Group Blog
 
All Blogs
 
อ่านออก เขียนได้แล้วครับ

ปีการศึกษาที่ผ่านมา ลูกชายคนโตของผมต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่พอสมควร เนื่องเพราะตลอดช่วงวัยอนุบาลทั้ง 3 ปี เจ้าแสบผู้พี่เติบโตมาในระบบการเรียนการสอนแนว “เตรียมความพร้อม”

ด้วยปรัชญาการเรียนรู้เช่นนี้ เจ้าหนูจึงได้รับการฝึกทักษะด้านต่างๆ ทั้งฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ผ่านการเล่นเกมส์ วาดรูป ปั้นดินน้ำมัน หัดร้องเพลง กระโดดโลดเต้น เล่านิทาน ฯลฯ กิจกรรมหลากหลายถูกรังสรรค์ขึ้นมาให้เขาได้เรียนรู้ผ่านความสนุก มากกว่าจะเน้นการหัดอ่าน หัดเขียนเพียงอย่างเดียว

ญาติผู้ใหญ่หลายคนเคยถามผมว่า “...ทำไมไม่ให้ลูกไปเรียนโรงเรียนอนุบาล แนวเน้นการเรียนเขียนอ่าน ลูกจะได้อ่านออก เขียนได้เร็วๆ จะได้บวกลบเลขเก่งๆ ไปสอบเข้าโรงเรียนดังๆ เครือคาทอลิก หรือเครือสาธิตฯได้...”

ผมกับหญิงคู่ชีวิตได้แต่กล่าวขอบคุณในความหวังดี แล้วชี้แจงว่า “...เราอยากให้ลูกๆมีความสุขในการเรียนรู้โลก และชีวิต ไม่อยากให้เด็กๆอย่างพวกเขาต้องเคร่งเครียดอยู่กับแบบฝึกหัด ต้องท่องจำ ต้องขีดเขียนทำการบ้านวันละหลายๆหน้า...

...อีกทั้งจากการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่า เมื่อถึงวัยและเวลาเหมาะสม เด็กเรียนมาในโรงเรียนแนวเตรียมความพร้อมสามารถเรียนรู้เรื่องการอ่าน การเขียน การบวกลบเลขเท่าทันและใกล้เคียงกับเด็กแนววิชาการ...”

แต่นั่นละครับ ใช่ว่าเพียงคำพูดของเราจะทำให้ญาติผู้ใหญ่ลบล้างทัศนคติด้านลบต่อโรงเรียนแนว “เตรียมความพร้อม” หลายๆครั้งที่เราได้ยินคำเปรียบเปรยทำนองว่า

“...โรงเรียนพวกนี้ทำไมปล่อยให้เด็กเอาแต่เล่น ไม่เห็นมีการบ้านฝึกเขียน ฝึกอ่านเลย...”

“...อะไรอายุ 5 ขวบแล้ว ยังอ่านหนังสือไม่ออก เขียนตัวหนังสือไม่รู้เรื่องอีก สู้หลานอีกคนไม่ได้ อายุเท่ากันเขียนหนังสือสวย อ่านหนังสือคล่องแล้ว...”

ผมกับคนข้างกายได้แต่อดทน รอผลพิสูจน์ว่า จริงหรือไม่ เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาแล้วเด็กโรงเรียนแนว “เตรียมความพร้อม” สามารถอ่านออกเขียนได้ไม่แตกต่างจากเด็กที่มาจากโรงเรียนแนว “กระแสหลัก” ซึ่งเน้นอ่านเขียนท่องจำตั้งแต่เล็ก

หลังจากผ่านชั้นอนุบาล 3 เจ้าทโมนผู้พี่...”สายน้ำ”...เรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเดิม แต่คราวนี้ ปรัชญาของการเรียนรู้ของโรงเรียนเริ่มแปรเปลี่ยนไป จากเดิมเคยเน้นความสุขในการเรียนรู้ของเด็กเป็นศูนย์กลางของการศึกษา พลันปรับมาตามกระแส “วิชาการ” ของกระทรวงศึกษามากขึ้น

นัยว่าเป็นเพราะมีผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง ต้องการให้เด็กเมื่อจบช่วงชั้นประถมศึกษาแล้วสามารถสอบแข่งขันเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนชื่อดังได้ ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนเปลี่ยนแนวการเรียนการสอนมาเคี่ยวเด็กเรื่อง “วิชาการ” ให้มากขึ้น

เมื่อเป็นเช่นนั้น การเรียนรู้ในห้องเรียนระดับประถมศึกษาของลูกชายผมจึงแตกต่างจากการเรียนสมัยเขาอยู่อนุบาล

ความเครียด หยดน้ำตา เสียงร้องไห้จากการต้องทำการบ้านเริ่มมีให้เห็น โดยเฉพาะช่วงเทอมแรกของการเรียน ห้วงเวลานั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงปรับตัวอย่างหนักของหนูน้อยแสนซน วัย 6 ขวบ จากเดิมเลยสนุกสนานกับการเรียนรู้ กลายเป็นการถูกบังคับให้นั่งนิ่งๆจด ลอก ท่องจำตามตำรา

ความเครียดไม่เพียงครอบคลุมเฉพาะเด็ก หากแต่ยังขยายวงออกไปถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง เนื่องจากลูกมีการบ้านกลับมาทำมากมาย เวลาที่เคยวิ่งเล่น สนุกสนานกับพ่อแม่พี่น้องหดหายไปสิ้น

อย่างไรก็ตาม แม่บ้านของผมบอกว่า “...นี่ยังดีนะโรงเรียนของลูกไม่ได้เข้มเหมือนโรงเรียนในเครือคาทอลิก ที่นั่นการบ้านของเขาเยอะมาก แถมเด็กป.1ทุกคนต้องท่องจำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละ 5 คำ จำไม่ได้ถูกทำโทษ...”

เมื่อมิอาจหลีกเลี่ยงระบบการศึกษาแบบ“ไทยๆ” ลูกชายของผมจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในระบบให้ได้ แน่นอนว่าช่วงแรกนั้นแสนลำบาก ยากเย็น ผู้เป็นแม่ต้องทุ่มเทความพยายามทุกอย่างในการสอนลูกชายทำการบ้าน

เทอมแรกของการเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ลูกชายคนโตของผมยังไม่สามารถอ่านสะกดคำหรือเขียนคำเป็นประโยคยาวๆได้ แต่ยังโชคดีที่เจ้าหนูได้ครูสอนภาษาไทยผู้เปี่ยมความสามารถ ค่อยๆพร่ำสอนทีละเล็กทีละน้อย

สิ่งน่าสนใจในการเรียนรู้เรื่องภาษาของเด็กน้อยคือ ครูมักจะให้เด็กเลือกหนังสือนิทานที่เขาสนใจกลับมาให้พ่อแม่อ่านให้ฟัง แล้วให้เด็กเขียนสรุปเรื่องราวในนิทานเป็นการบ้านส่งคุณครู โดยในเทอมแรก เมื่อเด็กยังไม่สามารถเขียนหนังสือเองได้ เด็กต้องสรุปนิทาน เล่าให้พ่อแม่เขียนลงในกระดาษก่อนที่เด็กจะคัดลอกมาส่งครูอีกครั้ง

เช่นเดียวกันครับ ทุกคืน เด็กๆต้องเขียนไดอารี่สรุปเรื่องราวที่เขาพบเจอในแต่ละวันเป็นการบ้าน โดยเริ่มจากการเล่าให้พ่อแม่ฟังก่อนแล้วถึงคัดลอกถ้อยความที่พ่อแม่สรุปเขียนไว้ลงในสมุดไดอารี่ประจำตัว

ในวันสอบเทอมแรก คุณครูของลูกชายบอกว่า เทอมแรกครูจะอ่านโจทย์ข้อสอบให้เด็กฟัง แต่เทอมสอง เด็กๆต้องอ่านโจทย์แล้วเขียนคำตอบเอง ผมได้แต่รำพึงกับคู่ชีวิตว่า “....อ่านโจทย์เองแบบนี้ ลูกจะรอดป. 1 ไหมเนี่ย...”

แต่ไม่น่าเชื่อเลยครับว่า ด้วยผลของการสอนเขียนอ่านเช่นนี้ ทำให้แค่เทอม 2 ลูกชายแสนแสบของผมก็ค่อยๆสะกดคำทั้งอ่าน ทั้งเขียนได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง

จากที่เคยให้พ่อแม่เขียนสรุปข้อความเรื่องราวประจำวันให้ก่อน แล้วเขาถึงคัดลอกไปส่งครู ก็เปลี่ยนเป็นการเขียนไดอารี่ด้วยตนเอง แม้จะมีคำเขียนผิดๆถูกๆอยู่บ้าง

ทุกวันนี้ เจ้าหนูเริ่มสนุกสนานกับการอ่านหนังสือตามป้ายประกาศต่างๆ รวมทั้งอ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์ ฯลฯ “คลังคำศัพท์”ของเขาเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น เมื่ออ่านเจอคำแปลกใหม่ก็ถามด้วยความอยากรู้

ครับ...ถึงวันนี้ เชื่อว่าญาติผู้ใหญ่ของผมคงหายกังวลว่า เจ้าหนูผู้เติบโตจากโรงเรียน “เตรียมความพร้อม” จะสามารถเล่าเรียนเขียนอ่านได้เหมือนคนอื่นเขาหรือไม่

.......................................................................................................................................................................
บทความนี้ผมเขียนลง ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Mother & Care ฉบับที่ 77 เดือน พฤษภาคม 2554
Create Date : 11 กันยายน 2554
Last Update : 11 กันยายน 2554 10:22:02 น. 0 comments
Counter : 1109 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

สายน้ำกับสายเมฆ
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
Locations of visitors to this page

Tracked by Histats.com
Friends' blogs
[Add สายน้ำกับสายเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.