Group Blog
 
All Blogs
 
เรียนรู้ข้างเตาขนมครก

จำได้ว่า สมัยเด็กการเล่นขายขนมครกเป็นกิจกรรมสนุกสนานมากๆ เล่นได้ทั้งชายและหญิง โดยเด็กผู้หญิงสวมบทบาทสมมุติ เสมือนแม่ค้ามีหน้าที่หยอดสิ่งของสารพัดอย่างลงในหลุมขนมครก ส่วนเด็กผู้ชายเป็นลูกค้า มีหน้าที่สั่งซื้อขนมครกหน้าแปลกประหลาดและชิมขนมครกแห่งจิตนาการ

นั่นคือความสุข สนุกสนานในอดีต ยุคสมัยที่ยังไร้เกมส์คอมพิวเตอร์

ความทรงจำของผมส่วนนี้ถูกปัดฝุ่นให้หวนระลึกถึงอีกครั้ง เมื่อได้รับบัตรเชิญจากคุณครูอนุบาลห้องลูกชายคนโตวัย 5 ขวบเศษ แห่งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศให้ไปร่วมชมนิทรรศการ และสรุปหน่วยการเรียน “โครงการ ขนมครก”

ตอนแรก ผมยังคิดว่า ลูกชายกับผองเพื่อนคงเล่นขายขนมครกเหมือนเช่นพ่อแม่ในอดีต แต่เมื่อไปร่วมชมงานแล้ว ผมต้องทึ่งกับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมอันแสนสนุก จนอดไม่ได้ต้องนำมาเล่าต่อ…

การเรียนรู้ผ่านโครงการขนมครกครั้งนี้ ไม่ใช่การตัดสินใจของคุณครูผู้สอนนะครับว่าเด็กต้องเรียนเรื่องอะไร

หากแต่มาจากการอยากเรียนรู้ของเด็กเอง โดยคุณครูให้เด็กๆไปทำการบ้านเลือกเสนอหัวข้อที่อยากเรียน พร้อมทั้งให้มานำเสนอชักชวนเพื่อนๆอยู่หน้าห้องเรียน

แน่นอนครับว่า หัวข้อย่อมมีหลากหลายตามความสนใจของเด็กๆ อย่างลูกชายผมเสนอเรียนเรื่อง “รถทัวร์ 2 ชั้น” เพราะยังประทับใจกับรถยักษ์ที่พาเขาไปทัศนศึกษา หรือเพื่อนๆเขาสนใจเรียนรู้เรื่อง “งู” เรื่อง “ของเล่น” เรื่อง “หุ่นยนต์”

เมื่อได้หัวข้อต่างๆแล้วครูให้เด็กยกมือเลือกเรื่องที่อยากเรียน ปรากฏว่าเด็กส่วนใหญ่อยากเรียนเกี่ยวกับขนม คุณครูจึงมีกิจกรรมให้เด็กนำเสนอชื่อขนมที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้ให้เพื่อนและครูทราบ คราวนี้มีเด็กเสนอชื่อขนมอยู่ 5 ชนิด ได้แก่ ขนมครก ขนมบัวลอย ขนมทองหยอด ขนมชั้น และขนมถ้วยฟู

จากนั้นครูได้นำวิธีการลงคะแนนเลือกขนมที่เด็กๆสนใจอยากเรียนรู้ด้วยการใช้กระดานลงคะแนน ด้วยการให้เด็กแต่ละคนเขียนเลขที่ของตนเองลงในกระดาษรูปวงกลมสีเหลืองเด่น แล้วให้นำไปติดในช่องว่างท้ายชื่อขนมที่ตนอยากเรียนรู้ เมื่อลงคะแนนเสร็จเด็กๆช่วยกันนับคะแนน ปรากฏว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นครับ

เนื่องเพราะคะแนนของขนมครก และขนมทองหยอด ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ครูจึงเปิดโอกาสให้เด็กช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาว่าควรทำอย่างไร เพื่อให้ได้ขนมที่เด็กอยากเรียนเพียงชนิดเดียว

หลังจากเด็กๆยกมือเสนอความเห็นกันมากมาย สุดท้ายต่างเห็นพ้องกับวิธีการให้ทุกคนยกมือลงคะแนนเลือกขนมอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้คะแนนของขนมครกชนะขาดลอย

ครับ...ถือว่าเป็นการเรียนรู้หลักการประชาธิปไตย เรียนรู้เรื่องการเลือกตั้ง การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นตั้งแต่ยังเล็ก

หลังจากได้หน่วยการเรียนแล้ว วันต่อมาคุณครูให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนมครกผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เริ่มจากให้เด็กดมกลิ่นปริศนาในกล่องกระดาษปิดทึบ แล้วให้เด็กบอกความรู้สึกและคิดว่าเป็นกลิ่นของอะไร จากนั้นเมื่อเฉลยว่าเป็นขนมครกในห่อใบตอง คุณครูให้ขนมครกกับเด็กคนละชิ้น พร้อมแนะนำให้เด็กสังเกตลักษณะต่างๆของขนมครกด้วยการมอง แล้วให้เด็กพูดถ่ายทอดลักษณะของขนมครกที่เห็น แล้วถึงให้เด็กลองสัมผัสและชิมรสชาติอันแสนอร่อยของขนมครก พร้อมบรรยายสื่อสารความรู้สึกของตนเองออกมา

ขั้นตอนต่อไปครูให้เด็กตั้งประเด็นคำถามที่ตนเองอยากเรียนรู้เกี่ยวกับขนมครก และร่วมกันคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเพื่อนำมาเป็นประเด็นในการเรียนรู้ ซึ่งเด็กๆสรุปว่าอยากรู้ว่าขนมครกมีวิธีทำอย่างไร

ครูจึงให้เด็กๆแต่ละคนวาดภาพและเขียนบันทึกการตั้งสมมุติฐานขั้นตอนการทำขนมครกตามความคิดเห็นของตนเองลงไปในสมุดบันทึกที่ครูเตรียมไว้

เมื่อได้สมมุติฐานขั้นตอนการทำขนมครกแต่ละคนแล้ว เด็กๆได้นำสมมุติฐานของตนแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม แล้วให้วาดภาพและเขียนบันทึกสมมุติฐานขั้นตอนการทำขนมครกประจำกลุ่มของตนเอง

แล้วคุณครูให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันจัดหาอุปกรณ์การทำขนมครกต่างๆให้เด็กแต่ละกลุ่ม เมื่อถึงวันทดลองทำขนมครก เด็กๆสนุกสนานกับการทำขนมตามขั้นตอนของตนเอง

บางกลุ่มปั้นแป้งเป็นก้อนกลมขนาดกำมือเด็กก่อนจะหยอดลงหลุมขนมครก เมื่อครูถามว่าทำไมต้องปั้นก้อนกลมลงไปในหลุม เด็กน้อยตอบว่า “พอเสร็จแล้วผ่าครึ่งวงกลมก็จะได้ขนมครก 2 ชิ้นประกบกันพอดีไงครับ...” บางคนหยอดช็อคโกแลทไว้ในหลุมขนมครก เพราะทั้งกลุ่มชอบทานช็อคโกแลท บางกลุ่มหยอดน้ำตาลลงในหลุมเป็นช้อนๆ เพราะเรียนรู้ว่าขนมครกมีรสหวาน ฯลฯ

เมื่อทำเสร็จครูให้เด็กมีโอกาสลองทานขนมครกของทุกกลุ่ม แล้วช่วยกันสรุปผลว่าทำไมขนมครกจึงออกมารสชาติเป็นเช่นนั้น คราวหน้าต้องปรับแก้ไขอย่างไร

ต่อจากนั้นให้เด็กไปสอบถามขั้นตอนที่ถูกต้องจากแม่ค้าขนมครก หรือถามจากคุณแม่ แล้วมาลองทำขนมครกสูตรใหม่จากการค้นคว้า สอบถาม คราวนี้มีคุณแม่อาสาบางคนมาช่วยลูกๆทำขนมครกในห้องเรียนด้วยครับ

ผลออกมาเด็กๆ ต่างบอกว่า เป็นขนมครกที่หอมอร่อยที่สุดในโลก

จากขั้นตอนต่างๆที่เล่ามา จะเห็นว่าครูพยายามใช้กระบวนการวิจัยมาประยุกต์สอดใส่ในการเรียนรู้ของเด็ก นับตั้งแต่การสำรวจข้อมูล ข้อเท็จจริง การตั้งประเด็นคำถาม การลองตั้งสมมุติฐาน การทดลองเพื่อพิสูจน์สมมุติฐาน การสรุปผลการทดลอง ฯลฯ

ถือว่าเป็นการเรียนรู้ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านการะละเล่นที่น่าสนใจยิ่ง

.......................................................................................................................................................................
บทความนี้ผมเขียนลง ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Mother & Care ฉบับที่ 64 เดือน เมษายน 2553

Create Date : 09 เมษายน 2553
Last Update : 9 เมษายน 2553 21:34:25 น. 5 comments
Counter : 603 Pageviews.

 


โดย: จีนี่ในกระจกแก้ว วันที่: 9 เมษายน 2553 เวลา:22:34:33 น.  

 
น่ารักจังค่ะ.....ฝึกประชาธิปไตยกันตั้งแต่ตัวน้อยๆ ได้คิดค้นหาวิธีทำด้วยตัวเอง แถมยังได้กินขนมอร่อยๆ ด้วย...อิจฉาเด็กๆ จังเลย


โดย: กุ๊ดจัง วันที่: 10 เมษายน 2553 เวลา:0:43:44 น.  

 


โดย: thanitsita วันที่: 11 เมษายน 2553 เวลา:18:07:20 น.  

 
สอนขนมครก เครปญี่ปุ่น เครปเย็น ขนมโตเกียว ขนมเบื้อง แพนเค็กจิ๋ว มินิเครป วิชาละ2,500บาท

เกี๊ยวซ่า ชานมไข่มุก+น้ำปั่นวิชาละ1,500บาท

- สอนเป็นรายบุคคล+คู่มือ1เล่ม เลือกวันและเวลาได้ตามสะดวก

- รับประกันความอร่อย เรียนจบแล้วทำขายได้แน่นอน เรียนห้องแอร์

- เรียน2วิชาลด20%

เรียน3คน(วิชาเดียวกัน)ค่าเรียนเหลือคนละ1,500บาท

ขายเตาขนมครก เตาเครป เตาขนมโตเกียว เตาขนมเบื้อง เตาแพนเค็ก เตาสเต็ก เตาขนมถังแตก เตาทาโกะยากิ เตาทุกชนิด

สั่งเตาขนมครก โทรสั่งโอนมัดจำ500บาท(ส่งเตาให้วันที่โอนมัดจำ)กรุงเทพส่งถึงที่ ตจว.ส่งไปรษณีย์ เก็บเงินปลายทาง(พกง.)

สนใจติดต่อสุวรรณี โทร.0815846388,0839160144


99/2021 ถ.พระราม2 ซ.ท่าข้าม21/1 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ

สอนขนมครก ขายสูตรขนมครก ขายเตาขนมครก คลิ๊กดูภาพที่เว็บไซด์

//www.jjmalls.com/8239/product.php


โดย: สอนขนมครก ขายเตาขนมครก IP: 125.24.39.212 วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:10:49:55 น.  

 
https://www.bloggang.com/emo/emo29.gif


โดย: นิว IP: 49.48.18.247 วันที่: 23 กันยายน 2555 เวลา:7:23:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

สายน้ำกับสายเมฆ
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
Locations of visitors to this page

Tracked by Histats.com
Friends' blogs
[Add สายน้ำกับสายเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.