พาอากงอาม่าไปฉีดวัคซีนกันเถอะ


พาอากงอาม่าไปฉีดวัคซีนกันเถอะ


ไม่ใช่แค่เด็กเล็กๆ หรือหลานๆเท่านั้นนะจ๊ะ ที่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุอย่างอากงอาม่าเองที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากขึ้น เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันโรคลดลง


แล้วอากงอาม่าต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะ?


วัคซีนที่ควรพิจารณาฉีดให้แก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และงูสวัดเนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อจาก 3 โรคนี้และได้รับอันตรายจนอาจถึงแก่ชีวิตได้


วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ


โรคงูสวัด


บางคนอาจไม่คุ้นกับโรคงูสวัดเท่าไรซาร่าขอเพิ่มข้อมูลในส่วนของโรคงูสวัดเยอะหน่อยเพื่ออธิบายให้ทุกคนเข้าใจ


“โรคงูสวัดเป็นหนึ่งในสามโรคติดเชื้อที่สำคัญในช่วงชีวิตหนึ่ง ประชากรทั่วไป จะมีโอกาสเกิดเกิดโรคประมาณ 20-30% แต่เมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีอายถึง 85 ปี จะมีโอกาสเกิดโรคเพิ่มขึ้นถึง 50%


โรคงูสวัดทำให้มีการอักเสบของเส้นประสาททำให้มีอาการปวดแสบร้อน และมีผื่นขึ้นตามแนวเส้นประสาท ซึ่งจะสามารถหายเองได้ภายใน2 สัปดาห์ แต่หากเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องการแพร่กระจายและความรุนแรงของโรคจะมีมากขึ้น และอาจพบภาวะแทรกซ้อนที่เรียกว่าอาการปวดตามแนวเส้นประสาทเรื้อรัง ซึ่งอาจจะปวดได้อีกหลายเดือนถึงเป็นปีผู้ป่วยจะมีอาการปวดอย่างมากแม้การสัมผัสเบาๆ บริเวณที่เคยเป็นโรคงูสวัดทำให้ผู้สูงอายุถึงกับสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ในผู้ป่วยบางรายหากงูสวัดขึ้นที่ใบหน้าอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมา ได้แก่การติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา ทำให้ตาอักเสบ เป็นแผลที่กระจกตาและอาจส่งผลให้ตาบอดได้ หรือภาวะแทรกซ้อนทางหู ทำให้หูหนวกได้หรือในบางรายอาจพบภาวะปอดอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้


จากการศึกษาการใช้วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดพบว่าสามารถลดโอกาสในการเกิดโรคของโรคงูสวัดได้ร้อยละ 51.3โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่อายุระหว่าง 60 – 70 ปีและยังช่วยลดโอกาสของอาการปวดตามแนวเส้นประสาทเรื้อรังโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่อายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไปและยังสามารถให้วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดร่วมกับวัคซีนอื่นๆ ได้ในเวลาเดียวกันโดยฉีดวัคซีนคนละข้างของต้นแขน แม้จะเคยเป็นงูสวัดแล้ว”


โรคปอดอักเสบหรือโรคปอดบวม


“เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดในผู้ที่อายุมากกว่า60 ปี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 4 ในผู้ที่มีอายุ80 ปีขึ้นไป เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงจากความชราและระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งการมีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคเบาหวานโรคหัวใจวายเรื้อรัง หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งมีผลทำให้เกิดโรคปอดอักเสบได้ง่ายและหายช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจส่วนบนนำมาก่อนกลไกการเกิดโรคปอดอักเสบมักเกิดจากโรคติดเชื้อที่สำคัญ ได้แก่การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) มาก่อนหรือการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส นิวโมเนียอี บางรายอาจเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงเช่น ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เยื่อหุ้มสมองอักเสบในผู้สูงอายุทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจเสียชีวิตได้ 


ดังนั้นการป้องกันจะช่วยลดอัตราการตาย และการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้จากการศึกษาในผู้สูงอายุพบว่าการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนนิวโมคอคคัสมีประสิทธิผลในการลดการเกิดปอดอักเสบและการติดเชื้อรุนแรงลดอัตราการรับผู้ป่วยเข้าไว้ในโรงพยาบาล  ตลอดจนลดอัตราการตายได้”

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสแบ่ง เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต(PCV-13) 2. ชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPV-23)


โรคไข้หวัดใหญ่


แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีปีละ 1 ครั้งค่ะ บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด ภาวะแทรกซ้อนสูง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ถุงลม ปอดโป่งพองโรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะ ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังแนะนำฉีด วัคซีนในบุคคลซึ่งใกล้ชิดกับกลุ่มผู้มีปัจจัยเสี่ยงสูงดังกล่าวข้างต้น เช่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพราะมีโอกาสแพร่เชื้อเมื่อ ตนเองป่วยพบว่าการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุสามารถลด อัตราการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และลดอัตราการมารับการรักษาที่โรงพยาบาล


รับวัคซีนได้ที่ใดบ้าง?


สามารถสอบถามกับโรงพยาบาลต่างๆ ได้เลยค่ะ ซาร่าแอบกระซิบว่า ในส่วนของสถานเสาวภาสภากาชาดไทย ก็มีบริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุในราคาพิเศษเช่นกันค่ะ ที่ซาร่าสอบถามมาราคาค่อนข้างถูกกว่าที่โรงพยาบาลทั่วไป(เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน)


Smiley วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 550 บาท

Smiley วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบราคา 2,150 บาท

Smiley วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดราคา 4,800 บาท

Smiley ค่าบริการครั้งละ 50 บาท

Smiley ค่าทำบัตรใหม่ 20 บาท


โดยสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2559

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-2520161-4 ต่อ 125, 132

เวลาทำการ

Smileyจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

Smileyเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30-12.00 น.
Smileyอาทิตย์ ปิดทำการ


ขอบคุณข้อมูลจาก


Smiley ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐอัสสันตชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและหัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากโครงการ “รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนให้กับผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ”


Smiley สถานเสาวภา สภากาชาดไทย


Smiley"พาผู้สูงอายุในบ้าน อากง อาม่า ไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่านะคะ"Smiley
Create Date : 17 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2559 15:04:36 น.
Counter : 535 Pageviews.

1 comment
เมนูอิ่มท้อง หลับสบาย ไม่อ้วนต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะ ที่ซาร่าแชร์เรื่อง "อาหารควรงด สำหรับคนนอนไม่หลับ" ซาร่าขอแนะนำเมนูก่อนนอน ที่จะช่วยให้คุณหลับสบาย เป็นเมนูที่ง่ายๆ เพราะสิ่งที่ต้องเตรียมมีแค่ นม ข้าวโอ๊ต กล้วยน้ำผึ้ง เท่านี้จริงๆค่ะ


ทำไมถึงต้องเป็น นม ข้าวโอ๊ต กล้วย น้ำผึ้ง?


นม

เราคงคุ้นเคยกับคำพูดที่ให้ ดื่มนมก่อนนอน ทีนี้ ทำไมถึงต้องดื่มนมก่อนล่ะในนม จะมีกรดอะมิโนที่มีชื่อว่า "ทริปโตเฟน" ซึ่งช่วยควบคุมการผลิตสารเมลาโทนินในร่างกายหรือฮอร์โมนที่ช่วยคลายความตึงเครียดลงของระบบประสาท ทำให้รู้สึกง่วง และช่วยให้หลับสบายตลอดคืน


ข้าวโอ๊ต

ข้าวโอ้ตร้อนๆก่อนนอนจะช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะกระตุ้นการผลิตสารเมลาโทนินในร่างกายเพื่อช่วยให้เรานอนหลับสบาย นอกจากนี้ข้าวโอ๊ตยังมีผลช่วยในการลดความอ้วนด้วยค่ะ


กล้วย

กล้วยเป็นแหล่งอาหารที่ราคาถูกแต่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยในการการนอนหลับได้เป็นอย่างดี เช่นสารอาหารกลุ่มแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่ช่วยในการคลายกล้ามเนื้อ นอกจากนี้กล้วยยังมีสารอาหารกลุ่มทริปโตแฟนซึ่งเมื่อสู่ร่างกายแล้วจะกลายสภาพเป็นสารที่ทำให้สมองของเรารู้สึกปลอดโปร่งการรับประทานกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าก่อนนอนจึงทำให้ให้ร่างกายและสมองของเรารู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะนอนหลับได้อย่างสนิท

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้งมีกรดที่สำคัญชนิดหนึ่งคือ Decenoic acid ซึ่งเป็นกรดธรรมชาติที่ช่วยคลายเครียดและทำให้อารมณ์ดี สามารถช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้เป็นอย่างดี


ขอบคุณข้อมูลจาก Thailovehealth.com


ส่วนวิธีทำดูจากภาพด้านล่างเลยค่ะ

เมนูอิ่มท้องหลับสบายไม่อ้วน


บางคนอาจดัดแปลงเป็นอาหารมื้อเช้าโดยการเปลี่ยนจากนมเป็น "โยเกิร์ต" ผสมกับข้าวโอ๊ต เติมผลไม้อื่นๆเพิ่มเติมตามใจชอบสามารถทำเตรียมไว้ตั้งแต่กลางคืน แล้วแช่ตู้เย็นไว้ ตอนเช้ามาก็หยิบไปทานสวยๆที่ออฟฟิศได้ค่ะเมนูนี้รับรองอิ่มท้อง ไม่อ้วนชัวร์ค่ะ


Smileyกู๊ดไนท์ค่ะทุกคนSmiley
Create Date : 16 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2559 15:05:24 น.
Counter : 519 Pageviews.

0 comment
ชา กาแฟก็ไม่ได้ดื่ม แต่ทำไมยังนอนไม่หลับ


ชา กาแฟก็ไม่ได้ดื่ม แต่ทำไมยังนอนไม่หลับ

หลายท่านคงเคยประสบกับปัญหานอนไม่หลับทั้งๆที่ไม่ได้ดื่มชาหรือกาแฟ แต่เอ๊ะ ทำไมก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดี ทราบหรือไม่คะว่าอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เรารับประทานกัน บางชนิดมีส่วนผสมของคาเฟอีนเกือบเทียบเท่ากับชา/กาแฟ วันนี้ซาร่า จะมาแนะนำ “อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ถ้าอยากนอนหลับสบาย”

Smileyเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ เบียร์หรือเหล้า จิบเบาๆก่อนนอน จะช่วยให้ คุณนอนหลับเร็วขึ้น แต่หากดื่มในปริมาณมากไปคุณจะรู้สึกเหมือนนอนพักผ่อนไม่ ตื่นบ่อย รู้สึกเหนื่อยทั้งๆที่นอนไปนานหากมีความจำเป็นต้องดื่มในช่วงเย็น ซาร่าแนะนำให้ดื่มแต่พอดี และน้ำเปล่าเยอะๆเพื่อเจือจางฤทธิ์ของแอลกอฮอล์

Smileyเครื่องดื่มชูกำลัง ซึ่งมีส่วนผสมของคาเฟอีนและวิตามินบี ที่ส่งผลกระตุ้นประสาทและร่างกายให้ตื่นตัว บางคนดื่มตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายสดชื่นพร้อมทำงาน แต่ออกฤทธิ์ยาวสดชื่นถึงกลางคืน

· Smileyโกโก้ หรือช็อคโกแลต บางคน เปลี่ยนจากดื่ม ชากาแฟ ในตอนบ่าย ไปดื่มโกโก้หรือช็อคโกแลตแทน แต่สุดท้ายก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีซาร่าจะบอกให้ค่ะ ว่าจริงๆแล้ว เมล็ดโกโก้ ก็มีส่วนผสมของคาเฟอีนเช่นกันค่ะ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสารธีโอโบรมีนซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นประสา และทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น

· Smileyเครื่องดื่มโคล่า เคยสังเกตหรือไม่คะทุกครั้งที่เราดื่มน้ำอัดลมประเภทนี้ จะรู้สึกเย็นสดชื่น สมองตื่นตัวนั่นก็เพราะว่าน้ำอัดลมประเภทโคล่านี้ มีส่วนผสมของคาเฟอีนค่ะ

· Smileyเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟราย อาหารไขมันสูงแบบนี้ นอกจากจะทำให้อ้วนแล้วยังส่งผลให้ร่างกายอาจนอนไม่หลับตอนกลางคืนด้วยเหมือนกันค่ะเพราะระบบย่อยอาหารต้องทำงานหนักขึ้น และอาจเกิดกรดในกระเพาะอาหาร

· Smileyอาหารโปรตีนสูง เช่น เนื้อไก่ ซึ่งมีโปรตีนซึ่งร่างกายจะต้องทำงานหนักขึ้นถึง 50%  เพื่อย่อยโปรตีน

· Smileyอาหารเผ็ดหรือรสจัด อาหารรสแซ่บๆตอนเย็นๆ อาจทำให้เกิดอาการแน่นท้องก่อนนอนโดยเฉพาะเวลานอนราบ อาจส่งผลให้นอนไม่หลับได้ค่ะ

Smileyยาแก้ปวด บางคนไม่สบาย ทานยาแก้ปวดและอยากนอนพักผ่อน แต่กลายเป็นว่า นอนไม่หลับ นั่นเป็นเพราะยาแก้ปวดบางชนิดเช่นแอสไพริน มีส่วนผสมของคาเฟอีน ยังไงก็ตรวจสอบฉลากยาก่อนนะคะว่ามีส่วนประกอบของคาเฟอีนหรือไม่

หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะครั้งหน้าซาร่าจะมาแนะนำเมนูก่อนนอนสำหรับคนนอนไม่หลับมาฝาก รับรองอิ่มท้องหลับสบาย ไม่อ้วนด้วยค่ะ

อาหารควรงด สำหรับคนนอนไม่หลับ

Create Date : 15 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2559 15:05:48 น.
Counter : 414 Pageviews.

1 comment
“1669” เบอร์นี้เมมเถอะค่ะ ซาร่าขอร้อง


หลังจากได้รับฟังเรื่องราวจากคนใกล้ตัวที่เกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบเฉียบพลัน (Stroke) จนได้ใช้บริการของ 1669  ทำให้ซาร่าได้รู้จักบริการ 1669 เป็นครั้งแรก ซาร่าเชื่อว่า บางคนน่าจะเคยได้ยินบริการของ 1669 ในขณะที่อีกหลายคน อาจจะยังไม่รู้จักบริการนี้ ซาร่าเห็นว่าบริการนี้น่าจะเป็นประโยชน์และจำเป็นสำหรับเราทุกคน โดยหลังจากที่มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมซาร่าจะขอแนะนำให้ทุกคนรู้จัก บริการ 1669 ให้มากขึ้นค่ะ

“1669” คืออะไร ?

1669 ใม่ใช่เบอร์ชองบริการ Food Delivery  ที่ไหนค่ะ แต่เป็นสายด่วน  1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน(สพฉ.) ที่ให้บริการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง

สพฉ.ให้บริการในกรณีไหนบ้าง?

เมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินเช่น ภาวะโรคประจำตัวหัวใจกำเริบ แน่นหน้าอก ชัก หรือมีอาการของโรคหลอดเลือดตีบเฉียบพลันที่อาจนำมาซึ่งการเสียชีวิต รวมทั้ง สิ่งของติดคอ ไม้ทิ่มแขน ขา หรืออวัยวะต่างๆ ต่อมา คือ ประสบอุบัติเหตุและสุดท้าย กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

6 อาการฉุกเฉินวิฤติ

สพฉ.ให้บริการแก่ใครบ้าง?

สพฉ. ให้บริการแก่ประชาชนทั่วประเทศตลอด24 ชม. โดยจะมีศูนย์สื่อสารสั่งการตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง ทั้ง 76จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในโรงพยาบาล โดยจะทำงานประสานกับหน่วยงานอื่น ๆร่วมด้วย อาทิ มูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ แต่หากโทรในพื้นที่กทม. จะติดไปยังศูนย์เอราวัณ 1646 อัตโนมัติ

ขั้นตอนการใช้บริการสายด่วน  “1669”

 • · ตั้งสติก่อนโทร จากนั้นกด 1669 (จากประสบการณ์ คนใกล้ตัวซาร่าบอกว่า มีคนรับเร็วมาก แทบจะไม่ต้องรอสาย)
 • · แจ้งสถานที่เกิดเหตุให้ถูกต้องอธิบายอาการคนเจ็บอย่างละเอียด รวมทั้งแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ และที่สำคัญปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • · จากนั้น เจ้าหน้าที่จะประเมินอาการหากเป็นอาการขั้นพื้นฐาน จะส่งทีมกู้ชีพจากมูลนิธิต่างๆเข้าไปรับ แต่หากอาการรุนแรงก็จะประสานงานกับโรงพยาบาล ส่งทีมของโรงพยาบาลไปรับผู้ป่วยทันที
 • · ระหว่างออกเดินทาง เจ้าหน้าที่จะมีการโทรสอบถามเส้นทางเป็นระยะโดยสพฉ.จะต้องเข้าพื้นที่เพื่อรับผู้ป่วย ภายใน 10-20 นาที แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • · เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึง จะดูอาการคนเจ็บและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนขั้นรถ เพื่อส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดต่อไป

เสียค่าใช้จ่ายเท่าไรในการเรียกใช้บริการ ?

ไม่มีค่าบริการ ตั้งแต่ขั้นตอนการกดหมายเลข 1669 จนถึงส่งโรงพยาบาล แต่ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล ยังต้องจ่ายตามปกตินะคะ

ถึงสพฉ.จะไม่คิดค่าบริการ แต่ก็ขอให้ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ลูกปวดหัวเป็นไข้ไม่มีรถมารับไปโรงพยาบาล หรือพรุ่งนี้หมอนัดคลอด ขอเชิญใช้บริการ แท็กซี่นครชัย Grab หรือ Uber ค่ะ 1669 ไม่ใช่บริการเรียกแท็กซี่นะคะ


ล่าสุดสพฉ.ได้ออกแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้กดเรียกรถ เมื่อมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินเพื่อให้บอกพิกัดจุดเกิดเหตุ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ใครมีพ่อแม่สูงอายุอยู่บ้านตามลำพัง หากพ่อแม่มีSmartphone ซาร่าแนะนำให้ดาวน์โหลดไว้ค่ะและสอนวิธีใช้งานเบื้องต้น ซึ่งวิธีการใช้งานออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแม้แต่ผู้สูงอายุก็สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง

EMS1669


ใครจะไปคิดว่าวันข้างหน้าเราอาจต้องใช้บริการฉุกเฉินนี้ เมื่อถึงเวลานั้น หากโทรช้าเพียงแค่ 1 นาที อาจนำมาซึ่งการสุญเสีย

เมมเบอร์นี้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้เถอะค่ะ


ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เดลินิวส์ และ แมเนเจอร์ออนไลน์

Create Date : 14 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2559 15:27:10 น.
Counter : 645 Pageviews.

1 comment
หลอดเลือดสมอง ภัยเงียบที่ไม่อาจมองข้าม


หลอดเลือดสมองภัยเงียบที่ไม่อาจมองข้าม

เมื่อไม่นานมานี้ซาร่าได้พบกับญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิต แต่หลายคนกลับมองข้าม ซาร่าเพิ่งทราบว่า โรคหลอดเลือดในสมองเป็นโรคที่เกิดกับคนได้ทุกวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น อาจเกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวที่สุขภาพดีได้เช่นกันซึ่งคนเหล่านี้อาจมีความผิดปกติของหลอดเลือดมาแต่กำเนิดอาจไม่พบอาการผิดปกติเลยก็ได้ ซึ่งหลังจากซาร่าได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ซาร่าเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สมควรที่จะไปตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง วันนี้ซาร่าจึงอยากแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับโรคนี้ และคอยสังเกตอาการคนรอบตัวพร้อมกับเรียนรู้วิธีการรับมือ เมื่อเกิดอาการเฉียบพลัน

อาการของหลอดเลือดในสมองตีบเป็นอย่างไร

คอยสังเกตตัวเองและคนใกล้ตัวนะคะว่ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่

 1. ปวดศีรษะรุนแรง เฉียบพลันมักมีอาการร่วมคือ คลื่นไส้ อาเจียน ชัก หรือกระทั่งหมดสติ
 2. อ่อนแรง อัมพาตหรือปากเบี้ยวเฉียบพลัน
 3. ชาเฉียบพลัน
 4. พูดลำบากเฉียบพลัน
 5. ตามัวมองไม่เห็นเฉียบพลัน
 6. เสียการทรงตัวและบ้านหมุน วิงเวียนเฉียบพลัน

หากจำไม่ได้ ซาร่าขอให้จำ F.A.S.T

· F - Face ใบหน้าเบี้ยวหรืออ่อนแรง

· A - Arm แขนขาชา หรืออ่อนแรง

· S - Speech พูดไม่ชัดพูดไม่ได้

· T - Time หากพบอาการให้รีบรักษาภายใน3 ชั่วโมง โดย แจ้งสายด่วน 1669 ค่ะ

F.A.S.T สัญญาณอันตราย

แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าวหรือไม่?

ปกติแล้วจะตรวจพบได้จากการทำCT Scan หรือการ MRI สมอง ซึ่งหากไม่มีอาการผิดปกติคุณหมอคงยังไม่วินิจฉัยให้ตรวจสอบ ทุกคนคงจะทราบดีจากกรณีอุบัติเหตุ ที่ศาลพระพรหมซึ่งผู้ขับ ก็เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอดและยังเป็นภรรยาของคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์ด้านสมองซึ่งหากมีอาการผิดปกติแสดงก่อนหน้า ซาร่าคิดว่าคุณหมอน่าจะต้องให้ทำ CTScan หรือ MRI เพื่อตรวจเชคอย่างแน่นอน

แต่เราสามารถตรวจสอบการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงจากหลอดเลือดโดยผู้ที่ควรตรวจ ได้แก่ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง 2 ข้อ จากด้านล่าง

 • สูบบุหรี่
 • มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ความดันโลหิตสูง
 • เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
 • เป็นโรคอ้วน
  (ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์)

ในบางกรณีเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงตามด้านบนเลยแต่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองเอง ซึ่งบางคนอาจตรวจพบโดยบังเอิญจากการทำ CT Scan แต่ก็ไม่ใช่กรณีทั่วไปที่หมอจะขอให้คนปกติ ที่ไม่มีอาการอะไร ทำ CT Scan

จากสถิติทางการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากถึง 30% มีสาเหตุเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ หากไม่ได้รับการรักษาพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตมากกว่า13%

ถึงตรงนี้ซาร่าอาจไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องหลอดเลือดในสมอง ได้ละเอียดเท่ากับเวบอื่นๆซึ่งสามารถหาอ่านได้โดยทั่วไป แต่ซาร่า อยากให้ทุกคนเห็นถึงอันตรายของโรคเหล่านี้สำหรับผู้ที่พบว่าตัวเองมีปัจจัยเสี่ยงสามารถไปรับการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองได้ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งซาร่า เคยหาข้อมูลโรงพยาบาลที่มีโปรแกรมตรวจคัดกรองหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีข้อมูลรายการตรวจแจกแจงลงเวบไซต์ ซาร่าได้รวบรวมใส่ตารางพร้อมราคา สำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตามตารางด้านล่างค่ะ

โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

* ราคาด้านบนอิงจากเวบไซต์โรงพยาบาล ณ วันที่ 12 พ.ย. 59 ค่ะ

สำหรับบางรายการอาจมีค่าใช้จ่ายในการฉีดสีเพิ่มขึ้นค่ะ ซาร่าขอให้ลองเชคกับทางโรงพยาบาลอีกทีค่ะ หรืออาจขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์ก่อนเลือกโปรแกรมตรวจค่ะ 

ซาร่าหวังว่า ข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน


"ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ"

May god bless you with good health."

Create Date : 12 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2559 15:06:35 น.
Counter : 285 Pageviews.

0 comment
1  2  3  

สมาชิกหมายเลข 3521529
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]