Business, Management, Skill, Experiences--แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ บริหาร และอื่น ๆ
Group Blog
 
All blogs
 
วิเคราะห์ .... คู่แท้?!


คู่แท้?!
((( หากมีเครื่องมือสมัยใหม่ที่ช่วยบอกว่า ... ใคร คือ คู่แท้ของเรา บรรยากาศการคบหากัน คงพิลึกน่าดู )))

------------------------------------------------------------

รายงานโดย :ชัยวัฒน์ คุประตกุล Kshaiwat4@hotmail.com : วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

จริงหรือไม่ มีเทคโนโลยีใหม่สามารถช่วยบอก หญิงชายที่กำลังดูใจกันอยู่ว่า ต่างเป็น “คู่แท้” ตั้งแต่เกิดซึ่งกันและกันหรือไม่?

คำตอบคือ จริง

แต่...จริงแค่ไหน?

ชีวิตคู่เป็นเรื่องสำคัญ

ในอดีตการเลือกคู่ เป็นเรื่องที่ผู้หญิงไม่มีทางเลือกมากนัก แต่ในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ทำให้ผู้หญิงมีทางเลือกมากขึ้น และวิทยาศาสตร์ก็เข้ามามีส่วนช่วยในการเลือกคู่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาช่วยในการป้องกันปัญหาซึ่งเกิดจากพันธุกรรมของหญิงและชาย ที่อาจมีผลต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน ดังเช่นวิธีง่ายๆ คือ การตรวจเลือด เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีคนใดคนหนึ่งกำลังป่วยเป็นโรคร้าย และลูกที่จะเกิดขึ้นมา จะมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงจากเลือดที่เข้ากันไม่ได้ของพ่อแม่หรือไม่

มาล่าสุดมีเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมีให้บริการกันแล้ว ในประเทศตะวันตก แต่เปิดบริการกับลูกค้าทั่วโลก เป็นเทคโนโลยีที่ประชาสัมพันธ์กันว่า สามารถจะบอกความเป็นคู่แท้ (ตั้งแต่เกิด) หรือไม่ ของหญิงชายคู่หนึ่งๆ จากการวิเคราะห์ยีนหรือดีเอ็นเอ โดยง่ายๆ คือ ใช้ตัวอย่างเซลล์จากภายในปาก ส่งไปให้บริษัทที่เปิดบริการ และภายใน 2-3 สัปดาห์ ก็จะได้ผลการตรวจกลับคืนมา

นับตั้งแต่ความสำเร็จของการถอดรหัสยีนมนุษย์เมื่อปี ค.ศ. 2003 ก็มีพัฒนาการและความก้าวหน้าใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย จากการใช้ข้อมูลรหัสยีน หรือดีเอ็นเอของมนุษย์แต่ละคน เมื่อเทคโนโลยีการตรวจรหัสดีเอ็นเอได้รับการพัฒนาต่อๆ มา จนกระทั่งสามารถถอดรหัสยีนของมนุษย์แต่ละคนได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และค่าใช้จ่ายถูกลง

ถึงแม้ว่า การถอดรหัสยีนของมนุษย์แต่ละคนอย่างสมบูรณ์ ก็ยังต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงอยู่ แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ การพัฒนาเทคโนโลยี หรือเทคนิค หรือวิธีการถอดรหัสยีนของมนุษย์บางส่วน เพื่อเป้าหมายเฉพาะบางอย่าง และเรื่องของการตรวจสอบความเป็นคู่แท้ของหญิงชายคู่หนึ่งๆ วันนี้ก็เป็นการนำเอาเทคนิคบางส่วน ที่จะใช้ตรวจวิเคราะห์ยีน ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์รองรับ ว่าความเป็นคู่แท้อย่างหนึ่งของหญิงชายคู่หนึ่ง สามารถจะวิเคราะห์ได้จากยีนเฉพาะบางชนิด ที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในตัวของคนเรา และเกี่ยวกับกลิ่นตัวของคนแต่ละคน

ยีนที่กำลังถูกกล่าวถึงอยู่นี้ คือ กลุ่มยีนของมนุษย์แต่ละคน มีชื่อเรียกย่อๆ เป็นกลุ่มยีนเอ็มเอชซี (MHC จาก Major Histocompatability Complex) อยู่ที่โครโมโซม มีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญพันธุ์ แต่หน้าที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่แท้ เป็นหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนั่นเอง และเป็นยีนที่กำหนดลักษณะกลิ่นเฉพาะตัวของมนุษย์แต่ละคน ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างเป็นรูปธรรมมีผลต่อการอยู่ใกล้ชิดกันของคนสองคน

มีผลการศึกษาวิจัยกันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 ว่า หนูตัวผู้ ชอบที่จะผสมพันธุ์กับหนูตัวเมียที่มีกลุ่มยีนเอ็มเอชซีแตกต่างกับตัวมัน ยิ่งแตกต่างมาก ยิ่งดี

ปี ค.ศ. 1995 มีผลการศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่า นักศึกษาหญิงจะชอบกลิ่นตัวผู้ชายซึ่งกำหนดโดยกลุ่มยีนเอ็มเอชซีที่แตกต่างกับของนักศึกษาหญิง โดยมีผลการศึกษาวิจัยต่อๆ มาสนับสนุน จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2008 ปีเตอร์ ดอนเนลลี ศาสตราจารย์สถิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และคณะ ได้เสนอว่า กลุ่มยีนเอ็มเอชซีมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องการเลือกคู่ของหญิงชาย

อย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ก็มีหลายบริษัทในประเทศตะวันตก เปิดบริการวิเคราะห์ความเป็นคู่แท้กันหรือไม่ของหญิงชายที่ขอใช้บริการ โดยการวิเคราะห์กลุ่มยีนเอ็มเอชซี

ตัวอย่างบริษัทที่เปิดบริการแล้ว เช่น Scientific Match อยู่ที่ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา บริษัท Gene Partner อยู่ที่เมืองซูริก สวิตเซอร์แลนด์ โดยบริษัทแรก คิดค่าบริการ (เป็นสมาชิกตลอดชีพ) 995 เหรียญสหรัฐ บริษัทหลังคิดค่าบริการคนเดียว 199 เหรียญสหรัฐ และค่าบริการเป็นคู่ 299 เหรียญสหรัฐ ค่าบริการนี้เป็นอัตราเมื่อเดือนธ.ค. ปี ค.ศ. 2009 และสำหรับลูกค้าในประเทศเท่านั้น

ผลการวิเคราะห์ที่สำคัญ เช่น ความแตกต่างของกลุ่มยีนเอ็มเอชซี (ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากสูงสุด 100% ถึงต่ำสุด 0% โดยความแตกต่างสูงสุด แสดงความเป็นคู่แท้ตั้งแต่เกิดมากที่สุด) กลิ่นตัว หรือกลิ่นเหงื่อ (แรง, อ่อน, ชอบ, ไม่ชอบ, ดี, ไม่ดี, ฉุนเหมือนเครื่องเทศ, ฯลฯ) แล้วก็ข้อวิเคราะห์สรุปว่า ความเป็นคู่แท้ (ตั้งแต่เกิด) ซึ่งกันและกัน มีมากน้อยแค่ไหน

โดยภาพรวม บริการตรวจความเป็นคู่แท้ตั้งแต่เกิดจากการวิเคราะห์ยีนดังกล่าวนี้ มีแนวโน้มจะแพร่หลายเป็นที่นิยมกันไปทั่วโลก แล้วความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้อง มีมากน้อยแค่ไหน?

อย่างน้อย วิธีนี้ก็ได้คะแนนบวกจากข้อมูลการศึกษาวิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีเงื่อนไข เช่น ตัวอย่างยีนของผู้หญิง จะต้องเป็นยีนที่เจ้าตัวไม่ได้ใช้ยาคุมกำเนิด อย่างน้อยในช่วงเวลาของการเก็บตัวอย่างเซลล์จากภายในปากไปวิเคราะห์ เพราะมีผลการวิจัยพบว่าการใช้ยาคุมกำเนิดของผู้หญิง มีผลต่อระบบร่างกายเกี่ยวกับการดมกลิ่น อีกทั้งความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชีวิตคู่ส่วนใหญ่ แนะนำว่า ผลการวิเคราะห์กลุ่มยีนเอ็มเอชซีนี้ ควรจะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของการตัดสินใจเรื่องการเลือกคู่เท่านั้น เพราะปัจจัยความสำเร็จหรือไม่ของชีวิตคู่ มีหลากหลายและซับซ้อนอย่างยิ่ง

ในที่สุด ยีนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นคู่แท้หรือไม่ของคนเราด้วย แต่มากน้อยแค่ไหน ยังจะต้องมีการศึกษากันต่อ ในระหว่างนี้สิ่งหนึ่งที่คู่หนุ่มสาวกำลังคิดจะแต่งงานกัน ควรจะทำคือ การตรวจเลือด...

ถ้ายังอยากจะได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้น โดยยังไม่ต้องใช้บริการตรวจวิเคราะห์ยีน ก็ยังมีวิธีการวิเคราะห์ความเป็นคู่แท้กันหรือไม่ เชิงจิตวิทยา ซึ่งเป้าหมายสำคัญจะอยู่ที่การเตรียมตัวเตรียมใจว่า พร้อมจะปรับตัวเข้าหากันหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน...

แต่อย่างง่ายที่สุดในความคิดของผู้เขียน และไม่ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์หรือนักจิตวิทยาใดๆ เลย อีกทั้งจะเป็นหลักประกันความสำเร็จของชีวิตคู่อย่างแน่นอน คือ การเปิดใจเปิดความคิดของกันและกันอย่างเต็มที่ก่อนแต่ง แล้วร่วมใจกันเข้าสู่ชีวิตคู่อย่างมุ่งมั่นว่า จะทำให้เวลาที่ต่างยังมีลมหายใจเป็นเวลาพิเศษทุกขณะเวลาของกันและกัน!ที่มา: //www.posttoday.com/lifestyle.php?id=49056


Create Date : 26 พฤษภาคม 2552
Last Update : 26 พฤษภาคม 2552 16:45:27 น. 0 comments
Counter : 458 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
byonya
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
I am not a perfect, but simple!

 
 
Custom Search 
 

Website น่าสนใจ  
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

เว็บการศึกษา Eduzones.com

Business Web Directory .biz - Business Directory
 


Word of the Day

This Day in History

Quote of the Day

Hangman
Friends' blogs
[Add byonya's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.