Business, Management, Skill, Experiences--แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ บริหาร และอื่น ๆ
Group Blog
 
All blogs
 
เก็บภาษีเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐบาล

เก็บภาษีเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐบาล

เศรษฐศาสตร์จานร้อน : เก็บภาษีเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐบาล
Source - เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ (Th)

Monday, May 25, 2009 02:08


ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

รัฐบาลได้ปรับขึ้นภาษีบาป คือ ภาษีบุหรี่และเหล้าไปแล้ว โดยอธิบายว่าเก็บภาษีเพิ่มเพื่อให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีดังกล่าวเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลประสบปัญหารายได้ตกต่ำตามภาวะเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็อธิบายว่าการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการควบคุมการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นผลเสียต่อประชาชนและเป็นภาระด้านสาธารณสุขของภาครัฐ

แต่หากพิจารณาให้ละเอียดจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ทั้งสองขัดแย้งกันอย่างแรง ก่อนขึ้นภาษีครั้งล่าสุดรัฐบาลเก็บภาษีบุหรี่ซองละ 23-24 บาท และคนไทยซื้อบุหรี่ปีละ 1,800 ล้านซอง ทำให้เก็บภาษีได้ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาท และเมื่อเพิ่มภาษีเป็นซองละ 35 บาท ก็เชื่อว่าจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีก 20,000 ล้านบาท หากคนไทยยังสูบบุหรี่เท่าเดิม คือ 1,800 ล้านซอง แต่หากการขึ้นภาษีส่งผลให้การสูบบุหรี่ลดลงจริง อาทิเช่น การจำหน่ายลดลงเหลือ 1,500 ล้านซอง ก็จะทำให้รัฐบาลเก็บภาษีได้เพียง 52,500 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเพียง 10,000 ล้านบาท ไม่ใช่ 20,000 ล้านบาทดังที่หวังเอาไว้ หากเป็นเช่นนั้น รัฐบาลจะส่งเสริมให้ประชาชนสูบบุหรี่เท่าเดิมหรือไม่

อีกปัจจัยหนึ่ง คือ อัตราภาษีที่สูงมากขึ้นจะเพิ่มแรงจูงใจให้กระบวนการหนีภาษีเพิ่มขึ้น โดยปกตินั้นหากอัตราภาษีสูงกว่า 40% ก็มักจะเป็นแรงชักจูงให้มีการลักลอบหนีภาษีอย่างแพร่หลาย ทำให้รัฐบาลต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการปราบปรามการเลี่ยงภาษีดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ยอดขายสินค้าถูกกฎหมายก็จะปรับลดลงได้อย่างมาก เช่นตัวอย่างข้างต้นซึ่งยอดขายลดลงจาก 1,800 ล้านซอง มาเป็น 1,500 ล้านซองนั้นอาจเป็นผลมาจากการลักลอบหนีภาษีที่เพิ่มขึ้นก็เป็นได้

สมมติว่าประชาชนไม่หนีภาษีและไม่ลดการสูบบุหรี่ รัฐบาลจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้ตามความประสงค์ แต่หากเป็นเช่นนั้นจริงแล้วรัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ คำตอบคืออาจจะไม่ เพราะหากประชาชนมีรายได้จำกัด (เพราะเศรษฐกิจไม่โต) ประชาชนก็จะลดการใช้จ่ายประเภทอื่นๆ อาทิเช่น เมื่อซื้อบุหรี่แพงขึ้นก็ต้องลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน ผลคือภาคเศรษฐกิจอื่นก็จะได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทั้งนี้ หากการสูบบุหรี่ทำให้ติดบุหรี่ก็ยิ่งจะทำให้การใช้จ่ายด้านอื่นๆ ต้องปรับลดลงเว้นแต่ประชาชนจะมีเงินออมและนำเงินออมออกมาใช้

การคาดหวังว่าการเก็บภาษีดังกล่าวมีแต่ข้อดี คือ เก็บภาษีได้มากขึ้นและยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วยนั้น เป็นข้อสรุปที่น่าจะดีเกินจริง ทำให้รัฐบาลอาจเก็บภาษีเพิ่มได้น้อยกว่าคาด แต่หากจะเพิ่มอัตราภาษีขึ้นไปอีก (ตามที่ขออำนาจเอาไว้ในการเพิ่มเพดานภาษีในพระราชกำหนดที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อต้นเดือนนี้) ก็อาจจะยิ่งทำให้รายได้ภาษีลดลงไปอีก เพราะปริมาณการบริโภคจะลดลงและการเลี่ยงภาษีจะเพิ่มขึ้น กล่าวคือ หากวัตถุประสงค์ คือ การเพิ่มรายได้รัฐบาลก็จะต้องคำนวณอัตราภาษีที่เหมาะสม (Optimum tax rate) ซึ่งอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าอัตราภาษีที่เก็บในปัจจุบันก็ได้

ในส่วนของภาษีน้ำมันที่เพิ่มขึ้นลิตรละ 2 บาทนั้น รัฐบาลคาดว่าจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกปีละ 50,000 ล้านบาท ตรงนี้รัฐบาลชี้แจงว่าในตอนแรกว่าจะไม่กระทบประชาชน เพราะจะให้กองทุนน้ำมันฯ ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนลิตรละ 2 บาทเช่นกัน แต่ต่อมาก็ทราบว่ากองทุนน้ำมันฯ มีเงินทุนเหลือเพียง 15,000 ล้านบาท และการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ สุทธิไม่มากนัก เพราะยังต้องอุดหนุนเชื้อเพลิงอื่นๆ อีก

ดังนั้น กองทุนน้ำมันฯ จะช่วยลดผลกระทบโดยการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น หลังจากนั้น ประชาชนก็จะต้องรับภาระน้ำมันที่ค่อยๆ แพงขึ้น จนกระทั่งราคาเพิ่มขึ้น 2 บาทต่อลิตร เว้นแต่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับลดลง แต่ความหวังตรงนี้เริ่มริบหรี่เต็มที่ เพราะเมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวในขณะที่การลงทุนเพื่อเพิ่มการผลิตน้ำมันชะลอตัวลงอย่างมาก ทำให้ราคาน้ำมันมีแต่จะขยับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ภาระของประชาชนในส่วนนี้มีแต่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายจ่ายในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น

บางคนอาจเสนอให้กองทุนน้ำมันฯ พยายามช่วยประชาชน โดยการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ อย่างต่อเนื่อง แต่หากทำเช่นนั้น ก็จะเหมือนกับการให้รัฐบาลเพิ่มเงินในการกระเป๋าซ้ายโดยลดเงินในกระเป๋าขวา เพราะกองทุนน้ำมันฯ หรือภาษีน้ำมันก็เป็นรายได้ของรัฐบาลเหมือนกัน แต่กองทุนน้ำมันฯ นั้นเป็นการเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ใช้น้ำมันอย่างประหยัดและนำเงินดังกล่าวไปลงทุนเพื่อลดผลกระทบจากการใช้น้ำมัน รวมทั้งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ดังนั้น การลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ จึงส่งผลในทางลบต่อการพัฒนาการใช้พลังงานชาติ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าจะมีการถกเถียงกันว่าสมควรหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เพราะการเก็บภาษีเข้ากระทรวงการคลังนั้นเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานของประเทศ ทำให้ความสมดุลของนโยบายพลังงานได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก

ข้อสังเกตสุดท้าย คือ การที่รัฐบาลค่อนข้างจะรีบเก็บภาษีเพิ่มหลังการออกมาตรการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้าเพียงไม่กี่เดือน กล่าวคือ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 100,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้เดือนเมษายน แต่ก็ตามมาด้วยนโยบายเพิ่มภาษี 70,000 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม ทำให้ดูเสมือนว่าการกระตุ้นสุทธิจากรัฐบาลยังไม่มากนัก ต้องรอผลจากการกู้ยืมเงินอีก 8 แสนล้าน เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนในโครงการต่างๆ มูลค่าทั้งสิ้น 1.43 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้อย่างเต็มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปครับ--จบ--ที่มา: //www.bangkokbiznews.comCreate Date : 25 พฤษภาคม 2552
Last Update : 25 พฤษภาคม 2552 18:23:31 น. 2 comments
Counter : 744 Pageviews.

 
พูดเรื่องภาษี ปวดหัวจริงๆ...

ขอบคุณมากที่แวะไปอวยพรวันเกิดให้นะค๊ะ ขอให้มีความสุขมากๆค่ะโดย: Why England วันที่: 25 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:39:57 น.  

 

ภาษีที่เก็บจากการบริโภค เช่นภาษีน้ำมัน เขาเรียกว่าภาษีทดถอย ( regression tax ) คือเก็บมากจากคนมีน้อยแต่เก็บน้อยจากคนมีมาก
ภาษีน้ำมันกระทบทั้งค่าครองชีพและต้นทุนธุรกิจ ต้นทุนแพงสินค้าแพงส่งออกแข่งกับต่างประเทศไม่ได้ คนไม่ใช้น้ำมัน ก็ไม่ออกไปเที่ยวจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวก็คงไม่ได้
และดูเหมือนว่าการเก็บภาษีน้ำมันไม่ได้เอาไปปรับปรุงประสิทธิ์ภาพการใช้พลังงาน การขนส่ง หรือพลังงานงานทดแทนน้ำมันสักเท่าไหร่ เท่ากับว่าบันทอนสิ่งหนึ่ง เพื่อเอาไปปรับปรุงอีกสิ่งหนึ่งโดยไม่คุ้มค่า
ควรเก็บภาษีที่มีความเป็นธรรมและไม่ไปบันทอนเศรษฐกิจจนเกินไป th.wikipedia.org/wiki/ภาษีเดี่ยว


โดย: ohm IP: 110.164.41.237 วันที่: 17 มกราคม 2553 เวลา:11:17:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

byonya
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
I am not a perfect, but simple!

 
 
Custom Search 
 

Website น่าสนใจ  
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

เว็บการศึกษา Eduzones.com

Business Web Directory .biz - Business Directory
 


Word of the Day

This Day in History

Quote of the Day

Hangman
Friends' blogs
[Add byonya's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.