sungtongI don't wanna be like Snow white waiting for a handsome prince to come and save me...,unless we're walk side by side
Group Blog
 
All Blogs
 

ทุนเรียนต่างประเทศฟรีค๊า

พอดีวันนี้ ไปอ่านเจอข้อมูลมา เลยเอามาฝากกันแบบว่ามีประโยชน์ดีสำหรับใครที่มั่นใจว่าภาษาดีพอ และคิดว่าจะสามารถสอบโทเฟิลผ่านได้ตามที่เขากำหนดก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงค์ที่เอามาฝากกันนะคะ

อันนนี้ที่ติดต่อสำหรับใครสนใจต้องตามข่าวเอาเรื่อยๆนะคะ

คณะกรรมาธิการยุโรป
European Commission
Directorate-General for Education and Culture
B-1049 Bruxelles/Brussels
อีเมล: EAC-Erasmus-Mundus@cec.eu
โทรสาร +32 (0) 2 296 32 33
//www.europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html

สำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2305 2600, 0 2305 2700 ต่อ 2644, 2645, 2753 หรือ 2736
โทรสาร 0 2255 9113
//www.deltha.cec.eu.int

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2354 5614-5
โทรสาร 0 2354 5570
//www.inter.mua.go.th


ทุน Erasmus Mundus บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือคุ้นๆหูมาบ้าง แต่ว่าทุนนี้ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เราก็เลยรู้สึกเสียดาย เลยขอเขียนแนะนำ ถึงทุนนี้ให้เพื่อนๆรู้จักกัน

ทุกปีนึงเค้าให้ทุนกับนักเรียนเยอะมากๆ 1000 กว่าทุน ในเกือบทุกสาขา ตั้งแต่ engineering and technology, natural sciences, life sciences, social sciences, business, economics, จนถึง law และ the humanities นักเรียนที่ได้ทุนจะได้ไปเรียนในมหาลัยต่างๆใน Europe ซึ่งมหาลัยที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ ล้วนเป็นมหาลัยที่
มีคุณภาพ อยู่ในระดับต้นๆ ของแต่ละประเทศในแถบนี้

ทุนที่ได้นี้ ต้องไปเรียน 2 ประเทศ เป็นเวลา 2 ปี (บางโปรแกรมจะได้ปริญญา 2 ใบด้วย อย่างเช่นโปรแกรม Security and Mobile Computing) แต่บางโปรแกรมนักเรียน อาจจะได้ไปเรียนมากกว่า 2 ประเทศ อย่างเช่น โปรแกรม MSc in Network and e-Business Centred Computing นี่่ได้ไปเรียนตั้ง 4 ประเทศแหนะ (England, Greece, Spain and Ireland) แต่อันนี้ได้ปริญญาใบเดียว

ข้อสำคัญ ที่ดีม้าก มาก อีกอย่างของทุนนี้ก็คือ ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เข้า concept เรียนฟรี เที่ยวฟรี
ทุนนี้เริ่มมีปีแรกเมื่อปี 2004 ในปีแรกมีให้ทุนทั้งหมด 19 programmes ปี 2008 นี้มีทุนเพิ่มมาเป็นเกือบ 100 ทุนแล้ว จากข้อมูลปี 2005 มีนักเรียนที่ได้ทุน Eramus นี้ทั้งหมดรวม 1,377 คน จาก 92 ประเทศ เป็นเด็กไทย 67 คน

อันนี้อาจจะลงละเอียดลึกไปหน่อย แต่ละ programme จะให้ทุนกับ นร 26 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทละ 13 ทุน (อันนี้ทางมหาลัยที่เราสมัครเค้าจะเลือกใ่้ห้เอง คนสมัครไม่ต้องสนใจตรงนี้)

- ประเภทแรก เรียกว่า General Category (compulsory) คือจะให้ทุนกับนักเรียนจากประเทศไหนก็ได้
ที่มีสิทธิ์สมัคร… ส่วนคำว่านี้ compulsory หมายถึงแต่ละ programme ต้องส่งรายชื่อนักเรียนให้ครบตามจำนวนทุน
ไปให้ทาง European Commission อนุมัติ

- ประเภทที่สองนี้ เรียกว่า Asain Windows (optional) คือเค้าจะให้ quota สำหรับนักเรียน และ นักวิจัย จากประเทศในแถบ Asia ดังนี้
– 6 Indian nationals;
– 3 Chinese nationals;
– 1 Thai national;
– 3 nationals from Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Burma/Myanmar, Cambodia, East Timor, Indonesia, Laos, Maldives, Mongolia, Nepal, North Korea, Pakistan, Philippines, Sri Lanka or Vietnam.

สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก จะได้เงินสนับสนุน 21,000 Euro ต่อปี อย่างเช่นถ้าโปรแกรม 2 ปี ก็จะได้เป็น 42,000 Euros แต่บางมหาลัยอาจจะมีการเก็บค่าเล่าเรียน ซึ่งเค้าจะหักออกจากทุนโดยอัตโนมัติ แต่ว่าเงินที่ได้ ก็ยังพอ cover ค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้สบายๆ แถมยังมีเงินเหลือไว้เที่ยวทัวร์ Europe ได้อีกต่างหาก…จำนวนเงินทุนหรือค่าเล่าเรียนบางที่ อาจจะแตกต่างไปในแต่ละ programme รายละเอียดต่างๆสามารถ check ได้จาก website ของโปรแกรมที่สนใจได้โดยตรงเลยค่ะ ^__^

อ้อ มีข้อควรระวังนิดนึง สำหรับทุน Erasmus Mundus นี้ก็คือ เค้าจะให้เราไปเรียนในประเทศต่างๆ ใน Europe ซึ่งบางโปรแกรม อาจจะไม่มีหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษเลย ใครที่สนใจ ควรจะ check รายละเอียดตรงนี้ให้่ดี ก่อนจะตัดสินใจสมัครนะคะ เค้าจะมีบอกใน website เลยว่า language of instruction เป็นภาษาอะไรบ้าง บางโปรแกรมมี ทั้ง เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน เลย แต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้มหาลัยต่างๆใน Europe ก็มีหลักสูตรที่เป็น International สอนเป็นภาษาอังกฤษ อยู่มากพอสมควรทีเดียว** Requirement **

มาว่ากันถึงคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครทุนนี้ได้นะคะ
1) ต้อง ไม่ เป็น resident ของประเทศต่างๆต่อไปนี้ Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, the UK, Sweden, Cyprus, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Iceland, Liechtenstein, Norway, Bulgaria, Croatia, Romania and Turkey นอกเหนือจากประเทศที่ว่ามาแล้ว ก็สมัครได้เร้ยย…..

2) ต้องไม่เคยเรียนหรือทำงาน อยู่ในประเทศในต่างๆ ข้างต้น เกิน 12 เดือน ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา นะคะขั้นตอนการสมัครรับทุน

1. เลือกหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามสาขาที่ตนสนใจ จากรายชื่อดังต่อไปนี้ //ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en.html

2. อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวในเว็ปไซต์ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร เช่น คุณสมบัติของผู้สมัครทุน วันหมดเขตการรับสมัคร ที่แตกต่างกัน ส่วนมากจะ require TOEFL 580 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป บาง programme ก็ require TOEFL 590 เท่าที่เราสังเกต มหาลัยทางฝั่ง Europe จะเทียบคะแนน IELTS สูงกว่า TOEFL อย่างเช่น ทางฝั่งอเมริกาจะเทียบ IELTS 6.5 = TOEFL 550 แต่ที่นี่ เทียบเท่ากับ TOEFL 580

เริ่มสมัครตั้งแต่ เดือนตุลาคม - มกราคม แต่บาง programme ก็ปิดรับสมัครกลางเดือนมกราคม

3. ติดต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัยผู้ประสานงานของหลักสูตรนั้นๆ เพื่อขอรับใบสมัครหรือส่งใบสมัคร ส่วนมากให้สมัคร online แล้วส่งเอกสารตามไปที่่มหาลัยอีกที

มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน จะคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาและกำหนดว่าจะได้เดินทางไปศึกษาต่อ ในประเทศใดในยุโรปบ้าง ผู้สมัครสามารถระบุในใบสมัครได้ว่าอยากไปศึกษาที่มหาลัยในบ้าง (ที่เป็น consortium universities
++++++++++++++
จบข่าว ใคร อยากรู้อะไรโทรหาข้อมูลตามลิงค์ เกี่ยวกับทุนที่ฟินแลน และยุโรป อ่านกันเลยค๊าไปแอบเอาลิงค์มาฝากไว้ให้ดูกันแล้วค่ะ หรือติดต่อ ตามที่อยู่ที่ให้ตอนต้นเอาเองนะจ๊ะ ส่วนเดียร์แค่ไปเจออะไรดีๆเอามาบอกต่อกันไปค่ะ เพราะเจ้าของกะทู้ แก่ แร้ววว ไปเรียนเองมะมีปัญญาแระจ้า สำหรับคนที่ยังมีไฟอยู่ ลองดูกันนะคะ

ขอให้โชคดีทั่วหน้าค๊า

ปล.ช่วงนี้มีอีกหลายประเทศนะค่ะไปลองค้นข้อมูลได้ที่เวบ วิชาการดอทคอม กันนะคะตามิลงค์ ข้างๆที่ให้ไว้ได้เลยค่ะ เพียบ
 

Create Date : 15 กันยายน 2551    
Last Update : 25 มิถุนายน 2552 17:35:24 น.
Counter : 123 Pageviews.  


moonuing
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีค่ะ หัดทำ นะคะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ จาพยายาม มาอัพ บ่อยเท่าที่จา ทำได้น๊า ฝากไว้ในใจท่านผู้ชมทุกคน นะก๊าบบบบบบ
moobah
Friends' blogs
[Add moonuing's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.