welcome to my Blog
Group Blog
 
All blogs
 

คนทำข่าว-4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันนี้ "วันสิ่งแวดล้อมไทย" ครับ
หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมด้านการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยในช่วงเช้า ที่ หาดกะรน เทศบาลตำบลกะรนได้ร่วมกับ หน่วยงานต่าง พร้อมทั้งประชาชน ทำความสะอาดเก็บหวดชายหาด ทางด้าน สำนักงานสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต ได้จัดงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย ขึ้นที่สวนสาธารณะปลายแหลมสะพานหิน

วันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ถือกำเนิด เกิดขึ้นกระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่ บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน ที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นจุดเคลื่อนไหวในการดำเนินงาน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานรัฐ


ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวะภาพ จากขยะอินทรีย์ ที่นำมาจากการคัดแยกขยะจากต้นทาง

ได้คัดลอกพระราชดำรัสตอนหนึ่งมาแสดงไว้ครับ

"วันก่อนนี้เราพูดถึงปัญหาว่า เมืองไทยนี้อีกหน่อยจะแห้ง ไม่มีน้ำเหลือจะต้องไปซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งก็อาจเป็นได้ แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคำนวณดูน้ำในประเทศไทยที่ไหลเวียนนั้นยังมีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารให้ดี ถ้าบริหารให้ดีแล้ว มีเหลือเฟือ มีตัวเลขแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ไปแยกแยะตัวเลข เหมือนที่ได้แยกแยะตัวเลขของคาร์บอน น้ำนั้นน่ะ ในโลกมีมากแล้วที่ใช้จริงๆ มันเป็นเศษหนึ่งส่วนหมื่นของน้ำที่มีอยู่ อาจไม่ถึง ก็ต้องบริหารให้ดีเท่านั้นเอง เดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำ น้ำนี้จะต้องใช้ให้ดี คือ น้ำนั้นมีคุณอย่างที่เราใช้สำหรับบริโภค น้ำสำหรับการเกษตร น้ำสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมดนี้ต้องใช้น้ำที่ดี หมายความว่าน้ำที่สะอาด

น้ำมีมากในโลก เป็นน้ำทะเลส่วนใหญ่ซึ่งจะใช้อย่างนี้ไม่ได้แล้ว นอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ที่กำลังมีมากขึ้นก็คือ น้ำเน่า จะต้องป้องกันไม่ให้มีน้ำเน่า น้ำเน่าจะมีอยู่เสมอ แต่อย่าให้น้ำเน่านั้นเป็นโทษมากเกินไป ฉะนั้น นี่เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติ แล้วก็ถ้าไม่จัดการโดยเร็วเราจะนอนอยู่ในน้ำเน่า น้ำดีจะไม่มีใช้แม้จะไปซื้อน้ำจากต่างประเทศมา ก็กลายเป็นน้ำเน่าหมด เพราะว่าเอามาใช้โดยไม่ได้ระมัดระวัง

ถ้าเรามีน้ำแล้วมาใช้อย่างระมัดระวังข้อหนึ่ง และควบคุมน้ำที่เสียอย่างดีอีกข้อหนึ่ง ก็อยู่ได้ เพราะว่าภูมิประเทศของประเทศไทย ยังให้ ใช้คำว่า ยังให้ ก็หมายความว่า ยังเหมาะแก่การอยู่กินในประเทศนี้ ไม่ใช่ไม่เหมาะ ประเทศไทยนี้เป็นที่ที่เหมาะมากในการตั้งถิ่นฐาน แต่ว่าต้องรักษาเอาไว้ไม่ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสวนเป็นนากลายเป็นทะเลทรายก็ป้องกันได้ ทำได้"มหัสจรรย์เหงือกปลาหมอ สมุนไพรสารพัดประโยชน์
ที่เป็นผลิตผลจากป่าชายเลน ที่น้องๆมาใช้เป็นส่วนประกอบคุ๊กกี้ ปลาฉิ้งฉ้าง น้ำชา ฯลฯ


นอกจากปัญหาโลกร้อนที่ทำปรากฏการณ์ทางธรรมชาติปรวนแปรไป
ซึ่งสร้างความหวั่นไหวให้ผู้คนทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติเผ่าพันธ์
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในเมืองใหญ่อย่างภูเก็ต
คือ ปัญหาขยะ


ประติมากรรมรีไซค์เคิ้ล ที่นักศึกษาว.เทคนิคส่งเข้าประกวด

จากตัวเลขประมาณขยะบนเกาะภูเก็ต ที่มีสูงถึง 470 ตัน/วัน ในปี 2547
และเพิ่มสูงขึ้นเป็นวันละ 500 ตัน/วัน ในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นปีละ 7%
ขณะที่ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต ที่รองรับขยะทั้งเกาะได้เพียงวันละ 250-270 ตัน ต่อวัน
ที่เหลือต้องใช้วิธีฝั่งกลบ และตกหล่นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
ขณะที่ โครงการเตาเผา หัวที่ 2 มูลค่ากว่า พันล้านบาท
ที่อยุ๋ในขั้นตอนการศึกษา หาระบบ เทคโนโลยี
ที่น่าจะนำมาใช้กำจัดขยะในจังหวัดภูเก็ต
กว่าจะแล้วเสร็จ อย่างไวสุดก็อีก 3 ปี
(นี่แหละระบบราชการไทย)

งานสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งนี้จึงเน้นไปที่ การจัดการขยะมูลฝอย
เนื่องจากผลการศึกษา ที่พบว่า ร้อยละ 60 ของขยะทั้งหมด
เป็นขยะเปียก หรือขยะอินทรี ซึ่งหากสามารถคัดแยกออกมาได้
จะทำให้เหลือปริมาณขยะที่ เตาเผา สามารถรองรับได้
ซึ่งปัจจุบัน มี 6 หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ร่วมโครงการคัดแยกขยะ
ก่อนนำส่งเตาเผา แยกไปส่งโรงงานปุ๋ยเทพกระษัตรีย์
เป็นโรงงานแห่งแรก ที่เกิดขึ้นเพื่อจัดการขยะอินทรีย์
พร้อมๆกับการรณรงค์ให้มีการคัดแยกต้นทาง
อาศัยส่วนร่วมจากประชาชนในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ


รับบริจาคขยะครับ

*ทราบหรือไม่ว่า รายได้จากการคัดแยกขยะรีไซค์เคิ้ลของคนเก็บขยะของเทศบาล อบต. ก่อนส่งเตาเผา
ทำให้พวกเค้ามีรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทเลยที่เดียว


เมล็ดพันธุ์พระราชทาน ที่นำมาแจกจ่ายให้เอาไปปลูกกันครับ

ช่วงเย็น ได้มาร่วมงาน จุดเทียนชัยถวายพระพร ที่วัดลัฏฐิวนาราม
เป็นวัดที่บ้านผมเอง ผูกพันธ์กันมาตั้งแต่เด็ก ตอนบวช ก็มาบวชวัดนี้ละครับ


ครอบครัว ชาวนอร์เวย์ ใส่เสื้อเหลืองมาร่วมงานจุดเทียนชัยด้วย

งาน 5 ธันวามหาราช ที่วัดนี้ จัดมาเป็นปีที่ 20 แล้วครับ
คิดแล้วรำลึกถึงความหลัง ตอนปั่นจักรยานไปดูหนังกลางแปลง
พระครูเมตตรภิรม เข้าอาวาส ท่าจะรับมาฉายในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม
ก่อนงานจะใหญ่ขึ้นๆทุกปี หลังๆมีมโหรสพ มีการรับนักร้องชื่อดัง


พิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะ ก่อนจะร่วมกล่าวถวายพระพร และจุดเทียนชัย


หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมถวายพระพรชัย

ได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธี

คนนี้ประธานจัดงานครับ นายณัฏฐ์พงศ์ วิมลพันธ์ นายก อบต.ฉลอง

จุดเทียนชัยถวายพระพร

เด็กๆ ร้องเพลงพ่อของแผ่นดินได้ทุกคนเลยครับ (ร้องเสียงดังด้วย)

ไฮไลท์ อยู่ที่พลุเฉลิมพระเกียรติ 161 นัดรูปแบบก็เหมือนงานวัดทั่วไป ที่มีเครื่องเล่นและแสดงสินค้ากลับมาที่หน้าเวที คนยังแน่นอยู่เลย


รำโนราห์ของแท้ต้องมีท่านี่ครับ

ปิดท้ายด้วยรูปนี้ครับ ตาพรานบุญ
 

Create Date : 04 ธันวาคม 2550    
Last Update : 5 ธันวาคม 2550 1:42:02 น.
Counter : 1135 Pageviews.  

ข่าวคราวความเคลื่อนไหว 3 ธ.ค.

หายไปหลายวัน กิจกรรมเยอะอย่างแรง
เริ่มจากวันศุกร์ ที่ผ่านมา ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต
นอกจากประธานบอร์ด การท่าฯ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร
จะเดินทางลงพื้นที่มารับทราบปัญหา ความแออัด ของท่าอากาศยาน
เพื่อการเตรียมการขยายพื้นที่กันขนานใหญ่


นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ พล อ. สพรั่ง กัลยาณมิตร ประธานบอร์ด ทอท.

สื่อมวลชน ต่างพุ่งเป้าความสนใจไปที่ปัญหาระหว่าง
การท่าฯภูเก็ต vs สหกรณ์รีมูซีน
หลังจากการท่า ปรับลดจำนวนรถบริการของสหกรณ์
และเปิดประมูล ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ เข้ามารับสัมปทาน
บริการร่วมกับ รีมูซีน และ แท๊กซี่มิเตอร์


นาวาอากาศตรี พรชัย เอื้ออารี ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการเปิดซองประมูล รถบริการขนส่งผู้โดยสารในท่าอากาศยาน


หลังจากเปิดซอง ผลการแข่งขัน บ.ไม้ขาวบริการ เป็นฝ่ายชนะการประมูล
ได้รับสัมปทาน รถยนต์ขนาดความจุเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000 cc จำนวน 80 คัน
โดยนาวาอากาศตรี พรชัย เอื้ออารี ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต
ได้เผยถึงการบริหารจัดการภายในที่ต้องการป้องกันการผูกขาดการให้บริการ
และเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ

"การแข่งขันที่ไม่หยุดยั้ง ทำให้เกิดความพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน"

เมื่อต้องมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม(กันตามกติกามารยาท)
ทั้งรีมูซิน รถตู้ แท็กซี่มิเตอร์ก็ต้องพัฒนาการให้บริการ
ประโยชฯนั้นย่อมเกิดแก่ลูกค้า
และภาพลักษณ์ด้านบริการ การท่องเที่ยวในท้องถิ่น


นายพงศ์โพยม วาศภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ ธกส.กับการพัฒนาอันดามัน

บ่ายวันเดียวกัน...ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดงาน
"ธ.ก.ส. กับการพัฒนาอันดามัน"
ว่าด้วยการให้สินเชื้อแก่ท้องถิ่น ซึ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการเศรษฐกิจ ทรัพยากร และ พลังงาน
ตามแนวทางพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินแก่ชาวบ้าน ที่ผ่านมา
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ไม่สามารถที่จะนำทุนที่ได้จากสินเชื้อ
มาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เห็นได้จากผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
ซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินส่งผลกระทบให้เกิดความเดือดร้อนจนถึงปัจจุบัน
ทาง ธกส.จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะเกษตรกร
มีความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินทุนและทรัพยากร
พร้อมทั้งจัดเวทีชุมชนเพื่อหาแนวทางกำหนดแผนพัฒนาต่อไป


การแสดงของนิสิต ม.สงขลานครินทร์ ในงานแถลงข่าว มอ.วิชาการ ประจำปี 2550

วันเดียวกัน ผศ.ดร. เมธี สรรพานิช รองอธิการบดีเขตการศึกษาภูเก็ต ม.สงขลานครินทร์
ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2550
หรืองาน PSU OPEN WEEK ที่ได้จัดติดต่อมาเป็นปีที่ 4
มีกิจกรรมหลากหลาย เช่นทุกปี ในระว่างวันที่ 6-8 ธ.ค.นี้ค่ำวันเดียวกัน มีโอกาสได้ไปชมการแสดงที่ โรงแรมเลอ เมอร์ริเดียน
โดย ไทยแลนอีลิคการ์ด จัดงานเลี้ยงสมาชิกนักลงทุนชาวต่างชาติ
เพื่อให้ข้อมูลด้านการลงทุน และแนวโน้มทางเศรษฐกิจและการลงทุนในจังหวัดภูเก็ต

วันหยุดสุดสัปดาห์ กิจกรรมกีฬาเพียบ
เทนนิสเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งมีนักกีฬาเยาวชน
ตะกร้อ วีโก้ มหกรรมกีฬาไทคัพ แอโรบิกศ์ทูบีนัมเบอร์วัน
จักยานยนต์วิบาก เรือใบคิงส์คัพ รีกัตต้า
ชมได้ที่บล๊อคกีฬาอันดามัน


นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในงาน ผู้ว่า พบ สื่อ

วันจันทร์แรก ของเดือนใหม่ เป็นคิวของท่านพ่อเมือง
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ในงาน ผู้ว่าฯ พบสื่อ ประจำเดือนธันวาคม
ประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย พิธียิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ
โดย กองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการจัดขึ้นในเช้าวันที่ 5 ธันวาคมนี้
โดยจะมีกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 09.00 น.
ก่อนจะมีพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ ยังมี การเปิดอาคารแห่งสัญลักษณ์เสด็จพระราชดำเนินฯ
ณ หาดสุรินทร์ และโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
โดยสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ณ ชายหาดบ้านบางคณฑี ต.ราไวย์
และ บ้านป่าหล่าย ต.ฉลอง ในวันที่ 6 ธันวาคม
และยังมีการแถลงข่าว มาตการควบคุมราคาสินค้า ของพาณิชย์จังหวัดฯ และการจัดงาน 4 ธันวา วันสิ่งแวดล้อมไทย


กลุ่มชาวบ้านแห่มาขอพบผู้ว่า ขอทราบความคืบหน้า กรณี นายทุนรุกที่ป่าชายเลน

ส่งท้ายด้วยกลุ่มชาวบ้าน ที่บุกศาลากลางฯ ติดตามความคืบหน้า
เกี่ยวกับการบุกรุกป่าชายเลน คลองบางชีเหล้า กว่า 100 ไร่
ซึ่งนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ได้มอบหมายให้ นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าฯชี้แจงกับกลุ่มแกนนำ ถึงการดำนเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพบว่ามีการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์ ทำที่ป่าสงวน
และอยู่ในขั้นตอนการนำผลการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดีกรมที่ดิน


นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมชี้แจ้งกลุ่มแกนนำชาวบ้าน ที่เดินทางมาติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนนายทุนบุรุกป่าชายเลน คลองบางชีเหล้า
 

Create Date : 03 ธันวาคม 2550    
Last Update : 3 ธันวาคม 2550 18:06:48 น.
Counter : 413 Pageviews.  

งานลอยกระทงเทศบาลกะทู้นายประเสริฐ ขางวกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลกะทู้ ได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2550และการแข่งกะทู้มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2550 ท่ามกลางสื่อมวลชน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม สำนักเทศบาลตำบลกะทู้ จ.ภูเก็ต

นายประเสริฐ ได่กล่าวถึฃ งานวันลอยกระทง โดยเทศบาลตำบลกะทู้ ในปีนี้ กำหนดให้มีกิจกรรมขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24พ.ย.นี้ โดยมีขบวนพาเหรดของประชาชนทั้ง 16 ชุมชน การปล่อยโคมลอยฌฉลิมพระเกียรติ การประกวดกระทงระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งการประกวดนางนพมาศ และ หนูน้อยนพมาศ ชิงเงินรางวัลสูงถึง 130,000 บาท และการแสดงของนักเรียน นักศึกษา และการแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องชื่อดัง

นายกเทศบาลฯ ยังกล่าวถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยกิจกรรมปีนี้กำหนดให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และเพื่อรักษาสภาพน้ำในเขื่อนบางวาด เทศบาลได้จำกัดบริเวณ และวางอวนกั้นกระทงไว้ในขอบเขตก่อนจะมีการจัดเก็บให้แล้วเสร็จในวันรุ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการส่งเสริมกิจกรรมสืบสานประเพณี ส่งเสริมให้เยาวชนปละประชาชนได่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง โดยการประกวดกระทง ซึ่งทางเทศบาลสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ให้สถาบันการศึกษา แห่งละ 3,000 บาท พร้อมเงินรางวัล 6,000 4,000 และ 2,000 บาท ซึ่งสถาบันที่จะเข้าร่วม การประกวดกระทง นางนพมาศ และ หนูน้อยนพมาศ สามารถติดต่อสอบามลายอะเอียดเพิ่มเติมได้ระหว่างวันที่ 5-20 พ.ย.นี้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกะทู้ โทร.0-7632-1073 0-7632-1500 ต่อ 107 086 -9522596 ได้ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ นายประเสริฐ ยังกล่าวถึง การแข่งขันกะทู้มินิมาราธอน ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 11 โดยปีมหามงคล 80 พรรษานี้ ได้จัดการแข่งขันวิ่งทางไกล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ โดยใช้เส้นทาง เขตเทศบาลฯ ผ่านเขื่อนบางวาด สนามกอล์ฟ ระยะทาง 13 กม. และ 6 กม. โดยรุ่นประชาชนทั่วไป

นอกจากเหรียญรางวัล ถ้วยเกียรติยศ ยังมีเงินรางวัล ให้แก่ประเภทชาย 3,000 2,000 1,000 800 และ 500 บาท ตามลำดับ ประเภทหญิง เงินรางวัล 2,000 1,500 และ 1,000 บาท ตามลำดับ พร้อมกับ การเสี่ยงจับฉลากหางบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขันแจกรางวัลอีกจำนวนมาก โดยนายประเสริฐ ได้กล่าวถึงการแข่งขันครั้งนี้ เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักกีฬาจากทั่วภาคใต้ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างครึกครื้นเช่นทุกปี

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกะทู้ โทร.0-7632-1073 0-7632-1500 ต่อ 107 086 -9522596 ได้ในวันและเวลาราชการ

 

Create Date : 16 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 19 พฤศจิกายน 2550 19:47:00 น.
Counter : 304 Pageviews.  

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ขยะภูเก็ตพุ่งสูง 500 ตันต่อวันนักเรียนระดับประถม สนุกสนานกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในกระบวนการเรียนรู้ การทัศนศึกษาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 พ.ย.นี้ ที่ ห้องประชุมหลวงอนุภาษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตการศึกษา โดยมีนักเรียน 210 คนจาก 31สถาบันการศึกษา เข้าร่วม ได้รับเกียรติจาก นางรัชนี เอมะรุจิ ผอ.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว นอกจ่ากการบรรยายให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วอล์คแรลลี่ ผจญภัยศึกษาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยวันพรุ่งนี้จะทำชม ผู้เข้าอบรมเดินทางไปยังพื้นที่ทัศนศึกษา พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ การกำจัดขยะอินทรีย์ ที่ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์เทพกระษัตรี การจัดการน้ำ ที่ เขื่อนบางวด และ สำนักงานประปา การจัดการน้ำเสีย ที่ โรงบำบัด เทศบาลนครภูเก็ต และ การอนุรักษ์พลังงาน ที่ สถานีพลังงานทดแทนแหลมพรหมเทพ

ในการบรรยายพิเศษเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต โดย นางอัลชลี วานิช เทพบุตร นายกองค์การบิรหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้เผยถึงผลการสำรวจปริมาณขยะของ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ใน ปี พ.ศ.2547 มีจำนวนสูงถึง 450ตัน ต่อวัน ขณะที่ เตาเผาขยะสามารถรองรับขยะได้เพียง 250 ตัน ต่อวัน
“ ทางกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยโครงการจัดการขยะเปียก ซึ่งมีปริมาณสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 270 ตัน ต่อวัน ด้วยการสร้างโรงผลิดปุ๋ยอินทรีเทพกระษัตรีขึ้น ซึ่งมี ซึ่งมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาได้อีกทางหนึ่ง”

วิทยากร ยังกล่าวถึง การเพิ่มขึ้นของประมาณขยะ ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2550 มีปริมาณถึง 500 ตันต่อวัน หรือ เพิ่มขึ้น 6.37% ต่อปี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหามาตลอดต่อเนื่องทุกปี

ปล.เสียดายที่ไม่มีเวลาไปร่วมสนุก
 

Create Date : 16 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2550 16:09:27 น.
Counter : 302 Pageviews.  

จับหนีภาษี

จับสินค้าหนีภาษี


ฝ่ายสืบสวน และปราบปรามสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ร่วมกับด่านตรวจศุลกากรภูเก็ต โดยราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 นางสาวณัฏฐิกา พงษ์ศรีกูร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นายจักรศลย์ กิฎามร นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวน และปราบปราม ศุลกากรภาค 4 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ประเภทกระเป๋า 4,326 ใบ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ยี่ห้อดังๆ อีกกว่าหนึ่งหมื่นตัว มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ซึ่งจับได้ที่บริเวณบ้านเลขที่ 207 ซอยป่าตองบิชลอร์ด ถนนราชอุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.วันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยผู้ต้องหาเจ้าของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ดังกล่าว คือ นายมาโนช ศรีรัตน์ ได้ยอมรับว่าได้รับซื้อมาจากพ่อค้าที่นำมาส่งจากที่ต่างๆ และขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการควบคุมตัว พร้อมของกลางส่งด่านศุลกากรภูเก็ตดำเนินคดีที่สำนักงานศุลกากร อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายราฆพ กล่าวถึงการจับกุมสินค้าละมิดลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ ว่า เป็นการจับกุมผู้ร่วมขบวนการรายใหญ่ที่ลักลอบนำสินค้ามากักตุนเพื่อส่งขายให้กับพ่อค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจากการสืบสวนทราบว่ามี 3 รายด้วยกัน ส่วนอีก 2 คนที่เหลือ ทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ถ้าเป็นราคาประเมินของศุลกากรนั้นอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านบาท และการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสืบทราบของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร อย่างไรก็ตาม สำหรับภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมาก แต่ในส่วนของการดำเนินการนั้นทางเจ้าหน้าที่ไม่อยากให้กระทบกับการท่องเที่ยว และจะมุ่งเน้นจับกุมในส่วนของผู้ที่ลักลอบนำเข้ามาเป็นรายใหญ่เท่านั้น เพราะถ้าไปไล่จับรายย่อย ภาพที่ออกไปอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 กล่าวถึงการเฝ้าระวังติดตามจับกุมรายอื่นๆ ว่า ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะการลักลอบจำหน่ายสินค้าดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับรัฐทั้งเรื่องของภาษี และการกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้ผลิตสินค้า ซึ่งความเสียหายดังกล่าวมีมหาศาล และได้รับผลกระทบทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการติดตามตรวจสอบพบว่าภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบจำหน่ายสินค้าดังกล่าวมากที่สุด และเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนพื้นที่อื่นๆในความรับผิดชอบก็มีการติดตามเฝ้าระวังเช่นกันแต่มีน้อยกว่าที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวก็นิยมที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้กลับไปใช้ เพราะจากราคาถูกกว่าสินค้าที่จำหน่ายในต่างประเทศ ส่วนการจับกุมนั้นหลังจากนี้จะเพิ่มความเข้มในการดำเนินการกวาดล้างให้มากยิ่งขึ้นและสินค้าที่ตรวจยึดมาได้ทุกชิ้นก็จะมีการทำลายทิ้ง
 

Create Date : 11 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 11 พฤศจิกายน 2550 11:47:45 น.
Counter : 518 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

นายไวรัส
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนุ่มวายร้าย นายตู่ศักดิ์
Friends' blogs
[Add นายไวรัส's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.