welcome to my Blog
Group Blog
 
All blogs
 
คนทำข่าว-4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันนี้ "วันสิ่งแวดล้อมไทย" ครับ
หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมด้านการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยในช่วงเช้า ที่ หาดกะรน เทศบาลตำบลกะรนได้ร่วมกับ หน่วยงานต่าง พร้อมทั้งประชาชน ทำความสะอาดเก็บหวดชายหาด ทางด้าน สำนักงานสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต ได้จัดงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย ขึ้นที่สวนสาธารณะปลายแหลมสะพานหิน

วันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ถือกำเนิด เกิดขึ้นกระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่ บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน ที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นจุดเคลื่อนไหวในการดำเนินงาน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานรัฐ


ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวะภาพ จากขยะอินทรีย์ ที่นำมาจากการคัดแยกขยะจากต้นทาง

ได้คัดลอกพระราชดำรัสตอนหนึ่งมาแสดงไว้ครับ

"วันก่อนนี้เราพูดถึงปัญหาว่า เมืองไทยนี้อีกหน่อยจะแห้ง ไม่มีน้ำเหลือจะต้องไปซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งก็อาจเป็นได้ แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคำนวณดูน้ำในประเทศไทยที่ไหลเวียนนั้นยังมีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารให้ดี ถ้าบริหารให้ดีแล้ว มีเหลือเฟือ มีตัวเลขแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ไปแยกแยะตัวเลข เหมือนที่ได้แยกแยะตัวเลขของคาร์บอน น้ำนั้นน่ะ ในโลกมีมากแล้วที่ใช้จริงๆ มันเป็นเศษหนึ่งส่วนหมื่นของน้ำที่มีอยู่ อาจไม่ถึง ก็ต้องบริหารให้ดีเท่านั้นเอง เดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำ น้ำนี้จะต้องใช้ให้ดี คือ น้ำนั้นมีคุณอย่างที่เราใช้สำหรับบริโภค น้ำสำหรับการเกษตร น้ำสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมดนี้ต้องใช้น้ำที่ดี หมายความว่าน้ำที่สะอาด

น้ำมีมากในโลก เป็นน้ำทะเลส่วนใหญ่ซึ่งจะใช้อย่างนี้ไม่ได้แล้ว นอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ที่กำลังมีมากขึ้นก็คือ น้ำเน่า จะต้องป้องกันไม่ให้มีน้ำเน่า น้ำเน่าจะมีอยู่เสมอ แต่อย่าให้น้ำเน่านั้นเป็นโทษมากเกินไป ฉะนั้น นี่เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติ แล้วก็ถ้าไม่จัดการโดยเร็วเราจะนอนอยู่ในน้ำเน่า น้ำดีจะไม่มีใช้แม้จะไปซื้อน้ำจากต่างประเทศมา ก็กลายเป็นน้ำเน่าหมด เพราะว่าเอามาใช้โดยไม่ได้ระมัดระวัง

ถ้าเรามีน้ำแล้วมาใช้อย่างระมัดระวังข้อหนึ่ง และควบคุมน้ำที่เสียอย่างดีอีกข้อหนึ่ง ก็อยู่ได้ เพราะว่าภูมิประเทศของประเทศไทย ยังให้ ใช้คำว่า ยังให้ ก็หมายความว่า ยังเหมาะแก่การอยู่กินในประเทศนี้ ไม่ใช่ไม่เหมาะ ประเทศไทยนี้เป็นที่ที่เหมาะมากในการตั้งถิ่นฐาน แต่ว่าต้องรักษาเอาไว้ไม่ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสวนเป็นนากลายเป็นทะเลทรายก็ป้องกันได้ ทำได้"มหัสจรรย์เหงือกปลาหมอ สมุนไพรสารพัดประโยชน์
ที่เป็นผลิตผลจากป่าชายเลน ที่น้องๆมาใช้เป็นส่วนประกอบคุ๊กกี้ ปลาฉิ้งฉ้าง น้ำชา ฯลฯ


นอกจากปัญหาโลกร้อนที่ทำปรากฏการณ์ทางธรรมชาติปรวนแปรไป
ซึ่งสร้างความหวั่นไหวให้ผู้คนทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติเผ่าพันธ์
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในเมืองใหญ่อย่างภูเก็ต
คือ ปัญหาขยะ


ประติมากรรมรีไซค์เคิ้ล ที่นักศึกษาว.เทคนิคส่งเข้าประกวด

จากตัวเลขประมาณขยะบนเกาะภูเก็ต ที่มีสูงถึง 470 ตัน/วัน ในปี 2547
และเพิ่มสูงขึ้นเป็นวันละ 500 ตัน/วัน ในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นปีละ 7%
ขณะที่ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต ที่รองรับขยะทั้งเกาะได้เพียงวันละ 250-270 ตัน ต่อวัน
ที่เหลือต้องใช้วิธีฝั่งกลบ และตกหล่นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
ขณะที่ โครงการเตาเผา หัวที่ 2 มูลค่ากว่า พันล้านบาท
ที่อยุ๋ในขั้นตอนการศึกษา หาระบบ เทคโนโลยี
ที่น่าจะนำมาใช้กำจัดขยะในจังหวัดภูเก็ต
กว่าจะแล้วเสร็จ อย่างไวสุดก็อีก 3 ปี
(นี่แหละระบบราชการไทย)

งานสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งนี้จึงเน้นไปที่ การจัดการขยะมูลฝอย
เนื่องจากผลการศึกษา ที่พบว่า ร้อยละ 60 ของขยะทั้งหมด
เป็นขยะเปียก หรือขยะอินทรี ซึ่งหากสามารถคัดแยกออกมาได้
จะทำให้เหลือปริมาณขยะที่ เตาเผา สามารถรองรับได้
ซึ่งปัจจุบัน มี 6 หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ร่วมโครงการคัดแยกขยะ
ก่อนนำส่งเตาเผา แยกไปส่งโรงงานปุ๋ยเทพกระษัตรีย์
เป็นโรงงานแห่งแรก ที่เกิดขึ้นเพื่อจัดการขยะอินทรีย์
พร้อมๆกับการรณรงค์ให้มีการคัดแยกต้นทาง
อาศัยส่วนร่วมจากประชาชนในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ


รับบริจาคขยะครับ

*ทราบหรือไม่ว่า รายได้จากการคัดแยกขยะรีไซค์เคิ้ลของคนเก็บขยะของเทศบาล อบต. ก่อนส่งเตาเผา
ทำให้พวกเค้ามีรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทเลยที่เดียว


เมล็ดพันธุ์พระราชทาน ที่นำมาแจกจ่ายให้เอาไปปลูกกันครับ

ช่วงเย็น ได้มาร่วมงาน จุดเทียนชัยถวายพระพร ที่วัดลัฏฐิวนาราม
เป็นวัดที่บ้านผมเอง ผูกพันธ์กันมาตั้งแต่เด็ก ตอนบวช ก็มาบวชวัดนี้ละครับ


ครอบครัว ชาวนอร์เวย์ ใส่เสื้อเหลืองมาร่วมงานจุดเทียนชัยด้วย

งาน 5 ธันวามหาราช ที่วัดนี้ จัดมาเป็นปีที่ 20 แล้วครับ
คิดแล้วรำลึกถึงความหลัง ตอนปั่นจักรยานไปดูหนังกลางแปลง
พระครูเมตตรภิรม เข้าอาวาส ท่าจะรับมาฉายในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม
ก่อนงานจะใหญ่ขึ้นๆทุกปี หลังๆมีมโหรสพ มีการรับนักร้องชื่อดัง


พิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะ ก่อนจะร่วมกล่าวถวายพระพร และจุดเทียนชัย


หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมถวายพระพรชัย

ได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธี

คนนี้ประธานจัดงานครับ นายณัฏฐ์พงศ์ วิมลพันธ์ นายก อบต.ฉลอง

จุดเทียนชัยถวายพระพร

เด็กๆ ร้องเพลงพ่อของแผ่นดินได้ทุกคนเลยครับ (ร้องเสียงดังด้วย)

ไฮไลท์ อยู่ที่พลุเฉลิมพระเกียรติ 161 นัดรูปแบบก็เหมือนงานวัดทั่วไป ที่มีเครื่องเล่นและแสดงสินค้ากลับมาที่หน้าเวที คนยังแน่นอยู่เลย


รำโนราห์ของแท้ต้องมีท่านี่ครับ

ปิดท้ายด้วยรูปนี้ครับ ตาพรานบุญCreate Date : 04 ธันวาคม 2550
Last Update : 5 ธันวาคม 2550 1:42:02 น. 1 comments
Counter : 1391 Pageviews.

 
สวัสดีครับ แวะมาทักทายกันครับ


โดย: คนสวน (land_scape_man ) วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:22:47:48 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

นายไวรัส
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนุ่มวายร้าย นายตู่ศักดิ์
Friends' blogs
[Add นายไวรัส's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.