Business, Management, Skill, Experiences--แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ บริหาร และอื่น ๆ
Group Blog
 
All blogs
 
มหา′ลัยไทยเจ๋ง ติดสถาบันอุดมศึกษาดีสุดในอาเซียน "มหิดล"ที่30 อธิการบดีหวังคว้าอันดับโลกอีก2ปี


มหาวิทยาลัยไทยเจ๋ง ติดสถาบันอุดมศึกษาดีสุดในอาเซียน "มหิดล"ที่30 อธิการบดีหวังคว้าอันดับโลกอีก 2 ปี8 มหาวิทยาลัยไทยติด 200 อันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ส่วนอันดับ 1-2 เป็นของฮ่องกง ญี่ปุ่นอยู่ที่ 3 "ม.มหิดล" ติดอันดับ 30-จุฬาฯอยู่ที่ 35-มช. 81-มธ. 85-มก.ด้านอธิการบดี มม. ตั้งเป้าอีก 2 ปี ติด 1 ใน 100 มหา′ลัยที่ดีที่สุดในโลก

ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับ 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียของ QS Asian Universities Ranking 2009 ล่าสุด ปรากฏว่า มม.ได้รับการจัดให้อยู่ในลำดับที่ 30 ของภูมิภาคเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดในอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้โดย บริษัท Quacquarelli Symonds Ltd. (QS) เป็นผู้พิจารณาจัดอันดับ โดยมีเกณฑ์ค่าน้ำหนักในการพิจารณาให้คะแนนจาก 5 หลักเกณฑ์ ได้แก่ Asian Academic Peer Review 30%, Asian Employer Review 10%, Student/Faculty ratio 20%, Bibliometrics - Papers per Faculty and Citations per Paper 30% (Papers per Faculty/ Citations per Paper) International factors 10% (International Faculty/ International Students/ Inbound Exchange Students/ Outbound Exchange Students)


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี มม.กล่าวว่า บริษัท QS เป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐานระดับโลก ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรก การจัดอันดับไม่ได้มุ่งเน้นความมีชื่อเสียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นผลการวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิงในวารสารระดับโลกด้วย ย่อมแสดงว่าเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพจึงได้รับการยอมรับ เรื่องนี้คิดว่ามีส่วนทำให้ มม.ได้รับจัดอันดับอยู่ที่ 30 ของภูมิภาคเอเชีย และเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย อย่างไรก็ตาม คิดว่าเกณฑ์อื่นๆ มม.ก็ทำได้ดีเช่นกัน ทั้งเกณฑ์งานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา โดย มม.มีอาจารย์ประมาณ 4,000 คนต่อนักศึกษา 25,000 คน


"ตอนที่ทราบข่าวดีใจมาก เพราะ มม.อยู่ในลำดับที่สูงกว่าประเทศต่างๆ ในแถบนี้ ยกเว้นสิงคโปร์ ที่เราแพ้อยู่ประเทศเดียว ส่วนประเทศอื่นๆ อยู่ในลำดับหลังเรา แม้แต่มาเลเซียซึ่งประกาศว่าจะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในภูมิภาคเอเชีย แต่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของมาเลเซียก็ยังอยู่ในลำดับที่ 39 แต่ผมก็บอกคณบดีทั้ง 34 คณะว่า ดีใจได้แค่ 3 วินาทีเท่านั้น เพราะเรายังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกมาก เราคงต้องเน้นสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยต่อไป เพราะอาจารย์เรามีศักยภาพ ขาดเพียงงบประมาณสนับสนุน ซึ่งการวิจัยต้องใช้งบฯ สูงถึง 2-3 พันล้านบาท จึงฝากถึงรัฐบาล และ ส.ส.ด้วยว่าให้ช่วยสนับสนุนงบฯ ด้านวิจัยด้วย เมื่อตั้งงบฯ เข้าไปในสภา กรุณาอย่าไปตัดงบฯ เพราะการส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัย จะทำให้ประเทศไทยทัดเทียมกับนานาประเทศได้" นพ.ปิยะสกล กล่าว


นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า มม.ตั้งเป้าตั้งแต่ปีที่แล้วว่าในอีก 2 ปี จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ลำดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก การพัฒนา มม.ตอนนี้จึงมุ่งความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นเลิศทางด้านวิจัย ความเป็นเลิศทางด้านการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาที่จบออกไปมีบุคลิกผู้นำ ความเป็นเลิศทางการให้บริการสุขภาพ ซึ่ง มม.มีโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดีรองรับ และความเป็นเลิศเรื่องการให้บริการวิชาการระดับนานาชาติ ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยไทยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มม.จึงกำลังทำโครงการเพื่อเสนอของบฯ สนับสนุนเรื่องนี้อยู่ สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ไม่ติดอันดับนั้น ส่วนตัวเชื่อว่าถ้าตั้งเป้าชัดเจน และร่วมมือกันในเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว ก็จะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งตนเชื่อว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งมีศักยภาพทั้งสิ้น


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 200 อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียของ QS Asian Universities Ranking 2009 มีมหาวิทยาลัยรัฐของไทย 8 แห่ง ที่ติดอยู่ใน 200 อันดับ ได้แก่ มม.อันดับที่ 30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 35 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) อันดับที่ 81 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) อันดับที่ 85 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) อันดับที่ 108 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อันดับที่ 109 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) อันดับที่ 113 และมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) อันดับที่ 151


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียใน 10 อันดับแรก มีดังนี้ 1.University of HONG KONG ฮ่องกง 2.The CHINESE University of Hong Kong ฮ่องกง 3.University of TOKYO ประเทศญี่ปุ่น 4.HONG KONG University of Science and Technology ฮ่องกง 5.KYOTO University ญี่ปุ่น 6.OSAKA University ญี่ปุ่น 7.KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology ประเทศเกาหลีใต้ 8. SEOUL National University เกาหลีใต้ 9.TOKYO Institute of Technology ญี่ปุ่น และ 10.National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ และ PEKING University สาธารณรัฐประชาชนจีน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มหาวิทยาลัยไทยที่ติดใน 100 อันดับแรก มีดังนี้ กลุ่มสาขาวิชาอักษรศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (Arts & Humanities) ได้แก่ จุฬาฯ อันดับที่ 10 มธ.อันดับที่ 28 มม.อันดับที่ 45 มช.อันดับที่ 54 มอ.อันดับที่ 91 มข.อันดับที่ 93 และ มก.อันดับที่ 100, กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ (Life Sciences & Biomedicine) ได้แก่ จุฬาฯ อันดับที่ 12 มม.อันดับที่ 20 มก.อันดับที่ 60 มช.อันดับที่ 72 มอ.อันดับที่ 77 มข.อันดับที่ 78 และ มธ.อันดับที่ 86


กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) ได้แก่ จุฬาฯ อันดับที่ 30 มม.อันดับที่ 54 มช.อันดับที่ 61 มก.อันดับที่ 65 มข.อันดับที่ 83 และ มอ.อันดับที่ 93, กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences) ได้แก่ จุฬาฯ อันดับที่ 10 มธ.อันดับที่ 33 มม.อันดับที่ 56 มช.อันดับที่ 62 มอ.อันดับที่ 73 มก.อันดับที่ 82 และ มข.อันดับที่ 94 และกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์ (IT & Engineering) ได้แก่ จุฬาฯ อันดับที่ 24 มช.อันดับที่ 68 มม.อันดับที่ 72 มธ.อันดับที่ 75 มก.อันดับที่ 78 และ มอ.อันดับที่ 90


ที่มา: //www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1242216489&grpid=01&catid=04


Create Date : 14 พฤษภาคม 2552
Last Update : 14 พฤษภาคม 2552 11:54:05 น. 4 comments
Counter : 450 Pageviews.

 
มาเจิมคนแรกเลยค่ะ..


โดย: baareeraa วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:14:12:45 น.  

 
good post of the day digg


โดย: prempcc วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:14:50:50 น.  

 
แจ่มได้ใจ

แต่ต้องการให้น้องๆ จบมาแล้วมีงานทำกันทุกคนมากกว่า

ได้ที่หนึ่งของเอเซีย จบมาตกงานแสนแปดคงไม่ไหว

เสียงเค้าว่ากันพรรณนั้น จ๊ะ


โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:07:58 น.  

 
ผมก็เห็นด้วยกับคุณ : บ้าได้ถ้วย

ประเด็นที่ว่า .... จบมา ขอให้มีงานทำ

จบจาก ม. ธรรมดา แล้วมีงานทำ ดีกว่า จบ จาก ม. เลิศหรู แต่ทำงานไม่เป็น ....


โดย: byonya วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:17:29:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

byonya
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
I am not a perfect, but simple!

 
 
Custom Search 
 

Website น่าสนใจ  
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

เว็บการศึกษา Eduzones.com

Business Web Directory .biz - Business Directory
 


Word of the Day

This Day in History

Quote of the Day

Hangman
Friends' blogs
[Add byonya's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.