มองให้เห็นหลายมุม แต่ไม่ลืมมุมที่มองไม่เห็น
Group Blog
 
All Blogs
 
ว่าด้วยการเรียนต่อที่ฝรั่งเศส

ถ้าพูดถึงฝรั่งเศส หลายคนอาจจะคิดถึง ศิลปะ แฟชั่น ภาพยนตร์ น้ำหอม ไวน์ กระเป๋าหลุยส์ วิตอง รถเปอโยต์ หรือแม้กระทั่งนักฟุตบอลชื่อดังของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี ประเทศฝรั่งเศสมีบทบาทสำคัญต่อโลกมาอย่างยาวนาน ทั้งในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมไปถึงบทบาทในฐานะส่วนหนึ่งของประเทศสหภาพยุโรป (EU) ที่นับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น และกำลังก้าวขึ้นมาเป็นอีกขั้วมหาอำนาจอีกหนึ่งของโลกในปัจจุบัน

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพชีวิต และยึดถือเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมกันของคนเป็นหลัก โดยจะให้ความสำคัญกับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่สบายเหมือนกับคนปกติ หรือคนมีฐานะทั่วไป คนฝรั่งเศสโดยทั่วไป ดูจะเป็นคนหัวอนุรักษ์นิยม ชอบอะไรที่เป็นแบบเดิม ๆ คลาสสิค ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง หรืออะไรที่หวือหวาจนเกินไป และเป็นคนมีอัธยาศรัยดี ช่างพูดช่างคุย แต่อาจจะมีนิสัยขี้บ่น ขี้นินทาคล้าย ๆ กับนิสัยคนไทยอยู่บ้างเป็นบางที

เป็นเวลานานมาแล้วที่เรามีนักเรียนไทยมาศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส นับตั้งแต่ในยุคที่พระมหากษัตริย์ของไทยนิยมส่งบุตรหลานมาเรียนต่อยังประเทศยุโรป เพื่อนำความรู้ และวิทยาการกลับมาพัฒนาประเทศ ในปัจจุบัน มีนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสในสาขาต่าง ๆ อยู่ประมาณ 300-500 คน โดยสาขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ก็ได้แก่ สาขากฎหมาย สาขาทางด้านศิลปะ วาดภาพ แฟชั่นดีไซน์ ภาพยนตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงสาขาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่นรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จำนวนของนักเรียนไทยในฝรั่งเศสยังถือว่าไม่มาก เมื่อเทียบกับในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น ทั้งนี้นอกจากเรื่องของอุปสรรคทางด้านภาษา ที่ต้องเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมด และเรื่องของระบบการศึกษาที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากของบ้านเราพอสมควรแล้ว ปัจจุบันยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาต่อที่ฝรั่งเศสไม่มากนัก และอยู่ในวงจำกัด ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว การเรียนต่อที่ฝรั่งเศสนับว่าเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียว ทั้งด้วยการศึกษาที่มีมาตรฐานสูง และค่าเรียนที่ถูกมาก ซึ่งจะทำให้ความฝันของคนที่ต้องการจะเรียนต่อต่างประเทศ แต่มีทุนทรัพย์จำกัด มีโอกาสเป็นจริงได้
ถ้าพูดว่าไปเรียนต่อฝรั่งเศส อาจจะฟังดูหรูหรามาก แต่มีน้อยคนจะรู้ว่างบประมาณโดยทั่วไป สำหรับการเรียนต่อที่ฝรั่งเศสในทุกสาขา รวมค่ากินอยู่ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 400 ยูโร หรือปีละไม่เกิน 300,000 บาท เท่านั้นเอง

ทั้งนี้เพราะในประเทศฝรั่งเศส เขาถือว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องของธุรกิจ แต่เป็นเรื่องที่รัฐต้องสนับสนุนให้กับผู้ที่ต้องการจะเรียนในทุกระดับชั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยรัฐของฝรั่งเศสทุกแห่ง จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนอะไร นอกจากค่าลงทะเบียนรายปี เพียงแค่ 200-300 ยูโรต่อปีเท่านั้น (10,000-15,000 บาท) สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย (Université) และประมาณ 600-1000 ยูโรต่อปี (30,000-50,000 บาท) สำหรับการเรียนในโรงเรียนชั้นสูง หรือโรงเรียนเฉพาะทาง (Grande Ecole) เช่น โรงเรียนวิศวกรรม โรงเรียนรัฐศาสตร์ และโรงเรียนทางด้านการบริหารต่าง ๆ ทั้งนี้หลักการดังกล่าว ใช้ทั้งกับนักเรียนฝรั่งเศส และนักเรียนต่างชาติที่เรียนที่ฝรั่งเศสอย่างเสมอภาคกัน แต่จะยกเว้นในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ เปิดขึ้นมาเป็นพิเศษ เช่น หลักสูตร international ภาคภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรสาขาพิเศษอื่น ๆ ซึ่งมักจะมีการเก็บค่าเรียนเพิ่มเป็นพิเศษขึ้นอีก คือประมาณ 6,000-12,000 ยูโรต่อปี (300,000- 600,000 บาท) แต่ก็ยังนับว่าถูกมาก เมื่อเทียบกับการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษที่ต้องเสียค่าเทอมสูงถึง 50,000-100,000 ดอลล่าร์ ต่อภาคการศึกษา (200,000-400,000 บาท) และอาจจะถูกกว่าค่าเรียนในระดับปริญญาโทและเอกในบ้านเราอีกหลายที่เสียด้วยซ้ำ

เรื่องของภาษา ดูจะเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนที่ฝรั่งเศส เพราะผู้ที่จะมาเรียนที่ฝรั่งเศสทุกคนจำเป็นต้องรู้ภาษาฝรั่งเศส เพื่อใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเลือกที่จะเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษก็ตาม การต้องมาเริ่มเรียนภาษาที่สามใหม่ โดยที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลย อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร แต่เมื่อคุ้นเคยแล้ว จะเหมือนกับได้กำไรชีวิต คือได้รู้จักภาษามากขึ้นอีก 1 ภาษา ทำให้โลกของเรากว้างขึ้น ได้มารับความรู้จากแหล่งความรู้ใหม่ ๆ โดยที่ไม่มีกำแพงของภาษามากั้นเอาไว้ การที่ได้รู้เพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษา และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในวันข้างหน้า ในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งเราอาจจำเป็นต้องติดต่อสื่อสาร ทำธุรกิจกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ภาษาฝรั่งเศสก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญ มีผู้ใช้อยู่หลายประเทศ และถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 5 ของภาษาหลักทางการของสหภาพยุโรป อีกด้วย

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การใช้เวลาเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศสเพียงแค่ 2-3 เดือน ก็เพียงพอในการที่จะทำให้สามารถพูด เขียน หรือสื่อสารได้อย่างคล่องในระดับหนึ่งแล้ว โดยส่วนมากนักเรียนไทยในฝรั่งเศสหลายคนมักจะใช้วิธีลงเรียนคอร์สภาษาฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศส เป็นเวลา 1 ปี ก่อนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือบางคนที่มีพื้นฐานมาบ้าง อาจจะใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของฝรั่งเศส คือประมาณเดือนกค. ถึงสค. ลงเรียนภาษาแบบ Intensive เพื่อปรับสภาพก่อนเข้าเรียนจริง ก็สามารถทำได้

สำหรับเรื่องความเป็นอยู่ที่ฝรั่งเศส การมาอยู่ในสถานะของนักเรียนที่ฝรั่งเศส จะได้รับการช่วยเหลือ และดูแลจากรัฐเป็นอย่างมาก มีเงินช่วยเหลือในเรื่องที่พัก มีสวัสดิการในเรื่องการประกันสุขภาพที่จ่ายในราคาถูก แต่ทำให้ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ มากมาย อายุต่ำกว่า 25 สามารถซื้อตั๋วโดยสารรถทุกชนิดในราคาพิเศษ โรงอาหารราคาพิเศษสำหรับนักเรียน ที่ถูกกว่าการไปกินตามร้านอาหารถึง 4-5 เท่า รวมไปถึงค่าสวัสดิการ และทุนการศึกษาอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ความเป็นอยู่ไม่ลำบากจนเกินไป

โดยรวมแล้ว การมาเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนต่อต่างประเทศ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ที่มีมาตรฐานสูงแล้ว ค่าใช้จ่ายในการเรียนก็ถือว่าถูกมาก แล้วยังได้ภาษาที่สามมาเป็นของแถม กับได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเมืองแห่งศิลปะ ที่มีสีสันชีวิตชีวาน่ารื่นรมย์อีกด้วย ใครที่กำลังมองหาที่เรียนต่อดี ๆ ในงบประมาณที่ไม่แพงจนเกินไป น่าจะลองมาศึกษาข้อมูลของการเรียนต่อที่ฝรั่งเศสดู อาจจะทำให้ความฝันเป็นจริงได้ไม่ยากเลย

ใครมีคำถามเพิ่มเติม ส่งมาทาง email หรือ add msn : athnp@hotmail.com ก็ได้นะครับ


Create Date : 07 พฤษภาคม 2548
Last Update : 18 มีนาคม 2551 0:59:01 น. 89 comments
Counter : 8355 Pageviews.

 
เพื่อนของผมคนหนึ่ง เรียนจบที่ฝรั่งเศส (ปริญญาเอกและ post-doc) พบว่ามีปัญหาสับสนกับภาษาอังกฤษพอสมควร รวมทั้งใช้ภาษาไทยก็เรียงความที่แปลกขึ้น . .


โดย: eq0 IP: 202.44.14.194 วันที่: 7 พฤษภาคม 2548 เวลา:20:41:50 น.  

 
อ่านแล้วเริ่มอยากไป
แต่ถึงจะเคยเรียนฝรั่งเศสมา 3 ปี
แต่ตอนนี้มันหาไปหมดแล้ว
ถ้าไปคงต้องรื้อฟื้นใหม่ทั้งยวง
ยกเครื่องใหม่เลยแหละ


โดย: Super Me IP: 202.183.208.132 วันที่: 9 พฤษภาคม 2548 เวลา:14:46:11 น.  

 
u live inprovance?
can u give me information about studying there?
Thank so much ka
Annie
anntoinette81@hotmail.com


โดย: annie IP: 80.63.34.250 วันที่: 9 พฤษภาคม 2548 เวลา:19:00:37 น.  

 
ตอบ EQ0 >> จริงครับ ตั้งแต่มานี่ผมก็รู้ว่าภาษาอังกฤษถูกทำลายไปบ้าง และที่เจอบางคนก็มีการเรียงประโยคภาษาไทยแปลกบ้าง เพราะภาษาฝรั่งเศส บางทีมันเรียงคำแปลก ๆ เลยติดมา

ผมบางทีก็ทำให้พูดภาษาอังกฤษสะดุด เพราะติดคำฝรั่งเศสบ้าง ชอบเอามาพูดแทนกันอยู่เรื่อย แต่เราเรียนภาษาอังกฤษมานาน มันก็ยังคงฝังอยู่น่ะครับ แต่ข้อดีคือทำให้ฟังภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้น เพราะชินกับสปีดของภาษาฝรั่งเศส

ตอบ Super Me >> ฝึกภาษาใหม่ไม่นานครับ ผมไม่มีพื้นเลย มาอยู่ฝรั่งเศส 2 เดือนก็พอพูดสื่อสารได้แล้ว

ตอบ Annie >> ผม mail ไปแล้วนะครับ ถ้าไม่ได้รับก็บอกด้วย


โดย: คาเฟอีน IP: 82.227.113.125 วันที่: 9 พฤษภาคม 2548 เวลา:23:56:49 น.  

 
ผมก็สนใจที่ฝรั่งเศสเหมือนกันครับ แต่ผมกลัวเรื่องภาษามากๆ (2 เดือนแบบที่คุณเล่านี่รู้เรื่องสื่อสารได้เลยเหรอครับ ถ้าแบบตั้งใจเลยนะ) อยากจะเรียนถามหน่อยครับ ว่าถ้าผมจะเริ่มสมัครที่ฝรั่งเศสนี่ เราสามารถเขียนไปคุย หรือสมัครเลยได้หรือเปล่า อยากทราบขั้นตอนจริงๆ ครับ ผมได้ลองเขียนสมัครไปที่เยอรมันเหมือนกัน ก็มีตอบกลับมา แต่อยากจะลองที่ฝรั่งเศสด้วย ไว้เป็นอีกทางเลือก


โดย: สนใจมาก IP: 58.9.143.213 วันที่: 12 พฤษภาคม 2548 เวลา:0:18:09 น.  

 
คุณต้องการเรียนสาขาอะไรและระดับไหนครับ

ถ้าเป็นป.โท สาขาวิศวะ สามารถจะสมัครเป็นภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม n+i ได้ จะเป็นหลักสูตรเรียนต่อด้านวิศวะ สำหรับนร. ต่างชาติ ที่รวมการเรียนภาษา 2 เดือน แบบ intensive และ เทอมพิเศษสำหรับปรับตัวอีก 4 เดือน ก่อนจะเรียนจริงกับนร.ฝรั่งเศสอีก 3 เทอมจบ

แต่ถ้าเป็นป.เอก ก็คงต้องสมัครเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมด แต่เขาไม่ได้ require ว่าเราต้องมีใบรับรองระดับภาษาของเรา บางคนก็จะใช้วิธีมาเรียนภาษาก่อนซักปี หรือเทอมนึงแทน

แต่เรียนเอกที่ฝรั่งเศสส่วนไม่มีคอร์สเรียนนะครับ เป็นการทำวิจัยอย่างเดียว หรือถ้ามีก็มีไม่มาก


โดย: คาเฟอีน IP: 82.227.113.125 วันที่: 12 พฤษภาคม 2548 เวลา:5:08:54 น.  

 
ขอบคุณครับ ลืมบอกไปเลยครับ ว่าจะเรียนด้าน Graphic Design / Advertising ปริญญาโท ครับ มี Portfolio แล้ว


โดย: สนใจมาก IP: 203.170.129.51 วันที่: 13 พฤษภาคม 2548 เวลา:8:39:42 น.  

 
เรียน Graphic design ก็มีทั้งแบบโรงเรียนเฉพาะทาง ซึ่งเข้ายากกว่า และแบบเรียนในมหาลัยนะครับ แต่ส่วนใหญ่คงต้องเป็นภาษาฝรั่งเศส ยังไงแนะนำว่าน่าจะหาที่เรียนภาษาซักเทอม หรือปีนึงที่ฝรั่งเศสก่อน แล้วค่อยสมัครเข้าเรียนอีกที ปกติการสมัครเรียนที่ฝรั่งเศส ถ้าสมัครไว้หลาย ๆ ที่ ไม่เน้นว่าต้องเป็นที่ดังมาก ๆ โอกาสจะรับเข้าได้ไม่ยากเลยครับ มาตรฐานการศึกษาที่ฝรั่งเศส ถือว่าไม่ต่างกันมากไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ตาม ยิ่งถ้ามีผลงานแนบไปด้วยน่าจะยิ่งดี

ลองเข้าไป search ดูข้อมูลหลักสูตรที่ //www.edufrance.fr/en ตรงส่วนที่เป็น Catalog การเรียนน่ะครับ

หรืออีกทาง ลองหาข้อมูลเรื่องทุน Eramus ก็น่าสนใจนะครับ ต้องเข้าไปดู list เหมือนกันว่ามีสาขาที่เราต้องการรึเปล่า อันหลังนี่เขาไม่ได้ require ภาษาฝรั่งเศส แต่เอา TOEFLโดย: คาเฟอีน IP: 82.227.113.125 วันที่: 13 พฤษภาคม 2548 เวลา:17:13:46 น.  

 
พอดีว่าก็สนใจจะไปเรียนฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้ก็เรียนสเปนมาพอสมควรแล้ว
ถ้าไปเรียนที่ฝรั่งเศสเนี่ย ภาษาสเปนพอจะช่วยได้บ้างมั้ยคะ
แล้วตอนเริ่มแรกเนี่ย พี่ๆสมัครเรียนกันยังไงอ่ะค่ะ


โดย: Bramasole (Bramasole ) วันที่: 18 สิงหาคม 2548 เวลา:14:01:38 น.  

 
ภาษาสเปนกับฝรั่งเศสมีความใกล้กันพอสมควรนะครับ น่าจะช่วยได้

การเริ่มสมัครเรียนภาษา มีโรงเรียนภาษาฝรั่งเศสเยอะมากครับ ทุกเมืองเลย เลือกได้แล้วแต่ว่าจะชอบเมืองไหน และมีทั้งแบบของรัฐ กับของเอกชน ลองไปถามรายละเอียดที่ สำนักงาน EduFrance ถนนสาธร ได้ครับ


โดย: คาเฟอีน IP: 83.205.89.116 วันที่: 22 สิงหาคม 2548 เวลา:22:55:59 น.  

 


โดย: วันเฉลิม IP: 203.172.167.82 วันที่: 20 มกราคม 2549 เวลา:15:25:30 น.  

 


โดย: วันเฉลิม IP: 203.172.167.82 วันที่: 20 มกราคม 2549 เวลา:15:25:33 น.  

 
เอ่อ ไม่ทราบว่าสองเดือนพอสื่อสารได้นี่ สื่อสารได้ระดับไหนเหรอคะ เพราะการสื่อสารเนี่ย มันก็มีหลายระดับ

ระดับที่ขอข้าวกินได้ หรือระดับที่สามารถ "เรียน"หนังสือได้คะ

ปล. ไม่ทราบคอร์สที่คุณเรียนที่ฝรั่งเศสนี่ เป็นคอร์สปริญญาเอกหรือโทเหรอคะ เพราะถ้าสำหรับหลายๆคนที่อยากเข้ามาเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีนั้น เวลาสำหรับเรียนภาษาปีนึงนั้น กำลังพอเหมาะพอดีค่ะ เพราะต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสในการจดเลคเชอร์และในการทำรายงานต่างๆ
ถ้าไม่มีภาษาในระดับขั้นค่อนข้างดี ก็อาจจะมีความลำบากในการเรียนมาก แต่ถ้าเป็นในระดับโทหรือเอกนั้น ภาษาอาจจะค่อยๆเรียนรู้ระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยไปด้วยได้ค่ะ


โดย: Et cetera IP: 82.228.166.210 วันที่: 6 ธันวาคม 2549 เวลา:1:34:24 น.  

 


โดย: คาเฟอีน IP: 58.8.159.45 วันที่: 6 เมษายน 2550 เวลา:11:59:45 น.  

 
ผมเรียน Grand Ecole ทางวิศวะครับ เรียนหลักสูตรเดียวกับคนฝรั่งเศสเลย ไม่ใช่แบบ DEA ทั่วไป ใน Ecole d'Ingenieur เขาจะเรียนค่อข้างเข้มมาก เพราะฉะนั้นภาษาต้องดีพอสมควร ไม่ใช่แค่ขอข้าวกินได้

แต่ยืนยันว่าถ้ามีความมุ่งมั่นจริง 2 เดือนก็เพียงพอที่จะเรียนภาษาให้รู้เรื่องได้ แต่หลังจากนั้น ต้องเรียนเพิ่มเติม และคุยกับเพื่อนต่างชาติเยอะ ๆ


โดย: คาเฟอีน IP: 58.8.159.45 วันที่: 6 เมษายน 2550 เวลา:12:03:31 น.  

 
ถ้าจบม.6 จากบ้านเรา สายวิทย์ แล้วอยากเรียนสถาปัตย์ที่ ม.ซอร์บอร์น จะมีโอกาสไหมคะ และต้องเตรียมตัวอย่างไร ค่าใช้จ่ายต้องเตรียมมากขนาดไหนคะ มีญาติอยู่ในปารีสพร้อมจะรับรองให้ น่ะค่ะ ขณะนี้อยู่ชั้น ม.4


โดย: แม่ของลูกชาย IP: 203.151.212.121 วันที่: 24 พฤษภาคม 2550 เวลา:15:15:05 น.  

 
ว่าจะลองหาทุนไปเรียนน่ะค่ะ มีอาไรแนะนำบ้างมั้ยคะ


โดย: mo IP: 124.121.41.172 วันที่: 3 มิถุนายน 2550 เวลา:17:32:01 น.  

 
คือตอนนี่มีปัญหามากๆคะ กำลังงงมากกับระบบการศึกษาที่นั่น คืออยากจะไปเรียนต่อทางด้าน fashion design ที่นั่นคะ แต่มีคนบอกว่าที่นั่นไม่มีการเรียนสาขานี้ในแบบ univesite มีแต่แบบ Grand ecole หรือ speciel school ก็เลยงงนะค่ะ คือคุณพ่ออยากให้ได้วุฒิปริญญาโทด้วยแต่ที่ลองดูมันได้เป็น diplom ก้เลยงง แล้วตอนปลายปีนี่จะลองไปดูที่เรียน แต่ยังหาไม่ได้เลยคะเพราะไม่ค่อยเข้าใจระบบการศึกษาของเค้าเท่าไหร่ พอไปถามที่ edufrance เค้าก้บอกว่าไม่มีเป็นมหาลัย แต่พอลองถามคนอื่นเค้าบอกว่ามีมหาลัยศิลปะเยอะไปในปารีส เลยสับสนมากๆคะ อยากให้ช่วยแนะนำหน่อยคะตอนนี้งงไปหมดแล้ว


โดย: mc IP: 203.118.80.199 วันที่: 18 มิถุนายน 2550 เวลา:22:02:40 น.  

 
ถ้าไงขอข้อมูลด้วยนะคะ คืออยากถามจากคนที่มีประสบการไปเรียนมาจิงๆนะคะ tipna@hotmail.com


โดย: mc IP: 203.118.80.199 วันที่: 18 มิถุนายน 2550 เวลา:22:07:46 น.  

 
อยากได้ทุนไปเรียนทีฝรั่งเศสมาก เพราะชอบภาษานี้สุดๆ ถ้ามข้อมูลเพิ่มเติม ส่งให้ทางเมลล์ได้ไม๊คะ

memo_istanbul@homail.com


โดย: Zavie' IP: 61.7.155.102 วันที่: 19 มิถุนายน 2550 เวลา:10:26:09 น.  

 
อยากไปเรียนภาษาที่ฝรั่งเศส 6 เดือน ไม่ทราบว่าจะติดต่อได้ที่ไหนมั่ง คับ เรียนมา 8ปี แล้ว แต่ อยากไปเรียนเพิ่มอีก6 เดือน หน่ะคับ ยังไงรบกวน เมล์ให้ด้วยหน่ะคับ mczyshin@hotmail.com


โดย: Mczyshin IP: 58.8.26.118 วันที่: 24 มิถุนายน 2550 เวลา:21:23:55 น.  

 
อยากไปเรียนต่อคอร์สภาษาที่นั่นซักปีนึงแล้วค่อยเรียนต่อโท จะใช้เงินซักเท่าไหร่คะ แล้วจะมีทุนสำหรับเรียนบ้างรึป่าวงบน้อยน่ะค่ะ ช่วยหาข้อมูลให้ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ แบบว่ารักที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสต่อ ตอนนี้อยู่ปีสามเปื่จะได้เตรียมตัวทันค่ะ ยังไงก็ขอความกรุณาตอบกลับด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ


โดย: karana_za@hotmail.com IP: 61.7.174.193 วันที่: 9 กรกฎาคม 2550 เวลา:0:07:09 น.  

 
เพิ่งเห็นข้อความนะครับ ต้องขอโทษที่ไม่ได้ตอบทันเวลา
เดี๋ยวจะทยอยตอบนะครับ


โดย: คาเฟอีน IP: 58.8.155.54 วันที่: 21 สิงหาคม 2550 เวลา:22:17:15 น.  

 
ใครที่ต้องการคำตอบเพิ่มเติม ทิ้ง email ไว้นะครับ
หรือส่งมาที่ athnp@hotmail.com ก็ได้


โดย: คาเฟอีน IP: 58.8.155.54 วันที่: 21 สิงหาคม 2550 เวลา:22:22:25 น.  

 
สนใจมากค่ะเเต่พูดได้เเต่อังกฤษมีใจอยากเรียนค่ะ รบกวนช่วยเเนะนำหน่อยนะคะ
wiranya@hotmail.com


โดย: แวน IP: 58.136.169.217 วันที่: 11 กันยายน 2550 เวลา:22:48:15 น.  

 
ภาสาเสปน เอามาใช้ในฝรั่งเสด มีส่วนะคะ
เพาะตอนนี้ มาฝรั่งเสด ห้าเดือนแร้ว เข้ารร.ด้ายเกือบสองเดือน ระดับภาสาเกือบด้าในระดับนึง
(ที่เกือบได้นี่หมายถึง พุดกับเพื่อนนะคะ แต่ถ้าในห้องนี่ เรียกว่าเอ๋อ ) เพาะตอนนี้มาเรียนระดับเซค่อน เทียบได้ก้อประมาน ม.สี่บ้านเรา


มาถึงก้อเข้ารร.เรยคะ
เพาะอำเภอค้าส่งให้ไปเรียนเรย
ไม่ได้เรียนภาสาก่อนเหมือนคนอื่น
ตอนนี้ก้อต้องใช้เวลาหละคะ

เพาะว่า ต้องทบทวนบทรียนกันยาวเรย


โดย: Nanzill IP: 193.249.1.53 วันที่: 21 ตุลาคม 2550 เวลา:18:22:07 น.  

 
พี่เรียนที่ไหนหลอคะ
แล้วที่ ISEP นี่ดีมั้ยคะ พอดีดูๆอยู่นะค่ะ
กะว่าจะเรียนด้านโท Engineer ค่ะ
ถ้าพี่มีข้อมูลจากหลายที่ก็รบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

mail: cutieamie@hotmail.com ค่ะ ^_^"


โดย: CuTiEaMiE IP: 203.113.32.10 วันที่: 29 ตุลาคม 2550 เวลา:11:29:11 น.  

 
จบ ม.3 แล้วต่อที่นั่น ได้มั้ยคะ

ตอนนี้ เรียน กศน ม.ปลาย อยุ่ค่ะ

เดือนหน้าจะแต่งกับคนฝรั่งเศส

คบกันมา 2 ปี ภาเขา เข้าหัวไม่ถึง 100 คำ

อายุ 22 แล้วค่ะ แก่ไปไหม

เมลล มาบอกบ่างนะคะ เป็นเพื่อนคุยกันค่ะ

โดย: joylovelyyy@hotmail.com IP: 58.9.96.21 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:12:36:38 น.  

 
อยากเรียนต่อด้านภูมิสารสนเทศ (GIS
มหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ฝรั่งเศสมีสอน
ชื่อหลักสูตรอะไรและมีรายละเอียดไหมครับ)


โดย: Suphakorn_p@hotmail.com IP: 203.151.42.157 วันที่: 22 ธันวาคม 2550 เวลา:11:04:49 น.  

 
Now i'm in France ka for 1 year
and i would like to study here in master degree
i'm interestd in fashion design if not i'm also interested to be guide
what should i do ka???
i wanna know about univesity here because my friends in high school most of them on't wanna go to university a ka soo i don't know about the university
could you plz help me
thx a lot ka


โดย: Juiceyeah IP: 83.206.25.234 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:20:44:28 น.  

 
i live here for 4 month
i can communicate with others but i've not got the accent so sad ka!! i will try T__T


โดย: juiceyeah again!! IP: 83.206.25.234 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:20:48:03 น.  

 
juiceyeah@hotmail.com
thx a lot ka!!!


โดย: juiceyeah..... IP: 83.206.25.234 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:20:54:50 น.  

 
เจอบทความของคุณมุมมองหลายมิติ เพราะ serch หาข้อมูลในการไปเรียนภาษา ที่ฝรั่งเศส เพราะชอบภาษา นี้ และอยากรู้วัฒนธรรม และอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น สักระยะ ไม่ทราบคนที่ไปเรียนนี่ ต้องเรียนอย่างเดียว หรือว่า สามารถทำงานได้บ้างค่ะ มีกฎอะไรเกี่ยวกับการทำงานของ วีซ่านักศึกษาหรือเปล่าค่ะ

ขอบความอนุเคราะห์ตอบหน่อยนะค่ะ เพราะอยากเอาจริง มากๆ เลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: กัลยา IP: 213.42.21.58 วันที่: 1 มีนาคม 2551 เวลา:20:50:26 น.  

 
อ้อ ลืมค่ะ ตอบผ่าน web ก็ได้นะค่ะ เพราะจะได้ให้ความที่สงสัยเรื่องเดียวกันได้รู้ด้วย หรือ หากไม่ยุ่งมาก รบกวนตอบทางอีเมล์ ของดิฉันค่ะ Kanliadubai@gmail.com

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: กัลยา IP: 213.42.21.58 วันที่: 1 มีนาคม 2551 เวลา:20:52:04 น.  

 
ตอบคุณ cutieamie------------------------------------

พี่เรียนที่ไหนหลอคะ
แล้วที่ ISEP นี่ดีมั้ยคะ พอดีดูๆอยู่นะค่ะ
กะว่าจะเรียนด้านโท Engineer ค่ะ
ถ้าพี่มีข้อมูลจากหลายที่ก็รบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

mail: cutieamie@hotmail.com ค่ะ ^_^"

-------------------------------------จะเรียนต่อโทด้านวิศวะ ลองเข้าไปดูข้อมูลของโปรแกรม n+i ที่ //www.nplusi.com นะครับ

น่าจะสะดวกสำหรับคนที่จบวิศวะและจะเรียนต่อโทที่ฝรั่งเศส

ISEP ดูจากชื่อ น่าจะดี เพราะเป็น Grand Ecole แต่ไม่รู้จักเป็นการเฉพาะนะครับ ไม่ได้ถึงกับดังมาก แต่ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ อย่างน้อยเรียนใน Ecole ก็น่าจะดีกว่าในมหาลัย


โดย: คาเฟอีน IP: 58.8.152.105 วันที่: 18 มีนาคม 2551 เวลา:0:20:54 น.  

 
ตอบคุณ joylovelyy

อายุ 22 ไม่เยอะหรอกครับ
ผมเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสตอน 28-29 โน่นแน่ะ

ถ้าให้ดี ให้ได้วุฒิม.ปลายจากเมืองไทยก่อนก็ดีครับ จะได้สมัครเข้ามหาลัยเลยง่ายกว่า
ถ้าเราไปนั่งเรียนม.ปลายกับเด็ก ๆ 15-16 อาจจะเขิน ๆ นะครับ


โดย: คาเฟอีน IP: 58.8.152.105 วันที่: 18 มีนาคม 2551 เวลา:0:27:15 น.  

 
เก็บตกคำถาม เรื่องการเรียนต่อที่ฝรั่งเศส

ผมไม่ได้เข้ามาเช็ค blog มานานมาก เป็นช่วงที่งานรุม ทำเอาไม่หลับไม่นอนไปหลายวัน เลยเพิ่งเห็นว่ามีคนมาทิ้งคำถามเอาไว้ เกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่อที่ฝรั่งเศส บางคน post ไว้เป็น 2 เดือนแล้ว เอามาตอบตอนนี้ไม่รู้ว่าจะยังทันรึเปล่านะครับ ต้องขออภัยด้วย

ตอบก่อนว่า โดยทั่วไปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่อที่ฝรั่งเศส อาจจะหาได้จาก 2 เว็บนี้นะครับ คือ //www.edufrance.com/en กับ//www.france.or.th/th น่าจะได้ข้อมูลที่ update กว่า หรือจะลองไปปรึกษากับทาง EduFrance ที่ถนนสาธรก็ได้ครับ


สำหรับคนที่ต้องการหาคอร์สที่อยากเรียน ลองเข้ามาดูรายชื่อได้ที่ link นี้นะครับ
//www.edufrance.fr/fr/fsearch/etudes03-1_EN.htm
โดย: คาเฟอีน (มุมมองหลายมิติ ) วันที่: 18 มีนาคม 2551 เวลา:0:40:00 น.  

 
ตอบคุณกัลยา

เรื่องเรียนไปด้วยทำงานได้วย ที่ฝรั่งเศส ไม่มีกม.ห้ามนะครับ นร. สามารถทำงานได้ ไม่เกิน 20 ชม. ต่อสัปดาห์
แต่ในทางปฏิบัติ แทบจะเป็นไปไม่ได้ ด้วยวัฒนธรรมของร้านอาหาร และด้วยการแย่งงานกันทำของพวกแขกขาว เจ้าของร้านก็ชอบที่จะจ้างพนักงานที่เป็นแขกขาวที่พูดฝรั่งเศสได้ ทำงานได้เต็มเวลา มากกว่าจ้างนศ.ทำงาน part time

มีช่วงเวลาเดียวที่เหมาะกับการหางานของนศ. คือช่วงหยุดฤดูร้อน เดือน กค. ถึง กย. คนฝรั่งเศสจะไม่ทำงานกัน และออกเที่ยวพักผ่อน นศ. สามารถหารายได้ได้ช่วงนี้ ในการทำงานพิเศษตามค่ายพักแรม สถานคนชรา หรือไร่เก็บผลไม้ หรือร้านอาหารในเมืองท่องเที่ยว ที่จะต้องการคนมาช่วยงานมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การหางานที่ฝรั่งเศส ไม่ได้ง่ายอย่างในอเมริกา อังกฤษ หรือ ออสเตรเลีย โดยเฉพาะ ถ้าพูดฝรั่งเศสไม่ได้ ก็แทบจะไม่มีทาง

เรื่องอื่น ๆ ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ยินดีครับ หรือใครจะ add msn ผมเพื่อถามตอบง่าย ๆ ก็ได้
athnp@hotmail.com


โดย: คาเฟอีน (มุมมองหลายมิติ ) วันที่: 18 มีนาคม 2551 เวลา:0:48:31 น.  

 

bon ben moi je ne pense pas que le francais et l'espagnol se ressemble, car en espagnol il ne suffi pas de rejouter un "o" ou un "a" pour parler espagnol!!!
...Par contre le thailandais est trés trés trés compliqué avec les mou meaw nou mou ma hmaaa on n'y comprend rien lol
mais je connai et comprend qu'un seul mot cest " kauy " hehe


โดย: french IP: 90.14.183.180 วันที่: 20 เมษายน 2551 เวลา:20:28:53 น.  

 
พี่ค่ะพอดีอยากทราบเรื่องการไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสอ่าค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่ปี4 พอดีว่าปีหน้าต้องการไปเรียนต่อที่นั้นค่ะ แล้วแม่อยู่นั้นด้วย แล้วเราต้องติดต่อใครหรอค่ะ แล้วเราต้องสอบวัดภาษาจากประเทศไทยไปก่อนหรือป่าวแล้วเราต้องหาที่เรียนที่ที่ฝรั่งเศสเองหรือค่ะ ตอนนี้อยากรู้เรื่องมากๆอ่าค่ะ แอดเมลไปแร้วนะค่ะยังไงตอบทางเมลก้อได้นะค่ะ (jantama_@hotmail.com)


โดย: jantama IP: 124.121.171.188 วันที่: 2 มิถุนายน 2551 เวลา:0:41:43 น.  

 
ตอบไปทาง mail แล้วนะครับ
จบตรี ต่อโท โดยมากไม่ต้องสอบภาษาก่อนครับ


โดย: มุมมองหลายมิติ วันที่: 2 มิถุนายน 2551 เวลา:20:33:54 น.  

 
พี่อยากเรียน fashion design ที่ฝรั่งเศสมากเลยตอนนี้อยู่ปี 4แล้วที่มใกรุงเทพ แต่ไม่มีพื้นฐาน fashion design เลยนะค่ะ คิดว่าอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสก่อน แต่ก้อไม่รู้จะเรียนที่ไหนดีอ่ะค่ะ ช่วยแนะนำทั้งที่เรียนfashion designที่บ้านเรากะเรียนภาษาฝรั่งเศสหน่อยนะค่ะ อืมอีกอย่างถ้าไปเรียนที่ฝรั่งเศสใช้แต่ภาษาฝรั่งเศสอยากเดียวได้ใช่ไหมค่ะ พอดีไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยค่ะ เรียนยังไงก้อไม่ได้เรื่องสักที ชวนแนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ


โดย: แอ๊ป IP: 58.9.55.212 วันที่: 14 มิถุนายน 2551 เวลา:23:30:53 น.  

 
แล้วเรื่องทุนถ้าเราเก่งภาษาแล้วเราจะไปขอทุนที่สถานทูตฝรั่งเศสได้ไหมค่ะ พอดีอยากช่วยแม่อ่ะค่ะ


โดย: แอ๊ป IP: 58.9.55.212 วันที่: 14 มิถุนายน 2551 เวลา:23:33:06 น.  

 
อยู่ฝรั่งเศส ถ้าภาษาฝรั่งเศสคล่อง ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษครับ ปกติเขาก็ไม่พูดภาษาอังกฤษกันอยู่แล้ว
นศ.บางคน ภาษาอังกฤษแย่มาก ๆ แต่เรียนได้คะแนนดีมาก ๆ ก็มี เพราะภาษาฝรั่งเศสเขาเก่งมาก

ส่วนเรื่องทุน มีครับ ลองถามที่สถานฑูตได้ แต่การแข่งขันก็สูงพอสมควร มีทุนหลายประเภท ต้องลองไปศึกษาดูครับ


โดย: มุมมองหลายมิติ วันที่: 3 กรกฎาคม 2551 เวลา:0:30:40 น.  

 
สวัสดีดีคับ ผมเองก็กำลังสนใจ และสับสนกับการเรียนต่อเหมือนกัน คือตอนนี้ผมอยู่ที่ออสเตรเลีย ผมก็เรียนด้าน tourism อยู่ แต่กำลังจะจบ และสนใจที่จะเรียนด้าน cookery or graphic eesign ต่อ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเรียนที่นี่ หรือที่ฝรั่งเศสต่อ พอดีน้าสาวผมอยู่ที่นั่นคิดว่าอยู่ที เรยอง อะไรประมาณนี้แหละคับ เค้าบอกว่าถ้าเรียน ก็น่าจะเลือกเรียนที่ Nantes เพราะใกล้หน่อย แต่ไม่รู้ว่าใกล้แค่ไหนน่ะคับ แต่อุปสรรคคือ ผมไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเลยแม้แต่นิดเดียว และไม่รู้ว่าถ้าจะไปเรียนต่อด้านที่ผมสนใจ จะมี uni รองรับโดยตรงหรือเปล่า หรือว่าแค่ได้ Diploma เท่านั้น และค่าเล่าเรียนแพงมั้ย สำหรับสาขาดังกล่าว ผมอยากเรียนและทำงานไปด้วย คืออยู่ที่นี่ ผมทำงานในโรงแรงด้าน Housekeeping และทำงานตาม Fuction ต่างๆ เลยคิดว่า ถ้าไปที่โน่น จะทำงานในโรงแรมได้รึเปล่า กำลังสับสน และเครียดอยู่พอสมควร เพราะต้องรีบตัดสินใจ ก่อนที่วีซ่าจะหมดเร็วๆนี้น่ะคับ ผมรบกวนพี่ตอบผมหน่อยนะคับ ผม add msn: greatarmour@hotmail.com ไปแล้วนะคับ เผื่อว่าจะได้คุยกันผ่าน msn ขอบคุณล่วงหน้านะคับ


โดย: arm IP: 124.170.232.149 วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:20:15:49 น.  

 
ขอบคุณนะคับที่ช่วยให้ข้อมูลผม อย่างน้อยคิดว่าน่าจะตัดสินใจได้ระดับนึงแล้วว่าจะทำยังไงต่อไป


โดย: Arm IP: 124.170.232.149 วันที่: 18 สิงหาคม 2551 เวลา:18:49:31 น.  

 
ผมอายุ 27 ครับ เรียนภาษาฝรั่งเศสมาตั้งแต่ม.ปลายและมหาลัย ตอนนี้ทำงานและใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารด้วยแต่ผมรู้สึกว่าภาษาผมยังไม่ดีพอ อยากไปเรียนภาษาเพิ่มเติมซัก 6 เดือน อยากทราบว่าถ้าจะไปเรียน+ อยู่ฝรั่งเศสซักประมาณ 6 เดือนนี่จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ เอาเมืองไหนก็ได้ที่ไม่ต้องแพง แล้วต้องทำยังไงบ้างครับ


โดย: Buddha IP: 58.10.143.24 วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:13:53:15 น.  

 
คือ มีความคิดว่าอยากไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโท อะครับ แม่แต่งงานอยู่ที่นั่น แต่ยังไม่เข้าใจเรื่องขั้นตอน ตั้งแต่แรกเริ่มเลยอะครับ ผมไม่มีพื้นฐานด้านภาษาฝรั่งเศสเลยแม้แต่น้อย ตอนนี้ทำงานอยู่ในสายงานการตลาดและบริหาร มีมหาลัย' ที่รองรับสายงานนี้ แนะนำรึป่าว ครับ อ่อที่พักอยู่ที่ Medoc,Bordeaux ครับ มีสถานที่แนะนำ ในเรื่องการเรียนภาษารึปล่าวครับ

อีกนิดนึงนะครับ จะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่รวม เรียนภาษา(เพื่อสามารถเรียนใน class ระดับปริญญาได้นะครับ) แล้วก็เรียนระดับปริญญาโท ครับ ถ้าได้ค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ด้วยจะขอบพระคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับที่ให้คำแนะนำ รึติดต่อผมได้ assoluto_666@hotmail.com นะครับ


โดย: Nebu IP: 58.10.84.43 วันที่: 10 ตุลาคม 2551 เวลา:10:16:42 น.  

 
กำลังจะไปเที่ยวฝรั่งเศส เลยจำเป็นต้องหัดพูดภาษาฝรั่งเศสค่ะ หาดิกส์ที่มีเสียงพูดให้ฟังด้วย เหงื่อตกเลยแต่ก็ต้องพูดให้ได้ เพราะลุยเดี่ยว


โดย: มองแม็ง IP: 203.144.187.18 วันที่: 12 ตุลาคม 2551 เวลา:2:40:54 น.  

 
ตอบคุณ : Buddha IP: 58.10.143.24 วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:13:53:15 น.

ผมอายุ 27 ครับ เรียนภาษาฝรั่งเศสมาตั้งแต่ม.ปลายและมหาลัย ตอนนี้ทำงานและใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารด้วยแต่ผมรู้สึกว่าภาษาผมยังไม่ดีพอ อยากไปเรียนภาษาเพิ่มเติมซัก 6 เดือน อยากทราบว่าถ้าจะไปเรียน+ อยู่ฝรั่งเศสซักประมาณ 6 เดือนนี่จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ เอาเมืองไหนก็ได้ที่ไม่ต้องแพง แล้วต้องทำยังไงบ้างครับ
-----------------------------------------------------

ค่าเรียนภาษาในมหาลัยรัฐ เทอมละประมาณ 1000 ยูโร
เรียนภาษาในโรงเรียนภาษาเอกชน เดือนละ 1500 ยูโร

ที่พัก อยู่ 6 เดือน คงต้องเช่าอพาร์ทเมนต์เท่านั้น อยู่หอมหาลัยคงไม่ได้
ค่าที่พัก 300-500 ยูโรต่อเดือน
ค่ากินอยู่ ถ้ากินโรงอาหาร มื้อละ 3 ยูโร แต่ถ้าซื้อกับข้าวทำกินเอง ก็ตกสัปดาห์ละ 15-20 ยูโร ได้


โดย: จขบ. (มุมมองหลายมิติ ) วันที่: 22 ตุลาคม 2551 เวลา:9:41:50 น.  

 
ตอบคุณ Nebu

ของตัวผมเอง ไปเรียนภาษาแบบ intensive ช่วงปิดเทอม 2-3 เดือน แล้วก็ไปเข้าเรียนจริงเลย ก็พอเรียนได้นะครับ ทั้งในเรื่องการฟังเลคเชอร์ การ present หน้าห้อง และการเขียนข้อสอบ

ถึงเวลาจริง ๆ การเรียนที่ต้องใช้ภาษาอื่น ก็จะมีเทคนิคหลาย ๆ อย่างสำหรับคนไม่คล่องภาษา อย่างเช่นการจำ key word ของเรื่องนั้น ๆ การศึกษาจากตำรา ว่าเขาใช้ภาษาอย่างไร อธิบายเรื่องนั้นอย่างไร

แต่จะให้ดี เรียนภาษาก่อนเข้าเรียนซักปีนึง จะปรับตัวเองในชั้นเรียนได้ดี

เอาจริง ๆ กว่าที่ผมจะคิดจะเขียนตอบเป็นภาษาฝรั่งเศสได้อย่างใจ ก็ต้องเข้าปีที่ 2 แล้ว แต่ก็ยังมีผิดพลาดอีกเยอะ


โดย: มุมมองหลายมิติ วันที่: 22 ตุลาคม 2551 เวลา:9:47:55 น.  

 
สนใจจะไปเรียนต่อภาษาที่ฝรั่งเศสค่ะใน university of caen แล้วถ้าอยากเรียนต่อในระดับมหาลัยต้องสมัครพร้อมกันเลย หรือไปที่โน่นค่อยสมัครก็ได้ค่ะ

กำลังจบปริญญาตรีที่เมืองไทยค่ะ

รบกวนหน่อยนะคะ หรือตอบทางเมลล์ก็ได้ค่ะ
ohioh16@hotmail.com


โดย: ohioh IP: 210.213.30.148 วันที่: 26 ตุลาคม 2551 เวลา:14:22:34 น.  

 
ไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยที่ฝรั่งเศส เค้ารับกันยากหรือเปล่า
แล้วเค้าพิจารณาจากอะไรบ้างคะ
อยากคุยรายละเอียด
รบกวนฝาก e-mail address ไปที่
khingx_khing@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ


โดย: chaba-lord IP: 202.183.186.188 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:17:56:16 น.  

 
^
^
ตอบคุณ chaba-lord

ถ้าจะถามทาง mail ก็ส่งมาที่ athnp@hotmail.com ได้ครับ
รับยาก หรือรับง่าย ตอบไม่ได้ครับ มันขึ้นกับมหาลัย และโปรไฟล์ของแต่ละคนตอบคุณ ohioh
สมัครเรียนภาษา กับมหาลัย มันไม่เกี่ยวข้องกันครับ
ปกติ นร.ไทย ก็ไปเรียนภาษาปีนึง แล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่อยู่ที่โน่น ยื่นสมัครมหาลัย หลังจากที่เรียนภาษาจนหมดเทอม และในช่วงที่มหาลัยเขาเปิดรับครับ


โดย: มุมมองหลายมิติ วันที่: 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:40:23 น.  

 
พี่คะ แล้วที่ฝรั่งเศสมีทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ฟู้ดซายน์บ้างไหมคะ แล้วทุนเรียนฟรี มีบ้างไหมคะ จบปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตรอ่ะคะ แต่อยากเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ยึดติดกับมหาลัยว่าต้องดัง หรือต้องอยู่ตัวเมืองนะคะ ที่ไหนก็ได้ อยากได้ภาษาด้วยนะค่ะ เรียนสายวิทย์มา แต่ช่วง ม. ปลาย กับ ปริญญาตรี เรียนภาาาฝรั่งเศสมาค่ะ แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อิอิ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะคะ ub_no9@hotmail.com


โดย: Kwang IP: 71.133.155.103 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:5:11:32 น.  

 
พี่คะอยากไปเรียนที่ฝรั่งเศสซัก 2 เดือนอ่ะคะ ช่วง เมษา-พฤษภา

ภาษาฝรั่งเศสพอรู้บ้างอะคะ เเต่สื่อสารไม่ได้อ่ะ

ไม่มีเพื่อนไปด้วยอ่ะคะ แม่เลยไม่ค่อยอยากให้ไป ทำไงดีคะ ชวนเพื่อนไม่มีใครไปซักคนเลย อยากไปมากๆๆๆๆ

มีโครงการที่จะส่งไปเรียนมั้ยอ่ะคะ แบบเรียนจริงๆอ่ะคะ ไม่เอาเที่ยว


โดย: NUNG IP: 124.121.37.48 วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:21:20:23 น.  

 
ช่วง เมษา-พฤษภา อาจจะหาคอร์สเรียนยากหน่อยนะครับ ปกคชติ summer คือ กค.-สค.
ถ้าจะเป็นไปได้ก็คือ พวกโรงเรียนเอกชน
ถ้าต้องการจะให้ช่วยติดต่อเพื่อส่งไปเรียนจริง ๆ email มาถามรายละเอียดที่ athnp@hotmail.com นะครับ


โดย: มุมมองหลายมิติ IP: 58.8.161.127 วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:14:20:40 น.  

 
สนใจอยากเรียนภาษาต่อที่ฝรั่งเศสค่ะไม่ทราบว่ามีที่ไหนแนะนำบ้างคะ พี่ช่วยรบกวนบอกรายละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ jc_jesse@hotmail.com


โดย: นุ้ย IP: 202.151.41.3 วันที่: 18 มกราคม 2552 เวลา:20:47:15 น.  

 
สนใจอยากเรียนต่อที่ฝรั่งเศสอะค่ะ
แต่ท่าทางต้องเรียนภาษาก่อนแน่ๆ แต่ยังสงสัยว่าถ้าเรียนภาษาที่นั่นแล้วเรายังจะต้องสอบภาษาอีกรึเปล่าคะ เพราะเท่าที่จำได้เค้าจะมีสอบเหมือนสอบIELT TEFLใช่มั้ยคะ
ตอนนี้จบตรีของVATELที่เมืองไทยแล้ว อยากไปที่นู่นมากๆ แต่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลเลยอะค่ะ
บกวนติดต่อกลับด้วยนะคะที่benzzzza_a@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ


โดย: Benz IP: 82.196.56.194 วันที่: 3 เมษายน 2552 เวลา:17:24:09 น.  

 
ตอบคุณ Benz
ปกติ ถ้าจบตรี ไปต่อโท ไม่จำเป็นต้องสอบวัดภาษา DELF/DALF ก็ได้
แต่ต้องมีผลเรียนภาษาอย่างน้อยระดับ intermediate
ซึ่งก็คือการไปเรียนภาษาที่ฝรั่งเศสประมาณ 1 ปี หรือ 1 คอร์ส ก็ได้ใบ certificate แล้ว


โดย: มุมมองหลายมิติ วันที่: 4 เมษายน 2552 เวลา:10:39:40 น.  

 
จบวิศวะ จะไปต่อโท เศษฐศาสตร์ที่ฝรั่งเศส มีข้อจำกัดอะไรไหมครับ


โดย: sut IP: 19.215.76.33, 136.2.1.153 วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:36:37 น.  

 
ข้อจำกัด น่าจะมีแน่ครับ
เพราะโดยพื้นฐาน ขนาดต่อสาขาเดียวกัน ของเมืองไทยกับฝรั่งเศสยังต่างกันพอสมควร
แต่ถ้าข้ามสาขามาเรียน ถ้าเขารับ (แต่ปกติคงไม่น่ารับนะครับ) ก็คงต้องไปศึกษาวิชาพื้นฐานของเขาเยอะมาก

เท่าที่เคยคุยกับรุ่นน้องที่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ฝรั่งเศสเขาจะเน้นเรื่องของปรัชญาต่าง ๆ เยอะมาก มากกว่าการคำนวณแบบบ้านเรา วิชาบรรยายเยอะกว่าคำนวณ สอนหลักปรัชญามากกว่าทฤษฎี

แต่ข้อดีก็คือ เขาอ้างอิงตำราอเมริกันเยอะ ทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานฝรั่งเศสดี ก็สามารถตามค้นคว้าได้


โดย: มุมมอง (หลายมิติ ) วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:04:40 น.  

 
ถ้าจะไปต่อปริญญาโท กฎหมาย
ต้องสอบผ่าน delf / dalf ก่อนไหมคะ

แล้วถ้าเรียนภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศสที่ไทย
ลงเป็นคอร์สไว้ แทนที่จะไปเรียนคอร์สภาษาที่ฝรั่งเศส

อย่างนี้จะสามารถเอาไปใช้ยื่นสมัครเรียนโทต่อที่ฝรั่งเศสได้ไหมคะ

ขอบคุนค่ะ*


โดย: มุ่งมั่น IP: 58.10.36.235 วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:3:37:41 น.  

 
สนใจเรียนต่อโทที่ฝรั่งเศสเหมือนกันค่ะ
แต่ที่สนใจคือ วิศวกรรมค่ะ ใครพอมีข้อมูลที่เรียนที่ดีดีบ้างไหม
ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ

e-mail jirapinya_354@hotmail.com


โดย: น้ำผึ้ง IP: 58.9.34.39 วันที่: 20 ตุลาคม 2552 เวลา:15:52:52 น.  

 
อยากไปค่ะ ขออนุญาติ add mail นะค่ะ
โดย: กะแอม IP: 111.84.15.55 วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:0:04:27 น.  

 
สวัสดีค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปวช สายศิลป์ อยู่ค่ะ ปีหนึ่ง คอมพิวเตอร์กราฟฟิค อายุ 16ปี ปีหนึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพ แรเงา มิติ ซึ่งดิฉันชอบทางด้านนี้ไม่ทราบว่าที่ฝรั่งเศสมีการเรียนแบบอย่างนี้ตอนช่วงนี้หรือเปล่า ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับที่นี่คือระดับมัธยมปลาย ที่โน่นน่าจะ Lycee ใช่ไหมค่ะ สาเหตุคือปีนี้คุณแม่กำลังทำเรื่องให้ย้ายตามเขาไปอยู่กับเขาทีฝรั่งเศส ใน Aix-en-Provence นะค่ะ ก็บางคนบอกกับแม่มาว่าดิฉันจะต้องเสียเวลาเรียน 1 ปีเพื่อเรียนภาษาก่อน และค่อยไปเรียนต่อ Lycee บางท่านก็บอกว่า ต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนภาษา หนึ่งปีพร้อมกับไปเรียน Lycee เลยทั้งสองอย่าง ดิฉันพอจะรู้นิดหน่อยเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส พูดได้นิดนึง แต่ไม่ดี ฉะนั้นตรงนี้เป็นไปได้หรือเปล่าค่ะ เพราะไม่ค่อยเข้าใจแล้วเวลาไปเรียนในชั้นจะฟังเข้าใจหรือรู้เรื่องคงจะลำบากสำหรับหนูมากเลย และบางท่านก็บอกว่า อาจจะต้องกลับไปเรียนปีสุดท้ายของมัธยมต้นใหม่ระดับ ม.3 ของ College และพร้อมกับไปโรงเรียนภาษาด้วยทั้งสองอย่างหนึ่งปี เมื่อจบทางนี้ถึงจะไปเรียนต่อ Lycee ได้ คือว่าค่อนข้างกังวลใจนะค่ะ เสียเวลา 1 ปี นะไม่เป็นไรแต่กลัวว่าจะมากกว่านั้นและที่ Lycee มีสาขาวิชาที่หนูชอบเรียนไหมค่ะ ถามแม่ แม่ก็ให้คำตอบไม่ชัดเจนค่ะ เลยค่อนข้างกังวลค่ะ และถ้าไปเรียนภาษาระยะหนึ่งปีเนี่ยจะ ok พอสำหรับเรียนต่อระดับ Lycee หรือเปล่าค่ะ ขอความเห็นด้วยค่ะ อยากจะพยามไม่กังวลใจมากน่ะค่ะเพราะทุกอน่างที่นั่นกับเมืองไทยแตกต่างกัน รบกวนพี่ๆที่พอจะรู้ช่วยตอบให้หายกังวลใจด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
อ้อ อีกอย่างค่ะที่นั่นค่าใช้จ่ายในการศึกษาแพงมากไหมค่ะ ระดับชั้นของหนู และก็โรงเรียนภาษา ประมาณ 250-300 ยูโรเนี่ยจะพอไหมค่ะกับค่าใช้จ่ายที่นั่นต่อเดือน อยากรู้ค่ะ หนูพักอยู่กับแม่ที่นั่นแต่ว่าค่าเรียนต่อของหนูจะเพียงพอไหมค่ะต่อเดือนกลัวแพงมากสงสารแม่ไม่อยากรบกวนค่าใช้จ่ายมากนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: เด็กน้อย IP: 92.102.12.83 วันที่: 6 เมษายน 2553 เวลา:21:13:53 น.  

 
ได้ความรู้เยอะดีครับ.. ยังไงจะเข้ามาดูเรื่อยๆ..


โดย: เจม IP: 58.8.166.48 วันที่: 30 เมษายน 2553 เวลา:1:22:57 น.  

 
เราอยากไปเรียนต่อโท ทางด้านสิ่งเเวดล้อมอ่ะ พอดีตอนนี้เราก็เรียนโท ที่ไทย เเต่เรามีปัญหานิดหน่อย ก็เลยอยากไปเรียนต่อที่นั่น อยากขอคำเเนะนำ ว่าเราต้องดำเนินการยังไงบ้าง คือเรามีพี่สาวเรียนอยู่ที่นั้นเเล้วอ่ะ เเนะนำมหาลัยให้เราด้วยนะ ขอบใจมากจ๊ะ สำหรับคำเเนะนำ


โดย: krajib_6@hotmail.com IP: 58.8.140.21 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:0:31:37 น.  

 
อยากไปเรียนต่อโทด้านบัญชี หรือ บริหาร ที่ ปารีสค่ะ ไม่ทราบว่าพอจะมีมาลัยแนะนำบ้าง ขอเป็น ภาคภาษาอังกิดนะคะ ขอบคุณมากค่ะ รบกวนตอบกลับทางอีเมลก็ได้นะคะ sasiwansocute@hotmail.com


โดย: วัน IP: 180.183.228.100 วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:21:43:29 น.  

 
โทษนะครับคืออยากทราบว่าอายุก็36แล้วจบปวส.อิเล็กทรอนิกส์แต่พอดีแฟนอยู่ที่เมืองเกรอนอปที่ฝรั่งเศสน่ะครับเลยอยากจะไปเรียนวิศวะป.ตรี+โทที่นั่นเลยที่พอจะได้ไหมครับ


โดย: คนโคราช IP: 119.46.184.40 วันที่: 18 ธันวาคม 2553 เวลา:14:39:26 น.  

 
ตอบคุณเด็กน้อยคะ คือตอนนี้ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและกำลังศึกษาอยู่ในระดับ seconde ตอนแรกก็ตั้งใจจะเรียนต่อมอปลายที่นี้เลย แต่ยากมากคะ ถ้าภาษาไม่ดีเพราะว่าแทบจะเรียนไม่รู้เรื่องเลย โดยเฉพาะถ้าต้องการเรียนต่อที่นี้จนจบปริญญา เท่าที่ทราบมา ในชั้นถัดไป หรือบ้านเราคือม.ห้า จะมีการสอบที่เรียกว่า Bac คล้ายกับเอ็นทรานซ์บ้านเราคือนักเรียนทุกคนต้องสอบและมีโอกาสสอบแค่สามครั้งเท่านั้น ถ้าไม่ผ่านก็ไม่สามารถเีรียนต่อปริญญาได้คะและการสอบก็ค่อนข้างยากสำหรับเด็กฝรั่งเศส ข้อสอบเป็นข้อเขียนหมดด้วย เลยยิ่งยากมากสำหรับเด็กต่างชาติ ดังนั้น ส่วนตัวคิดว่า รอให้จบวุฒิมอหก แล้วไปต่อปริญญาจะง่ายกว่าคะ และที่ประเทศฝรั่งเศสในมอปลายจะไม่สามารถเลือกวิชาเรียนได้เหมือนอเมริกาคะ ที่ฝรั่งเศสเค้าจะกำหนดมาให้ เราสามารถเลือกวิชาภาษาที่สามได้ คือเยอรมันกับสเปน และเลือกวิชาเพิ่มได้ อันนี้ไม่แน่ใจคะ ว่ามีอะไรบ้าง แต่ส่วนตัวเลือก วิชาวรรณคดีและสังคม ยากมากคะ เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสเปน และที่สำคัญ หากเราเรียนและผลการเรียนไม่ผ่านที่นี้ต้องซ้ำชั้น และในคอเลจ หากจะเข้าเรียนต่อมอปลายก็ต้องมีการสอบวัดระดับคะ


โดย: toblerone IP: 78.232.49.48 วันที่: 9 มกราคม 2554 เวลา:5:33:30 น.  

 
กำลังคิดเรื่องการไปเรียนต่อสาขาเกี่ยวกับกราฟฟิคดีไซน์ คืออยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลการไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสว่าต้องทำยังไงบ้างอาค่ะ ต้องสอบอะไรบ้าง เรียนภาษาที่ไทยหรือไปเรียนที่นั่นเลย มีคนแนะนำให้ไปเรียนที่ Université de Provence ยากมั้ยค่ะถ้าต้องการศึกษาต่อที่นั่น ช่วยแนะนำทีนะค่ะ kob_p_5@hotmaiol.com -v[86I8jt


โดย: sKOB IP: 110.168.69.235 วันที่: 13 มกราคม 2554 เวลา:20:33:52 น.  

 
อยากทราบว่า ถ้าอยากไปเรียน ภาษาช่วงซัมเมอร์ของเรา
มี.ค. ถึง พ.ค. ค่ะ มีที่ไหนเปิดสอนไหมคะ
เพราะ ทราบมาว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดเทอมของที่ฝรั่งเศส
ขอบคุณค่ะ


โดย: bonjour IP: 110.164.163.185 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:11:24 น.  

 
อยากทราบว่าถ้าเราไปต่อโทวิดวะที่นั่นยากไหม ความรู้เราจากเมืองไทยสู้เค้าได้หรือป่าวเราก็ไม่ได้เก่งมากมายแค่อยากรู้ว่าจะไปเรียนไหวไหม


โดย: วิดวะ IP: 223.205.26.19 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:02:58 น.  

 
สวัสดีคะ กำลังจะเข้าไปศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่ มหาวิทยาลัย Nantes เพื่อจะเข้า เรียน ปริญญาโท ไม่ทราบพอจะมีอารัยแนะนำ หรือปล่าวคะ


โดย: bovi IP: 10.0.3.199, 115.87.14.11 วันที่: 13 มีนาคม 2554 เวลา:15:59:30 น.  

 
พี่ค่ะตอนนี้หนูอยู่ปี3. อยากจะไปเรียนต่อเกี่ยวกับโรงแรมหรือด้านการทำอาหาร หนูจบการโรงแรมค่ะ เค้ามีทุนเรียนฟรีทางด้านนี้มั้ยค่ แล้วถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายแพงมากมั้ยอ่ะค่ะแล้วถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายสูงะแล้วถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายสูงรึเปล่าอะค่ะ ปล.หนูไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศษเลยนะค่ะ. namwan_cookie@hotmail.com. ขอบคุณค่ะ


โดย: noo_wan IP: 1.47.115.46 วันที่: 3 เมษายน 2554 เวลา:23:20:50 น.  

 
ตอนนี้ผม ได้ที่เรียน ม.4 อยู่ที่ รส. ครับ เเต่ผมจะไป เรียนฝรั่งเศล ตอน ม.5-6 ครับ อยากจะเรียนสาย บริหาร ธุรกิจ เค้ามีทุน ให้หรือ เปล่า ครับ ..... *-*


โดย: เด็ก โคราช IP: 203.158.4.227 วันที่: 8 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:51:48 น.  

 
ผมมาต่อ ครับ ผมลืม บอก อีเมลล์ ติดต่อครับ ผม รับ-ส่งข้อความ
อีเมล์ไม่เปนเเต่ ผม เล่น Facebook ผู้ใดที่มีความเกี่ยวกับเรื่องนี้ ช่วย(ขอร้อง) เพิ่มเพื่อน ผมด้วย เเค่เขียนข้อความ มาว่า "เรามีความรู้ในการเรียนต่อที่ฝรั่งเศล " ขอบคุณครับบบบบ


โดย: เด็ก โคาช IP: 203.158.4.227 วันที่: 8 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:00:06 น.  

 
ตอนนี้ผมกำลังจะขึ้น ปวช 1
แต่ป้าผมจะเอาผมไปเรียนฝรั่งเศสปีหน้าหมายความว่าผมจะอยู่ประมาณ ปวช 2
................................................................................
คำถาม
1.เราไปที่นั่นเราจะต้องเรียนภาษากี่ปีครับ
2.ผมพูดอังกฤษได้ในระดับที่คุยกับเพื่อนฝรั่งได้ดีระดับหนึ่งโดย: โบ้ส IP: 125.26.223.14 วันที่: 11 พฤษภาคม 2554 เวลา:14:26:16 น.  

 
เว็บนี้ ล้างมานานเเล้วล่ะ อยากรุ้ต้องถามกันเองนะ https://www.bloggang.com/emo/emo34.gif


โดย: เด็กโคราช IP: 203.158.4.227 วันที่: 13 พฤษภาคม 2554 เวลา:3:04:37 น.  

 
ก็อยากไปเรียนเหมือนกันค่แต่จบแค่ ปวช และตอนนี้อายุ 28 แล้วแต่มีแฟนอยู่ที่ปารีสเลยอยากไปเรียนต่อ ปตีร ที่นั้น ด้านภาษาฝรั้งเศษค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ oilly110@yahoo.com


โดย: oilly IP: 118.174.86.1 วันที่: 21 กันยายน 2554 เวลา:16:30:42 น.  

 
หวัดดีีคะพี่คะ หนูชื่อใบเตยอายุ16ปีหน้าง จบม.3ปัจจุบันเรียนอยู่โฮรี่ ที่สุขุมวิมปีที่1ยังไม่จบเลยแต่สนใจอย่างมากจะไปเรียนต่อ ไฮสครู หรือมี.4ที่ฝรั่งเศส ปีหน้านี้ และที่สำคัญยายมี่บ้านเป็นของตัวเองและตาเป็นชาวฝรั่งเศส ต้องการให้ไปเรียนที่นั้นปีหน้า ที่สำคัญเราต้องเตรียมเอกสาร และดำเนินการอะไรกับตัวเองบ้างคะ เพราะเหลือเวลาไม่มากแล้ว. ไม่อยากให้อายุตัวเองเกิน18ปี คะ่


โดย: ใบเตย IP: 125.27.12.228 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา:22:07:37 น.  

 
หวัดดีค่ะ หนูชื่อเนยนะค่ะ คืออยากรู้ว่า มหาวิทยาลัยปารีสค่าเรียนของมหาลัยนี้อยู่ประมาณเท่าไรหรอค่ะ คืออยากรู้มากๆเลยค่ะศึกษาหาไปเรื่อยๆก้อไม่เจอ(เจอน้อยมากค่ะ)ก็เลยอยากมารบกวนหน่อยค่ะว่ารู้หรือป่าวเอ่ย และมีมหาวิทยาลัยอะไรบ้างหรอค่ะที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส(ปารีส)ที่เสียค่าลงทะเบียนประมาณราคา 200 - 300 ยูโรอ่ะค่ะเพราะว่าจะไปเรียนด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าจะอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตเลยค่ะ ถ้าพี่รู้ช่วยส่งมาทางอีเมล์นี้ด้วยนะค่ะ thank you


โดย: เนยเองนะ IP: 180.180.0.59 วันที่: 13 มกราคม 2555 เวลา:20:07:09 น.  

 
แฮ่ลืมให้อีเมล์

ืnoeyguide@gmail.com

ขอบคุณมากๆนะค่ะ


โดย: เนยเองนะ IP: 125.26.21.0 วันที่: 16 ตุลาคม 2555 เวลา:10:30:46 น.  

 
คืออายุ16ปีค่ะ อยากไปเรียนฝรั่งเศสแต่ไม่มีญาติที่นั่นนะคะแต่อยากไปต้องทำไงเรึ่องที่พัก


โดย: nan IP: 27.55.137.42 วันที่: 19 พฤษภาคม 2556 เวลา:11:17:55 น.  

 
อายุ27 แล้วเพิ่งจะสนใจภาษาฝรั่งเศสแต่ตั้งใจอยากไปต่อโที่นั้นคะ ทำอย่างไรดีคะ

e_corner001@hotmail.com ขอบคุณมากคะ


โดย: Bukie IP: 27.55.161.160 วันที่: 20 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:34:50 น.  

 
พี่คะ ตอนนี้หนูอยู่ชั้นม.4 สายศิลป์-ฝรั่งเศส หนูอยากเรียนรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ที่ฝรั่งเศสตอนจบม.6 ขอคำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: หนูหญิง IP: 37.228.104.54 วันที่: 4 ธันวาคม 2556 เวลา:10:14:07 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอคำแนะนำในการเขียน letre de motivations ด้วยค่ะ คือหนูอยากไป เรียนภาษา ที่ฝรั่ง ซัก 6 เดือนหรือ 1 ปี ค่ะ เพื่อเตรียมตัวเรียนต่อ มหาลัย ที่โน่นด้วย หนู จบ ม6 วิทย์-คณิต อายุ 19 ปี ขอบคุณค่ะ

siriratsea@hotmail.com


โดย: Mild IP: 49.230.203.122 วันที่: 29 ตุลาคม 2558 เวลา:12:12:54 น.  

 
จบม.6 ปีนี้ ต้องการ ไปเรียนต่อ ป.ตรี ช่วยแนะนำด้วยคะ ไม่มีพื้นฐานภาษา ฝร้งเศส
1 เริ่มต้น ติดต่อที่ไหน ขอเบอร์และสถานที่ คะ
2 ต้องเตรียมตัว อย่างไร ขอรายละเอียดคะ
3 เรียน U ไหนดี
4 คชจ.ที่ปารีส กับ เมืองอื่นๆ
5ต้องการ เรียนกับ U ของรัฐ


โดย: Nattamoon IP: 171.6.248.187 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา:17:29:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

หลายมิติ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
คนเราบางคน เป็นคนหลายคน ได้ในคน ๆ เดียว
คนเราหลายคน กลายเป็นคน ๆ เดียวกันได้กับคนอีกหลายคน
คนเราบางคน เป็นเหมือนคนหลายคน ที่ไม่เหมือนคนอีกหลายคน
Friends' blogs
[Add หลายมิติ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.