ดาวอาทิตย์ ๑ ราชาแห่งดวงดาว
สำหรับบทความที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จากบทเรียนเลขเจ็ดตัว ฉบับอาจารย์ธุลีดิน(อ.โชคชัย เกตุแก้ว) ที่ได้รวบรวมไว้จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทั้งจากอาจารย์ หลายๆท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชามา และประสบการณ์ ที่ท่านได้สั่งสมมา รวมเป็นบทเรียนที่ตั้งใจเผยแพร่ให้แก่ ทุกๆท่านที่สนใจในศาสตร์พยากรณ์เลข 7 ตัว ได้ศึกษาเพิ่มเติมกัน

เริ่มต้นที่ความหมายของดาว ตั้งแต่ ดาวอาทิตย์ ถึง ดาวราหู โดยจะอธิบายแยกย่อยโดยละเอียดตามความหมายในนัยยะต่างๆกัน
ดาวอาทิตย์ ๑ ราชาแห่งดวงดาว


ธรรมชาติ…..เป็น ธาตุไฟอันรุ่งโรจน์โชติช่วง รุนแรง ฉับพลัน เป็นไฟอันสามารถเผาผลาญได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า ธรรมชาติของดวงอาทิตย์นั้นย่อมแข็งแกร่งเข้มแข็ง จริงจัง ร้อน ว่องไว เฉียบขาด กล้าแกร่ง ทำลายล้างได้ถ้าร่วมกับดาวที่เป็นคู่ศัตรูครับ

ด้านที่ดี…..ความ มีเกียรติ มีวาสนา รักชื่อเสียง และศักดิ์ศรี มีอำนาจมากบารมี มักที่จะมีจิตใจใฝ่สูง มีทิฐิมานะดี เอื้ออารี ผู้ใหญ่เมตตา เจรจาอาจหาญ โกรธง่ายหายเร็ว ทำคุญคนไม่ขึ้น ได้ดีมีหลักฐานด้วยการสร้างตนเอง ทุกข์ใจเพราะชอบอาสาผู้อื่น เจ้าชู้แต่เกรงกลัวคู่ มีความเชื่อมั่นสูง แข็งแกร่ง และตรงไปตรงมา รักอิสระ เจ้าระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง เป็นคนที่เปิดเผย เด่นทางอาชีพราชการ เป็นผู้นำที่ดี รักความก้าวหน้าและมีความทะเยอทะยานที่สูง รวมทั้งมีลักษณะของความงามทุก ๆ เวลา นั่ง เดิน ยืน หรือนอน ( โปรดเปรียบเทียบกับความเป็นเจ้าป่าของราชสีห์ทั้ง ๖ ตัวที่กำเนิดเป็นพระอาทิตย์เทวา )

ด้านที่เสีย.….มี ความหยิ่งจองหอง ถือดีถือตัว ใจร้อนไม่ฟังใครห้ามปราม รักสบายจนขี้เกียจได้ง่าย หัวหมอ อับวาสนาถ้าทำงานทางราชการ หลงตัวเอง ก้าวร้าวเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ ใฝ่สูง ไม่ชอบทำงาน ไม่ชอบการบังคับ หรือรับบัญชาจากใคร ขี้คุยสร้างภาพ อวดตัว บางครั้งชอบยกตนข่มท่าน ตัวกูดี ตัวกูเด่น ตัวกูเก่ง ตัวกูไม่น้อยหน้าใครทั้งสิ้นทั้งนั้นครับ

บุคลิกภาพ…..ความ มีสง่าผ่าเผย ดูภูมิฐาน น่าเคารพนับถือ น่ายำเกรงยิ่งนัก มองดูแล้วมีอำนาจ และต้องลักษณะองอาจดูดีด้วย ไม่ชอบออกแรงทำงานที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดใจตัว ขัดต่อความรู้สึกความถูกต้องที่ควรจะเป็น ทำอะไรจะต้องดูเนียบดูดีในทุก ๆ อย่างครับ
ความหมายโดยทั่วไปของดาว อาทิตย์ ๑

๑. คำกลอน…..ทาย ยศศักดิ์ให้ทายอาทิตย์ ๑ ( สร้างจากราชสีห์ ) ผู้ที่เป็นเจ้าป่าตามตำนาน ได้สร้างโดยพระอิศวรผู้ที่เป็นเจ้าแห่งเทวราชทั้งหลายทั้งปวงครับ

๒. อุปนิสัย…..เป็น ผู้ที่รักอิสระเสรีเป็นที่สุด รักชื่อเสียง ใจคอกว้างขวาง โอบอ้อมอารี ดูดีมีสง่าผ่าเผย เปิดเผยตรงไปตรงมา เชื่อมั่นในตนเอง บางครั้งก็ใจร้อนได้ รุนแรง ใจเร็ว ทะเยอทะยานรักอนาคต เป็นผู้นำโดยนิสัย มีความกระตือรือร้นสูง รักความยุติธรรม ไม่ชอบง้อใคร มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความตื่นตัวอยู่เสมอ ในทุกภาวะของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ครับ ( อุปนิสัยของดาวอาทิตย์นี้ โปรดสังเกตจากลักษณะนิสัยของราชสีห์ก็ได้ เพราะท่านครูโหราจารย์ ท่านได้ยกเปรียบเทียบไว้ให้พิจารณา )

๓. สิ่งของ…..สิ่ง ของที่มีแสงในตัวเอง เช่น หลอดไฟ กระแสไฟ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นสิ่งของที่มีพลังงานในตัวเองอีกด้วย เช่น ถ่ายไฟฉาย กระแสแม่เหล็ก ตลอดจนแหล่งความร้อนทั้งหลาย ถ่ายไฟที่อยู่ในเตา แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คฤหาสน์ บ้านที่เด่นสง่า บ้านที่มีแสงสว่างมาก ๆ บ้านที่หรูหราดูสวยงามมากค่า เครื่องประดับตกแต่งที่มีราคาแพง เป็นต้น…

๔. สีประจำดวงดาว…..สี แดง สีเลือดหมู แดงสด แดงทับทิม แดงอิฐที่นำมาก่อสร้างก็ได้ หรือจะแดงเข้ม แดงอ่อนก็ไม่ผิด แต่ขอให้มีสีแดงเป็นสีหลักเท่านั้นเองครับ

๕. อวัยวะ…..ส่วน ที่เป็นอวัยวะของร่างกายนั้น ขอให้นึกคิดถึงคำว่าแสงสว่างเข้าไว้นะครับ โดยถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็ได้แก่… ดวงตา นั้นเองครับ ส่วนเรื่องของพลังงานแล้วสิ่งที่ให้พลังงาน แห่งร่างกายนี้ที่อยู่ได้ก็เพราะการที่ทำให้มีลมหายใจได้นั้นก็คือ… หัวใจ อีกทั้งยังได้หมายถึงสีแดงด้วยครับ นั้นก็คือ… เลือด ที่ นำและขับเคลื่อนลำเลียงโดยระบบสูบฉีดโลหิต หลอดเลือด แหล่งความร้อน ความอบอุ่นของร่างกาย ระบบการนำประสาททั้งหมด และ กระดูกสันหลังครับ

๖. โรคภัย…..โรคที่ เกี่ยวกับสายตา ดวงตา เลือด เลือดลม เลือดจาง เลือดไม่แข็งตัว การติดเชื้อในกระแสเลือด ความผิดปกติในเม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดง ความดันสูง หรือความดันต่ำก็ได้ทั้งนั้นครับ ทั้งยังเกี่ยวกับโรคหัวใจอีกด้วย เช่น โรคหัวใจโต หัวใจล้มเหลว หัวใจรั่ว กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง เส้นเลือดอุดตัน กระดูกสันหลังมีปัญหา ความเคลียด ระบบนำประสาทต่าง ๆ อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ…ครับ

๗. เพศ…..ได้แก่ เพศชาย เพราะดาวอาทิตย์ ๑ ถือว่าเป็นเลขดาวบาปพระเคราะห์ ที่แสดงออกในความเข้มแข็ง หนักแน่น ถือเกียรติ ไม่ยอมอะไรง่าย ๆ และยังบอกถึงความเป็นผู้นำ ที่เราเรียกกันว่า พระราชา อีกด้วยครับ

๘. อาชีพการงาน…..ได้แก่ งานที่คอยรับใช้พระราชา หรือพระมหากษัตริย์นั้นก็คือ…อาชีพข้าราชการ การรับใช้ชาติ และแผ่นดิน งานที่มีเกียรติทั้งหลาย งานที่มีตำแหน่งที่ดีเด่น หรืองานส่วนตัวที่เป็นผู้ลงทุนเอง ทำเอง งานที่อิสระ ห้างร้าน บริษัท แต่ต้องเป็นงานที่มีหน้ามีตา มีการยอมรับและดูดี จัดอยู่ในขั้นที่สามารถเลือกที่จะทำงาน ดังนี้…ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักการเมือง คหบดี เจ้าของกิจการที่มีขนาดใหญ่ พนักงานบริษัทต่าง ๆ ห้างร้านใหญ่ ๆ แต่ต้องเป็นผู้นำ หรือผู้บริหาร เจ้าของร้านทอง เจ้าของร้านเพชร พลอย อัญมณี รวมทั้งผู้ที่ประกอบการกิจการที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า วัตถุที่มีแสง มีพลังงาน เทคโนโลยีสมัยใหม่ ฯลฯ…ครับ

๙. อักษร…..ได้แก่ อักษร อ และ ตัวสระทั้งหลายที่มีอยู่ในภาษาไทย ยกเว้นวรรณยุกต์ ได้แก่ ตัวการันต์ ( อ์ ) ไม้หันอากาศ ( อั ) ที่เป็นอักษรลดรูป ลดเสียงครับ

๑๐. ธาตุ…..เป็น ธาตุไฟ และยังเป็นต้นของแม่ธาตุ ไฟ อันร้อนแรง สามารถเผาผลาญสิ่งทั้งปวงได้อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน รุนแรง รุ่งโรจน์ที่สุด นับเป็นไฟที่เกิดจากแหล่งกำเนิดอันยิ่งใหญ่ เช่นดวงอาทิตย์ เป็นต้น

๑๑. สัญลักษณ์…..ทางโหราศาสตร์ไทยใช้ตัวเลขไทย คือ…..๑

๑๒. ทิศประจำ…..ได้แก่ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศ อีสาน ตามหลักของไทยครับ

๑๓. สัญชาติ…..เป็นชาติผิวแดง บ้างก็ผิวดำก็มี มีจมูกโด่ง ซึ่งตำราทั่วไปส่วนมากได้ระบุไว้เลยว่าเป็น ชาติอินเดีย ครับ

๑๔. คู่กำลังดาว…..มีกำลังเป็น ๖ ( พระอาทิตย์สร้างขึ้นมาจากราชสีห์ ๖ ตัว )

๑๕. ดาวคู่มิตร…..เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสบดี ๕ ( อาทิตย์ ๑ เป็นมิตรกับครู ๕ ดาวพฤหัส ตามอำนาจของดาวชาติเวรเดิมตามประวัติที่มีมา )

๑๖. ดาวคู่ธาตุ…..เป็น คู่ธาตุกับดาวเสาร์ ๗ เพราะเป็นธาตุไฟด้วยกันทั้งคู่ เพียงแตกต่างกันที่อาทิตย์ ๑ เป็นธาตุไฟบรรลัยกัลป์ เสาร์ ๗ เป็นธาตุไฟสุมขอน

๑๗. ดาวคู่สมพล…..เป็น คู่สมพลกับดาวศุกร์ ๖ เพราะดาวอาทิตย์ ๑ มีกำลังเท่ากับ ๖ ส่วนดาวศุกร์ ๖ มีกำลังเท่ากับ ๒๑ รวมกำลังดาวกันแล้วได้ ๒๗ พอดี เพราะว่าคู่ดาวใดที่สามารถนำกำลังของตนมาบวกกันได้เท่ากับ ๒๗ ดาวคู่นั้นจะนับว่าเป็น คู่สมพล ครับ

๑๘. ดาวคู่ศัตรู…..เป็นคู่ศัตรูกับดาวอังคาร ๓ ตามดวงดาวคู่ชาติเวร ที่มีเล่ากันมาตั้งแต่โบราณว่าเป็นคู่ศัตรูกันในเชิงชิงรักหักสวาทกัน และกันครับ

๑๙. ภาวะ…..เป็น ดาวบาปพระเคราะห์ ( บาป คือ บาปะ แปลว่าความชั่วร้าย ความเลว สังเกตได้จากเลข ต้องเป็นเลข คี่ ยกเว้นดาวราหู ๘ ตัวเดียวครับ )

๒๐. ปางพระประจำวัน…..เป็นปางถวายเนตร

๒๑. ตัวเลข หรือเบอร์…..เลข ประจำคือ เลข ๑ , ๑๐ , ๑๙ , ๒๘ , ๓๗ , ๔๖ , ๕๕ , ๖๔ , ๗๓ , ๘๒ , ๙๑ , ๑๐๐ , ๑๐๙ , ๑๑๘ , ๑๒๗ เป็นต้น… ( เพราะเมื่อรวมค่าตัวเลขให้เหลือตัวเดียวจะได้ค่าเท่ากับ ๑ ครับ )

๒๒. ตัวบุคคล…..ใน เมื่อได้ทราบถึงลักษณะของอาชีพการงาน และงานของดาวอาทิตย์แล้ว สำหรับเรื่องของบุคคลนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันและกันนั้นเองครับ คือตัวบุคคลที่มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นบุคคลที่สูงเด่นเต็มไปด้วยอำนาจและบารมี เป็นตัวบุคคลที่อยู่ในวงการราชการครับ เป็นนายคน เป็นหัวหน้าคน เป็นเจ้าของกิจการห้างร้าน พระราชา กษัตริย์ พระเจ้าแผ่นดิน นายกรัฐมนตรี นายจ้าง ( เป็นเพศพ่อ หรือสามี )

๒๓. สถานที่…..เป็น สถานที่ ที่โอ่อ่าหรูหรามีแสงมีเสียง หรือสถานที่ ที่เป็นแหล่งพลังงาน สถานที่ราชการ สถานที่ของบุคคลระดับสูงเขาอยู่กัน เช่น…สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ. ) ที่ว่าการของกระทรวงต่าง ๆ รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ พระราชวัง พระราชฐาน พระตำหนัก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ. ) องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต. ) กรมการปกครอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. )การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ. ) โรงไฟฟ้า กรม ราชองครักษ์ ที่ทำการของกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน กรมทหารรักษาพระองค์

๒๔. รูปร่าง…..มีรูปร่างสันทัด ไม่อ้วน ไม่ผอม ผิวเนื้อดำแดง

๒๕. อัญมณี…..ได้แก่ พลอย จินดาที่มีสีประกายแดง เช่น..ทับทิม พลอยแดง อาภรณ์ก็ต้องเป็นสีแดงไปด้วย เช่น..เสื้อแดง กางเกงแดง หมวกสีแดง ผ้าพันคอสีแดง รองเท้าสีแดง เป็นต้น..ครับ

๒๖. รสชาติ…..รสเผ็ดร้อนแรง รสจัด หนักไปทางรสเผ็ด และร้อนด้วยครับ ( มากไปด้วยเครื่องเทศครับ )

๒๗. พืช…..มะพร้าว , ปาล์ม , อินทผาลัม และต้นไม้ที่มีเปลือกแข็ง

…ธุลีดิน…

ขอบคุณภาพจาก :www.watsaman.com

ข้อมูลดีๆจาก

//www.7tua.comCreate Date : 09 มีนาคม 2555
Last Update : 9 มีนาคม 2555 17:13:40 น.
Counter : 4721 Pageviews.

0 comment
ความหมายของดาวจันทร์
ดาวจันทร์ ๒ ราชินีแห่งดวงดาว


ธรรมชาติ…..เป็น ธาตุดิน อันอุดมสมบูรณ์ ดินชั้นดี ดินที่ซึ่งมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา เป็นดินซึ่งก่อให้เกิดพืชพันธุ์ ผัก ผลไม้ และอื่น ๆ อันอุดมสมบูรณ์ โดยมีความแตกต่างกับธาตุดินพฤหัสบดี คือเป็นดินที่แข็งและแห้งแล้ง ขาดน้ำหล่อเลี้ยง ดาวจันทร์โดยธรรมชาติแล้วนั้น เป็นดาวศุภเคราะห์ และเป็นดาวเคราะห์ ซึ่งเป็นบริวารดวงเดียวของโลกที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ฉะนั้นควรที่ศึกษาและจดจำไว้ให้ดีนะครับ ในเรื่องของความหมาย และรายละเอียด สาเหตุดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเป็นบริวารที่ใกล้โลกมนุษย์ที่สุด ฉะนั้นเป็นที่แน่นอนย่อมที่จะมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก

ด้านที่ดี…..แสดง ให้เห็นถึงความอ่อนโยน นุ่นนวล ใจคอบริสุทธิ์ ดูดีมีเสน่ห์ ไม่ชอบขัดอกขัดใจใคร หรือผู้ใด เด่นในเรื่องของความสวยงาม ความคิดฝัน ความอ่อนไหว การที่มองโลกในแง่ที่ดี การใส่ใจ และการบริการดูแล การให้ความช่วยเหลือ การเข้าใจในความรู้สึก การมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมโลก เอาใจใส่ในความทุกข์ และความสุขของผู้อื่นได้ดี

ด้านที่เสีย…..ความ อ่อนไหว อ่อนแอ หูเบา เชื่อคนง่าย ตื่นตกใจง่าย ขลาดกลัว มีลักษณะที่เหมือนคนเป็นโรคประสาทอ่อน ๆ ใจน้อยขี้ง่อน น้ำตาร่วงง่าย อารมณ์เร็วแปรเปลี่ยนกลับไปกลับมาไม่แน่นอน ชอบคิดเพ้อฝัน แต่ไม่ทำความคิดที่ได้จินตนาการไว้ให้ประสบความสำเร็จ คือการที่คิดได้ แต่ไม่ยอมทำเสียที ( เป็นคนที่ชอบสร้างวิมานในอากาศ )เมตตากรุณษจนกระทั่งต้องตกอยู่ในความเดือดร้อน ประเภททำคุณคนไม่ขึ้น จิตใจขาดความมั่นคง โลเลใจได้ง่าย ไม่แน่นอนกับใคร เอาใจยาก คิดอย่างทำอย่าง คิดเกินขอบเขตทั้ง ๆ ที่สิ่งนั้นยังไม่เกิด ถือเป็นประเภทกระต่ายตื่นตูม ตีตนไปก่อนไข้

บุคลิกภาพ…..ดู แล้วสุภาพเรียบร้อย น่ารักน่าเอ็นดู ดูดี รักความสะอาด มีอนามัยที่ดี ทำการสิ่งใดด้วยความเรียบร้อย จากการที่ตัวกระผมได้สังเกตมาแล้วนั้น ดาวจันทร์ ๒ จะมีบุคลิกเป็นผู้หญิงสาวโดยแท้ อ่อนโยนยิ้มหวาน ตาวาวมีความสดใสอยู่ในดวงตา มีสกุลและมารยาทที่ดีสมเป็นกุลสตรี และถ้าเป็นชายก้จะดูมีอริยาบถ หรืออาจจะแสดงผลออกมาในด้านการแต่งตัว การคุย ท่าที การนั่ง การเดิน ออกจะดูสุภาพนิ่มๆ ดูดี ดูเนี๊ยบ ๆ ในทุกจังหวะที่ได้ดำเนินไป
ความหมายโดยทั่วไปของ ดาวจันทร์ ๒

๑. คำกลอน…..ทาย รูปร่าง และจริตให้ทายจันทร์ ๒ เนื่องจากดาวจันทร์ เป็นดาวแห่งอารมณ์และความอ่อนไหวได้ง่าย มีจริตที่ปรวนแปรได้ง่าย และเร็วที่สุด เมื่อเทียบกับดาวต่าง ๆ แล้ว คำว่า..รูปจริตให้ทายจันทร์ ๒ ดังคำกลอนที่ครูท่านกล่าวไว้ไม่ผิดจริง ๆ ครับ

๒. อุปนิสัย…..สุภาพ อ่อนโยน ดูเรียบร้อย จิตใจงาม รักสวยรักงาม รักง่ายหน่ายเร็ว น้ำตาร่วงง่าย มีความเมตตาธรรม ขี้สงสาร ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ใจน้อย สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เร็ว ฝันเฟื่อง โลเลขาดความเชื่อมั่น มีอารมณ์ความนึกฝันไปตามสภาวะแวดล้อมไม่แน่นอน

๓. สิ่งของ…..ของ เหลว ของบอบบาง ของนุ่มนิ่ม ของเบาบาง สิ่งโปร่งแสง เช่น แก้ว กระดาษ น้ำ ดาวจันทร์เป็นดาวที่อ่อนโยนอ่อนไหวได้ง่าย อ่อนนุ่มในด้านจิตใจ เพราะฉะนั้นถ้าจะว่าในเรื่องของสิ่งของแล้ว นับว่าดาวจันทร์นั้นเป็นสิ่งของที่อ่อนนุ่มบอบบาง สามารถแตกหักเสียหายได้ง่าย เช่น กระดาษ สำลี กระจกเงา แก้วน้ำ ภาชนะที่เป็นแก้ว ผ้าไหม เส้นใย ยานพาหนะ รถ เรือ แพ เป็นต้น…

๔. สีประจำดาว…..สีขาว สีเหลือง สีครีม สีออกนวล ๆ สีที่สว่างนวล ๆ

๕. อวัยวะ…..ได้แก่ ระบบ น้ำ ๆ ระบบฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย กระเพาะอาหาร ต่อมต่าง ๆ น้ำเหลือง น้ำลาย น้ำเลี้ยงข้อกระดูก การรับรส ระบบขับถ่าย ไต ดี เต้านม หน้าอก น้ำย่อย เลือดลม ผิวพรรณ รังไข่ ระบบประสาท ดวงตา

๖. โรคภัย…..โรค กระเพาะอาหาร ระบบน้ำย่อย ระบบทางเดินอาหาร รังไข่ ประจำเดือน เบาหวาน ซีส ต่อมน้ำเหลือง เต้านม ระบบฮอร์โมนผิดปกติ ระบบของเหลวในร่างกายผิดปกติ ระบบต่อมต่าง ๆ ที่ทำงานผิดปกติ จึงทำให้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง ภูมิแพ้ เอดส์ เบาหวาน หรือโรคต้อตา ต้อกระจก ต้อหิน ฯ…

๗. เพศ…..ได้แก่ เพศหญิง เพราะดาวจันทร์ ๒ ถือว่าเป็นดาวศุภเคราะห์ที่มีภาวะที่นุ่มนวล อ่อนหวาน มีจริตมารยา พระอิศวรท่านได้สร้างพระจันทร์เทวามาจากนางฟ้า นางสวรรค์ จึงเป็นเพศหญิง

๘. อาชีพการงาน…..ได้แก่ งานที่เกี่ยวกับสตรี และเด็ก เป็นงานที่เกี่ยวกับการสังคมทั้งหลาย การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก การทำงานเพื่อสังคม และส่วนร่วม ข้าราชการ ทหารเรือ นักสังคมสงเคราะห์ สตรีที่มียศบรรดาศักดิ์ นางพยาบาล ผดุงครรภ์ บุรุษพยาบาล โรงพยาบาลหญิง โรงพยาบาลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก อาชีพบริการ พนักงานต้อนรับ พนังานขับรถ รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยว ยานพาหนะ รถ เรือ แพ กิจการทางน้ำ โรงน้ำแข็ง ร้านขายเครื่องดื่ม โรงงานผลิตน้ำดื่ม การกระปา การขนส่งต่าง ๆ การเดินเรือ การประมง ฯลฯ…

๙. อักษร…..มี อักษรคือ ก ข ฃ ฅ ค ฆ ง ขอให้จดจำไว้ว่าตัวอักษรต่าง ๆ ของดาวจันทร์ ๒ นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของพยัญชนะไทย ตั้งแต่ตัวแรก คือ กอไก่ ไปจนถึง งองู นะครับ

๑๐. ธาตุ…..เป็น ธาตุดิน และยังครองตำแหน่งต้นของแม่ธาตุดิน อันเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ ดินที่ชุ่มน้ำ ดินชนิดที่ดี ที่สามารถเป็นบ่อเกิดให้กับพืชพันธุ์ ผลหมากรากไม้ทั้งมวลให้ได้เจริญเติบโต ถือว่าเป็นดินที่ให้ชีวิต และแหล่งพักพิงอาศัยในการคงอยู่ของมนุษย์ และหมู่สัตว์ต่าง ๆ นา ๆ ชนิด เช่น..ดินที่ลุ่มเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชพันธุ์ การเลี้ยงสัตว์ การที่อยู่อาศัย ดินปากแม่น้ำ ดินเลน ฯลฯ..

๑๑. สัญลักษณ์…..ทางโหราศาสตร์ไทยใช้ตัวเลขไทย คือ ๒

๑๒. ทิศทาง…..ทิศตะวันออก หรือทิศบรูพา ตามหลักของไทย

๑๓. กำลังดาว…..มีกำลังดาวเท่ากับ ๑๕ เพราะพระจันทร์เทวาสร้างขึ้นมาจากนางฟ้า ๑๕ นาง

๑๔. สัญชาติ.….เป็นชนชาติที่มีผิวขาว ผิวขาวเหลือง เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ( เดิมเป็นฝรั่ง )

๑๕. คู่มิตร…..ถือ เป็นคู่มิตรกับดาว พุธ ๔ เพราะชาติเวรได้กล่าวไว้ว่า ดาวพุธได้เกิดเป็นสุนัขเข้าช่วยเหลือ ดาวจันทร์ ๒ จากอันธพาล ( เจ้าหนี้ ) คือ ดาวราหู ๘

๑๖. คู่ธาตุ…..ถือ เป็นคู่ธาตุกับดาวพฤหัสบดี ๕ เพราะเป็นธาตุดินด้วยกันทั้งคู่ครับ ต่างกันที่เพียงแต่ว่าเป็นดินอุดมสมบูรณ์ กับดินที่แห้งแล้ง ( พฤหัส ๕ เป็นดินแข็ง ที่แห้งแล้ง )

๑๗. คู่สมพล…..เป็น คู่สมพลกับดาวราหู ๘ เพราะดาวจันทร์ มีกำลังเท่ากับ ๑๕ ส่วนดาวราหู มีกำลังเท่ากับ ๑๒ เพราะว่าคู่ดาวใดที่มีกำลังรวมกันได้ ๒๗ ดาวคู่นั้นจึงจะถือว่าเป็น คู่สมพล ครับ..

๑๘. คู่ศัตรู…..เป็น คู่ศัตรูกับดาวพฤหัสบดี ๕ ตามดาวคู่ชาติเวร ที่มีเล่ากันมาแต่โบราณ ที่ถือว่าเป็นคู่พ่อ – ลูก ที่ลูกนั้นโกรธพ่อ งอนพ่อที่พ่อไม่เข้าข้างตัวไปเข้าข้างคนอื่นแทน ( ไม่ถือว่ารุนแรง )

๑๙. ภาวะ…..เป็น ดาวศุภเคราะห์ ศุภะ คือคุณงามความดี สังเกตได้จากตัวเลขจะต้องเป็นเลข คู่ ยกเว้นเพียงดาว ราหู เท่านั้น หรือให้จำในช่องกลางของตารางทักษาอันได้แก่..๒ ๔ ๕ ๖ ครับ

๒๐. พระประจำวัน…..เป็นปางห้ามญาติ ( เป็นองค์ยืนที่ยกพระหัตถ์ข้างเดียว )

๒๑. เลขเบอร์…..เลขประจำคือเลข ๒ , ๑๑ , ๒๙ , ๓๘ , ๔๗ , ๕๖ , ๖๕ , ๗๔ , ๘๓ , ๙๒ , ๑๐๑ , ๑๑๐ , ๑๑๙ , ๑๒๘ เป็นต้น…

๒๒. บุคคล…..ได้แก่ สตรี และเด็ก สตรีที่มียศบรรดาศักดิ์ ผู้หญิงที่เป็นนักปกครอง พระราชินี นางพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักประพันธ์ ชาวประมง แม่ค้า หรือตัวบุคคลที่ประกอบการเพื่อส่วนรวม เพื่อสังคม เป็นบุคคลประเภทชอบการบริการผู้อื่น ใส่ใจผู้อื่น ฯลฯ..

๒๓. สถานที่…..โรง พยาบาล สถานสงเคราะห์ ท่าเรือ ทะเล แม่น้ำ คลินิค สำนัก มูลนิธิ ตลาด สถานสงเคราะห์เด็กต่าง ๆ บ้านหรือสถานที่ใกล้น้ำ บ่อน้ำ บึง หนอง คลอง ห้วย ร้านขายเครื่องดื่ม โรงงานทำน้ำแข็ง ร้านขายสัตว์น้ำ คณะประมง คณะพยาบาลศาสตร์ บริษัททัวร์ต่าง ๆ อู่ต่อเรือ ฯลฯ..

๒๔. รูปร่าง…..ผิวขาว หรือผิวขาวเหลือง แก้มใหญ่ อวบ ๆ หน้าผากนูนกลม ตาสวย มีแววหยาดเยิ้ม

๒๕. อัญมณี…..เพชร ไข่มุข โอปอล์ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี หรืออาภรณ์ชนิดใดก็ตามจะต้องออก สีขาว สีเหลือง สีนวล ที่สามารถมองดูแล้วสบายตา อบอุ่นน่าจับต้อง

๒๖. รสชาติ…..รสเค็ม ๆ รสกร่อย ๆ เช่น น้ำทะเล น้ำปากแม่น้ำที่ติดทะเล

๒๗. พืช…..มะเฟือง , มะไฟ , มะตูม , กล้วย , อ้อย , มะเขือ , ผักต่าง ๆ

…ธุลีดิน…

ขอบคุณภาพจาก :www.watsaman.com

ข้อมูลดีๆจาก

//www.7tua.com
Create Date : 09 มีนาคม 2555
Last Update : 9 มีนาคม 2555 17:10:54 น.
Counter : 877 Pageviews.

0 comment
ความหมายของดาวอังคาร
ดาวอังคาร ๓ นักต่อสู้แห่งดวงดาว


ธรรมชาติ…..เป็น ธาตุลม และเป็นลมกรดอันรุนแรง ร้ายแรงมากมีพลังงานสูง สามารถหักโค่นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถทำลายล้างสิ่งที่สกัดกั้นให้พังพินาศไปได้อย่างฉับพลัน เป็น ดาวที่สรรค์สร้างและทำลายล้างใครชักพาไปข้างดีก็ได้ ข้างร้ายก็เอา ดาวอังคารถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ที่ให้ผลทางด้านความรุนแรงและรวดเร็ว ดั่งลมพายุที่มาไวไปไว แต่เหลือทิ้งไว้ในผลของการทำลายล้างที่ได้พัดผ่านไป ดังนั้นดาวอังคารนี้จึงเป็น นักต่อสู้แห่งดวงดาว ความรุนแรง และการต่อสู้ทั้งหลาย

ด้านที่ดี…..เป็น ดาวที่รักการต่อสู้ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง และความอดทนเป็นเลิศ ไม่ย่อท้อ หรือยอมได้ง่าย กล้าหาญ และเด็ดเดี่ยวดียิ่งนัก ไม่เกรงกลัวสิ่งอันตราย ผจญภัยด้วยความเชื่อมั่น รักการกีฬา และการออกกำลังกาย มีความรวดเร็วว่องไวในการแสดงออก ความอดกลั้นบึกบึน มีกำลังกายเป็นเลิศ ขยันขันแข็ง ชนิดทำมากกว่าพูด และค่อนข้างจะทำจริงเสียด้วยครับ

ด้านที่เสีย…..เป็น ผู้ขาดความยับยั้งเมื่อได้แสดงออกแล้ว ย่อมแสดงออกอย่างหมดสิ้นทุกอย่าง ใจร้อน ใจเร็ว เป็นนักต่อสู้ มุทะลุฉุนเฉียว มีโทสะรุนแรงมาก เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นใคร ๆ ห้ามก็ไม่ฟังเพราะเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่รุนแรงมาก ไม่สู้จะมีเหตุผลกับใครนัก เมื่อได้มีโทสะเข้าครอบงำ หยาบคาย ชอบหาเรื่องวิวาท ชอบลองของอยู่เสมอ ๆ เพราะความเป็นผู้มีใจเป็นนักเลง ผู้มีอิทธิพลที่ใจใหญ่ใจถึง

บุคคลิกภาพ…. เป็นคนโผงผางตรงไปตรงมา ใจร้อนใจเร็ว ดูแล้วแข็งแรงเข้มแข็ง ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองจนมองดูเหมือนเป็นคนดันทุรัง ทำอะไรส่วนใหญ่จะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าจะใช้เหตุและผล พูดจริงทำจริง
ความหมายโดยทั่วไปของ ดาวอังคาร ๓

๑. คำกลอน…..ทายกล้า ขยันให้ทายอังคาร ( ๓ ) เนื่องจากดาว อังคารสร้างมาจากกระบือ จึงทำให้มีความอดทนสูง นับได้ว่าเป็นดาวที่ชอบทำงานมากกว่าจะคอยแต่พูดแล้วไม่ทำ ชนิดทำมากกว่าพูด แต่ก็ต้องดิ้นรนเหน็ดเหนื่อย

๒. อุปนิสัย…..กล้า หาญเด็ดเดี่ยว ใจแข็ง ใจร้อน ใจเร็ว ชอบอาสารับใช้ตรงไปตรงมา โกรธง่ายแต่ก็หายเร็ว ขยันเป็นพัก ๆ บึกบึนดียิ่ง มีกำลังกายดี มีมานะทิฐิแรง ชอบทำงานประเภทท้าทาย หรือเสี่ยงต่อชีวิต

๓.สิ่งของ…..ของ แข็ง ของมีคม ของแหลม เช่น มีด เหล็ก เครื่องเหล็ก เครื่องยนต์กลไกจักรกลชนิดต่าง ๆ ของซึ่งมีน้ำหนักมาก อาวุธต่าง ๆ เครื่องรถยนต์ เครื่งจักรกล

๔. สีประจำดาว…..สี ชมพู สีกุหลาบ สีปูน สีกลีบบัว (ดาวอังคาร ๓ นี้เ มื่อส่องกล้องโทรทัศน์มองดูแล้วนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นสีเลือด เป็นสีแห่งการต่อสู้ การสงคราม การฆ่าฟันอันน่ากลัว ฉะนั้นจึงเป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม)

๕. อวัยวะ…..หน้า ผาก จมูก กล้ามเนื้อ อวัยวะสืบพันธุ์ ฝีแผล การแตกหัก ตลอดถึงการเจ็บปวดการผ่าตัด อาการทรมานต่าง ๆ ดาวอังคารนับว่าเป็นสัญลักษณ์ทางเพศทางโหราศาสตร์อีกด้วย

๖. โรคภัย…..การ ผ่าตัด อุบัติเหตุ บาดแผลต่าง ๆ การถูกทำร้าย กล้ามเนื้อ อักเสบ โรคภูมิแพ้ ไข้หวัด ไวรัส ข้อกระดูกแตกหัก มะเร็ง มีเม็ดผดผื่นขึ้นตามตัวแขน หรือขา ลำตัว เป็นต้น

๗. เพศ…..ได้แก่ เพศ ชาย เพราะดาวอังคาร ๓ เป็นดาวบาปพระเคราะห์ซึ่งทางโหราจารย์ท่านจัดอยู่ว่าเป็นดาวประเภท อิทธิฤทธิ์ ( เป็นเลขคี่จัดอยู่ว่าเป็นชาย )

๘. อาชีพการงาน…..ได้แก่ อาชีพอันเกี่ยวกับการรับอาสา ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประเภทที่ต้องออกรบ หรือออกกวาดล้างโจร ผู้ก่อการร้าย คอมมูนิสต์ อีกทั้งยังหมายถึงอาชีพที่เกี่ยวกับ ช่าง ทันตแพทย์ศัลยแพทย์ อัยการ พัศดี ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องจักรกล อาวุธ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นเหล็ก โลหะของมีคม งานที่ต้องต่อสู้ เสี่ยงอันตราย ผจญภัย นักกีฬา ช่างตัดผม งานช่างต่าง ๆ ทุกชนิด งานขายรถยนต์ โรงฆ่าสัตว์ โรงประหาร โรงเหล็ก ร้านโลหะต่าง ๆ นายอำเภอ ฯลฯ

๙. อักษร…..ได้แก่ อักษร จ ฉ ช ซ ฌญ ซึ่งอักษรเหล่านี้จะต้องเรียนรู้ เพราะมีบทบาทมากในการนำไปตั้งชื่อของเด็กที่เกิดใหม่ หรือการเปลี่ยนชื่อตั้งทั้งหลายนะครับ

๑๐. ธาตุ…..เป็น ธาตุ ลม ( เช่นเดียวกับดาวราหู ๘ ธาตุลม ) แต่ เป็นต้นธาตุลมอันรุนแรง และแรงมากคือสมารถพังทลายสิ่งที่ขวางหน้าได้ โดยพัดผ่านแล้วพินาศไปจัดอยู่ในธาตุที่เป็นลมกรดอันรุนแรง ( แรงกว่าดาวราหู ๘ ซึ่งเป็นแค่หางลมเท่านั้นเอง )

๑๑. สัญลักษณ์…..ทางโหราศาสตร์ไทยใช้ตัวเลขไทย คือ ๓

๑๒. ทิศทาง…..ได้แก่ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ( ทิศอาคเนย์ ) ตามทักษา หรือมหาทักษา เช่นเดียวกันซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับดาว ราหู ๘

๑๓. กำลังดาว…..มีกำลังเป็น ๘ ซึ่งเป็นกำลังที่พระอิศวรได้สร้างพระอังคารเทวาจากกระบือ ๘ ตัว

๑๔. สัญชาติ…..ได้แก่ประเทศ เยอรมัน ( เดิมเป็นชาติมอญ และชาติญวน )

๑๕. คู่มิตร…..เป็นคู่มิตรกับดาวศุกร์ ๖ ( เทพธิดาแห่งความงาม ) ศุกร์ ๖ ปากหวานอังคาร ๓ รับเอา

๑๖. คู่ธาตุ…..เป็น คู่ธาตุกับดาวราหู ๘ เพราะเป็นธาตุลมด้วยกันทั้งคู่ ต่างกันก็ตรงที่ความรุนแรงระหว่าง หัวลมพายุ กับหางลมพายุเท่านั้นเองครับ

๑๗. คู่สมพล…..เป็น คู่สมพลกับดาวพฤหัสบดี ๕ เพราะดาวอังคารมีกำลังเป็น ๘ ส่วน ดาวพฤหัสบดีมีกำลังเป็น ๑๙ เพราะว่าคู่ดาวใดก็ตามที่มีกำลังรวมกันได้ ๒๗ ดาวคู่นั้นจึงจะถือว่าเป็น คู่สมพล ครับ..

๑๘. คู่ศัตรู…..เป็นคู่ศัตรู กับดาวอาทิตย์ ๑ ตามดาวคู่ชาติเวรที่มีเล่ากันมาตั้งแต่โบราณ ว่าเป็นคู่ศัตรูในด้านชิงรักหักสวาทซึ่งกัน และกันครับ

๑๙. ภาวะ…..เป็นดาวบาปพระเคราะห์โดยกำเนิด ( เพราะดาวบาปพระเคราะห์ต้องเป็นเลขคี่ ยกเว้นดาวราหู ๘ ที่เป็นเลขคู่เพียงตัวเดียว )

๒๐. พระประจำวัน…..เป็นปางไสยาสน์ ( ปางนอน )

๒๑. เลขเบอร์…..เลขประจำคือ เลข ๓ , ๑๒ , ๒๑ , ๓๐ , ๓๙ , ๔๘ , ๖๖ , ๗๕ , ๘๔, ๙๓ , ๑๐๒ , ๑๑๑ , ๑๒๐ , ๑๒๙ เป็นต้น

๒๒. บุคคล…..เรา สามารถมองได้จากอาชีพที่ตัวบุคคลได้ทำ ในสายอาชีพของดาวอังคาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แพทย์ผ่าตัด ทันตแพทย์ วิศวกร ช่างกล ช่างอิเล็คทรอนิคส์ บุคคลที่ต้องต่อสู้อดทน การแข่งขัน นักกีฬา ฯลฯ

๒๓. สถานที่…..สนาม รบ สมรภูมิ ที่เป็นที่ต่อสู้ เวทีสำหรับการต่อสู้แข่งขัน สนามกีฬา บ้านที่เป็นมุมเฉียง ๆ ที่ราดเอียง โรงกลึงเหล็ก ร้านโลหะต่าง ๆ โรงงานทำอาวุธ ร้านขายอาวุธ สนามฝึกอาวุธ ค่ายทหาร โรงฆ่าสัตว์ ที่ฆ่าที่ประหาร ร้านตัดผม โรงงานช่างไม้ต่าง ๆ สนามม้า ร้านขายเครื่องกีฬา โรงงานผลิตเครื่องจักรกล โรงงานผลิตวัตถุเคมี ห้องผ่าตัด ห้องเคมี ร้านทันตแพทย์ สนามบินเอกชน บริษัทรักษาความปลอดภัย คณะทันตแพทย์ คณะพลศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

๒๔. รูปร่าง…..รูปร่างแข็งแรง ล่ำสันไม่สูงมากนัก ผิวดำแดง หน้ากระดูก ผมหยิกหยักศก เวลาเดินก้มหน้า

๒๕. อัญมณี…..ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นสีชมพู ทุกชนิด

๒๖. รสชาติ…..รสขม รสชาติที่ไม่อร่อยไม่นิยม

๒๗. พืช…..ข้าว , งา , ลูกเดือย , ฝักบัว , พุทรา ฯ

…ธุลีดิน…

ขอบคุณภาพจาก :www.watsaman.com
ข้อมูลดีๆจาก

//www.7tua.comCreate Date : 09 มีนาคม 2555
Last Update : 9 มีนาคม 2555 17:09:15 น.
Counter : 842 Pageviews.

0 comment
ความหมายของดาวพุธ
ดาวพุธ ๔ นักการค้าผู้ที่แสนชาญฉลาด


ธรรมชาติ…..เป็น ธาตุน้ำ อันสามารถพัดพา และทำลายร้างสิ่งต่าง ๆ ให้พินาศลงไปได้ หรือเกื้อกูลส่งเสริมให้ความอุดมสมบรูณ์ และ ถือว่าเป็นธาตุน้ำซึ่งปรับสภาพของมันเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ได้อย่างกลมกลืนดียิ่ง ( พระพุทธ เปรียบดังน้ำจากภูเขาเป็นที่ตั้งของต้นน้ำ เป็นน้ำบริสุทธิ์ )

ด้านที่ดี…..ปรับ สภาพสภาวะได้ดี เข้ากับดาวอื่น ๆ ได้ทุกดวง รักสงบและสันติสุข มีความเป็นธรรม เป็นผู้ฉลาดในหลักวิชาการทุกแขนง ทำกิจการใดอย่างแคล่วคล่อง ชอบในการติดต่อประสานงาน สัญญา เอกสาร การบัญชี รักในเชิงวิทยาการ เช่น ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ชอบการค้า การพาณิชย์ รักการค้นคว้า ช่างคิด ช่างพูด มีความรอบรู้ ไหวพริบ และความจำดีเยี่ยม

ด้านที่เสีย…..เจ้า เล่ห์เจ้าเหลี่ยม ปากเสีย พูดไม่เป็นมงคล พูดจาเหลวไหล พูดจาสับปรับ หลอกลวง ฉลาดแกมโกง ก่อศัตรูได้เพราะปากและคำพูด ความจำไม่ดี

บุคคลิกภาพ…..เป็นผู้อ่อนน้อม รักสงบ มีกริยามารยาทดีงาม รู้กาลเทศะ วางตัวดี กระตือ รือร้น ดูเป็นมิตรกับผู้พูดคุยด้วยได้ดี ปรับตัวเก่งมีอัธยาศัยไมตรีอีนดีงาม มีปฏิภาณลึกซึ้ง สนใจในการศึกษา ฉลาดในการที่จะกินจะอยู่ จะเสียจะหาย จะดีจะชั่ว
ความหมายโดยทั่วไปของดาวพุธ ๔

๑. คำกลอน…..ทาย เจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธ ( สร้างจากคชสาร ) ผู้มีไหวพริบ ความฉลาด ในการติดต่อสื่อสาร ดั่งการเข้าสังคมของโขลงช้างที่มีระบบอาวุโส

๒. อุปนิสัย…..เป็น ผู้ชอบคิดค้นหาเหตุและผล ใจดี มีความจำอันแม่นยำ เป็นผู้รอบรู้ ฉลาดพูด ฉลาดคิด และฉลาดทำ เชี่ยวชาญในด้านอักษรศาสตร์ ภาษาทั้งหลายอยู่ในโอวาท เชื่อฟังเหตุผล อบรมง่ายน่ารัก น่าสงสาร เป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป ช่างพิจารณา รักการค้า การพาณิชย์ อารมณ์เย็น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๓. สิ่งของ…..ได้แก่ กระดาษ หนังสือชนิดต่าง ๆ วิทยุ แผ่นเสียง-เทป จดหมาย ข่าวสาร โทรเลข สิ่งตีพิมพ์ ตำราต่าง ๆ เสื้อผ้า เครื่องประดับ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องแบบ ชุดนักเรียน คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องนอน เครื่องมือใช้สอยในชีวิตประจำวัน ปัจจัย ๔ อาหารการกิน ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม

๔. สีประจำดาว…..สี เขียว สีเขียวสด สีเขียวใบไม้ สีเขียวหัวเป็ด สีเขียวมรกต สีที่ออกไปทางสีเขียวจะเขียวแก่ เขียวอ่อน ก็ไม่ผิดแต่ขอให้เป็นสีเขียวก็พอครับ

๕. อวัยวะ…..ปาก ฟัน หลอดลม ลำคอ กล่องเสียง อวัยวะที่ทำให้เกิดเสียง หู เสียง ปอด ลำไส้ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย มันสมอง ประสาททั้งหลาย หลักของความเข้าใจถ้าพุธ คือการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นอวัยวะก็ควรที่จะผูกพันอันเกี่ยวกับเสียง ลมหายใจ การรับฟัง การพูด การแสดงสัญลักษณ์

๖. โรคภัย…..โรคอันเกี่ยวแก่ประสาท โรคทางปาก ทางลำคอ โรคทางหลอดลม โรคปอดชนิดต่าง ๆ เช่น ปอดบวม กล่องเสียงอักเสบ ความจำเลอะเลือน โรคประสาท โรคปวดศรีษะ ไมเกรน หืดหอบ ระบบขับถ่ายมีปัญหา ทางเดินอาหารติดเชื้อ สุขภาพฟันไม่แข็งแรง การมีกลิ่นปาก สุขภาพในช่องปาก

๗. เพศ…..ได้แก่ เพศหญิง ( บางตำราว่าเพศกลาง ๆ เป็นได้ทั้งเพศชาย และเพศหญิง )

๘. อาชีพการงาน…..ได้แก่ ครู อาจารย์ งานด้านการเรียนการสอน นักการทูต นักพูด ทนายความ นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักเขียน นักแปลภาษา นักบัญชี ผู้ตรวจบัญชี นักประพันธ์ นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ งานเลขานุการ นักสืบ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจ ตลาดหุ้น การประกันภัยการติดต่อเจรจา สื่อสารมวลชน สิ่งพิมพ์ การถ่ายรูป ถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ การค้าการขาย เสื้อผ้าอาหารการกินทุกชนิด งานธุรการ เสมียน งานทะเบียน ร้านขายเครื่องเขียนแบบเรียน มัคคุเทศก์ ตัวแทนนายหน้าต่าง ๆ เซลล์แมน โฆษก พิธีกร บรรณารักษ์ บรรณาธิการ ร้านขายหนังสือ โรงเรียนพิมพ์ดีดโรงเรียนสอนภาษา ธุรกิจทำป้าย ทำนามบัตร งานครีเอทีฟ เป็นต้นครับ…

๙. อักษร…..ได้แก่ ตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

๑๐. ธาตุ…..เป็นธาตุน้ำ และเป็นต้นของแม่น้ำธาตุน้ำ เปรียบดังต้นของสายแม่น้ำที่ไหลลงสู่มหาสมุทร ทะเลสาป ถือว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์

๑๑. สัญลักษณ์…..ทางโหราศาสตร์ใช้ตัวเลขไทย คือ ๔

๑๒. ทิศทาง…..ได้แก่ ทิศใต้ หรือทิศทักษิณ ตามหลักของไทย

๑๓. กำลังดาว…..มีกำลังป็น ๑๗ ( พระพุทธ สร้างมาจากคชสาร ๑๗ เชือก )

๑๔. สัญชาติ….. ได้แก่ อิรัก อิหร่าน ( เดิมเป็นชาติ ลาว )

๑๕. คู่มิตร…..เป็นคู่มิตรกับดาว จันทร์ ๒ (จันทร์๒ โฉมตรูคู่พุธ๔ นงเยาว์)

๑๖. คู่ธาตุ…..เป็นคู่ธาตุกับดาว ศุกร์ ๖ เพราะเป็นคู่ธาตุน้ำด้วยกันทั้งคู่ ต่างกันก็เพียงว่า เป็นต้นน้ำ กับปลายน้ำเท่านั้นเองครับ

๑๗. คู่สมพล…..เป็น คู่สมพลกับดาว เสาร์ ๗ เพราะดาวพุธ มีกำลัง ๑๗ รวมกำลังกับ ดาวเสาร์ มีกำลัง ๑๐ เพราะว่าคู่ดาวใดก็ตามที่มีกำลังรวมกันได้ ๒๗ ดาวคู่นั้นจึงจะถือว่าเป็น คู่สมพล ครับ..

๑๘. คู่ศัตรู…..เป็นคู่ศัตรูกับดาวราหู ๘ ตามดวงดาวคู่ชาติเวรที่มีเล่ากันมาแต่โบราณ ว่าเป็นศัตรูในด้านสว่าง กับด้านมืด

๑๙. ภาวะ…..เป็นดาวศุภเคราะห์ ( ศุภะ คือคุณงามความดีสังเกตได้จากตัวเลขที่เป็นเลขคู่ หรือดาวในช่องกลางของมหาทักษา ได้แก่… ๒ , ๔ , ๕ , ๖ )

๒๐. พระปางประจำวัน…..เป็นปางอุ้มบาตร

๒๑. บุคคล…..นัก ประพันธ์ นักพูด นักบัญชี นักประชาสัมพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ ครู อาจารย์ พนักงานสื่อสาร พ่อค้า แม่ค้า นักบรรยาย นักเทศน์ นักร้อง โฆษก นายหน้า คนกลางตัวแทน นักการทูต บุรุษไปรษณีย์ ผุ้ตรวจสอบบัญชี สมุห์บัญชี นักข่าว งานเลขานุการ ทนายความ นักสืบ มัคคุเทศก์ นักขายประกันชีวิต บรรณารักษ์ บรรณาธิการ เซลล์แมน

๒๒. สถานที่…..บ้าน ที่ใช้ที่ใช้ทำการค้าหรืออาคารพานิชย์ โรงเรียนต่าง ๆ ของเอกชน ร้านขายหนังสือ ร้านขายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ร้านเขียนป้ายและทำบล็อกตรายาง ร้านถ่ายเอกสาร ร้านถ่ายรูป ห้องสมุดประชาชน โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ สำนักงานหนังสือพิมพ์ สำนักงานนายหน้าติดต่อต่าง ๆ สำนักงานทนายความ ที่ประชุม โรงเรียนพิมพ์ดีด โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนการบัญชี โรงเรียนเลขานุการสำนักงานตรวจสอบบัญชี ห้องทำการพิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ สำนักงานสืบสวนเอกชน สำนักงานประกันชีวิต สำนักงานมัคคุเทศก์ สำนักงานข่าว สำนักงานโฆษณา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ห้องเก็บหนังสือภายในบ้าน สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมประกันชีวิตไทย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะอักษรศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ สถานที่ทำการค้าขาย และแลกเปลี่ยนสินค้า กระทรวงศึกษาธิการ กรมไปรษณีย์โทรเลข โรงเรียน เป็นต้น

๒๓. เลขเบอร์…..เลขประจำ คือ ๔ , ๑๓ , ๒๒ , ๓๑ , ๔๐ , ๔๙ , ๕๘ , ๖๗ , ๗๖ , ๘๕ , ๙๔ , ๑๐๓ , ๑๑๒ , ๑๒๑ , ๑๓๐ เป็นต้น

๒๔. รูปร่าง…..ผิวเนื้อดำแดง แต่ไม่ดำมากนัก ใบหน้ากลมมน ตัวกลม บางครั้งใหญ่ แต่ไม่สูงมากนัก ค่อนข้างสันทัดสมส่วน เนื้ออวบอั๋น

๒๕. อัญมณี…..เครื่องประดับอัญมณีที่มีสีเขียว เช่น หยก มรกต

๒๖. รสชาติ…..รสรวม รสผสม พอดี กลมกลืน

๒๗. พืช…..พืชที่เป็นเถาไม้เลื้อยทุกชนิด , พืชที่มีลำต้นเป็นน้ำ , พืชล้มลุก เช่น ฟักทอง , บวบ , แตง , มะระ

…ธุลีดิน…

ขอบคุณภาพจาก :www.watsaman.com
ข้อมูลดีๆจาก

//www.7tua.comCreate Date : 09 มีนาคม 2555
Last Update : 9 มีนาคม 2555 17:04:49 น.
Counter : 701 Pageviews.

0 comment
ความหมายของดาวพฤหัสบดี
ดาวพฤหัสบดี ๕ ท่านพ่อครูแห่งความรู้ และความยุติธรรม


ธรรมชาติ…..เป็นธาตุดิน ที่แข็งแกร่ง และหนักแน่นคงทน มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ยาก รักษาคุณสมบัติในตัวเองได้อย่างมั่นคงที่ดีงาม

ด้านที่ดี…..เป็น คนที่รักความยุติธรรม มีคุณธรรมและความดีงามสูง มีจิตใจที่เมตตาอารี ขี้สงสาร รักและหวังดีกับคนทุกคน ชอบที่จะศึกษาหาความรู้ ไม่อยู่หยุดนิ่งในการเสริมสร้างทักษะในวิชาการต่าง ๆ เป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองและด้วยเหตุผลของตัวเอง มีศีลธรรม มีกฎเกณฑ์ มีคุณความดีที่บริสุทธิ์ดีงาม เป็นที่น่านับถือของคนที่พบเห็น

ด้านที่เสีย…..เป็น คนที่ฉลาดแต่นำมาใช้ด้วยความแกมโกง หลอกลวง บางครั้งก็เจ้าเลห์ เจ้าเหลี่ยม พูดจากลับกลอกสับปรับ เป็นคนที่หลงในความสามารถของตน ชอบดูถูกว่าคนอื่นโง่กว่าตนเอง และเลวกว่าตนเอง เป็นคนที่สร้างภาพได้ดูดีแต่แฝงไว้ด้วยผลประโยชน์ที่คาดหวังเอาไว้ สนใจศาสตร์ลึกลับ โหราศาสตร์ มนต์ดำ พิธีกรรม

บุคคลิกภาพ…..เป็น ผู้ที่มีความอ่อนน้อม รักสงบ มีกริยามารยาทดีงาม รู้กาลเทศะ วาง ตัวดีน่าเชื่อถือและน่าเคารพยกย่อง ดูเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าวัย ดูสุขุมนุ่ม นิ่ง ลึก พูดจาสุภาพมีเหตุผล โดยภาพรวมจะดูดีเป็นที่น่านับถือ น่าไว้วางใจ เก็บอาการและอารมณ์ได้ดีกว่าดาวอื่น ๆ
ความหมายโดยทั่วไปของดาวพฤหัสบดี ๕

๑. คำกลอน…..ทาย ปัญญาที่บริสุทธิ์ ให้ทายดาวพระพฤหัสบดี ๕ เพราะดาวพฤหัสตามตำนานได้สร้างมาจากพระฤาษี ที่มีศีลและการบำเบ็ญตบะที่ดีงามมา จึงมีความเด่นทางด้านปัญญา สติ และเหตุผลที่ดี

๒. อุปนิสัย…..เป็น คนที่ตรงไปตรงมา เป็นผู้ชอบคิดค้นหาเหตุและผล ใจดี รักความยุติธรรม เป็นผู้รอบรู้ ฉลาดพูด ฉลาดคิด และ ฉลาดทำในวิทยาการต่าง ๆ วางตัวเป็นผู้ใหญ่ เป็นนักปกครองที่มีความสามารถ เคร่งอยู่ในศีลธรรมและความดีงาม มีความสุขุมลุ่มลึก มีสติปัญญาที่ดี เชื่อฟังเหตุผล จิตใจดีมีเมตตาเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป

๓. สิ่งของ…..ได้แก่ หนังสือ ตำรา บทสวดมนต์ เครื่องบวช เครื่องทำบุญ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การค้นคว้า คัมภีร์ สารานุกรม ตัวแทนของปรัชญา เครื่องมือเครื่องใช้ที่เคลื่อนที่ได้ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศาลยุติธรรม

๔. สีประจำดาว…..สีเหลืองแก่ สีจำปา สีหมากสุก สีส้ม สีแสด สีออกน้ำตาลแดง ๆ ครับ

๕. อวัยวะ…..หัวใจ ระบบย่อยอาหาร ( สามารถทายเป็นโรคกระเพาะก็ได้ด้วยครับ ) สมอง ระบบประสาท

๖. โรคภัย….. โรคประสาท โรคปวดศีรษะ ไมเกรน โรคหัวใจ โรคลม ( การหมดสติ ) ระบบย่อยอาหารมีปัญหา ทางเดินอาหารติดเชื้อ

๗. เพศ…..ได้แก่ เพศชาย หรืออาจจะเป็นเพศบรรพชิตก็ได้ครับ

๘. อาชีพการงาน…..ได้แก่ ครู อาจารย์ งานด้านการเรียนการสอน ผู้ พิพากษา ตุลาการ นักกฎหมาย สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา หมอแพทย์ เภสัชกร นักโหราศาสตร์ หมอดู นักบวช หมอสอนศาสนา พระสงฆ์ แพทย์แผนโบราณ หมอขายยาสมุนไพร นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ประพฤติตนที่อยู่ในศีลในธรรม เป็นต้นครับ…

๙. อักษร…..ได้แก่ ตัวอักษร บ บ ผ ฝ พ ฟ ภ ม

๑๐. ธาตุ…..เป็น ธาตุดินที่แห้ง ไม่ใช่ดินที่เปียกและน้ำท่วมอย่างดินโคลนของธาตุดินอย่างดาวจันทร์ เป็นดินที่ขาดน้ำ น้ำท่วมไม่ถึง เปรียบได้ดังดินภูเขา ดินในที่ดอน ที่มีความแข็งแกร่งสูงมาก

๑๑. สัญลักษณ์…..ทางโหราศาสตร์ใช้ตัวเลขไทย คือ ๕

๑๒. ทิศทาง…..ได้แก่ ทิศตะวันตก หรือทิศประจิม ตามหลักของไทย

๑๓. กำลังดาว…..มีกำลังป็น ๑๙ ( พระพฤหัสบดี สร้างมาจากฤาษี ๑๙ ตน )

๑๔. สัญชาติ….. ได้แก่ แคนนาดา ออสเตรเลีย อเมริกา นิวซีแลนด์ ( เดิมเป็นชาติ เมียนม่า )

๑๕. คู่มิตร…..เป็นคู่มิตรกับดาว อาทิตย์ ๑ ( อาทิตย์ ๑ เป็นมิตรกับครูพฤหัส ๕ )

๑๖. คู่ธาตุ…..เป็นคู่ธาตุกับดาว จันทร์ ๒ เพราะเป็นคู่ธาตุดินด้วยกันทั้งคู่ ต่างกันก็เพียงว่า เป็นต้นธาตุดิน กับปลายธาตุดินเท่านั้นเองครับ

๑๗. คู่สมพล…..เป็น คู่สมพลกับดาว อังคาร ๓ เพราะดาวพฤหัสบดี มีกำลัง ๑๙ รวมกับดาวอังคาร มีกำลัง ๘ เพราะคู่ดาวใดก็ตามที่มีกำลังรวมกันได้ ๒๗ ดาวคู่นั้นจึงจะถือว่าเป็น คู่สมพล ครับ..

๑๘. คู่ศัตรู…..เป็นคู่ ศัตรูกับดาวจันทร์ ๒ ตามดวง ดาวคู่ชาติเวรที่มีเล่ากันมาแต่โบราณ ว่าเป็นศัตรูในด้านพ่อลูกที่มีความไม่เข้าใจกัน โดยมีฝ่ายลูกสาว ( จันทร์ ) เป็นผู้ที่งอนโกรธพ่อ ( พฤหัส ) ของตนเองที่ไม่เข้าข้างตน แต่ฝ่ายพ่อไม่ถือโกรธและให้อภัย เพราะถือว่าเป็นลูกที่ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ

๑๙. ภาวะ…..เป็น ดาวศุภเคราะห์ ( ศุภะ คือคุณงามความดี หรือดาวในช่องกลางของมหาทักษา ได้แก่… ๒ , ๔ , ๕ , ๖ ที่เป็นเครื่องหมายบวก บาปเคราะห์จะเป็นเครื่องหมายคูณครับ )

๒๐. พระปางประจำวัน…..เป็นปางสมาธิ

๒๑. บุคคล…..ครู อาจารย์ นักบรรยาย นักเทศน์ ผู้ พิพากษา ตุลาการ นักกฎหมาย สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา หมอแพทย์ เภสัชกร นักโหราศาสตร์ หมอดู นักบวช หมอสอนศาสนา พระสงฆ์ แพทย์แผนโบราณ หมอขายยาสมุนไพร นักเรียน นักศึกษา ผู้จัดการธนาคาร เจ้าของห้างขายยา หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ผู้ที่มีเกียรติสูง ๆ และมีความสำคัญมาก ๆ

๒๒. สถานที่…..โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศาลยุติธรรม ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาล ฎีกา ศาลอาญา ศาลแพ่ง ศาลแขวง ศาลจังหวัด ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลแรงงานกลาง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ กรมพระธรรมนูญ เนติบัณฑิตยสภา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย สำนักอนามัย โรงพยาบาลสงฆ์ สภากาชาดไทย กรมสุขภาพจิต กรมศาสนามหาวิทยาลัยสงฆ์ สำนักพระราชวัง องค์การเภสัชกรรม วัดหลวงต่าง ๆ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนา วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์ วิหาร กุฏิ หอระฆัง หอสวดมนต์ สถานที่สอนศาสนา โรงพยาบาล ธนาคาร สภากาชาด มูลนิธิต่าง ๆ สำนักโหราศาสตร์ สมาคม หรือชมรมโหราศาสตร์ สำนักงานที่ปรึกษา สโมสรโรตารี่ สโมสรไลออนส์ คณะนิติศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด สมาคมธนาคารไทย กระทรวงยุติธรรม ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์

๒๓. เลขเบอร์…..เลขประจำ คือ ๕ , ๑๔ , ๒๓ , ๓๒ , ๔๑ , ๕๐ , ๕๙ , ๖๘ , ๗๗ , ๘๖ , ๙๕ , ๑๐๔ , ๑๑๓ , ๑๒๒ , ๑๓๑ เป็นต้น

๒๔. รูปร่าง…..ผิวขาว หน้าผากกว้าง ผมบาง พูดจาฟังดูเฉียบแหลม สุภาพ บริเวณใบหน้ามักมีตำหนิ หรือแผลเป็น รูปร่างสันทัด ออกท้วมก็ได้ครับ

๒๕. อัญมณี…..เครื่องประดับอัญมณีที่มีสีส้ม เช่น บุษราคัม

๒๖. รสชาติ…..รสหวาน

๒๗. พืช…..ต้นไม้ที่เป็นยารักษาโรคทุกชนิด ต้นฝ้าย ต้นหมาก ฯ

…ธุลีดิน…

ขอบคุณภาพจาก :www.watsaman.com
ข้อมูลดีๆจาก

//www.7tua.comCreate Date : 09 มีนาคม 2555
Last Update : 9 มีนาคม 2555 17:03:13 น.
Counter : 765 Pageviews.

0 comment
1  2  

Namkhiang-Nitcha
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]