Q[-___-Q ma leaw ja
Group Blog
 
All Blogs
 
ปลูกผมรักษาเส้นผม

ในตอนแรกนี้หมอจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่พบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพและขาดความเชื่อมั่นในตนเองมากพอสมควร

แม้ว่าคุณจะหน้าตาหล่อ-สวยดีเพียงใดก็ตาม หากคุณขาดเส้นผมที่ดกดำแล้ว ก็เหมือนบ้านที่ไม่มีหลังคาครับ คุณลองนึกดูสิว่าสภาพจะเป็นอย่างไร คนที่ผมบาง ก็เหมือนบ้านที่มีหลังคาเว้า ๆ แหว่ง ๆ ถ้าบางมากหน่อยก็เหลือแต่โครงหลังคา ไม่ต้องให้หมอบรรยายนะครับว่าความหล่อความสวยจะลดหายไปเท่าไหร่

จะบอกอะไรให้คุณสบายใจหน่อย จากสถิติพบว่า ร้อยละ 90 ของผู้ที่มีศีรษะล้าน เกิดจากกรรมพันธุ์ นั่นหมายถึงถ้าคุณมี พ่อ – แม่ – ปู่ – ย่า – ตา – ยาย มีศีรษะล้าน หรือหัวล้าน คุณก็อาจจะได้รับมรดกเป็นล้านเลยครับ
ทีนี้เมื่อผมเริ่มเหลือน้อยลง บางคนก็หาวิธีรักษา บ้างไปหายามาทาหรือมารับประทาน หรือไม่ก็ใส่วิกผม หรือใช้การทอผม ฯลฯ วิธีการรักษาเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นการรักษาที่ถาวรหรอกนะ แต่ด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของวงการแพทย์

ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นวิธีการรักษาศีรษะล้านอย่างถาวร เป็นการเสริมสร้างเส้นผมที่แท้จริงและถาวรสำหรับผู้ประสบปัญหาศีรษะล้าน นั่นคือ การปลูกเส้นผมลงบนหนังศีรษะ ซึ่งมีวิธีการทำด้วยกัน 2 วิธี คือ การปลูกเส้นผมจริง และการปลูกเส้นผมเทียม ซึ่งเป็นวิธีที่ลดความยุ่งยากให้แก่ชีวิตประจำวันของคุณได้ตลอดไป


วิธีการแรกที่หมอจะกล่าวถึงก็คือ การปลูกเส้นผมจริง ซึ่งสามารถทำได้โดยการย้ายรากผมจากบริเวณท้ายทอยของคุณเอง มาปลูกในบริเวณที่ไม่มีเส้นผม จะช่วยให้เส้นผมเกิดขึ้นใหม่อยู่อย่างถาวรและผมยาวขึ้นได้อย่างธรรมชาติ
ซึ่งการเตรียมตัวก่อนการรักษานั้นไม่มีอะไรยุ่งยาก เพียงไปพบและขอคำปรึกษาจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านปลูกเส้นผม และหากคุณตัดสินใจจะปลูกเส้นผม แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย แนะนำการเตรียมตัวบางอย่างที่คุณควรปฏิบัติก่อนจะมารับการรักษา เช่น งดการตัดผมอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ควรรับประทานอาหารอย่างอ่อนในวันที่มารับการปลูกผม เป็นต้น

ในการรักษาปลูกเส้นผมแต่ละครั้งแพทย์จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงต่อครั้ง ส่วนจะต้องทำกี่ครั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของบริเวณหนังศีรษะที่จะทำการปลูก และการปลูกเส้นผมแต่ละครั้ง แพทย์สามารถปลูกได้ประมาณ 400-2 000 กราฟ

เรามาดูกันว่าแพทย์เขามีขั้นตอนในการปลูกผมกันอย่างไรบ้าง
1. แพทย์จะฉีดยาชาหรือให้ยานอนหลับอย่างอ่อน เพื่อไม่ให้คุณมีอาการเจ็บปวดระหว่างการรักษา

2. แพทย์จะทำการตัดย้ายรากผมจากบริเวณท้ายทอย แล้วนำมาหั่นเป็นชินเล็ก ๆ ก่อนจะนำไปปลูกในบริเวณที่ไม่มีเส้นผม

3. แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กพิเศษเปิดให้มีจุดช่องว่างเป็นจุด ๆ ที่บริเวณหนังศีรษะที่ไม่มีผม แล้วปลูกใส่รากผมที่เตรียมไว้ลงไปในจุดช่องว่างจนเต็มบริเวณหนังศีรษะที่จะปลูกเส้นผม

4. รอยแผลผ่าตัดที่บริเวณท้ายทอย เมื่อแพทย์ได้ผ่าตัดย้ายรากผมออกมาแล้ว แพทย์จะทำการเย็บหนังศีรษะเขาติดกัน เมื่อหายดีแล้วจะมองเห็นรอยแผลเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

หลังจากที่ แพทย์ทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนพักค้างคืนที่โรงพยาบาล และควรปฏิบัติตัวหลังการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ ดังนี้
1. ควรนอนในท่าศีรษะยกสูงขึ้นในช่วง 1 วัน หลังการรักษาเพื่อให้อาการบวมของศีรษะยุบเร็วขึ้น

2. ควรงดสระผมด้วยตนเองใน 2 วันแรก หลังจากนั้นควรสระผมทุกวันด้วยแชมพูชนิดอ่อน

3. ควรงดสูบบุหรี่หรืองดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชั่วคราว

4. ระยะนี้ควรพักผ่อนและออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย

5. หลังการปลูกเส้นผมได้ 2 สัปดาห์ ควรมาพบแพทย์ตามที่นัด เพื่อให้แพทย์ติดตามผลการรักษา พร้อมทั้งตัดไหม และหากคุณมีขอสงสัยใดเพิ่มเติมคุณสามารถสอบถามแพทย์ได้

ภายหลังการปลูกเส้นผมจริง อาจมีอาการชาบริเวณหนังศีรษะที่ได้รับการปลูกผม ซึ่งเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวนะแล้วจะหายไปเอง คุณไม่ต้องวิตกกังวล

นอกจากการปลูกเส้นผมจริงดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกวิธีการหนึ่งซึ่งจัดเป็นวิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของการแก้ไขปัญหาศีรษะล้านคือ การปลูกผมเทียมลงบนหนังศีรษะ เส้นผมเทียมที่นำมาปลูกนั้นเป็นใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และมีสีให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละคน เช่น สีดำ น้ำตาลแก่ น้ำตาลอ่อน เป็นต้น

ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการรักษานั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเช่นกันเพียงแค่ปรึกษาขั้นตอนและผลการปลูกเส้นผมจากแพทย์ผู้ทำการรักษา เพื่อจะได้รับทราบรายละเอียด ส่วนระยะเวลาในการปลูกเส้นผมเทียมนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณมากหรือน้อยของบริเวณที่ทำการรักษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. แพทย์จะออกแบบการวางแนวผมที่จะปลูกให้แลดูเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับคุณ

2. แพทย์จะฉีดยาชาที่บริเวณหนังศีรษะ เพื่อไม่ให้คุณมีอาการเจ็บหรือปวด ในระหว่างการรักษา

3. แพทย์จะนำปลายเส้นผมเทียมฝังใส่ลงไปตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในหนังศีรษะ โดยที่เส้นผมเทียมจะยึดติดกับหนังศีรษะของคุณตลอดไป ซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งของการปลูกเส้นผมอย่างถาวร

หลังจากที่แพทย์ทำการปลูกเส้นผมเทียมเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกลับบ้านได้ โดยไม่ตองนอนพักคางคืนที่โรงพยาบาล และควรปฏิบัติตัวหลังการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ดังนี้
1. งดเว้นการสระผม 3 วันแรก หลังการปลูกเส้นผม จากนั้นคุณสามารถสระผมได้โดยใช้แชมพูอ่อน ๆ หรือแชมพูที่ทางโรงพยาบาลกำหนดให้

2. ควรระมัดระวังการหวีผม ไดร์ผม เป่าผมในช่วง 1 เดือนแรกของการปลูกผม เนื่องจากผมเทียมที่ปลูกยังไม่แข็งแรงพอ

3. ห้ามอบน้ำร้อนหรือหมักโคลนผมเทียมโดยเด็ดขาด เนื่องจากโคลนอาจจะดึงเส้นผมหลุดติดออกมาได้

4. ควรมาพบแพทย์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้แพทย์ติดตามผลการรักษา และหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมคุณสามารถสอบถามจากแพทย์

5. ควรมารับการปลูกซ่อมแซมผมเทียมบางส่วน เพิ่มเติมปีละ 1 – 2 ครั้ง เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วผมเทียมจะมีการหลุดร่วงประมาณ 10-20% ต่อปี

จะเห็นได้ว่าการปลูกเส้นผมทั้ง 2 วิธี ดังกล่าวนั้นไม่ยุ่งยากเลย แต่เพื่อการรักษาที่มีมาตรฐานและปลอดภัย คุณควรปรึกษาและรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการปลูกเส้นผมโดยตรงจะดีกว่านะครับ

การปลูกเส้นผมจริง หรือปลูกเส้นผมเทียม เป็นการแก้ไขปัญหาศีรษะล้านได้อย่างถาวร ทำให้คุณกลับมามีผมดกเหมือนเดิม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมปราศจากความวิตกกังวลใด ๆ และยังเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ไม่เจ็บปวด ปลอดภัย และไม่แพงอย่างที่คิดนะ

Create Date : 06 สิงหาคม 2551
Last Update : 6 สิงหาคม 2551 7:33:34 น. 0 comments
Counter : 324 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

นากาชิม่า
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Tried to take a picture
Of love
Didn't think I'd miss her
That much
I want to fill this new frame
But it's empty

Tried to write a letter
In ink
It's been getting better
I think
I got a piece of paper
But it's empty
It's empty

Maybe we're trying
Trying too hard
Maybe we're torn apart
Maybe the timing
Is beating our hearts
We're empty

And I even wonder
If we
Should be getting under
These sheets
We could lie in this bed
But it's empty
It's empty
Friends' blogs
[Add นากาชิม่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.