Group Blog
 
All Blogs
 

ข่าวจาก......"คลับนักขาย" ครั้งที่ 8

ข่าวจาก......"คลับนักขาย" ครั้งที่ 8
ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 1

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3751486/B3751486.html

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 2

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3775489/B3775489.html

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 3

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3779620/B3779620.html

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 4

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3789790/B3789790.html


ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 5

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3801106/B3801106.html


ข่าวจาก....คลับนักขาย ครั้งที่ 6

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3817463/B3817463.html


ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 7

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3832768/B3832768.html


ประธานคลับนักขาย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 2 พ.ย. 48 13:08:22 ]


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 1

ประกาศ

"คลับนักขาย Meeting ครั้งที่ 2"

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2548
เวลา 13.30 น - 16.30 น

ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
523 ถนนมหาพฤฒาราม สี่พระยา
กรุงเทพ

ในหัวข้อ.................................."วาจาพาขายเก่ง (Sales Talk Technique)โดย อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
นักพูดมือหนึ่งของเมืองไทย

ประธานคลับนักขาย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 2 พ.ย. 48 13:14:09 ]


ความคิดเห็นที่ 2

สมาชิกกิตติมศักดิ์ "คลับนักขาย"

1. อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 001
2. อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์สมาชิกสามัญ "คลับนักขาย"

สมาชิกหมายเลข 001 คุณ ลุงแอ็ด
สมาชิกหมายเลข 002 คุณ Anex
สมาชิกหมายเลข 003 คุณ เรียมเจ้าขา
สมาชิกหมายเลข 004 คุณ Mafeung
สมาชิกหมายเลข 005 คุณ เท้าชี้ฟ้า
สมาชิกหมายเลข 006 คุณ Khunyigyui
สมาชิกหมายเลข 007 คุณ เขย่า…โลก
สมาชิกหมายเลข 008 คุณ Dump_66
สมาชิกหมายเลข 009 คุณ อาจารย์โช๊ะ
สมาชิกหมายเลข 010 คุณ ส้มจี๊ด
สมาชิกหมายเลข 011 คุณ Daffodil
สมาชิกหมายเลข 012 คุณ น้อง(ของ)หมา
สมาชิกหมายเลข 013 คุณ ลุงเพนกวิน
สมาชิกหมายเลข 014 คุณ แม่มดน้อย…ร้อยลีลา
สมาชิกหมายเลข 015 คุณ YUTKMIT
สมาชิกหมายเลข 016 คุณ NUT
สมาชิกหมายเลข 017 คุณ คนชื่อถัง
สมาชิกหมายเลข 018 คุณ minaE
สมาชิกหมายเลข 019 คุณ พิพัฒน์
สมาชิกหมายเลข 020 คุณ ชงเข้ม
สมาชิกหมายเลข 021 คุณ ICHIKO
สมาชิกหมายเลข 022 คุณ pookie22
สมาชิกหมายเลข 023 คุณ ผักบุ้งนา
สมาชิกหมายเลข 024 คุณ Backham3
สมาชิกหมายเลข 025 คุณ โนบิตะซัง
สมาชิกหมายเลข 026 คุณ JEABZA
สมาชิกหมายเลข 027 คุณ ลูกเป็ดสีดำ
สมาชิกหมายเลข 028 คุณ นายทิว
สมาชิกหมายเลข 029 คุณ boyote
สมาชิกหมายเลข 030 คุณ WBJ
สมาชิกหมายเลข 031 คุณ PKT
สมาชิกหมายเลข 032 คุณ จามจุรี
สมาขิกหมายเลข 033 คุณ wsing
สมาชิกหมายเลข 034 คุณ Kityty
สมาชิกหมาบเลข 035 คุณ art_swu
สมาชิกหมาบเลข 036 คุณ tong ryu
สมาชิกหมายเลข 037 คุณ plawan131
สมาชิกหมาบเลข 038 คุณ น้องแหนมสุดสวย
สมาชิกหมายเลข 039 คุณ nana5104
สมาชิกหมายเลข 040 คุณ cool-rainy
สมาชิกหมายเลข 041 คุณ pukkhom
สมาชิกหมายเลข 042 คุณ Jimmy Walker
สมาชิกหมายเลข 043 คุณ Nulily
สมาชิกหมายเลข 044 คุณ Soh-Roh
สมาชิกหมายเลข 045 คุณ Foo!-Jung
สมาชิกหมาบเลข 046 คุณ น้องโอ มือใหม่
สมาชิกหมายเลข 047 คุณ เปลือกมังคุดสีสด
สมาชิกหมายเลข 048 คุณ sriphat
สมาชิกหมายเลข 049 คุณ สื่อสาวพราวเสน่ห์
สมาชิกหมายเลข 050 คุณ mheetik
สมาชิกหมายเลข 051 คุณ Marketing Man


สมาชิกสมทบ "คลับนักขาย"

1. คุณ Outstanding สมาชิกสมทบ 001
2. คุณ Sundaygirl สมาชิกสมทบ 002
3. คุณ ว่าที่ ดีอาร์ สมาชิกสมทบ 003
4. คุณ สาวน้อยร้อยแปด สมาชิกสมทบ 004
5. คุณ ฤทธิรัตน์ สมาชิกสมทบ 005
6. คุณ ซาลาเปากรอบ สมาชิกสมทบ 006
7. คุณ อาจารย์ติ๊ก สมาชิกสมทบ 007
8. คุณ Kero man สมาชิกสมทบ 008
9. คุณ ยี่หวา สมาชิกสมทบ 009

หมายเหตุ : ใบสมัครที่ถึงมือลุงแอ็ด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548


กรุณาตรวจดูรายชื่อ ตัวสะกดให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยครับ
……….ยังสมัครมาได้เรื่อยๆ นะครับ
ไม่เกี่ยวว่าใครสะดวกจะไป Meeting ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 หรือไม่ก็ตาม

"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 2 พ.ย. 48 13:17:33 ]


ความคิดเห็นที่ 3

ประกาศเนื่องจาก "คลับนักขาย" อยากมี LOGO ไว้ใช้เพื่อ

ประดับเกียรติยศและเป็นเครื่องหมายของคลับจึงใคร่ของความร่วมมือ จากสมาชิกคลับนักขายทั้งหลาย

และผู้ที่มีฝีมือในการออกแบบ โปรดส่ง LOGO หรือเครื่องหมาย

ที่จะใช้ประจำคลับ อันบ่งบอกถึง นักขาย คุณสมบัติของ

นักขายที่มีความจริงใจ เป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรม ฯลฯ

........................................................................

เมื่อได้ความเห็น หรือรูปแบบพอสมควรแล้ว ลุงแอ็ดก็จะ

แต่งตั้งกรรมการ ขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่าของท่านได จะได้

รับการตัดสินให้ใช้ประจำคลับต่อไป

และจะมีรางวัลให้ด้วย แต่ยังไม่บอกว่า

จะให้อะไร (เพราะยังไม่รู้เหมือนกัน)ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ประธานคลับนักขาย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 2 พ.ย. 48 13:20:14 ]


ความคิดเห็นที่ 4

ประสบการณ์จาก "นักขาย"เนื่องจาก "คลับนักขาย" ตั้งขึ้นมา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็น เพื่อได้พบปะสังสรรค์กัน และเมื่อมีข่าวสารทาง Internetดังนั้น "ลุงแอ็ด" จึงเห็นเป็นการสมควร ที่จะให้สมาชิกคลับนักขายทุกท่าน
ที่มีประสบการณ์ในการขาย ได้เล่าประสบการณ์ในการขายที่มีอยู่มากมาย
ของชีวิตการขายในประจำวันของทุกท่าน เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกด้วยกัน
ใน "ข่าวจาก.....คลับนักขาย" นี้
ประสบการณ์ของท่าน อาจจะเป็นบทเรียนของเพื่อนนักขายด้วยกัน ซึ่งบางทีกว่า
จะได้พบประสบมา ก็ต้องลงทุน ลงแรงแรมนับปีประสบการณ์ของท่าน อาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่น ซึ่งหาไม่ได้ด้วยการซื้อหา
ไม่ว่าด้วยราคาเท่าใดก็ตาม
ดังนั้น โปรดเขียนประสบการณ์ของท่าน ไม่ว่าจะผิด หรือถูก ขายได้ หรือขายไม่ได้
ไม่ว่าจะโศกเศร้าหรือลิงโลด
ไม่ว่ามันจะเคล้าด้วยน้ำตา หรือรอยยิ้ม

โปรดเขียนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ครับ ด้วยความยาวพอสมควร
(ขนาด A4 สักหน้าหนึ่งจะดีไหม)

แล้วคอยติดตามนะครับ.....ว่าเราจะได้อ่านของใครเป็นท่านแรก........................................................


"ประธานคลับนักขาย"
คลับนักขาย 001

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 2 พ.ย. 48 13:22:05 ]


ความคิดเห็นที่ 5

พักที่นี่ก่อน

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 2 พ.ย. 48 13:26:01 ]


ความคิดเห็นที่ 6

บทสรุปจากสัมมนาครั้งที่ 1 ของ คลับนักขาย (อ.ไพบูลย์ สำราญภูติ)

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3811673/B3811673.html

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 2 พ.ย. 48 13:34:27 ]


ความคิดเห็นที่ 7

ตัวอย่าง.......ประสบการณ์จากนักขายผมนี่แหละ…มืออาชีพ…ตัวจริง “ขายตัว…….ครั้งที่สอง”

วันรุ่งขึ้น ลุงใส่สูทตัวงาม เดินทางไปพบคุณสุเมธารัตน์ ซึ่งเป็นลูกน้องเก่าที่ยิบอินซอย ซึ่งตอนนี้ลาออกไปอยู่ที่แบงค์ชาติ ที่ร้านเบเกอรี่แห่งซึ่งขายอาหารเวียดนามด้วย อยู่บนถนนสีลม ใกล้ๆ กับบริษัท ซัมมิท อินดัสเตรียล จำกัด


ในที่นั้น ลุงได้พบกับคุณวิชิต อมรวิรัตนสกุล (เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนเป็น…..ญาณอมร) ซึ่งลุงได้เลยยินชื่อเขามานานแล้ว เพราะเป็นลูกศิษย์มือหนึ่งของดร.นิยม อยู่ที่ NSO เก่า แล้วลาออกมาทำงานที่ซัมมิท อินดัสเตรียล ซึ่ง ดร.นิยมเคย Recommend ให้ทางยิบอินซอยรับไว้ แต่ทางยิบอินซอยยังไม่ทันพิจารณา เขาก็ลาออกเสียก่อน


อีกท่านหนึ่ง เป็นผู้หญิง ท่าทางคล่องแคล่ว ยิ้มแย้มแจ่มใส เห็นปั๊บเดียวก็รู้ว่าเป็น “คนทำงาน” แบบถึงไหนถึงกันคนหนึ่ง เธอ คือ “คุณนงลักษณ์ หวังศิริรุ่งเรื่อง”


เราได้คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เป็นเวลานาน ลุงจึงได้ความรู้ว่า บริษัท ซัมมิท อินดัสเตรียล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ที่ ซี. เจ. ฮวง ถือหุ้นใหญ่อยู่ ในอดีตได้เคยใช้ IBM มาเพื่อคำนวณประมาณการกลั่นน้ำมันมาก่อน แต่พอ Univac เข้ามาหาตลาดที่เมืองไทย ก็ไป Approach ให้ ซี. เจ. ฮวง หันมาใช้ Univac แทน IBM เพราะเป็นเครื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานทางด้านการคำนวณมากกว่า

หลังจากที่ ซี.เจ. ฮวง ตัดสินใจเปลี่ยนจาก IBM มาเป็น Univac แล้ว นิสัยของพ่อค้า ก็เลยเจรจาต่อรองขอเป็นเอเย่นต์ เพื่อจัดจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ของ Univac แต่ผู้เดียวในเมืองไทย เพื่อจะได้ซื้อของที่นำมาใช้เองในราคาพิเศษ และถือโอกาส จำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ในเมืองไทยที่มีแนวโน้มทางด้านการตลาดว่าดีขึ้นเรื่อยๆ เสียเลย


ในขณะนั้น ในเมืองไทย มีผู้แทนจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์อยู่ไม่กี่ราย ส่วนใหญ่จะเป็น “ผู้แทนจำหน่าย หรือ Distributor” หรือผู้ที่ซื้อขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำหน่ายมามาจากเมืองนอกหรือ จากบริษัทผู้ผลิต แล้วก็เอามาให้เช่า หรือขาย ให้แก่ลูกค้าในเมืองไทย โดยการลงทุนเองทั้งหมด ดังนั้น ผู้แทนจำหน่ายแต่ละราย จะต้องเป็นผู้ที่มีเงินทุนสูง มีสายป่านยาว กล้าลงทุน กล้าจ้างบุคลากรที่มีราคาแพง และมีคุณภาพด้วยกันทั้งนั้น


การซื้อขาย การเช่าคอมพิวเตอร์ของหน่วยราชการและเอกชนก็ยังอยู่ในวงจำกัด คงจะไม่เกิน 50 รายในเมืองไทย ประชาชนยังไม่มีใครรู้จักคอมพิวเตอร์กันสักเท่าไหร่ เพราะเป็นสินค้าเฉพาะกิจ คนที่ไม่จำเป็น เขาไม่ลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เล่นที่บ้านกันหรอก เพราะเป็นชนิด “เมนเฟรม” ทั้งสิ้น ราคาก็ 10 –20 ล้านบาทขึ้นไปจนถึงนับ ร้อยๆ ล้านบาท


ดังนั้น ในวันนั้น เราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และคุยกันเรื่องการจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป ลุงนั้น ตั้งใจที่จะไปคุยเพื่อจะได้ทราบข่าวเพื่อนร่วมอาชีพอีกรายหนึ่ง ซึ่งอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ส่วนคุณนงลักษณ์กับคุณวิชิตนั้น เขารู้จักลุงเป็นอย่างดี เพราะตอนที่ลุงขายให้ธนาคารกสิกรไทย ได้ หนังสือพิมพ์ก็ข่าวกันครึกโครม และสมัยที่ยิบอินซอย แถลงข่าวเปิดตัว ระบบ “เบอร์โร่ส์” ใหม่ๆ ลุงก็เป็นที่หอมหวลในฐานะที่เป็นมือใหม่ในวงการยิ่งนัก

จนกระทั่ง คุณนงลักษณ์เป็นผู้เอ่ยขึ้นมาว่า………………..


“คุณอมรคะ…..ที่เรียนเชิญคุณอมรมาคุยในวันนี้ เพราะบริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ซัมมิท ได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่อง Univac โดยตรง และในปัจจุบัน บริษัทซึ่งมีคุณกำธร ทองอุไร เป็นกรรมการผู้จัดการอยู่ ก็ได้ลาออก…..บริษัทจึงได้ลงโฆษณารับ GM คนใหม่………………………………..”


คุณนงลักษณ์ หยุดถอนหายใจนิดหนึ่งแล้วพูดต่อว่า


“เราทราบว่าคุณอมร มีความสามารถที่จะเป็น GM ของเราได้ และตั้งแต่ลงโฆษณาไปก็ไม่มีใครมาสมัครเลย คุณอมรจะสนใจไหมคะ……ถ้าบริษัทจะเรียนเชิญคุณอมรให้มาเป็น GM ของบริษัท….”


………………………………………………………………


ในวินาทีนั้น มันทำให้ลุงนึกถึงวันแรกที่เข้าไปสมัครงานที่บริษัท ยิบอินซอย หลังจากที่จบจากโรงเรียนพณิชยการพระนครใหม่ๆ ในปี 2507

“เฮียครับ……..ผมมาสมัครงานครับ”

“สมัครตำแหน่งอะไรวะ….” เฮียตัวอ้วนๆ เงยหน้าขึ้นถาม

“ตำแหน่งพนักงานงานขายครับ…..” ลุงตอบ

“มีประสบการณ์มาบ้างหรือเปล่า”

“มีครับ……ผมเคยฝึกขายดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ที่
สหกรณ์โรงเรียนครับ….” ลุงตอบไปอย่างนั้นเอง เพราะถ้าบอกว่า ไม่มีประสบการณ์ ใครเขาจะให้งานทำ

“ฮะ…ฮะ…..” เฮียหัวเราะ….

“ประสบการณ์แค่นี้เองละหรือ….”

“เอ็งรู้หรือเปล่าว่า…ที่นี่ขายอะไร”……เฮียถาม

“ไม่ทราบครับ….”

“ที่นี่เราขายอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยที่สุด รู้จักไหม
“เครื่องบวกเลข” นะ…..ราคาเครื่องละ 6,000.- บาทเชียวนะ
คนไม่มีประสบการณ์ขายไม่ได้หรอก…..ไป…กลับไปหาประสบการณ์ ไปขายดินสอ ปากกา ยางลบสักสองสามปี
แล้วค่อยมาสมัครใหม่……ไปได้แล้ว”


……………………………………………………………..


นั้นคือเมื่อปี 2507 ที่ลุงพยายามหาทาง “ขายตัวเอง” ให้เฮียแกตกลงรับลุงเข้าทำงานจนได้และได้ต่อสู้ เผชิญทุกข์ ผจญสุข ต่อสู้ อยู่ใน “ยิบอินซอย” ตั้งแต่เป็นพนักงานขายฝึกหัด เลื่อนขึ้นมาเป็นพนักงานขาย โดนลูกค้าโกง จนหมดกำลังใจทำงาน เกือบหนีไปเป็นชาวเรือตังเกที่อำเภอกันตัง จนกระทั่งบริษัทฯให้โอกาสอีกครั้ง ตามจับลูกค้าจอมโกงมาเข้าคุกจนไถ่ตัวจากการใช้หนี้ให้บริษัทจนได้


จนเติบโตภายใต้การอุปถัมภ์ค้ำชูของบริษัท ยินยินซอย จนขึ้นมาขายเครื่องจักรลงบัญชี ได้คอมมิชชั่นเดือนละ 3 –4 หมื่นบาท จนบริษัทเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจำหน่ายแบบ “ดำดิน” หรือไม่มีใครรู้เรื่องเลย จนกว่าเราจะได้ออเดอร์แล้ว นั่นแหละจึงประกาศตัวเป็นผู้แทนจำหน่ายที่แท้จริง


จากนักขายธรรมดา ก็ได้มารั้งตำแหน่งผู้จัดการแผนก “เบอร์โร่ส์” และได้เลื่อนเป็น “รองกรรมการผู้จัดการ” บริษัท ศูนย์คอมพิวเตอร์ประเทศไทย จำกัด…….จากเงินเดือนที่เริ่มต้นเพียง 650.- บาทจนเป็นหลายหมื่นบาทในเวลานี้ และบัดนี้ ใช้เวลาเป็นเวลาถึง 14 ปีเต็ม

…….ถ้าหาก “เราจะขายตัวอีกครั้ง เป็นครั้งที่สอง….หลังจากที่มีประสบการณ์ 14 ปี….ในตำแหน่ง GM …..อยากรู้นักว่า จะได้เงินเดือนสักกี่บาท”


……………………………………………………………..


จนเสียงคุณสุเมธารัตน์ก็เอ่ยขึ้นทำลายความเงียบว่า

“ว่าไง…คุณอมร ที่คุณนงลักษณ์เขาพูด น่าสนใจไหม”

จึงปลุกให้ลุงตื่นขึ้นจากภวังค์ และความคิดที่หวลกลับไปเมื่ออายุ 19 ปี

“สนใจครับ…..” ลุงตัดสินใจบอกคุณนงลักษณ์ไปด้วยความอยากรู้จริงๆ ว่า เขาจะรับเราหรือไม่ จะได้เงินเดือนสักเท่าไหร่ จะได้อะไรบ้าง เพราะเกิดมา ก็ไม่เคยสมัครงานในตำแหน่ง GM สักที

“แต่…ผมขอเรียนก่อนว่า …..ผมไม่มีปริญญานะครับ…….”


ลุงไม่รู้จะอธิบายอย่างไรได้ถูก ก็ตั้งแต่จบพาณิชย ซึ่งวุฒิขณะนั้นคือ “อาชีวะศึกษาชั้นสูง” ลุงก็เอาแต่ทำงาน….งานทำ…..จนไม่ได้ไปเรียนต่อที่ไหนเลย

…..นี่มาสมัครงานในตำแหน่ง GM ต้องมาคุมคนที่ขายคอมพิวเตอร์ พวกนักวิชาการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะจบปริญญาตรี หรือปริญญาโทจากต่างประเทศ…….


“ไม่เป็นไรหรอก……คนของเราคนหนึ่ง ซึ่งเป็นจีเนียสทางคอมพิวเตอร์ แม้แต่ปริญญาเอกยังสู้ไม่ได้ คุณก็เอาไปทำงานกับคุณแล้ว….คุณวิชัย ไกรสิงขร….ไง…..จำได้ไหม”

มันทำให้ลุงนึกถึง “ไอ้แก้ว” จอมอัจฉริยะทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่ทำเอาฝรั่งจากเมืองนอกเกาศีรษะแบบไม่เข้าใจมาแล้วว่าทำได้อย่างไรตอนที่มันแพทดิส ที่มีปัญหาเรื่อง Operating System กลับเข้าที่อย่างเก่าจนสำเร็จ….ด้วยมือเพียงสองข้างและหนึ่งสมองเท่านั้น…..ใช่ ลุงเอาเขามาจากซัมมิทนี่เอง


“เอาละ….ถ้าคุณสนใจ ดิฉันจะนัดให้คุณสัมภาษณ์กับ ซี.เจ.ฮวง ซึ่งเป็นประธานของบริษัท นายใหญ่ของเรา เนื่องจากบริษัทต้องการผู้ที่เข้ามาบริหารงานด่วนมาก…..จึงเป็นไปได้ไหมที่คุณจะเจอกับ ซี. เจ. ภายในอาทิตย์นี้” คุณนงลักษณ์ถาม


ลุงหยิบสมุดไดอารี่ที่พกติดตัวอยู่เสมอขึ้นมาดู

“ถ้าเป็นไปได้….อาทิตย์นี้ผมว่างสองวัน คือวันพฤหัสที่ 22 หรือไม่ก็วันศุกร์ที่ 23 (มิถุนายน 2521) นี้……เอาวันไหนก็ได้ครับ……..”

“คะ…..แล้วดิฉันจะเรียนปรึกษากับ ซี.เจ. แล้วจะนัดเวลามาให้คุณอมรทราบ…….”


………………………………………………………………


ลุงลาจากออกมาจากที่นั่งคุยกันด้วยอารมณ์ที่บอกไม่ถูก

ใจหนึ่งก็เสียดาย……ไม่อยากจากยิบอินซอย ซึ่งอยู่มานาน และเป็นที่ที่มีพระคุณต่อลุงอย่างเหลือล้น

อีกใจหนึ่ง ก็คิดถึงอนาคตของตนเอง ว่า “ช่วงเวลา 14 ปี ลุยเคยออกไปอยู่โอลิมเปียเพียง 9 เดือนด้วยเหตุผลในด้านการบริหารเพราะยิบอินซอยสมัยนั้น กำลังเปลี่ยนนโยบายโดยเอาฝรั่งเข้ามาคุมคนไทยเกือบหมด แต่ก็ได้กลับมาทำงานที่ยิบอินซอยต่อ และไม่เคยไปสมัครงานที่ไหน การอยู่ที่เดียวนานๆ นี่มันก็มีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายเฉื่อยชาไปได้เหมือนกัน…………………”

“……หากเราจะอยู่ยิบอินซอยต่อ อนาคตของเราจะเป็นอย่างไร……เราคงไม่สามารถก้าวขึ้นในตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ”…ได้…..(ลุงคิดเล่นๆ ) เพราะเป็นบริษัทในครอบครัว…….แล้วขณะนี้เราก็ได้ไต่ขึ้นมาชนเพดานแล้ว …..ด้วยอายุเพียง 35 ปี……………………………………………….


แล้วจะไปทำอะไรต่อ…….อย่าหวังว่าจะไปลงทุนทำการค้าเอง เป็นนายของตนเอง…..เพราะ ตัวเองไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนายทุน…..เราเป็นเพียง “มืออาชีพ….ที่แท้จริง” เท่านั้น


“ตำแหน่ง GM ที่กำลังได้รับข้อเสนอ…..มันก็เหมือน “โอกาส” ที่หาไม่ได้ง่ายๆ นัก……โดยเฉพาะกับ “เด็กพาณิชย์” ที่ใครๆ เขาชอบเรียก หรือ “ไอ้คนไม่มีปริญญาอะไร…..”


เคยมีคนพูดดูถูกลุงว่า “ไอ้’มรหรือ….มันก็เก่งอยู่แต่ในยิบอินซอยละวะ….เพราะมันอยู่มานาน เลยจับเส้นผู้ใหญ่ได้เก่ง
ความจริงฝีมือนะ…ไม่เท่าไหร่หรอก”


ถ้าลุงได้งานที่ Univac คราวนี้ มันจะลบล้างคำพูดที่ดูถูกดูหมิ่นอันนี้เสียได้….เพราะลุงแทบจะไม่รู้จักใครเลยที่ซัมมิท เอาเป็นว่า “ไม่รู้จักเลย” จะดีกว่า เพราะกับคุณนงลักษณ์และคุณวิชิต ก็เพิ่งรู้จักกันเมื่อตะกี้นี่เอง


………………………………………………………………

เอาวะ…..ไหนๆ ก็ไหนๆ “ลุงเห็นจะต้องขายตัว…..อีกสักครั้ง ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ดูซิว่า เด็กไม่จบปริญญา….ขายครั้งแรกไม่มีประสบการณ์ ขายได้ในตำแหน่ง “พนักงานขายฝึกหัด” ได้ในราคา 650.-บาท …….. คราวนี้มีประสบการณ์ 14 ปี จะขายตัวในตำแหน่ง GM…….จะได้สักกี่บาท”

……และเวลาก็กระชั้นชิด…..นี่ลุงต้องเขียน Resume สมัครงานไปก่อน และนัดสำภาษณ์กับท่านประธานในวันพฤหัสหรือศุกร์นี้……..ลุงจะมีวิธี “ขายตัว” อย่างไร…….อย่าพลาด
เชียวนะครับ….ถึงนาทีระทึกใจอีกแล้ว…………………..


//lungadd.pantown.com/

“คลับนักขาย 001”

“ลุงแอ็ด”
แก้ไขเมื่อ 03 พ.ย. 48 09:07:22

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 2 พ.ย. 48 13:41:31 ]ความคิดเห็นที่ 8

"คลับนักขาย 030"

จากคุณ : wbj - [ 2 พ.ย. 48 16:55:20 ]


ความคิดเห็นที่ 9

เรียนลุงแอ๊ดที่เคารพ

ผม " เท้าชี้ฟ้า " ขออนุญาต ถอนตัวจากรายชื่อการไป meeting ครั้งที่สองครับ เนื่องจากติดประชุมที่ต่างจังหวัดครับ ไม่สามารถเข้าร่วมได้อย่างที่ตั้งใจ

จึงขอให้ลุงแอ๊ด ถอนชื่อผมออก เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นต่อไปครับ

ขอบคุณครับ

เท้าชี้ฟ้า สมาชิก 005

จากคุณ : เท้าชี้ฟ้า - [ 2 พ.ย. 48 21:17:28 A:61.91.219.40 X: TicketID:019312 ]


ความคิดเห็นที่ 10

"คลับนักขาย 045"

รายงานตัวครับ

ปล. ผมมีชื่ออยู่ในมีตติ้งครั้งที่ 2 ใช่มั้ยครับ...

อ่านๆๆดูแล้ว ตอนลุงขายตัวครั้งที่ 2 ผมยังไม่เกิดเลยนิครับ 555+

ลุงลงต่อเร็วๆๆน่ะครับ กำลังตื่นเต้นเลย.....


แก้ไขเมื่อ 02 พ.ย. 48 23:47:32

จากคุณ : Foo!-jung - [ 2 พ.ย. 48 23:17:12 ]ความคิดเห็นที่ 11

+++++++++++++++

รายชื่อผู้เข้าร่วม Meeting ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2548 ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

(ผู้ใดที่มีรายชื่อ หากต้องการถอนตัว ขอให้รีบแจ้งลุงแอ็ดโดยด่วน เพื่อจะได้ให้สิทธิผู้อื่นต่อไป)

1. คุณ คนชื่อถัง สมาชิกคลับนักขาย 017
2. คุณ Mafeung สมาชิกคลับนักขาย 004
3. คุณ JarmJuree สมาชิกคลับนักขาย 032
4. คุณ ฤทธิรัตน์ สมาชิกสมทบ 005
5. คุณ PKT สมาชิกคลับนักขาย 031
6. คุณ Khunyingyui สมาชิกคลับนักขาย 006
7. คุณ Boyote สมาชิกคลับนักขาย 029
8. คุณ Nulily สมาชิกคลับนักขาย 043
9. คุณ tong ryu สมาชิกคลับนักขาย 036
10.คุณ Foo!-jung สมาชิกคลับนักขาย 045
11.คุณ Jimmy Walker สมาชิกคลับนักขาย 042
12.คุณ นายทิว สมาชิกคลับนักขาย 028
13.คุณ mheetik สมาชิกคลับนักขาย 050
14.คุณ สือสาวพราวเสน่ห์ สมาชิกคลับนักขาย 049
15.คุณ น้องแหนมสุดสวย สมาชิกคลับนักขาย 038
16.คุณ น้องโอ มือใหม่ สมาชิกคลับนักขาย 046
17.................................................
18................................................
19................................................
20................................................
21................................................
22................................................
23................................................
24................................................
25................................................

สำรอง

1 คุณ ว่าที่ ดีอาร์ สมาชิกสมทบ 003
2. คุณ anex สมาชิกคลับนักขาย 002
3. คุณ YUTKMIT สมาชิกคลับนักขาย 015
4. คุณ Jeabza สมาชิกคลับนักขาย 026
5. คุณ art_swu สมาชิกคลับนักขาย 035
6. คุณ wbj สมาชิกคลับนักขาย 030
7. คุณ น้อง(ของ)หมา สมาชิกคลับนักขาย 012
8. คุณ AjarnTik(pinkoptio) สมาชิกสมทบ 007
9. คุณ dump_66 สมาชิกคลับนักขาย 008
10.คุณ เขย่า(...โลก) สมาชิกคลับนักขาย 007
11.คุณ ยี่หวา สมาชิกสมทบ 009


+++++++++++++++++
แก้ไขเมื่อ 02 พ.ย. 48 23:21:05

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 2 พ.ย. 48 23:19:21 ]ความคิดเห็นที่ 12

ท่านที่จะดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบของคลับ หากมีโปรแกรม Winzip อยู่ในเครื่อง สามารถโหลดได้ที่นี่ค่ะ
//s11.yousendit.com/d.aspx?id=0GRJ2XEOSQ4SC3FPIV4X8HLG48

ถ้าไม่มีโปรแกรม Winzip รบกวนโหลดแยกทีละไฟล์นะคะ ตามนี้
1. ร่างระเบียบ //s11.yousendit.com/d.aspx?id=2U1P7SHXP06AB1989ICC16NEYK
2. ใบสมัคร //s11.yousendit.com/d.aspx?id=3HO9C22OJP30G0CBYE35IML23S

เมื่อจะส่งใบสมัครกลับมา ก็ส่งแต่เพียงไฟล์ register.doc มาค่ะ เพื่อลดปริมาณข้อมูลส่งกลับค่ะ


+++++++++++++

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 2 พ.ย. 48 23:23:12 ]


ความคิดเห็นที่ 13

ลุงแอ๊ดนี่น่ารักจริงๆ

จากคุณ : =[ชงเข้ม]= - [ 3 พ.ย. 48 08:08:43 ]


ความคิดเห็นที่ 14

ตึกสีลม เห็นป้ายชื่อ UNIVC ซึ่งขณะนี้เป็นที่ตั้งของบริษัท เซ็นทรัล สีลม ถนนสีลม

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 3 พ.ย. 48 09:22:13 ]


ความคิดเห็นที่ 15

อีกภาพหนึ่งเมื่อปี 2521 อาคารสีลม ที่ตั้งของ บริษัท ซัมมิท อินดัสเตรียร, ซัมมิท ออย์, และ ซัมมิท คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย ระบบ คอมพิวเตอร์
UNIVAC ในประเทศไทย

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 3 พ.ย. 48 09:26:43 ]


ความคิดเห็นที่ 16

ขอบคุณ ครับ คุณ "เท้าชี้ฟ้า"

ที่แจ้งไปให้ทราบ ลุงจะได้จัดสรรที่ให้ผู้ที่สนใจรายอื่นต่อไป


"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 3 พ.ย. 48 09:35:39 ]


ความคิดเห็นที่ 17

คุณ Foo!-jung ครับ


รีบๆ เกิดซีครับ จะได้ดูว่าลุง "ขายตัว....เป็นครั้งที่สอง"

ได้อย่างไร


"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 3 พ.ย. 48 09:40:45 ]


ความคิดเห็นที่ 18

ปรัชญานักขาย

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 3 พ.ย. 48 12:30:30 ]


ความคิดเห็นที่ 19

หนังสือแนะนำ 1 สำหรับนักขาย

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 3 พ.ย. 48 14:03:01 ]


ความคิดเห็นที่ 20

"นักขายมืออาชีพ"


นักขายมืออาชีพ ตอนที่ 34 การแนะนำต่อเนื่องE = ENDLESS Chainไม่ใช่ชื่อเพลง ENDLESS Love ที่โด่งดังในอดีตนะครับ แต่เป็นวิธีการหาลูกค้าอีกวิธีหนึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดระยะเวลาขึ้นระยะหนึ่ง เช่น หนึ่งสัปดาห์ หรือ สิบวัน หรือ 2 อาทิตย์ เพื่อที่จะให้เซลส์แมน ใช้เวลาในระยะนี้ในการแข่งขันโดยทำ “โซ่ไม่มีปลาย หรือ Endless Chain หรือ การแนะนำต่อเนื่อง”ทำอย่างไร………………………………………………..วิธีการก็คือ “กำหนดให้พนักงานขายทุกคน ซึ่งอยู่ในแต่ละทีม แข่งขันกันหาลูกค้า คือเดินเข้าไปหาลูกค้ารายแรก เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตาม เราต้องพยายามให้เขาแนะนำ ลูกค้ารายที่สองให้เราให้จงได้ เมื่อได้รายชื่อลูกค้ารายที่สองแล้ว ก็เข้าพบ จะขายได้หรือไม่ก็ตาม พยายามให้เขาแนะนำให้เราไปขายลูกค้ารายที่สามให้จงได้…….และทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าโซ่จะขาด…..”

หมายความว่า ……สมมุติว่าว่าถึงลูกค้ารายที่ 10 ที่เราต้องการจะให้เขาแนะนำให้เราไปหาบุคคลที่พอจะเป็นลูกค้า…แล้วเขาไม่แนะนำให้….หรือ ติดขัดไม่ว่าประการใดประการหนึ่ง “คุณก็สามารถทำ “โซ่” ที่คล้องเกี่ยวกันเป็นโซ่ได้เพียง 10 ข้อเท่านั้น”

พอครบกำหนดเวลา ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอาทิตย์ หรือ 10 วัน หรือ 2 อาทิตย์ ก็ให้เซลส์แมนทั้งหลายเอามาประกวดกันว่าใครทำโซ่ได้ยาวที่สุด
บางคนอาจจะทำได้ 2 –3 ข้อแล้วก็ขาด บางคนเก่ง พยายามใช้ฝีมือทำโซ่ได้ถึง 15 ข้อ ก็ขาด……แต่บางคน ทำโซ่ที่ลูกค้าแนะนำให้ ได้ถึง 35 ข้อจึงจะขาด……ทางบริษัทก็จะให้รางวัล……ส่วนใหญ่ที่มีการประกวดกัน ก็จะให้เป็น “ทอง”

ทำได้กี่รายก็ให้ทองคำเท่านั้นข้อ ถามว่าบางคนได้ 2 –3 ข้อจะเอาไปทำอะไร ก็จะเก็บสะสมไว้ พอบริษัทจัดโปรแกรมการแข่งขันใหม่ ก็จะพยายามทำโซ่ให้ได้ข้อมากขึ้น จนในที่สุด ถ้าพยายามจริงๆ ก็จะได้สร้อยมาคล้องคอฟรีๆ สบายไป
ถามว่าโปรแกรมนี้มีประโยชน์อย่างไร……………………
ก็เป็นประโยชน์ทำให้บริษัทหากลวิธีใหม่ๆ ในการกระตุ้นให้พนักงานขาย มีการหาลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา โดยใช้วิธีการจากแนะนำจากลูกค้ารายเก่า ซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับพนักงานขายที่มีความชำนาญในการเจรจา ขอให้ลูกค้าแนะนำ

บางคนที่ ขอคนให้เขาแนะนำไม่ได้ หรือกล้าๆ กลัวๆ หรือปอดแหก เวลาแข่งขันโปรแกรมนี้กันที หัวอกมันจะระเบิด ด้วยเกรงว่าจะขายหน้าเพื่อนฝูง คนอื่นเขาทำโซ่ได้กัน 20 –30 ข้อ แต่ตัวเองได้ 3 ข้อก็ตกม้าตายเสียแล้ว ก็เป็นการเสียหน้าเป็นอย่างมาก

ตอนลุงเล่นโปรแกรมแข่นขันในการหาลูกค้าแบบโซ่ไม่มีปลายใหม่ๆ ก็ปอดแหก ไม่กล้าขอคำแนะนำจากลูกค้า เกรงใจเขาบ้างละ เขากำลังยุ่งบ้างละ บางทีไม่ได้จังหวะ มีคนอื่นเข้ามาแทรก เราก็ต้องขอตัวกลับ โซ่ก็เลยพลอยขาดไปเสีย ทั้งๆ ที่ตั้งใจไว้อย่างดี

แต่พอเล่นกันบ่อยๆ สามสี่เดือนครั้ง เราก็จะชำนาญขึ้นมาเอง รู้จักลูกล่อลูกชน หาลูกค้าที่แนะนำต่อเนื่องให้เราได้อย่างง่ายๆ มากขึ้น ทำให้เราฝึกฝนในการใช้วิธีพลิกแพลง
ต่างๆ นาๆ และใจกล้าขึ้นด้วย

ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่บริษัทได้รับก็คือ ทำให้บริษัทได้ลูกค้าใหม่ๆ ถึงเขาจะไม่ซื้อในวันนี้ แต่ก็เก็บรายชื่อไว้ติดตามได้ในภายหลัง และยังเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยตัวของพนักงานขายเองอย่างชาญฉลาดด้วย


เชื่อเถอะว่า ใครได้ผ่านการทดสอบ การแข่งขัน ENLESS Chain มาแล้ว จะต้องมีไหวพริบที่ดี มีความคล่องแคล่วในการขอให้ลูกค้าแนะนำได้อย่างมากมาย


ลุงเคยมีพนักงานขายคนหนึ่งมาพบที่ออฟฟิต เขาจะมาขายอะไรก็จำไม่ได้เสียแล้ว แต่ลุงไม่ได้ซื้อของเขาหรอก พอเขาจะลากลับ …..เขาก็เอา “นามบัตร” ใบหนึ่ง วางไว้ต่อหน้าลุง แล้วพูดว่า

“คุณอมรครับ ถึงผมจะขายให้คุณอมรไม่ได้ในวันนี้ก็ไม่เป็นไร แต่คุณอมรพอจะแนะนำให้ผมไปพบใครที่อาจจะสนใจโปรดักดิ์ที่ผมเสนอสักรายจะได้ไหมครับ”

ขณะที่เขาพูด เขาก็หยิบนามบัตรไปที่ว่า มาวางไว้ต่อหน้าของลุง
ลุงจึงหยิบขึ้นมาดู………………………………………..

มันเป็นนามบัตรขนาดเท่ากับนามบัตรธรรมดา พิมพ์ข้อความไว้เสร็จเรียบร้อยว่า

เรียน คุณ…………………….

ผมขอแนะนำนายขันทอง จันทร์รักษ์ ให้มาพบคุณ
เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจบางประการ

ลงชื่อ……………………………………………..
(……………………………………….)

ลุงเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีว่า เขากำลังเล่นแข่งขันเรื่อง “โซ่ไม่มีปลาย หรือการแนะนำลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”

ลุงจึงถามเขาว่า ใช่ไหม……เขาตอบว่า ใช่ สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ ใครหาลูกค้าแนะนำแบบต่อเนื่องได้มากที่สุด เขาก็จะได้สร้อยคอตามจำนวนข้อที่ลูกค้าแนะนำ
ลุงเลยถามเขาว่า ตอนนี้ได้มากี่ข้อแล้วละเขาตอบว่า
“ผมทำได้ 40 ข้อแล้วครับ…..โดยใช้นามบัตรนี้แหละครับ”
ลุงเลยเขียนในนามบัตรที่ว่า

"เรียน……..ไอ้เบ้ง…………."

แล้วก็ลงชื่อ อมร ถาวรมาศ ซึ่งไอ้เบ้งก็คือเพื่อนของลุง ซึ่งจบพณิชยการพระนครมาด้วยกัน

เขากราบขอบคุณลุง แล้วหยิบนามบัตรมาดู พอเขาเห็นว่าลุงเขียนว่า……..เรียน……ไอ้เบ้ง………

เขาก็ทำหน้ายิ้มๆ แล้วถามลุงต่อว่า

“ขอบพระคุณครับ ที่แนะนำ จะให้ผมไปพบคุณเบ้งนี้ได้ที่ไหนครับ……”

ลุงก็บอกว่า มันเป็นผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย อยู่ที่สาขาสะพานควาย
เขาก็ถามอีกคำหนึ่งว่า
ทานโทษ…..เป็นเพื่อนกันหรือครับ
ลุงก็ตอบว่า………ใช่

เท่านั้นแหละ เขาก็ขอตัวลากลับ

และตรงดิ่งไปหา “ไอ้เบ้ง” ทันที

ในสมัยก่อน การเข้าพบนายธนาคารแต่ละแห่งไม่ใช่ของง่าย นายธนาคาร หรือผู้จัดการธนาคาร จะใส่สูท นั่งอยู่ในห้องแอร์ มีเลขาคอยรับเรื่องต่างๆ ไม่เหมือนสมัยนี้ ที่ผู้จัดการธนาคารต้องออกนอกห้อง ออกนอกออฟฟิต วิ่งหาเงินฝากกันจ้าละหวั่น ทำตัวเหมือนเซลส์เราดีๆ นี่เอง

นายคนนั้น ก็ไปที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาสะพานความ พอเจอเลขาหน้าห้อง ก็ยื่นนามบัตรที่ลุงเขียนเพียงแต่คำว่า “ไอ้เบ้ง” ให้เท่านั้น ก็ผ่านด่านของเลขาฉลุยเข้าไปคุยกับผู้จัดการได้ทันที

เขาจะขายได้ หรือขายไม่ได้ก็ตาม พอตอนสุดท้ายก่อนที่เขาจะลากลับ เขาก็เอานามบัตรใบใหม่ ซึ่งเหมือนกับใบเดิมที่ลุงได้รับ แล้ว “ไอ้เบ้ง” ก็เซ็นชื่อแนะนำให้เขาไปพบเพื่อนรายอื่นๆ ต่อไป

นี่เป็นลูกเล่นของพนักงานขาย ซึ่งต่างคนต่างคิดขึ้นมาเอง ว่าจะใช้วิธีไหน ในการที่จะขอคำแนะนำจากลูกค้า โดยรบกวนลูกค้าให้น้อยที่สุด บางรายที่ขอคำแนะนำ แล้วเขาไม่แนะนำให้ ก็เพราะไปรบกวนเขามากเกินไป ถามว่าจะไปหาที่ไหน ทำอะไรอยู่ ชื่อจริงชื่ออะไร บางทีก็บอกให้เขาเขียนนามบัตรให้…..ซึ่งลูกค้าไม่อยากจะทำให้เท่าไหร่ เพราะเป็นการรบกวนเขามากจนเกินไป

แต่สำหรับนายขันทอง จันทร์รักษ์นั้น ของมันหมูอยู่แล้ว พอเขาพูดว่า “กรุณาช่วยแนะนำ……” ตาของลุงก็เหลือบไปเห็นในนามบัตรซึ่งเขียนไว้อย่างกระทัดรัด เพียงแต่เขียนชื่อเพื่อนลงไป และลงนามเท่านั้น ก็เป็นที่เรียบร้อย

ลุงได้โทรไปหาไอ้เบ้งว่า แล้วคุณเซ็นชื่อให้มันไปหรือเปล่า…..ไอ้เบ้งบอกว่า……ก็เซ็นให้ซิวะ……ทีเอ็งยังเซ็นแนะนำให้เขามาหาข้าเลย……ข้าเลยแนะนำให้เขาไปหาคนอื่นต่อไป…………………มันช่างง่ายดายเสียนี่กระไร

มิน่าเล่า เจ้าขันทองจึงสามารถทำได้ถึง 40 ข้อ ภายใน 5 วัน
ด้วยความฉลาดและวิธีการของตัวเขาเองแท้ๆ


จนบัดนี้เป็นเวลา เกือบ 40 ปีแล้ว ที่ลุงยังไม่เคยเห็นการแข่งขันแบบนี้อีกเลย ไม่ทราบมันศูนย์หายไปไหน แต่เข้าใจว่าบริษัทเขาคงไม่รู้กันมากกว่า ว่ามันเป็นวิธีหนึ่ง ซึ่งทำให้น่าสนุก น่าท้าทาย ตื่นเต้น และเป็นการแสดงไหวพริบของพนักงานขายไปในตัวใครจะเอามาใช้ใหม่ก็ได้นะครับ……ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ครับผม


//lungadd.pantown.com/

“คลับนักขาย 001”
โปรดทราบ.....ต่อไปนี้ลุงแอ็ดจะมา Post "นักขายมืออาชีพ" เป็นคอลั่มน์หนึ่งของ "ข่าว.....จากคลับนักขาย" นี้ทุกวันพุธครับ
แก้ไขเมื่อ 03 พ.ย. 48 14:22:03

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 3 พ.ย. 48 14:20:17 ]ความคิดเห็นที่ 21

พร้อมแล้วครับลุงครับ....รอตอนสองอยู่ครับ

ปล. ลุงครับ ผมขออนุญาตปริ๊นท์ งานเขียนของลุง และทำเป็นรูปเล่มส่วนตัว และเก็บไว้ที่บริษัทจะได้มั้ยครับลุงครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับลุง

จากคุณ : Foo!-jung - [ 3 พ.ย. 48 23:03:22 ]


ความคิดเห็นที่ 22

เข้ามาเชียร์ ...

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ 4 พ.ย. 48 10:03:28 ]


ความคิดเห็นที่ 23

ขอนำไปใช้บ้างนะครับ แค่อ่านยังสนุกเลย ขอบคุณที่มีคำแนะนำดีๆ เข้ามาตลอดครับ

ปล. ลุงแอ็ดครับ ผมว่าเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นบรรยากาศในการทำงานแบบนี้น่าจะมีเป็นซีรีย์เลยนะครับ จะติดตามอ่านครับ

จากคุณ : น้องโอ มือใหม่ - [ 6 พ.ย. 48 13:03:16 ]


ความคิดเห็นที่ 24

เข้ามาอ่านจ้าลุงแอ็ด

จากคุณ : Jeabza - [ 7 พ.ย. 48 00:28:38 ]


ความคิดเห็นที่ 25

คุณ Foo!-jung ครับ

เชิญตามสบายเลยครับ.........

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 7 พ.ย. 48 14:14:14 ]


ความคิดเห็นที่ 26

คุณสาวน้อยร้อยแปดครับ

สมาชิกโหลดใบสมัครไม่ได้อีกแล้วครับ

กรุณาช่วยจัดการหน่อย


ขอบคุณครับ

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 7 พ.ย. 48 14:19:30 ]


ความคิดเห็นที่ 27

“ ข้อคิด” สำหรับ นักขาย บทที่ 1


มองโลกในแง่ดี


หากมีใครสักคน มาเสนอขายของให้คุณด้วยท่าทีเซื่องซึม ใบหน้าอมทุกข์ แววตาบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจในสินค้าที่อยู่ในมือเขา คุณจะซื้อของจากคนนี้หรือไม่?


ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณเป็นคนขาย คุณจะแสดงท่าที สีหน้า และความเชื่อมั่นอย่างไรให้คนซื้อเกิดความประทับใจ“คลับนักขาย 001”

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 7 พ.ย. 48 21:18:02 ]


ความคิดเห็นที่ 28

จัดให้ค่า

+++++++++++++++++++

ท่านที่จะดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบของคลับ หากมีโปรแกรม Winzip อยู่ในเครื่อง สามารถโหลดได้ที่นี่ค่ะ
//s22.yousendit.com/d.aspx?id=30P1JI6NTMHRK35X2MJ6OHY8QI

ถ้าไม่มีโปรแกรม Winzip รบกวนโหลดแยกทีละไฟล์นะคะ ตามนี้
1. ร่างระเบียบ //s24.yousendit.com/d.aspx?id=2GP3XTP595I1N354A38YK23G3S
2. ใบสมัคร //s24.yousendit.com/d.aspx?id=08G5J0NU99C4H06D3IPDX5YFL6

เมื่อจะส่งใบสมัครกลับมา ก็ส่งแต่เพียงไฟล์ register.doc มาค่ะ เพื่อลดปริมาณข้อมูลส่งกลับค่ะ


+++++++++++++

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 8 พ.ย. 48 17:13:57 ]

 

Create Date : 14 พฤศจิกายน 2548    
Last Update : 14 พฤศจิกายน 2548 18:47:36 น.
Counter : 316 Pageviews.  

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 7

ข่าวจาก......"คลับนักขาย" ครั้งที่ 7
ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 1

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3751486/B3751486.html

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 2

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3775489/B3775489.html

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 3

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3779620/B3779620.html

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 4

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3789790/B3789790.html


ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 5

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3801106/B3801106.html


ข่าวจาก....คลับนักขาย ครั้งที่ 6

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3817463/B3817463.html

ประธานคลับนักขาย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 25 ต.ค. 48 21:03:38 ]


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 1

ประกาศ


"คลับนักขาย Meeting ครั้งที่ 2"

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2548
เวลา 13.30 น - 16.30 น

ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
523 ถนนมหาพฤฒาราม สี่พระยา
กรุงเทพ

ในหัวข้อ..................................

"วาจาพาขายเก่ง (Sales Talk Technique)

โดย อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
นักพูดมือหนึ่งของเมืองไทย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 25 ต.ค. 48 21:05:32 ]


ความคิดเห็นที่ 2

ด่วน.............................................................


จองที่นั่งได้ ณ บัดนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ที่เท่านั้น


โดยให้สิทธิผู้ที่จอง Meeting ครั้งที่ 1 ไว้ แต่ไม่ได้เข้าก่อน

หลังจากนั้น จึงให้ผู้ที่ไม่ได้เข้า Meeting ครั้งที่ 1 ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ "ที่มีหมายเลขที่สมาชิกแล้วเท่านั้น" เป็นผู้ได้สิทธิก่อน

ส่วนผู้ที่เข้า Meeting ครั้งที่ 1 มาก่อนแล้ว และผู้สมัครเข้ามาทีหลัง โปรดเข้าชื่อสำรองไว้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้สิทธิในการประชุมครั้งที่สอง

ค่าบำรุง "คลับนักขาย" เฉพาะผู้เข้า Meeting ครั้งละ 100.-บาท - รวมค่านำชา กาแฟ และอาหารว่างหมายเหตุ : สมาชิกที่มีสิทธิ์จองก่อน มีสิทธิ์จองได้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน นี้เท่านั้น เมื่อเลยวันที่ 14 ไปแล้ว หากสมาชิกใหม่ยังจองไม่เต็ม ลุงแอ็ดขอสิทธิ์ใส่ชื่อที่สำรองเข้าไปทันที ดังนั้น ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์จองทั้งสมาชิกใหม่ และสมาชิกที่เข้า Meeting ครั้งที่ 1 ไปแล้ว
รีบสำรองที่นั่งเข้ามาโดยด่วน
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 25 ต.ค. 48 21:06:35 ]


ความคิดเห็นที่ 3

สมาชิกกิตติมศักดิ์ "คลับนักขาย"

1. อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 001
2. อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์สมาชิกสามัญ "คลับนักขาย"

สมาชิกหมายเลข 001 คุณ ลุงแอ็ด
สมาชิกหมายเลข 002 คุณ Anex
สมาชิกหมายเลข 003 คุณ เรียมเจ้าขา
สมาชิกหมายเลข 004 คุณ Mafeung
สมาชิกหมายเลข 005 คุณ เท้าชี้ฟ้า
สมาชิกหมายเลข 006 คุณ Khunyigyui
สมาชิกหมายเลข 007 คุณ เขย่า…โลก
สมาชิกหมายเลข 008 คุณ Dump_66
สมาชิกหมายเลข 009 คุณ อาจารย์โช๊ะ
สมาชิกหมายเลข 010 คุณ ส้มจี๊ด
สมาชิกหมายเลข 011 คุณ Daffodil
สมาชิกหมายเลข 012 คุณ น้อง(ของ)หมา
สมาชิกหมายเลข 013 คุณ ลุงเพนกวิน
สมาชิกหมายเลข 014 คุณ แม่มดน้อย…ร้อยลีลา
สมาชิกหมายเลข 015 คุณ YUTKMIT
สมาชิกหมายเลข 016 คุณ NUT
สมาชิกหมายเลข 017 คุณ คนชื่อถัง
สมาชิกหมายเลข 018 คุณ minaE
สมาชิกหมายเลข 019 คุณ พิพัฒน์
สมาชิกหมายเลข 020 คุณ ชงเข้ม
สมาชิกหมายเลข 021 คุณ ICHIKO
สมาชิกหมายเลข 022 คุณ pookie22
สมาชิกหมายเลข 023 คุณ ผักบุ้งนา
สมาชิกหมายเลข 024 คุณ Backham3
สมาชิกหมายเลข 025 คุณ โนบิตะซัง
สมาชิกหมายเลข 026 คุณ JEABZA
สมาชิกหมายเลข 027 คุณ ลูกเป็ดสีดำ
สมาชิกหมายเลข 028 คุณ นายทิว
สมาชิกหมายเลข 029 คุณ boyote
สมาชิกหมายเลข 030 คุณ WBJ
สมาชิกหมายเลข 031 คุณ PKT
สมาชิกหมายเลข 032 คุณ จามจุรี
สมาขิกหมายเลข 033 คุณ wsing
สมาชิกหมายเลข 034 คุณ Kityty
สมาชิกหมาบเลข 035 คุณ art_swu
สมาชิกหมาบเลข 036 คุณ tong ryu
สมาชิกหมายเลข 037 คุณ plawan131
สมาชิกหมาบเลข 038 คุณ น้องแหนมสุดสวย
สมาชิกหมายเลข 039 คุณ nana5104
สมาชิกหมายเลข 040 คุณ cool-rainy
สมาชิกหมายเลข 041 คุณ pukkhom
สมาชิกหมายเลข 042 คุณ Jimmy Walker
สมาชิกหมายเลข 043 คุณ Nulily
สมาชิกหมายเลข 044 คุณ Soh-Roh
สมาชิกหมายเลข 045 คุณ Foo!-Jung
สมาชิกหมาบเลข 046 คุณ น้องโอ มือใหม่
สมาชิกหมายเลข 047 คุณ เปลือกมังคุดสีสด
สมาชิกหมายเลข 048 คุณ sriphat
สมาชิกหมายเลข 049 คุณ สื่อสาวพราวเสน่ห์
สมาชิกหมายเลข 050 คุณ mheetik
สมาชิกหมายเลข 051 คุณ Marketing Man


สมาชิกสมทบ "คลับนักขาย"

1. คุณ Outstanding สมาชิกสมทบ 001
2. คุณ Sundaygirl สมาชิกสมทบ 002
3. คุณ ว่าที่ ดีอาร์ สมาชิกสมทบ 003
4. คุณ สาวน้อยร้อยแปด สมาชิกสมทบ 004
5. คุณ ฤทธิรัตน์ สมาชิกสมทบ 005
6. คุณ ซาลาเปากรอบ สมาชิกสมทบ 006
7. คุณ อาจารย์ติ๊ก สมาชิกสมทบ 007
8. คุณ Kero man สมาชิกสมทบ 008
9. คุณ ยี่หวา สมาชิกสมทบ 009

หมายเหตุ : ใบสมัครที่ถึงมือลุงแอ็ด ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2548


กรุณาตรวจดูรายชื่อ ตัวสะกดให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยครับ
……….ยังสมัครมาได้เรื่อยๆ นะครับ
ไม่เกี่ยวว่าใครสะดวกจะไป Meeting ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 หรือไม่ก็ตาม

“คลับนักขาย 001”
แก้ไขเมื่อ 01 พ.ย. 48 21:25:20

แก้ไขเมื่อ 28 ต.ค. 48 18:13:16

แก้ไขเมื่อ 27 ต.ค. 48 20:24:36

แก้ไขเมื่อ 26 ต.ค. 48 18:42:33

แก้ไขเมื่อ 26 ต.ค. 48 09:30:39

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 25 ต.ค. 48 21:08:31 ]ความคิดเห็นที่ 4

คุณสาวน้อยร้อยแปด ครับ

คุณ Soh-Roh สมาชิกคลับนักขาย หมายเลข 044
ขอถอนตัวนะครับ เพราะติดธุระ กรุณา Update
ผู้ที่จองให้ใหม่ด้วยครับและกรุณา Update Down Load ใหม่ด้วยครับ


"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 25 ต.ค. 48 21:14:21 ]


ความคิดเห็นที่ 5

คุณว่าที่ ดีอาร์ ครับ


มีข่าวจากพันทิบไหมครับ เรื่องการจำหน่าย VCD
ลุงจะได้ขออนุญาตอาจารย์ทินวัฒน์ต่อไปคุณจุง ครับ

เรื่องที่ "คลับนักขาย" จะขอตั้งเป็น Sub ของห้องสีลม
มีข่าวคืบหน้าอย่างไรบ้างครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับ ที่กรุณาช่วยเหลือ

"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 25 ต.ค. 48 21:20:00 ]


ความคิดเห็นที่ 6

พักสายตา

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 25 ต.ค. 48 21:26:38 ]


ความคิดเห็นที่ 7

+++++++++++++++

รายชื่อผู้เข้าร่วม Meeting ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2548 ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

(ผู้ใดที่มีรายชื่อ หากต้องการถอนตัว ขอให้รีบแจ้งลุงแอ็ดโดยด่วน เพื่อจะได้ให้สิทธิผู้อื่นต่อไป)

1. คุณ คนชื่อถัง สมาชิกคลับนักขาย 017
2. คุณ Mafeung สมาชิกคลับนักขาย 004
3. คุณ JarmJuree สมาชิกคลับนักขาย 032
4. คุณ ฤทธิรัตน์ สมาชิกสมทบ 005
5. คุณ PKT สมาชิกคลับนักขาย 031
6. คุณ Khunyingyui สมาชิกคลับนักขาย 006
7. คุณ Boyote สมาชิกคลับนักขาย 029
8. คุณ Nulily สมาชิกคลับนักขาย 043
9. คุณ เท้าชี้ฟ้า สมาชิกคลับนักขาย 005
10.คุณ tong ryu สมาชิกคลับนักขาย 036
11.คุณ Foo!-jung สมาชิกคลับนักขาย 045
12.คุณ Jimmy Walker สมาชิกคลับนักขาย 042
13.คุณ นายทิว สมาชิกคลับนักขาย 028
14.คุณ mheetik สมาชิกคลับนักขาย 050
15.คุณ สือสาวพราวเสน่ห์ สมาชิกคลับนักขาย 049
16.คุณ น้องแหนมสุดสวย สมาชิกคลับนักขาย 038
17.คุณ น้องโอ มือใหม่ สมาชิกคลับนักขาย 046
18.................................................
19................................................
20................................................
21................................................
22................................................
23................................................
24................................................
25................................................

สำรอง

1 คุณ ว่าที่ ดีอาร์ สมาชิกสมทบ 003
2. คุณ anex สมาชิกคลับนักขาย 002
3. คุณ YUTKMIT สมาชิกคลับนักขาย 015
4. คุณ Jeabza สมาชิกคลับนักขาย 026
5. คุณ art_swu สมาชิกคลับนักขาย 035
6. คุณ wbj สมาชิกคลับนักขาย 030
7. คุณ น้อง(ของ)หมา สมาชิกคลับนักขาย 012
8. คุณ AjarnTik(pinkoptio) สมาชิกสมทบ 007
9. คุณ dump_66 สมาชิกคลับนักขาย 008
10.คุณ เขย่า(...โลก) สมาชิกคลับนักขาย 007
11.คุณ ยี่หวา สมาชิกสมทบ 009


+++++++++++++++++
แก้ไขเมื่อ 30 ต.ค. 48 23:49:52

แก้ไขเมื่อ 29 ต.ค. 48 18:23:19

แก้ไขเมื่อ 28 ต.ค. 48 22:26:36

แก้ไขเมื่อ 28 ต.ค. 48 17:51:31

แก้ไขเมื่อ 27 ต.ค. 48 23:01:54

แก้ไขเมื่อ 26 ต.ค. 48 19:20:07

แก้ไขเมื่อ 26 ต.ค. 48 10:54:59

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 25 ต.ค. 48 22:17:44 ]ความคิดเห็นที่ 8

ท่านที่จะดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบของคลับ หากมีโปรแกรม Winzip อยู่ในเครื่อง สามารถโหลดได้ที่นี่ค่ะ
//s25.yousendit.com/d.aspx?id=1J61H6P3O2UE536KIQFP21PXV1

ถ้าไม่มีโปรแกรม Winzip รบกวนโหลดแยกทีละไฟล์นะคะ ตามนี้
1. ร่างระเบียบ //s25.yousendit.com/d.aspx?id=2XV72CXPSB0NY17C0NXEUQT4K8
2. ใบสมัคร //s25.yousendit.com/d.aspx?id=21UFNB7YKWWO70SHP9F0BNW9LO

เมื่อจะส่งใบสมัครกลับมา ก็ส่งแต่เพียงไฟล์ register.doc มาค่ะ เพื่อลดปริมาณข้อมูลส่งกลับค่ะ


+++++++++++++
แก้ไขเมื่อ 25 ต.ค. 48 23:56:37

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 25 ต.ค. 48 22:18:11 ]ความคิดเห็นที่ 9

คุณสาวน้อยร้อยแปดขา คุณลุงแอ๊ดคะ หวาสมัครสมาชิกสมทบตั้งแต่แรกแล้วน้า ไม่ใช่สมาชิกสามัญ รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ ส่วนเรื่องสำรองที่นั่งขอบคุณค่ะ ถ้าว่างไปแน่นอน แล้วเจอกันนะคะ

จากคุณ : หวาค่ะ - [ 26 ต.ค. 48 08:51:31 A:210.203.186.186 X: TicketID:014558 ]


ความคิดเห็นที่ 10

คุณยี่หวา ครับ


ลุงแก้ให้ตามความประสงค์แล้วนะครับ


ของคุณได้สมาชิกสมทบ เลขที่ 009 ส่วนผู้ที่สมัครสมาชิกสามัญก็จะได้เลขที่ 038 ของคุณไป


คุณ สาวน้อยร้อยแปด ครับ......กรุณาแก้หมายเลขสมาชิกให้คุณหวาด้วยครับขอบคุณครับ

"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 26 ต.ค. 48 09:34:56 ]


ความคิดเห็นที่ 11

หมายเลขสมาชิกสวยๆนี่ เราเก็บไว้ประมูลได้มั้ยคะลุงแอ๊ด =P

จากคุณ : น้อง(ของ)หมา - [ 26 ต.ค. 48 10:33:14 ]


ความคิดเห็นที่ 12

... เข้ามาดู

จากคุณ : Mr. Fusion - [ 26 ต.ค. 48 15:03:32 ]


ความคิดเห็นที่ 13

ลุงแอ็ดคะ ยังไม่มี sriphat ในรายชื่อสมาชิกเลยค่ะ ส่งใบสมัครให้ลุงแอ็ดทาง e-mail ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาค่ะ ถ้ายังไงจะส่งให้อีกครั้งนะคะ

จากคุณ : sriphat - [ 26 ต.ค. 48 15:27:11 ]


ความคิดเห็นที่ 14

ส่งใบสมัครแล้วนะคะ

จากคุณ : สือสาวพราวเสน่ห์ - [ 26 ต.ค. 48 15:33:58 ]


ความคิดเห็นที่ 15

คุณ sriphat และคุณ สื่อสาวพราวเสน่ห์ ครับ

ได้รับใบสมัครของทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้วครับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "คลับนักขาย" ครับ

จะไม่จองที่สำหรับ Meeting ครั้งที่ 2 ไว้หรือครับ

เดี๋ยวที่จะเต็มเสียก่อนนะครับ"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 26 ต.ค. 48 18:46:35 ]


ความคิดเห็นที่ 16

คุณ น้อง(ของ)หมา ครับ

ลุงว่าอย่าเลยนะครับ เดี๋ยวคนเขาจะว่ามาหากิน

กับของเล็กๆ น้อยเหล่านี้ (ไว้หากินกับเรื่องใหญ่

ดีกว่า.....ใช้อะป่าว.....)


"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 26 ต.ค. 48 18:49:39 ]


ความคิดเห็นที่ 17

คุณ สาวน้อยร้อยแปด ครับ


คุณ mheetik สมาชิกหมายเลข 050


จอง.......1..........ที่ครับ

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 26 ต.ค. 48 18:52:38 ]


ความคิดเห็นที่ 18

อิอิ ลุงแอ๊ดก๊อ นู๋ย๊อเย่น ;-)

พอดีไปนึกถึง เวลาเค้าประมูลเลขทะเบียนรถสวยๆกัน ลุงแอ๊ดคิดดูดี๊~~~ ไอ้เจ้าแผ่นทะเบียนทำจากสังกะสี (หรืออะไรก็ไม่รู้) แผ่นบางๆ แค่มีตัวเลขจ๋วยๆ แค่เนี้ย บางแผ่นเป็นล้านนนนนน........อย่างนี้เค้าไม่เรียกค้ากำไรเกินควรได้งัยหว่า

จากคุณ : น้อง(ของ)หมา - [ 27 ต.ค. 48 10:00:01 ]


ความคิดเห็นที่ 19

ขอสมัครเป็นสมาชิกในคลับด้วยคน
ส่งใบสมัครไปแล้วนะค่ะ

ไม่ทราบว่าตอนนี้ Meeting คนเต็มรึยังค่ะ

จากคุณ : น้องแหนมสุดสวย - [ 27 ต.ค. 48 13:10:14 ]


ความคิดเห็นที่ 20

คุณ น้องแหนมสุดสวย ครับ

ความจริงเต็มแล้วนะครับ

แต่สมาชิกใหม่ มีสิทธิจองได้จนถึง

วันที่ 14 พฤศจิกายน..................

ตกลงคุณจะจองไว้สักที่ไหมครับปล. คุณได้หมายเลขสมาชิกคลับนักขายที่ 038 นะครับ
"คลับนักขาย 001"
แก้ไขเมื่อ 27 ต.ค. 48 20:34:44

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 27 ต.ค. 48 20:27:33 ]ความคิดเห็นที่ 21

คุณ สาวน้อยร้อยแปดครับ

กรุณาจองที่ให้คุณ สือสาวพราวเสน่ห์

สมาชิกคลับนักขาย หมายเลข 049

หนึ่งที่ครับ


"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 27 ต.ค. 48 20:33:24 ]


ความคิดเห็นที่ 22

พักอีกที

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 27 ต.ค. 48 20:37:27 ]


ความคิดเห็นที่ 23

แก้แล้วนะคะ ตาม คคห 7

รอคุณน้องแหนมฯ คอนเฟิร์มนะคะ เห็นถามเหมือนว่าจะไปด้วย
และยังรอคุณยี่หวาคอนเฟิร์มเช่นกัน ไม่ทราบว่าเคลียร์คิวได้หรือไม่
ที่จริงคุณยี่หวาได้สิทธิ์จองเข้าประชุมโดยไม่ต้องสำรองนะคะ
เพราะยังไม่เคยมาเข้าประชุมเมื่อครั้งที่หนึ่งค่ะ

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 27 ต.ค. 48 23:03:52 ]


ความคิดเห็นที่ 24

ความคิดเห็นที่ 5

คุณว่าที่ ดีอาร์ ครับ


มีข่าวจากพันทิบไหมครับ เรื่องการจำหน่าย VCD
ลุงจะได้ขออนุญาตอาจารย์ทินวัฒน์ต่อไป
----------------------------------------------------------

เรียน ลุงแอ๊ด ที่รัก

รอเสียงตอบจาก Pantip อยู่ครับ ...

รบกวน ลุงแอ๊ด ขออนุญาต อาจารย์ทินวัฒน์ ได้เลยครับ

แม้ว่า ในที่สุดหากทาง Pantip ไม่อนุญาต ...

ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่จะประชาสัมพันธ์ ครับ

No problem .... ลุยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยขอบคุณครับ


ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง ... อุปสรรค สวรรค์นั้น ส่งมาทดสอบ คนจริง ....

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ 28 ต.ค. 48 11:07:04 ]


ความคิดเห็นที่ 25

ขอบคุณครับ คุณว่าที่ ดีอาร์


งั้น....ลุงแอ็ดจะลองติดต่อ อ.ทินวัฒน์ดูนะครับ

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 28 ต.ค. 48 11:14:49 ]


ความคิดเห็นที่ 26

ประกาศเนื่องจาก "คลับนักขาย" อยากมี LOGO ไว้ใช้เพื่อ

ประดับเกียรติยศและเป็นเครื่องหมายของคลับจึงใคร่ของความร่วมมือ จากสมาชิกคลับนักขายทั้งหลาย

และผู้ที่มีฝีมือในการออกแบบ โปรดส่ง LOGO หรือเครื่องหมาย

ที่จะใช้ประจำคลับ อันบ่งบอกถึง นักขาย คุณสมบัติของ

นักขายที่มีความจริงใจ เป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรม ฯลฯ

........................................................................

เมื่อได้ความเห็น หรือรูปแบบพอสมควรแล้ว ลุงแอ็ดก็จะ

แต่งตั้งกรรมการ ขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่าของท่านได จะได้

รับการตัดสินให้ใช้ประจำคลับต่อไป

และจะมีรางวัลให้ด้วย แต่ยังไม่บอกว่า

จะให้อะไร (เพราะยังไม่รู้เหมือนกัน)ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ประธานคลับนักขาย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 28 ต.ค. 48 11:34:37 ]


ความคิดเห็นที่ 27

ประสบการณ์จาก "นักขาย"เนื่องจาก "คลับนักขาย" ตั้งขึ้นมา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็น เพื่อได้พบปะสังสรรค์กัน และเมื่อมีข่าวสารทาง Internetดังนั้น "ลุงแอ็ด" จึงเห็นเป็นการสมควร ที่จะให้สมาชิกคลับนักขายทุกท่าน
ที่มีประสบการณ์ในการขาย ได้เล่าประสบการณ์ในการขายที่มีอยู่มากมาย
ของชีวิตการขายในประจำวันของทุกท่าน เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกด้วยกัน
ใน "ข่าวจาก.....คลับนักขาย" นี้
ประสบการณ์ของท่าน อาจจะเป็นบทเรียนของเพื่อนนักขายด้วยกัน ซึ่งบางทีกว่า
จะได้พบประสบมา ก็ต้องลงทุน ลงแรงแรมนับปีประสบการณ์ของท่าน อาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่น ซึ่งหาไม่ได้ด้วยการซื้อหา
ไม่ว่าด้วยราคาเท่าใดก็ตาม
ดังนั้น โปรดเขียนประสบการณ์ของท่าน ไม่ว่าจะผิด หรือถูก ขายได้ หรือขายไม่ได้
ไม่ว่าจะโศกเศร้าหรือลิงโลด
ไม่ว่ามันจะเคล้าด้วยน้ำตา หรือรอยยิ้ม

โปรดเขียนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ครับ ด้วยความยาวพอสมควร
(ขนาด A4 สักหน้าหนึ่งจะดีไหม)

แล้วคอยติดตามนะครับ.....ว่าเราจะได้อ่านของใครเป็นท่านแรก........................................................


"ประธานคลับนักขาย"
คลับนักขาย 001

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 28 ต.ค. 48 11:57:52 ]


ความคิดเห็นที่ 28

ลุงแอ๊ดค่ะ กรุณาสำรองที่นั่งให้แหนม 1 ที่ด้วยนะค่ะ แต่ถ้าเต็มแล้วไม่เป็นไร รอไป meeting คราวหน้าก็ได้ค่ะ

จากคุณ : น้องแหนมสุดสวย - [ 28 ต.ค. 48 14:04:22 ]


ความคิดเห็นที่ 29

บทสรุปจากสัมมนาครั้งที่ 1 ของ คลับนักขาย (อ.ไพบูลย์ สำราญภูติ)

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3811673/B3811673.html

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ 28 ต.ค. 48 14:08:11 ]


ความคิดเห็นที่ 30

จาก #27

หากจะเขียนบทความ ... ผมยินดีทำระบบ รองรับ การส่งบทความของพวกเรา และจะช่วยเผยแพร่ ให้ในรูปแบบต่างๆ เช่นตีพิมพ์ในวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ สำหรับ บทความ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สาธารณะ ...

ลองดูตัวอย่างได้ที่ //www.punyachon.com ...

ซึ่งเป็นระบบที่ผมทำไว้สำหรับ การทำงานวิจัย ด้าน Knowledge Management ... (เพิ่งเสร็จ สดๆร้อนๆ เมื่อวานเองครับ)

ในอนาคต จะค่อยๆ นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น โมดูลทางธุรกิจ ตลอดจน นวัตกรรมทางธุรกิจ ที่เกิดจากงานวิจัย ฯลฯ ขึ้นไปเผยแพร่ เพื่อให้พวกเรานำไปต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานของแต่ละคน ....

หากใครอยากได้หรืออยากให้มีอะไรเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์กับธุรกิจ ของทุกคน แสดงความเห็นมาได้นะครับ จะเข้าไป โพสที่ ส่วน ของ Forum ในเว็บ ก็ยินดีนะครับ

จะได้นำความคิดเห็นมาปรับปรุง เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป ....

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ 28 ต.ค. 48 17:23:11 ]


ความคิดเห็นที่ 31

ขอบคุณครับ คุณว่าที่ ดีอาร์"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 28 ต.ค. 48 18:16:19 ]


ความคิดเห็นที่ 32

^
^

ในส่วนของ Forums ผมเปิด เว็บบอร์ด สำหรับ คลับนักขาย ไว้ให้ด้วยนะครับ .....

เดินต่อไป มุ่งต่อไป ครับ เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ...

เดี๋ยว Meeting คราวหน้า เรามาลองทำ Master Plan ของ คลับฯ พวกเรา ดีมั๊ย ครับ

จะได้เติบโต ไปด้วยกัน อย่างมีทิศทาง ....

สร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง แล้ว ขยายเครือข่าย พันธมิตร กัน น่าสนุกดี นะครับ

เชียร์ นะครับ ลุงแอ๊ด

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ 28 ต.ค. 48 18:20:34 ]


ความคิดเห็นที่ 33

เรียมมาจองที่นั่งด้วยคนค่ะ

จากคุณ : เรียมเจ้าขา (เรียมเจ้าขา) - [ 28 ต.ค. 48 21:24:20 ]


ความคิดเห็นที่ 34

จอง 1 ที่ครับ

ขอบคุณสำหรับทุกความตั้งใจดีๆครับ

จากคุณ : น้องโอ มือใหม่ - [ 28 ต.ค. 48 22:55:52 ]


ความคิดเห็นที่ 35

เหนื่อยๆ เข้ามาพักกระทู้นี้ได้มั๊ยครับลุง...

จากคุณ : อาจารย์โช๊ะ - [ 29 ต.ค. 48 00:34:08 ]


ความคิดเห็นที่ 36

คุณ สาวน้อยร้อยแปด ครับ

สำหรับบุคคลเหล่านี้ ต้องไปทำงานทุกงานอยู่แล้ว จึงไม่ต้องจองที่ครับ คือ


1. ลุงแอ็ด
2. คุณสาวน้อยร้อยแปด เลขานุการ
3. คุณเรียมเจ้าขา เหรัญญิก
4. คุณ pukkom ฝ่ายข่าว

ต้องไปทำงานทุกงาน แต่เพื่อช่วยเหลือคลับยามยาก
จึงขอร้องให้จ่ายค่าเข้าประชุมด้วย 100.- บาท ครับ


"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 30 ต.ค. 48 20:41:33 ]


ความคิดเห็นที่ 37

แหะๆ แก้ไขแล้วค่ะ (^^)>

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 30 ต.ค. 48 23:50:16 ]


ความคิดเห็นที่ 38

เชิญเลยครับ อาจารย์โช๊ะ


อ้าว......คุณ สาวน้อยร้อยแปด เอาน้ำร้อนน้ำชา

มารับแขกเร็ว..............................................


เชิญนั่งไปคนเดียวก่อนนะครับ..........................ลุงจะไปขอนอนสักตื่น.....................................รู้สึกมันเหงาหงอยพิกล.....................................คนเขาไม่ค่อยจะแวะมาเยี่ยมเยียนกันบ้างเลย........."คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 31 ต.ค. 48 12:17:23 ]


ความคิดเห็นที่ 39

ลุงแอ๊ด ตื่นรึยังจ๊ะ
เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะ
...ชอบเข้ามาอ่านนะค่ะ....

จากคุณ : ไม่คิดจะมี Login - [ วันฮาโลวีน 18:36:59 A:61.91.130.184 X: ]


ความคิดเห็นที่ 40

Cheer!!

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ 1 พ.ย. 48 08:46:01 ]


ความคิดเห็นที่ 41

ลุงแอ็ดครับ

ช่วยเปลี่ยนชื่อให้ผมด้วยครับ ไม่อยากใช่ชื่อจริงอ่ะครับ ใช่ชื่อนี้ได้ไหมครับ Kero man สมาชิกสมทบ008

ปล.เสียดายจังที่ไม่ได้ไปmeeting#2เพราะยังไม่กลับอ่ะ แล้วครั้งที่สามก็ดันมีตั้ง เดือนมกราแหนะ แต่ไม่เป็นไร ยังไงครั้งที่สามจะไปให้ได้

ขอบคุณครับ

จากคุณ : Kero man - [ 1 พ.ย. 48 10:42:31 A:203.194.14.120 X: ]


ความคิดเห็นที่ 42

คุณ Kero man ครับ


ไม่มีปัญหาครับ เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับคุณสาวน้อยร้อยแปดครับ

กรุณาเปลี่ยนชื่อใน master file ให้สมาชิกสมทบ 008

ด้วยนะครับ

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 1 พ.ย. 48 21:28:00 ]

 

Create Date : 03 พฤศจิกายน 2548    
Last Update : 3 พฤศจิกายน 2548 10:21:20 น.
Counter : 231 Pageviews.  

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 6

ข่าวจาก......"คลับนักขาย" ครั้งที่ 6
ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 1

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3751486/B3751486.html

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 2

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3775489/B3775489.html

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 3

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3779620/B3779620.html

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 4

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3789790/B3789790.html


ข่าวจาก...คลัยนักขาย ครั้งที่ 5

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3801106/B3801106.html
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 19 ต.ค. 48 08:28:52 ]


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 1

ท่านที่จะดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบของคลับ หากมีโปรแกรม Winzip อยู่ในเครื่อง สามารถโหลดได้ที่นี่ค่ะ
//s29.yousendit.com/d.aspx?id=3UQ6MWWLAG2BY2T9LMS88YH86C

ถ้าไม่มีโปรแกรม Winzip รบกวนโหลดแยกทีละไฟล์นะคะ ตามนี้
1. ร่างระเบียบ //s29.yousendit.com/d.aspx?id=3FHQIPMFC7IQX39I0N7PZGAKYG
2. ใบสมัคร //s4.yousendit.com/d.aspx?id=2KYA4W799ROKC15BTQQ6B2KQKG

เมื่อจะส่งใบสมัครกลับมา ก็ส่งแต่เพียงไฟล์ register.doc มาค่ะ เพื่อลดปริมาณข้อมูลส่งกลับค่ะ

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 17 ต.ค. 48 19:41:39 ]

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 19 ต.ค. 48 08:30:23 ]


ความคิดเห็นที่ 2

บันทึกการประชุม คลับนักขาย ครั้งที่ 1/25478
วันที่อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2548
ณ ห้องศศนเวศ


ประธาน : กล่าวขอบคุณสมาชิก "คลับนักขาย" ทุกท่าน


ที่ได้ไปร่วมในงาน Meeting ครั้งที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมพอสมควร และทุกคนได้สอบถามปัญหา แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกันกับวิทยากร ผู้มีลีลาการบรรยายที่ยอดยี่ยม ทำให้เกิดสาระ และเนื้อหาอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมประชุมทุกคนเป็นอย่างยิ่ง


ทุกท่านจะได้อ่านการสรุปเนื้อหาการบรรยายของอาจารย์ไพบูลย์จากคุณจุง และคุณว่าที่ ดีอาร์ในโอกาสต่อไป


สำหรับการประชุมในวันนั้น ได้แต่งตั้งให้ "ลุงแอ็ด" ดำรงตำแหน่งประธานคลับนักขายไปเป็นเวลา 6 เดือน จึงสรรหาประธานกรรมการคนใหม่ เพื่อให้มีการทำงานที่หมุนเวียนกันไป


ลุงแอ็ด จึงขอแต่งตั้งให้คุณ สาวน้อยร้อยแปด (สมาชิกสมทบ 004) เป็นเลขานุการ

และ คุณ เรียมเจ้าขา (สมาชิกคลับนักขาย 003) เป็นเหรัญญิก

และคุณ pukkom ทำหน้าที่เป็นช่างภาพและผู้ส่งข่าวทาง Internet ให้สมาชิกทราบทุกครั้งที่มีการประชุมของคลับนักขาย ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับลุงแอ็ดต่อไป


ในการประขุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรอง ให้อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายเลข 001
จากที่ประธานเสนอ


สำหรับการประชุมครั้งที่ 2 ยังคงจัดเหมือนเดิมในวันที่ 27 ฟฤศจิกายน 2548 ที่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดยมีอาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ เป็นผู้ให้เกียรติมาบรรยาย


ส่วนการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งปรกติควรจัดในเดือนธันวาคมนั้นให้เลื่อนออกไป เพราะในเดือนนี้จะมีวันหยุดและงานเทศกาลต่างๆมากมาย จึงให้เลื่อนออกไปจัดในเดือนมกราคม 2549 แทน ส่วนจะเป็นวันไหน และจะเชิญใครมาบรรยาย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


ส่วนการประชุมสัญจรนั้น ที่ประชุมเห็นด้วย ดังนั้น จึงให้สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นผู้ประสานงานกันเอง และหากรวบรวมสมาชิกได้ 15 - 20 คน ในบริเวณใกล้เคียง ทางคลับฯ ก็จะจัดวิทยากรไปบรรยายให้ในหัวข้อที่เรียกร้องมา ซึ่งในขณะนี้ มีผู้ที่อาสาสมัครจะไปร่วมให้ความรู้ในการประชุมสัญจรแล้ว 3 ท่าน คือ อาจารย์ไพบูลย์, ลุงแอ็ด และคุณ WBJ จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ที่ต้องการให้จัดประชุมสัญจรแจ้งรายละเอียด และจำนวนสมาชิกเข้ามาเมื่อพร้อมแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประธานคลับนักขาย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 19 ต.ค. 48 08:31:42 ]


ความคิดเห็นที่ 3

ประกาศ


"คลับนักขาย Meeting ครั้งที่ 2"

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2548
เวลา 13.30 น - 16.30 น

ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
523 ถนนมหาพฤฒาราม สี่พระยา
กรุงเทพ

ในหัวข้อ..................................

"วาจาพาขายเก่ง (Sales Talk Technique)

โดย อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
นักพูดมือหนึ่งของเมืองไทย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 19 ต.ค. 48 08:33:28 ]


ความคิดเห็นที่ 4

ด่วน.............................................................


จองที่นั่งได้ ณ บัดนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ที่เท่านั้น


โดยให้สิทธิผู้ที่จอง Meeting ครั้งที่ 1 ไว้ แต่ไม่ได้เข้าก่อน

หลังจากนั้น จึงให้ผู้ที่ไม่ได้เข้า Meeting ครั้งที่ 1 ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ "ที่มีหมายเลขที่สมาชิกแล้วเท่านั้น" เป็นผู้ได้สิทธิก่อน

ส่วนผู้ที่เข้า Meeting ครั้งที่ 1 มาก่อนแล้ว และผู้สมัครเข้ามาทีหลัง โปรดเข้าชื่อสำรองไว้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้สิทธิในการประชุมครั้งที่สอง

ค่าบำรุง "คลับนักขาย" เฉพาะผู้เข้า Meeting ครั้งละ 100.-บาท - รวมค่านำชา กาแฟ และอาหารว่างหมายเหตุ : สมาชิกที่มีสิทธิ์จองก่อน มีสิทธิ์จองได้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน นี้เท่านั้น เมื่อเลยวันที่ 14 ไปแล้ว หากสมาชิกใหม่ยังจองไม่เต็ม ลุงแอ็ดขอสิทธิ์ใส่ชื่อที่สำรองเข้าไปทันที ดังนั้น ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์จองทั้งสมาชิกใหม่ และสมาชิกที่เข้า Meeting ครั้งที่ 1 ไปแล้ว
รีบสำรองที่นั่งเข้ามาโดยด่วน
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 19 ต.ค. 48 08:41:39 ]


ความคิดเห็นที่ 5

สมาชิกกิตติมศักดิ์ "คลับนักขาย"

1. อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 001
2. อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์สมาชิกสามัญ "คลับนักขาย"

สมาชิกหมายเลข 001 คุณ ลุงแอ็ด
สมาชิกหมายเลข 002 คุณ Anex
สมาชิกหมายเลข 003 คุณ เรียมเจ้าขา
สมาชิกหมายเลข 004 คุณ Mafeung
สมาชิกหมายเลข 005 คุณ เท้าชี้ฟ้า
สมาชิกหมายเลข 006 คุณ Khunyigyui
สมาชิกหมายเลข 007 คุณ เขย่า…โลก
สมาชิกหมายเลข 008 คุณ Dump_66
สมาชิกหมายเลข 009 คุณ อาจารย์โช๊ะ
สมาชิกหมายเลข 010 คุณ ส้มจี๊ด
สมาชิกหมายเลข 011 คุณ Daffodil
สมาชิกหมายเลข 012 คุณ น้อง(ของ)หมา
สมาชิกหมายเลข 013 คุณ ลุงเพนกวิน
สมาชิกหมายเลข 014 คุณ แม่มดน้อย…ร้อยลีลา
สมาชิกหมายเลข 015 คุณ YUTKMIT
สมาชิกหมายเลข 016 คุณ NUT
สมาชิกหมายเลข 017 คุณ คนชื่อถัง
สมาชิกหมายเลข 018 คุณ minaE
สมาชิกหมายเลข 019 คุณ พิพัฒน์
สมาชิกหมายเลข 020 คุณ ชงเข้ม
สมาชิกหมายเลข 021 คุณ ICHIKO
สมาชิกหมายเลข 022 คุณ pookie22
สมาชิกหมายเลข 023 คุณ ผักบุ้งนา
สมาชิกหมายเลข 024 คุณ Backham3
สมาชิกหมายเลข 025 คุณ โนบิตะซัง
สมาชิกหมายเลข 026 คุณ JEABZA
สมาชิกหมายเลข 027 คุณ ลูกเป็ดสีดำ
สมาชิกหมายเลข 028 คุณ นายทิว
สมาชิกหมายเลข 029 คุณ boyote
สมาชิกหมายเลข 030 คุณ WBJ
สมาชิกหมายเลข 031 คุณ PKT
สมาชิกหมายเลข 032 คุณ จามจุรี
สมาขิกหมายเลข 033 คุณ wsing
สมาชิกหมายเลข 034 คุณ Kityty
สมาชิกหมาบเลข 035 คุณ art_swu
สมาชิกหมาบเลข 036 คุณ tong ryu
สมาชิกหมายเลข 037 คุณ plawan131
สมาชิกหมาบเลข 038 คุณ ยี่หวา
สมาชิกมหายเลข 039 คุณ nana5104
สมาชิกหมายเลข 040 คุณ cool-rainy
สมาชิกหมายเลข 041 คุณ pukkhom
สมาชิกหมายเลข 042 คุณ Jimmy Walker
สมาชิกหมายเลข 043 คุณ Nulily
สมาชิกหมายเลข 044 คุณ Soh-Roh
สมาชิกหมายเลข 045 คุณ Foo!-Jung
สมาชิกหมาบเลข 046 คุณ น้องโอ มือใหม่
สมาชิกหมายเลข 047 คุณ เปลือกมังคุดสีสด
สมาชิกสมทบ "คลับนักขาย"

1. คุณ Outstanding สมาชิกสมทบ 001
2. คุณ Sundaygirl สมาชิกสมทบ 002
3. คุณ ว่าที่ ดีอาร์ สมาชิกสมทบ 003
4. คุณ สาวน้อยร้อยแปด สมาชิกสมทบ 004
5. คุณ ฤทธิรัตน์ สมาชิกสมทบ 005
6. คุณ ซาลาเปากรอบ สมาชิกสมทบ 006
7. คุณ อาจารย์ติ๊ก สมาชิกสมทบ 007
8. คุณ ณัฐรุจ สมาชิกสมทบ 008

หมายเหตุ : ใบสมัครที่ถึงมือลุงแอ็ด ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2548


กรุณาตรวจดูรายชื่อ ตัวสะกดให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยครับ
(อย่าไว้ใจ….คนแก่)……….ยังสมัครมาได้เรื่อยๆ นะครับ
ไม่เกี่ยวว่าใครสะดวกจะไป Meeting ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 หรือไม่ก็ตาม

“คลับนักขาย 001”

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 19 ต.ค. 48 08:45:50 ]


ความคิดเห็นที่ 6

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ขอให้ดูรายการจอง ที่กระทู้ของคุณสาวน้อยร้อยแปดแทน

และต่อไปนี้ ขอให้ทุกท่านที่ประสงค์จะจองเข้าประชุม ขอให้จองได้ที่

คุณสาวน้อยร้อยแปด เลขานุการของคลับนักขายครับ


ขอบคุณมาก
"คลับนักขาย 001"
แก้ไขเมื่อ 20 ต.ค. 48 09:04:17

แก้ไขเมื่อ 19 ต.ค. 48 09:08:48

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 19 ต.ค. 48 08:51:54 ]ความคิดเห็นที่ 7

คุณลุงแอ๊ดครับ ผมขอสำรองไว้ด้วยนะครับ...

จากคุณ : wbj - [ 19 ต.ค. 48 09:35:20 ]


ความคิดเห็นที่ 8

ลุงแอ๊ดจ๋า.....สำรองที่ให้น้องม๋า 1 ที่ด้วยจ้า

จากคุณ : น้อง(ของ)หมา - [ 19 ต.ค. 48 10:25:13 ]


ความคิดเห็นที่ 9

สำรองด้วยคนคะ
คุณ อาจารย์ติ๊ก สมาชิกสมทบ 007

จากคุณ : AjarnTik (pinkoptio) - [ 19 ต.ค. 48 12:15:15 ]


ความคิดเห็นที่ 10

เรียน ลุงแอ๊ด ครับ

คราวประชุม ครั้งที่ 1 ผมได้นำ Computer Notebook ไปบันทึกเสียงการบรรยาย และ การแลกเปลี่ยนความเห็นของเพื่อนสมาชิก ...

เท่าที่ได้กลับมาฟังดู คิดว่า ดีและน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกท่านทั้งผู้ที่ได้เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วม Meeting

ผมขอเสนอความเห็นดังนี้ครับ

1. ในการ Meeting ครั้งที่ 2 หากเป็นไปได้ ลุงแอ๊ด กรุณาเรียนขออนุญาต ท่าน อ.ทินวัฒน์ เพื่อทำการบันทึกเสียง (ควรบันทึกจากเครื่องเสียงโดยตรง เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด)

2. นำไฟล์เสียงที่ได้จากการสัมมนา ครั้งที่ 2 + ไฟล์เสียงที่ได้จากการสัมมนาครั้งที่ 1 ที่ผมมีอยู่ มาจัดทำเป็น CD เพื่อจำหน่ายให้แก่เพื่อนสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป (โดยผ่านการอนุญาต จากท่านวิทยากรและเพื่อนสมาชิก )

เป็นการหารายได้สำหรับบำรุงคลับฯ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆไป เช่นอาจจะมีการสัมมนาสัญจร ไปยังภาคต่างๆ อาทิ เชียงใหม่ เป็นต้น


ผมมีความเห็นประมาณนี้นะครับ ลุงแอ๊ดและเพื่อนสมาชิกท่านอื่น คิดเห็นเป็นประการใด ... ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยก็ได้นะครับ อยากมองหลายๆมุม ...

หมายเหตุ ...

การจัดการใดๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน ควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง เน้นความโปร่งใส เป็นสำคัญ ด้วยนะครับ .... ทำทุกอย่างให้ตรวจสอบได้จะดีที่สุด ...

(คิดอยู่หลายรอบเหมือนกัน จะเสนอ Idea นี้ดีป่าว รู้สึกเสียวนิดๆ ^_^ )

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ 19 ต.ค. 48 12:25:38 ]


ความคิดเห็นที่ 11

คุณเรียมเจ้าขาสรุปค่าใช้จ่ายมาให้ค่ะ
แก้ไขเมื่อ 19 ต.ค. 48 13:19:39

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 19 ต.ค. 48 13:10:42 ]ความคิดเห็นที่ 12

สำรองให้ผม1ที่ด้วยครับลุงแอ็ด


"คลับนักขาย 008"

จากคุณ : dump_66 - [ 19 ต.ค. 48 13:11:29 ]


ความคิดเห็นที่ 13

ลองอีกที
แก้ไขเมื่อ 19 ต.ค. 48 13:21:00

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 19 ต.ค. 48 13:13:23 ]ความคิดเห็นที่ 14

งือ.. มือใหม่ ตกๆ หล่นๆ ขออภัยหลายๆ

ตารางค่าใช้จ่าย ที่คุณเรียมเจ้าขาสรุปมาให้ค่ะ (คราวนี้ไม่พลาดละ)

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 19 ต.ค. 48 13:20:47 ]


ความคิดเห็นที่ 15

หนูช่วยอัพเดทรายชื่อผู้เข้าร่วมงานครั้งที่สองให้นะคะ

+++++++++++++++

รายชื่อผู้เข้าร่วม Meeting ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2548 ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

(ผู้ใดที่มีรายชื่อ หากต้องการถอนตัว ขอให้รีบแจ้งลุงแอ็ดโดยด่วน เพื่อจะได้ให้สิทธิผู้อื่นต่อไป)

1. คุณ คนชื่อถัง สมาชิกคลับนักขาย 017
2. คุณ Mafeung สมาชิกคลับนักขาย 004
3. คุณ JarmJuree สมาชิกคลับนักขาย 032
4. คุณ ฤทธิรัตน์ สมาชิกสมทบ 005
5. คุณ PKT สมาชิกคลับนักขาย 031
6. คุณ Khunyingyui สมาชิกคลับนักขาย 006
7. คุณ Boyote สมาชิกคลับนักขาย 029
8. คุณ Nulily สมาชิกคลับนักขาย 043
9. คุณ เท้าชี้ฟ้า สมาชิกคลับนักขาย 005
10.คุณ Soh-Roh สมาชิกคลับนักขาย 044
11.คุณ tong ryu สมาชิกคลับนักขาย 036
12.คุณ Foo!-jung สมาชิกคลับนักขาย 045
13.คุณ Jimmy Walker สมาชิกคลับนักขาย 042
14.คุณ นายทิว สมาชิกคลับนักขาย 028
15.................................................
16................................................
17.................................................
18.................................................
19................................................
20................................................
21................................................
22................................................
23................................................
24................................................
25................................................

สำรอง

1 คุณ ว่าที่ ดีอาร์ สมาชิกสมทบ 003
2.คุณ anex สมาชิกคลับนักขาย 002
3.คุณ YUTKMIT สมาชิกคลับนักขาย 015
4.คุณ Jeabza สมาชิกคลับนักขาย 026
5.คุณ art_swu สมาชิกคลับนักขาย 035
6.คุณ wbj สมาชิกคลับนักขาย 030
7.คุณ น้อง(ของ)หมา สมาชิกคลับนักขาย 012
8.คุณ AjarnTik(pinkoptio) สมาชิกสมทบ 007
9.คุณ dump_66 สมาชิกคลับนักขาย 008
10.คุณ เขย่า(...โลก) สมาชิกคลับนักขาย 007
11. คุณ ยี่หวา สมาชิกคลับนักขาย 038

+++++++++++++++++

รายชื่อสำรอง หนาแน่นมั่กๆ ^_^
เพราะการประชุมครั้งที่หนึ่ง สนุก+ได้ประโยชน์มากเลยค่า
แก้ไขเมื่อ 24 ต.ค. 48 15:41:51

แก้ไขเมื่อ 20 ต.ค. 48 20:11:04

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 19 ต.ค. 48 13:27:12 ]ความคิดเห็นที่ 16

ดีครับลุง ไว้ผมทำแมกกาซีนให้ดีไหม จำผมได้ไหมนี่

จากคุณ : FreeM@G - [ 19 ต.ค. 48 13:27:51 A:203.150.233.164 X: TicketID:109890 ]


ความคิดเห็นที่ 17

โอ้โห ... ขาดทุน ตั้ง ... ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพัน ...

อย่างนี้ เลขาฯ ต้องรับผิดชอบ

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ 19 ต.ค. 48 15:51:46 ]


ความคิดเห็นที่ 18

คุณ สาวน้อยร้อแปด ครับ

คุณทำดีมากครับ ต่อไป.....คุณกรุณาช่วย Update รายชื่อสมาชิกที่จองเข้ามาให้ทราบทุกระยะนะครับ

รู้สึกว่า สมาชิกใหม่ยังจองเข้ามาน้อย.....เดี๋ยวที่จะเต็มเสียก่อนนะครับคุณว่าที่ ดีอาร์ ครับ

ลุงแอ็ดเห็นด้วยใน idea ของคุณครับ แต่ไม่ทราบว่าจะเป็นการผิดกฏของพันทิบ หรือเปล่า เพราะคิดว่า ท่านอาจารย์ทินวัฒน์และอาจารย์ไพบูลย์ คงไม่ขัดข้องอะไร เพราะเราไม่ได้ทำเพื่อการค้าและหากำไร แต่เพื่อประโยชน์ของสมาชิกที่ไม่มีโอกาศได้เข้าฟังการสัมมนาและเพื่อเป็นการบำรุง "คลับนักขาย" ให้อยู่ได้นิดๆ หน่อยๆ

ใครที่รู้กฏของพันทิบดี ช่วยแถลงหน่อยได้ไหมครับ หรือไม่ก็ถามให้พันทิบตอบเรามาว่า จะผิดกฏหรือเปล่า เพราะถ้าท่านอาจารย์ทั้งสองอนุญาต เราก็จะประกาศให้ "สมาชิกคลับนักขาย" จองโดยเปิดเผย โดยไม่อยากทำอะไรลับๆ ล่อๆ ครับ


ประธานคลับนักขาย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 19 ต.ค. 48 16:23:49 ]


ความคิดเห็นที่ 19

^
^

ลืมคิดเรื่อง กฏของ Pantip ถ้าให้ดี ผมว่า เมล์ถามดีกว่า ครับ ... จะได้ชัวร์ ทำได้จะได้ทำ ทำไม่ได้ ก็ม่ายยทำ ^_^

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ 19 ต.ค. 48 16:59:50 ]


ความคิดเห็นที่ 20

ช่วยลุ้นอยู่นะคะ ^_^

จากคุณ : Jeabza - [ 19 ต.ค. 48 20:58:29 ]


ความคิดเห็นที่ 21

ขอเป็นกำลังใจช่วยเรื่องCD และขอจองที่นั่งด้วยครับคุณสาวน้อยร้อยแปด / คลับนักขาย007 เขย่า(...โลก)

จากคุณ : เขย่า(...โลก) - [ 20 ต.ค. 48 00:18:04 A:61.91.162.217 X: ]


ความคิดเห็นที่ 22

สวัสดีครับ คุณ FreeM@G

ไม่ทราบว่าลุงจำได้หรือเปล่า....คนแก่ขี้ลืม...เสมอ

คุณเป็นผู้ส่ง Mag "เพื่อนฝั่งธน" ให้ลุงเป็นประจำหรือเปล่า


แต่จะใช่หรือไม่ก็ตาม โครงการทำคุณจะทำแมกกาซีนให้

ลุงขอขอบคุณมาก ลองเสนอโครงการมาในกระทู้คลับนัก

ขายนี้ดูซิครับ เพราะลุงอยากให้สมาชิกต่างๆ เขาออก

ความเห็นด้วย จะรอฟังความเห็นจากคุณนะครับ
ประธานคลับนักขาย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 20 ต.ค. 48 09:22:15 ]


ความคิดเห็นที่ 23

นั่นนะซิครับ.....คุณ ว่าที่ ดีอาร์


คุณช่วยกรุณาสอบถามให้หน่อยได้ไหมครับ

ทำได้........ก็ทำ........ทำไม่ได้.......ก็ไม่ต้องทำ

เห็นด้วยครับ............................................."คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 20 ต.ค. 48 09:25:15 ]


ความคิดเห็นที่ 24

คุณ สาวน้อยร้อยแปด ครับ


กรุณา จองสำหรับการประชุมครั้งที่ 2 จำนวน 2 ชื่อครับ
(ส่งมาให้ลุงทางอีเมลล์ครับ)


คุณ Soh-Roh หมายเลขสมาชิก 044

คุณ tong ryu หมายเลขสมาชิก 036
ขอบคุณครับ
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 20 ต.ค. 48 09:33:31 ]


ความคิดเห็นที่ 25

โอ้โห ... ขาดทุน ตั้ง ... ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพัน ...

อย่างนี้ เลขาฯ ต้องรับผิดชอบ


.........................................................................ไม่ต้องตกใจครับ......คุณเลขา........... เพราะตามแผน

Marketing ของ "คลับนักขาย" แค่ประชุมครั้งที่สอง เราก็

จะมีกำไรแล้วแน่นอน 400 ล้าน ครับ


ประธานคลับนักขาย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 20 ต.ค. 48 09:38:53 ]


ความคิดเห็นที่ 26

มีหนังสือเหลือจาก Meeting ครั้งที่ 1 จำนวน 18 เล่ม

จะได้จากอาจารย์ทินวัฒน์ ประมาณ 25 เล่ม เป็นจำนวน

43 เล่ม........เชิญนึกไว้ได้ล่วงหน้า...ว่าอยากได้เล่มไหน

ไว้อ่านบ้าง......ไม่ต้องไปเบียดเสียดที่งานหนังสือแห่งชาติ

แต่.......คนละ 1 (หนึ่ง) เล่มนะขอรับ.....จะได้เหลือไว้

แจกต่อในงวดต่อไป

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 20 ต.ค. 48 10:08:47 ]


ความคิดเห็นที่ 27

ยินดีครับ ลุงแอ๊ด ... แล้วผมจะเมล์สอบถามทาง Pantip นะครับ

ปล.

.... อย่างนี้ผมต้องรีบออก Pocket Book บ้างแล้ว จะได้มีมาแจกบ้าง ... Max e-Management คือชื่อ Pocket Book ที่จะทำ คงเรียบร้อย ภายในไตรมาสแรกของปี 49 นะครับ (( แน๊ ... มีโปรโมต ล่วงหน้า อิอิ ))

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ 20 ต.ค. 48 11:58:48 ]


ความคิดเห็นที่ 28

ขอจองด้วย 1 ที่นั่งครับ

"คลับนักขาย 045"

จากคุณ : Foo!-jung - [ 20 ต.ค. 48 13:10:24 ]


ความคิดเห็นที่ 29

มาจอง 1 ที่ครับ

คราวนี้ขอไปด้วยคนครับ

จากคุณ : Jimmy Walker - [ 20 ต.ค. 48 15:34:17 ]


ความคิดเห็นที่ 30

ขอบคุณมากครับ คุณ Foo!-jung และ คุณ Jimmy Walker ที่สนใจกิจกรรมของ "คลับนักขาย"


แม่สาวน้อยร้อยแปด.ครับ...กรุณา book ที่ให้ทั้งสองท่านด้วยครับ


"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 20 ต.ค. 48 16:15:57 ]


ความคิดเห็นที่ 31

คุณว่าที่ ดีอาร์ ครับ


ลุงขอจอง Pocket Book เรื่อง ... Max e-Management

ไว้ 25 เล่ม.......เพื่อแจกสมาชิก "คลับนักขาย"

ในงวดต่อไปนะครับ...................................

ขอ..........ฟรี............นะขอรับ...................
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 20 ต.ค. 48 16:22:02 ]


ความคิดเห็นที่ 32

ลุงแอ๊ดขา ดูเหมือนหวาจะสมัครเป็นสมาชิกสมทบน้า ได้หมายเลยสมาชิก 038 มาได้ไงเนี่ย แบบ งง งง เอาไงดีอ่ะ แล้วแต่ลุงแอ๊ดก็แล้วกันค่ะ
27 พย โอวววว ไม่กล้าจองเลย ช่วง on trip อีกแล้ว แต่อยากเจอเพื่อน ๆ อ่ะ มีนัดทานข้าวอีกไหมคะ อิ อิ

จากคุณ : หวาจ้า - [ 20 ต.ค. 48 16:36:37 A:210.203.187.102 X: TicketID:014558 ]


ความคิดเห็นที่ 33

Update รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม "คลับนักขาย" ครั้งที่สอง ในความคิดเห็นที่ 15 แล้วนะคะ

คุณยี่หวา ไม่แน่ใจว่าจะมาร่วมงานได้หรือเปล่า จึงลงชื่อเป็นสำรองไว้นะคะ

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 20 ต.ค. 48 20:12:18 ]


ความคิดเห็นที่ 34

เรื่องไฟล์เสียง ผมว่า น่าจะเป็น VIDEO เลยดีกว่า จะได้เห็นภาพด้วย... ทำเป็น VCD ในรอบสองนี้เลยครับ... ให้ความรู้สึกที่ดีมากกว่านะครับ... โปรดพิจารณา...

ผมติดต่อคุณ Jet Boat แล้ว เขาให้คำแนะนำว่า การสร้างกลุ่มย่อย ต้องการรายชื่อสมาชิก 30 ท่านขึ้นไปเพื่อขอให้เปิดกลุ่มย่อย หรือ ชมรม ผมจะติดต่อกับพันทิปเรื่องคลับนักขาย เปิดเป็นกลุ่มย่อยอีกครั้งครับ...

จากคุณ : wbj - [ 20 ต.ค. 48 22:25:45 ]


ความคิดเห็นที่ 35

ขอสมัครสมาชิก"คลับนักขาย"ด้วยสักคนนะครับ ลุงแอ็ด

จากคุณ : อนันตพล - [ 21 ต.ค. 48 15:44:03 A:125.24.7.177 X: ]


ความคิดเห็นที่ 36

ขอบคุณคุณสาวน้อยค่ะ หวาจะเคลียร์คิวนะ เผื่อได้ที่อ่ะ ขอบคุณสุดฤทธิ์ คุณปริทรรศน์ ยังไม่ได้ส่งใบสมัคร แต่วันมีทติ้งไปทานข้าวด้วยดูเหมือนจะจ่ายเงินไปแล้ว ฝากจองที่ด้วยค่ะ เดี๋ยวคงส่งใบสมัครไปให้เอง

จากคุณ : หวาค่ะ - [ 21 ต.ค. 48 16:20:49 A:210.203.187.85 X: TicketID:014558 ]


ความคิดเห็นที่ 37

O__O ยังไงนะคะ งง
คุณปริทรรศน์จองที่ เพื่อประชุมครั้งที่สองหรือเปล่าคะ?

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 21 ต.ค. 48 17:28:02 ]


ความคิดเห็นที่ 38

ขอสมัครสมาชิก"คลับนักขาย"ด้วยสักคนนะครับ ลุงแอ็ด

จากคุณ : นัท - [ 21 ต.ค. 48 18:03:16 A:202.57.182.133 X: ]


ความคิดเห็นที่ 39

คุณ อนันตพล และคุณ นัท ครับ


โปรดส่งอีเมลของคุณไปให้ลุงแอ็ดทางหลังไมล์

หรือจะ Down Load ก็ได้นะครับ แล้วส่งใบสมัครกลับมาที่ลุงแอ็ดครับขอขอบคุณในความสนใจต่อ "คลับนักขาย" ครับ

"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 21 ต.ค. 48 21:44:44 ]


ความคิดเห็นที่ 40

คุณ wbj ครับ

น่าสนใจครับ ที่เสนอมาให้ทำในรูปของ VDO แต่ขอรอฟังคำตอบจากพันทิบก่อนว่าเขาอนุญาตจะให้ออกข่าวได้หรือไม่

และเรื่องขออนุญาตวิทยากร คงจะมีปัญหาบ้าง เพราะท่านเหล่านั้น มักจะไม่ค่อยยอมให้ถ่าย VDO แต่ลุงจะลองติดต่อดูให้ครับ
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 22 ต.ค. 48 09:42:12 ]


ความคิดเห็นที่ 41

มาจอง 1 ที่ครับ คราวทีแล้วจองไม่ทันนะครับ สมาชิกเลขที่ 028 ครับ นายทิว รายงานตัวนะครับลุงแอ๊ด

จากคุณ : นายทิว - [ วันปิยมหาราช 02:44:03 ]


ความคิดเห็นที่ 42

คุณ สาวน้อยร้อยแปด ครับกรุณาจองที่ให้ "นายทิว สมาชิกหมายเลข 028" 1 ที่ครับ


ดูๆ แล้ว หากไม่มีคนจองเพิ่ม น่าจะเต็มแล้วนะครับสำหรับ

ที่จองสำหรับสมาชิกใหม่ กับที่สำรองไว้สำหรับคนที่เคย

เข้า Meeting ครั้งที่ 1 แล้วแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สมัครใหม่ และยังไม่เคยเข้า

Meeting ครั้งที่ 1 จองได้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน

หลังจากนั้น ก็ขอให้คุณรวมคนที่สำรองที่ไว้เข้าไปด้วยกัน

ทันทีเมื่อครบ 25 คนแล้ว ก็แล้วแต่จะมีใครถอนตัว ซึ่งก็ขอให้

เอาคนที่สำรองเข้าแทนที่ตามลำดับ
จาก Meeting ครั้งที่ 1 มีการถอนตัวทั้งที่บอกล่วงหน้าและ

ไม่ได้บอกล่วงหน้า ถึง 40% ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ดังนั้น หวังว่า สถิติอันไม่พึงประสงค์ในการ Cancell ใน

คราวนี้คงลดน้อยลง.......หวังไว้ว่าคงเป็นอย่างนั้นนะครับประธานคลับนักขาย
"คลับนักขาย 001"
แก้ไขเมื่อ 24 ต.ค. 48 11:28:30

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 24 ต.ค. 48 11:22:28 ]ความคิดเห็นที่ 43

เพิ่มแล้วค่า ใน คคห 15 นะคะ ^^

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 24 ต.ค. 48 15:43:08 ]


ความคิดเห็นที่ 44

... เข้ามาดู

จากคุณ : Mr. Fusion - [ 26 ต.ค. 48 15:05:52 ]

 

Create Date : 03 พฤศจิกายน 2548    
Last Update : 3 พฤศจิกายน 2548 10:14:44 น.
Counter : 180 Pageviews.  

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 5

ข่าวจาก......"คลับนักขาย" ครั้งที่ 5
ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 1

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3751486/B3751486.html

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 2

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3775489/B3775489.html

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 3

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3779620/B3779620.html

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 4

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3789790/B3789790.html
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 10:20:06 ]


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 1

Down Load ใบสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ได้ที่นี่นะครับ

//s29.yousendit.com/d.aspx?id=3C1M5G3YTZ8RG01LT29R9JQFKH"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 10:21:42 ]


ความคิดเห็นที่ 2

ประกาศ


"คลับนักขาย Meeting ครั้งที่ 2"

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2548
เวลา 13.30 น - 16.30 น

ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
523 ถนนมหาพฤฒาราม สี่พระยา
กรุงเทพ

ในหัวข้อ..................................

"วาจาพาขายเก่ง (Sales Talk Technique)

โดย อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
นักพูดมือหนึ่งของเมืองไทย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 10:29:55 ]


ความคิดเห็นที่ 3

ด่วน.............................................................


จองที่นั่งได้ ณ บัดนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ที่เท่านั้น


โดยให้สิทธิผู้ที่จอง Meeting ครั้งที่ 1 ไว้ แต่ไม่ได้เข้าก่อน

หลังจากนั้น จึงให้ผู้ที่ไม่ได้เข้า Meeting ครั้งที่ 1 ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ "ที่มีหมายเลขที่สมาชิกแล้วเท่านั้น" เป็นผู้ได้สิทธิก่อน

ส่วนผู้ที่เข้า Meeting ครั้งที่ 1 มาก่อนแล้ว และผู้สมัครเข้ามาทีหลัง โปรดเข้าชื่อสำรองไว้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้สิทธิในการประชุมครั้งที่สอง

ค่าบำรุง "คลับนักขาย" เฉพาะผู้เข้า Meeting ครั้งละ 100.-บาท - รวมค่านำชา กาแฟ และอาหารว่าง
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 10:38:00 ]


ความคิดเห็นที่ 4

รายชื่อผู้เข้าร่วม Meeting ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2548 ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

(ผู้ใดที่มีรายชื่อ หากต้องการถอนตัว ขอให้รีบแจ้งลุงแอ็ดโดยด่วน เพื่อจะได้ให้สิทธิผู้อื่นต่อไป)

1. คุณ คนชื่อถัง สมาชิกคลับนักขาย 017
2. คุณ Mafeung สมาชิกคลับนักขาย 004
3. คุณ JarmJuree สมาชิกคลับนักขาย 032
4. คุณ ฤทธิรัตน์ สมาชิกสมทบ 005
5. คุณ PKT สมาชิกคลับนักขาย 031
6. คุณ Khunyingyui สมาชิกคลับนักขาย 006
7. คุณ Boyote สมาชิกคลับนักขาย 029
8. คุณ Nulily สมาชิกหมายเลข 043
9...................................................
10.................................................
11.................................................
12.................................................
13.................................................
14.................................................
15.................................................
16................................................
17.................................................
18.................................................
19................................................
20................................................
21................................................
22................................................
23................................................
24................................................
25................................................

สำรอง

1 คุณ ว่าที่ ดีอาร์ สมาชิกสมทบ 003
2.คุณ anex สมาชิกคลับนักขาย 002
3.คุณ YUTKMIT สมาชิกคลับนักขาย 015
4.คุณ Jeabza สมาชิกคลับนักขาย 026
5.คุณ art_swu สมาชิกคลับนักขาย 035
6.............................................
7.............................................
8............................................
9...........................................
10........................................."คลับนักขาย 001"
แก้ไขเมื่อ 17 ต.ค. 48 09:41:07

แก้ไขเมื่อ 14 ต.ค. 48 09:53:36

แก้ไขเมื่อ 13 ต.ค. 48 21:30:26

แก้ไขเมื่อ 13 ต.ค. 48 09:58:53

แก้ไขเมื่อ 12 ต.ค. 48 12:05:50

แก้ไขเมื่อ 12 ต.ค. 48 11:57:44

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 10:51:12 ]ความคิดเห็นที่ 5

สมาชิกกิตติมศักดิ์ "คลับนักขาย"

1. อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 001
2. อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์สมาชิกสามัญ "คลับนักขาย"

สมาชิกหมายเลข 001 คุณ ลุงแอ็ด
สมาชิกหมายเลข 002 คุณ Anex
สมาชิกหมายเลข 003 คุณ เรียมเจ้าขา
สมาชิกหมายเลข 004 คุณ Mafeung
สมาชิกหมายเลข 005 คุณ เท้าชี้ฟ้า
สมาชิกหมายเลข 006 คุณ Khunyigyui
สมาชิกหมายเลข 007 คุณ เขย่า…โลก
สมาชิกหมายเลข 008 คุณ Dump_66
สมาชิกหมายเลข 009 คุณ อาจารย์โช๊ะ
สมาชิกหมายเลข 010 คุณ ส้มจี๊ด
สมาชิกหมายเลข 011 คุณ Daffodil
สมาชิกหมายเลข 012 คุณ น้อง(ของ)หมา
สมาชิกหมายเลข 013 คุณ ลุงเพนกวิน
สมาชิกหมายเลข 014 คุณ แม่มดน้อย…ร้อยลีลา
สมาชิกหมายเลข 015 คุณ YUTKMIT
สมาชิกหมายเลข 016 คุณ NUT
สมาชิกหมายเลข 017 คุณ คนชื่อถัง
สมาชิกหมายเลข 018 คุณ minaE
สมาชิกหมายเลข 019 คุณ พิพัฒน์
สมาชิกหมายเลข 020 คุณ ชงเข้ม
สมาชิกหมายเลข 021 คุณ ICHIKO
สมาชิกหมายเลข 022 คุณ pookie22
สมาชิกหมายเลข 023 คุณ ผักบุ้งนา
สมาชิกหมายเลข 024 คุณ Backham3
สมาชิกหมายเลข 025 คุณ โนบิตะซัง
สมาชิกหมายเลข 026 คุณ JEABZA
สมาชิกหมายเลข 027 คุณ ลูกเป็ดสีดำ
สมาชิกหมายเลข 028 คุณ นายทิว
สมาชิกหมายเลข 029 คุณ boyote
สมาชิกหมายเลข 030 คุณ WBJ
สมาชิกหมายเลข 031 คุณ PKT
สมาชิกหมายเลข 032 คุณ จามจุรี
สมาขิกหมายเลข 033 คุณ wsing
สมาชิกหมายเลข 034 คุณ Kityty
สมาชิกหมาบเลข 035 คุณ art_swu
สมาชิกหมาบเลข 036 คุณ tong ryu
สมาชิกหมายเลข 037 คุณ plawan131
สมาชิกหมาบเลข 038 คุณ ยี่หวา
สมาชิกมหายเลข 039 คุณ nana5104
สมาชิกหมายเลข 040 คุณ cool-rainy
สมาชิกหมายเลข 041 คุณ pukkhom
สมาชิกหมายเลข 042 คุณ Jimmy Walker
สมาชิกหมายเลข 043 คุณ Nulily
สมาชิกหมายเลข 044 คุณ Soh-Roh
สมาชิกสมทบ "คลับนักขาย"

1. คุณ Outstanding สมาชิกสมทบ 001
2. คุณ Sundaygirl สมาชิกสมทบ 002
3. คุณ ว่าที่ ดีอาร์ สมาชิกสมทบ 003
4. คุณ สาวน้อยร้อยแปด สมาชิกสมทบ 004
5. คุณ ฤทธิรัตน์ สมาชิกสมทบ 005
6. คุณ ซาลาเปากรอบ สมาชิกสมทบ 006
7. คุณ อาจารย์ติ๊ก สมาชิกสมทบ 007
8. คุณ ณัฐรุจ สมาชิกสมทบ 008

หมายเหตุ : ใบสมัครที่ถึงมือลุงแอ็ด ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2548


กรุณาตรวจดูรายชื่อ ตัวสะกดให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยครับ
(อย่าไว้ใจ….คนแก่)……….ยังสมัครมาได้เรื่อยๆ นะครับ
ไม่เกี่ยวว่าใครสะดวกจะไป Meeting ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 หรือไม่ก็ตาม

“คลับนักขาย 001”
แก้ไขเมื่อ 18 ต.ค. 48 11:30:38

แก้ไขเมื่อ 15 ต.ค. 48 09:23:19

แก้ไขเมื่อ 14 ต.ค. 48 09:41:19

แก้ไขเมื่อ 12 ต.ค. 48 12:13:09

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 10:55:50 ]ความคิดเห็นที่ 6

ประวัติวิทยากร


อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์


เขาเป็นนักพูด นักบรรยาย นักฝึกอบรม ที่มีลูกศิษย์ลูกหาหลายหมื่นคนทั่วประเทศ


เขาเป็นต้นตำรับ “ฝึกการพูดเมืองไทย” จบวิชาศิปการพูดจากสถาบัน เดล คาร์เนกี้ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มาก่อตั้ง “ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ” ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศิลปการพูดแห่งแรกของประเทศไทย


เขาริเริ่มจัดการแสดง “ไลฟ์ ทอล์ค โชว์” (Life Talk Show) พูดสดบนเวที ประกอบการแสดง แสง สี เสียง แบบ “วัน แมน โชว์” คนแรกของเมืองไทย ส่งผลให้ เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง แต่ไม่มีใครทำได้อย่างเขา เพราะเขาเป็น “แม่ไม้ทอล์คโชว์”


เขาเป็นนักการเมือง “น้ำดี” คนหนึ่งของเมืองไทย เคยเป็น ส.ส. กทม. 4 สมัย เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตประธานกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร


ปัจจุบัน


เขาเป็นประธานกรรมการ ของ
ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ (เอ็ม. ที. แอล.)
ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “มนุษย์สัมพันธ์และการพูดในที่ชุมนุมชน” หลักสูตรทรงคุณค่า ได้รับความเชื่อถือมากว่า 28 ปี


พบกันเขา “อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์” ใน“คลับนักขาย Meeting ครั้งที่ 2”
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2548
เวลา 13.35 – 16.00 น.
ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 10:58:55 ]


ความคิดเห็นที่ 7

ลุงแอ็ดคะconfirm ว่าไปค่ะ ดีใจจังมาคนแรกเลย
แก้ไขเมื่อ 12 ต.ค. 48 14:32:53

จากคุณ : jarmjuree - [ 12 ต.ค. 48 11:00:34 ]ความคิดเห็นที่ 8

ผู้ที่เข้า Meeting ครั้งที่ 2 มีสิทธิ์ได้รับหนังสือที่ อาจารย์ทินวัฒน์ และ ลุงแอ็ด เขียนคนละหนึ่งเล่ม

ดังตัวอย่าง

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 11:02:10 ]


ความคิดเห็นที่ 9

ตัวอย่าง หนังสือที่ อ. ทินวัฒน์ เขียน

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 11:04:24 ]


ความคิดเห็นที่ 10

ตัวอย่าง หนังสือ ที่ อ. ทินวัฒน์ เขียน อีกเล่มหนึ่ง

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 11:06:12 ]


ความคิดเห็นที่ 11

อีกเล่มหนึ่ง ของ อ. ทินวัฒน์ ซึ่งขายดีมาก

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 11:07:50 ]


ความคิดเห็นที่ 12

และ ของ "ลุงแอ็ด" เจ้าเก่า

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 11:09:33 ]


ความคิดเห็นที่ 13

ลุงแอ็ดคะ มาลงชื่อไปมีตติ้งครั้งที่ 2 ค่ะ ในฐานะสมาชิกสมทบ ใบสมัครส่งไปทางเมลแล้วนะคะ

จากคุณ : ฤทธิรัตน์ - [ 12 ต.ค. 48 11:17:38 ]


ความคิดเห็นที่ 14

สงชื่อ สมาชิกสมทบครับ

จากคุณ : Warial - [ 12 ต.ค. 48 11:46:24 ]


ความคิดเห็นที่ 15

สถานที่

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
เลขที่ 523 ถนนมหาพฤฒาราม สี่พระยา
กรุงเทพ

โดย ได้รับการอนุเคราะห์ จาก..."คุณแผน" สมาชิกห้องสีลม (เจ้าเก่า)


โดยแถม....ขนมจีบ....ซาลาเปา.....ที่อร่อยที่สุดในโลกให้เป็นอาหารว่างอีกด้วย"คลับนักขาย 001" ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่ นี่ด้วย

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 11:55:18 ]


ความคิดเห็นที่ 16

ผู้ที่จองที่เข้ามา โปรดระบุหมายเลขสมาชิกสามัญ หรือ
สมาชิกสมทบ มาด้วยนะครับ

ถ้าสมัครเข้ามาใหม่ โปรดระบุด้วยว่า จะไปในวัน Meeting ครั้งที่ 2 นี่หรือไม่
ขอบคุณครับ
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 12:08:22 ]


ความคิดเห็นที่ 17

ลุงแอ็ดคะสนใจจะสมัครสมาชิกสามัญค่ะ อยากไป meeting ด้วยจัง แต่คงไปไม่ได้ เพราะอยู่ที่ภูเก็ตค่ะ รบกวนส่งใบสมัครให้ด้วยนะคะ เข้าไป download แล้ว แต่ขึ้นว่า expired ค่ะ ส่ง e-mail ให้ทางหลังไมค์แล้วนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

จากคุณ : sriphat - [ 12 ต.ค. 48 12:24:02 ]


ความคิดเห็นที่ 18

อยากได้หนังสือจัง!

จากคุณ : >>>แม่มดน้อย ร้อยลีลา<<< - [ 12 ต.ค. 48 13:17:15 ]


ความคิดเห็นที่ 19

ก็สมัครเข้าประชุมซิครับ คุณ>>>แม่มดน้อย ร้อยลีลา<<<"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 14:31:41 ]


ความคิดเห็นที่ 20

สมาชิกคลับนักขาย ทุกคนโปรดทราบ


ทุกครั้งที่มี Meeting จะมีเกมหนึ่ง ซึ่งจะดำเนินการทุกครั้ง

คือ การประกวดรวมรวม "นามบัตร (Business Card) ของ

เพื่อนๆ ที่ไปร่วมงานในครั้งนั้น


ใครที่สามารถรวมรวมนามบัตรของเพื่อน (รวมทั้งวิทยากร)ได้มากที่สุด จะมีรางวัลพิเศษให้


ดังนั้น.....โปรดอย่าลืมเอานามบัตรของท่านไปให้มากพอที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ครบถ้วนทุกคน
"คลับนักขาย 001"
แก้ไขเมื่อ 13 ต.ค. 48 11:17:10

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ต.ค. 48 14:39:14 ]ความคิดเห็นที่ 21

สวัสดีครับลุงแอ๊ด ...

จองด้วยครับ ... แล้วจะส่งใบสมัครตามไปนะครับ ...

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ 12 ต.ค. 48 15:01:42 ]


ความคิดเห็นที่ 22

จองหนึ่งที่ครับลุงแอ๊ด เลขสมาชิก 0031

จากคุณ : PKT - [ 12 ต.ค. 48 15:57:53 A:10.100.42.106 X:210.4.139.129 TicketID:105585 ]


ความคิดเห็นที่ 23

วันอาทิตย์อีกแย้วอะ วันอาทิตย์ทั้งปี

จัดวันเสาร์บ้างดิค้า...

จากคุณ : กุนซือเอกแห่งรัฐวุ่ย - [ 12 ต.ค. 48 19:08:44 ]


ความคิดเห็นที่ 24

สมาชิกสามัญ 006 จอง 1 ที่ค่ะลุงแอ็ด

จากคุณ : ยุ้ย (khunyingyui) - [ 12 ต.ค. 48 19:22:03 ]


ความคิดเห็นที่ 25

สมาชิกหมายเลข 002 คุณ Anex

ขอสำรองที่นั่งที่หนึ่งครับ กรณีคนขาด เนื่องจากได้ไปครั้งที่ 1 แล้ว

จากคุณ : anex - [ 12 ต.ค. 48 21:17:00 ]


ความคิดเห็นที่ 26

มาสำรอง 1 ที่นั่งครับ

สมาชิกหมายเลข 029 ครับพ้ม \

จากคุณ : boyote - [ 13 ต.ค. 48 00:17:57 ]


ความคิดเห็นที่ 27

ข่าวด่วน......ด่วน......ถึงด่วนมาก และ ด่วนทีสุด


เนื่องจากคุณซาลาเปากรอบ ขอสละสิทธิ์ในการเข้ามีตติ้ง

ครั้งที่ 1


ใครจะเข้าแทน.....ขอให้แจ้งความจำนงค์มาที่ลุงแอ็ดด่วน...........


กรุณาอย่าให้ที่เหลือ เพราะกว่าจะจัดได้ ลำบากยากเย็น

จริงๆ


ชื่อที่สำรองไว้ สำหรับครั้งที่ 1 มี

1. คุณ คนชื่อถัง สมาชิกคลับนักขาย 017
2. คุณ Mafeung สมาชิกคลับนักขาย 004

ตกลงคุณจะเข้ามีตติ้งครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 ครับแต่ขอเรียนว่า "ใครเข้ามีตติ้งครั้งที่ 1 แล้ว ต้องไปรอสำรองใน มีตติ้งครั้งที่ 2 นาครับ""คลับนักขาย 001"
แก้ไขเมื่อ 13 ต.ค. 48 10:22:49

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ต.ค. 48 09:45:14 ]ความคิดเห็นที่ 28

คุณ ว่าที่ ดีอาร์ ครับ

ลุงจัดสำรองอันดับ 1 ให้คุณแล้วครับ (เพราะคุณเข้ามีตติ้งครั้งที่หนึ่งแล้ว)


ส่วนใบสมัครไม่ต้องแล้วครับ เพราะคุณได้หมายเลขสมาชิกสมทบแล้ว No. 003 ครับ


ว่าแต่ว่า คุณได้โทรจอง 10 ที่สำหรับอาหารเที่ยงวันที่ ศศภัตาคาร อาทิตย์นี้แล้วยังครับ

"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ต.ค. 48 09:51:14 ]


ความคิดเห็นที่ 29

คุณกุยแก...ครับ

เห็นใจคุณจริงๆ แต่มันจำเป็นต้องจัดวันอาทิตย์ ตามมติ
ของสมาชิกนะครับ


ให้ลุงแอ็ดไปช่วยขายของให้ 1 วันไหมละครับ.....คุณจะได้เข้า Meeting กับเขาบ้าง


แต่ว่า.....ลุงยังไม่เห็นใบสมัครของกุยแกเลยนะ....สมัครไว้ก่อน เผื่อพลุ๊คว่าในวันไหน ก็จะได้เข้ามีตติ้งได้เลย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ต.ค. 48 10:06:17 ]


ความคิดเห็นที่ 30

ร่างระเบียบของ "คลับนักขาย"


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เพื่อนสมาชิกของพันทิบในห้องสีลมที่เป็น “นักขาย” หรือผู้ที่มีความสนใจในงานขาย ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และรู้จักกันโดยเปิดเผย


เพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง ที่จะได้รับความรู้ ความช่วยเหลือ จากเพื่อนสมาชิกด้วยกันในวาระอันสมควร โดยผู้ที่สนใจจะต้องสมัครเป็นสมาชิก “คลับนักขาย” ทุกท่าน โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้


1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง ผู้มีเกียรติ วิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประธาน
และสมาชิกคลับนักขายไม่น้อยกว่า 5 ท่านลงมติให้ดำรงค์ตำแหน่งใน "คลับ
นักขาย"


2. สมาชิกสามัญ หมายถึง นักขาย, เซลส์แมนส์, Sales Representative, Account Executive,Sales Manager, Pre -Sales Support, พ่อค้า-แม่ขาย, ผู้ประกอบการ หรือเป็น "นักขาย" โดยตรงไม่ว่าจะขายสินค้าอะไร ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกของพันทิบ (มี Lock in) แล้ว ก็ให้สมัครเป็นสมาชิกสามัญได้


3. สมาชิกสมทบ หมายถึงผู้ที่ไม่ได้ทำงานขายโดยตรง เช่นวิศวกร, นายช่าง, Programmer, System analyst, อาจารย์, นักบัญชี, เลขานุการ, แพทย์, นางพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น แต่ต้องการจะมา Meeting เพื่อทำความรู้จัก พบปะเพื่อนฝูง หรือเข้าประชุมเพื่อหาความรู้ ซึ่งได้สมัครเป็น
สมาชิกพันทิบ (มี Lock in) แล้ว ก็ให้สมัครเป็นสมาชิกสมทบได้


4.สมาชิกทุกคนจะต้องแนะนำตัว และแลกนามบัตรกัน พร้อมด้วยแนะนำ Product ที่ขาย เขตที่ขาย ประเภทของลูกค้า (ถ้ามี) และมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันได้ ซึ่งทุกคนเมื่อแนะนำตัวแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามนั้น คือให้ความช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกคลับนักขายด้วยกันด้วยความเต็มใจ เท่าที่จะทำได้


5 การตั้งกระทู้เพื่อถามปัญหา ก็ทำอย่างเก่าคือให้ให้สมาชิกตั้งกระทู้ในห้องสีลมเช่นเดิม แต่สมาชิกผู้ที่มีความรู้ทางด้านนั้นๆ จะต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือให้คำตอบเพื่อให้ได้ประโยชน์จริงๆ แด่ผู้ที่ถามมา และเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่หนึ่งในการตอบกระทู้ ที่ "สมาชิกสามัญ" ทุกคน ต้องตอบกระทู้เกี่ยวกับเรื่องงานขาย
ที่เสนอมา (ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้)


6. การประชุม จะทำเดือนละหนึ่งครั้ง โดยแต่ละครั้ง จะต้องมีสมาชิกที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 คน โดยเริ่มประมาณ 13.30 น. - 16.30 น ในวันอาทิตย์.

โดยนอกจากเพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือปัญหาซึ่งกันและกันแล้ว ทางชมรมจะพยายามหาวิทยากรผู้มีชื่อเสียงทางด้านการขาย มาบรรยายเรื่องการขายที่น่าสนใจให้สมาชิกฟังประมาณ 1 ชั่วโมง โดยสมาชิกทุกท่านจะต้องร่วมมือกันลงขัน
เพื่อเป็นของขวัญในการบรรยายให้แก่วิทยากร


7. การประชุมประจำเดือนแต่ละเดือน ไม่ควรมีสมาชิกเข้าประชุมเกิน 30 ท่าน เพื่อความสะดวกในการแนะนำตัว แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และจะได้สอบถามวิทยากรได้อย่างเต็มที่ โดยให้ผู้ที่ได้หมายเลขสมาชิกแล้ว เป็นผู้จองที่นั่งเข้ามาก่อน เมื่อเต็มแล้ว ให้
สำรองที่ไว้ในกรณีที่ผู้ที่จองไว้แล้วเกิดมีเหตุจำเป็นมาไม่ได้ โดยให้ผู้ที่ไม่ได้เข้า Meetingในคราวที่แล้วได้มีโอกาสเข้าประชุมในครั้งที่จัดขึ้นนั้นๆ ก่อน

และประธานอาจจะจัดให้มีการประชุมครั้งใหญ่เมื่อมีสมาชิกมากพอสมควร


8. การตั้ง "คลับนักขาย" นี้จะเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เห็นหลัก เพื่อส่งเสริมความรู้เพื่อตอบข้อข้องใจของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือกันเองเป็นหลัก และทุกอย่างจะดำเนินการ โดยเปิดเผยทั้งรายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิกสมทบ (ชื่อ Lock in) รายชื่อผู้ที่
เข้าประชุม รายงานย่อของการบรรยายของวิทยากร ซึ่งจะนำมาเปิดเผยในห้องสีลมเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยทั่วกัน


9. ทุกคนจะต้องช่วยกันเลือกประธานคลับนักขาย และเลขานุการ เพียงสองตำแหน่งโดยประสานงานกับที่ปรึกษา ประธานและเลขานุการจะทำงานหมุนเวียนกัน 6 เดือนต่อหนึ่งครั้ง ซึ่งมีหน้าที่หาสถานที่ประชุม กำหนดหัวข้อในการประชุม กำหนดตัววิทยากร
ผู้ที่จะมาบรรยาย และหา Sponsor ในการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งพยายามที่จะให้สมาชิกเสียเงินน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้


10. ส่วนค่าใช้จ่ายในการประชุมแต่ละครั้ง ขอให้สมาชิกที่มา
ประชุมทุกท่านเฉลี่ยกันออกความความจำเป็น และหากมีสถานที่ของบริษัทฯ ใดที่สมาชิกเป็นเจ้าของอยู่ เพื่อให้สมาชิกไปจัดประชุมได้ ก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และ จะได้หมุนเวียนกันไปจัดตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งสมาชิกทำงานอยู่ อันจะเป็นการได้ไปเยี่ยมเยียนสมาชิกผู้นั้นไปในตัว

ซึ่งประธานจะแจ้งเรื่องเวียนไปยังสมาชิกที่จะกรุณาอนุเคราะห์ได้ล่วงหน้าสิ่งเหล่านี้ "เป็น Idea" ของลุงเองเท่านั้น ที่นำมาตั้งเป็นประเด็นให้พวกเราช่วยกันพิจารณาว่าข้อไหนควรคงอยู่ เพิ่มเติม หรือตัดออกประการใด เมื่อได้ระเบียบของคลับแล้ว ก็จะเปิดรับสมัครสมาชิก แล้วจึงเลือกประธานและเลขานุการต่อไปตอนนี้ลุงจะทำหน้าที่ “ประธานชั่วคราว” ไปก่อน จนกว่าจะหาผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมได้จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

“คลับนักขาย 001”

"ลุงแอ็ด"

amorntvm@anet.net.th

//lungadd.pantown.com/
แก้ไขเมื่อ 13 ต.ค. 48 10:44:07

แก้ไขเมื่อ 13 ต.ค. 48 10:43:01

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ต.ค. 48 10:27:50 ]ความคิดเห็นที่ 31

ท่านสมาชิกครับ

ใครช่วยทำ Down Load สมาชิกคลับนักขาย และ ร่างระเบียบ "คลับนักขาย" (คห. ที่อยู่ถัดไปข้างบน) ให้หน่อยครับ

เพราะของเก่า หมดอายุไปแล้ว สมาชิก down load ไม่ได้ .....และ ลุงก็ทำไม่เป็นครับขอช่วยคนแก่ทีเหอะ..........................................."คลับนักขาย 001 (แก่)"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ต.ค. 48 10:49:16 ]


ความคิดเห็นที่ 32

ว่างๆ ก็ดูรูป สมาชิกหมายเลข 001 ไปพลางๆ ก่อนก็ได้

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ต.ค. 48 11:07:04 ]


ความคิดเห็นที่ 33

วันอาทิตย์ที่ 16 นี้....อย่าลืมนามบัตรของคุณนะครับ

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ต.ค. 48 11:23:48 ]


ความคิดเห็นที่ 34

มาอีกแล้วครับ.....น้ำใจจากชาวห้องสีลม...ที่สนับสนุนกิจกรรมของ "คลับนักขาย"


คราวนี้ คุณวิบูลย์ จุง หรือ WBJ ของเราได้ให้หนังสือที่กำลังขายดีระเบิดอยู่ในงานมหกรรมหนังสือขณะนี้....เอามาให้พวกเราจับฉลากหรือเป็นรางวัล จำนวน 10 เล่ม


ลุงแอ็ด...ขอแบมือรับบริจาค สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักขายทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น CD หรือหนังสือเรื่องงานขาย, การบริหารคน ฯลฯ เพื่อจะได้ไว้เป็นรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในทุกๆ ครั้งครับ......ใครมีอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่
ลุงแอ็ดยินดีรับทุกอย่างครับ.........ขอบอก......ขอบอก

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ต.ค. 48 14:57:58 ]


ความคิดเห็นที่ 35

ลุงแอ็ดคะ สำรอง 2 ที่ค่ะ (สมาชิกหมายเลข 0015 และ 0026 จ๊ะ)

จากคุณ : Jeabza - [ 13 ต.ค. 48 16:23:50 ]


ความคิดเห็นที่ 36

ลุงแอ็ดค่ะ ตกลงของ Confirm ของเดือน พฤศจิกายน ค่ะ
เนื่องจาก คิดว่าของเดือนนี้ไม่มีสิทธิแน่แล้ว เลยจองไปเที่ยวพัทยาเรียบร้อยแล้วค่ะ จะไปเที่ยวเผื่อนะค่ะ

เจอกัน Meeting #2 นะค่ะ

จากคุณ : คนชื่อถัง - [ 13 ต.ค. 48 18:06:25 ]


ความคิดเห็นที่ 37

เข้ามาอ่านคลับนักขายครั้งที่ 2

ว๊า.....อีกนานเลย แม่มดน้อยไม่แน่ใจอ่ะค่ะว่าจะไปได้ไหม เพราะไม่ทราบตารางานล่วงหน้า กว่าจะทราบตารางคงสมัครกันเต็มแล้ว อดเลย!

จากคุณ : >>>แม่มดน้อย ร้อยลีลา<<< - [ 13 ต.ค. 48 19:09:04 ]


ความคิดเห็นที่ 38

ฮือๆๆ...อยู่ไกล ไม่ได้เข้าMeeting ด้วยเลย ค่ะ..แต่ขอติดตาม ทางเน๊ตก่อนแล้งวกันนะค่ะ...

จากคุณ : ส้มจี๊ด... - [ 14 ต.ค. 48 01:34:41 A:64.136.162.14 X:64.136.173.16 TicketID:102363 ]


ความคิดเห็นที่ 39

(สมาชิกคลับนักขาย 035)

ลงชื่อ Meeting ครั้งที่ 2 ครับ

แต่ได้ไปครั้งแรกแล้ว คงได้เป็นแค่สำรอง :-)

รอ Meeting ใหญ่อยู่ครับ :-)

จากคุณ : art_swu - [ 14 ต.ค. 48 06:31:57 ]


ความคิดเห็นที่ 40

แล้วก็ชื่อผมผมิดอ่ะครับ ลุงแอ๊ด :-)

art_swu ครับ ไม่ใช่ art-swu


ขอบคุณครับ

จากคุณ : art_swu - [ 14 ต.ค. 48 06:33:40 ]


ความคิดเห็นที่ 41

คุณ art_swu ครับ

ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณที่ทักท้วงไปครับ

และได้สำรองชื่อให้แล้วครับ
"คลับนักขาย 001"
แก้ไขเมื่อ 14 ต.ค. 48 09:51:01

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 14 ต.ค. 48 09:43:56 ]ความคิดเห็นที่ 42

คุณ ส้มจี๊ด...อยู่ที่อเมริกาใช่ไหมครับ

ลุงกำลังดูแนวกับจัด Meeting แบบ Tele-Conference

อยู่ครับ หากมีโอกาสทำได้.......คุณส้มจี๊ด มีโอกาสได้

เข้าประชุมแน่ครับ...............................................
แหะ......แหะ.......ไม่รู้ชาติหน้า บ่ายๆ จะทำได้หรือเปล่า

คิดไปเล่นๆ อย่างงั้นเอง.........................................แต่พวกเราอยู่ในวงการ IT เยอะนะครับ......บางทีอาจจะ

เป็นไปได้ก็ได้........ใครจะไปรู้

"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 14 ต.ค. 48 09:50:08 ]


ความคิดเห็นที่ 43

เรียนสมาชิกทราบ


Meeting ครั้งที่ 1 เต็มแล้วนะครับ......โดยมีคุณผักขม

เข้าแทนที่ คุณซาลาเปากรอบ ครับ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 14 ต.ค. 48 09:55:44 ]


ความคิดเห็นที่ 44

เอ ลุงแอ็ดขา meeting ครั้งต่อไปนี่จองกันเต็มยังค่ะอยากจองด้วยคนค่ะ สมาชิก 0040

จากคุณ : Elle-one (Elle-one) - [ 15 ต.ค. 48 00:46:14 ]


ความคิดเห็นที่ 45

ตอบ คุณ Elle-one หรือ คุณ cool-rainy


ยังไม่เต็มครับ.....แต่สมาชิก 040 เป็นชื่อคุณ คุณ cool-rainy นี่ครับ


ตกลงคุณเอาชื่ออะไรแน่....ลุงขอหนึ่งชื่อ เพื่อกัน
ความสับสน และจะจองที่ไหมครับ ขอคำยืนยันอีกที"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 15 ต.ค. 48 09:16:35 ]


ความคิดเห็นที่ 46

ขอ confirm เข้า meeting ครั้งที่ 2 ค่ะ

จากคุณ : mafeung (MAFEUNG) - [ 16 ต.ค. 48 10:27:50 ]


ความคิดเห็นที่ 47

meeting ครั้งที่ 2 เต็มรึยังคะ ขอสมัครด้วยอีกคนค่ะ
"043" Nulily นะคะ

จากคุณ : Strawberry - [ 16 ต.ค. 48 14:47:53 A:58.10.52.202 X: TicketID:011587 ]


ความคิดเห็นที่ 48

ถึง ลุงแอ็ดครับ ผมไม่สามารถ Download ใบสมัครได้อ่ะครับ จะทำไงดี ช่วยด้วยครับ อีกอย่างครับ ผมเคยเป็นเซล ให้กลับบริษัทๆหนึ่งแล้วตอนนี้ผมลาออกมาเรียนต่อ แบบนี้ผมเป็นสมาชิกปกติ หรือสมาชิกสมทบครับ
ปล.ผมฝากเมลไว้หละกันนะครับ (kobe_koba@yahoo.com)

จากคุณ : kero man - [ 16 ต.ค. 48 21:20:38 A:203.194.9.214 X: ]


ความคิดเห็นที่ 49

บันทึกการประชุม คลับนักขาย ครั้งที่ 1/25478
วันที่อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2548
ณ ห้องศศนเวศ


ประธาน : กล่าวขอบคุณสมาชิก "คลับนักขาย" ทุกท่าน


ที่ได้ไปร่วมในงาน Meeting ครั้งที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมพอสมควร และทุกคนได้สอบถามปัญหา แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกันกับวิทยากร ผู้มีลีลาการบรรยายที่ยอดยี่ยม ทำให้เกิดสาระ และเนื้อหาอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมประชุมทุกคนเป็นอย่างยิ่ง


ทุกท่านจะได้อ่านการสรุปเนื้อหาการบรรยายของอาจารย์ไพบูลย์จากคุณจุง และคุณว่าที่ ดีอาร์ในโอกาสต่อไป


สำหรับการประชุมในวันนั้น ได้แต่งตั้งให้ "ลุงแอ็ด" ดำรงตำแหน่งประธานคลับนักขายไปเป็นเวลา 6 เดือน จึงสรรหาประธานกรรมการคนใหม่ เพื่อให้มีการทำงานที่หมุนเวียนกันไป


ลุงแอ็ด จึงขอแต่งตั้งให้คุณ สาวน้อยร้อยแปด (สมาชิกสมทบ 004) เป็นเลขานุการ

และ คุณ เรียมเจ้าขา (สมาชิกคลับนักขาย 003) เป็นเหรัญญิก

และคุณ pukkom ทำหน้าที่เป็นช่างภาพและผู้ส่งข่าวทาง Internet ให้สมาชิกทราบทุกครั้งที่มีการประชุมของคลับนักขาย ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับลุงแอ็ดต่อไป


ในการประขุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรอง ให้อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายเลข 001
จากที่ประธานเสนอ


สำหรับการประชุมครั้งที่ 2 ยังคงจัดเหมือนเดิมในวันที่ 27 ฟฤศจิกายน 2548 ที่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดยมีอาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ เป็นผู้ให้เกียรติมาบรรยาย


ส่วนการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งปรกติควรจัดในเดือนธันวาคมนั้นให้เลื่อนออกไป เพราะในเดือนนี้จะมีวันหยุดและงานเทศกาลต่างๆมากมาย จึงให้เลื่อนออกไปจัดในเดือนมกราคม 2549 แทน ส่วนจะเป็นวันไหน และจะเชิญใครมาบรรยาย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


ส่วนการประชุมสัญจรนั้น ที่ประชุมเห็นด้วย ดังนั้น จึงให้สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นผู้ประสานงานกันเอง และหากรวบรวมสมาชิกได้ 15 - 20 คน ในบริเวณใกล้เคียง ทางคลับฯ ก็จะจัดวิทยากรไปบรรยายให้ในหัวข้อที่เรียกร้องมา ซึ่งในขณะนี้ มีผู้ที่อาสาสมัครจะไปร่วมให้ความรู้ในการประชุมสัญจรแล้ว 3 ท่าน คือ อาจารย์ไพบูลย์, ลุงแอ็ด และคุณ WBJ จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ที่ต้องการให้จัดประชุมสัญจรแจ้งรายละเอียด และจำนวนสมาชิกเข้ามาเมื่อพร้อมแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประธานคลับนักขาย
"คลับนักขาย 001"
แก้ไขเมื่อ 18 ต.ค. 48 11:52:15

แก้ไขเมื่อ 18 ต.ค. 48 11:47:20

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 17 ต.ค. 48 10:16:05 ]ความคิดเห็นที่ 50

upload ใบสมัครสมาชิกให้ใหม่แล้วค่ะ

สามารถไป download ได้จากลิงก์นี้นะคะ

//s4.yousendit.com/d.aspx?id=2KYA4W799ROKC15BTQQ6B2KQKG

เมื่อมีการ download ไป 25 ครั้ง หรือครบกำหนด 7 วัน
ลิงก์จะหายไปโดยอัตโนมัติน่ะค่ะ
ยังไงจะคอยดูแลตรงนี้ให้ค่ะ

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 17 ต.ค. 48 14:55:23 ]


ความคิดเห็นที่ 51

สมาชิกคลับนักขายทุกคน ที่รักครับ


คุณ "สาวน้อยร้อยแปด" เริ่มทำหน้าที่เลขานุการที่ดีของคลับฯ แล้วนะครับ


ขอปรบมือให้ครับ.....และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับ
ประธานคลับนักขาย
"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 17 ต.ค. 48 15:12:44 ]


ความคิดเห็นที่ 52

จัดการที่ download ให้ใหม่แล้วค่ะ

ท่านที่จะดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบของคลับ หากมีโปรแกรม Winzip อยู่ในเครื่อง สามารถโหลดได้ที่นี่ค่ะ
//s29.yousendit.com/d.aspx?id=3UQ6MWWLAG2BY2T9LMS88YH86C

ถ้าไม่มีโปรแกรม Winzip รบกวนโหลดแยกทีละไฟล์นะคะ ตามนี้
1. ร่างระเบียบ //s29.yousendit.com/d.aspx?id=3FHQIPMFC7IQX39I0N7PZGAKYG
2. ใบสมัคร //s4.yousendit.com/d.aspx?id=2KYA4W799ROKC15BTQQ6B2KQKG

เมื่อจะส่งใบสมัครกลับมา ก็ส่งแต่เพียงไฟล์ register.doc มาค่ะ เพื่อลดปริมาณข้อมูลส่งกลับค่ะ

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 17 ต.ค. 48 19:41:39 ]


ความคิดเห็นที่ 53

ขอบคุณมากครับ คุณ สาวน้อยร้อยแปด


ที่จัดการได้ตามประสงค์ อารมณ์หมาย........................"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 18 ต.ค. 48 11:05:59 ]


ความคิดเห็นที่ 54

ลุงแอ๊ดครับ...ผมขอเข้าร่วม meeting ครั้งที่ 2 นี้ด้วยครับ

เท้าชี้ฟ้า...สมาชิกคลับนักขาย...005....รายงานตัวครับ

ขอบคุณครับ

จากคุณ : เท้าชี้ฟ้า - [ 18 ต.ค. 48 19:38:33 ]


ความคิดเห็นที่ 55

... เข้ามาดู

จากคุณ : Mr. Fusion - [ 26 ต.ค. 48 15:06:14 ]

 

Create Date : 03 พฤศจิกายน 2548    
Last Update : 3 พฤศจิกายน 2548 10:08:18 น.
Counter : 243 Pageviews.  

ข่าวจาก...คลับนักขาย ครั้งที่ 4

ข่าวจาก......"คลับนักขาย"
กระทู้ที่ 1

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3751486/B3751486.html

กระทู้ที่ 2

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3775489/B3775489.html

กระทู้ที่ 3

//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B3779620/B3779620.html


"คลับนักขาย 001"

แก้ไขเมื่อ 09 ต.ค. 48 10:11:49

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ วันเกิด PANTIP.COM 10:31:47 ]


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 1

Down Load ใบสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ได้ที่นี่นะครับ

//s29.yousendit.com/d.aspx?id=3C1M5G3YTZ8RG01LT29R9JQFKH

"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ วันเกิด PANTIP.COM 10:33:09 ]


ความคิดเห็นที่ 2

สมาชิกกิตติมศักดิ์ "คลับนักขาย"

1. อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ
2. อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์สมาชิกสามัญ "คลับนักขาย"

สมาชิกหมายเลข 001 คุณ ลุงแอ็ด
สมาชิกหมายเลข 002 คุณ Anex
สมาชิกหมายเลข 003 คุณ เรียมเจ้าขา
สมาชิกหมายเลข 004 คุณ Mafeung
สมาชิกหมายเลข 005 คุณ เท้าชี้ฟ้า
สมาชิกหมายเลข 006 คุณ Khunyigyui
สมาชิกหมายเลข 007 คุณ เขย่า…โลก
สมาชิกหมายเลข 008 คุณ Dump_66
สมาชิกหมายเลข 009 คุณ อาจารย์โช๊ะ
สมาชิกหมายเลข 010 คุณ ส้มจี๊ด
สมาชิกหมายเลข 011 คุณ Daffodil
สมาชิกหมายเลข 012 คุณ น้อง(ของ)หมา
สมาชิกหมายเลข 013 คุณ ลุงเพนกวิน
สมาชิกหมายเลข 014 คุณ แม่มดน้อย…ร้อยลีลา
สมาชิกหมายเลข 015 คุณ YUTKMIT
สมาชิกหมายเลข 016 คุณ NUT
สมาชิกหมายเลข 017 คุณ คนชื่อถัง
สมาชิกหมายเลข 018 คุณ minaE
สมาชิกหมายเลข 019 คุณ พิพัฒน์
สมาชิกหมายเลข 020 คุณ ชงเข้ม
สมาชิกหมายเลข 021 คุณ ICHIKO
สมาชิกหมายเลข 022 คุณ pookie22
สมาชิกหมายเลข 023 คุณ ผักบุ้งนา
สมาชิกหมายเลข 024 คุณ Backham3
สมาชิกหมายเลข 025 คุณ โนบิตะซัง
สมาชิกหมายเลข 026 คุณ JEABZA
สมาชิกหมายเลข 027 คุณ ลูกเป็ดสีดำ
สมาชิกหมายเลข 028 คุณ นายทิว
สมาชิกหมายเลข 029 คุณ boyote
สมาชิกหมายเลข 030 คุณ WBJ
สมาชิกหมายเลข 031 คุณ PKT
สมาชิกหมายเลข 032 คุณ จามจุรี
สมาขิกหมายเลข 033 คุณ wsing
สมาชิกหมายเลข 034 คุณ Kityty
สมาชิกหมาบเลข 035 คุณ art-swu
สมาชิกหมาบเลข 036 คุณ tong ryu
สมาชิกหมายเลข 037 คุณ plawan131
สมาชิกหมาบเลข 038 คุณ ยี่หวา
สมาชิกมหายเลข 039 คุณ nana5104


สมาชิกสมทบ "คลับนักขาย"

1. คุณ Outstanding สมาชิกสมทบ 001
2. คุณ Sundaygirl สมาชิกสมทบ 002
3. คุณ ว่าที่ ดีอาร์ สมาชิกสมทบ 003
4. คุณ สาวน้อยร้อยแปด สมาชิกสมทบ 004


หมายเหตุ : ใบสมัครที่ถึงมือลุงแอ็ด ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2548


กรุณาตรวจดูรายชื่อ ตัวสะกดให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยครับ
(อย่าไว้ใจ….คนแก่)……….ยังสมัครมาได้เรื่อยๆ นะครับ
ไม่เกี่ยวว่าใครสะดวกจะไป Meeting ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 หรือไม่ก็ตาม


“คลับนักขาย 001”
แก้ไขเมื่อ 12 ต.ค. 48 12:02:30

แก้ไขเมื่อ 11 ต.ค. 48 08:50:30

แก้ไขเมื่อ 09 ต.ค. 48 10:22:33

แก้ไขเมื่อ 08 ต.ค. 48 09:55:57

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ วันเกิด PANTIP.COM 10:38:20 ]ความคิดเห็นที่ 3

ประกาศ

ผู้ที่สะดวกไปร่วม งาน Meeting "คลับนักขาย" ครั้งที่ 1 (Updated)

1. คุณ ลุงแอ็ด (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 001)
2. คุณ art_swu (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 035)
3. คุณ anex (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 002)
4. คุณ คุณ minaE (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 018)
5. คุณ dump_66 (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 008)
6. คุณ Jeabza (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 026)
7. คุณ YUTKMIT..(Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 015)
8. คุณ น้อง(ของ)หมา ...(Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 012)
9. คุณ เขย่า(...โลก)(Status : Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 007)
10. คุณซาลาเปากรอบ (Status : สมาชิกสมทบ)..................
11. คุณ ยี่หวา (Status : Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 038)
12.. คุณ ชงเข้ม (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 020)
13. คุณ kittyty (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 034)
14. คุณ สาวน้อยร้อยแปด (Status : สมาชิกสมทบ 004)
15. คุณเรียมเจ้าขา (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 003)
16.คุณว่าที่ ดีอาร์ (Confirmed สมาชิกสมทบ 003)
17 คุณ WBJ (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 030)
18 คุณ Beckham3 (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 024)
19 คุณ Nutty (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 016)
20.คุณ พิพัฒน์ (Confirmed สมาชิกคลับนักขาย 019)

หมายเหตุ : ผู้ที่ Confirmed หมายถึง ผู้ที่ส่งใบสมัครให้ลุง และลุงได้ให้หมายเลข
สมาชิกแล้ว คือเรียงลำดับตามที่ลุงได้รับนะครับ

ขออภัยที่ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไว้ที่ 20 ท่าน เพราะมีสถานที่จำกัด
และเพื่อความสะดวกในการแนะนำตัว และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับ
สำหรับคราวต่อไปจะพิจารณาจำนวนผู้เข้าประชุมอีกครั้งว่า จำนวนเท่าใดจึง
เหมาะสม......แต่ครั้งนี้ขอ Limit ไว้ที่ 20 ท่านก่อน....คงไม่ว่ากันนะครับ

แต่ผู้ที่จะไม่ได้ไปในมีตติ้งครั้งนี้ หากต้องการสมัครเป็นสมาชิก "คลับนักขาย"
ก็โปรดส่ง อีเมลล์ของคุณไปหาลุงแอ็ดได้ที่หลังไมล์ และจะได้ส่งใบสมัครมาให้
ครับ หรือจะ Download ได้ที่

//s29.yousendit.com/d.aspx?id=3C1M5G3YTZ8RG01LT29R9JQFKH

หรือจะจองไว้สำหรับเดือนพฤศจิกายนเลยก็ยังได้........แล้วลุงจะบอกมาอีกครั้งว่า
จะเป็นหัวข้ออะไร และจะเชิญใครเป็นวิทยากร

ขอความกรุณา ผู้ที่สะดวกจะไปงาน Meeting ครั้งที่ 1 ตรวจดูความถูกต้องของรายชื่อ
อีกครั้งที่นี่ครับ......และถ้าใครมีการเปลี่ยนแปลงประการใด Please.......แจ้งให้ทราบ
โดยด่วนด้วยนะครับ

*****ขอความกรุณาส่งใบสมัครให้ลุงแอ็ดโดยด่วนด้วย เพราะที่จองไว้หลายคน ลุงแอ็ด
ยังไม่ได้รับใบสมัคร.......ส่วนผู้ที่สมัครสมาชิกสมทบ กรุณาแจ้งด้วย และขอชื่อด้วยครับ*

สำรองที่ ในกรณีที่ผู้ที่จองไว้ข้างบนสละสิทธิ ขอให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงค์ว่าจะเข้ามีตติ้ง
ครั้งที่ 1 ได้ใช้สิทธิตามลำดับดังนี้ (ใครซึ่งสมัครสมาชิกไว้แล้ว และต้องการเข้ามีตติ้ง
ครั่งที่ 1 นี้ กรุณาระบุมาให้แน่ชัด เพื่อสำรองที่ไว้ให้ครับ......ใครสละสิทธิ....โปรดบอก
ก่อนด้วยครับ)

สำรอง
1. คุณ คนชื่อถัง สมาชิกคลับนักขาย 017
2. คุณ Mafeung สมาชิกคลับนักขาย 004
"คลับนักขาย 001"
แก้ไขเมื่อ 11 ต.ค. 48 09:05:57

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ วันเกิด PANTIP.COM 10:41:47 ]ความคิดเห็นที่ 4

ขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันในวันที่ 16 ตุลาคม 2548
เวลา 12.00 น.......ตรง.................................................................

ท่านผู้เข้าร่วม Meeting ท่านใด ที่ว่าง พอจะมารับประทานอาหาร
เที่ยงร่วมกัน ที่ห้องอาหาร อลัมนาย (อยู่ที่เดียวกับสถานที่ประชุม) เพื่อ
ความสะดวก โปรดมาลงชื่อด้วยครับ เพราะต้องจองที่นั่ง ในวันนั้น
จะมีสัมมนาเรื่อง Modern Sales In Action ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ด้วย เกรงว่าจะไม่มีที่นั่ง...................................................................

เจอกัน 12.00 น.........อเมริกันแชร์นะครับ........................................

1. ลุงแอ็ด
2. ว่าที่ ดีอาร์
3. minaE
4 คุณพิพัฒน์
5. มร. ผักขม
6. เขย่า...โลก
7. อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ
8. คุณยี่หวา
9. คุณ เรียมเจ้าขา
10......................................

กรุณารีบมาลงชื่อนะครับ....จะได้ให้คุณว่าที่ ดีอาร์ รีบจองที่ให้"คลับนักขาย 001"
แก้ไขเมื่อ 11 ต.ค. 48 20:15:05

แก้ไขเมื่อ 11 ต.ค. 48 08:51:25

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ วันเกิด PANTIP.COM 10:43:23 ]ความคิดเห็นที่ 5

แผนที่ศศนิเวศ

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ วันเกิด PANTIP.COM 10:49:32 ]


ความคิดเห็นที่ 6

ร่างระเบียบของ "คลับนักขาย"

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เพื่อนสมาชิกของพันทิบในห้องสีลมที่เป็น “นักขาย” หรือผู้ที่มีความสนใจในงานขาย ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และรู้จักกันโดยเปิดเผย

เพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง ที่จะได้รับความรู้ ความช่วยเหลือ จากเพื่อนสมาชิกด้วยกันในวาระอันสมควร โดยผู้ที่สนใจจะต้องสมัครเป็นสมาชิก “คลับนักขาย” ทุกท่าน โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง ผู้มีเกียรติ วิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประธาน
และสมาชิกคลับนักขายไม่น้อยกว่า 5 ท่านลงมติให้ดำรงค์ตำแหน่งใน "คลับ
นักขาย"

2. สมาชิกสามัญ หมายถึง นักขาย, เซลส์แมนส์, Sales Representative, Account Executive,Sales Manager, Pre -Sales Support, พ่อค้า-แม่ขาย, ผู้ประกอบการ หรือเป็น "นักขาย" โดยตรงไม่ว่าจะขายสินค้าอะไร ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกของพันทิบ (มี Lock in) แล้ว ก็ให้สมัครเป็นสมาชิกสามัญได้

3. สมาชิกสมทบ หมายถึงผู้ที่ไม่ได้ทำงานขายโดยตรง เช่นวิศวกร, นายช่าง, Programmer, System analyst, อาจารย์, นักบัญชี, เลขานุการ, แพทย์, นางพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น แต่ต้องการจะมา Meeting เพื่อทำความรู้จัก พบปะเพื่อนฝูง หรือเข้าประชุมเพื่อหาความรู้ ซึ่งได้สมัครเป็น
สมาชิกพันทิบ (มี Lock in) แล้ว ก็ให้สมัครเป็นสมาชิกสมทบได้

4.สมาชิกทุกคนจะต้องแนะนำตัว และแลกนามบัตรกัน พร้อมด้วยแนะนำ Product ที่ขาย เขตที่ขาย ประเภทของลูกค้า (ถ้ามี) และมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันได้ ซึ่งทุกคนเมื่อแนะนำตัวแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามนั้น คือให้ความช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกคลับนักขายด้วยกันด้วยความเต็มใจ เท่าที่จะทำได้

5 การตั้งกระทู้เพื่อถามปัญหา ก็ทำอย่างเก่าคือให้ให้สมาชิกตั้งกระทู้ในห้องสีลมเช่นเดิม แต่สมาชิกผู้ที่มีความรู้ทางด้านนั้นๆ จะต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือให้คำตอบเพื่อให้ได้ประโยชน์จริงๆ แด่ผู้ที่ถามมา และเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่หนึ่งในการตอบกระทู้ ที่ "สมาชิกสามัญ" ทุกคน ต้องตอบกระทู้เกี่ยวกับเรื่องงานขาย
ที่เสนอมา (ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้)

6. การประชุม จะทำเดือนละหนึ่งครั้ง โดยแต่ละครั้ง จะต้องมีสมาชิกที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 คน โดยเริ่มประมาณ 13.30 น. - 16.30 น ในวันอาทิตย์.

โดยนอกจากเพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือปัญหาซึ่งกันและกันแล้ว ทางชมรมจะพยายามหาวิทยากรผู้มีชื่อเสียงทางด้านการขาย มาบรรยายเรื่องการขายที่น่าสนใจให้สมาชิกฟังประมาณ 1 ชั่วโมง โดยสมาชิกทุกท่านจะต้องร่วมมือกันลงขัน
เพื่อเป็นของขวัญในการบรรยายให้แก่วิทยากร

7. การประชุมประจำเดือนแต่ละเดือน ไม่ควรมีสมาชิกเข้าประชุมเกิน 30 ท่าน เพื่อความสะดวกในการแนะนำตัว แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และจะได้สอบถามวิทยากรได้อย่างเต็มที่ โดยให้ผู้ที่ได้หมายเลขสมาชิกแล้ว เป็นผู้จองที่นั่งเข้ามาก่อน เมื่อเต็มแล้ว ให้
สำรองที่ไว้ในกรณีที่ผู้ที่จองไว้แล้วเกิดมีเหตุจำเป็นมาไม่ได้ โดยให้ผู้ที่ไม่ได้เข้า Meetingในคราวที่แล้วได้มีโอกาสเข้าประชุมในครั้งที่จัดขึ้นนั้นๆ ก่อน

และประธานอาจจะจัดให้มีการประชุมครั้งใหญ่เมื่อมีสมาชิกมากพอสมควร

8. การตั้ง "คลับนักขาย" นี้จะเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เห็นหลัก เพื่อส่งเสริมความรู้เพื่อตอบข้อข้องใจของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือกันเองเป็นหลัก และทุกอย่างจะดำเนินการ โดยเปิดเผยทั้งรายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิกสมทบ (ชื่อ Lock in) รายชื่อผู้ที่
เข้าประชุม รายงานย่อของการบรรยายของวิทยากร ซึ่งจะนำมาเปิดเผยในห้องสีลมเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยทั่วกัน

9. ทุกคนจะต้องช่วยกันเลือกประธานคลับนักขาย และเลขานุการ เพียงสองตำแหน่งโดยประสานงานกับที่ปรึกษา ประธานและเลขานุการจะทำงานหมุนเวียนกัน 6 เดือนต่อหนึ่งครั้ง ซึ่งมีหน้าที่หาสถานที่ประชุม กำหนดหัวข้อในการประชุม กำหนดตัววิทยากร
ผู้ที่จะมาบรรยาย และหา Sponsor ในการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งพยายามที่จะให้สมาชิกเสียเงินน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

10. ส่วนค่าใช้จ่ายในการประชุมแต่ละครั้ง ขอให้สมาชิกที่มา
ประชุมทุกท่านเฉลี่ยกันออกความความจำเป็น และหากมีสถานที่ของบริษัทฯ ใดที่สมาชิกเป็นเจ้าของอยู่ เพื่อให้สมาชิกไปจัดประชุมได้ ก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และ จะได้หมุนเวียนกันไปจัดตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งสมาชิกทำงานอยู่ อันจะเป็นการได้ไปเยี่ยมเยียนสมาชิกผู้นั้นไปในตัว

ซึ่งประธานจะแจ้งเรื่องเวียนไปยังสมาชิกที่จะกรุณาอนุเคราะห์ได้ล่วงหน้า


สิ่งเหล่านี้ "เป็น Idea" ของลุงเองเท่านั้น ที่นำมาตั้งเป็นประเด็นให้พวกเราช่วยกันพิจารณาว่าข้อไหนควรคงอยู่ เพิ่มเติม หรือตัดออกประการใด เมื่อได้ระเบียบของคลับแล้ว ก็จะเปิดรับสมัครสมาชิก แล้วจึงเลือกประธานและเลขานุการต่อไป


ตอนนี้ลุงจะทำหน้าที่ “ประธานชั่วคราว” ไปก่อน จนกว่าจะหาผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมได้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

“คลับนักขาย 001”
แก้ไขเมื่อ 10 ต.ค. 48 12:16:13

แก้ไขเมื่อ 09 ต.ค. 48 10:19:28

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ วันเกิด PANTIP.COM 11:50:17 ]ความคิดเห็นที่ 7

ประกาศ

สมาชิกท่านใด ที่มีห้องประชุมของบริษัทฯ ที่ท่านเป็นเจ้าของหรือทำงานอยู่ ที่จะใช้ Meeting ในวันอาทิตย์ใดอาทิตย์หนึ่งของเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีความจุที่นั่ง
จัดเป็นรูป ตัว U แล้วได้ประมาณ 25 - 30 ที่นั่ง พร้อมทั้งมีอุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อม มีความสะดวก และยินดีที่จะให้สมาชิก "คลับนักขาย" จัดประชุมได้

กรุณาติดต่อลุงแอ็ดทางหลังไมล์ เพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยครับ


ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ วันเกิด PANTIP.COM 12:00:13 ]


ความคิดเห็นที่ 8

เย้ .. ได้ไปแล้ว \(^^)//

ห้องอาหารอลัมนาย นี่ ใช่ที่เดียวกับ ศศภัตร (Sasa Cuisine) ป่าวคะ
งงว่าที่ตึกนั้นมีห้องอาหารอื่นอีกเหรอ :?

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ วันเกิด PANTIP.COM 12:52:32 ]


ความคิดเห็นที่ 9

คุณสาวน้อยร้อยแปดครับ

ดีใจด้วยครับ..............

ดูในแผนที่ก็แล้วกันครับ ห้องอาหารกับ
ห้องสัมมนาก็อยู่ติดกันนั่นแหละครับ

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ วันเกิด PANTIP.COM 16:18:48 ]


ความคิดเห็นที่ 10

กำหนดการประชุม สมาชิก "คลับนักขาย" ครั้งที่ 1
วันที่ 16 ตุลาคม 2548 ณ ห้องอลัมนาย ศศนิเวศ


12.00 - 13.00 น รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (สำหรับผู้ที่จองที่
สำหรับรับประทานอาหาร)


13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน, ชำระค่าทะเบียน ท่านละ 100.บาท
เพื่อเป็นค่ากาแฟและค่าสถานที่

รับหนังสือของชำร่วย

ขอนามบัตรท่านละ 2 ใบ เพื่อติดบอร์ดหนึ่งใบ
และเก็บเข้าแฟ้มหนึ่งใบ


13.30 - 14.30 น. ประธานแถลงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
สมาชิกทุกท่านกล่าวแนะนำตัว
ชื่อ, สกุล, ชื่อเล่น, Lock in Name, สมาชิกเลขที่
สถานที่ทำงาน, ผลิตภัณฑ์/บริการที่ขาย ฯลฯ


พิธีกร กล่าวแนะนำอาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ

อาจารย์ไพบูลย์ บรรยาย เรื่อง "ขายอย่างไร...ในยุคน้ำมัน
แพง"


14.30 - 15.00 น. พัก เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ อาหารว่าง
ใช้เวลาพบปะสังสรรกันตามอัทธยาศัย


15.00 - 16.00 น. อาจารย์ไพบูลย์บรรยาย (ต่อ)

ตอบข้อซักถามของนักขายทั้งหลาย


16.00-16.30 น. ประชุมเรื่องที่สมาชิกเสนอ


16.30 น. ปิดการประชุม(ตั้งแต่ 13.30 น. จะมีการถ่ายทอดสดทางห้องสีลม จากสถานที่ประขุม สมาชิก
ท่านใดที่ไม่มีโอกาสได้เข้าประชุม สามารถส่งกระทู้ถามสด เพื่อให้วิทยากรตอบ
สดๆ ได้เลยครับ........ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก คุณผักขม.....)หมายเหตุ : กำหนดการประชุมนี้ หากสมาชิกท่านใด ต้องการเสนอเรื่องใด
ให้ที่ประชุมพิจารณา โปรดเสนอหัวข้อมาได้ตามอัทธยาศัย หรือเห็นสมควร
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมอย่างไร ก็ขอได้โปรดเสนอความเห็นมาเพื่อ
พิจารณาได้ตามความเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
"คลับนักขาย 001"
แก้ไขเมื่อ 11 ต.ค. 48 08:47:48

แก้ไขเมื่อ 10 ต.ค. 48 12:24:35

แก้ไขเมื่อ 07 ต.ค. 48 18:57:45

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ วันเกิด PANTIP.COM 18:51:18 ]ความคิดเห็นที่ 11

มาเชียร์ ลุงแอ๊ด

ปล.

# 8 คุณสาวน้อยฯ ใช่แล้วครับ ศศภัตราคาร ...

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ วันเกิด PANTIP.COM 19:33:09 ]


ความคิดเห็นที่ 12

ลุงแอ๊ดจ๋า มีที่ว่างให้ผมม๊ายอ่าคับ

จากคุณ : เอก (webdeejung) - [ วันเกิด PANTIP.COM 21:42:54 ]


ความคิดเห็นที่ 13

คุณเอก ครับ

ไม่มีที่นั่งจริงๆ ครับ (ที่ยืนเบียดกันก็ไม่มี)

เพราะเขาให้ที่นั่งมา 18 ที่ นี่ลุงแอ็ดยัดเข้า
ไปยี่สิบแล้วครับ

ไม่จองเดือนพฤศจิกายนไว้เลยหรือครับ เดี๋ยวเต็มอีก

อ้อ....แล้วสมัครสมาชิกหรือยังมิทราบได้

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 8 ต.ค. 48 09:59:49 ]


ความคิดเห็นที่ 14

#11 คุณว่าที่ดีอาร์
ขอบคุณค่ะ จะได้หายข้องใจ ^^

จากคุณ : สาวน้อยร้อยแปด - [ 8 ต.ค. 48 11:01:23 ]


ความคิดเห็นที่ 15

เข้ามาดูค่ะ แหะๆ

จากคุณ : >>>แม่มดน้อย ร้อยลีลา<<< - [ 8 ต.ค. 48 11:59:11 ]


ความคิดเห็นที่ 16

ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยวค่ะค่ะ

จากคุณ : ละม่อม - [ 8 ต.ค. 48 13:00:50 A:61.90.105.149 X: TicketID:020960 ]


ความคิดเห็นที่ 17

จาก ...

ความคิดเห็นที่ 7

ประกาศ

สมาชิกท่านใด ที่มีห้องประชุมของบริษัทฯ ที่ท่านเป็นเจ้าของหรือทำงานอยู่ ที่จะใช้ Meeting ในวันอาทิตย์ใดอาทิตย์หนึ่งของเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีความจุที่นั่ง
จัดเป็นรูป ตัว U แล้วได้ประมาณ 25 - 30 ที่นั่ง พร้อมทั้งมีอุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อม มีความสะดวก และยินดีที่จะให้สมาชิก "คลับนักขาย" จัดประชุมได้

กรุณาติดต่อลุงแอ็ดทางหลังไมล์ เพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยครับ


ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ วันเกิด PANTIP.COM 12:00:13 ]

------------------------------------------------------------
สำหรับ สถานที่ ...

ผมช่วยสำหรับ Meeting เดือน ธ.ค. 48 นะครับ ...

แต่ถ้า พ.ย. 48 ไม่ติดอะไร ก็ยินดีสนับสนุน ขอดู คิว ก่อนครับ ...


ฝากลุงแอ๊ด ... ถ้าสะดวก ช่วยตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์ นิดนะครับ

หาก เพื่อนสมาชิก ท่านใด สนใจที่จะประกอบธุรกิจ eCommerce

ผมยินดีรับเป็นเจ้าภาพ ... สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อการสร้างและพัฒนา ร้านค้าออนไลน์ ...

รับจำกัด 20 ท่าน .... งานนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย ...

แต่ขอคนที่ตั้งใจจริง และพร้อมที่จะทำ ธุรกิจ eCommerce นะครับ

พอเรียนเสร็จจะได้ทดลองสร้างร้านค้า แล้วทำธุรกิจ ออนไลน์ กันจริงๆ เลย ...

จากคุณ : ว่าที่ ดีอาร์ - [ 8 ต.ค. 48 13:38:53 ]


ความคิดเห็นที่ 18

คุณละม่อม ครับ

ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

กรุณาส่งอีเมลล์ให้ลุงแอ็ดทางหลังไมล์นะครับ

จะได้ส่งใบสมัครมาให้

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 9 ต.ค. 48 10:25:31 ]


ความคิดเห็นที่ 19

ขอบพระคุณในความกรุณาครับ คุณเอก

ตกลงเราได้สถานที่จัดงานในเดือน ธันวาคม แล้วนะครับ ส่วนจะเป็นที่ไหน เดี๋ยวรอฟังข่าวจากคุณเอกอีกครั้งส่วนใครมีสถานที่จัดงาน เดือนหน้านี้ คือพฤศจิกายน.....ขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับ อยากให้หมุนเวียนกันไป
เพราะไม่อยากเป็นภาระของท่านใดมากนัก


ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ตามที่คุณเอกแจ้งมานะครับ ใครที่สนใจ กรุณาติดต่อไปยังคุณเอกได้โดยตรงครับ"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 9 ต.ค. 48 10:31:38 ]


ความคิดเห็นที่ 20

จะรอเป็นสมาชิกหมาย "คลับนักขาย 099"

จองๆๆ


จากคุณ : Vydde - [ 11 ต.ค. 48 16:06:07 ]


ความคิดเห็นที่ 21

คุณ Vydde ครับ

ลุงว่า คุณจะอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับ

Meeting ครั้งที่ 2 นี้มีอะไรดีๆ เยอะเลยครับ

ขอบอก......ขอบอก......รีบสมัครเข้ามาเถอะครับ

"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 11 ต.ค. 48 20:17:57 ]


ความคิดเห็นที่ 22

คุณว่าที่ ดีอาร์ครับ

กรุณาช่วยจอง "ศศภัตราคาร" อาหารเที่ยงสำหรับ 10 ที่วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคมนี้หน่อยได้ไหมครับ เราค่อยไปสั่งอาหารตามใจชอบกันเองที่นั่น


ขอบพระคุณมากครับ


"คลับนักขาย 001"

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 11 ต.ค. 48 20:22:23 ]


ความคิดเห็นที่ 23

เรียน ลุงแอ๊ด ครับ
ผมขอสละสิทธิ์ Meeting ครั้งที่ 1 ครับลุงแอ๊ด
เนื่องด้วยวันศุกร์นี้ต้องออกต่างจังหวัดด่วนครับ
กลับมาวันอาทิตย์พอดี แต่เกรงว่าจะไปร่วมงานไม่ทัน
รบกวนลุงแอ๊ดจัดที่ว่างให้คนอื่นด้วยครับ
แต่ถ้าไม่มีใครไปงานครั้งนี้แทนผมจริงๆ ผมจะไปเองครับ
แต่อาจจะเข้าร่วมงานสายหน่อย
ยังไงก็รบกวนลุงแอ๊ดด้วยนะครับ

จากคุณ : ซาลาเปากรอบ - [ 12 ต.ค. 48 23:27:17 ]


ความคิดเห็นที่ 24

... เข้ามาดู

จากคุณ : Mr. Fusion - [ 26 ต.ค. 48 15:06:22 ]

 

Create Date : 03 พฤศจิกายน 2548    
Last Update : 3 พฤศจิกายน 2548 10:00:38 น.
Counter : 262 Pageviews.  

1  2  

ลุงแอ็ด
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 31 คน [?]
Friends' blogs
[Add ลุงแอ็ด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.