Business, Management, Skill, Experiences--แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ บริหาร และอื่น ๆ
Group Blog
 
All blogs
 
ต้องรู้อะไรบ้าง ก่อนซื้อหุ้นกู้

ต้องรู้อะไรบ้าง ก่อนซื้อหุ้นกู้


((( มีประโยชน์ สำหรับมือใหม่ ... เหมือนตัวข้อยเด้อออ )))

----------------------*-------------------------------

รายงานโดย :พิชัย เลิศสุพงศ์กิจ: วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำติดดินช่วยปั่นกระแสหุ้นกู้บูม โดยทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยคาดการณ์ว่า ในปีนี้ภาคเอกชนจะออกหุ้นกู้รวมกันราว 33.7 แสนล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของตลาดหุ้นกู้ไทย

ปัจจุบันบริษัทเอกชนให้ความสนใจออกหุ้นกู้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้นทุนถูกกว่าการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ ขณะที่ผู้ลงทุนเองก็ถูกบีบคั้นด้วยอัตราดอกเบี้ยธนาคารที่ต่ำติดดิน จึงต้องปรับพอร์ตแบ่งเงินลงทุนบางส่วนเข้าหุ้นกู้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการฝากเงิน

อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนพึงตระหนักว่า การฝากเงินกับธนาคารจะมีประกันโดยภาครัฐ คือ เงินต้นไม่มีทางหาย ทางหุ้นกู้ก็อาจมีประกัน แต่ไม่ใช่ประกันจากรัฐบาล จึงมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้นผู้สนใจลงทุนในหุ้นกู้ต้องให้ความสำคัญกับอันดับเครดิตเรตติ้งเป็นอันดับแรก จากนั้นให้พิจารณาว่าบริษัทผู้ออกเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหรือไม่ รวมถึงต้องดูด้วยว่าอยู่ในอุตสาหกรรมใด เพราะถึงแม้ว่าบริษัทจะได้อันดับเครดิตเท่ากัน แต่อยู่คนละอุตสาหกรรม ก็อาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ปัจจัยสุดท้ายผู้ลงทุนต้องดูระยะเวลาในการลงทุนด้วยว่า สามารถลงทุนได้ยาวแค่ไหน

เนื่องจากหุ้นกู้จำนวนมากมีสภาพคล่องในการซื้อขายต่ำ กล่าวคือ ไม่ได้เปลี่ยนมือกันง่ายๆ เหมือนกับหุ้นในตลาดหุ้นครับ ฉะนั้นต้องคิดเผื่อว่า เมื่อซื้อแล้วจะถือยาวจนครบกำหนดไถ่ถอน ความตั้งใจถือจนจบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอีกทางหนึ่งด้วย กล่าวคือ หากต้องขายหุ้นกู้ก่อนกำหนดไถ่ถอน แต่เผอิญอัตราดอกเบี้ยถึบตัวสูงขึ้นมาก กรณีนี้จะต้องขายในราคาขาดทุน ดังนั้นหากคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว สำหรับนักลงทุนทั่วไปไม่ควรซื้อหุ้นกู้ระยะยาว เนื่องจากจะล็อกตัวเองกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำไว้นั่นเอง จะยกเว้นก็เฉพาะนักลงทุนเงินเย็นที่มีเงินไหลเข้าตลอด กลุ่มหลังนี้สามารถลงทุนในหุ้นกู้ระยะยาวได้ตลอดเวลา เนื่องจากจะมีกระแสเงินก้อนใหม่ไหลเข้ามาอยู่เสมอ จึงสามารถใช้เงินใหม่โดยไม่แตะเงินเก่าที่ได้เคยลงทุนยาวไว้ หรือจะลงทุนใหม่เพื่อเฉลี่ยต้นทุนให้ถูกลงก็ได้ การจัดพอร์ตหุ้นกู้จึงต้องเน้นให้เหมาะกับกระแสเงินสดของผู้ลงทุนด้วย

นอกจากนั้น หุ้นกู้ยังมีหลายชนิด ก่อนลงทุนต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้นกู้มีประกันหรือไม่ และด้อยสิทธิหรือไม่ หากมีประกันก็ต้องถามต่อว่า ประกันโดยสินทรัพย์อะไร หรือประกันโดยบุคคลที่ 3 เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือต่อไป เนื่องจากกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ เราสามารถบังคับหลักประกันที่เจาะจงไว้ได้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น

กรณีหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น แต่ไม่ด้อยสิทธิ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้นี้จะเสมอกับเจ้าหนี้รายอื่นที่เขาไม่มีหลักประกันเหมือนเรา แต่ด้อยกว่าเจ้าหนี้มีประกันที่สามารถบังคับหลักประกันที่เจาะจงไว้ได้ก่อนเรา เมื่อกลุ่มเจ้าหนี้มีประกันบังคับหลักประกันเรียบร้อยแล้ว เจ้าหนี้ไม่ด้อยสิทธิจึงมีสิทธิไล่เบี้ยต่อ

ย้ำว่า ผู้ถือหุ้นกู้ “ด้อยสิทธิ” ในกรณีที่บริษัทเกิดเป็นอะไรไป คนแรกที่จะได้รับการชำระหนี้ก่อนเลยคือ คนที่มีประกัน ต่อมาที่จะต้องมาเข้าคิว คือ เจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันแต่ไม่ด้อยสิทธิ แต่ถ้าเราด้อยสิทธิ เราก็จะเป็นคนท้ายๆ แม้จะเข้าคิวรอแต่เงินชำระหนี้อาจหมดก่อนที่จะถึงเราครับ เรียกว่า กินน้ำใต้ศอกสุดๆ หุ้นกู้ด้อยสิทธิจึงเสี่ยงสูงกว่าเพื่อน ดังนั้นจึงถูกชดเชยด้วยดอกเบี้ยที่สูงกว่าพวกมีประกัน หรือไม่ด้อยสิทธิครับ

แม้คนจะแห่กันออกซื้อหุ้นกู้ แต่ไม่ใช่ว่าหุ้นกู้ทุกตัวน่าลงทุน นักลงทุนจะต้องพิจารณาเป็นรายตัว เพราะแต่ละบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ต่างกัน ไม่ได้หมายความว่าอุตสาหกรรมใดมีความเสี่ยง แล้วจะลงทุนไม่ได้ทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบหมด แต่หนักเบาไม่เท่ากัน

เครดิตเรตติ้งเป็นการส่งสัญญาณชี้วัดความเสี่ยง เพื่อบอกกับนักลงทุนถึงโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ตามหลักการจะขีดเส้นแบ่งที่ BBB ขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ความเสี่ยงจะอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ แต่ก็ต้องขอเรียนว่า การที่จะออกมาเป็น A หรือ AA ก็ไม่ได้แสดงว่าจะไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง การจัดเรตติ้งเป็นเพียงการมองออกไปอีก 23 ข้างหน้าว่าจะอยู่ได้ แต่เหตุการณ์ในอนาคตเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เช่น ราคาน้ำมัน ค่าเงิน จากวันนี้ที่ได้ AA อีก 2 ปีข้างหน้าก็อาจจะกลายเป็น A หรือต่ำกว่านั้นก็เป็นไปได้ ทั้งนั้นโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจเปราะบางแบบนี้ นักลงทุนต้องตระหนักตรงนี้ด้วย

ปัจจุบันบริษัทที่มีอันดับเครดิตในระดับ BBB หันมาออกหุ้นกู้มากขึ้น แม้ว่าจะต้องเสียค่าชดเชยความเสี่ยงเพิ่มอีก 34% เมื่อรวมกับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 3 ปี ที่ระดับ 2.4% อีก รวมกันแล้วเป็น 6% เศษ แต่บริษัทเหล่านี้ก็พร้อมจะจ่ายในภาวะที่ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อ สำหรับบริษัทที่มีอันดับเครดิต A จะเสียค่าชดเชยความเสี่ยงเพิ่มอีก 2% เครดิตระดับ AA เพิ่มอีก 1.25% และ AAA เสียเพิ่มอีก 1%

นอกจากนั้น นักลงทุนควรจะดูด้วยว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการซื้อคืนก่อนกำหนดหรือไม่ กรณีมีสิทธิซื้อคือหลังปีที่ 5 กรณีนี้หากอัตราดอกเบี้ยที่เขาระบุไว้ในหุ้นกู้มันสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดช่วงนั้นมาก เขาก็มีสิทธิซื้อคืน ก็หมายความว่า พอเขาจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเราเยอะ เขาขอซื้อคืนดีกว่า โดยเฉพาะถ้าอัตราดอกเบี้ยมันต่ำกว่าที่เขาจะต้องจ่ายเรามาก

ทั้งนี้ ควรพิจารณากระจายเงินลงทุนออกไปในหุ้นกู้ชั้นดีให้มีความหลากหลายในแง่อุตสาหกรรม (อายุหุ้นกู้มี 2 ปี 3 ปี 5 ปีบ้าง เป็นต้น) เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

สำหรับผู้มีความรู้ด้านการเงิน น่าพิจารณากระจายการลงทุนบางส่วนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหุ้น Defensive ที่จ่ายปันผลดี เนื่องจากแม้จะแบกความเสี่ยงสูงขึ้นบ้าง แต่อัตราผลตอบแทนคาดหวังสูงการลงทุนในหุ้นกู้มาก ลองทำการบ้านดูครับ


ที่มา: //www.posttoday.com/stockmarket.php?id=56742Create Date : 13 กรกฎาคม 2552
Last Update : 13 กรกฎาคม 2552 18:30:02 น. 9 comments
Counter : 962 Pageviews.

 
ขอบคุณค่า สำหรับคำอวยพร

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: น้องขนมน่ากิน วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:39:28 น.  

 
ขอบคุณที่แวะมาอวยพรวันเกิด ขอให้มีความสุขเช่นกันค่ะ


โดย: PS-pani วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:00:44 น.  

 
ขอบคุณมากๆ สำหรับพรวันเกิดนะคะ

ขอให้มีความสุขมากๆเช่นกันนะจ๊ะ


โดย: unsa วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:13:32 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปอวยพรวันเกิดนะคะ


โดย: หนอนกลม วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:12:38 น.  

 
แวะมาทักทาย...สบายดีนะคะ...


โดย: meddin วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:57:32 น.  

 
ขอบคุถที่แวะไปอวยพรวันเกิดนะค่ะ

ยินดีปรีดา ที่ได้รู้จักค่ะ


โดย: น้อยนึง วันที่: 17 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:16:48 น.  

 
ไม่รุ้ว่าทำไมไม่มีแบบฟอร์มใบสมัครซื้อหุ้นกู้


โดย: ใหม IP: 124.157.233.227 วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:17:25:24 น.  

 
ขออภัยที่ไม่ได้เข้ามาตอบ เป็นเวลานาน


เพิ่งกลับเข้ามา Office ครับ


โดย: byonya วันที่: 19 สิงหาคม 2552 เวลา:18:03:51 น.  

 
หากเพื่อนจะขายหุ้นกู้ หรือพันธบัตรออมทรัพย์ ก่อนกำหนด ผมรับซื้อครับ ให้ราคาดี จ่ายเงินสดครับ ติดต่อ 0818255460


โดย: Mr bond (สมาชิกหมายเลข 3032765 ) วันที่: 29 เมษายน 2559 เวลา:16:43:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

byonya
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
I am not a perfect, but simple!

 
 
Custom Search 
 

Website น่าสนใจ  
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

เว็บการศึกษา Eduzones.com

Business Web Directory .biz - Business Directory
 


Word of the Day

This Day in History

Quote of the Day

Hangman
Friends' blogs
[Add byonya's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.