพาะน้ำมันพืชที่มีการปรับราคาสูงขึ้น 6.50 บาทนั้น ยังไม่พบว่ามีการกักตุนสินค้า หรือสินค้าขาดตลาดเพราะภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง สำหรับในระยะแรกจะปรับขึ้นประมาณ 3 บาทตามมาตรการที่กรมการค้าฯ ได้ขอให้ชลอการขึ้นราคา” นางวาสนากล่าว

การค้าภายในจังหวัด ยังกล่าวถึงการเร่งขยายโครงการธงฟ้า จำหน่วยสินค้าราคาถูก เพื่อลดภาระค้าครองชีพที่สูงขึ้น โดยการชักชวนร้านค้า รถเข็นมาเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น แล้ว สนง.การค้าภายในจังหวัดภูเก็ต ยังร่วมกับห้างสรรพสินค้าในจังหวัด จัดมุมธงฟ้า โดยจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า 20 รายการมาจำหน่ายในราคาที่ลดลงร้อยละ 2-20 อาทิ ข้าวสาร น้ำปลา นมข้นหวานฯลฯ
 

Create Date : 18 มกราคม 2551    
Last Update : 18 มกราคม 2551 19:18:51 น.
Counter : 201 Pageviews.  

นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมวันเด็กแห่งชาติผศ.อนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสามภาษา ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ภูเก็ต ได้เป็นประธานในเปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการวัยใส ใฝ่ใจธรรมะ โดยมี น.ส.สดศรี ตัญสุธัญลักษณ์ ผอ.ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณาจารย์ นักเรียนเข้าร่วมที่ศาลาวัดสะปำธรรมาราม ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
นาง ดวงละออ ถิ่นธานี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสามภาษา ได้เผยถึงกิจกรรมสนองนโยบายคุณธรรมนำความรู้ ซึ่งได้จัดค่าคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการวัยใสใฝ่ใจธรรมะ เพื่อให้นักเรียนยึดคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีความนอบน้อม คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ไปใช้พัฒนาบุคลิกภาพและนำไปประยุกษ์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 84 คน เข้าร่วม
ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิด ทุกคนได้ร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อนกิจกรรมซึ่งมีพระวิทยากรจากวัดธารน้ำไหล(สวนโมกขพลาราม) มาให้ความรู้ในกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 มกราคม นี้ รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ฝึกร่างกายและจิตใจ

 

Create Date : 14 มกราคม 2551    
Last Update : 14 มกราคม 2551 9:09:52 น.
Counter : 583 Pageviews.  

เปิดธนาคารปูรัษฎา บวชป่าชายเลนเมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 10 ม.ค.นี้ นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไพเราะ ศุทธาภรณ์ ประมงจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนได้ร่วมพิฝีบวชป่าชายเลน และ เปิดธนาคารปูรัษฎา ที่ชุมชนซอยกิ่งแก้ว ม.3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ตนาย จรัญ ธัญญอุดร ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน ชุมชนซอยกิ่งแก้ว ได้เผยถึง พื้นที่ในชุมชนซึ่งอดีตเป็นเหมืองแร่ดีบึก ซึ่งหลังจากสัมปะทานเหมืองแร่ได้สิ้นสุดลงเมื่อ 20 ปีก่อน ก็มีคนงานและประชาชนทั่วไปเข้ามาจับจองใช้เป็นที่อยู่อาศัย จนปัจจุบันมีจำนวนถึง 6,000 คน จากการขยายตัวของประชากรซึ่งทำให้มีการรุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น กระทั่งปี พ.ศ.2547 หน่วยงานราชการได้เข้ามาจัดระเบียบป้องกันแนวเขตป่าชายเลนที่เหลืออยู่โดยให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษา แต่ก็ยังผู้รุกล้ำผืนป่าอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันดูแลรักษาป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสัมคัญต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่ง แหล่งทำกินของชาวประมงพื้นบ้าน ได้จัดทำโครงการ ธนาคารปูรัษฎา เพื่อให้ชาวประมงนำปูไข่ที่จับได้มาปล่อยทิ้งไว้ในกระชัง เปิดโอกาสให้ขยายพันธ์ตามธรรมชาติก่อนจะนำไปใช้ประโยชน์ โดยโอกาสเปิดธนาคารปูครั้งนี้ จึงได้จัดให้มีการปล่อยปู และพิธีบวชป่า ให้ชาวบ้านมาร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนาเรื่อง ธรรมะ กับ การอนุรักษ์ธรมชาติ และบวชป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกระตุ้นสำนึกของผู้ที่คิดจะมารุกล้ำทำลายทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้เกิดจากแผนพัฒนาชุมชน ตามพรบ.งบประมาณฯ ฉบับใหม่ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันการกำหนดแผนชุมชนและจัดการบริหารโครงการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
 

Create Date : 10 มกราคม 2551    
Last Update : 14 มกราคม 2551 15:33:36 น.
Counter : 356 Pageviews.  

กกสิทธิ์ฯลงดาบผู้อนุญาติเอกชนผุดมารีน่า

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงดาบคณะกรรมการพิจารณาสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำจ.ภูเก็ต กรณีท่าเรือสำราญของเอกชน ทางด้านมารีน่าอ่าวยามู สถาบันวิจัยฯระบุชัดขัดกฏหมาย
เมื่อวันที่ 7 ม.ค.นี้ นาย วสัน พานิช ประธาน อนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำ ชายฝั่ง แร่ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะฯได้ประชุมรับฟังข้อเท็จจริงการร้องเรียนด้านทรัพยากรสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมโดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องยูงทอง ร.ร.ภูเก็ตเมอร์ลิน
นาย วสัน ได้เผยถึง คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งได้เดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรุกที่ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า-ท่าจีน การก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญกีฬา หรือ มารีน่าอีก ในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อ.เมือง และ โครงการมารีน่าอ่าวยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง

สำหรับการรุกที่ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า-ท่าจีน ต.รัษฎา อ.เมือง ซึ่งมีการทำลายป่าปรับหน้าดินเนื้อที่หลายสิบไร่ ซึ่งทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตารวจสอบพบการออกโฉนด และ การขอออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 41-30-12 ไร่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดได้คัดค้านการออกโฉนดดังกล่าวพร้อมแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งคณะอนุกรรมการสิทธิ์ได้ลงตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมาการประชุมในช่วงเช้าวันนี้ ได้มีการรับฟังข้อเท็จจริงเรื่องโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญกีฬา หรือ มารีน่าอ่าวฉลอง อ.เมือง ซึ่งทางกรมขนส่งทางน้ำและพานิชนาวี ได้สนับสนุนงบประมาณให้อบจ.ภูเก็ต ดำเนินงานพัฒนาศูนย์บริการเกี่ยวกับการเดินทางของชาวต่างชาติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันมีการเดินทางเข้ามาโดยเรือสำราญเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการในระยะที่ 2 ที่ขยายท่าเทียบเรือสำราญ 40 เป็น 140 ลำ ที่ต้องมีการสร้างเขื่อนกันคลื่น ได้มีการคัดค้านจากเครือข่ายประมงพื้นบ้าน เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จนทำให้มีคำสั่งระงับโครงการดังกล่าวช่วงบ่ายวันเดียวกันได้มีการประชุมรับฟังข้อเท็จจริงในการก่อสร้างโครงการท่าเรือสำราญอ่าวยามู อ.ถลาง ซึ่งทางบริษัทเอกชน ได้ขออนุญาติให้มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญพร้อมรีสอร์ทขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธานฯ ขณะที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านในการปิดกั้นเส้นทางสาธารณะ และรายงานถึงผลกระทบด้านสภาพแวดล้อม อีกทั้งขัดต่อกฏหมายสาธารณประโยชน์ ใน พรบ.การประมง และขัดต่อประกาศควบคุมการก่อสร้างอาคารของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้จังหวัดไม่สามารถอนุญาติโครงการดังกล่าวทั้งนี้ ยังมีรายงานถึงการอนุญาติให้มีการก่อสร้างท่าเรือสำราญ หรือมารีน่าในจังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในอ่าวภูเก็ต และ อ่าวพังงา โดยนาย วสันต์ เผยถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธมนุษยชนแห่งชาติ ได้เสนอให้ลงโทษ คณะกรรมการพิจารณาการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจ.ภูเก็ต สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯจะได้รวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
 

Create Date : 07 มกราคม 2551    
Last Update : 8 มกราคม 2551 14:08:40 น.
Counter : 299 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

นายไวรัส
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนุ่มวายร้าย นายตู่ศักดิ์
Friends' blogs
[Add นายไวรัส's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.