Business, Management, Skill, Experiences--แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ บริหาร และอื่น ๆ
Group Blog
 
All blogs
 
10สินค้าเสี่ยงสูง-ต่ำ แนะเจ้าของสินค้าเร่งปรับกลยุทธ์

10สินค้าเสี่ยงสูง-ต่ำ แนะเจ้าของสินค้าเร่งปรับกลยุทธ์


((( ดูข่าวนี้แล้ว ......... แม้ว่าไม่ใช่เจ้าของธุรกิจ แต่ต้องรู้ไว้ และเตรียมตัวรับความเสี่ยง !! )))

---------------------------*--------------------------


รายงานโดย :ดวงใจ จิตต์มงคล: วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552


ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้ มิทช์ เวบเบอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกิลวี่ แอ็คชั่น บริษัทในเครือโอกิลวี่ กรุ๊ป ตัวแทนธุรกิจโฆษณา (เอเยนซี) และประชาสัมพันธ์ ออกมาเปิดเผยผลวิจัยการสำรวจตลาดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของผู้ซื้อต่อผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และการตัดสินใจของผู้ซื้อภายในร้านค้า ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หรือ “เอสดีเอ็มไอเอส”

จากผลวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์บางประเภทได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้ซื้อจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางประเภทกลับได้รับผลกระทบน้อยกว่า เนื่องจากผู้บริโภคมีความรอบคอบมากขึ้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ที่แม้ว่าจะยังคงจับจ่ายใช้สอยต่อไป

นอกจากนี้ ยังพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกเลือกและการตัดสินใจของผู้ซื้อได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และในบางครั้งการลดราคาไม่ได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการทำตลาดของเจ้าของสินค้า ด้วยการลดราคาเป็นการทำให้ผู้ซื้อคาดหวังกับราคาที่ถูกลง ซึ่งส่งผลทำให้แบรนด์นั้นไม่สามารถปรับราคาขึ้นสู่ระดับเดิมเมื่อเศรษฐกิจกลับคืนสู่ภาวะปกติ

นั่นหมายความว่าการลดราคาในขณะนี้อาจทำให้ “แบรนด์ของคุณ” เป็นแบรนด์ที่จำต้องลดราคาตลอดไป

จากกรณีศึกษาของบริษัท พบว่าการจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภคในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เปรียบเทียบกับในช่วงที่เศรษฐกิจกลับมาสดใสแล้วนั้น พบว่ามีสินค้าบางหมวดหมู่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและมีบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อย เช่น กลุ่มผักผลไม้ รวมทั้งสินค้าในกลุ่มแบรนด์ใหญ่ๆ อันดับต้นๆ จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ไม่ว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคได้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนในการจับจ่าย แต่สินค้าที่จะเลือกซื้อค่อนข้างจะเหมือนๆ กัน ในภาวะเศรษฐกิจทั้ง 2 รูปแบบ ต่างกันตรงที่พฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้ซื้อมีความรอบคอบมากขึ้น

สอดคล้องกับผลวิจัยของบริษัท เอซี นีลเส็น โกลบอล เมื่อต้นปี ระบุว่าผู้บริโภคชาวไทยสัดส่วน 55% ยังไม่มั่นใจทางด้านการเงิน สัดส่วน 66% เห็นว่าไม่ใช่เวลาที่ดีในการซื้อสินค้าตามที่ตัวเองต้องการ และสัดส่วน 54% ผู้บริโภคต้องการเก็บออมเงินไว้มากกว่า

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคชาวไทยในขณะนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่เจ้าของสินค้าหรือร้านค้าควรเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือและทำความเข้าใจกับทัศนคติใหม่อันนี้ให้มากขึ้น ซึ่งจากการสำรวจผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างราว 604 ราย แบ่งออกเป็น 300 รายในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น คาร์ฟูร์ บิ๊กซี โลตัส และ 200 รายในซูเปอร์มาร์เก็ต และอีก 100 รายในร้านค้าสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น โดยพบว่ามีกลุ่มสินค้าที่จัดอันดับความเสี่ยงระดับสูง ต่ำ และระดับปานกลาง ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ณ จุดขาย ของผู้บริโภคทันทีในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

สำหรับ 10 อันดับสินค้าที่มีความเสี่ยงระดับสูง ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์กาแฟผงกึ่งสำเร็จรูป 2.ผลิตภัณฑ์ชีส 3.กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบียร์และไวน์ 4.กลุ่มอาหารพร้อมปรุง 5.กลุ่มเครื่องดื่มชาเขียว 6.กลุ่มอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานและพร้อมปรุง 7.กลุ่มไอศกรีม 8.กลุ่มชา 9.กลุ่มพาสตา และสุดท้าย 10.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ

จะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่มีความจำเป็นและถูกจัดไว้ในหมวดฟุ่มเฟือย และอาจเกินความจำเป็นในช่วงเวลานี้ที่ต้องการซื้อสินค้าน้อยลงและมองหาโปรโมชันมากขึ้น รวมไปถึงการหาผลิตภัณฑ์อื่นทดแทน ทั้งจากราคาที่ถูกกว่าหรือมีปริมาณมากกว่า เป็นต้น

เวบเบอร์ได้ยกตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การทำตลาดสินค้ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผลิตภัณฑ์กาแฟ ซึ่งเจ้าของสินค้าหรือนักการตลาดจำเป็นต้องสื่อสารกับผู้บริโภคในเรื่องโปรโมชันกับลูกค้าเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าให้มากขึ้น เป็นต้น หลังพบว่าสัดส่วน 21% ของผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากแบรนด์ และกว่าครึ่งหนึ่งมักตัดสินใจไปซื้อสินค้าอีกแบรนด์หนึ่งทันทีภายในร้าน และสัดส่วน 28% มักตัดสินใจซื้อสินค้าจากจำนวนหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นช่องทางจำหน่ายสำคัญที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อสินค้าได้มากที่สุด

ขณะที่กลุ่มสินค้าที่มีระดับความเสี่ยงต่ำมี 7 อันดับ ประกอบด้วย 1.กลุ่มผัก 2.ผลไม้ 3.กลุ่มเครื่องปรุง 4.เต้าหู้ 5.ผลิตภัณฑ์ อาหารเช้าซีเรียล 6.เครื่องดื่มน้ำอัดลม และสุดท้าย 7.ยาสีฟัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้บริโภคยังคงมีการจับจ่ายซื้อสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้าตามปกติและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคาสินค้ากลุ่มนี้น้อย

ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางมี 6 ประเภท คือ 1.กลุ่มเครื่องดื่มมอลต์ 2.กลุ่มข้าวหอมมะลิ 3.กลุ่มน้ำมันประกอบอาหาร 4.ผงซักฟอก 5.กระดาษชำระ และ 6.กลุ่มน้ำยาปรับผ้านุ่ม แม้ว่าจะเป็นสินค้าที่จำเป็นแต่ก็เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป อาจทำให้ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้ากลุ่มนี้เมื่อต้องการเท่านั้น

แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก คือ การตัดสินใจซื้อจากหมวดหมู่สินค้าคิดเป็นสัดส่วน 8% การตัดสินใจซื้อจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 21% และการตัดสินใจซื้อจากปริมาณหรือจำนวนสินค้าราว 32%

“พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าคิดว่า แม้ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อแบรนด์สินค้านั้นๆ ไว้แล้วก็ตาม แต่สุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเจอโปรโมชันที่ถูกใจและตัดสินใจซื้อแบรนด์อื่นๆ ได้ทันที ณ จุดขาย ซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องที่นักการตลาดหรือเจ้าของสินค้าจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์รับมือ” เวบเบอร์ กล่าว ทิ้งท้ายที่มา: //www.posttoday.com/business.php?id=58395
Create Date : 23 กรกฎาคม 2552
Last Update : 23 กรกฎาคม 2552 17:37:36 น. 7 comments
Counter : 701 Pageviews.

 
แวะมาเสพข้อมูลดีๆ ค่า


โดย: บี๋ (Yushi ) วันที่: 23 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:53:40 น.  

 
สวัสดีค่ะ ..

อุ่นมาขอบคุณนะคะ ..

และยินดีที่ได้รู้จักค่ะป.ล. การตลาดยังคงสำคัญเสมอ ..


โดย: บ้านอุ่นรัก วันที่: 24 กรกฎาคม 2552 เวลา:1:01:52 น.  

 
ตามมาเยี่ยม
ชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
เอาชื่อเพลงมาตั้งซะงั้น
ผ่านเฉย...


โดย: ไกลเกินใจสายเกินแก้ IP: 118.172.98.83 วันที่: 24 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:22:54 น.  

 
เป็นอย่างนี้นี่เอง


โดย: printcess of the moon วันที่: 25 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:51:34 น.  

 
อืมม ในเมือราคาก็เกือบจะเท่าเทียมกันแถมยังได้ของแถมมาอีกด้วย มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะ
อืมม เป็นอย่างนี้นี่เองกลยุธย์ทางการตลาด
อ่านแล้วก็พอจะเข้าใจแบบนี้อ่า - -"
นอกนั้นก็พอจะคิดตามได้บ้าง แหะๆๆ

แฮ่ม ที่จริงแวะมาขอบคุณที่ไปอวยพระวันเกิดให้ครับผม
ขอบคุณมาก ๆ นะครับ

ปล. ขออ่านก่อนจักหน่อย งิงิ ฝันดีเน้อค้าฟฟ


โดย: kiroskirin วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:2:34:32 น.  

 
ตราบาปธุรกิจเครือข่าย..ค้นพบความจริงก่อนตกเป็นเหยื่อ

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อคุณ ผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจเครือข่าย หรือผู้ที่ต้องการทำธุรกิจเสริมรายได้ จากงานประจำ หนังสือเล่มเล็กๆ นี้ เป็นรายงานการวิเคราะห์ ธุรกิจเครือข่าย เพื่อเปิดโลกทรรศน์ มุมมอง ที่ อาจไม่เคยมีใครบอกคุณ เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ถูกบิดเบือน คำลวง ที่สั่งสมจนเป็นตราบาปฝังอยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายจนทุกวันนี้
ภายในหนังสือเล่มนี้ คุณจะพบถึงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อคุณสามารถเรียนรู้ และ นำไปประยุกต์ใช้ ด้วยความมานะพยายาม ในการเสริมสร้างธุรกิจ ในชีวิตประจำวันของคุณ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ คุณจะพบว่าการสร้างเครือข่ายแท้จริงแล้วนั้นไม่ยากอะไรเลย….ค่อนข้าง ง่ายเสียด้วยซ้ำ นอกจากนี้ยัง ช่วยให้คุณ ประหยัดเวลา และลดปัญหาอันน่าปวดหัวต่างๆ จากวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณ ได้อย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน

คลิ๊กที่นี่ Free..

//koonkuang.trabaab.com/campaign/Trababb..1.htm
//anattara.com/?id=371


โดย: pongpun IP: 110.49.139.178 วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:51:29 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมและอวยพรวันเกิดนะคะ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้แวะเยือนกันอีก ในฐานะคนบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 25 สิงหาคม 2552 เวลา:20:43:08 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

byonya
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
I am not a perfect, but simple!

 
 
Custom Search 
 

Website น่าสนใจ  
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

เว็บการศึกษา Eduzones.com

Business Web Directory .biz - Business Directory
 


Word of the Day

This Day in History

Quote of the Day

Hangman
Friends' blogs
[Add byonya's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.