Business, Management, Skill, Experiences--แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ บริหาร และอื่น ๆ
Group Blog
 
All blogs
 
กลียุคจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11325 มติชนรายวัน


กลียุคจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกโดย เกษียร เตชะพีระ

ลีออน พาเนตต้า หัวหน้าซีไอเอคนใหม่

ตื่นนอนทุกเช้า ภารกิจประจำวันอย่างหนึ่งของประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกาคืออ่านรายงานลับสรุปสถานการณ์ประจำวันฉบับต่างๆ ที่องค์การสืบราชการลับซีไอเอทำส่งให้ เช่น PDB (President"s Daily Brief หรือข่าวสั้นรายวันของประธานาธิบดี) เป็นต้น

ล่าสุดปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ระดับสุดยอดของรัฐบาลโอบามาได้ขอให้ลีออน พาเนตต้า ผู้อำนวยการซีไอเอคนใหม่ที่โอบามาเสนอชื่อและวุฒิสภาสหรัฐเพิ่งลงมติยืนยันรับรองเมื่อ 12 ก.พ. ศกนี้ จัดทำรายงานลับประจำวันเพิ่มให้ประธานาธิบดีอีกฉบับหนึ่งชื่อ Economic Intelligence Brief (สรุปข่าวกรองเศรษฐกิจ) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคลี่คลายขยายตัวของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่สำแดงออกในนานาประเทศ, วิธีการรับมือของรัฐบาลชาติต่างๆ, และผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. ศกนี้เป็นต้นไป (ข่าว mobile. newsweek.com)

สะท้อนว่าอเมริกากำลังหันมาเพ่งเล็งวิกฤตเศรษฐกิจโลกในแง่ความมั่นคงอย่างรุ่มร้อนเป็นพิเศษ

พลเรือเอก เดนนิส แบลร์

ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐคนใหม่

สอดคล้องกับคำให้การของพลเรือเอก เดนนิส แบลร์ (เกษียณราชการแล้ว) ผู้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติในรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา ต่อคณะกรรมการข่าวกรองวุฒิสภาสหรัฐเมื่อ 12 ก.พ. ศกนี้ที่ระบุว่า...สิ่งที่ทางการสหรัฐถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงสูงสุดไม่ใช่การก่อการร้ายของอัลเคด้าหรือบิน ลาเดน อีกต่อไป หากเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่างหาก!

บนพื้นฐานเอกสาร Annual Threat Assessment of the Intelligence Community (รายงานประเมินภัยคุกคามประจำปีของกลุ่มหน่วยงานข่าวกรอง //www.dni.gov/testimonies/20070111_testimony.pdf) ยาว 45 หน้าที่ร่วมประมวลขึ้นโดยหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐ 16 หน่วย พล.ร.อ.แบลร์ชี้ว่า: -

"ความห่วงกังวลด้านความมั่นคงระยะใกล้อันดับแรกสุดของสหรัฐได้แก่วิกฤตเศรษฐกิจโลกและนัยสืบเนื่องด้านภูมิรัฐศาสตร์ของมัน วิกฤตดำเนินมากว่าปีแล้วและนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายก็ยังเห็นแตกต่างกันว่าเราตกถึงจุดต่ำสุดหรือยังและจะเป็นเมื่อไหร่กัน บ้างกระทั่งกลัวว่าเศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้อาจดิ่งลึกลงอีกจนจรดระดับเดียวกับเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่เริ่มเมื่อปี ค.ศ.1929 แน่นอน พวกเราทุกคนยังจำกันได้ถึงผลสืบเนื่องอันหนักหน่วงร้ายแรงทางการเมืองจากการบีบคั้นของความปั่นป่วนวุ่นวายทางเศรษฐกิจในคริสต์ทศวรรษที่ 1920 และ 1930 ในยุโรป รวมทั้งความไร้เสถียรภาพและคตินิยมสุดโต่งรุนแรงที่พุ่งขึ้นสูงสมัยนั้น..."

ภาษาสะดุดหูข้างต้นเรื่อง "นัยสืบเนื่องด้านภูมิรัฐศาสตร์" ของวิกฤตเศรษฐกิจโลกละม้ายรายงานข่าวด่วนสั้นคาดการณ์ยุโรปโลก (GlobalEurope Anticipation Bulletin-GEAB) ล่าสุดฉบับที่ 32 เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ศกนี้ ของ Laboratoire Europeen d"Anticipiation Politique-LEAP/E2020 (ห้องปฏิบัติการคาดการณ์การเมืองยุโรป) อันมี Franck Biancheri เป็นผู้อำนวยการฟรองค์ บิอองเชอรี ผู้อำนวยการ Leap/E2020

ซึ่งเสนอว่าวิกฤตระบบโลก (la crise syst?mique globale) ที่เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2007 และคลี่คลายผ่านขั้นตอนต่างๆ เชิงโครงสร้างมา 4 ขั้นตอน ได้แก่: จุดปะทุ, เร่งเร็ว, ผลกระทบ, ถ่ายเท (les phases de d?clenchement, d"acc?l?ration, d"impact et de d?cantation) นั้น เนื่องจากบรรดาผู้นำโลกทั้งหลายไม่ตระหนักถึงขอบเขตของวิกฤต มัวแต่แก้ผลพวงแทนที่จะแก้มูลเหตุของมัน

วิกฤตนี้จึงทำท่าจะลุกลามเข้าสู่ขั้นตอนที่ 5 แห่งการพลัดเคลื่อนทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก (la phase de dislocation g?opolitique mondiale) ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โดยใจกลางของมันจะกอปรไปด้วยปรากฏการณ์ 2 อย่างด้วยกันกล่าวคือ

1) ฐานของระเบียบโลกปัจจุบันซึ่งก่อร่างสร้างมาอย่างน้อย 30 ปี อันประกอบด้วยเงินตราสกุลดอลลาร์สหรัฐกับหนี้สินมหาศาลของอเมริกา, อังกฤษและประเทศตะวันตกโดยทั่วไปนั้น กำลังสลายหายไป

2) ขณะเดียวกันผลประโยชน์ของตัวการหลักในระบบโลกก็กลับผิดแปลกแยกห่างออกจากกันไปยิ่งขึ้นทุกที จนยากจะหาจุดร่วมฉันทามติกันได้

จากนี้อาจทำให้เหตุการณ์ในโลกคลี่คลายขนานกันไปเป็นลำดับ 2 ด้านด้วยกัน ได้แก่

1) องค์การและตลาดระหว่างประเทศหลักๆ ของโลกไม่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ส่งผลให้ระบบระเบียบระหว่างประเทศแตกสลาย

2) เกิดการพลัดเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ในบรรดาประเทศมหาอำนาจโดยตรง เช่น สหรัฐ จีน รัสเซียและสหภาพยุโรป ในบางประเทศอาจถึงขั้นกร่อนทลายบูรณภาพแห่งดินแดน, สายใยสังคมเศรษฐกิจ, โครงสร้างอำนาจการเมืองและอิทธิพลในโลกของประเทศนั้นๆ....

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ท่ามกลางการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินโลกที่พลเรือเอก เดนนิส แบลร์ ประเมินว่า "ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ถ้าหากมิใช่ในรอบหลายศตวรรษ" ครั้งนี้ อาจสรุปประมวลภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นตามข้อวิเคราะห์ของเขาต่อวุฒิสภาสหรัฐได้ว่ามี 3 ลักษณะด้วยกันคือ: -

1) กระแสสูงของการขัดแย้งต่อสู้ทางชนชั้นและการปฏิวัติสังคมในประเทศต่างๆ

2) การไต่ระดับการแก่งแย่งแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศทุนนิยมทั้งหลายและสงคราม

3) การต่อต้านท้าทายอำนาจนำทางอุดมการณ์ของทุนนิยมอเมริกันในขอบเขตทั่วโลก

ขออนุญาตเล่ารายละเอียดต่อสัปดาห์หน้าที่มา: มติชน

//www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01act04130352§ionid=0130&day=2009-03-13


Create Date : 17 มีนาคม 2552
Last Update : 17 มีนาคม 2552 18:20:48 น. 1 comments
Counter : 398 Pageviews.

 
โธ่!!!


โดย: Mr. Beenx IP: 61.19.30.70 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา:13:22:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

byonya
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
I am not a perfect, but simple!

 
 
Custom Search 
 

Website น่าสนใจ  
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

เว็บการศึกษา Eduzones.com

Business Web Directory .biz - Business Directory
 


Word of the Day

This Day in History

Quote of the Day

Hangman
Friends' blogs
[Add byonya's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.