Business, Management, Skill, Experiences--แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ บริหาร และอื่น ๆ
Group Blog
 
All blogs
 

ของขวัญอันยั่งยืน...

ของขวัญอันยั่งยืน


((( ได้ข้อคิดดีมากครับ ... อยากให้อ่าน )))


-------------------*----------------------------*------------------


รายงานโดย :ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย: วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ใครต่อใครก็คงปรารถนาจะมี “ชีวิตที่ดี” แต่อะไรคือความหมายของการมีชีวิตที่ดี บางทีก็เป็นเรื่องที่ยากจะนิยาม

ในพุทธศาสนา เรามีวิธีนิยามชีวิตที่ดีอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือ การกำหนด “เป้าหมายที่ดี” ให้กับชีวิต เมื่อชีวิตบรรลุถึงเป้าหมายที่ดีนั้นได้แล้ว ก็เท่ากับว่า คนคนหนึ่งได้บรรลุถึง “ชีวิตที่ดี” แล้ว

อะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่ดี เพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีตามแนวพุทธ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมายอย่างน้อย 1 ระดับด้วยกัน

(1) เป้าหมายของชีวิตที่ดีในปัจจุบัน (ระดับที่เห็นได้ด้วยตา)

(2) เป้าหมายของชีวิตที่ดีในอนาคต (ระดับเลยตาเห็น)

(3) เป้าหมายของชีวิตที่ดีในขั้นสูงสุด (ระดับการมีชีวิตสมบูรณ์)


เป้าหมายของชีวิตที่ดีในปัจจุบัน

องค์ประกอบของการมีชีวิตที่ดีในปัจจุบัน หมายถึง การมีชีวิตที่ดีในระดับที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นเรื่องภายนอกทั่วๆ ไปในระดับชีวิตประจำวัน และการมีตัวตนอยู่ในสังคม มี 4 มาตรฐาน คือ

1) มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไร้โรค อายุยืน

2) มีงาน มีเงิน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนได้ในทางเศรษฐกิจ

3) มีสถานภาพดี เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม

4) มีครอบครัวผาสุก ทำวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ


เป้าหมายของชีวิตที่ดีในอนาคต

องค์ประกอบของการมีชีวิตที่ดีในอนาคต หมายถึง การมีชีวิตที่ดีในระดับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หากแต่เป็นเรื่องความเจริญงอกงามภายในของจิตใจ ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจึงจะรู้ว่ามีความเจริญพัฒนามากน้อยเพียงไร มี 5 มาตรฐาน คือ

1) มีความอบอุ่นซาบซึ้งใจ ไม่อ้างว้างเลื่อนลอย มีหลักยึดเหนี่ยวใจให้เข้มแข็งด้วยศรัทธา

2) มีความภูมิใจในชีวิตสะอาด ที่ได้ประพฤติแต่การอันดีงามด้วยความสุจริต

3) มีความอิ่มใจในชีวิตมีคุณค่า ที่ได้ทำประโยชน์ตลอดมาด้วยน้ำใจอันเสียสละ

4) มีความแกล้วกล้ามั่นใจ ที่จะแก้ไขปัญหา นำชีวิตและภารกิจไปได้ด้วยปัญญา

5) มีความโล่งจิตมั่นใจ มีทุนประกันภพใหม่ ด้วยได้ทำไว้แต่กรรมที่ดี


เป้าหมายของชีวิตที่ดีในขั้นสูงสุด

องค์ประกอบของการมีชีวิตที่ดีในขั้นสูงสุด หมายถึง การมีชีวิตที่ดีในระดับที่สามารถอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ มีภูมิคุ้มกันในการเผชิญชีวิตทั้งในยามปกติและในยามวิกฤตได้อย่างสงบและเป็นฝ่ายได้กำไรอยู่เสมอ กระทั่งขั้นสูงสุด คือ การมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง สามารถดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบริสุทธิ์ มีชีวิตที่สงบสุขอย่างแท้จริง มี 4 มาตรฐาน คือ

1) ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปร ก็ไม่หวั่นไหว มีใจเกษมศานต์มั่นคง

2) ไม่ถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต ให้ผิดหวังโศกเศร้า มีจิตโล่งโปร่งเบา เป็นอิสระ

3) สดชื่น เบิกบานใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ผ่องใส ไร้ทุกข์ มีความสุขที่แท้

4) รู้เท่าทันและทำการตรงเหตุปัจจัย ชีวิตหมดจดสดใสเป็นอยู่ด้วยปัญญา


เป้าหมายของชีวิตที่ดีดังกล่าวมานี้ คือ ดัชนีชี้วัดการมีชีวิตที่ดีของปัจเจกบุคคล ใครปรารถนาจะมีชีวิตที่ดีงามล้ำเลิศ ก็ควรพัฒนาชีวิตตามแนวทางข้างต้นนี้ให้สมบูรณ์ไปทีละขั้น อย่างน้อยที่สุด แม้ยังไม่สามารถพัฒนาไปจนถึงขั้นสูงสุด ก็ควรยกระดับชีวิตให้มีชีวิตที่ดีงามระดับพื้นฐาน 4 ประการเบื้องต้นให้สมบูรณ์เสียก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ พัฒนาต่อไปตามลำดับจนกว่าจะถึงขั้นสูงสุดที่สามารถอยู่ในโลก แต่ไม่ถูกโลก “กัด” ได้อย่างรื่นรมย์

ชีวิตที่ดีนั้น เป็น “ของขวัญ ” ที่ไม่มีใครสามารถหยิบยื่นให้เราได้ มีก็แต่ตัวเราเท่านั้นจะที่ต้องหยิบยื่นให้แก่ตัวเองด้วยตัวเองและเพื่อตัวเอง
ที่มา: //www.posttoday.com/lifestyle.php?id=58022
 

Create Date : 21 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 21 กรกฎาคม 2552 14:03:32 น.
Counter : 268 Pageviews.  

ดูนิสัยคน จากเดือนเกิด ....

ดูนิสัยคน จากเดือนเกิด

---::: ดูนิสัยคน จากเดือนเกิด แม่นหรือไม่ ไม่รู้ แต่ก็มีหลายข้อ ตรงนะครับ ........... ลองดูละกัน ใครคิดว่าแม่น ก็ Confirm มานะครับ :::---

ดูดวง - ดูนิสัยคน

มกราคม

• ทะเยอทะยาน จริงจัง อดทน
• ชอบสั่งสอน รักการเรียนรู้ ขยันทำงานตัวเป็นเกลียว
• มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด เจ้าระเบียบ ทำอะไรเป็นแบบแผนขั้นตอนไม่มีนอกลู่นอกทางแม้แต่น้อย
• อ่อนไหว ช่างคิดรู้วิธีทำให้คนอื่นมีความสุข
• ปกติจะเงียบขรึมถ้าไม่ได้กำลังตื่นเต้น หรือ เข้าสู่ภาวะคับขัน
• สงบเสงี่ยม กระตือรือร้น โรแมนติกแต่ไม่ค่อยยอมแสดงออกเท่าไร
• ห่วงใยใส่ใจคนอื่น แต่ไว้วางใจใครง่ายไปหน่อย
• ติดบ้าน
• ซื่อสัตย์ ขี้อาย
• ไม่ค่อยชอบเข้าสังคม แถมขี้ หึงอีกต่างหาก

กุมภาพันธ์

• ช่างฝัน รักทั้งโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความฝัน
• ไหวพริบปฏิภาณดี ฉลาด หากแต่บุคลิกภาพแปรปรวนไปนิด
• เจ้าอารมณ์ เงียบ ขี้อาย สุภาพ ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง
• ซื่อสัตย์
• ชอบตั้งเป้าหมายในชีวิต
• รักอิสระเหนือสิ่งอื่นใด
• ขบถได้ง่ายถ้าถูกบีบคั้น แอบก้าวร้าวบ้างบางครั้ง แต่ที่จริงอ่อนไหวมาก เสียใจง่าย ! โกรธก็ง่าย
• ไม่ชอบเรื่องไร้สาระ ชอบคบเพื่อนฝูงใหม่ๆ น่ารักๆ
• รักกิจการงานบันเทิงทุกชนิดโรแมนติกลึกๆ แต่ไม่แสดงออก
• เชื่อถือโชคลาง
• ใช้จ่ายเงินเก่ง

มีนาคม

• มีเสน่ห์ เป็นที่รักของผู้อื่น
• ขี้อาย สงบเสงี่ยม ลึกลับ
• ซื่อตรง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ รักสันติและความสงบ
• อ่อนโยน ชอบเอาอกเอาใจคนอื่น
• ใจเย็น ไว้ใจได้
• เห็นค่าคนอื่น ใจดี
• เคร่งศีลธรรม แต่ติดนิสัยชอบประเมินคนอื่น
• เจ้าคิดเจ้าแค้น แถมยังเพ้อฝัน ชอบสร้างจินตนาการ
• รักการเดินทาง
• รักการเป็นจุดสนใจ
• ใจเร็วไปนิดถ้าคิดจะลงหลักปักฐานกับใคร
• ชอบตกแต่งบ้านเอง
• มีพรสวรรค์ เรื่องดนตรี รักข้าวของแปลกๆ
• ข้อควรระวังคืออารมณ์หงุดหงิดง่าย

เมษายน

• กระตือรือร้น ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่
• เข้มแข็งเด็ดขาด แต่กลับใจอ่อนอย่างไม่น่าเชื่อกับคำขอโทษ
• ดึงดูดใจและเป็นที่รักของผู้คน ใจแข็ง
• รักการเป็นจุดสนใจ
• พูดจาฉลาดถนอมน้ำใจทุกฝ่าย
• ชอบปลอบโยน
• มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบเสนอแนะแก้ปัญหาให้คนอื่น
• กล้าหาญ ชอบผจญภัย
• สุภาพเอื้อเฟื้อ แต่เจ้าอารมณ์ ชอบกระตุ้นทั้งตัวเองและคนรอบข้าง
• และขี้หึงมากเช่นกัน

พฤษภาคม

• ดื้อดึง ใจแข็ง กล้าแกร่ง
• ตั้งใจมั่น แรงจูงใจสูง
• หลักแหลม
• โกรธง่าย อารมณ์แปรปรวน
• ชอบการเป็นจุดสนใจ
• นิ่ง ไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนัก
• มีจุดยืนของตัวเอง แข็งนอก อ่อนใน
• มีอิทธิพล แต่ก็มีเสน่ห์
• ชอบปลอบโยนผู้อื่น
• มีระบบระเบียบ เพ้อฝัน ถือโชคลาง
• มีสัมผัสพิเศษ เข้าอกเข้าใจจินตนาการกว้างไกล
• รักการเดินทาง ไม่ชอบอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ไม่ชอบหยุดนิ่ง
• ทำงานหนัก ความรับผิดชอบสูง แต่สุรุ่ยสุร่ายไปหน่อย

มิถุนายน

• คิดการณ์ไกล หัวก้าวหน้า
• ใจอ่อนกับคนใจดี
• สุภาพ พูดจาเบามีความคิดสร้างสรรค์มากมาย
• อ่อนไหว ชอบคิดค้น เสียตรงที่ขี้ลังเล
• ไม่รักษาเวลา
• สนุกสนาน มีอารมณ์ขัน ชอบเรื่องตลก
• มีทักษะดีในการโต้แย้ง ช่างพูดช่างคุย ชอบฝันกลางวัน
• เป็นมิตร รู้ว่าจะหาเพื่อนได้อย่างไร
• อดทน
• ชอบแสดงออก เสียใจง่าย ชอบแต่งตัว
• ขี้เบื่อ นานๆ จะแสดงอารมณ์ออกมาซักที ถ้าเสียใจต้องใช้เวลานานในการเยียวยา
• ชอบการบริหาร
• หัวรั้น
• ถือคติแปลกๆ ว่าใครประจบประแจงคือศัตรู ส่วนเพื่อนแท้ต้องไม่กลัวที่จะขัดใจ

กรกฎาคม

• อยู่ด้วยแล้วสนุก มีเสน่ห์
• เก็บความลับได้ แต่ยากที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริง
• เงียบถ้าไม่มีอะไรตื่นเต้น
• หยิ่งทะนงในตัวเอง ช่างเลือก
• มีความรับผิดชอบ ชอบปลอบโยนคนอื่น
• ซื่อตรง ซื่อสัตย์
• สนใจความรู้สึกคนรอบข้าง
• มีไหวพริบ
• ใจดี ไม่ผูกใจเจ็บใคร
• ไม่ชอบเรื่องไร้สาระทั้งหลาย
• มีอิทธิพลต่อคนอื่นทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ
• อ่อนไหว ไม่ไว้วางใจใครง่ายๆ
• ห่วงใยใส่ใจคนอื่น ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างเท่าเทียม เห็นอกเห็นใจ
• แย่ตรงที่ชอบตัดสินคนอื่นเพียงเพราะสิ่งที่สังเกตเอาเอง
• รักการเดินทาง ศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม
• เรียนดี!
• ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ ไม่ชอบความวุ่นวาย
• เสียใจง่ายแถมต้องใช้เวลานานกว่าจะหาย
• ทุ่มเททุกอย่างให้งาน

สิงหาคม

• ชอบเรื่องตลก
• มีเสน่ห์ สุภาพอ่อนโยน
• ใส่ใจคนอื่น
• กล้าหาญไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้น
• มั่นคงเด็ดเดี่ยว เป็นผู้นำเต็มตัว
• รู้ว่าต้องดูแลปลอบโยนคนอื่นอย่างไร แต่เสียตรงที่เอื้อเฟื้อเกินไป
• มั่นใจตัวเองเกินไป
• เรียกร้องต้องการการยกย่องนับถือมุ่งมั่นแรงกล้าสุดๆ
• แถม โกรธง่ายเกินเหตุ โดยเฉพาะเมื่อถูกแหย่หรือกระตุ้น
• ขี้หึง
• เคร่งศีลธรรม
• หุนหันพลันแล่น
• ความคิดอิสระไม่ค่อยเหมือนใคร
• รักทั้งการเป็นผู้นำและถูกนำ
• ช่างฝัน มีพรสวรรค์เรื่องศิลปะดนตรี และกลไกการป้องกันตัว
• อ่อนไหวเหมือนกันแต่ไม่ค่อยจะอยากยอมรับ ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ตลอดเวลา
• โรแมนติค รักใคร่และห่วงใยคนอื่น
• ชอบคบหาเพื่อนฝูงใหม่ๆ

กันยายน

• สุภาพอ่อนโยน ประนีประนอม
• ระวังตัวแจ
• วางขั้นตอนชีวิตอย่างเป็นแบบแผน
• ชอบตอกย้ำจุดอ่อนคนอื่น
• ชอบการวิพากษ์วิจารณ์
• เยือกเย็นและสงบ
• ใจดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น
• รอบรู้เรื่องต่างๆ
• ซื่อตรง
• ทำงานเก่ง
• อ่อนไหว
• ช่างคิด
• ความจำดี สนใจใฝ่รู้
• ชอบการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
• มีแรงจูงใจ เข้าอกเข้าใจ
• เก็บความลับอยู่
• รักกีฬากิจกรรมยามว่าง และ การเดินทาง
• ไม่แสดงอารมณ์เสียจนเกือบจะเป็นคนเก็บกด
• ช่างเลือกโดยเฉพาะเรื่องแฟน

ตุลาคม

• รักการพูดคุยเป็นชีวิตจิตใจ
• รักทุกคนที่รักตัวเอง
• รักการเจาะเข้าสู่จุดศูนย์กลางของเรื่องต่างๆ
• มีเสน่ห์
• สุภาพนุ่มนวล
• จิตใจและรูปร่างสวยงาม
• ไม่โกหกเสแสร้ง
• เห็นอกเห็นใจคนอื่น
• ให้ความสำคัญกับเพื่อน ชอบคบหาเพื่อนใหม่อยู่เรื่อย
• เสียใจง่ายก็จริงแต่ไม่ต้องห่วง แป๊บเดียวก็หายเศร้า
• ชอบช่วยเหลือคนอื่น
• ชอบฝันกลางวัน ความคิดบรรเจิด
• มีสัมผัสพิเศษ
• รักการเดินทาง ศิลปะ และวรรณกรรม
• พูดจานุ่มนวล รักและใส่ใจคนอื่น โรแมนติก ขี้หึง
• เป็นห่วงเป็นใย รักความยุติธรรม
• เชื่อคนง่าย เพราะมองโลกสวยงาม
• สูญเสียความเชื่อมั่นง่ายมาก

พฤศจิกายน

• ความคิดล้านแปดเต็มหัว ยากที่จะเข้าถึง คิดการณ์ล้ำหน้า
• โดดเด่นหัวไว ใส่ใจและชอบให้คำแนะนำ
• อยากรู้อยากเห็น
• รู้จักวิธีตะล่อมคุ้ยความลับ
• ชอบคิดอยู่ตลอดเวลา
• พูดน้อยแต่อัธยาศัยดี
• กล้าหาญและเอื้อเฟื้อ
• อดทน หัวรั้น ใจแข็ง ถือคติ ตราบใดที่ยังมีความหวัง ตราบนั้นก็ยังมีหนทางเสมอ
• มีเป้าหมายในชีวิต ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ
• โกรธยากมากถ้าไม่ถูกยั่วจนถึงขั้นจริงๆ
• ชอบอยู่คนเดียว
• มีแรงจูงใจในตัวเอง โดยไม่สนใจการยอมรับนับถือจากคนอื่น
• มั่นคง เด็ดเดี่ยว
• รักใครรักจริง
• เจ้าอารมณ์
• โรแมนติก แต่ไม่ค่อยสนใจสัมพันธ์จริงจังนัก
• รักบ้าน
• ทำงานหนัก
• มีความสามารถสูง
• ไว้ใจได้

ธันวาคม

• ซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
• กระตือรือร้นในการแข่งขัน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
• แต่ ไม่ค่อยมีความอดทน
• ทะเยอทะยาน มีอิทธิพลในสังคม
• รักการเข้าสังคมมาก
• รักการได้รับการยอมรับ การเป็นจุดสนใจ
• รักการที่มีคนอื่นมารักตัวเอง
• ซื่อตรงและไว้ใจได้ ไม่เสแสร้ง แต่อารมณ์เสียง่าย
• เกลียดการถูกบีบบังคับ
• รักเรื่องตลก มีอารมณ์ขันและมีเหตุผลที่มา: FWD Email
 

Create Date : 20 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 20 กรกฎาคม 2552 12:01:08 น.
Counter : 258 Pageviews.  

พ่อทำงานอาบแดดถูกแผดเผา

พ่อทำงานอาบแดดถูกแผดเผา


((( สำหรับเป็นข้อคิดให้น้อง ๆ บางคน หรือ ใครจะนำไปสอนน้องก็ได้ (มั้งครับ) )))

--------------------------------------------------*------------------------------------------------

*พ่อทำงานอาบแดดถูกแผดเผา** ลูกดื่มเหล้าฟังเพลง คลื้นเครงเหลือ
แม่ขายผักกินข้าวเคล้ากับเกลือ ลูกเอื้อเฟื้อพาสาวเที่ยวเลี้ยวโฮเตล
พ่อหาเงินส่งลูกเรียนเพียรอุตส่าห์ ลูกติดยาคบเพื่อนชั่วมั่วให้เห็น
แม่กระหายดื่มน้ำคลองตอนกลองเพล ลูกทะเล้นจิบวายแดงแพงจับใจ
พ่ออดอยากไม่เคยบ่นทนลำบาก ลูกมักมากเพศสัมพันธ์มันชิบหาย
แม่ทอผ้าปลูกหม่อนหารายได้ ลูกหญิงชายเที่ยวสนุกโรคติดตัว
พ่อสูบน้ำเข้าแปลงนาปลูกข้าวกล้า ลูกมัวเมาการพนันหมั่นหาผัว
แม่หาบน้ำเลี้ยงเป็ดไก่ทำสวนครัว ลูกใจชั่วใช้เงินเพลินเดินหลงทาง
พ่อขายวัวส่งควายเรียนเวียนศรีษะ ลูกตะกะกินฟาสฟู๊ตพูดกว้างขวาง
แม่ปวดเมื่อยสู้งานหนักไม่ละวาง ลูกสำอางใช้ของแพงแข่งสังคม
พ่อผอมแห้งเรื่ยวแรงน้อยด้อยอาหาร ลูกประพฤติอันตพาลล่าเสพสม
แม่เป็นดอกทบต้นหมดอารมณ์ ลูกเขี้ยวคมฆ่าพ่อแม่ก่อนแก่ตายที่มา: FWD Email
 

Create Date : 17 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 17 กรกฎาคม 2552 10:47:49 น.
Counter : 432 Pageviews.  

4 ความเข้าใจผิด ของชาวพุทธ

4 ความเข้าใจผิด ของชาวพุทธ


((( ลองอ่านดู ... เราอาจจะเข้าใจผิดบางเรื่องนะครับ )))


-------------------------------------*----------------------------------------

รายงานโดย :โยธิน อยู่จงดี: วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนในร้านกาแฟ เราได้หยิบหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเป็นปกสีดำ มีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายหน้าตาตื่นเต้นเต็มไปด้วยความกระหายใคร่รู้ วาดด้วยลายเส้นสมัยใหม่ชื่อ “ข้างในนั้น” ในนี้มีอะไร

เราเปิดอ่านด้วยความสนใจ โดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้

แต่เรากลับพบว่าเนื้อหาภายในคล้ายตำราข้อสอบฉบับแหวกแนวแต่เข้าใจง่ายเล่มนี้ ทำให้เราสะดุดและฉุกคิดอะไรหลายอย่างถึงสิ่งที่คนไทย เรียนรู้มาแต่เกิด นั่นคือเรื่องพระพุทธศาสนา ความเข้าใจ แนวคิดและวิธีปฏิบัติหลายๆ อย่างในชีวิตประจำวัน ฝังอยู่ในสายเลือดให้รู้จัก ความอดทน อดกลั้น การให้อภัย ความเมตตา ที่สำคัญคนไทยเคยรู้จักความมีสติคิดก่อนทำ นับเป็นเรื่องที่ดี แต่ยังมีสิ่งเล็กๆ น้อยๆ อีกหลายอย่าง ทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง

การนั่งสมาธิคือการบังคับจิต ให้นิ่งจริงหรือ?


การนั่งสมาธิ เป็นเรื่องพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญ สมาธิ สติ และปัญญา แต่ทำไมเราถึงไม่สามารถนั่งสมาธิได้เป็นเวลานานๆ ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วไม่ได้รู้สึกสงบ เหมือนที่หนังสือธรรมะหลายๆ เล่มบอกกล่าว ผลสุดท้ายการนั่งสมาธิกลายเป็นของแสลงสำหรับคนที่นั่งสมาธิไม่ได้

ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ อดีตตัวแทน คณิตศาสตร์โอลิมปิก 2 สมัย และเป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ Sup'k Center และเจ้าของหนังสือ “ข้างในนั้น” ซึ่งเป็นหนังสือธรรมะสมัยใหม่ เผยความจริงง่ายๆ ของการปฏิบัติธรรม ที่หลายๆ คน ผู้ไม่รู้เข้าใจผิดมาโดยตลอดเกี่ยวกับการนั่งสมาธิว่า การนั่งสมาธิควรจะนั่งด้วยความรู้สึกตัว เวลานั่งๆ อยู่ จิตเผลอไปคิด ก็รู้ทัน จิตเผลอไปเบื่อ ทั้งๆ ที่เราไม่ได้อยากเบื่อ ก็รู้ทัน ท้ายสุดจิตเกิด ความสุข ก็แค่รู้ทัน แล้วก็จะเห็นเองว่า จิตเกิดความสุขได้เอง (เนอะ) ทั้งๆ ที่ตอนเราสั่งให้สุข มันก็ ไม่เห็นจะสุขทันทีตามใจอยาก แต่พอเหตุถึงพร้อม มันก็เกิดความสุขได้เอง นั่นก็จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ว่า ความสุขที่เกิดก็เป็นอนัตตา

“คนทั่วไปต้องการนั่งเพื่อให้ได้ความนิ่งๆ และนานๆ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด คนทั่วไปจะหลงคิดผิดๆ ไปเองว่า หากเรานั่งสมาธิจนกระทั่งจิตนิ่งถาวรคง จะดี บรรลุได้ง่าย

การที่เรานั่งสมาธิเพื่อเอาความนิ่ง จะได้เรียนรู้อะไร นอกจากเรียนรู้ความนิ่ง? ไม่ได้บรรลุนิพพาน ไม่ได้เข้าใจความจริงอะไร หรืออีกกรณี หากนั่งเพ่งจ้องจิตให้นิ่ง อาจจะเครียดได้

การนั่งสมาธิที่ถูกต้องตามพุทธพจน์ คือ นั่งด้วยความรู้สึกตัว นั่งเพื่อเรียนรู้ความจริงของกายใจตนเองในแง่ไตรลักษณ์ เพราะเมื่อเรียนรู้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว ด้วยสัมมาทิฐิ จิตจะค่อยๆ เกิดปัญญา เข้าใจตนเอง เข้าใจโลก เข้าใจชีวิต ถอดถอนจากความยึดมั่นในตัวกูของกู และพ้นจากทุกข์ พบความสุขที่แท้ได้ในที่สุด” ศุภฤกษ์ อธิบายเพิ่มเติม ถ้าหากดูประวัติของเขาแล้ว เขาน่าจะเป็นนัก คณิตศาสตร์ระดับประเทศมากกว่า แต่ด้วยความ ใฝ่รู้ศึกษาปฏิบัติธรรมทำให้เขารู้ถึงสิ่งที่เด็กๆ และคนทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิ และอีกหลายๆ เรื่องจากคำถามของเด็กๆ ในสถาบันที่ชายคนนี้สอน ซึ่งสามารถติดต่อขอรับหนังสือ “ข้างในนั้น” ได้ที่เว็บไซต์ //www.supkcenter.com

ธรรมะสอนให้เรารู้จักอดทนอดกลั้น
ให้อภัย แต่ไม่ใช่ให้จมอยู่ในกองทุกข์


สำหรับคนไทยเมื่อมีปัญหาเรามักจะยอมกันได้เสมอ แต่ในหลายๆ เรื่อง ซึ่งเป็นการกดขี่ข่มเหง รังแก เป็นเรื่องที่ไม่ควรยอมให้อภัย จะต้องอดทนให้เขากดขี่ข่มเหงไปตลอดหรือ

พระศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ได้ให้คำตอบว่า เป็นเรื่องถูกต้องแล้วเพราะพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้คนเราเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ เอาชนะความ ตระหนี่ด้วยการให้ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ไม่ต้องเข้าไปพัวพันอยู่ในบ่วงกรรม

นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสั่ง เพราะถ้าเมื่อเราถูกกระทำแล้วโต้ตอบด้วยวิธีการเดียวกัน จะกลายเป็นความแค้นผูกพยาบาทต่อกันข้ามภพข้ามชาติไม่มีจบสิ้น คำถามก็คือ แล้วต้องยอมเสมอไปหรือเปล่า คำตอบคือเปล่า พระธรรมสอนให้รู้จักความอดทนอดกลั้น รู้จักให้อภัย แต่ไม่ได้บอกว่าให้ยอมแพ้

เมื่อเกิดปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา ต้องรู้จักวิธีการแก้ด้วยสติสัมปชัญญะ แก้ด้วยวิธีการที่เหนือชั้นกว่า คนอื่นทำแย่ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้วิธีการแย่ๆ โต้ตอบกลับไป ใช้สติตริตรองหาทางออกที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด

ห้ามโกหก ทำได้ยากจริงหรือ?
“มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ” การโกหกเป็นสิ่งไม่ดี แต่คนเราก็มักจะโกหก เพื่อการเอาตัวรอดอยู่เสมอ ทำให้ใครหลายๆ คนมักมองศีลข้อนี้เป็นเรื่องฝืนธรรมชาติ

พระศรีญาณโสภณ ได้ให้คำอธิบายถึงเรื่องการโกหกที่หลายๆ คนมักปฏิบัติไม่ได้ไว้ว่า การโกหกนั้นไม่ว่ามองในมุมไหนก็เป็นเรื่องไม่ดีทั้งสิ้น เป็นสิ่งที่ให้โทษแก่ผู้อื่น แต่โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วไม่ได้โกหกเพื่อความอยู่รอด แต่โกหกเพราะเกิดความโลภ เกิดกิเลส เราถึงได้โกหกเพื่อให้ได้มา หรือโกหกเพื่อปกปิดความจริง

แต่การโกหกก็มีข้อยกเว้นเช่นกัน เช่น การพูดโดยเจตนาที่ดี อย่างกรณีผู้ป่วยหนัก แต่ญาติไม่อยากให้รู้ความจริง เพราะรู้ไปก็ไม่ได้ทำให้อะไรๆ ดีขึ้นมา มีแต่คนไข้จะเสียกำลังใจ พาให้อาการทรุดหนักลงกว่าเดิม ก็ต้องพูดโดยใช้กุศโลบาย ซึ่งเป็นอุบายที่ดี ทำให้คนไข้หรือผู้ฟังมีความสบายใจ จนเมื่อถึงเวลาที่เห็นว่าคนไข้รับความจริงได้แล้ว จึงค่อยบอกออกไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการโกหก ไม่ผิดศีลเพราะทำด้วยเจตนาที่ดี การตีความจึงมองที่เจตนาเป็นหลัก

หรืออย่างเรื่องข้อมูลความมั่นคงของประเทศ ถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องเอามาเปิดเผยให้รู้ทั้งหมด คำถามต่อมาก็คือรู้แล้วมีประโยชน์อะไร ถ้ารู้แล้วไม่มีประโยชน์มีแต่โทษถึงความมั่นคงของชาติ ก็ไม่จำเป็นต้องเอามาเปิดเผย อาจจะตอบแบบเลี่ยงๆ แต่อย่าบิดเบือนไปจากความจริง เพราะถ้าบิดเบือนไปจากความจริงแล้วเกิดโทษต่อประชาชน อย่างนี้ผิดศีลไม่ควรทำ

ที่สำคัญศีลที่ว่าด้วยการห้ามพูดปด ไม่ได้จำเพาะอยู่เพียงการโกหกเท่านั้น ยังหมายความรวมถึง การนินทาลับหลัง การใส่ร้าย การพูดจาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย ซึ่งล้วนแต่เป็นคำพูดที่ให้โทษแก่ผู้อื่นล้วนผิดศีลข้อนี้ ทั้งสิ้น

บริจาคมาก ได้บุญมาก

เป็นความเชื่อที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็น เช่นนั้น บริจาคเงินแสนได้บุญมากกว่าเงินร้อย ความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

“ในเรื่องของการทำบุญ เราต้องเข้าใจก่อนว่าบุญคืออะไร การทำบุญเป็นเครื่องมือชำระจิตใจให้รู้จักการลดละกิเลส รู้จัก การเสียสละ การให้ ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตน มีมากก็ชำระมาก มีน้อยก็ชำระน้อย ตามแต่กำลังของแต่ละคน แต่การวัดว่าใครได้บุญมากบุญน้อยนั้นวัดกันไม่ได้

เพราะท้ายที่สุดเมื่อทำบุญแล้วความสุขก็บังเกิดแก่ผู้ที่ทำบุญทุกคน แต่ถ้าถามว่าแล้วคนที่ได้เงินมาโดยไม่สุจริตเป็นพวกค้ายา หรือร่ำรวยโดยไม่ชอบ มาทำบุญบริจาคเป็นแสนเป็นล้านแล้วจะได้บุญมากหรือเปล่า ต้องตอบว่า ได้แต่ไม่เต็มที่ เขาทำบุญคนก็อนุโมทนาสาธุ แต่ที่มาของเงินนั้นไม่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เขาก็ได้บุญไม่เต็มที่ ด้วยในใจเขาย่อมรู้อยู่แก่ใจเองว่า เขาควรได้ผลบุญนั้นหรือไม่ เหมือนเราเล่นฟุตบอลใช้กลโกงทำผิดกติกาเพื่อให้ได้ประตู ถามว่าเขาจะได้คะแนนจากการทำประตูนั้นไหม ตัวเขานั้นย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าควรได้ประตูนั้นหรือเปล่า

ดังนั้น การทำบุญต้องทำด้วยเจตนาที่ดี ไม่ได้จำกัดว่าทำบุญมากทำบุญน้อย ต้องไม่หวังผลหรือสิ่งตอบแทน เราก็จะได้รับผลบุญนั้นอย่างเต็มที่” พระศรีญาณโสภณ ตอบคำถามทางธรรมที่มีผู้คนสงสัยกันมากที่สุด

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำสอน และแนวทางปฏิบัติของพระพุทธศาสนา จะด้วยความไม่รู้หรือการ ตีความจากประสบการณ์ของแต่ละคนก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือ การรู้จักใช้สติ ปัญญา คิดพิจารณา ศึกษาจากการอ่านพระไตรปิฎกโดยตรง และลงมือปฏิบัติอาจจะดีกว่าการศึกษาหาอ่านจากตำราที่ผ่านการตีความจนผิดเพี้ยนไปจากความจริงอีกไม่รู้กี่ช่วง ทำให้เราจะไม่มีวันเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้เลย


ที่มา: //www.posttoday.com/lifestyle.php?id=56229
 

Create Date : 10 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 10 กรกฎาคม 2552 12:57:16 น.
Counter : 214 Pageviews.  

ดูดวงตามวันเกิด

ดวงตามวันเกิด


วันนี้มีวิธีดวงตามวันเกิดมาฝากครับ


S u n d a y

คนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนชอบเสี่ยงกล้าได้กล้าเสีย
เช่นเดียวกันกับในเรื่องของความรัก
เมื่อหลงรักใครแล้วจะตามติดตื้อให้สำเร็จจนได้ เป็นคนรักสนุก
ชอบคนที่ดูดีมีเสน่ห์ ไม่เรียบง่ายหรือเชยจนเกินไป
หรือก็ไม่ห้าวสุดสุดเกินไปก็ไม่เอา เป็นคนมีเชื่อมั่นในตนเองสูง
มีความสุขใจทำให้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม
ใครเห็นใครก็ชอบ แต่ก็มีนิสัยที่ค่อนข้างดื้อรั้นและหัวเแข็ง
ซึ่งบางครั้งทำให้ไม่ยอมประนีประนอมกันบ้าง
ทำให้ความรักต้องสิ้นสุดลงไปเพราะมีทิฐิมานะ
เป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้ทีเดียวและมีความโรแมนติก
ชอบที่จะได้พบคนใหม่ๆที่ทำให้รู้สึกท้าทายดี
คนเกิดวันนี้จะมีดวงความรักค่อนข้างดี ถ้าคนรักเข้าใจถึง
ความใจร้อนไปบ้างของคุณ ก็จะสามารถคบกันได้นานเลยทีเดียว


M o n d a y

คนเกิดวันจันทร์เป็นคนเจ้าชู้แบบเงียบๆ
ไม่แสดงออกเด่นชัดเหมือนชาววันอาทิตย์
มักจะแอบโปรยเสน่ห์ให้ใครต่อใครหลงใหลอยู่เสมอ
ด้วยความที่เป็นคนน่ารักอ่อนโยน
สุภาพ อีกทั้งยังฉลาดเฉลียว รอบรู้ไปเกือบทุกเรื่อง
แถมยังเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย
ความจริงคนเกิดวันนี้ก็เป็นคนที่ดื้อรั้นและเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกัน
แต่จะค่อยๆแสดงออกมาเมื่อคบกันแล้ว ต้องการให้คนมาเอาอกเอาใจด้วย
รักแท้ของคนวันจันทร์มักจะเกิดกับคนที่ถ้าไม่แตกต่างกันที่อายุมากๆ
แล้วก็อาจจะมีฐานะที่แตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียว
ทำให้ต้องอดทนและฝ่าฟันเหมือนรักแท้ในหนังสุดโรแมนติกนั่นเลยทีเดียว
แต่ว่าคนวันจันทร์นี้มักจะสุขสมหวังเสมอในเรื่องความรักถ้าดูแลหัวใจตัวเองให้ดี
ไม่วอกแวกไปไหน ก็จะมีคู่รักที่คบกันเนิ่นนานจนเพื่อนๆอิจฉาเสมอนั่นแหละ


T u e s d a y

คนเกิดวันอังคารเป็นคนที่มีดวงความรักค่อนข้างดีทีเดียว
จะพบคู่รักแท้ๆที่คบกันอยู่กันไป อย่างหวานชื่นและสมหวัง
อาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้ไปสักนิด
แต่จริงๆแล้วเป็นแค่ความรู้สึกนึกสนุกเท่านั้น
ไม่ได้เป็นนิสัยถ้าเจอะเจอคนหน้าตาดีหรือบุคลิกถูกใจ
ก็จะส่งสายตาไปก่อนอื่นแต่จะไม่ใช่คนที่จะตีสนิท
ไม่รู้จักในทันดีทันใด
เป็นคนมีนิสัยใจร้อนวู่วามและตรงไปตรงมาจนไม่น่าเข้าใกล้
แต่ก็มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากทีเดียว
เมื่อคนวันอังคารตกหลุมรักใครแล้ว จะติดตามคอยอยู่ใกล้อย่างตั้งใจ
ไม่มีวันจีบเล่นๆแบบเด็กๆแน่นอน
เป็นคนที่แข็งนอกแต่ข้างใจอ่อนโยน ใจดี
แต่ปากแข็งเมื่อทำผิดมักจะไม่ค่อยยอมง้อทั้งที่ในใจอยากจะง้อใจจะขาด
ดวงความรักของคนวันอังคารจะมีปัญหาก็อยู่ที่เรื่องของอารมณ์เท่านั้น
ต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่หรือเลือกคู่ที่เป็น
คนใจเย็นสุดสุด ก็จะมีรักที่ยั่งยืนยากที่จะแตกร้าวได้


W e d n e s d a y

คนเกิดวันพุธเป็นคนช่างคิดช่างตรึกตรอง
รอบคอบทุกเรื่องราวรวมทั้งในเรื่องราวของความรักที่คุณจะต้องมั่นใจเสียก่อน
ที่จะตกลงปลงใจกับใคร
เป็นคนที่ต้องการความรักที่ลึกซึ้งไม่ใช่ความรักเพื่อให้ตื่นเต้นเร้าใจเท่านั้น
เสน่ห์ของชาวพุธอยู่ที่การพูดจาที่น่ารักสุภาพทำให้ใครต่อใครชื่นชอบรักสนุก
และยังเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีอีกด้วย
คนเกิดวันพุธมักจะมีความรักแบบที่เริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยผูกพัน
กันมาเป็นความรักแท้ที่เต็มไปด้วยการเข้าอกเข้าใจกัน รู้จักกันดีมาก
เคารพอิสระและเวลาส่วนตัวซึ่งกันและกัน
คนเกิดวันพุธไม่ชอบคนที่ดูดีอย่างเดียวแต่คุยกันไม่รู้เรื่องที่มีทัศนคติแตก
ต่างกันอย่างลิบลับ เขาจะต้องเป็นได้ทั้งเพื่อนคู่คิดและคนรักในขณะเดียวกัน

T h u r s d a y

คนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนมีความโอบอ้อมอารี มีน้ำใจต่อผู้คน
มีสติปัญญาดีเป็นที่ยอมรับและชื่นชม เป็นคนรักใครก็รักจริง
เกลียดจริงไม่เสแสร้งแกล้งคบกันไปก่อน
ดวงความรักค่อนข้างเรียบง่ายไม่โลดโผนโจนทะยาน
มีความน่ารักอยู่ที่ความสดใส
เปิดเผย และมีความมุ่งมั่นสู่จุดหมายไม่เลื่อนลอยไร้สาระเป็นคนไม่เจ้าชู้
คบเผื่อเลือกไม่เป็น ถ้ารักใครก็จะซื่อสัตย์ไม่คิดนอกใจ
หากต้องมีผิดหวังเรื่องความรักก็จะเป็นเพราะการมองโลกในแง่ดีจนเกินไป
หรือคิดไปเองว่าใครคนนั้นมีใจด้วย
แต่เมื่อผิดหวังก็ไม่ปล่อยให้ตนจมปลักกับความเจ็บปวด
จะพยายามทุ่มเทในเรื่องที่ตนสนใจที่มีประโยชน์ให้ลืมความเจ็บปวดนั้น
คนวันพฤหัสนี้ชอบคนที่เรียบง่าย มีนิสัยความชอบคล้ายๆกัน
ไม่หรูหราฟุ่มเฟือยจนเกินไป

F r i d a y

คนเกิดวันศุกร์จะมีเรื่องราวของความรักๆใคร่ๆประจำหัวใจอยู่เสมอ
เป็นคนรักสวยรักงามดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ เมื่อรักใครชอบใครแล้ว
ก็จะเอาอกเอาใจดูแลเป็นอย่างดี เรียกว่าทุ่มจนสุดหัวใจเลยทีเดียว
แต่ก็ต้องการการตอบสนองอย่างเดียวกันจากคนรักด้วย ไม่ฉะนั้นจะรู้สึกน้อยใจมาก
เสน่ห์ของคนวันศุกร์อยู่ที่ความอ่อนหวาน เป็นคนใจกว้างและซื่อตรง
บางครั้งออกจะขี้ระแวงคนรักจนเกินเหตุไปด้วยซ้ำ
ดวงความรักของคนเกิดวันนี้ ค่อนข้างอาภัพ ทั้งๆที่มีคนมารักชอบจริงใจอยู่มากมาย
แต่ก็มักจะจบลงเพราะ ความไม่มีเหตุผลและเจ้าอารมณ์ของคุณอยู่นั่นเอง
บางคนที่ถึงจะมีรักหวานแสนซึ้ง เพียงใดแต่กลับต้องลาร้างกันทั้งๆที่ยังรักกันมาก
บางคนก็อาจจะมีความสัมพันธ์ รักที่ยั่งยืนอบอุ่น แต่อาจไม่ใช่คนที่คุณรักอย่างหัวปักหัวปำมาก่อน
เป็นคนที่มีดวงความรักพิเศษไม่ธรรมดาเลยจริงๆ


S a t u r d a y
คนเกิดวันเสาร์เป็นคนโชคดีในด้านความรัก
ไม่ค่อยจะมีปัญหาให้ต้องปวดใจเหมือนคนเกิดวันอื่นๆ
เนื่องจากเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวหนักแน่น
เมื่อคบกับใครก็จะมีคนคนนั้นอยู่คนเดียว
เมื่อเลิกแล้วถึงจะเริ่มมีรักใหม่ เป็นคนที่ดูสุขุมมีระเบียบ
แต่ก็เป็นคนดื้อรั้นไม่เบา มีความเจ้าชู้แบบเงียบๆคือแค่มองและส่งยิ้มไปบ้าง
ไม่มีอะไรมากกว่านั้น เป็นประเภทขอแอบรักแอบชื่นชมอยู่ไกลๆมากกว่า
คนวันเสาร์เป็นคนที่ทระนง อดทนและมีความมุ่งมั่น


ที่มา: FWD Email
 

Create Date : 29 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 29 พฤษภาคม 2552 8:27:35 น.
Counter : 227 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

byonya
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
I am not a perfect, but simple!

 
 
Custom Search 
 

Website น่าสนใจ  
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

เว็บการศึกษา Eduzones.com

Business Web Directory .biz - Business Directory
 


Word of the Day

This Day in History

Quote of the Day

Hangman
Friends' blogs
[Add byonya's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.