ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว รับเหมาต่อเติมบ้าน renovate ปรับปรุงบ้านเก่า ต่อเติมโรงรถ ต่อห้องเพิ่ม รับต่อเติมบ้าน ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว รับเหมาต่อเติมบ้าน เราทำงานคุณภาพ วิธีต่อเติมตกแต่ง ในราคาต่อเติมบ้านที่เหมาะสม บ้านและสวน งานตกแต่งระแนง บริการต่อเติมบ้าน หลังคาโครงเหล็ก งานปูน งานสี ประปา กระเบื้อง เทพื้น แบบต่อเติมครัว แบบต่อเติมบ้าน ต่อเติมบ้าน ครบวงจร ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว รับเหมาต่อเติมบ้าน ปรับปรุงบ้านเก่า รับสร้างบ้าน ต่อเติมครัว-เพิ่มห้อง รับต่อเติมบ้าน ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม ช่างต่อเติมบ้าน ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ต่อเติมโครงสร้างเบา ช่างต่อเติมบ้าน เทพื้น ปรับระดับพื้นรอบบ้าน ยกพื้นให้สูงขึ้น ปูกระเบื้องเซรามิค ปูกระเบื้องแกรนิโต้ ขายงานคุณภาพ วิธีต่อเติมตกแต่ง ค่าก่อสร้างและราคา ในราคาต่อเติมบ้าน บ้านและสวน งานตกแต่งระแนง บริการต่อเติมบ้าน หลังคาโครงเหล็ก งานปูน งานสี ประปา กระเบื้อง เทพื้น แบบต่อเติมครัว แบบต่อเติมบ้าน ต่อเติมโครงสร้างเบา ต่อเติมครัว ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน ต่อเติมครัว เพิ่มห้อง ต่อเติมโรงรถ ครบวงจร ก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง Renovate ออกแบบ ปรับปรุงบ้าน= Renovations ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว

ต่อเติมบ้าน renovate ปรับปรุงบ้านเก่า รับสร้างบ้าน ต่อโรงรถ ต่อห้อง รับต่อเติมบ้าน ทำบ้านเก่าให้ใหม่

ต่อเติมบ้าน Renovate ออกแบบ รับเหมาต่อเติมบ้าน ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้ใหม่ ก่อสร้าง ต่อเติมเพิ่มห้อง รับสร้างบ้าน
การต่อเติมบ้านหรือปรับปรุงบ้าน เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ได้ตามความต้องการ ควรที่จะต้องมีวิศวกรตรวจสอบเสียก่อน ไม่ให้ไปกระทบต่อโครงสร้างเดิม เพราะพบได้บ่อยครั้งที่ไม่มีวิศวกรคำนวนน้ำหนัก และ ตรวจสอบโครงสร้าง - ช่างรับเหมาไปรับทำงานแล้วทำให้โครงสร้างเดิมรับน้ำหนักมากเกินกว่าที่จะรับได้ ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งเจ้าของบ้านเองก็คาดไม่ถึง เช่น การแตกร้าวของคาน เกิดน้ำรั่วซึม เสาแยก ผนังทรุด จนอยู่ไม่ได้ ในที่สุดอาจถึงขั้นพังทลาย
เช่น อยากจะต่อเติมกั้นห้องเพิ่มโดยการก่ออิฐและฉาบปูน โดยไม่ทราบว่าคานที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรับผนังกำแพงก่ออิฐ / หรือ ต้องการก่อผนังเพื่อกั้นเพิ่มห้องบนเทอเรซชั้นบน เพราะเดาเอาว่ามันน่าจะขยายออกได้ หรือ แม้แต่ความต้องการยกระดับพื้นบ้านให้สูงขึ้น.. / อย่ามองข้าม / ..การต่อเติมบ้านที่เหล่านี้มีผลกระทบที่กระทบต่อโครงสร้างบ้านเดิม อาจอันตรายต่อ ทรัพย์สินและชีวิตของผู้อยู่อาศัย ถ้าไม่ทราบอย่าเดาอย่าเสี่ยงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบคอบ แค่ความเห็นของช่าง-ของผู้รับเหมาทั่วๆไปอาจไม่เพียงพอ ใช้ผู้รับเหมาที่มีวิศวกรควบคุมงาน หรือ ปรึกษาวิศวกรที่รู้จักเสียก่อน จะช่วยทำให้คุณไม่ต้องเสี่ยงต่อปัญหานี้

ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติม ปรับปรุงบ้านเก่า Renovate ออกแบบ ต่อเติม ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้ใหม่ ต่อเติม ก่อสร้างต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน ต่อเติมเพิ่มห้อง ต่อเติมโรงรถ //www.thaiadd.net ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าโดยวิศวกรโยธาต่อเติมบ้าน ต่อเติมหลังบ้าน ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว รับเหมาต่อเติมบ้าน Renovate ปรับปรุงบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างต่อเติมบ้าน ต่อเติมโรงรถ ช่างต่อเติมบ้าน ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว แบบต่อเติมบ้าน ก่อสร้างต่อเติมบ้าน ปรับปรุงบ้านเก่า รับเหมาก่อสร้าง Renovate ออกแบบ Renovations รับเหมาต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ต่อห้อง เทพื้น-ตอกเข็มกันทรุด ครบวงจรโดยวิศวกร รับเหมาก่อสร้าง Renovate ออกแบบ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว รับเหมาต่อเติมบ้าน renovate ปรับปรุงบ้านเก่า รับสร้างบ้าน ต่อเติมโรงรถ ต่อห้องเพิ่ม รับต่อเติมบ้าน

ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน ขายงานคุณภาพ วิธีต่อเติมตกแต่ง ในราคาต่อเติมบ้านที่เหมาะสม บ้านและสวน งานตกแต่งระแนง บริการต่อเติมบ้าน หลังคาโครงเหล็ก งานปูน งานสี ประปา กระเบื้อง เทพื้น แบบต่อเติมครัว แบบต่อเติมบ้าน ต่อเติมบ้าน ครบวงจร ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว รับเหมาต่อเติมบ้าน รับเหมาก่อสร้างและซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อโรงรถ Renovate ออกแบบ ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน รับเหมาก่อสร้างและซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อโรงรถ Renovate ออกแบบ ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน รับเหมาก่อสร้าง Renovate ออกแบบ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัวเอ.ดี.ดี. เป็นผู้รับเหมาแบบที่เราเลือกเป็น"เปิดเผย-ที่อยู่ที่ตั้ง-ความคิด-ไล้ฟสไตล์การใช้ชีวิต " พิสูจน์ตัวเองด้วยความรับผิดชอบ และ ผลงานที่ทำแล้วเสร็จ เอ.ดี.ดี. ก่อสร้าง ก่อตั้ง ปี 1999 มีประสบการณ์ทำงาน กว่า 14 ปี เอ.ดี.ดี. รับเหมาก่อสร้าง-ต่อเติม renovate ปรับปรุงบ้าน ดำเนินธุรกิจ แสดงที่อยู่ ที่ตั้ง เปิดเผยโปร่งใส บอกเล่า การศึกษา-รุ่น ผลงานที่แล้วเสร็จ อย่างเป็นกันเอง ลูกค้าเลือกเรา-เราเลือกลูกค้า ไม่รีบไม่โลภขยายงาน รักษาชื่อเสียงเน้นคุณภาพ

//www.thaiadd.net เราเปิดรับ ทีมช่าง และ ผู้รับเหมาเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็น - ช่างอิสระ หรือ ผู้รับเหมาทีมเล็กๆ สาม-สี่-คน หรือเป็นครอบครัว..ช่างฝีมือดีสนใจร่วมงานกับ เอ.ดี.ดี. ที่นี่มีงานทำต่อเนื่อง ได้เงินครบ มีที่พัก ไม่ลำบากเรื่องปากท้อง-- โทร 0 8 7 - 6 0 2 3 6 6 1
ราคา: ดูภาพขั้นตอนการทำงานจาก //www.thaiadd.net

ต่อเติมบ้าน Renovate ออกแบบ ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ต่อเติมครัว ก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อโรงรถ

Up Date ไซต์งานและความคืบหน้าผลงานที่กำลังทำ ได้ที่ เฟสบุ้ค https://www.facebook.com/ADDHomeRenovations


การต่อเติมบ้านหรือปรับปรุงบ้าน เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ได้ตามความต้องการ ควรที่จะต้องมีวิศวกรตรวจสอบเสียก่อน ไม่ให้ไปกระทบต่อโครงสร้างเดิม เพราะพบได้บ่อยครั้งที่ไม่มีวิศวกรคำนวนน้ำหนัก และ ตรวจสอบโครงสร้าง - ช่างรับเหมาไปรับทำงานแล้วทำให้โครงสร้างเดิมรับน้ำหนักมากเกินกว่าที่จะรับได้ ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งเจ้าของบ้านเองก็คาดไม่ถึง เช่น การแตกร้าวของคาน เกิดน้ำรั่วซึม เสาแยก ผนังทรุด จนอยู่ไม่ได้ ในที่สุดอาจถึงขั้นพังทลาย เช่น อยากจะต่อเติมกั้นห้องเพิ่มโดยการก่ออิฐและฉาบปูน โดยไม่ทราบว่าคานที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรับผนังกำแพงก่ออิฐ / หรือ ต้องการก่อผนังเพื่อกั้นเพิ่มห้องบนเทอเรซชั้นบน เพราะเดาเอาว่ามันน่าจะขยายออกได้ หรือ แม้แต่ความต้องการยกระดับพื้นบ้านให้สูงขึ้น.. / อย่ามองข้าม / ..การต่อเติมบ้านที่เหล่านี้มีผลกระทบที่กระทบต่อโครงสร้างบ้านเดิม อาจอันตรายต่อ ทรัพย์สินและชีวิตของผู้อยู่อาศัย ถ้าไม่ทราบอย่าเดาอย่าเสี่ยงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบคอบ แค่ความเห็นของช่าง-ของผู้รับเหมาทั่วๆไปอาจไม่เพียงพอ ใช้ผู้รับเหมาที่มีวิศวกรควบคุมงาน หรือ ปรึกษาวิศวกรที่รู้จักเสียก่อน จะช่วยทำให้คุณไม่ต้องเสี่ยงต่อปัญหานี้

ต่อเติมบ้าน Renovate ออกแบบ รับเหมาต่อเติมบ้าน ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้ใหม่ ก่อสร้าง ต่อเติมเพิ่มห้อง รับสร้างบ้าน ต่อเติมครัวปรับปรุงบ้าน //www.thaiadd.net ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน ขายงานคุณภาพ ต่อเติมเพิ่มห้อง/ข้อมูลการต่อเติมบ้าน---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renovate ออกแบบ ต่อเติม ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้ใหม่ //www.thaiadd.net ต่อเติมเพิ่มห้อง ก่อสร้างต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน ต่อเติมครัว รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาต่อเติม รับเหมา Renovate

หากท่านสนใจผลงาน ก่อสร้าง ต่อเติม Renovate ..โปรดตรวจสอบ..ที่อยู่ ที่ตั้ง ของ บริษัทฯ และ ทีมงาน จากข้อมูล ของ เอดีดี -
ใน เว็บไซต์ //www.thaiadd.net และ เฟสบุ้ค https://www.facebook.com/ADDHomeRenovations


ภาพทีมงาน การทำงานจริงในไซต์งาน ของ ชุดทีมช่าง //www.pantown.com/board.php?id=82743&area=&name=board4&topic=1&action=view

ต่อเติมบ้าน renovate ปรับปรุงบ้านเก่า รับสร้างบ้าน ต่อเติมโรงรถ ต่อห้องเพิ่ม รับต่อเติมบ้าน ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน ขายงานคุณภาพ วิธีต่อเติมตกแต่ง ในราคาต่อเติมบ้านที่เหมาะสม บ้านและสวน งานตกแต่งระแนง บริการต่อเติมบ้าน หลังคาโครงเหล็ก งานปูน งานสี ประปา กระเบื้อง เทพื้น แบบต่อเติมครัว แบบต่อเติมบ้าน ต่อเติมบ้าน ครบวงจร ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว รับเหมาต่อเติมบ้าน รับเหมาก่อสร้างและซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อโรงรถ Renovate ออกแบบ ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน รับเหมาก่อสร้างและซ่อมแซม

ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน ขายงานคุณภาพ วิธีต่อเติมตกแต่ง ในราคาต่อเติมบ้านที่เหมาะสม บ้านและสวน งานตกแต่งระแนง บริการต่อเติมบ้าน หลังคาโครงเหล็ก งานปูน งานสี ประปา กระเบื้อง เทพื้น แบบต่อเติมครัว แบบต่อเติมบ้าน ต่อเติมบ้าน ครบวงจร ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว รับเหมาต่อเติมบ้าน รับเหมาก่อสร้างและซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อโรงรถ Renovate ออกแบบ ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน รับเหมาก่อสร้างและซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อโรงรถ Renovate ออกแบบ ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน รับเหมาก่อสร้าง Renovate ออกแบบ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว

รับเหมาต่อเติมบ้าน renovate ปรับปรุงบ้านเก่า รับสร้างบ้าน ต่อเติมโรงรถ ต่อห้องเพิ่ม รับต่อเติมบ้าน ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน ขายงานคุณภาพ วิธีต่อเติมตกแต่ง ในราคาต่อเติมบ้านที่เหมาะสม งานตกแต่งระแนง บริการต่อเติมบ้าน หลังคาโครงเหล็ก งานปูน งานสี ประปา กระเบื้อง เทพื้น แบบต่อเติมครัว แบบต่อเติมบ้าน ต่อเติมบ้าน ครบวงจร ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว รับเหมาต่อเติมบ้าน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต่อเติมบ้าน Renovate ต่อเติมครัว รับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้าง ต่อเติมครัว

ต่อเติมครัว ..ปัญหาการต่อเติมบ้าน การต่อห้องเพิ่ม การต่อเติมครัวของคนกรุงเทพฯและปริมณฑลนับวันจะหนักหนาสาหัสขึ้น..หากลงเข็มไม่เพียงพอ ครัว โรงรถ ที่ลงทุนด้วยเงินหลักแสนหรือหลายแสนจะกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร-ที่ใช้ได้ชั่วคราว

การต่อเติมครัว หรือ ต่อเติมห้องใดๆของบ้านก็ตาม ต้องลงเข็มรองรับโครงสร้างให้เพียงพอ..ตรวจสอบงานระบบบ่อบำบัดใต้ดิน,งานท่อระบาย,ท่อน้ำทิ้ง,บ่อดักไขมัน และ ระบบประปา และ ถังน้ำดีใต้ดินให้ดี..เพราะการสร้างฐานราก เข็ม ตอม่อ คาน เสา พื้นที่ทำขึ้นใหม่ มักจะต้องกระทบต่องานระบบพวกนี้ .. หากไม่วางแผนให้ดีแล้วทำลงไป ในไม่ช้าไม่นานเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของดิน ดินยุบตัว ท่อประปาแตก ผลที่ตามมาจนสังเกตุได้คือ ปั๊มน้ำอัตโนมัติจะทำงานตลอดเวลา ค่าน้ำประปาจะสูงผิดปกติ และ การทุบรื้อสร้างใหม่ คือปลายทางที่หลีกเลี่ยงได้ยาก .. ปรึกษาวิศวกรก่อนที่สุด - จะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับ การเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย..

การต่อเติมครัว เอ.ดี.ดี. ทำตามหลักการและเน้นเรื่องฐานราก (งานฐานรากครัวนั้น..มักถูกจำกัดด้วยพื้นทีที่เหลือไม่มาก และ ส่วนใหญ่พื้นที่เหล่านั้นจะมีงานระบบบำบัด ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบาย บ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน บางหลังอาจมีถังน้ำดีฝังอยุ่ใต้ดินด้วย) ซึ่งทำให้ต้องอธิบายทำความเข้าใจ..ให้ลูกค้าทราบ..ว่า หากทำให้ได้ตามมาตรฐานราคาจึงต้องเหมาะสม.. เพราะการไม่ทำตามมาตรฐานที่ถูกต้องละเลยเรื่องเข็ม เรื่องฐานราก ภาพที่ท่านเห็นเป็นประจำทั่วไป ก็คือ..ส่วนต่อเติม ทรุด ร้าว แยกจากตัวบ้าน

การต่อเติมครัว มีความต้องการที่บ่อย ทำให้เราทำซ้ำแล้วซ้ำอีกทีเน้นมากก็คือเรื่องการลงเข็ม การสร้างฐานราก ทำไปแล้วไม่อยากให้ทรุดร้าว เอ.ดี.ดี. มีประสบการณ์ต่อเติมครัวมานานพอสมควร ดินกรุงเทพฯเป็นดินอ่อน ยิ่งถ้าเป็นบ้านใหม่ถมดินไม่นาน บางแห่งใช้เข็ม 6 เมตร หลุมละ 9 ต้น ก็ยังทรุดให้เห็น - ถ้าจะไม่ให้ทรุดร้าวต้องลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากที่มากขึ้นอีกหน่อยแต่จะขจัดปัญหาทรุดได้ด้วยการลงเข็มเจาะ - แต่เข็มเจาะมีข้อจำกัด คือ ต้องการพื้นที่เหลือเป็นความกว้างxยาวอย่างน้อย 3x3 เมตร จึงจะนำเครื่องจักรชนิดนี้เข้าไปทำงานได้ ..

ต่อเติมครัว ..ปัญหาการต่อเติมบ้าน การต่อห้องเพิ่ม การต่อเติมครัว สำหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮมหลังกลาง จะหนักที่สุดเพราะแม้แต่เข็มคอนกรีต 6 เมตรก็จะนำผ่านเข้าไปได้ยากมาก (การทำงานในที่แคบๆหากได้ช่างมักง่าย+เจ้าของบ้านที่ต้องการประหยัดงบด้วยแล้ว หลายครั้งพบว่า เรื่องทรุด-ไม่ทรุดอาจจะถูกมองข้ามไปก่อน การลงเข็มสั้นแค่ความลึกหกเมตร-บนดินกรุงเทพฯปริมณฑลซึ่งเป็นดินอ่อน ไม่ได้ใช้เข็มยาวลงไปค้ำถึงชั้นดินดาน โดยประสบการณ์ที่ได้ทำมาจะทรุดในเวลาไม่นาน.. เวลาตอบแบบนี้บางท่านไม่เชื่อ.. (แต่เราบอกเล่าจากประสบการณ์ ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร..ครับ )

ส่วนบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮมหลังริมที่มีพื้นที่เหลือไม่ถึงสามเมตร ถ้าจะสร้างแบบให้รับประกันว่าไม่ทรุด พื้นที่ที่เหลือก็ไม่เพียงพอสำหรับการสร้างฐานรากเข็มเจาะ ลงได้เพียงเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมขนาดหกนิ้ว ยาวลึกมากสุดหกเมตร ซึ่งเข็มพวกนี้ไม่สามารถรับประกันการทรุด-ร้าวได้ เมื่อทราบแล้วถ้ายังยืนยันว่าจะต้องก่อสร้าง-ก็ควรทางออกที่ดี ก็คือคุยกับวิศวกร ซึ่งท่านอาจจะได้รับคำแนะนำให้ลดน้ำหนักด้วยการใช้วัสดุผนัง หลังคา ที่ลดน้ำหนักให้เบาที่สุดเพื่อช่วยลดการทรุดร้าวของสิ่งปลูกสร้างของท่าน


ต่อเติมครัว โดยทั่วไปในบ้านโครงการจัดสรร มักเหลือพื้นที่ด้านหลังบ้าน หรือด้านข้างอยู่ไม่มากนัก..ถ้าเป็นบ้านเดี่ยววัดจากผนังบ้านถึงกำแพงประมาณ 2 เมตร หากเหลือพื้นที่จากผนังบ้านไปถึงรั้วบ้าน ถึง 3 เมตร และไม่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ผมเสนอให้ลงเข็มเจาะเพราะขจัดปัญหาเรื่องทรุดร้าวได้ แม้จะต้องลงทุนด้วยค่าใช้จ่าย ในราคาค่าต่อเติมที่สูงขึ้น แต่ เอ.ดี.ดี. ก็ขจัดปัญหาการทรุดร้าวของส่วนต่อเติมด้วยวิธีนี้สร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้าของเรา ... เพราะทำครั้งเดียว อยู่ ..

ข้อมุูล-เข็มเจาะ //www.pantown.com/group.php?display=content&id=16770&name=content215&area=4

ทำไมบ้านส่วนที่ต่อเติมจึงมีการทรุดตัวและมีรอยแตกห่างออกไปเรื่อยๆ //www.thaicondoonline.com/cm-repaire/695-questions-problems-building

ต่อเติมครัว - เมื่อโครงสร้างทรุดร้าว การซ่อมแซมแก้ไขทำได้ยาก หรือ ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม หากมีพื้นที่กว้างพอก็มีแต่ทุบรื้อทิ้งทำใหม่-ด้วยการลงเข็มเจาะ เพื่อไม่ให้เกิดการทรุดร้าวแยกแบบนี้อีก,แต่ส่วนใหญ่มีพื้นที่เหลือเพียง 2 เมตร ทำได้เพียงทุบทิ้งไม่ให้เกาะดึงตัวบ้าน หรือ หากจะทำใหม่ก็ต้องหาทางออกโดยใช้โครงสร้างลดน้ำหนัก ตามที่วิศวกรแนะนำ -ผมลองวาดแบบและอธิบายไว้ง่ายๆ ข้างล่างนี้ //www.pantown.com/market.php?id=16770&name=market4&area=4&topic=168&action=view

เข็มปูน-เข็มคอนกรีต ..
//www.pantown.com/group.php?display=content&id=16770&name=content216&area=4

ถ้าเป็นห้องริมหรือห้องหัวมุม..การนำเข็ม คสล.ยาว 6 เมตรเข้าไปสร้างฐานรากจะทำได้ไม่ยาก..แต่ถ้าเป็นห้องกลาง..การจะใช้เข็ม คสล.6 เมตรไปลงเป็นกลุ่มเพื่อรองรับตอม่อ คาน ซึ่งจะต้องแยกอิสระจากตัวบ้านเดิมเพื่อลดโอกาสทรุดทำได้ยาก.. เพราะต้องนำเข็ม คสล.เข้าไปได้ทางหน้าบ้าน ผ่านประตูออกหลังบ้าน..ความยาวของเข็มปูนหากจะนำผ่านเข้าไปได้ไม่น่าเกิน 3-4 เมตรตอกลงไปก็รับประกันไม่ได้ว่าจะไม่ทรุดร้าว (โปรดอย่าลืมว่า..เข็มของตัวบ้านลึกตั้ง 18-22 เมตร จึงไม่ทรุด) = ถ้าไปเจอช่าง ที่ไม่ค่อยอยากยุ่งยากเรื่องฐานราก หรือ ไม่อยากลงเข็ม 6 เมตร เพราะไม่อยากเสนอราคาสูง กลัวไม่ได้งาน - ก็บอกลูกค้าว่าใช้เข็ม 2-3 เมตรก็พออยู่แน่นอน หรือ มีบ้าง ทรุดนิดหน่อย ทำมาเยอะแล้วไม่เห็นเป็นไร = บวกกับเจ้าของบ้านอยากได้ครัวราคาถูกๆด้วยแล้ว ปลายทางของเรื่องนี้ก็คือ การเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอย่างที่เราเห็นกันทั่วไป เอ.ดี.ดี.ก่อสร้างต่อเติมครัวมาแทบทุกรูปแบบ ให้คำปรึกษาเรื่องนี้แก่ลูกค้าที่สอบถาม ทั้งทางโทรศัพท์ และ ทางอีเมลล์ มานาน ( ปัจจุบัน รับงานต่อเติมครัว บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และทาวน์เฮ้าส์ โดยพยายามลงเข็มให้ลึกที่สุด กระจายรับพื้นทุกระยะ 1 เมตร และ ลดน้ำหนักโครงสร้างของส่วนต่อเติมให้เบาที่สุด ตามที่วิศวกรกำหนด

การต่อเติมครัว เพิ่มห้อง ต่อเติมบ้าน renovate ปรับปรุงบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ ก่อสร้าง - ต่อเติมครัว- เพราะเข็มของบ้านลึก18-21 เมตร บ้านจึงไม่ทรุด-การต่อเติมครัวหลังบ้าน มักมีพื้นที่เหลือแคบมักไม่พอลงเข็มเจาะ-พื้นที่ที่เหลือแคบจะลงเข็มก็ใช้ได้เพียงเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมลึกมากสุดก็เพียง 6 เมตร ซึ่งเป็นเข็มสั้น ,พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นดินอ่อน ส่วนต่อเติมครัวจึงมักทรุดร้าวในเวลาไม่นาน //www.thaiadd.net / เอ.ดี.ดี.ก่อสร้าง โทร (02)763-7828-9


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การถ่ายน้ำหนักของอาคาร พื้นถ่ายให้คาน คานถ่ายให้เสา เสาถ่ายให้ฐานราก ฐานรากถ่ายให้เสาเข็ม เสาเข็มถ่ายลงดิน ( ๐ ) เข็มปูนคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง เป็นที่นิยมใช้กันมากในการทำฐานรากเพื่อต่อเติมครัว -ต่อเติมโรงรถ - ต่อเติมเพิ่มขยายห้อง และ ต่อเติมบ้านโดยทั่วไป เพราะราคาไม่แพงเกินไป และ ตอบสองการขุด-กด-ฝัง ตอก ด้วยการใช้น้ำหนักตัวของคนหลายคนขย่มกดให้จมลงในดินทีละต้น ๆ -เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยม ยาวตั้งแต่1,2,3,4,5 เมตร ถึง 6 เมตร. ขุุดดินเป็นหลุม ตอกเป็นกลุ่มรองรับตอม่อ คานคอดิน-เสา หรือตอกกระจายระยะ 1x1 เมตร ( ๐ ) เข็มปูนคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง ( ๐ ) เข็มสั้นชนิดนี้ไม่สามารถรับประกันการทรุดร้าวได้ ( เอ.ดี.ดี. ไม่ได้จำหน่าย หรือ รับกดเข็ม ใดๆ ครับ )

เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยม //www.pantown.com/board.php?id=16770&area=4&name=board12&topic=36&action=view

เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยม ยาวตั้งแต่1,2,3,4,5 เมตร ถึง 6 เมตร. ขุุดดินเป็นหลุม ตอกเป็นกลุ่มรองรับตอม่อ คานคอดิน-เสา หรือตอกกระจายระยะ 1x1 เมตร - วิธีการตอกใช้น้ำหนักตัวคนหลายๆคนกดลงไป รองรับโครงสร้างไม่ควรเกิน ๑ ชั้น.. ระยะห่างของเข็มแต่ละต้น 2 เท่าของความกว้างหรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวเข็ม เข็มสั้นชนิดนี้ไม่สามารถรับประกันการทรุดร้าวได้ - การถ่ายน้ำหนักของอาคาร พื้นถ่ายให้คาน คานถ่ายให้เสา เสาถ่ายให้ฐานราก ฐานรากถ่ายให้เสาเข็ม เสาเข็มถ่ายลงดิน ( ๐ ) //www.thairenovate.com

ลองดูพื้นที่จริง ..ที่คุณจะก่อสร้างครัวขึ้นบนพื้นที่นั้น .. นำแบบสุขาภิบาล (แปลนงานระบบที่อยู่ใต้ดิน บางแห่งอาจมีให้บางแห่งก็ไม่มีให้) เพื่อดูว่า..ตำแหน่งต่างๆเป็นอุปสรรค ข้อจำกัดในการลงเข็ม สร้างฐานรากหรือไม่ ..ถ้าไม่เข้าใจเอาแบบเหล่านั้นให้ช่างเขาดู..แบบสุขาภิบาล จะบอกคุณว่า ..ถังน้ำใต้ดิน ถังบำบัด แนวท่อประปา ท่อระบายน้ำ และ บ่อดักไขมัน (ถ้ามี) อยู่ในตำแหน่งใดบ้าง และ เชื่อมต่อเกี่ยวข้องกันอย่างไร

คราวนี้ .. มาดูเรื่อง การก่อสร้าง ... เริ่มจากแบบก่อสร้างที่เหมะสม กับ พื้นที่ขนาดนี้ .. คือ งานฐานราก คือ เข็ม .. สำหรับ บ้านทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม หลังกลาง จะหนักที่สุดเพราะแม้แต่เข็มคอนกรีต 6 เมตรก็จะนำผ่านเข้าไปได้ยาก..เข้าใจว่า ..เข็มปูนคอนกรีตหกเหลี่ยมที่นำเข้าไปได้อย่างมากก็น่าจะ ยาวได้ไม่เกิน 4 เมตร เท่านั้น .. ซึ่ง ในความเห็นของผม แม้การใช้เข็มสั้นชนิดนี้ไม่สามารถรับประกันการทรุดร้าวได้ แต่ในพืนที่จำกัด เช่นการต่อเติมครัวหลังบ้าน พื้นที่เหลือกว้างก็คงแค่ประมาณสองเมตร - แน่นอนว่า ไม่สามารถนำเครื่องจักรทำเข็มเจาะเข้าไปได้ - การตอกเข็มเพียงสี่เมตร-หกเมตร-ได้ลึกแค่นี้ก็ดีกว่าไม่ตอก..การตอกเข็มปูนชนิดนี้มีหลายวิธี.. ผมแนะนำให้ ตอกเข็มกระจายรับพื้นระยะเมตรxเมตร .. สิ่งที่ต้องระวัง คือ งานระบบใต้ดิน ที่ต้องระวังไม่ให้เสียหาย .. เพราะจะซ่อมแซมยาก..และ มีค่าใช้จ่ายไม่น้อยทีเดียว


..//www.pantown.com/board.php?id=16770&area=4&name=board15&topic=7&action=viewผมนำภาพเก่าๆ พวกนี้มาแสดงอีกครั้ง ... เพื่อให้ท่านที่ไม่ทราบ ได้เห็นภาพ เป็นความรู้ เป็นวิทยาทาน ที่เข้าใจได้ง่ายๆ เอดีดี พยายามถ่ายทอดสู่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมทั่วไป = ภาพแสดงความแตกต่างระหว่างเข็มเจาะ - กับ - เข็มหกเหลี่ยม //www.pantown.com/board.php?id=16770&area=4&name=board12&topic=64&action=view

เอ.ดี.ดี. เป็นผู้รับเหมาแบบที่เราเลือกเป็นเปิดเผย-ที่อยู่ที่ตั้ง-ความคิด-ไล้ฟสไตล์การใช้ชีวิต พิสูจน์ตัวเองด้วยความรับผิดชอบ และ ผลงานที่ทำแล้วเสร็จ เอ.ดี.ดี. ก่อสร้าง ก่อตั้ง ปี 1999 มีประสบการณ์ทำงาน กว่า 12 ปี เอ.ดี.ดี. รับเหมาก่อสร้าง-ต่อเติม renovate ปรับปรุงบ้าน ดำเนินธุรกิจ แสดงที่อยู่ ที่ตั้ง เปิดเผยโปร่งใส บอกเล่า การศึกษา-รุ่น ผลงานที่แล้วเสร็จ อย่างเป็นกันเอง ลูกค้าเลือกเรา-เราเลือกลูกค้า ไม่รีบไม่โลภขยายงาน รักษาชื่อเสียงเน้นคุณภาพ


ล้อสแตนเลส แท้ //www.pantown.com/group.php?display=content&id=16770&name=content301&area=4

ข้อจำกัดการทำงานทาวน์เฮ้าส์ห้องริม และ ห้องกลาง -//www.pantown.com/board.php?id=16770&area=4&name=board15&topic=9&action=view

ต่อเติมครัวนทาวน์เฮ้าส์ห้องริม และ ห้องกลาง -//www.pantown.com/board.php?id=16770&area=4&name=board15&topic=10&action=view


รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติม ปรับปรุงบ้านเก่า Renovate ออกแบบ ต่อเติม ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้ใหม่ ต่อเติม ก่อสร้างต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน ต่อเติมครัว เพิ่มห้อง ต่อเติมโรงรถ ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าโดยวิศวกรโยธาRenovate ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติม ปรับปรุงบ้านเก่า Renovate ออกแบบ ต่อเติม ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้ใหม่ ต่อเติม ก่อสร้างต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน เพิ่มห้อง ต่อเติมโรงรถ ให้คำปรึกษาแนะนำโดยวิศวกรโยธา Renovate ออกแบบ Renovations รับเหมาต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ต่อห้อง เทพื้น-ตอกเข็มกันทรุด ครบวงจรโดยวิศวกร thairenovate.com ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อโรงรถ Renovate ออกแบบ ปรับปรุงบ้าน ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ Renovate ออกแบบ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว รับเหมาต่อเติมบ้าน renovate ปรับปรุงบ้านเก่า รับสร้างบ้าน ต่อเติมโรงรถ ต่อห้องเพิ่ม รับต่อเติมบ้าน ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ช่างต่อเติมบ้าน ขายงานคุณภาพ วิธีต่อเติมตกแต่ง ในราคาต่อเติมบ้านที่เหมาะสม งานตกแต่งระแนง บริการต่อเติมบ้าน หลังคาโครงเหล็ก งานปูน งานสี ประปา กระเบื้อง เทพื้น แบบต่อเติมครัว แบบต่อเติมบ้าน ต่อเติมบ้าน ครบวงจร ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว

ดูภาพขั้นตอนการทำงานจาก //www.thaiadd.net

รับเหมาต่อเติมบ้านคุณหมู เอดีดี

https://www.facebook.com/ADDHomeRenovations

 

Create Date : 16 มิถุนายน 2556    
Last Update : 24 มีนาคม 2557 17:52:17 น.
Counter : 1463 Pageviews.  

ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว รับเหมาต่อเติมบ้าน renovate ปรับปรุงบ้านเก่า = ภาพผลงาน เอ ดี ดี

@พุ ท ธ โ อ ว า ท
ท ร ง พ ระ เ จ ริ ญ
K i n g Ta k s i n
My _Slow_Life
H O M E_S I T E
เ ปิ ด ใ จ คุ ย กั น
ที่อยู่-ที่ตั้ง เอ ดี ดี
เข้าเว็บไซต์เอ ดี ดี
เอ ดี ดี เฮ้าส์ พัทยา
ยิ น ดี ที่ ไ ด้ รู้ จั ก
กว่าจะเป็น เอ ดี ดี
การต่อเติมบ้าน
หาช่างมาทำบ้าน
แบบต่อเติมบ้าน
ตกแต่งต่อเติมบ้าน
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
รับสมัครช่างต่อเติม
เอ ดี ดี เฮ้าส์ 2014
ราคาต่อเติมบ้าน
B O Q by วิศวกร
วิศวกร-อาทิตย์
ทีมอัศวิน - ซาร่า
ช่างลักษณ์ช่างพร
ช่างไฟฟ้า-ชายธง
ช่างฝ้าเพดานADD
ช่างผู้รับเหมาทิ้งงาน
หาช่าง หาผู้รับเหมา
ต่อเติมเพิ่มห้อง ADD
ต่อเติมครัว ADD
ต่อเติมโรงรถ ADD
ต่อเติมทาวน์โฮม
ดินรอบบ้านทรุด
มาตรฐานวัสดุADD
รายการวัสดุ ADD
แกรนิโต้ปูปรับพื้น
เทพื้น ปูกระเบื้อง
ฝ้าระแนง-ชายคา
ไม้ระแนง-ปูพื้น
ฝ้าเพดานภายใน
รั้วเหล็กผสมไม้
เสาเข็มหกเหลี่ยม
เสาเข็มเจาะ-ข้อมุูล
เสาเข็มเจาะ-รับเหมา
หลังคามุงกระเบื้อง
ฉนวนกันความร้อน
ทาสีบ้าน - ADD
วัสดุ สีทาบ้าน
สี SuperShield
Laminate Floor
โรงงานWindsor
ครอบครัวคุณหมู
KhunMoo ADD
AFTER Work
Other Works
งานที่ปรึกษา HR
อ่านหนังสือ ๑
อ่านหนังสือ ๒
อ่านหนังสือ ๓
อ่านหนังสือ ๔
Kitaro-ชอบมาก
ผู้รับเหมาไม่ดี
อู่ซ่อมรถยนต์ดี
รองเท้าเสื้อผ้าดี
หหหหหหห
เที่ยวไทยกีฬาไทย
ไปได้ทุกสนามบิน
U Tube - A D D
Manchester United
ผู้รับเหมาต่อเติม
รีโนเวทบ้าน
ปรับปรุงต่อเติมบ้าน
renovateบ้าน
รับเหมาต่อเติมบ้าน
รับสร้างบ้านบนที่ดิน
ประวัติช่างของเอดีดี
บ้านเก่าปรับปรุงใหม่
ADD-2013 คิวงาน
ADD-2014 คิวงาน
ปรับปรุงบ้านเก่า
Member Only
Renovate บ้านเก่า
ภาพไปวัดทำบุญ
ภาพ-ท่องเที่ยว

ภาพผลงาน เอ ดี ดี

ช่วงนี้บ้านเมืองเราดูแปลกๆ .. แต่ถ้าเอาธรรมะมาจับก็พอเข้าใจได้ว่า มันเป็นเช่นนันเอง .. และ ที่เรามองเราเห็นเราคิดและเราเป็นอย่างนี้..มันก็อยู่ในกฏของคำว่า มันเป็นเช่นนั้นเอง เช่นกัน

ผมทำงานเรื่องก่อสร้าง เรื่องต่อเติมเรื่องสร้างบ้าน มาก็นานพอสมควร ที่จริงชีวิตอาจไม่ต้องผลักดันตัวเองทำงานนี้ก็พอจะหาอาชีพอื่นทำเลี้ยงตัวรอดได้ แต่พอมาทำแล้ว..มีลูกค้าแล้ว มีลูกน้องแล้ว..นี่แหละภาระที่ถ้าหากเราเลิกไป..ไม่สู้กับภาวะเศรษฐกิจที่น่าเบื่อ ภาวะที่ระบบเอาแต่สูบขึ้นข้างบน ไม่ได้สร้าสรรค์ช่วยเหลือประชาชนอย่างที่ควรจะเป็น.. ถ้าเราเอาแต่บ่นโทษโน่นโทษนี่..ธุรกิจงานก็ไปไม่รอด..เลิกไปอาจไม่มีปัญหากระทบอะไรมากนัก..แต่จะทิ้งลูกน้องทิ้งพวกเขา หรือ ทิ้งลูกค้าที่เราดูแลเขาอยู่ไปได้อย่างไร..

งาน Renovate งานต่อเติม-ซ่อแซม หรือ แก้ไขบ้าน ที่จริงไม่ยาก ถ้าท่านต้องการจะทำบ้าน ก็แค่หาใครสักคนที่รู้เรื่องงานด้านนี้ ที่ท่านไว้วางใจได้มารับผิดชอบงานให้..แล้วก็บอกเขาว่าท่านต้องการอย่างไร ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ..ทำตามแบบกว้างยาวเท่าไหร่ ใช้วัสดุอะไรบ้าง เมื่อไหร่เสร็จ..ในระหว่างนั้นต้องแบ่งจ่าย ชำระค่าจ้างเป็นงวดๆอย่างไร ก็ทำบันทึก ทำกรอบข้อตกลงกันไว้.. แล้วก็ปล่อยให้เขารับผิดชอบไป..ท่านก็คอยดูคอยช่วย..หากเขามีอะไรติดขัด..

บางครั้งการหาข้อมูลแล้วได้ข้อมูลที่เป็นความเห็นมามากๆ .. นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้ว หากผู้รับข้อมูลไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องก่อสร้างอยู่เลย..แล้วดันไปคิดว่าที่ตัวเองได้รู้มาบางเสี้ยวบางส่วน หรือครึ่งๆกลางๆนั้นถูกต้องแล้ว และ เอามาจับผิดซักไซ้ไล่เลียงผู้รับเหมาหรือช่าง .. กลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้น.. ผมพบเรื่องนี้มาบ่อยมาก..จนนึกไปว่า.. คนเรานี้..มีหลายแบบจริงๆ

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.ย. 52

 
 

Create Date : 14 มีนาคม 2556    
Last Update : 30 กรกฎาคม 2558 10:30:56 น.
Counter : 625 Pageviews.  

วัสดุก่อสร้างที่มีมาตรฐาน - ที่ เอ.ดี.ดี. เลือกใช้ให้ลูกค้า

การนำเรื่องวัสดุทีดี มีมาตรฐานดีที่เป็นที่ยอมรับกันพอสมควรในท้องตลาดรับเหมาก่อสร้าง มิได้หมายความว่า .. ยี่ห้อ หรือชนิดที่ไม่ได้นำมาเล่าไว้ในนี้ หรือ ที่ไม่ได้เอ่ยถึงนั้นไม่ดี .. หรือ บางท่านอาจใช้อย่างอื่นอยู่แล้วดีกว่า ..ก็ไม่เป็นไร ..

การดำเนินงานต่างๆที่เน้นการโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปรียบเทียบได้ และ พิสูจน์ผลงานได้ นั้น - เวลานำข้อมูลต่างๆมาบอกเล่าในเว็บไซต์ .. ก็มักจะได้รับแรงเสียดทานอยู่บ้าง จากท่านที่เก่งกว่า มีกิจการใหญ่โตกว่า หรือ มีความรู้มากกว่า มีความพร้อมมากกว่า ทั้งจาก ท่านที่เป็นผู้จะสนใจ หรือ สนใจผลงานที่ เอ.ดี.ดี.ทำไว้ .. และ เพื่อนร่วมอาชีพ ที่โทรมาลองภูมิ ลองเชิง หลากหลายวิธี ที่ได้มีโอกาสชี้แจง..

ราคา ของ เอ.ดี.ดี. เป็นจริง ตามราคาวัสดุปัจจุบัน และ ต้นทุนการดูแลคนของเรา

พิสูจน์ผลงาน ฝีมือช่าง ของ เอ.ดี.ดี. ได้ที่ ไซต์งานปัจจุบันที่กำลังทำ เพื่อเพิ่มความั่นใจ หรือ หาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผู้ที่ท่านจะว่าจ้าง


เอ.ดี.ดี. ทำบ้านแต่ละไซต์ แต่ละหลัง ด้วยน้ำใจ และ ความเป็นกันเอง แนะนำ บอกเล่า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆระหว่างกันอย่างเป็นกันเอง .. แต่ ขอให้เข้าใจเรื่องเวลา ที่ได้บอกกันไว้แล้วก่อนหน้าที่จะเซ็นต์สัญญา .. ว่าเราจะรับผิดชอบเรื่องเวลาอย่างไร เราจะทำงานอย่างไร .. เอ.ดี.ดี.ทำงานให้ท่านทีละหลัง ๆ โดยช่างชุดเดิม ท่ฝีมือและการเอาใจใส่มีมาตรฐานแบบเดิมที่ได้สร้างผลงานเอาไว้ ดังนั้นเรื่องการเบียดแบ่งเวลาช่าง - ไม่ว่างานเล็กน้อย หรือ งานมาก ..จึงเป็นไปไม่ได้ในวิธีทำงานของ เอ.ดี.ดี. - เราเคารพความรู้สึกของลูกค้าที่ติดตาม เอ.ดี.ดี. และ ยอมที่จะรอ

ปูนซีเมนต์ - เอ.ดี.ดี. เทคาน , เทพื้น คอนกรีต ด้วย ปูนซีเมนต์ผสมสำเร็จ .. 280 Ksc เป็นมาตรฐานเดียวกัน .. ลูกค้าตรวจสอบได้ จาก เอกสารการส่งสินค้า

 

แม้จะเป็นงานรับเหมาต่อเติมเล็กๆ .. เรื่อง บ้านเย็นด้วยฉนวนกันความร้อนจากหลังคา นั้น เอ.ดี.ดี. สร้างมาตรฐานแบบนี้มานานแล้ว

.. เอ.ดี.ดี. ปูแผ่นฉนวนสะท้อนความร้อน (คุณภาพดี) ก่อนมุงกระเบื้องหลังคา เป็นมาตรฐานงานของเราสำหรับลูกค้าเสมอ .. ( เป็นการป้องกันความร้อนในบ้านจากหลังคา - ชั้นที่ 1 )

 

การป้องกันความร้อนในบ้านจากหลังคา - เป็นชั้นที่ 2


หากยังมีความร้อนผ่านชั้นฉนวนใต้หลังคาเข้ามาในบ้านได้บ้าง .. เอ.ดี.ดี. ใช้ วัสดุแผนฝ้ายิบซั่ม ตราช้าง Heat Block ป้องกันความร้อน ลดอุณหภูมิในบ้าน ให้ลูกค้าของเรา อีกชั้น ..


ฝ้าเพดาน .. ใช้ยิบซั่มตราช้าง แบบ ฮีทบล็อค ด้านบนกรุฟรอย์ฉนวนกันความร้อนในตัว เพื่อบ้านลูกค้าเย็นสบาย อีกชั้น ..หลังจากปูแผ่นฟรอยด์-ฉนวนหลังคาก่อนมุงกระเบื้องมาก่่อนหน้านี้แล้วชั้นนึง ..

ฝ้าเพดาน .. ใช้ยิบซั่มตราช้าง แบบ ฮีทบล็อค ด้านบนกรุฟรอย์ฉนวนกันความร้อนในตัว เพื่อบ้านลูกค้าเย็นสบาย พร้อมด้วย สีทาฝ้าโดยเฉพาะ เอ.ดี.ดี. ใช้ TOA ชิลด์ วัน

 

 

สีทาภายนอก - สีทาภายใน

สีรองพื้นทาเหล็ก เพื่อกันสนิม

สีคุณภาพ -ลูกค้า ระบุความให้เอ.ดี.ดี.จัดหามาได้ตามควาต้องการ ..

สีทาหลังคา .. (กรณีต้องการเปลี่ยนโทนสีหลังคา)

กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ .. สำหรับมุงหลังคา

กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ .. สำหรับมุงหลังคา

 

อิฐมวลเบา .. สำหรับก่อผนัง และ ปูนก่อ,ปูนฉาบที่ใช้ก่อและฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

 

 

 
 

Create Date : 30 พฤศจิกายน 2555    
Last Update : 30 พฤศจิกายน 2555 17:14:29 น.
Counter : 512 Pageviews.  

ตกแต่ง ต่อเติมบ้าน หาช่างทีดี ไม่ง่าย / ทุกอย่างที่เขียน ที่คิด ที่เล่า ที่รู้สึก เป็นแบบนั้น

ความรับผิดชอบ ให้ตลอดรอดฝั่ง ไม่ใช่ของง่าย ถ้าจะทำงานนี้ให้สำเร็จ อันดับแรกมันอยู่ที่คุณเป็นคนอย่างไร ..

- ปัญหาเต็มไปหมด แหละ - เมื่อคุณตั้งใจจริงที่จะรับผิดชอบต่องานที่ได้ตกลงรับปากรำคำทำสัญญา กับ ผู้ว่าจ้าง ไปแล้ว

-ทันทีที่ทำอย่างนั้น ข้อจำกัดของงานเต็มไปหมดแหละ-เมื่อคุณเอาใจใส่ต่อสิ่งที่รับปากไว้อย่างจริงใจ

- งานอยู่ในใจ ภาระอยู่ในใจ เพราะคุณรู้ดีกว่าใคร ว่างานที่ทำมันประกอบด้วยอะไรบ้าง ทำอะไรก่อนหลัง อย่างไร

- ต้องเก็บงานให้เรียบร้อย แม้ลูกค้าไม่รู้ - งานรีโนเวทบ้านทั้งหลังนั้น รื้อไปเจอของไม่ดี ที่ทำไว้อย่างไร เมื่อทำใหม่ปรับปรุงใหม่ ก็ต้องทำให้เขาทั้งนั้น เพราะรู้แก่ใจดีว่าต้องทำ..

สิ่งเหล่านี้ คือจิตสำนึกผู้ที่ อยากมีจรรยาบรรณ/รู้ในใจ รับผิดชอบให้ แม้ไม่มีในสัญญา - ถ้าควรทำ ถ้าต้องทำ ..ทำเลย

- การต่อล้อต่อเถียง เรียกราคาเพิ่มบานปลาย .. หรือ เพิกเฉย ละเลย ด้วยเอาเงิน เอาผลประโยชน์ นำหน้า .. เห็นกันเกลื่อนไป ในวงการนี้

" รู้หน้า ไม่รู้ใจ " ไม่แมน ไม่รักษาคำพูด ไม่ว่าลูกค้าผู้ว่าจ้างฝั่งเจ้าของบ้าน หรือ ฝั่งที่เป็นช่าง,เป็นผู้รับเหมา ก็ไม่มีทางหยัดยืนในแนวทางนี้ได้ อย่างองอาจและยาวนาน .."

เป็นช่างก่อสร้าง เป็นดร้าฟท์แมน เป็นอินทีเรีย เป็นสถาปนิก เป็นวิศวกร เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมา เล็กใหญ่ ไม่สำคัญ หรอก - สำคัญ คือ ถามตัวเอง .. อยากอยู่ในวงการนี้แบบไหน .. ?

ส่วนจะเจอลูกค้าอย่างไร .. ต้องอยู่ที่สมอง ความคิด สายตา และ เวรกรรม - สายน้ำไม่ไหลกลับ. บทเรียน , กรรมเก่าย่อมต้องชดใช้ และ เป็นไปตามนั้น.

เลี้ยงลูกน้องบริวาร ให้กินอิ่ม นอนหลับ ไม่งี่เง่า มาต่อรองโน่นนี่ หรือวนอยู่กับการแก้ปัญหาชีวิตซ้ำซาก ..ถ้าทำได้แสดงว่าบุญถึง

- คนเรา กรรมร่วมกัน_กรรมแยกกัน_กรรมต่อกัน ดีที่สุด คือ อภัยทาน และ อโหสิกรรม

หลักคิดเหล่านี้ แม้จะหาพบได้ยากมากในงานที่ใช้ชุดช่างมาตัดเหมาช่วงงานที่รับมา / เอ.ดี.ดี. ทำงานโดยช่างประจำของเราเอง ไม่ได้ใช้วิธีส่งต่องานให้ช่างเหมาช่วง.. แต่เราหลักการนี้ใช้วัดพื้นนิสัย ความคิดช่าง สำหรับผู้ที่เข้ามาสมัครงานประจำกับเรา

เอ.ดี.ดี. เฮ้าส์ จึงรับช่างได้น้อยมาก..

ในการรับผิดชอบงานก่อสร้างแต่ละหลังนั้น - ทีมงานต้องพร้อม ต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบสูง-เพราะก่อนที่งานแต่ละงาน จะจบลง-แล้วเสร็จส่งมอบได้เรียบร้อยตรงตามสัญญานั้น ต้องใช้เวลาไม่น้อย,ในระหว่างทำงานก็มีอุปสรรค มีการปรับเปลี่ยน มีความคิดเห็น มีความรู้สึก มีอารมณ์ และ มีขั้นตอนที่จะกระทบกับงานก่อสร้างมากมาย..ดังนั้นความร่วมมือกันใกล้ชิดระหว่างเจ้าของบ้านผู้ว่าจ้างที่เป็นคนดีมีเหตุผล มีคุณธรรมเพียงพอ ที่จะเข้าใจงาน และ ยอมรับข้อจำกัดตามสภาพหน้างานที่เป็นจริง จึงมีส่วนช่วยอย่างสำคัญยิ่ง - มิฉะนั้นแล้ว ปลายทางของเหตุการณ์ ก็คือ ความขัดแย้งและความเสียหาย

..ไม่ว่าใครต่อใครในสังคมนี้จะรู้สึกกับช่างก่อสร้าง-กับ-ผู้รับเหมาก่อสร้าง อย่างไร / ตราบใดที่ทุกคนยังต้องการมีบ้านอยู่อาศัย ต้องการตกแต่งบ้าน ต้องการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอาคารธุรกิจ หรือ ที่อยู่อาศัย..สังคมก็ยังต้องเกี่่ยวข้องกับคนที่ทำอาชีพผู้รับเหมา

.. " ผู้รับเหมามีมากมาย ครับ และด้วยความที่มีเยอะก็ย่อมมีดี มีไม่ดีปะปนกันไปเหมือนอาชีพอื่น..แต่ ด้วยความที่ลักษณะงานมันเป็นงานที่ ทั้งหนัก ทั้งอันตราย ทั้งละเอียด ใช้เวลา เรียงลำดับงาน จัดการคน ของ วัสดุ และ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มารวมกันไว้ .. ถ้าฟิคส์ตามสัญญาเป๊ะ รับรองว่าค่าดำเนินการของผู้ที่มีความสามารถรับผิดชอบได้..ประเภทชัวร์-ไม่ทิ้งงาน-ได้งานคุณภาพตามที่ตกลง ตรงเวลา จึงต้องสูงมาก ...หากไม่สูงพอ / ลูกค้าก็จะต้องหาช่างแล้วทำตัวเป็นผู้รับเหมาเสียเอง..ส่วนจะรับความเสี่ยงมากน้อยก็ว่ากันไป ซึ่งบางท่านก็กลายเป็นเสียน้อยเสียยาก-เสียมากเสียง่าย ก็มีให้เห็นไม่น้อย..

แต่สำหรับเรา เราคิดต่างจากการทำธุรกิจประเภทอื่น เรายังเน้นวิธีโบราณ จะร่วมงานกันก็อยากให้รู้จักข้อมูลชีวิตกัน-ศึกษาแบคกราวน์กันจะได้รู้ว่าคนแบบนี้ ถ้าจะให้ไปรับผิดชอบงานก่อสร้างเป็นหลายแสน หลายล้านนั้น พอไหวไม๊ .. เอ.ดี.ดี.จะคุยกับลูกค้าแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย-ยืดหยุ่นกัน ราคาก็พอไปกันได้ เป้าหมายอยู่ที่งานจบ.. ได้วัสดุคุณภาพ ช่างไม่กดดันเรื่องตารางงานมาก ..แน่นอนว่า เอ.ดี.ดี.ของเราไม่มีปัญหาเรื่องทิ้งงาน ไม่ทิ้งลูกค้า แต่การถูกช่างทิ้งงานไปก็เกิดขึ้นได้กับ เอ.ดี.ดี. เสมอๆ จนเราเองชินชากับคนพวกนี้ แต่ลูกค้าจะไม่เป็นไร เพราะยังมีเอ.ดี.ดี.รับผิดชอบ.. ลูกค้าของ เอ.ดี.ดี. จึงหมดความเสี่ยงเสี่ยงเรื่องนี้... เพราะช่างที่ดีๆที่อยู่ประจำกับเอ.ดี.ดี.ไม่ใช่คนกลุ่มนั้น ..

เมื่อไหร่ก็ตามที่ใจดี มีเมตตา ก็จะโดนทุกที ... แต่ เคยได้ยินแว่วๆว่า มารไม่มีบารมีก็ไม่กล้าแกร่ง ... เมื่ออยู่บนเส้นทางท้าทายสายนี้แล้ว จะหวั่นไหวไปใย .. สู้ต่อไป ทาเคชิ..


ทุกอย่างที่เขียน ทุกอย่างที่คิด ที่เล่า ที่รู้สึก เป็นแบบนั้น ครับ


- ขอบคุณ ที่ติดตามเรื่องราวของเรา และ ได้รู้จักกัน ครับ


เอ.ดี.ดี. House สำนักงาน สุวรรณภูมิ ..

ติดต่อ คุณหมู-เอ.ดี.ดี. โทร. 087-6023661

หากท่านเป็นผู้รับเหมา - เป็นช่าง อิสระ หรือเป็นทีมเล็กๆ - ไม่ต้องมาก แค่สอง-สาม-สี-ห้าคนอย่างมาก .. ติดต่อ เอ.ดี.ดี ก่อสร้าง   (เราไม่ต้องการคนเยอะ - คนเยอะเรื่องมาก-เราต้องการสนับสนุนที่รักอาชีพ -อยากทำงาน -อยากมีงานทำต่อเนื่อง-อย่างสร้างหลักปักฐานสร้างความมั่นคงในอาชีพให้ตัวเองและครอบครัว)

สนใจ ร่วมงานกับเรา ติดต่อ คุณหมู-เอ.ดี.ดี. 087-6023661

แมกกาซีน .. มีภาพตกแต่งบ้านสวยๆ มากมาย ให้เรา ท่าน ดู

งานออกแบบ เขียนแบบ มากมาย สวยมาก จนจินตนาการ อยากได้เป็นเจ้าของ

แต่ .. ผู้ที่จะทำให้ภาพนั้นเป็นจริง เหมือนจริงได้ คือ กำลังแรงงาน ช่าง ที่ลงมือทำงานจริง
.. ไม่ใช่คนที่มาพรีเซ็นต์ด้วย ไอแพด .. ไม่ใช่คนออกแบบ เขียนแบบ ไม่ใช่เซลที่มาบริการ ก่อน หรือ หลังการขาย .. ที่สัญญา ที่รับปากทุกอย่างว่าทำได้กับท่าน .. แต่พอทีมช่างมาทำ กลายเป็นช่างไม่ดี ตามแบบ ทำไม่เหมือน ทำไม่สวยได้ ( ซึ่งน่าจะต้องหาคำตอบดีๆว่า เป็นเพราะช่างไร้ฝีมือ หรือ การออกแบบ เพราะพอถึงการทำงานจริงนั้น อาจเต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมาย )

เอ.ดี.ดี. ทำงานให้ท่านบนความเป็นจริง ด้วยข้อมูลจริงตั้งแต่ต้น ถ้า..มีข้อจำกัดด้านวัสดุ ราคา ความปลอดภัย หรือ ระยะเวลา ก็จะแจ้งให้ท่านทราบทั้งหมด อย่างตรงไปตรงมา .. ถ้าตกลงรับทำงานก็จะรับผิดชอบให้ดีที่สุด .. แต่ถ้าคุยกันแล้ว มีทัศนะคติที่ไปคนละทาง ก็จะเลือกที่ไม่รับทำ เพราะจุดหมยปลายทางคือทะเลาะขัดแย้ง ส่วนใหญ่จะแนะนำขอให้ท่านหาผู้รับเหมาที่เหมาะกับท่าน เห็นตรงกับท่าน มาทำงานมารับผิดชอบให้ท่าน ..

การแสดงทุกอย่างให้ลูกค้าทราบอย่างโปร่งใสเช่นนี้ ..จะมีคนไม่ชอบ ไม่พอใจ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ .. นอกจากต้องทำใจกับสไตล์ทำงานที่ตรงๆกันแบบนี้บ้าง ..

เราเชื่อว่า การเอาอกเอาใจ .. ตามใจ เพื่อให้ได้งานทำ เพื่อให้ลูกค้าสบายใจเพราะเห็นว่าเป็นลูกค้านั้น ..อาจไม่ใช่ความหวังดีต่อลูกค้า .. เราเลือกที่จะตรงไปตรงมา อย่างจริงใจ ราคาสูงก็บอกสูง มีข้อจำกัดก็แจ้งให้ทราบ แม้สิ่งนี้จะไม่เป็นไปอย่างใจลูกค้าที่คาดหวังไว้เดิม และอาจทำลายความรู้สึกดีๆที่มีมาตั้งแต่เริ่มอ่านเว็บไซต์ ก็ตาม...

เอ.ดี.ดี. ทำงานตามหลักการ ท่านจะได้รับความจริงใจ ตรงไปตรงมา และ รับผิดชอบ แต่ท่านอาจจะไม่ได้รับการเอาอกเอาใจ ..

สำหรับลูกค้าที่เข้าใจ สไตล์การทำงานแบบนี้ ในที่สุด ..สุดท้ายแล้ว ... ความเข้าใจ-ก็จะเกิดขึ้น .. ทุกคนก็ได้รับในสิ่งที่ถูกต้อง ที่ตัวเองต้องการ ...

.. คนของ เอ.ดี.ดี. ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร สถาปนิก ช่าง คนงานก่อสร้าง .. เราดูแลและตอบแทนกันอย่างเอาใจใส่ ..พยายามเพิ่มโอกาส พัฒนาจิตสำนึก และ ศักยภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ตามที่เห็นสมควร .. ไม่อยากให้มีการแบ่งชั้น วรรณะ ..เพราะทุกอาชีพ ทุกงาน ล้วนมีคุณค่า..มีความหมายต่อสังคมประเทศชาติด้วยกันทั้งสิ้น.." สำหรับ.. ลูกน้องที่ตั้งใจทำงานอย่างซื่อสัตย์..จะได้รับการตอบแทนเต็มที่จากบริษัทฯ..

ใช้แนวทางพุทธปรัชญาในการดำเนินชีวิต อนุเคราะห์ ผู้ใต้บังคับบัญชา .. ไม่ดูถูกคนที่ด้อยโอกาสกว่า ..ไม่เห็นเขาไม่ใช่คนที่เท่าเทียมกับเรา ..ดูแลจิตใจกัน แนะนำ บอกกล่าวจริงใจกัน ไม่เป็นคนต่อหน้าทำอย่าง ลับหลังทำอีกอย่าง....ผมสอนลูกน้องในแต่ละระดับแบบนี้.. จะสร้างคนให้ได้ผลงานที่ดี ต้องมีเมตตา และ กล่อมเกลา แนะนำไม่ให้สร้างกรรมชั่ว เพราะเจอมากับตัวเอง ว่าตอนเราทำนั้นอาจไม่เป็นไร..แต่วันใดที่กรรมตามทัน..กว่าจะรู้ก็แย่เกินกว่าจะเตรียมอะไรได้ทัน และ บางทีก็สายไปแล้ว พวกเราเอ.ดี.ดี.ก่อสร้าง ดูแลช่าง-วิศวกร กันแบบครอบครัว - เที่ยวแบบครอบครัว-ส่งเสริมให้คนสู้เพื่อเพิ่มศักยภาพชีวิตช่างรับเหมาให้มีชีวิตมั่นคง .. ด้วยการให้งานทำอย่างต่อเนื่องทั้งปี

สนใจ ร่วมงานกับเรา ติดต่อ คุณหมู-เอ.ดี.ดี. 087-6023661

เราดูแลคนดีๆทุกคนที่เข้ามาอยู่กับเรา อย่างคนในครอบครัว ..

//www.thaiadd.net/
 

Create Date : 17 พฤศจิกายน 2555    
Last Update : 1 มีนาคม 2557 9:04:42 น.
Counter : 1269 Pageviews.  

ต่อเติมครัว ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน

ต่อเติมครัว ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน ต่อเติมครัว เพิ่มห้อง ต่อเติมโรงรถงานชัวร์ ช่างชัวร์ .. เจ้าของบ้านชัวร์ .. ตรงไปตรงมา มีน้ำใจต่อกัน / ทำไมมันยากนัก ..ก็ไม่รู้ต่อเติมครัว ต่อเติมโรงรถ หรือ ก่อสร้างต่อเติมส่วนไหนของบ้าน >> เมื่อตกลงกันในครอบครัวได้แล้ว ว่าจะต่อเติมบ้าน จะหาจะว่าจ้างผู้รับเหมาให้มารื้อตรงไหน เปลี่ยนตรงไหน ใช้เวลายอมให้บ้านเละเทะในขณะทำการก่อสร้างนานกี่เดือน ตั้งงบว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ เพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยตามที่ต้องการ.. เมื่อถึงขั้นตอนการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา - นั่นหมายถึง คุณกำลังเลือก คน ที่คุณต้องมั่นใจว่าจะมอบภาระทั้งหมดในการจัดการเงินก้อนโต บนวิธีการก่อสร้างที่ถูกต้อง และ มอบความเสี่ยงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและอาจเกิดขึ้นกับงานก่อสร้างของคุณ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคนผู้นั้นทั้งหมด ( ? ) .. แล้วถ้าคุณเลือกผิด.. คุณจะให้ใคร รับผิดชอบ ?

เว็บไซต์ //www.thaiadd.net ไทย.เอ.ดี.ดี. ดอท.เน็ท เมื่อแรกทำนั้นตั้งใจให้เป็นที่เก็บเรื่องราวส่วนตัวที่ไปทำ,ไปพบ,ไปเที่ยว ทั้งการทำงานที่บ้านพัทยา และ งานของ เอ.ดี.ดี. ที่กรุงเทพฯ ต่อมามีคนสนใจมากขึ้น..พื้นที่ส่วนใหญ่จึงถูกใช้ไปเพื่อเก็บภาพงานก่อสร้างและประสบการณ์ในงานรับเหมาก่อสร้าง เรื่องราวงานต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว การทำบ้านเก่า renovate บ้านทั้งหลัง ให้น่าอยู่ / ..เราเป็นทีมงานเล็กๆมีกำลังไม่มาก เมื่อเทียบกับสังคมมหานครโตเดี่ยวอย่างกรุงเทพฯและ พื้นที่รอบๆ .... การจัดการเรื่องช่าง เรื่องคน ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น - ไม่ใช่งานง่ายเลยครับ หลายครั้งสุ่มเสี่ยงจนยากจะรับมือแก้ไข ดังนั้นการพิจารณารับทำงานใดให้กับลูกค้า ต้องชัวร์ว่ามีความแน่นอนที่จะรับผิดชอบให้ได้ผลงานที่ดี มีมาตรฐาน และ สามารถทำงานจนจบ ส่งงานได้เรียบร้อยตามคำมั่นสัญญา / ไม่ใช่มองแต่ตัวเลข โวลุ่ม รายได้ หรือ โลภ ทั้งๆที่สภาพแวดล้อมด้านแรงงานของประเทศเรา เต็มไปด้วยการขาดแคลนช่าง ขาดแคลนแรงงานระดับล่างอย่างมาก .. ก่อนจะตกลงรับงาน-เอ.ดี.ดี.คำนึงถึงความสามารถของช่าง และ เสี่ยงที่จะเกิดกับลูกค้าของเราเป็นอันดับแรก-มิใช่ราคา,ปริมาณงานมากน้อย หรือ ผลกำไร  คุณหมู - เอ.ดี.ดี. 085 1809994 ยินดีให้ความเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คุยกันสบายๆ ครับ

เอ.ดี.ดี. รับเหมาก่อสร้าง-ต่อเติม renovate ปรับปรุงบ้าน ดำเนินธุรกิจ แสดงที่อยู่ ที่ตั้ง เปิดเผยโปร่งใส บอกเล่า การศึกษา-รุ่น ผลงานที่แล้วเสร็จ อย่างเป็นกันเอง
เอ.ดี.ดี. เป็นผู้รับเหมาแบบที่เราเลือกเป็น"เปิดเผย-ที่อยู่ที่ตั้ง-ความคิด-ไล้ฟสไตล์การใช้ชีวิต " พิสูจน์ตัวเองด้วยความรับผิดชอบและ ผลงานที่ทำแล้วเสร็จ

ด้วยกำลังช่าง กำลังคนในทีมเท่าที่อยู่ประจำกันมานาน จึงรับงาน และทำให้เสร็จไปทีละหลัง.. - ถ้าตกปากรับคำใครไปแล้วว่ารับงาน นั่นหมายความว่า จะต้องแจ้งผู้ที่ติดต่อมาภายหลัง..ว่าเราไหวแค่ไหน..การเหยียบเรือสองแคม หรือ ใช้วิธีบริหารจัดการได้ สลับช่าง-โน่นนี่ วนไปวนมา อาจจะมีรายได้มาก มีเงินหมุนเวียนมาก แม้ว่าอาจะพอทำได้ .. แต่ เอ.ดี.ดี.ไม่เลือกวิธีนั้น ที่ไม่เลือกทำ ก็เพราะเป็นการทำงานโดยประมาท เป็นการทำงานอย่างไม่มีความสุข..ลูกน้องในทีมจะกดดัน และ เครียด งานที่ทำก็จะออกมาแบบรีบๆทำให้เสร็จๆไป..ไม่มีเวลาเก็บงานให้ลูกค้าอย่างรอบคอบ และ แน่นอนว่าพอสลับหมุนช่างไม่ทันก็กระทบงานของลูกค้า ..

แต่หากงานนั้นเป็นงานที่ทีมช่างของเรามีความสามารถทำได้ และ ท่านสามารถวางแผน ยืดหยุ่นเรื่องเวลา คิวงานไม่เร่งรีบเกินไป ท่ามกลางราคาวัสดุที่แพงขึ้นทุกชนิดก็ตกลงราคากันอย่างเข้าใจ ไม่คาดหวังว่าจะได้ของดี-ราคาถูก ๆ เชิญโทรหารือพูดคุยกัน - พอเรียนให้ทราบตรงไปตรงมาแบบนี้ หลายท่านบ่นว่า , เรื่องมาก,ขั้นตอนเยอะ คิวงานยาว งานเล็กงานน้อยก็ไม่ยอมแบ่งช่างไปช่วย, ให้แนะนำช่างอื่นให้ก็ทำให้ไม่ได้ , ให้ไปตีราคาหน้างานก็ไปไม่ได้.. ราคาก็สูงกว่าช่างแถวบ้าน .. ? ( อันนี้ต้องขออภัยอย่างสูงครับ เพราะ เมื่อ เอ.ดี.ดี. ตกลงรับทำงาน ก็จะทำให้ดีที่สุด โดยเน้นการทำงานจนจบงานให้ลูกค้าเรียบร้อยที่ละหลังๆ -- ถ้าไม่แน่ใจเรื่องคิวเรื่องเวลาก็จะแจ้งต่อท่านตรงๆว่า ไม่กล้ารับปากตกลงรับทำงาน จะรับเท่าที่ทีมช่างของเราทำได้ - ให้เราทำอย่างนี้ต่อไปเถอะครับ.. เพราะถ้าตกลงรับงาน - ก็ต้องรับผิดชอบได้

ในฐานะกลุ่มคนทำงาน ทีมงานของ เอ.ดี.ดี. ก็เป็นมนุษย์ธรรมดา ที่มีอารมณ์ และ ใช้เหตุผลตามพื้นความรู้ที่พอมี ไม่ได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ หรือ ดีงามขนาดที่จะอดทนกับอะไรต่ออะไรของลูกค้าได้หมดทุกอย่าง หรือ มีผลงานยอดเยี่ยมจนไม่เคยผิดพลาดเลย ในคนทุกอาชีพความผิดพลาด หลงลืม เกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา " ผู้รับเหมาทุกราย ..ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด ไม่มีใครดีเลิศ จนใสสะอาดบริสุทธิ์แบบไร้ข้อตำหนิ, ยิ่งทำงานมามาก-ยิ่งคร่ำหวอดในวงการมานาน-ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มจำนวนความผิดพลาด..บาดแผล ร่องรอย ของการผ่านอารมณ์คน ผ่านอุปสรรคหลากหลายชนิดหลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่า - ผู้รับเหมาที่ท่านคัดเลือกมาทำบ้านให้กับท่านนั้น..เขาจัดการกับความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นอย่างไร ? - ทิ้งงานไป หรือ อดทนก้มหน้าแก้ไข ถ้าเสียหายก็ตกลงชดใช้ รับผิดชอบให้กับท่านจนจบงานได้ ส่งงานได้..ให้สมกับคำว่า ถ้ารับงานรับเงินไป-ก็ต้องรับผิดชอบได้

.. สำหรับท่านผู้กำลังหาช่าง หาผู้รับเหมา หากท่านต้องการเลือกทีมช่างที่ดูแล้วน่าจะผิดพลาดน้อยหน่อย อาจจะต้องเผื่อใจแบ่งใจไว้ครึ่งๆ-วันนี้รักกันดี , แต่พอทำงานไปสักพักอาจจะโกรธกัน ไม่มองหน้ากันก็มีให้เห็นมากมาย - หากท่านต้องการ การทำงานที่แน่นอน-ชัวร์ว่ามีช่างประจำ-มีคนงานประจำ-ช่าง,คนงาน เป็นคนไทย-รู้จักหลักหล่งทีมา,ที่อยู่แน่นอน-ไม่ทำๆหยุดๆ ,ได้โครงสร้างที่ถูกต้อง ได้งานมาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรม ที่มีวิศวกรดูแล และพอที่จะ ยืดหยุ่นตกลงเรื่องเวลากันได้ - เอ.ดี.ดี. อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก-สำหรับท่าน

วิธีการหาผู้รับเหมาที่รอบคอบนั้น ท่านควรตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ท่านจะเลือกมาทำงานให้มั่นใจ อย่างน้อยการไปดูไซต์งานที่เขากำลังทำอยู่ ก็น่าจะช่วยอะไรได้บ้าง ( การจะสรรหา คัดเลือก ใครสักคนเพื่อทำข้อตกลงจ่ายเงินก้อนโตให้เขาไปรับผิดชอบ..บริหารจัดการงานก่อสร้าง แทน โดยที่เป็นการจ่ายเงินวางมัดจำล่วงหน้านั้น - ควรอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักแบคกราวน์ ,ผลงาน และ ข้อมูลให้มากไว้ .. เพื่อประกอบการตัดสินใจ) - ลองใช้เวลาดูข้อมูลของพวกเราในเว็บไซต์ ให้ทั่ว-หากท่านสนใจผลงานของ เอ.ดี.ดี. ก็โทรคุยเรื่องคิวงานกัน-แม้ไม่สามารถรับทำงานให้ท่านได้ หากท่านจะปรึกษา ถ้าเป็นเรื่องที่ผมเคยรู้ เคยผ่านงานมาบ้าง ก็ยินดีให้ความเห็น แต่ถ้าเป็นเรื่องการตีราคา การประเมินราคา ขอนุญาติไม่ตอบ เพราะต้นทุนแต่ละรายแตกต่างกัน ..

== >> บ อ ก เ ล่ า สู่ ท่ า น ดั ง ๆ ไ ด้ ว่ า - ข ณ ะ นี้ ช่ ว ง นี้ แ ร ง ง า น , ช่ า ง  . . ข า ด แ ค ล น อ า จ ทำ ใ ห้ ท่ า น รู้ สึ ก ว่ า ห า ช่ า ง ย า ก .

การต่อเติมบ้าน การสร้างบ้าน นั้น - เป็นเรื่องของการซื้อของโดยความเชื่อถือ-ว่าจะได้ของตามที่ตกลงกัน - เป็นการจ่ายเงินทำสัญญาไปก่อนโดยเห็นแค่รูปภาพยังไม่เห็นของจริง ก็ย่อมจะต้องพิจารณาคัดเลือกหาคนที่คิดว่าเชื่อได้-มั่นใจได้ - สำคัญอยู่ที่ความเชื่อมั่นว่าจะได้รับสิ่งปลูกสร้าง ในราคาที่ไม่บานปลาย - ต้องใคร่ครวญให้รอบคอบและเลือกให้ดีว่าจะมอบหมายให้ใคร มารับผิดชอบความเสี่ยงทั้งหมดให้ .. ผู้รับเหมาก่อสร้างมีหลายระดับ มีการจัดองค์กรภายในไม่เหมือนกัน - การเลือกผู้รับเหมาขึ้นอยู่กับลูกค้า และ การกำหนดงบประมาณที่จะพิจารณาเพื่อว่าจ้างให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ

ความรับผิดชอบ ของ เอ.ดี.ดี. ต่องานที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราดูแล บริหารจัดการนั้น สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด-อาชีพรับเหมาก่อสร้างถ้าไม่มีช่าง ไม่มีคนงานของตัวเอง ไม่มีวิศวกร ไม่มีทุนสำรองเพียงพอ-ก็ยากที่จะได้ผลงานดีไปตลอดรอดฝั่ง..ถ้ารับงานแล้วจ้างช่างมาตัดเหมาช่วงต่อ..ในที่สุดไม่มีช่างชุดไหนยอมเก็บงาน ด้วยเหตุนี้ -เอ.ดี.ดี. จึงไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง - เรารับงานรีโนเวทบ้าน รับสร้างบ้านบนที่ดิน รับต่อเติมบ้าน งานที่เราชำนาญนั้นส่วนใหญ่รับทำงานที่เกี่ยวบ้านพักอาศัย.. ยกเว้นงานตกแต่งภายใน และ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ .. งานตกแต่งพิเศษภายนอกหลายอย่างทำได้เพียงแนะนำให้ลูกค้าติดต่อวัสดุจากแบรนด์คุณภาพ ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามารับผิดชอบติดตั้งให้ลูกค้าเอง.. เช่น วินด์เซอร์ เป็นต้น

การพิจารณารับงานแต่ละงาน จะดูว่าเป็นงานที่ช่างของ เอ.ดี.ดี. มีประสบการณ์ และ ความสามารถเพียงพอที่จะทำได้หรือไม่ จากนั้นก็จะมาดูเรื่องเวลาที่ลงตัวกันได้กับงานปัจจุบันที่ทำอยู่ และ สุดท้ายเรื่องทัศนคติของเจ้าของงาน ก็จำเป็น - เอ.ดี.ดี.รับงานโดยตรงจากลูกค้า-ไม่ส่งต่องาน ไม่ขายงาน ไม่รับหัวคิวหางาน ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง เรารับงานเอง เรามีลูกค้าของเราเอง รับทั้งของทั้งแรง และ ไม่รับเป็นซับคอนแทรค งานใหญ่ หรืองานเล็ก ก็ยินดีรับทำให้ลูกค้าทุกท่าน สำคัญพียงเรื่องคิวงานและเวลาเท่านั้น ที่ต้องขอให้วางแผนล่วงหน้าด้วยกัน
//www.thaiadd.net

ผู้รับเหมาก่อสร้างมีหลายระดับ การเลือกจึงขึ้นอยู่กับลูกค้า ที่จะพิจารณาให้เหมาะสมกับงานและงบประมาณ - สำหรับ เอ.ดี.ดี. เราให้ข้อมูล ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีก่อสร้าง และ บอกเล่าถึงไซต์งานปัจจุบันที่พร้อมให้ลูกค้าไปเยี่ยมชมได้เสมอ เราตรงไปตรงมาเพียงพอ ที่จะรับผิดชอบความเสี่ยงทั้งหมดแทนลูกค้า " เมื่อลูกค้าเลือก เอ.ดี.ดี. เขาจะสบายใจ แม้เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นช่างทิ้งงาน ลูกค้าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งผลกระทบนั้นก็มักเป็นเพียงเรื่องเวลาที่อาจล่าช้าบ้างเท่านั้น "

ลูกค้าที่สนใจสามารถพิจารณาดูผลงานจากข้อมูลที่มีในเว็บไซต์ - จากการทำงานมาสิบกว่าปี-ว่าคนแบบนี้ ทีมงานแบบนี้ ไล้ฟ์สไตล์ชีวิตแบบนี้..มีฐานะความเป็นอยู่แบบนี้ บ้านช่องหลักแหล่งอยู่ที่นี่- มีภาพผลงานต่างๆแสดงไว้นั้น พอจะไว้วางใจที่จะเลือกให้ ไปรับผิดชอบงานก่อสร้างของท่านได้หรือไม่

ในวงการรับเหมาก่อสร้าง-ต่อเติมบ้านนั้น โดยหลักการแล้ว หากเปรียบเทียบความรับผิดชอบที่เท่ากัน-ต้นทุนของช่างรับเหมาทั่วไปย่อมจะต่ำกว่าผู้รับเหมาที่มีสถาปนิกและวิศวกรคุมงาน - อาจทำให้รับงานในราคาต่ำกว่าได้ แต่การทำงานไม่จบ การไม่รับผิดชอบเก็บงาน การทิ้งงานก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกวันเช่นกัน แน่นอนว่าพฤติกรรมช่างรับเหมา,ผู้รับเหมาที่ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบ ขาดความรักในอาชีพเป็นสาเหตุสำคัญ แต่อีกส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก ความต้องการงานก่อสร้างในราคาถูก และความต้องการงานราคาถูกๆนี่เองที่จะนำลูกค้าให้ไปเจอกับช่างรับเหมาดังกล่าวข้างต้น .. อ่านแล้ว งงไม๊ครับ

//www.pantown.com/board.php?id=16770&area=4&name=board15&topic=7&action=view

ลูกค้าที่เลือก เอ.ดี.ดี. เพราะต้องการขจัดปัญหางบประมาณบานปลาย ไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนเพื่อรับความเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนของช่าง และ ระยะเวลา -พอใจในราคา และ ผลงาน ที่ได้เห็นภาพงานในหน้า เมนูซ้ายมือ { รวมภาพ-ผลงาน } และ { ภาพงาน-เอดีดี }

ปัญหา ? ผู้รับเหมาไม่มีช่างประจำ-รับงานก่อนแล้วค่อยหาช่าง-ให้เหมาช่วงจนงานไร้คุณภาพ-เบิกเงินแล้วหาย-ทิ้งงาน-หมกงาน-เลือกวัสดุเทียบเท่า?ให้ลูกค้า ไม่มีวิศวกรที่คอยควบคุมดูแลรับผิดชอบงานให้ลูกค้า -ไม่พร้อมแสดงความโปร่งใสให้ลูกค้าตรวจสอบ ฯลฯ ถ้าท่านต้องการขจัดความเสี่ยงข้างต้นในการหาผู้รับเหมาให้หมดไป ใน
//www.thaiadd.net มีเรื่องราวมีผลงานของ เอ.ดี.ดี.ก่อสร้าง บอกเล่าไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

งาน Renovate งานต่อเติม-ซ่อแซม หรือ แก้ไขบ้าน ที่จริงถ้าทุกฝ่ายมีคุณธรรมก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล แต่ที่ไม่เป็นอย่างนั้นได้ตลอดรอดฝั่ง..ก็เพราะผู้คนที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมของเรานี้ ทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่เข้าท่า เพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้รับเหมาหางาน-หาลูกค้า หรือ ลูกค้าหาช่าง-หาผู้รับเหมา ต่างก็มีความเสี่ยงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ลูกค้ามีผู้รับเหมาหลายระดับในท้องตลาดให้คัดเลือกและคัดทิ้ง ตั้งแต่ช่างรับจ้างรายวัน ช่างรับเหมารถกะบะ ไปจนถึงผู้รับเหมาที่มีวิศวกรประจำ และ บริษัทที่มีมาตรฐาน /ซึ่งทำนองเดียวกัน ผู้รับเหมาที่ตั้งใจทำงาน-มีความรับผิดชอบดีๆก็อาจจะเลือกลูกค้าได้เช่นกัน ..

ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร เป็นช่าง เรารับผิดชอบต่องาน-ที่ลูกค้าไว้วางใจ - ภายใต้ข้อตกลงในสัญญา เอ.ดี.ดี.มั่นใจว่าลูกค้าของเรา เป็นผู้มีคุณธรรม ตรงไปตรงมา และ ชอบงานคุณภาพ - แม้ว่าจะพบเจอประสบการณ์ต่างๆมากมาย เราไม่เคยคิดไม่ดี หรือ ทำงานอย่างหวาดระแวง / ขอบคุณที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราทำงาน

พวกเราทุกคนใน เอ.ดี.ดี. ทำงานหนัก จริงจัง และ รับผิดชอบอย่างซีเรียสต่องานที่ลูกค้ามอบหมาย .. เราตระหนักในการได้มาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจที่ลูกค้ามอบให้ .. ช่าง วิศวกร สถาปนิก และ ทุกคนในเอ.ดี.ดี. จะไม่ยอมให้ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆ นำไปสู่ข้ออ้างในการทำงานไม่เสร็จ ..หรือ ทิ้งงาน

กติกา ข้อตกลง ที่ได้สรุปทุกอย่างไว้คือ สิ่งที่ยึดถือเป็นกรอบในการทำงาน .. ข้อจำกัด อุปสรรคในระหว่างทำงาน การยืดหยุ่น เป็นน้ำใจต่อกัน .. ชอบที่จะพูดจาบอกเล่ากันอย่างตรงไปตรงมา - เราฟรีซ ขนาดของทีมงานไว้เพียงสิบกว่าคน - ไม่ได้คิดว่าจะใหญ่โตแบบก้าวกระโดด เน้นทำงานที่เราชำนาญ รับเหมาต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน..รีโนเวท renovate ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ หรือ ไม่ก็ต่อเติมห้อง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมครัว.. เน้นทำงานคุณภาพ คัดสรรช่างฝีมือที่ไม่เมาเหล้า เป็นคนทำงาน รักงาน เอาใจใส่งาน - มีวิศวกรคำนวนโครงสร้าง -ทุกวันนี้แม้ราคาวัสดุทุกชนิดปรับสูงมาก แต่เราก็ยังคงใช้ของดีที่ให้ความคุ้มค่าแก่ลูกค้า

ที่ เอ.ดี.ดี. นั้น เราไม่มีนโยบายใช้ผู้รับเหมาช่วงหรือแรงงานต่างด้าว (เพราะเราทำงานรับต่อเติมบ้าน - การนำใครก็ไม่รู้-ที่เราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเข้าบ้านลูกค้า เราไม่สบายใจ) - การไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วงก็เพราะเราควบคุมคุณภาพงานไม่ได้ .. ช่างที่ไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน ต่อให้เลี้ยงดูดีอย่างไร โปะเงินค่าจ้างให้สูงเพียงใด..ก็ไม่ได้มีความผูกพันต่อกัน.. สุดท้ายการเก็บงานก็ไม่ละเอียดพอที่จะผ่านงานส่งมอบให้ลูกค้าได้..ทำดีมาแทบตายตั้งแต่ต้น-ส่งงานแบบแกนๆ ให้ลูกค้าต้องทำใจยอมรับ - ก็ทำให้ความรู้สึกดีๆที่เคยมีหายไปหมด -

การไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง - และ การไม่ใช้แรงงานต่างด้าว - เป็นความตั้งใจ ที่จะระวังและขจัดปัญหาตั้งแต่ต้น - ไม่ให้เกิดโอกาสที่จะทำให้ลูกค้าต้องเสี่ยง - หลังจากงานจบแล้ว - เพราะคนงาน ช่างของเอ.ดี.ดี. ทุกคนตรวจสอบบัตรประชาชน คนนครสวรรค์ คนโคราช และ ช่างจากอุดรธานีได้ .. การทำเช่นนี้ - จึงทำให้ เอ.ดี.ดี. ฟรีซ ทีมงาน ไม่ได้ขยายไปมากกว่านี้ .. งานรับเหมาก่อสร้างอาจจะรับงานได้ไม่ยาก ครับ - แต่คิดให้ดี ทำให้รอบคอบ ทำให้ดี รักษาตัวรักษาผลงานไว้ให้ตลอดรอดฝั่งนั้นยากมาก - เพราะทุกอย่างขึ้นกับความนิ่งของทีม ความจริงใจและ จิตสำนึกรับผิดชอบในคำสัญญา ที่ลูกค้าเขาคาดหวัง - ลูกค้าเป็นคนอย่างไร -ผู้รับเหมาเป็นคนอย่างไร -ช่างเป็นคนอย่างไร / ตอนแรกๆที่ดีๆกันก็จะไม่แสดงธาตุแท้ออกมา - ต่อเมื่อขัดแย้ง ต้องซ่อมงาน ต้องแก้งาน ต้องเปลี่ยนงาน หรือ เกิดข้อจำกัดขึ้นมาในงานนั่น แหละ จึงจะทราบว่า.. อารมณ์เป็นอย่างนี้ และ ทุกอย่างที่เป็นจริง ก็เผยออกมา..

ที่ได้ ลงภาพ-ข้อมูล-การทำงาน-การใช้ชีวิตของ คนในทีมงานของเรา..เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานตามระยะเวลาไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อท่านผู้สนใจ - เพราะคนเราน้อย คิวงานของ เอ.ดี.ดี. จึงมักถูกนัดหมายตกลงทำสัญญากันไว้ล่วงหน้ากันค่อนข้างนาน ..เรารับงานได้ทีละไซต์-สองไซต์ เอ.ดี.ดี. ไม่รีบแข่งขันในการขยายธุรกิจ เราฟรีซทีมงาน เพราะ เราทำงานด้วยช่างด้วยวิศวกร ที่ มีความสัมพันธ์กัน ดุจคนในครอบครัวของเรา - ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง .. -

หากท่านพอใจผลงานและความรับผิดชอบเหล่านี้ สนใจ .. ในผลงานและวิธีทำงานของเรา อาจจะพูดคุยสอบถามกันไว้เป็นการวางแผนล่วงหน้า ..(#) ถ้าสรุปเรื่องขั้นตอน , คิวงาน และ เวลา กันได้ เอ.ดี.ดี. อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่าน

เอ.ดี.ดี. ตอบแทนสังคมด้วยการให้คำปรึกษา-ทางโทรศัพท์ทางอีเมล เราให้ความเห็นตามหลักการอย่างตรงไปตรงมาบอกเล่าข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ที่เคยทำ..การติดต่อเรื่องรับงาน รีโนเวท หรือ งานก่อสร้าง-ต่อเติม ก็สื่อสารกันอย่างเป็นกันเองสบายๆ..ค่อยๆรับงาน ทำไปตามความสามารถของทีมช่าง-ไม่โลภมาก /ลูกค้าเลือกเรา/เราเลือกลูกค้า

โปรดเสียเวลาดูข้อมูลในเว็บไซต์
//www.thaiadd.net ไทย.เอ.ดี.ดี. ดอท.เน็ท ของเราให้ทั่ว..แม้ข้อมูลในนี้จะดูเยอะ,ออกจะเป็นส่วนตัว และ มั่วๆไร้ระเบียบอยู่สักหน่อย แต่เชื่อว่าพอจะเป็นประโยชน์ต่อท่านได้บ้าง

ขอบพระคุณทุกท่าน-ที่สนใจติดตามผลงานของเราตลอดมา

ติดต่อ เอ.ดี.ดี. House

สำนักงาน บางนา-สุวรรณภูมิ ..

Tel : (02) 7 6 3 - 7 8 2 8

Fax : (02) 7 6 3 - 7 8 2 9

e-mail :
addbox@hotmail.com

//www.thaiadd.net , //www.thairenovate.com


" งานก่อสร้าง-ต่อเติม ก็เหมือนเรื่องอื่นๆนั่นแหละ เมื่อคุณแก่ขึ้น คุณก็รู้อะไรมากขึ้น .. "

ขอบพระคุณอย่างสูง-ที่มีลูกค้าและมีผู้คนให้ความสนใจการทำงานของพวกเรา - ในทุกๆวันทีมงานของเรากำลังทำงานให้กับลูกค้าตามคิวงานที่ได้ตกลงกันไว้
//www.pantown.com/market.php?id=16770&name=market4&area=4&topic=166&action=view

หรือจะโทษว่า - เพราะ ลูกค้ามีความต้องการซ่อมแซมบ้านมาก
//www.pantown.com/market.php?id=16770&name=market4&area=4&topic=153&action=view


>>> เข้าเว็บไซต์ >>> เอ.ดี.ดี. เฮ้าส์ //www.pantown.com/group.php?display=content&id=16770&name=content271&area=4

ถ้าไม่ชอบอ่าน .. คลิ้กฟังได้ ครับ >>
//www.pantown.com/board.php?id=16770&area=4&name=board10&topic=2&action=view

//www.pantown.com/group.php?display=content&id=16770&name=content245&area=4


สนใจผลงานของ เอ.ดี.ดี. ติดต่อ


เอ.ดี.ดี. House สำนักงาน บางนา-สุวรรณภูมิ ..

Tel : (02) 7 6 3 - 7 8 2 8

Fax : (02) 7 6 3 - 7 8 2 9

E-mail :
addbox@hotmail.com


คุณหมู - เอ.ดี.ดี. โทร. 085 1809994
>>> เข้าชมโฆษณา >>>
//www.pantipmarket.com/items/3115862


//www.pantown.com/group.php?display=content&id=16770&name=content287&area=4 ขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจการทำงานของเรา

อยากให้ท่านที่กำลังหาข้อมูล หาความรู้พื้นฐานง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้าง-ต่อเติม ได้ดูข้อมูลในเว็บไซต์
//www.thairenovate.comของเราให้ทั่ว แม้ข้อมูลในนี้อาจจะมั่วๆอยู่สักหน่อย แต่ก็ผ่านการคิด ผ่านประสบการณ์การทำงานจริงมาเป็นเวลาพอสมควร มีความตั้งใจ จริงใจในการนำมาบอกเล่า-จึงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ .. แต่-ด้วยผู้เขียนนั้น เรียนน้อย มีความรู้น้อย แม้จะระมัดระวังไม่ให้อารมณ์พาไป และ พยายามตรวจสอบเนื้อหาก่อนนำเสนอ ..หากในเว็บไซต์ ยังมีอะไรขาด-เกิน ผิด ตก บกพร่อง หรือ อาจพลั้งเผลอมีถ้อยคำที่ตรงไปตรงมา จนดูแรงเกินไปในความรู้สึกท่าน-ขอได้โปรดให้อภัย

ดูภาพ-ท่องเที่ยวทั้งหมด
//www.pantown.com/group.php?display=board&id=16770&name=board7&area=4

Kitaro - Island of Life -- https://www.youtube.com/watch?v=D5rrfSjI5Ig&feature=player_embedded#!


ต่อเติมครัว ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน ต่อเติมครัว เพิ่มห้อง ต่อเติมโรงรถ //www.thaiadd.net ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัวลงเข็มเจาะไม่ทรุด

สำหรับท่าน ที่สนใจ ผลงานรับเหมาต่อเติมบ้าน เชิญท่านแวะไปที่ //www.thaiadd.netการต่อเติมบ้านหรือปรับปรุงบ้าน เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ได้ตามความต้องการของเรา ต้องมีวิศวกรคูแล ไม่ให้ไปกระทบต่อโครงสร้างเดิม เพราะพบได้บ่อยครั้งที่ไม่มีวิศวกรคำนวนโครงสร้าง - ช่างรับเหมาไปรับทำงาน-แล้วทำให้โครงสร้างเดิมรับน้ำหนักมากเกินกว่าที่จะรับได้ ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งเจ้าของบ้านเองก็คาดไม่ถึง เช่น การแตกร้าวของคาน เกิดน้ำรั่วซึม อาคารทรุด ในที่สุดอาจถึงพังทลาย จนอยู่ไม่ได้ เช่น อยากจะต่อเติมกั้นห้องเพิ่มโดยการก่ออิฐมอญและฉาบปูน โดยไม่ทราบว่าคานที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรับกำแพงก่ออิฐ / การต่อเติมบ้านที่กระทบต่อโครงสร้างบ้านเดิม ถ้าไม่ทราบอย่าเดาอย่าเสี่ยงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบคอบ ใช้ผู้รับเหมาที่มีวิศวกรควบคุมงาน หรือ ปรึกษาวิศวกรที่รู้จัก จะช่วยทำให้คุณไม่ต้องเสี่ยงต่อปัญหานี้


เอ.ดี.ดี.รับเหมาสร้างบ้าน.. ทำบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ รับเหมาต่อเติมครัว ต่อเติมขยายห้อง และ ต่อเติมบ้าน สร้างบ้าน ..ที่เน้นมากคือการทำงานคุณภาพให้ลูกค้า ใช้ช่างฝีมือที่เอาใจใส่งานมาทำ-ใช้ของใช้วัสดุที่มีความคุ้มค่าต่อลูกค้า ควบคุมดูแลทำบ้านให้ลูกค้าเหมือนทำบ้านของเราเองโดยวิศวกรโยธาซึ่งเป็นวิศวกรประจำเอ.ดี.ดี. จากประสบการณ์ที่ผมคัดเลือกวัสดุเหล่านี้ด้วยตัวเอง เลือกสั่งซื้อวัสดุเอง..แม้บางชนิดจะราคาสูงไปสักหน่อย แต่หากมันดีกว่าและเป็นที่ยอมรับ-ไม่ว่างานมากงานน้อย .ลูกค้าจะได้รับวัสดุเกรดมาตรฐานของ เอ.ดี.ดี. ตามรายการในเ ว็บไซต์ //www.pantown.com/group.php?display=content&id=16770&name=content203&area=4

เอ.ดี.ดี. คือ ผู้รับเหมา คือ ทีมงานที่ลงมือทำงานเอง ด้วยวิศวกรช่างประจำของเราที่มีประสบการณ์มากว่า 11 ปี ที่ทราบดีว่าควรจะก่อสร้างอย่างไร เรียงลำดับงานอย่างไร จาก อิฐ-หิน-ปูน-ทราย-เหล็ก-น้ำ วัสดุต่างๆ เงิน และ คน ในทีมงาน ที่ต้องใช้ความตั้งใจจริงนำมาใส่ไว้ในงานรับเหมาก่อสร้าง ที่เรารับปากตกลงกับลูกค้า..ต้องบริหารจัดการทุกอย่างอย่างไร บนสภาพแวดล้อม ฤดูกาล ฝนฟ้าธรรมชาติ และ ต้นทุนวัสดุที่ผันแปรตลอดเวลา จึงจะผ่านปัญหา อารมณ์ ความต้องการ ให้ได้ผลงานที่ดีแล้วเสร็จ ส่งมอบได้ทันเวลา ที่ตกลงกัน

เราผลิตงานจากหยาดเหงื่อแรงงานของช่างและคนงานจากชนบท.. เอ.ดี.ดี ไม่ได้รับรองว่างานเราจะไม่มีโอกาสผิดพลาด ไม่ได้พิเศษกว่าผู้รับเหมารายใด.. แต่ ลูกค้าของ เอ.ดี.ดี.จะไม่ต้องเสี่ยงกับงบค่าใช้จ่ายที่บานปลาย หรือ การทิ้งงานไป " เรารับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนจบตามสัญญาทุกข้อที่ได้ตกลงกัน " ด้วยราคาที่ยุติธรรมต่อกัน เอ.ดี.ดี.จะไม่เสนอราคาค่ารับเหมาก่อสร้างถูกๆเพื่อให้ได้งานแล้วไปลดคุณภาพ ลูกค้าของเราจะได้รับงานตามมาตรฐานวัสดุก่อสร้างและมาตรฐานฝีมือช่างตามที่ได้ตกลงไว้ แม้ว่าลูกค้าจะไม่มีความรู้เรื่องการก่อสร้างเลย ก็ตาม

เอ.ดี.ดี เชื่อว่าลูกค้าต้องการงานคุณภาพ ต้องการหาใครที่สามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ต้องการด้วยเอกสารสัญญา และ สัญญาสุภาพบุรุษ ผู้ที่เป็นลูกค้าของเราแล้วทราบดีว่า.. แม้งานส่งมอบเรียบร้อยแล้วนานนับปี แต่ เอ.ดี.ดี ก็ยังดูแลบ้านลูกค้าต่อไป และ แม้งานเล็กๆน้อยๆ บ่อยครั้งที่ลูกค้าเกรงใจจะเรียกใช้เรา แต่ก็จะนัดคิวนัดเวลาไปซ่อมไปแก้ไขให้ตลอดมา

เอ.ดี.ดี.รับงานแบบกันเอง เน้นการอ้างอิงแสดงผลงานที่แล้วเสร็จ อธิบายรายการของงาน และ วัสดุ ทำความเข้าใจ กับ ลูกค้าให้เข้าใจตรงกันตั้งแต่ต้นนทุกรายละเอียดเสียก่อน จากนั้นลูกค้าของเราจะได้รับเอกสารรายละเอียดข้างต้นทั้งหมด ณ วันทำสัญญา เพื่อทราบและ ยืนยันขั้นตอนการทำงาน ขนาด ชนิด ยี่ห้อ วัสดุที่ใช้ทุกรายละเอียด เพื่อให้สามารถตรวจสอบขั้นตอนความคืบหน้า ตลอดเวลาที่ทำงาน ที่เขียนบอกเล่าอย่างนี้ ก็เพราะเราทำตามนี้

..เอ.ดี.ดี ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้เกียรติกัน ให้โอกาส และ มอบความไว้วางใจให้เราทำงานให้ ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเรื่องราวของเรา และ เข้ามารู้จักกัน หากต้องการจะปรึกษาหารือ จะติดต่อเราไปทำงาน หรือ ให้ความเห็นในงานที่ผมทำ หรือ ต้องการ ชี้แนะ บอกกล่าวก็ e-mail : ทักทายกัน โทรคุยกัน ได้อย่างเป็นกันเอง

Khun Moo+ Tel. 085 180 9994

Tel : (02) 7 6 3 - 7 8 2 8 , (02) 7 6 3 - 7 8 2 9

Fax : (02) 7 6 3 - 7 8 2 9

e-mail : addbox@hotmail.com

//www.thaiadd.net
ต่อเติมครัว ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน ต่อเติมครัว เพิ่มห้อง ต่อเติมโรงรถ การต่อเติมห้องใดๆของบ้าน สำคัญที่การสร้างฐานรากการต่อเติมครัวแล้วทรุด-เกิดจากลงเข็มสั้น-เพราะเข็มของบ้านลึก18-21 เมตร บ้านจึงไม่ทรุด -การต่อเติมครัว มีกมีพื้นที่เหลือแคบ-ไม่เพียงพอจะลงเข็มเจาะ - การลงเข็มก็จะทำได้เพียงใช้เข็มคสล.หกเหลี่ยมซึ่งมีความลึกมากที่สุดได้แค่หกเมตร -ซึ่งเป็นเข็มสั้นเมื่อก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลซึ่งพื้นดินเป็นดินอ่อน ส่วนต่อเติมครัวที่สร้างขึ้นบนเข็มชนิดนี้จึงทรุดร้าวได้ง่าย //www.thaiadd.net


ความเหนื่อยยาก หยาดเหงื่อ แรงงาน-เป็นสิ่งที่ทุกคนเผชิญ และ ความรู้ในหลักวิชาต้องนำมาใช้ในการทำงาน..ขณะที่ทำนั้นต้องซื่อสัตย์ต่องาน ต่อตัวเอง ต่อความรับผิดชอบในผลที่จะเกิดกับงานของลูกค้า ..
การทำงานอย่างซื่อสัตย์ และ รับผิดชอบงานโครงสร้างที่ถูกต้อง - ตัวอย่างเช่น ซื่อสัตย์ต่อการจัดหาเหล็กเต็มขนาด - ต่อการดัดเหล็ก ต่อการทาบเหล็กเสริมทุกเส้น ..เป็นสิ่งที่ เอ.ดี.ดี. ไม่ยอมให้มีความมักง่ายเกิดขึ้น ..

หลายท่านอาจเลือกช่างที่ราคาถูกกว่า แล้วไปรับความเสี่ยงเอง

เพราะค่าใช้จ่ายที่จะรองรับความเสี่ยงยากที่จะประเมิน ลูกค้า ที่เลือก เอ.ดี.ดี. ไปทำงาน เพราะมั่นใจว่า -ไว้วางใจได้ ..เพราะต้องการขจัดความกังวล และไม่ต้องการรับความเสี่ยงจากปัญหาเรื่องช่าง-เรื่องงาน ไม่จบ เรื่องช่างทิ้งงาน และ ไม่ต้องการให้งบบานปลาย เพราะจากผลงานที่ผ่านมาเราทำให้เห็นว่า - ลูกค้าของเอ.ดี.ดี.ไม่ต้องรับความเสี่ยงเหล่านั้น

เอ.ดี.ดี. ก่อสร้าง รับทำงานคุณภาพในราคาที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย เรายืนยันด้วยผลงานของเรา ที่แสดงไว้อย่างโปร่งใส ถ้าท่านต้องการการทำงานที่แน่นอน-ชัวร์ว่ามีช่างประจำ-มีคนงานประจำ-ไม่ใช่ทำๆหยุดๆ ได้งานตามมาตรฐานที่มีวิศวกรดูแล -ได้โครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ( ถ้าตกลงเรื่องคิวงาน-เรื่องเวลากันได้ลงตัว ) - เอ.ดี.ดี. ยินดีรับทำงาน-รับผิดชอบให้ท่าน

อนึ่ง..ในปี ๒๕๕๔ ค่าก่อสร้างและราคาวัสดุจะต้องปรับตัวอีกครั้งเพราะราคาน้ำมันและภาระดอกเบี้ยสูงขึ้น หลายคนอาจจะกำลังมองหาช่างที่เสนอราคาถูกกว่า..ซึ่งก็อาจเป็นที่มาของความเสี่ยงต่องานไม่ได้คุณภาพ-ไม่เรียบร้อย หรือ ทำงานไม่จบ - การเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ..ล้วนขึ้นอยู่กับลูกค้าผู้คัดเลือก และ ตัดสินใจ ..

ปีที่แล้ว๒๕๕๓ มองว่าเศรษฐกิจย่ำแย่แล้ว แต่ เศรษฐกิจ-การเมือง ราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างในปีนี้จะทำให้ทุกอย่างยากขึ้นกว่าปีที่เพิ่งผ่านไป ..

หากสนใจผลงานของเรา จะติดต่อเอ.ดี.ดี.ไปทำงาน สามารถคุยกับ คุณหมู - A D Dตกลงเรื่องแบบเรื่องรายละเอียดทำสัญญาไว้ให้เรียบร้อยก่อนได้ตั้งแต่ตอนนี้ - นัดหมายกำหนดวัน-จัดช่างเข้าไปทำ..ถ้าเป็นงาน renovate บ้านทั้งหลัง 3-3.5 เดือน ..ถ้าเป็นงานต่อเติมก็จะเสร็จเร็วกว่า

เอ.ดี.ดี. ไม่ได้เป็นผู้มาประกาศหางานรับเหมาก่อสร้าง..แล้วค่อยไปหา..ช่าง..คนงาน..มาทำงาน เราคือ ผู้รับเหมา (Contractor) คือ ทีมงานวิศวกรช่างประจำของ เอ.ดี.ดี.ก่อสร้างที่ลงมือทำงานเอง คือ บทสรุปขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างที่จะออกมาเป็นรูปธรรมแล้วเสร็จเป็นงานตรงตามที่ลูกค้าต้องการ-เราไม่ได้ทำเพียงแค่พาช่างไปสร้างบ้าน, เราคิด เราทำ เราดูแลลูกค้าของเรามากกว่านั้น

e-mail : addbox@hotmail.com

//www.thaiadd.net

 

Create Date : 13 มีนาคม 2554    
Last Update : 30 กรกฎาคม 2558 10:34:03 น.
Counter : 2339 Pageviews.  


PJ-ADD
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]

ทุกคนทุกฝ่ายมีกรรม ..และ มีชะตากรรมร่วมกัน

ภายใต้วันเวลาที่กรรมตามมาทัน ..จึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ... " ไม่เป็นไร หรอกครับ .. ยังไงทุกชีวิตก็ต้องได้พบกับ คำว่า กรรมตามทัน เข้าสักวัน ด้วยกันทุกคน.

" สิ่งที่ถูกต้อง กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เรารู้ในใจที่จริงก็เหมือนกันทุกคนครับ ..ที่จริงทุกคนก็รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว แต่ การตัดสินใจเลือกกระทำ อาจจะไม่เหมือนกัน .. ก็เพราะกรรม..ทำให้เขาเลือก..อย่างที่เขาเลือก.. และ เมื่อเขาเลือก..เขาก็ย่อมได้รับ "
ก็เพราะกรรม.. - เราเองก็เช่นกัน ครับ เราเลือกอะไร เราทำอะไร .. แสดงออกไปอย่างไร .. เราก็รู้ไม่ใช่เหรอครับ

" ธรรมะมีพลังยิ่งใหญ่เสมอ ครับ ..ธรรมะคือธรรมชาติ มันมีอยู่อย่างนั้น และเป็นไปเช่นนั้น.. ขึ้นอยู่กับว่า เราจะตรวจสอบสังเกตุ ดูจิตดูใจเราไม่ให้เกิดความชั่ว ความเศร้าหมองในจิต และ ไม่ทำชั่วด้วยกาย วาจา ใจ.. แม้เนียนๆแม้เพียงเล็กน้อย..ที่บางคนอาจคิดว่า นี่เป็นศิลปะ ในการเลี้ยงชีพ แต่แท้จริงแล้วเราก็รู้ไม่ใช่เหรอครับว่าที่เราคิด ที่เราพูด ที่เราทำลงไปนั้นมัน เราต้องการอะไร.. และ มันอยู่ฝ่ายดี หรือ ฝ่ายไม่ค่อยดี

..เรื่องที่ไม่ถูกต้อง .. เรื่องที่ไม่ดี ..เรื่องที่นำเราไปในทางเสื่อม .. อยู่ใกล้ตัวเราเสมอ ..เกือบทุกครั้ง ที่มันคือหนึ่งในทางเลือก เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเรา.. และ เราก็ทำมันลงไป .. ซึ่งเมื่อเราทำ ช้าหรือเร็วเรก็ต้องได้รับผล

..ไม่ว่าใครต่อใครในสังคมนี้จะรู้สึกกับช่างก่อสร้าง-กับ-ผู้รับเหมาก่อสร้าง อย่างไร / ตราบใดที่ทุกคนยังต้องการมีบ้านอยู่อาศัย ต้องการตกแต่งบ้าน ต้องการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอาคารธุรกิจ หรือ ที่อยู่อาศัย..สังคมก็ยังต้องเกี่่ยวข้องกับคนที่ทำอาชีพ ช่างก่อสร้าง อาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง.. ครับ

วันนี้ขอธรรมะอีกวันนะ ครับ

คุณหมู- เอดีดี
https://www.facebook.com/ADDHomeRenovations
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add PJ-ADD's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.