หัวใจข้างซ้ายฯ &~I'm MiniFox~KapoM
Group Blog
 
All blogs
 
:::: Update :::: รายชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว

:::: Update ศูนย์อพยพ :::: ขอบคุณ Facebook คุณ Tum Meng มาณ ที่นี้ด้วยครับ

เขตมีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 08-7980-3681 (คุณเฉลิมศรี เฉียงอุทิศ เจ้าหน้าที่เขตมีนบุรี)
เขตหนองจอก เบอร์โทรศัพท์ 08-1648-5557 (คุณดำรงค์ รื่นสุข เจ้าหน้าที่เขตหนองจอก)
เขตลาดกระบัง เบอร์โทรศัพท์ 08-69801-6439 (คุณโฆษิต ธรรมโฆษิต เจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง)
เขตคลองสามวา เบอร์โทรศัพท์ 08-7017-0111 (คุณชลอ เฉียงอุทิศ เจ้าหน้าที่เขตคลองสามวา)
รงเรียนวัดสร้อยทอง โทรศัพท์ 08-3425-8944
โรงเรียนวัดจันทรสโมสร โทรศัพท์ 08-6060-2211 (ว่าที่รอ.ตรีทรงศร กัลยาสุนทร)
วัดอินทรวิหาร โทรศัพท์ 08-1929-8622 (คุณถวิล ทวีวัน)
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร โทรศัพท์ 08-9992-6329 (คุณสมบัติ พหุรวงษ์)
โรงเรียนวัดจันทร์ใน โทรศัพท์ 08-1925-0383 (คุณพรพิมล ม่วงศรีจันทร์)
โรงเรียนวัดช่องลม โทรศัพท์ 08-6335-9584 (คุณมานะชัย กฤตอำไพ)
โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี โทรศัพท์ 08-6765-7889 (คุณฤทธิพร ชัยสุรินทร์)
โรงเรียนวัดดุสิตาราม โทรศัพท์ 08-1643-2775 (คุณอริษา แสวงผล)
ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2564-4027, 0-2564-4028, 0-2564-4109, 0-2564-4440 ต่อ 1777, 1778

ศูนย์พักพิงชั่วคราวของกทม. เขตหลักสี่ ดอนเมือง บางเขน บางซื่อ สายไหม :

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตหลักสี่

โรงเรียนเคหะท่าทราย โทร 02 589 9777 รองรับได้ 450 คน

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 โทร 02 573 4835 รองรับได้ 500 คน

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 โทร 02 573 4836 รองรับได้ 500 คน

โรงเรียนทุ่งสองห้อง โทร 02 573 7908 รองรับได้ 400 คน

โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลี อนุสรณ์) โทร 02454 7569 รองรับได้ 400 คน

โรงเรียนวัดหลักสี่ โทร 02 573 7123 รองรับได้ 800 คน

รวม รองรับผู้พักพิงได้ 3,050 คนศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตดอนเมือง

ร.ร.วัดดอนเมือง โทร 0-2566-2862, 081-869-3464 รองรับได้ 500 คน

ร.ร.ประชาอุทิศ โทร 0-2929-2172, 084-427-3676 รองรับได้ 800 คน

ร.ร.วัดเวฬุวราราม โทร 0-2565-2525, 086-378-0022 รองรับได้ 500 คน

ร.ร.บำรุงรวิวรรณวิทยา โทร 0-2536-2196, 084-459-4774 รองรับได้ 500 คน

ร.ร.พหลโยธิน โทร 0-2531-3005, 081-343-8382 รองรับได้ 200 คน

ร.ร.เปรมประชา โทร 0-2573-4956, 081-692-0232 รองรับได้ 200 คน

รวม รองรับผู้พักพิงได้ 2,700 คนศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางเขน

ร.ร.ไทยนิยมสงเคราะห์ โทร 0-2521-0427, 081-804-8776 รองรับได้ 1,000 คน

ร.ร.บ้านคลองบัว-(เอี่ยมแสงโรจน์) โทร 0-2519-9104, 086-102-7193 รองรับได้ 500 คน

ร.ร.บ้านบัวมล-(เจริญราษฎร์อุทิศ) โทร 0-2519-8825, 089-132-2877 รองรับได้ 600 คน

ร.ร.ประชาภิบาล โทร 0-2521-0424, 081-984-7984 รองรับได้ 500 คน

ร.ร.วัดไตรรัตนาราม โทร 0-2552-2079, 081-714-6422 รองรับได้ 700 คน

รวม รองรับผู้พักพิงได้ 3,300 คนศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางซื่อ

ร.ร.วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ โทร 0-2585-1678, 081-807-7410 รองรับได้ 30 คน

ร.ร.วัดสร้อยทอง โทร 0-2585-6463, 083-199-2104 รองรับได้ 50 คน

ร.ร.วัดบางโพโอมาวาส โทร 0-2585-0627, 085-143-5953 รองรับได้ 50 คน

ร.ร.วัดประชาศรัทธาธรรม โทร 0-2585-1678, 081-807-7410 รองรับได้ 50 คน

ร.ร.มัชฌันติการาม โทร 0-2585-2201, 089-127-8049 รองรับได้ 50 คน

ร.ร.วัดเลียบราษฎร์บำรุง โทร 0-2585-7077, 087-066-7673 รองรับได้ 30 คน

ร.ร.วัดทองสุทธาราม โทร 0-2585-6824, 081-726-1314 รองรับได้ 50 คน

รวม รองรับผู้พักพิงได้ 310 คนศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตสายไหม

1.ฤทธิยะวรรณาลัย โทร 0-2531-3676, 081-875-9518 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง 1,499 คน

2.ซอยแอนเนกซ์-(กาญจนาภิเษก-2) โทร 0-2523-8976, 081-689-2472 รองรับได้ 50 คน มีผู้พักพิง 13 คน

3.สายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) โทร 0-2536-0363, 089-124-5443 รองรับได้ 200 คน มีผู้พักพิง 131 คน

4.ประชานุกูล-(ขำสนิทอนุเคราะห์) โทร 0-2523-7649, 080-790-8079 รองรับได้ 300 คน มีผู้พักพิง 70 คน

5.วัดเกาะสุวรรณาราม โทร 0-2523-6845, 089-887-4850 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง 60 คน

6.วัดราษฎร์นิยมธรรม-(พิบูลสงคราม) โทร 0-2521-0501,089-531-8349 รองรับได้ 1000คน มีผู้พักพิง 46 คน

7.วัดหนองใหญ่ โทร 0-2533-3493, 081-824-7876 รองรับได้ 100 คน มีผู้พักพิง 36 คน

8.ออเงิน-(อ่อนเหมอนุสรณ์) โทร 0-2533-3494, 089-987-0706 รองรับได้ 100 คน มีผู้พักพิง 55 คน

9.พรพระร่วงประสิทธิ์ โทร 0-2519-8827, 086-997-8234 รองรับได้ 300 คน

10.วัดราษฎร์นิยมธรรม รองรับได้ 500 คน

11.วัดออเงิน รองรับได้ 100 คน

12.วัดหนองใหญ่ รองรับได้ 100 คน

13.โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ รองรับได้ 200 คน

รวม รองรับผู้พักพิงได้ 3,950 คน มีผู้พักพิงแล้ว 1,910 คนศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตทวีวัฒนา

1.ร.ร.วัดปุรณาวาส โทร 0-2441-9584, 081-318-8311 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง 332 คน

2.ร.ร.มัธยมปุรณาวาส โทร 0-2441-9584, 081-700-6968 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง 2 คน

3.ร.ร.ตั้งพิรุฬห์ธรรม โทร 0-2441-3073-4, 081-334-9561 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง - คน

4.ร.ร.คลองทวีวัฒนา โทร 0-2441-9449, 085-813-8017 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง - คน

5.ร.ร.คลองมหาสวัสดิ์ โทร 0-2447-7430, 081-345-7489 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง 169 คน

6.ร.ร.คลองบางพรหม โทร 0-2441-3157, 081-834-2548 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง - คน

7.ร.ร.คลองต้นไทร โทร 0-2448-1539, 081-009-9421 รองรับได้ 800 คน มีผู้พักพิง 35 คน

รวม รองรับผู้พักพิงได้ 3,800 คน มีผู้พักพิงแล้ว 538 คน

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางพลัด

1.ร.ร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี โทร 0-2424-3321, 089-498-7085 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 36 คน

2.ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส โทร 0-2424-0200, 086-392-8899 รองรับได้ 50 คน

3.ร.ร.วัดบางพลัด (ป.สุวณโณ) โทร 0-2434-3268, 081-930-8824 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 127 คน

4.ร.ร.วัดเทพากร โทร 0-2424-4089, 089-990-0641 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 6 คน

5.ร.ร.วัดรวก โทร 0-2424-2461, 081-685-3834 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 200 คน

6.ร.ร.วัดคฤหบดี โทร 0-2424-4046, 087-980-1551 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 81 คน

7.ร.ร.วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ โทร 0-2424-0417, 086-991-6020 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 20 คน

8.ร.ร.บางยี่ขันวิทยาคม โทร 0-2424-1208, 081-825-3733 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 8 คน

9.ร.ร.วัดเปาโรหิตย์ โทร 0-2424-1374, 081-401-4072 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 20 คน

10.ร.ร.วัดวิมุตยาราม โทร 0-2424-1025, 081-804-7422 รองรับได้ 50 คน

11.ร.ร.วัดอาวุธวิกสิตาราม โทร 0-2424-1249, 089-141-3448 รองรับได้ 50 คน

12.ร.ร.สตรีบูรณวิทย์ รองรับได้ 60 คน จำนวนผู้พักพิง 60 คน

13.ร.ร.บูรณวิทย์ (ชาย) รองรับได้ 120 คน จำนวนผู้พักพิง 120 คน

14.ร.ร.ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด รองรับได้ 100 คน จำนวนผู้พักพิง 100 คน

15.ร.ร.ศูนย์มัสยิดบางอ้อ รองรับได้ 100 คน จำนวนผู้พักพิง 100 คน

16.ร.ร.ศูนย์วัดอาวุธ (ศาลาอรพิน) รองรับได้ 100 คน จำนวนผู้พักพิง 100 คน

รวม รองรับผู้พักพิงได้ 1,030 คน มีผู้พักพิงแล้ว 978 คน


ส่วนศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตดอนเมืองจะต้องย้ายประชาชนออกทุกแห่ง เนื่องจากประสบภาวะน้ำท่วม

หมายเลขช่วยเหลือการอพยพ ติดต่อ

1131
02-241 1709
02-504 3569
02-534 1911


Create Date : 24 ตุลาคม 2554
Last Update : 28 ตุลาคม 2554 13:13:17 น. 0 comments
Counter : 341 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

หัวใจข้างซ้าย พวงมาลัยข้างขวา
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add หัวใจข้างซ้าย พวงมาลัยข้างขวา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.