welcome to my Blog
Group Blog
 
All blogs
 
เลือกตั้ง ความหวังเล็กๆของคนไทย

เลือกตั้ง 50
ข่าวคราวช่วงก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คงไม่มีอะไรที่จะดึงดูดความสนใจได้มากกว่า การเลือกตั้งทั่วไป ที่จะทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนเดินหน้าไปตามวิถีแห่งประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


ณ หน่วยเลือกตั้ง สถานีอามัยเฉลิมพระเกียรติ ต.ฉลอง ไม่ห่างจากบ้านผมเองความทุกข์ยาก ลำบาก สภาพสังคม ที่ถูกรุมเร้าไปด้วยสารพันปัญหา ซึ่งสร้างความหวาดหวั่นใจ บั่นทอนความมั่นใจในเส้นทางที่คนไทยกำลังก้าวย่างไปข้างหน้า ที่ต้องฝากความหวังไว้กับ บุคคลที่ประชาชนต้องมอบอำนาจให้ไปจัดการกับปัญหาที่กำลังประสบพบเจอ และ ที่ต้องเผชิญต่อไปในอนาคต


ชาวบ้านมารอลงคะแนนกันตั้งแต่เช้า


ที่ผ่านมาผลกระทบต่อบริหารบ้านเมือง ที่สะเทือนถึงสภาพความเป็นอยู่ของทุกผู้คน น่าจะเป็นเหตุให้ประชาชนให้ความสนใจมีความกระตือรือร้นในการออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันเป็นจำนวนมาก คำว่า นอนหลับทับสิทธิ์ เลือนลางไป โดยมีคำว่า คนไทยไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เข้ามาแทนที่ ซึ่งนับเป็นประกฏการณ์ใหม่ในประเทศนี้ ที่อาจจะเคยเห็นการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว


วัดสว่างอารมณ์ สถานที่เลือกตั้ง 3 หน่วยในเขต ตำบลราไวย์


แม้หลายคนจะไม่อยากจะเชื่อว่า บุคคล กลุ่มคน ที่จะเข้าไปทำหน้าที่บริหารราชการบ้านเมือง จะสามารถบันดาลสิ่งที่ตนต้องการ แม้ ความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต สาธารณูปโภค สวัสดิการที่จะสามารถเสริมสร้างความมั่นใจได้ว่า จะอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ได้อย่างสงบสุข


ภายในหน่วยเลือกตั้งอาคารหอประชุมของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์


แต่อย่างน้อยที่สุดก็ได้ ทำหน้าที่ของพลเมือง ของตนในการใช้อำนาจ กากบาทเลือกบุคคลที่ตนไว้วางใจแล้ว ส่วนระบบกลไกที่จะผลักดันประเทศชาติไปตามแนวทางที่คนส่วนใหญ่ต้องการนั้น ก็ต้องฝากความหวังไว้กับผู้ที่มีบทบาท หรือผู้ถืออำนาจ ที่คนไทยกำลังลุ้นอยู่ว่า ใคร หรือกลุ่มบุคคลใดจะได้เข้ามาทำหน้าที่ แม้ชั่วโมงนี้ จะรู้ผลการเลือกตั้งแล้วก็ตาม แต่ก็ยังต้องลุ้นกันว่าพรรคใดจะได้จัดตั้งรัฐบาล


ผู้สมัครเบอร์ 2 เรวัต อารีรอบ มาลงคะแนน ก่อนจะเป็นสส.ภูเก็ตวกกลับมาหน่วยเลือกตั้งวัดลัฎฐิวนาราม ต.ฉลอง


ที่ผ่านมา ประชาชนเคยชินกับการตกเป็นเครื่องมือของฝักฝ่ายต่างๆ เป็นฐานกำลังในการแย่งชิงอำนาจอธิปไตยในการบริหารจัดสรรทรัพย์สินของชาติ เพราะอาจจะยังไม่รู้ซึ่งถึงผลกระทบต่อสภาพสังคมโดยรวม ที่เกิดจากการผลาญทรัพยากรให้หมดไปโดยคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าและคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องลุกขึ้นมาปกป้อง หรือหยุดยั้งการปล้นทรัพย์สินของชาติ ด้วยอำนาจอธิปไตยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 7) ทรงพระราชทานให้คนไทยทุกคน


เอ่อ..ออกจากวัดลัฎฐิ ก็มาเข้าวัดเทพนิมิต....หน่วยเลือกตั้งในเขต ต.วิชิต


ถ้าถามถึงผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ทำให้เห็นความคิด หรือความเชื่อของกลุ่มประชาชนคนไทย ที่แตกต่างกันไป


มีผู้คนมาเข้าคิวกันยาวเหยียด


โดยกลุ่ม นักเล่นหุ้น นายทุนที่อาศัยเครือข่ายธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเงินทุนนอกประเทศ รวมทั้ง เกษตรกร คนระดับล่าง ชนชั้นรากหญ้า ที่ไม่น่าจะเรียกว่า “คนจน“ ได้อีกต่อไป (เพราะคนจนหมดจากประเทศไทยไปตั้งแต่เมื่อ 2 ปี ก่อน) ซึ่งกำลังประสบปัญหาสามารถผ่อนชำระภาระหนี้สินที่มากล้นพ้นตัว และเรียกร้องให้ใช้นโยบายประชานิยม ที่คิดว่าจะเป็นหนทางแบ่งเบาภาระของคนเองและครอบครัว และจำต้องกลายเป็นฐานอำนาจพรรคพลังประชาชน กลุ่มอำนาจเก่า เข้ามาลุ้นเป็นฝ่ายบริหารอีกครั้ง


หน่วยเลือกตั้ง สนง.สาธารณสุข ต.ตลาดใหญ่


ขณะที่ ปัญญาชน คนชั้นกลาง ที่มองเห็นพิษภัย อันตรายจากการบริหารงานที่เอื้อประโยชน์ให้ทุนต่างชาติเข้ามามีอำนาจในระบบเศรษฐกิจภายใน ทำมาค้ากำไรจากทรัพยากรของคนทั้งชาติ เป็นกลุ่มคนที่เทใจให้อีกฝ่าย โดยมีพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งกวาดเก้าอี้ทางภาคใต้ ในเมืองหลวง และจังหวัดที่คนส่วนใหญ่ต้องการ ให้เข้ามาจับขั้วจัดตั้งรัฐบาล ต่อต้านกลุ่มอำนาจเก่า ที่เอาทรัพย์สินสาธารณะ ของคนในชาติไปอยู่ภายใต้อำนาจของเอกชน ปรากฏเป็นผลให้เห็นเป็นคะแนนเสียงของประชาชนกาบัตรเลือกพรรคการเมือง


อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน สถานที่รวบรวมคะแนนบัตรเลือกตั้ง


ตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังรอดูศักยภาพการดำเนินงาน ในจับผิดนักเลือกตั้งที่กระทำการทุจริต หรือการแจกใบเหลือง ใบแดง ของ กกต. ซึ่งผลจะออกมาเป็นเช่นไร ตัวแปรสุดท้ายที่สำคัญที่สุดกลับอยู่ที่ พรรคขนาดกลางอย่าง ชาติไทย และพรรคเล็กที่เหลือ ว่าจะเลือกเป็นฝ่ายบริหาร ร่วมกับพรรคไหน


บัตรลงคะแนนจากหน่วยต่างๆ ทยอยเข้ามาเรื่อยๆในขณะที่ ผู้ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลต่างรู้ซึ้งถึงพฤติกรรม การใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของอดีตผู้นำ ที่อยู่เบื้องหลัง พรรคพลังประชาชน ซึ่งเคยสร้างความชอกช้ำระกำใจให้กับผู้ที่ร่วมสังฆกรรม มานักต่อนักแล้วนั้น ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ ที่แม้เป็นรองด้านเก้าอี้ที่นั่ง แต่เป็นพรรคที่ครองใจคนไทยส่วนใหญ่ ในระบบสัดส่วนนั้น จะทำให้เรามีนายกรัฐมนตรี ที่หล่อที่สุดในประวัติศาตร์ชาติไทย เลยก็ว่าได้
5555
ก็ว่ากันไป


บรรยากาศภายในอาคารรวบรวมหีบบัตรลงคะแนนนายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการฯ ประธาน กกต.ภูเก็ต พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 3 อำเภอมาอำนวยการรวบรวมคะแนน


เราอาจจะเข้าใจว่าอำนาจของประชาชนคนไทยก็หมดไปพร้อมกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งได้สละอำนาจของตนในการบริหารราขชการให้กับกลุ่มบุคคลที่ได้ชื่อว่านักการเมืองไปแล้วนั้น แม้นรัฐธรรมนูญไทยยังให้เสรีภาพและสิทธิ์ในการดำเนินการทางการเมืองตามช่องทางต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติ อำนาจอิทธิพลที่คุกคาม ขมขู่ ควบคุมสิทธิ์ของประชาชนไว้ไม่ต่างจากบ้านป่าเมืองเถื่อนนั้น มันทำให้การใช้อำนาจของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไทยนั้นไร้ความหมาย

เพราะใครๆ ก็รักตัวกลัวตายไม่ใช่หรือ


เหยี่ยวข่าวมาติดตามความเคลื่อนไหวเตรียมรายงานก็ได้แต่ลุ้นว่า ผู้แทนประชาชน จะเห็นผลประโยชน์ของคนในชาติ อย่าปล่อยให้อำนาจทุนเข้ามามีอิทธิพลเหนือความชอบธรรม และช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่


ผู้ประกาศข่าวสาว ช่วยกันเก็บข้าวของ หลังจากมาปักหลักรายงานข่าวแม้นไม่เชื่อเรื่องเวรกรรม แต่ผลของการกระทำที่มีส่วนร่วมสร้างความเดือดร้อนให้คนในชาติ ที่จะย้อนกลับมาสนองในภาคหน้า อย่างแน่นอน
แล้วอย่าหาว่าไม่เตือน


Create Date : 25 ธันวาคม 2550
Last Update : 25 ธันวาคม 2550 22:19:31 น. 2 comments
Counter : 510 Pageviews.

 
ตอนเราไปเลือกตั้ง คนที่รายชื่อยู่ล่างเรา เค้ามาก่อน

เค้าก็มาเซ็นต์ชื่อในช่องเราเฉยเลย แบบว่า จนท. คงเขียนให้ผิด แล้วเค้าก็ไม่ได้ตรวจสอบอีกรอบ

เราเลยต้องไปเซ็นต์ชื่อตรงชื่อเค้าแทน แล้วโยงลูกศรไขว้กันแทน

อิอิ เมอร์รี่คริสต์มาสนะค้า เย้ๆๆๆๆๆ


โดย: เผือกหางหงอก วันที่: 25 ธันวาคม 2550 เวลา:22:47:19 น.  

 
สวัสดีครับ คุณครูทุกท่าน โรงเรียนวัดลักฐิวนาราม (วัดใต้)
ผมเป็นศิษย์เก่า โรงเรียนวัดลักฐิวนาราม ผมเรียนมาตั้งแต่อนุบาล 1-ป.6 ผมได้จบโรงเรียนเมื่อปี2552 ผมจะไม่เคยลืมคุณครูทุกท่านที่สอนผมมา ที่ผมทำความผิดทั้งหลายก็ขอให้คุครู อภัยให้ผมนะครับ ผมรักครู วิแวววรรณ เทพ กับ คุณ ครู กิตพร มากเลยครับ ผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียน ครับ เพื่อคุณครูครับ สาธุ


โดย: ด.ช.เอกลักษณ์ ริหัด เลขที่ 10 IP: 113.53.79.236 วันที่: 27 มีนาคม 2552 เวลา:2:43:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

นายไวรัส
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนุ่มวายร้าย นายตู่ศักดิ์
Friends' blogs
[Add นายไวรัส's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.