พาอากงอาม่าไปฉีดวัคซีนกันเถอะ


พาอากงอาม่าไปฉีดวัคซีนกันเถอะ


ไม่ใช่แค่เด็กเล็กๆ หรือหลานๆเท่านั้นนะจ๊ะ ที่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุอย่างอากงอาม่าเองที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากขึ้น เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันโรคลดลง


แล้วอากงอาม่าต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะ?


วัคซีนที่ควรพิจารณาฉีดให้แก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และงูสวัดเนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อจาก 3 โรคนี้และได้รับอันตรายจนอาจถึงแก่ชีวิตได้


วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ


โรคงูสวัด


บางคนอาจไม่คุ้นกับโรคงูสวัดเท่าไรซาร่าขอเพิ่มข้อมูลในส่วนของโรคงูสวัดเยอะหน่อยเพื่ออธิบายให้ทุกคนเข้าใจ


“โรคงูสวัดเป็นหนึ่งในสามโรคติดเชื้อที่สำคัญในช่วงชีวิตหนึ่ง ประชากรทั่วไป จะมีโอกาสเกิดเกิดโรคประมาณ 20-30% แต่เมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีอายถึง 85 ปี จะมีโอกาสเกิดโรคเพิ่มขึ้นถึง 50%


โรคงูสวัดทำให้มีการอักเสบของเส้นประสาททำให้มีอาการปวดแสบร้อน และมีผื่นขึ้นตามแนวเส้นประสาท ซึ่งจะสามารถหายเองได้ภายใน2 สัปดาห์ แต่หากเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องการแพร่กระจายและความรุนแรงของโรคจะมีมากขึ้น และอาจพบภาวะแทรกซ้อนที่เรียกว่าอาการปวดตามแนวเส้นประสาทเรื้อรัง ซึ่งอาจจะปวดได้อีกหลายเดือนถึงเป็นปีผู้ป่วยจะมีอาการปวดอย่างมากแม้การสัมผัสเบาๆ บริเวณที่เคยเป็นโรคงูสวัดทำให้ผู้สูงอายุถึงกับสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ในผู้ป่วยบางรายหากงูสวัดขึ้นที่ใบหน้าอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมา ได้แก่การติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา ทำให้ตาอักเสบ เป็นแผลที่กระจกตาและอาจส่งผลให้ตาบอดได้ หรือภาวะแทรกซ้อนทางหู ทำให้หูหนวกได้หรือในบางรายอาจพบภาวะปอดอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้


จากการศึกษาการใช้วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดพบว่าสามารถลดโอกาสในการเกิดโรคของโรคงูสวัดได้ร้อยละ 51.3โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่อายุระหว่าง 60 – 70 ปีและยังช่วยลดโอกาสของอาการปวดตามแนวเส้นประสาทเรื้อรังโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่อายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไปและยังสามารถให้วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดร่วมกับวัคซีนอื่นๆ ได้ในเวลาเดียวกันโดยฉีดวัคซีนคนละข้างของต้นแขน แม้จะเคยเป็นงูสวัดแล้ว”


โรคปอดอักเสบหรือโรคปอดบวม


“เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดในผู้ที่อายุมากกว่า60 ปี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 4 ในผู้ที่มีอายุ80 ปีขึ้นไป เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงจากความชราและระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งการมีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคเบาหวานโรคหัวใจวายเรื้อรัง หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งมีผลทำให้เกิดโรคปอดอักเสบได้ง่ายและหายช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจส่วนบนนำมาก่อนกลไกการเกิดโรคปอดอักเสบมักเกิดจากโรคติดเชื้อที่สำคัญ ได้แก่การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) มาก่อนหรือการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส นิวโมเนียอี บางรายอาจเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงเช่น ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เยื่อหุ้มสมองอักเสบในผู้สูงอายุทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจเสียชีวิตได้ 


ดังนั้นการป้องกันจะช่วยลดอัตราการตาย และการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้จากการศึกษาในผู้สูงอายุพบว่าการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนนิวโมคอคคัสมีประสิทธิผลในการลดการเกิดปอดอักเสบและการติดเชื้อรุนแรงลดอัตราการรับผู้ป่วยเข้าไว้ในโรงพยาบาล  ตลอดจนลดอัตราการตายได้”

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสแบ่ง เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต(PCV-13) 2. ชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPV-23)


โรคไข้หวัดใหญ่


แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีปีละ 1 ครั้งค่ะ บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด ภาวะแทรกซ้อนสูง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ถุงลม ปอดโป่งพองโรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะ ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังแนะนำฉีด วัคซีนในบุคคลซึ่งใกล้ชิดกับกลุ่มผู้มีปัจจัยเสี่ยงสูงดังกล่าวข้างต้น เช่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพราะมีโอกาสแพร่เชื้อเมื่อ ตนเองป่วยพบว่าการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุสามารถลด อัตราการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และลดอัตราการมารับการรักษาที่โรงพยาบาล


รับวัคซีนได้ที่ใดบ้าง?


สามารถสอบถามกับโรงพยาบาลต่างๆ ได้เลยค่ะ ซาร่าแอบกระซิบว่า ในส่วนของสถานเสาวภาสภากาชาดไทย ก็มีบริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุในราคาพิเศษเช่นกันค่ะ ที่ซาร่าสอบถามมาราคาค่อนข้างถูกกว่าที่โรงพยาบาลทั่วไป(เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน)


Smiley วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 550 บาท

Smiley วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบราคา 2,150 บาท

Smiley วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดราคา 4,800 บาท

Smiley ค่าบริการครั้งละ 50 บาท

Smiley ค่าทำบัตรใหม่ 20 บาท


โดยสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2559

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-2520161-4 ต่อ 125, 132

เวลาทำการ

Smileyจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

Smileyเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30-12.00 น.
Smileyอาทิตย์ ปิดทำการ


ขอบคุณข้อมูลจาก


Smiley ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐอัสสันตชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและหัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากโครงการ “รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนให้กับผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ”


Smiley สถานเสาวภา สภากาชาดไทย


Smiley"พาผู้สูงอายุในบ้าน อากง อาม่า ไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่านะคะ"Smiley
Create Date : 17 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2559 15:04:36 น.
Counter : 605 Pageviews.

1 comments
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาทักทาย สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: nokyungnakaa วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:18:08:57 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 3521529
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]