การคำนวนดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบลดต้นลดดอก
  เอามาจาก website ธนาคารแห่งประเทศไทย 

//www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest9.aspx

การคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ส่วนมากใช้สำหรับการคำนวณดอกเบี้ย
  ของสินเชื่อเกือบทุกประเภท เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นต้น โดยคิดดอกเบี้ยจาก
เงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด แม้ช่วงแรกจ่ายดอกเบี้ยสูง แต่เดือนต่อ ๆ มา ดอกเบี้ยจะลดลงตามเงินต้น 

สูตรคำนวณหาดอกเบี้ย

เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวดนั้น
   จำนวนวันใน 1ปี*

*จำนวนวันใน 1 ปี ขึ้นอยู่กับการกำหนดของสถาบันการเงิน ซึ่งอาจเป็น 360 วัน 365 วัน หรือ 366 วัน 
โดยสถาบันการเงินจะต้องใช้จำนวนวันที่เท่ากันทั้งการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝาก 

วิธีนี้ต้องคิดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด ต้องคำนวณหาเงินต้นที่ลดลงและเงินต้นคงเหลือ เพื่อใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยงวดถัดไป

สมมติว่า ต้องการกู้เงิน 12,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี โดยสถาบันการเงินให้ผ่อนชำระงวดละ 2,150 บาท ยกเว้นเดือนสุดท้ายให้ผ่อนชำระ 2,093 บาท

ขั้นที่ 1 คำนวณหาดอกเบี้ยงวดที่ 1 (สมมติว่าเป็นเดือน ม.ค. ซึ่งมี 31 วัน)

ดอกเบี้ยจ่ายต่องวด = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวดนั้น
                                                                             จำนวนวันใน 1ปี

                                                =    12,000 x 24% x 31     = 245  บาท
                                                                  365

ขั้นที่ 2  เงินต้นที่ลดลง

เงินต้นที่ลดลง =    เงินผ่อนชำระในงวดนั้น – ดอกเบี้ยที่จ่ายในงวดนั้น

                                                =    2,150 - 245               =  1,905 บาท

ขั้นที่ 3  หาเงินต้นคงเหลือ เพื่อใช้คิดดอกเบี้ยสำหรับงวดถัดไป

                  เงินต้นคงเหลือ           =   เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน - เงินต้นที่ลดลง

                                                =   12,000 - 1,905            =  10,095 บาท

ทำตามขั้นตอนจนครบงวดที่ 6 (ดูรายละเอียดการคำนวณด้านล่าง)

ลองสร้างตารางเอกเซล น่าจะง่ายขึ้น
Create Date : 26 พฤษภาคม 2557
Last Update : 26 พฤษภาคม 2557 0:07:32 น.
Counter : 4205 Pageviews.

0 comment
ค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านและที่ดิน

ค่าใช้จ่าย ในการซื้อขายบ้าน ที่ดิน ณ กรมที่ดินมีรายการที่จะต้องเสียดังต่อไปนี้


 • ค่าธรรมเนียมการโอน 2% 
ของราคาประเมินหรือราคาขาย ราคาไหนสูงกว่าก็ใช้ราคานั้นคิด
 • ค่าอากร 0.5%
ของราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน ถ้าต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินคำนวณ
 • ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ 3.3%
ของราคาขาย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้ จะคิดกับอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วขายออกไปภายในเวลา ไม่เกิน 5 ปี (หากมีการย้ายทะเบียนบ้านเจ้าบ้านเข้าอยู่ เกินกว่า 1 ปี ได้รับยกเว้นค่าภาษีนี้) ทรัพยสินที่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้แล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรในข้อ 2
 • ค่าภาษีเงินได้ (ภงด.) มีการคิดแบบ ขั้นบันไดภาษี หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามจำนวนปีถือครอง (หลายขั้นตอน)
 • ค่าจดจำนอง หากบ้าน หรือที่ดิน  จำนองต่อกับธนาคาร จะเสียค่าจำนอง 1% ของมูลค่าจำนอง 
 • ค่าอื่นๆ เช่น ค่าคำขอ 20บาท ค่าอากรตาม ป.37 5 บาท ค่าพยาน 20บาทCreate Date : 25 พฤษภาคม 2557
Last Update : 25 พฤษภาคม 2557 19:54:41 น.
Counter : 441 Pageviews.

0 comment
ปูกระเบื้องด้วยตนเอง
  รอคอยบ้านใหม่ อยู่เห็นเขาทำอะไรกันแล้วอยากทำบ้าง กอป ไอเดียมาไว้ในบลอกตัวเองก่อนกลัวหาไม่เจอ

คนรีวิวเป็นผู้หญิงเสียด้วย IBebie ตาม link นี้นะ //www.banidea.com/how-to-tile-by-ibebie

//www.108diymyhome.com

//topicstock.pantip.com/home/topicstock/2008/06/R6679674/R6679674.html

ดัดแปลงเล็กน้อยเพื่อการอ่านง่าย

อุปกรณ์การปูกระเบื้อง

1.กระเบื้อง หรือ โมเสค 

2.ปูนกาว ปูนสำหรับปูโมเสคแก้ว มีสีขาว ปูนยาแนว

3.ค้อนยาง 

4.ตัวแบ่งร่องกระเบื้อง 

5.เกียงและกระป๋องสำหรับผสมปูน

6. ภาชนะพลาสติกและถุงมือยางสำหรับผสมปูนยาแนว

วิธีทำ

วัดระดับความสูงที่ต้องการ เตรียมพื้นผิวที่จะปูให้พร้อม ทำความสะอาดพื้นผิว ผนังเก่าต้องเซาะให้เป็นร่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ

- ผสมปูนกาวกับน้ำสะอาด ให้เหนียว ปาดปูนที่ผนังหรือพื้นผิว ใช้เกียงปาดปูนให้เรียบเสมอกัน แล้วนำกระเบื้องหรือโมเสคที่เตรียมไว้ปะลงไป ขยับให้ได้ความสูงต่ำที่ต้องการ 

- ใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ ให้ทั่วแผ่นกระเบื้องเพื่อให้กระเบื้องแนบติดผนัง และเรียบเสมอกัน หากยังไม่เสมอกันสามารถปรับแต่งได้ภายใน 10 นาทีแรกของการติดลงไป

- ใช้ตัวแบ่งขนาดร่องกระเบื้องใส่ทุกมุมของกระเบื้อง จะทำให้ได้ร่องกระเบื้องที่สวย ขนาดเท่ากัน

- เช็ดปูนในส่วนที่เกินออกมาจากร่องกระเบื้องให้เรียบร้อย 

- ทิ้งให้ปูนแห้งสนิท ปะมาณ 24 ชั่วโมง แล้วจึงยาแนวกระเบื้อง: ใส่ถุงมือยางให้เรียบร้อยป้องกันปูนกัด ผสมปูนยาแนวให้ข้นประมาณยาสีฟัน ในผสมในภาชนะพลาสติกไม่งั้นปูนจะทำปฏกิริยากับโลหะทำให้ปูนเปลี่ยนสีได้ แล้วโปะไปในร่องใช้ไม้บรรทัดหรือยางเรียบๆ ปาดให้เสมอกันแนวร่อง ทำจนหมดแล้วทิ้งไว้ให้เซตตัว จากนั้นนำฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ มาปาดเร็วๆที่ปูนที่ล้นร่องออกมาลูบให้เรียบเนียนเสมอกัน แล้วปล่อยให้แห้งสนิทอีก 2 ชั่วโมงแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกที ถ้าเป็นที่เปียกให้ทิ้งไว้อีก 24 ชั่วโมงแล้วค่อยใช้งานจริง

  ปูนหนึ่งถุง 1 กก. ยาได้ ประมาณ 5 ตารางเมตร
  ถ้าเป็นโมเสค จะเปลือง เหลือ 1 ถุง 1 ตารางเมตร
  ถ้ากระเบื้อง ขนาด 30 x 30 จะได้ประมาณ 4 ตารางเมตร
  ถ้ากระเบื้อง 45 x 45 จะได้ประมาณ 5 ตารางเมตร

 วิธีปูแผ่นกระเบื้อง ผนังห้องน้ำ

ผสมปูน สำหรับปูกระเบื้อง

ขั้นตอนการปูกระเบื้อง


เทคนิคการปูแผ่นกระเบื้องโมเสด


เทคนิคการปูแผ่นกระเบื้อง ให้ร่องเสมอตรงกัน


DIY สาธิตการปูกระเบื้อง
Create Date : 22 พฤษภาคม 2557
Last Update : 22 พฤษภาคม 2557 15:46:30 น.
Counter : 1848 Pageviews.

0 comment

moddmd
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]